Tử vi

Xương Khúc

Văn Khúc

Văn có nghĩa là văn từ, văn tự hoặc có nghĩa là phép luật, như “vũ văn” nghĩa là múa mèn phép luật buộc

Khúc có nghĩa là khúc nhạc

Bạn đang xem: Xương Khúc

Xương có nghĩa là một âm

Biểu tượng

Vũ Khúc, Văn Khúc; hai vũ

Văn Xương: bụng hay tai

Văn Xương Tấu Thư đồng cung: thính tai, biết nói bằng bụng

Văn Xương: sách vở

Văn Khúc Tấu Thư: nhạc khí

Văn Xương, Văn Khúc: giấy phủ mặt, văn tế

Ngũ Hành

Văn Xương là Bắc Đẩu tinh Dương Kim đới Thổ

Văn Khúc là Nam Đẩu tinh Dương Thủy đới Hỏa

Chú ý Việt Viêm Tử ghi Văn Khúc là Âm Thủy, Bắc Đẩu tinh, nhung trang 583 lại ghi là Nam Đẩu tinh

Đắc hãm

Toàn bộ các tác giả đều cho rằng Xương Khúc đắc địa tại Sửu, Mùi, Thìn, Tỵ

Xương Khúc đắc địa tại Tứ Mộ (Thìn Tuất, Sửu Mùi), Tỵ Hợi (TTL)

Theo Việt Viêm Tử thì Văn Khúc tại Tỵ Dậu Sửu thì miếu địa, tại Hợi Mão Mùi thì vượng địa. Văn Khúc vượng ở Sửu Mùi, Thìn Tuất, Tỵ Dậu

Sao Xương Khúc chủ văn chương,

Đồng lâm Thìn Tuất chi huơng (là nơi) tuyệt vời

Miêu nhi bất tú Nhan Hồi

Văn Xương ngộ Kỵ uổng đời tài hoa (AB329)

Đặc điểm về vị trí và cách an sao

Xương Khúc cũng giống như Quang Quí, Tả Hữu, Thai Tọa, Long Phượng khi ở Âm cung thì hoặc đồng cung (tại Sửu Mùi), hoặc tam hợp với nhau (tại Mão Hợi, Tỵ Dậu), khi ở Dương cung thì hoặc xung chiếu (tại Thìn Tuất), hoặc đứng một mình (tại Tí Ngọ, Dần Thân) và khi đứng một mình thì đưa đến cách giáp biên tại hai cung Sửu Mùi

Có Xương Khúc chiếu thủ thì giống như trường hợp Thai Cáo, không bao giờ gặp Không Kiếp

Cách giáp Xương giáp Khúc tại Sửu Mùi có đặc điểm là có Địa Không thủ, Địa Kiếp chiếu hoặc có Địa Kiếp xung chiếu

So sánh Văn Xương và Văn Khúc

Trên sự phối hợp sao thì ta thấy Văn Xương hay hơn Văn Khúc vì khi Văn Khúc thủ thì không có Thai Cáo, lại có khi không có Văn Xương trong khi Văn Xương thủ thì hoặc đi với Văn Khúc (bộ Xương Khúc), nếu không có Văn Khúc thì lại có Thai Cáo (Bộ Xương Thai Cáo)

Văn Xương tại cung Dương thì luôn luôn có đủ bộ Thai Cáo (Bộ Xương Thai Cáo), đẹp nhất tại vị trí Thìn Tuất vì lúc đó còn có Văn Khúc nghĩa là có bộ Xương Khúc Thai Cáo, còn tại Tí Ngọ, Dần Thân thì không có Văn Khúc

Ngoại trừ Xương Khúc đồng cung không có Thai Cáo, nếu có Văn Xương thủ thì có ít nhất là Thai hoặc Cáo xung chiếu (bộ Xương Thai Phụ hoặc Xương Phong Cáo) hoặc tốt hơn thì gặp bộ Thai Cáo tam hợp chiếu

Ngoại trừ tại Thìn Tuất luôn luôn có Thai Cáo, Văn Xương thủ nếu không gặp Văn Khúc thì sẽ có bộ Thai Cáo và nếu Văn Xương gặp đủ bộ Thai Cáo thì không có Văn Khúc

Văn Khúc ở cung Dương là Tí Ngọ Dần Thân thì đứng một mình, không gặp Văn Xương và Thai Cáo nên đây là vị trí kém nhất của Văn Khúc, còn tại các vị trí khác thì gặp Văn Xương

Văn Xương tại Tỵ Hợi thì là bộ Xương Khúc Thai Phụ nhưng bị giáp Không Kiếp, còn Văn Khúc tại Tỵ Hợi thì là bộ Xương Khúc, không giáp Không Kiếp nên Xương tại Tỵ Hợi thì kém tốt hơn Khúc

Đặc tính chiếu của Xương Khúc

Có đủ bộ Xương Khúc chiếu thì có ít nhất một trong hai sao Thai Phụ, Phong Cáo chiếu. Đặc biệt Mệnh cư Sửu Mùi có Xương Khúc đồng cung xung chiếu thì có đủ bộ Thai Cáo chiếu (bộ Xương Khúc Thai Cáo). Sinh giờ Dần, Mệnh cư Tí và sinh giờ Thân, Mệnh cư Ngọ thì có đủ bộ Xương Khúc, Thai Cáo hợp chiếu

Xương Khúc tại Thìn Tuất thì Kiếp Không đắc tại Tỵ Hợi và Xương Khúc tại Sửu Mùi thì Không Kiếp đắc tại Dần Thân

Phối hợp với Hóa Kỵ

Khúc Xương gặp Hóa Kỵ thì rất xấu, cho dù là đắc hay hãm

Tuổi Bính thì Khoa Xương luôn đồng cung, tuổi Tân thì Khoa Khúc đồng cung

Tuổi Kỷ Văn Khúc luôn luôn đồng cung với Hóa Kỵ

Tuổi Tân Văn Xương luôn đồng cung với Hóa Kỵ

Tuổi Tân nếu có bộ Khúc Xương thì có Khoa Kỵ

Tóm lại khi xem xét Xương Khúc thì cần để ý xem có đủ bộ, có gặp Thai Cáo, có bị giáp Không Kiếp và có gặp Hóa Kỵ hay không

Ý nghĩa

Xương Khúc là văn tinh, chủ văn chương, mỹ thuật, khoa giáp

Có người cho rằng:

Văn Xương đắc địa chủ về văn tinh, văn chương, khoa giáp

Văn Xương hãm địa chủ về gian xảo, đa hư thiểu thực, không thành thật

Văn Khúc chủ về nghệ thuật, ca hát, tấu vũ, mỹ thuật, ca vũ, dàn nhạc

Nhận định về sự phối hợp của Xương, Khúc với trung tinh hoặc chính tinh

Khúc Xương cũng giống như Tả Hữu là sao đứng đầu các trung tinh, khi ở nơi miếu địa thì nhiều người cho rằng ảnh hưởng mạnh mẽ không khác chính tinh. Điều này cũng hợp lý vì chỉ có Tả Hữu, Xương Khúc là bốn trung tinh được vận dụng khi an Tứ Hóa. Khi luận đoán Xương Khúc cần chú ý phân biệt Nam, Nữ, đồng thời cần xét kỹ sự đắc hãm của Xương Khúc trong mối quan hệ hội họp với các cát tinh hoặc hung tinh khác vì Xương Khúc là bộ sao trợ tinh chủ về cát phù, hung diệt, khi hội họp với cát tinh đoan chính thì rất tốt, khi đi với hung tinh hoặc dâm tinh và đào hoa tinh thì không có lợi

Xương Khúc với phụ tinh:

Xương Khúc, ngay cả khi đắc địa, chỉ tốt đẹp khi đi với cát tinh đoan chính hoặc văn tinh, đặc biệt là kết hợp với Khôi Việt, Tả Hữu (Xương đi với Tả Phù hoặc văn tinh đẹp hơn Hữu Bật vì Tả Phù hỗ trợ mạnh cho văn tinh, Văn Khúc đi với Hữu Bật hoặc võ cách thì hợp hơn), Lộc Tồn thì tốt đẹp nhất, đi với Khoa, Quyền, Lộc cũng tốt đẹp, với Long Phượng thì cũng hay, gặp Binh Hình Tướng Ấn, Thai Cáo thì tốt về võ nghiệp, là võ tướng chấn ngự biên cương. Xương Khúc rất kỵ gặp Hóa Kỵ (nhất là Văn Xương gặp Kỵ) hoặc gặp sát tinh như Kình, Đà, Hỏa, Linh, Thiên Hình thì chủ giảm thọ, hoặc tù tội, gặp Riêu thì dâm đãng, chủ giảm thọ

Xương Khúc với chính tinh:

Xương Khúc phò tá cho bộ Nhật Nguyệt là hợp cách nhất, rất hợp với Nhật Nguyệt, gia tăng sức sáng của Nhật Nguyệt, nhất là khi Nhật, Nguyệt hãm địa hoặc đồng cung tại Sửu Mùi thì rất cần Xương Khúc. Nhật Nguyệt hãm địa gặp Khúc Xương thì được sáng ra cho nên Nhật Nguyệt tuy hãm mà cũng được phong túc một thời, nếu gặp thêm Long Phượng thì toàn mỹ. Văn Xương đi với Thái Dương, Văn Khúc đi với Thái Âm là hợp nhất. Đi với các chính tinh khác, Xương Khúc cần phối hợp với chính tinh sáng sủa thì mới tốt đẹp, còn nếu chính tinh lạc hãm thì sự có mặt của Xương Khúc chỉ làm gia tăng điều xấu mà thôi. Bộ Tử Phủ Vũ Tướng miếu vượng thì cũng rất có lợi khi gặp Xương Khúc, gia tăng thêm sự quí hiển. Chú ý rằng Tử Phủ, nhất là khi miếu vượng hoặc đồng cung thì chế được tính dâm của Xương Khúc, Tử Phủ sáng sủa mà gặp Xương Khúc thì lại rất tốt vì đã chế hóa được tính dâm của Xương Khúc. Vũ Khúc dù đắc hãm gặp Xương hay Khúc đồng cung đều có lợi nhưng Vũ Khúc miếu vượng thì tốt đẹp hơn, đồng cung với Vũ Khúc miếu vượng là cách lưỡng Khúc trùng phùng, chủ về tài kiêm văn võ, phú quí, uy quyền hiển hách, thường thiên về võ nghiệp, nếu đồng cung với Khoa thì càng đẹp đẽ. Thiên Lương hoặc Thiên Đồng (là phúc thiện tinh) sáng sủa gặp Xương Khúc cũng tốt đẹp nhưng khi hãm địa thì gặp Khúc Xương không có lợi vì mang ý nghĩa dâm. Theo Việt Viêm Tử thì Văn Xương hội với Thái Dương, Thiên Lương, Hóa Lộc là cách phú quí song toàn. Các chính tinh khi ở vị trí mang ý nghĩa dâm như Đồng hay Lương Tỵ, Hợi không nên gặp Xương Khúc vì Xương Khúc là dâm tinh nên sẽ gây ra ảnh hưởng bất lợi, nhất là khi các chính tinh này lạc hãm. Phá Liêm Tham khi hãm địa không nên gặp Xương Khúc, nhất là Liêm, Tham (là đào hoa tinh hay dâm tinh) hoặc Phá Quân (hao tinh) dù đắc hay hãm gặp Xương Khúc không có lợi, đặc biệt khi các sao này hãm địa thì lại càng xấu vì Tham Lang hãm là dâm tinh, Liêm hãm là tù tinh. Tóm lại Xương Khúc muốn tốt đẹp thì phải phối hợp với chính tinh sáng sủa và chính tinh đó không phải là dâm tinh hay đào hoa tinh, nếu là dâm tinh hay đào hoa tinh cho dù sáng sủa khi phối hợp với Xương Khúc cũng bất lợi, càng bất lợi khi các chính tinh này hãm địa. Khi luận đoán gặp trường hợp hỗn tạp thì ta cần cân nhắc kỹ lưỡng xem đắc hãm và có hợp cách cục trước khi luận đoán, luận đoán trên cơ sở cát phù hung diệt. Ví dụ Vũ Tham Sửu Mùi gặp Xương Khúc đồng cung thì do Vũ kết hợp với Khúc Xương thành cách nên ảnh hưởng của Tham Lang kết hợp với Khúc Xương không mạnh được, Vũ Phá Tỵ Hợi gặp Xương Khúc đồng cung thì cũng tốt nhiều hơn xấu vì Vũ Khúc hợp với Xương Khúc, Tử Tham Mão Dậu gặp Xương Khúc thì cần xét thêm sự hội họp với các sao hung cát khác vì Tử Vi không sáng sủa, Tham Lang lại hãm địa, ảnh hưởng của Tử Vi chế ngự Xương Khúc không được mạnh mẽ, còn ảnh hưởng xấu của Tham Lang hãm gặp Xương Khúc càng mạnh, Liêm Tham Tỵ Hợi gặp Xương Khúc thì rất xấu do cả hai đều hãm và là tù tinh và dâm tinh, nếu có thêm Hóa Kỵ càng xấu hơn vì Xương Khúc khi đi với Hóa Kỵ thì Hóa Kỵ gia tăng tính xấu của Xương Khúc. Tóm lại qui luật đắc hãm và cát phù hung diệt rất quan trọng, ví dụ Khúc Xương gặp Hỏa Linh thì xấu nhưng nếu Khúc đắc địa gặp Tham Hỏa đồng cung hay hội chiếu thì lại tốt đẹp vì Tham Hỏa đồng cung là cách tướng tướng chi danh, khi đó Khúc sẽ phối hợp Tham Hỏa đưa đến phú quí, có quan chức lớn

Văn Xương

Mi thanh mục tú

Thông minh cơ sảo

Học cao tài rộng, hiểu biết nhiều nên rất cơ mưu quyền biến

Nho nhã, ưa sự tĩnh mịch, ghét huyên náo

Xương Khúc thủ Mệnh Nam thì vẻ mặt khôi ngô, nữ thì thanh tú. Theo Việt Viêm Tử thì Văn Xương thủ Mệnh là người có cặp mắt sáng, về già thường hay phệ bụng và cho rằng Khúc Xương rât hợp với người mạng Kim hay Thủy cũng giống như Tả Hữu phù trợ đắc lực cho người Mệnh Hỏa hay Thổ

Xương Khúc đắc địa:

Mắt sáng, tai thính, trong mình thường có nối ruồi kín hợp với quí tướng (TTL)

Nữ mệnh thì có nhan sắc, thanh tú và rất đa tình, đa dâm

Thông minh, học rộng, tài cao, biết suy xét phán đoán mọi việc (TTL)

Có tài về văn chương hoặc năng khiếu về nghệ thuật, âm nhạc (TTL)

Ngôn ngữ hoạt bát

Xương Khúc đắc địa gặp cát tinh miếu vượng, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội họp (nhất là Nhật Nguyệt, Tử Phủ, Tả Hữu, Khôi Việt, Lộc Tồn, Khoa Quyền Lộc) thì chủ tài lộc phong vượng và có tiếng tăm, là người thông minh, học rộng, có văn tài lỗi lạc, thi đỗ cao, sớm hiển đạt, được hưởng phú quí, có uy quyền lừng lẫy và sống lâu (TTL)

Theo Thái Thứ Lang thì Khúc Xương đắc địa gặp Đồng Lương sáng sủa tốt đẹp hội họp thì là người khôn khéo, có nhiều tài năng, sớm hiển đạt và hưởng giàu sang trọn đời. Trong trường hợp này nếu Xương Khúc gặp Tuần Triệt án ngữ hoặc nhiều sát tinh hội họp thì thật là mờ ám xấu xa. Có cách này thì suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng vì công danh trắc trở, lại hay mắc tai họa, nhất là tù tội, tuổi thọ cũng bị chiết giảm, chỉ có đi tu mới được yên thân và sống lâu

Xương Khúc hãm địa

Nữ Mệnh thì nét mặt cũng tươi tỉnh, tính rất dâm đãng, suốt đời buồn khổ về chồng con. Khúc thì có vẻ mang tính dâm đãng nhiều hơn Xương

Xương Khúc hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hay sát tinh (như Kình, Hỏa, Linh, Kỵ) hội họp thì:

Có nhiều vết sẹo trong người (TTL, VVT)

Tính nông nổi, làm việc không suy xét cẩn thận nên hay nhầm lẫn, thất bại

Suốt đời cùng khổ, cô đơn, thường phải ly tổ bôn ba. Khó tránh tai họa, nhất là tù tội, hoặc nếu không tàn tật thì khó sống lâu được. Nữ nhân thì là ca kỷ, tì thiếp, gái giang hồ, ti tiện, khắc hại chồng con và thường yểu tử

Nam Mệnh sáng sủa có Văn Xương thủ thì rất tốt, là người có chí lớn, có tài năng, nhất là về mỹ nghệ, có tâm hồn phóng khoáng cao cả, cuộc đời được suông xẻ. Hạn gặp thì chủ về phúc thọ, không sợ yểu thương ngoại trừ gặp Hóa Kỵ (VVT ghi là Hóa Kỵ, Hỏa Tinh) thì dễ bị hình thương, chết yểu

Văn Xương Nam Mệnh ca

Văn Xương lâm (tọa, VTL) Mệnh vượng cung lâm,

Chí đại tài cao, để vạn kim

Văn nghệ tinh hoa, tâm tráng đại,

Tu giao bình bộ, thượng thanh vân (QXT) (đời cứ thênh thang mà tiến lên, VTL)

Văn Xương thủ Mệnh diệc phi thường

Hạn bất yểu thương, phúc thọ trường

Chỉ sợ hạn xung phùng Hỏa, Kỵ (phùng Hóa Kỵ, VTL)

Tu giao yểu triết, đới hình thương (AB542)

Nam Nhân có Văn Khúc thủ Mệnh thì rất lương thiện, tướng mạo đường đường chính chính, có chí khí ngang tàng, nếu là học sinh thì sẽ được hưởng phúc, được phong tặng nhưng nếu Văn Khúc gặp Hỏa Tinh, Hóa Kỵ lại gặp thêm sát tinh thì là người khôn khéo, có tài ăn nói nhưng lắm chuyện, hay bép xép, nên đi tu thì lại tốt:

Văn Khúc Nam Mệnh ca

Văn Khúc thủ Mệnh tối vi lương

Tướng mạo đường đường, chí khí ngang

Sĩ thứ phùng chi, ưng phúc hậu

Trượng phu đắc thủ, thụ kim chương (AB601) (được phong tặng, VTL)

Văn Khúc thủ viên phùng Hỏa (Hỏa Tinh), Kỵ (Hóa Kỵ)

Bất hỉ tam phương ác sát tụ (nếu tam phương có sát tinh thì không tốt)

Thử nhân tuy sảo khẩu, năng ngôn (tuy khôn khéo nhưng lắm chuyện, hay bép xép) (biện thuyết tài giỏi, VTL)

Duy tại không môn, khả ngộ quí (đi tu thì lại tốt) (QXT)

Nữ Mệnh có Văn Xương thì là người tú lệ, cốt cách thanh kỳ, được hưởng phúc nếu hội họp cùng với Tử Phủ sáng sủa thì xuất thân từ chỗ phú quí và hưởng phú quí. Nếu Nữ Mệnh có Văn Xương lại hội cùng Liêm Trinh, Phá Quân cùng Kình, Hỏa Tinh, Hóa Kỵ thì hoặc là góa bụa, hoặc là vợ lẽ, hoặc không sống thọ:

Văn Xương Nữ Mệnh ca

Nữ nhân Thân Mệnh trị (tri, VTL)(trực) Văn Xương,

Tú lệ thanh kỳ, phúc cánh trường

Tử Phủ đối cung (xung, VTL), tam hợp chiếu

Quản giao phú quí, trước (trử) hà thường (xuất thân nơi chốn phú quí) (AB457)

Văn Xương Nữ Mệnh ngộ Liêm, Quân (Phá Quân)

Hãm địa Kình Dương, Hỏa (Hỏa Tinh), Kỵ tinh

Nhược bất vi xướng (vi xương: góa), chung thọ yểu

Thiên phong (biên phòng: vợ lẽ) do đắc, chủ nhân khinh (làm vợ lẽ mà còn bị chồng khinh) (AB457)

Nữ nhân Mệnh có Văn Khúc thì là người tướng mạo thanh kỳ, thông minh, lanh lợi, hưởng được phúc nhưng nếu gặp sát tinh (như Hỏa Tinh, Hóa Kỵ) thì là hạng vợ lẽ và rất đa dâm, ăn nói khôn khéo nhưng lắm chuyện, hay bép xép, đi tu thì lại tốt:

Văn Khúc Nữ Mệnh ca

Nữ nhân Mệnh lý phùng Văn Khúc

Tướng mạo thanh kỳ, đa hữu phúc (có nhiều phúc)

Thông minh lanh lợi, bất tầm thường

Hữu sát (gặp sát tinh) thiên phòng, đa (dã) dâm dục (dâm đãng, chỉ làm vợ bé) (AB458)

Văn Khúc thủ viên phùng Hỏa (Hỏa Tinh) Kỵ (Hóa Kỵ)

Bất hỉ tam phương ác sát tụ (nếu tam phương có sát tinh thì không tốt)

Thử nhân tuy sảo khẩu, năng ngôn (tuy khôn khéo nhưng lắm chuyện, hay bép xép)

Duy tại không môn, năng (khả) ngộ quí (đi tu thì lại tốt) (AB459)

Thái Thứ Lang cho rằng Xương Khúc Nữ Mệnh dù đắc hay hãm nếu gặp Riêu đồng cung thì là người có tính đồng bóng, nếu gặp Tuế, Tấu, Long, Phượng hội họp thì là người khéo ăn nói, hát hay, rất ham chuộng về ca vũ nhạc kịch.Tuổi Giáp mà cung Mệnh có Khúc đắc địa gặp Vũ đồng cung là hợp cách, được hưởng phú quí đến cực độ, có uy danh lừng lẫy. Xương Khúc hãm địa thì nên làm nghề thủ công rất khéo tay, nếu chuyên về kỹ nghệ hay mỹ nghệ thì về sau cũng khá giả

XƯƠNG KHÚC

Mệnh có Xương Khúc thì là người thanh nhã, có danh tiếng ngay từ đời mình, văn tài nổi tiếng, là người học rộng, hiểu biết nhiều, và có nhiều tài năng, rất quí hiển nếu đắc địa và gặp nhiều sao sáng sủa hội họp. Một số tác giả cho rằng tại Sửu Mùi mới có ý nghĩa này hoặc là đắc địa mới có ý nghĩa này

Khúc Xương nhập Mệnh những thanh tú nhã chi lang (1)

Xương Khúc nhập Mệnh, danh quán đương thời (6)

Xương Khúc nhập Mệnh Thân, tài danh quán thế (5, B62)

Văn Xương, Văn Khúc vi nhân đa học đa năng (7, TTL)

Văn Quế (Văn Xương) Văn Hoa (Văn Khúc) cửu trùng quí hiển (12, TTL)

Hậu khoan Phụ Bật tính trời (tính nhân hậu khoan hòa)

Nhiều tài, nhiều học (có tài năng học thức) là người Khúc Xương (B154)

Nữ nhân có Xương Khúc thủ thì có nhan sắc (như Dương Quí Phi có nhan sắc vì có Xương Khúc tọa thủ Mệnh), tuy thông minh phú quí nhưng đa dâm

Dương Quí Phi hảo sắc thị Khúc Xương (3, TTL)

Sao Văn Khúc Văn Xương tam hợp, Nàng Quí Phi sắc đẹp đáng yêu (B159)

Nữ nhân Xương Khúc thông minh phú quí chỉ đa dâm (4, TTL)

Nữ Mệnh có Văn Xương thì tính tình thanh tao trong sạch, vượng phu, ích tử

Văn Xương tính thanh khiết, tử ích, phu sương (2, B80)

Khúc Xương là đấng thanh nhàn,

Thật thà đứng đắn là làng Đồng, Lương

Xương Khúc đóng ở Mệnh Thân,

Là người tao khách, xa gần ngợi ca

Người phú quí Âm, Dương Quan Lộc (Quan có Âm Dương thì phú quí),

Tài hơn đời Xương Khúc nhập viên (tài năng xuất chúng) (B115)

Khúc Xương phong nhã, khôi ngô,

Khúc pha xua nịnh, Xương no tài lành

Kìa như hậu phú, tiền bần,

Tu hoàn Mệnh ngộ cát thần Khúc Xương (B164)

Nữ Mệnh có Khúc Xương hãm địa thì dâm dật kém phúc, có nhiều người ve vãn và bị mang tiếng xấu:

Khúc Xương Nữ Mệnh chẳng lành, vườn xuân ong bướm bẻ cành bán rao (28)

Thói dâm dật xướng tì kém phúc, Dầu Văn Xương, Văn Khúc ai khen (NMB, HC)

Khúc Xương số gái chẳng lành, Vườn xuân ong bướm liệng vành thung thăng (B48)

Nam Mệnh có Xương Khúc đồng cung thì như Phong Đỗ văn võ toàn tài, kẻ dưới quyền rất đông:

Văn Xương Văn Khúc đồng cung, Phong Đỗ liệt trướng duy chỉ thị (B83)

Xương Khúc đồng cung tại Sửu Mùi là tốt đẹp nhất, nhưng cần phải có cát tinh hội họp thì mới phát huy ảnh hưởng tốt đẹp được, gặp cát tinh thì quyền hành, chức tước vinh xương, nếu không gặp cát tinh thì vô dụng:

Số Xương Khúc, cửu trùng cận quí (gần nơi quí hiển),

Chốn Sửu Mùi Mệnh tị cát phù (tại Sửu Mùi gặp cát tinh rất tốt),

Khúc Xương Mùi Sửu hợp thành,

Nếu không cát diệu hữu danh vô dùng

Khúc Xương thủ Sửu Mùi cung,

Lại gia Cát củng ngoài vòng tam phương

Đoán rằng tước lộc hiển dương,

Nhược vô cát Hóa, Khúc Xương vô dùng (không dùng được)

Xương Khúc đồng cung nếu Mệnh yếu kém thì cũng là lý trưởng, trưởng ấp

Xương Khúc đồng độ (đồng cung) lý hầu chi nhân (27)

Khúc Xương thấy một vì đồng độ, Thập lý Hầu nào có nhường ai (B41)

Theo Quản Xuân Thịnh thì câu phú trên như sau:

Sao Xương, Tuế một tòa đóng đấy,

Thập lý hầu hẳn thấy một hai (QXT, anh em tài giỏi)

Cách giáp Xương giáp Khúc:

Mệnh tại Sửu Mùi mới có cách giáp Xương Khúc. Xương Khúc giáp Mệnh thì thông minh, quí hiển và được nhiều người kính trọng quí mến, ra ngoài tiếp xúc gần gũi với nhiều quí nhân, quyền quí. Theo TVT thì Mệnh an tại Sửu có Văn Khúc ở Tí, Văn Xương ở Dần thì là đệ nhất cách

Xương Khúc giáp Mệnh tối vi kỳ (49, TTL)

Giáp Xương giáp Khúc chủ quí hề (48)

Xương Khúc giáp Mệnh, xuất ngoại đa cận quí nhân (50, TTL)

Theo Thái Vân Trình thì có Xương Khúc giáp mệnh hay chiếu Mệnh có cát tinh hội họp thì là người có duyên

Xương Khúc giáp chiếu ngộ cát (cát Tinh) hữu duyên (47)

Giáp Nhật giáp Nguyệt ai qua,

Giáp Xương giáp Khúc thực là tốt thay

Giáp Bát Tọa giáp Tam Thai,

Thiếu niên sớm dự lấy đài nghênh ngang

Giáp Tả giáp Hữu khác thường,

Giáp Long giáp Phượng vẻ vang hơn người

Giáp Quyền giáp Lộc tốt tươi,

Ấy là quí cách hơn đời

Canh gia cát Hóa chiếu vào (có cát tinh Tam Hóa chiếu) Mệnh Thân (B168)

Giáp Tả Hữu, Xương Khúc, Nhật Nguyệt,

Lộc Quyền Khoa Khôi Việt cùng gia

Kỵ Liêm Phá Vũ xấu xa,

Giáp cung Không Kiếp, Kình Đà sao nên

Khoa, Cáo, Xương, Khúc giáp Quan,

Khoa, Quyền tại Mệnh mình càng tiếng vang (có danh tiếng) (B114)

XƯƠNG KHÚC VỚI PHỤ TINH

Mệnh có Xương Khúc Khôi Việt thủ chiếu thì học rộng, trẻ tuổi, đỗ đạt cao. Theo TVT thì Giả Nghị cung Mệnh an tại Sửu có Xương Khúc tại Mùi xung chiếu, Khôi Việt hội họp nên tuổi trẻ đã thi đỗ cao và sớm hiển đạt

Văn Tinh (Xương Khúc Khôi Việt) củng chiếu, Giả Nghị niên thiếu đăng khoa (8, 38, TTL)

Khôi Việt Xương Khúc Mệnh cung, Ấy người đa học mong hòng thành thân (B165)

Khôi, Xương ở Mệnh bậc lành,

Hỏa Hình đóng Mệnh giữ mình lửa than

Khúc Xương (hoặc Việt Khôi, Long Phượng) mà gặp Khoa thì thi đỗ cao dễ dàng

Việt Khôi, Long Phượng, Khúc Xương, ngộ Khoa ắt hẳn bẻ cành quế hoa (13)

Việt Khôi, Long Phượng, Văn tinh (Xương Khúc), Gặp Khoa ắt hẳn bẻ cành quế hoa (B38)

Việt, Khôi, Long, Phượng, Văn tinh, Vào thi ắt hẳn bẻ cành quế hoa (QXT)

Tài người niên thiếu đăng khoa, Khúc Xương Khoa củng, Mệnh gia sao lành (gia cát tinh) (B156)

Bản cung đa cát (nhiều cát tinh) vốn là, Tam phương Xương Khúc, Hóa Khoa triều vào (B169)

Tuổi Tân có Thái Dương cư Mão gặp Xương Khúc, Long Phượng thì rất tốt đẹp do có Hóa Quyền, Lộc Tồn, Khoa, Kỵ hội họp:

Xương Khúc, Long Phượng sánh đôi,

Thái Dương cư Mão lục Tân cách này

Xương, Thai Phụ gặp Bát Tọa thì được phong tặng:

Thai Phụ, Xương, Tọa vinh phong (vinh hiển, được phong tặng)

Danh lừng phiên trấn (nổi tiếng) Mộ phùng Hỏa Tham (B156)

Hồng, Khôi, Xương, Tấu phù tri,

Sân rồng kén bảng, danh đề ở cao (QXT)

Hồng, Khôi, Xương, Tấu phù tri,

Sân rồng đứng trực, xem thì ngôi cao (VT)

(là mưu sỉ đắc dụng có tiếng tăm)

Hồng Khôi Xương Liêm phù trì,

Sân rồng dấn bước, ghi tên cửu trùng

Hồng Khôi Xương Liêm phù tri,

Sân rồng dâng trước, trong thì danh cao

Cách Xương Tấu Hồng Khôi dễ được,

Chốn sân rồng dâng chước nổi danh (B112)

Thêm sao Hóa Kỵ chẳng lành,

Lánh đường đào mận an mình phong lưu (B112)

Có Khôi Việt, Xương Khúc, Lộc Tồn hội họp không gặp sát tinh hay Hóa Kỵ Thiên Hình thì phú quí cực độ:

Khôi, Việt, Xương, Khúc, Lộc Tồn, Hình sát (sát tinh) vô xung, đại phú quí (TTL)

Xương Khúc Lộc Tồn thì có nhiều tài năng xuất chúng. Có người cho rằng Xương Khúc đắc địa và gặp Lộc Tồn đồng cung thì có nhiều tài năng xuất chúng

Xương Khúc Lộc Tồn do vi kỳ thị (32, TTL)

Văn Xương đắc địa tọa thủ đồng cung với Tả Phụ thì quí hiển, theo Thái Vân Trình thì Tả Phù Văn Xương gặp cát tinh hội họp thì là hạng văn quan cao cấp

Văn Xương Tả Phụ vị chí tam thai (35, TTL)

Tả Phù Văn Xương hội cát tinh tôn cư bát tọa (18)

Tả Hữu Văn Xương đồng cung thì sự nghiệp vinh hiển, hưởng giàu sang phúc thọ. Theo Huyền Cơ thì là người có tài về văn ch

Tả Hữu Văn Xương đồng cung thì sự nghiệp vinh hiển, hưởng giàu sang phúc thọ. Theo Huyền Cơ thì là người có tài về văn chương khong ai sánh bằng:

Tả Hữu Văn Xương vị chí tam thai (12, VTL)

Xương Khúc Tả Hữu văn ưu, Mày xanh tóc tốt, tài lưu ai tày (HC)

Xương Khúc Tả Hữu gặp Kình Đà thì có nhiều nốt ruồi kín và có nhiều tướng lạ, dị tướng:

Xương Khúc Tả Hữu hội Dương (Kình Dương) Đà đương sinh dị chí (34, TTL)

Xương Khúc Tả Hữu hội Kình Đà đương sinh dị chí (TTL)

Nhưng Thái Vân Trình thì cho rằng Xương Khúc Tả Hữu gặp Kình Đà thì loạn trí ngơ ngẩn. Cần xét lại câu phú này:

Tả Hữu Xương Khúc phùng Dương Đà đương sinh ám trí (14)

Mệnh có Xương Khúc tọa thủ gặp Thái Tuế, Kình Dương hội họp thì có tài lý luận, ngụy biện, thường là luật sư:

Xương Khúc học lực, phùng Tuế Dương thiên tác tụng sư (17, B67)

Văn Xương gặp Quả Tú thì giống như Trương Đế Sư là người cô độc, xa lánh việc trần tục đi tìm cõi tiên:

Văn Xương phùng Quả Tú, Trương Đế Sư bộ tầm tiên (19, B79)

Xương hay Khúc tọa thủ đồng cung với Thiên Riêu, nữ nhân thì dâm đãng, nam nhân thì hiếu sắc, hoang dâm:

Mấy người hiếu sắc hoang dâm,

Văn Xương Văn Khúc hội cùng Riêu Y (B169)

Mấy người hiếu sắc hoang tình, Vì Xương Khúc đóng bên mình Riêu Y

Xương Riêu đáng sợ thay là, Ấu nhi tuổi đã bôn ba dâm loàn

Nữ Mệnh phùng Xương Riêu nhất sinh dâm dãng (26)

Xương Khúc rất kỵ gặp Hóa Kỵ, nhất là đồng cung với Hóa Kỵ thì chủ về cách chết yểu như Nhan hồi chết yểu vì có Hóa Kỵ, Xương Khúc hội họp:

Kỵ tinh Xương Khúc đồng cung, Nhan Hồi yểu tử, nghĩ thương anh tài (AB)

Kỵ tinh Xương Khúc một vì (đồng hương), Nhan Hồi yểu triết còn ghi rõ ràng (B36)

Kỵ (Hóa Kỵ) Binh (Phục Binh) Xương Khúc một vì, Nhan Hồi yểu triết còn ghi rõ rằng (chết yểu) (48)

Ấy Sửu nhân tọa Dần phương,

Mùi cung Xương ngộ Thiên Thương, Dương Đà (B170)

Ât, Sửu nhân Mệnh Dần phương,

Mùi cung hạn ngộ Xương, Thương, Dương, Đà

Bởi Mệnh cung cát tú (cát tinh) triều,

Tam phương Tam Hóa đồng triều Mệnh viên (B169)

Văn Xương ám củng một miền,

Đời xưa Giả Nghị được toàn đăng khoa (B169)

XƯƠNG KHÚC VỚI CHÍNH TINH

Tử Vi tại nhàn cung (theo Thái Vân Trình là tại Mão Dậu, Hợi Tí) gặp Xương Khúc thì lắm lời, chua ngoa và miệng lưỡi gian xảo:

Tử Vi lạc nhàn cung gia Khúc Xương, đa ngôn giảo hoạt (18)

Con người miệng lưỡi chua ngoa, Khúc Xương lâm vị lại gia Tử vào (Tử Vi ở nhàn cung) (B45)

Tử Vi gặp Xương Khúc thì phú quí đều có:

Tử Vi Xương Khúc, phú quí khả kỳ (19, TTL)

Mệnh có Thiên Phủ gặp Xương Khúc, Lộc Tồn thì rất giàu có:

Thiên Phủ Xương Khúc, Lộc Tồn, cự vạn chi tứ (15, TTL)

Mệnh có Thiên Phủ gặp Xương Khúc, Tả Hữu thì được vinh hiển, có danh giá hơn người:

Thiên Phủ Xương Khúc, Tả Hữu, cao đệ ân vinh (16, TTL)

Cơ Nguyệt tại Dần Thân gặp Thiên Riêu, Văn Xương thì văn chương dâm đãng

Cơ Nguyệt Cấn (Dần) Khôn (Thân) nhi hội Riêu Xương, thi tứ dâm tàng (31, TTL)

Dần Thân Cơ Nguyệt khá hay, Riêu Xương lại gặp, văn thơ dâm tàng (HC)

Nữ nhân có Cơ Nguyệt gặp Khúc Xương thì có nhan sắc, có duyên, đa tình, đa dâm:

Dương Phi đẹp vốn giòng Cơ, Nguyệt, Lại Khúc Xương ba miền triều viên

Dương Phi hữu sắc, hữu duyên,

Tam phương Văn Khúc chiếu miền Mệnh cung

Lại gia Cơ, Nguyệt hội đồng,

Ấy là gái đẹp, dâm phong, đa tình

Xương Khúc hợp ấy hàng gái đẹp, Gặp Thiên Cơ hóa kiếp dâm tà

Mệnh Cơ, Lương thì cơ mưu quyền biến có nhiều tài năng, gặp Khúc Xương thì có nhiều tài năng, khôn khéo, nhanh nhẹn. TVT cho rằng Cơ Lương cần miếu vượng hay đồng cung:

Cơ, Lương sảo biến đa tài, ngộ Xương Khúc đa tài, mẫn tiệp (12)

Vận gặp Cơ Lương, Xương Khúc, Tam Hóa, Phụ Bật, Song Hao thì vua Hán vào đất Tần diệt Hạng Võ của nước Sở

Vận hội Cơ Lương, Xương Khúc, Tam Hóa, Phụ Bật, Song Hao, Hán Đế nhập Tần phá Sở (23)

Thiên Lương, Thái Dương, Xương Lộc hội, lô truyền đệ nhất danh (18, TTL)

Giải: TTL giải rằng Mệnh an tại Tí có Lương tọa thủ, Nhật xung chiếu hay tại Ngọ có Nhật tọa thủ Lương xung chiếu gặp Xương Lộc hội họp thì rất thông minh, đi thi thì tất đỗ cao, lại sớm hiển đạt, được hưởng giàu sang trọn đời và có uy danh lừng lẫy. Thật ra câu phú này không đề cập đến vị trí nhưng ta có thể nói Lương cần sáng sủa nên vị trí Lương Tí Ngọ, Lương Nhật đồng cung tại Mão thì hợp với câu phú này vì có Lương miếu vượng gặp Nhật chiếu. Lương cư Sửu Mùi thì đắc tuy gặp Nhật nhưng thiết tưởng không áp dụng cho câu phú này. Còn các vị trí Đồng Lương Dần Thân, Cơ Lương Thìn Tuất thì không gặp Thái Dương, còn Lương Tỵ Hợi thì gặp Thái Dương chiếu nhưng Lương lại hãm địa nên cùng không áp dụng cho câu phú này. Phải chăng nên giải thích câu phú này như sau: Thiên Lương hoặc Thái Dương gặp Xương Lộc thì có uy danh lừng lẫy

Tuổi hoa nở (tuổi trẻ), đăng khoa cao chiếm,

Bởi Thiên Lương thủ Mệnh Tí cung

Xương Lộc hội Nhật chiếu xung,

Đè đầu sĩ tử (ý nói đỗ cao), văn hùng nhất danh (AB)

Thiên Lương thuộc Thổ Nam tinh,

Lòng lành cẩn thận cao thanh ai tày

Xương Khúc Tả Hữu rất hay,

Cũng là vinh hiển cũng tay binh quyền (HC)

Quần thần khánh hội cách rất hay,

Phủ Tướng Lương hợp cùng bộ cát tinh

Lộc Tồn, Xương Khúc bên mình,

Hoặc là Tả Hữu hiển vinh anh tài (AB)

Lương miếu vượng gặp Văn Xương đồng cung là người có quan chức lớn, rất quí hiển. Chú ý Lương Tí Ngọ, Đồng Lương Dần Thân, Cơ Lương Thìn Tuất thì có Lương miếu vượng:

Thiên Lương Văn Xương cư miếu vượng, vị chí công khanh (19, TTL)

Cơ Thục Ái là gái sống nay đây mai đó, hạn gặp Cơ Nguyệt Đồng, Hồng, Khôi, Xương Khúc, Tấu Thư, Phúc Đức, Thiên Hỉ nên được vua Thục mời vào cung:

Cơ Thục Ái giang hồ chi nữ, hạn phùng Cơ Nguyệt Đồng, Hồng, Khôi, Xương Khúc, Thư (Tấu Thư) Phúc (Phúc Đức) Hỷ (Thiên Hỉ): huê mong Thục Đế chi cung (được vua Thục mời vào cung) (28)

Bộ Khúc Xương Tả Hữu rất hợp với Cự Cơ tại Mão cho các tuổi Tân, Kỷ, Bính, Đinh

Tuổi Tân Cự Cơ tại Mão có Song Lộc, Khoa Kỵ Thiên Quan hội họp (tại Dậu thì có Lộc Tồn Hóa Lộc đồng cung nên không tốt)

Tuổi Kỷ thì Cự Cơ tại Mão gặp Song Hao, Kỵ (tại Dậu thì bị Triệt nên kém tốt)

Tuổi Bính Cự Cơ tại Mão có Hóa Lộc, Quyền, Khoa, Khôi, Việt(tại Dậu thì có Khoa Quyền Lộc Lộc Tồn nhưng Lộc Tồn Hóa Lộc đồng cung tại Tỵ bị Triệt nên kém)

Tuổi Đinh thì Cự Cơ tại Mão gặp Song Hao Khoa Kỵ bị Triệt, Quyền Khôi Việt chiếu, còn tại Dậu thì không bị Triệt nên khá hơn tại Mão:

Cự, Cơ hợp Khúc Xương, Tả Hữu,

Ở Mão cung rạng rỡ công danh

Tân Kỷ: nhất, thứ: Bính Đinh,

Ngoài ra các tuổi dự vinh đôi phần

Cự Cơ hội ở Mão cung,

Khúc Xương, Tả Hữu hội cùng công khanh

Tân, Kỷ nhất, Bính Đinh là thứ,

Dư các cung là ngự binh an (tại các cung còn lại thì bình an)(B155)

Sinh Tân Ất, mệnh Mão cung,

Cự Cơ Tả Hữu, Văn Xương anh tài

Sinh năm Bính kém một vài,

Năm Đinh bình dị ra ngoài các cung (HC)

Âm Dương (sáng sủa) hội Xương Khúc thì ra đời được thi đỗ cao, giàu sang vinh hiển

Âm Dương (sáng sủa) hội Xương Khúc, xuất thế vinh hoa (8)

(Thái Dương) Cư cung Mão, Lương Xương Lộc hội,

Tuổi Tuất Thìn cách tối vinh xương

Chính là Nhật xuất phù tang,

Giữ ngôi Tể Tướng quyền sang nhất triều (AB320)

Nhật Nguyệt Sửu Mùi cần được Tuần án ngữ, Ân Quang, Thiên Quí, Xương, Khúc hội chiếu thì văn tài lỗi lạc, có quyền cao chức trọng (chú ý rằng không đề cập đến Triệt):

Nhật Nguyệt Sửu Mùi ái ngộ Tuần không (cần được Tuần án ngữ) Quí Ân (Ân Quang, Thiên Quí) Xương, Khúc ngoại triều (hội chiếu), văn tất thượng cách, đường quan xuất chính (17, TTL)

Nhật Nguyệt Sửu Mùi thì giảm mất ánh sáng nên kị gặp sát tinh, nếu gặp Xương Khúc, Ân Quang, Thiên Quí, Thai Tọa, Khôi, Hồng Loan thì văn tài lỗi lạc, lý luận sắc bén, biết tiến thoái xử sự đúng lúc nên công thành danh toại, vinh hiển

Nhật Nguyệt Sửu Mùi, Âm Dương hỗn hợp tự giảm quang huy, kị phùng (kị gặp) sát tinh, nhược lai văn diệu (nếu gặp văn tinh là Xương, Khúc), diệc kiến Quí, Ân (Ân Quang, Thiên Quí) Thai, Tọa, Khôi, Hồng (Hồng Loan) văn tài ngụy lý, xuất sử thành công (TTL)

Nhật Nguyệt Sửu Mùi, Âm Dương hỗn hợp tự giảm quang huy (giảm mất ánh sáng) kị phùng (kị gặp) Kiếp, Triệt (Địa Kiếp và Triệt án ngữ), nhược lai văn diệu (nếu gặp Xương Khúc), diệc kiến Quí Ân (Ân Quang, Thiên Quí), Không Linh Thai Tọa Khôi Hồng (Hồng Loan) văn tài ngụy lý, xuất sử thành công (18)

Giải: Nhật Nguyệt Sửu Mùi thì giảm mất ánh sáng nên kị gặp Địa Kiếp và Triệt án ngữ, nếu gặp Xương Khúc, Ân Quang, Thiên Quí, Không Linh Thai Tọa Khôi Hồng văn tài lỗi lạc, lý luận sắc bén, biết tiến thoái xử sự đúng lúc nên công thành danh toại, vinh hiển. Câu này hơi khác câu trước một chút và nên cẩn thận xét lại

Nhật Nguyệt Sửu Mùi gặp Xương Khúc chiếu hay giáp thì tài lộc phúc thọ đều tốt:

Mấy người bất hiển công danh,

Bởi vì Nhật Nguyệt đồng minh (tranh) Sửu Mùi

Song Nhật Nguyệt hãm bên trong,

Xương Khúc chiếu, giáp hưng long Phúc, Tài (QXT)

Mệnh Nhật Nguyệt tại Sửu Mùi mà giáp Xương Khúc, giáp Tả Hữu thì quí hiển:

Số quí hiển Mệnh trai Nhật Nguyệt,

Có Khúc Xương, Tả Hữu giáp bên (B159)

Khúc Xương giáp, quí tốt sao,

Giáp chưng Nam Mệnh, quan cao tỏ tường (B173)

Nhật Nguyệt tọa thủ Mùi phương,

Hai phương Phụ Bật, Khúc Xương giáp kề

Mệnh có Nhật Nguyệt, Tài và Quan có Khúc Xương hoặc Mệnh có Khúc Xương, Tài và Quan có Nhật Nguyệt thì vinh hoa phú quí:

Lại như Mệnh tọa Âm, Dương,

Tài Quan nhị vị (hai vị) Khúc, Xương hội phùng

Hoặc Xương, Khúc thủ Mệnh cung,

Tài, Quan Nhật Nguyệt đều cùng vinh hoa (B175)

Nhật tại Tuất, Nguyệt tại Thìn thì không có ánh sáng nên cần sao Không (là Tuần và Triệt, TTL còn ghi là Thiên Không) thì mới giàu sang và sống lâu. Nếu Nhật Nguyệt giao huy, nghĩa là Nhật Thìn, Nguyệt Tuất cùng tỏa ánh sáng giao hội với nhau, nếu gặp Xương, Tuế, Lộc, Quyền, Thai Phụ, Phong Cáo, Tả Hữu thì chỉ một lần đã công thành danh toại được mọi người tôn phục

Dương (Thái Dương), Âm (Thái Âm) Thìn Tuất, Nhật Nguyệt bích cung (Nhật tại Tuất, Nguyệt tại Thìn) nhược vô minh (không có ánh sáng), Không diệu tu cần, song đắc giao huy (nhưng nếu Nhật Nguyệt giao huy, nghĩa là Nhật Thìn, Nguyệt Tuất cùng tỏa ánh sáng giao hội với nhau) nhi phùng Xương, Tuế, Lộc, Quyền, Thai (Thai Phụ), Cáo (Phong Cáo) Tả Hữu nhất cử thành danh chúng nhân tôn phục (15, TTL)

Chú ý rằng khi Nhật tại Thìn thì chỉ có một trường hợp gặp cả Hóa Lộc Hóa Quyền là tuối Tân có Hóa Quyền thủ đồng cung với Thái Dương nhưng bị Triệt án ngữ, có Hóa Lộc Kình Đà đắc cùng Hao, LNVT chiếu, còn nếu cho rằng Lộc là Lộc Tồn thì tuổi Quí có Lộc Tồn Hóa Quyền đồng cung với Cụ Môn bị Triệt và Hóa Khoa Thiên Trù chiếu. Câu phú này cần phải xét lại

Nhật Nguyệt sáng sủa gặp Việt Khôi, Tả Hữu, Khúc Xương thì rất tốt, chủ phú quí nếu không gặp Hóa Kỵ, Thiên Hình hay sát tinh phá mất cách đẹp:

Tuất Hợi Nguyệt, Mão Thìn thì Nhật,

Ngộ Việt Khôi, Tả Hữu, Khúc Xương

Ấy người tước lộc giàu sang,

Chớ gặp ác sát, chớ vương Kỵ Hình (HC 156)

Thiên môn (cung Tuất Hợi) Nguyệt, Lôi môn (cung Mão) thì Nhật,

Ngộ Việt Khôi, Tả Hữu, Khúc Xương

Ấy người tước lộc giầu sang,

Chớ thêm ác sát, chớ vương Kỵ Hình (B156)

Nhật cư Mão, Thìn, Tỵ cung,

Nguyệt Dậu, Tuất, Hợi Mệnh cung an bài (B174)

Lại phùng Xương Khúc, Việt Khôi,

Thanh vân sớm bước vượng đường văn giai (B175)

Cung Quan có Thái Dương gặp Văn Xương thì được nhà vua ban thưởng ở cung vua. Cần có Thái Dương sáng sủa thì tốt hơn

Thái Dương Văn Xương cư Quan, hoàng điện triều ban (52)

Cung Thê có Thiên Đồng, Thái Âm phùng Khúc Lộc Ân Mã thì lấy vợ giàu có. Thiết tưởng Thái Âm cần sáng sủa nghĩa là rơi vào trường hợp Thái Âm tại Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tí:

Vợ giàu của cải vô ngần, Thái Âm phùng Khúc Lộc Ân Mã Đồng (Thiên Đồng) (18)

Cung Thê có Thái Âm đồng cung với Văn Khúc thì lấy vợ xinh đẹp và danh giá vì như bẻ cành quế trên mặt trăng. Thiết tưởng Thái Âm cần đắc địa trở lên. Nên biết rằng Thái Âm là tượng người vợ:

Thái Âm đồng Văn Khúc ư Thê cung, thiềm cung triết quế (21)

Nguyệt tại Hợi cung thì như ngọc sáng ngoài biển cả nên rất quí hiển, hạn rất cần Quyền, Kỵ, Khúc Xương thì công danh phát như rồng mây gặp hội

Nguyệt tại Hợi cung, minh châu xuất hải (ngọc sáng ngoài biển cả, nên rất quí hiển), tu cần Quyền Kỵ Khúc Xương hạn đáo (hạn rất cần Quyền Kỵ Khúc Xương công danh như rồng mây gặp hội) (6)

Cung Mệnh Thân có Văn Xương đắc địa gặp Vũ Khúc đồng cung thì văn võ song toàn, uy danh lừng lẫy, giàu sang

Văn Xương (đắc địa) Vũ Khúc ư Mệnh Thân, văn võ kiêm bị (43, TTL)

Khúc đắc địa tọa thủ gặp Vũ đồng cung có uy quyền danh tiếng. Theo TVT thì Vũ Khúc miếu vượng tọa thủ gặp Văn Khúc đồng cung

Nhị Khúc vượng cung, uy danh hách dịch (45, TTL)

Văn Khúc Vũ Khúc đồng Mệnh Lý Linh loại tướng tướng chi vinh (43, B83)

Giải: Mệnh có Văn Khúc Vũ Khúc miếu vượng đồng cung thì Lý Linh làm đến tể tướng

Nhị Khúc triều viên phùng Tả Hữu tướng tướng chi tài (44, TTL)

Giải: Mệnh sáng sủa tốt đẹp có Khúc và Vũ hội chiếu, Tả Hữu hội họp thì tài kiêm văn võ, hiển đạt về võ nghiệp và được phú quí song toàn

Vũ Khúc tại Thìn Tuất, Sửu Mùi gặp Xương Khúc, Tả Hữu, Lộc Quyền thì tốt đẹp, có uy quyền hiển hách:

Vũ hách dịch Sửu Mùi Thìn Tuất,

Hội Khúc Xương, Tả Hữu, Lộc, Quyền (B155)

Vũ Khúc Thìn Tuất Mệnh Thân,

Hoặc là Mùi Sửu cát tinh hợp phường

Quyền Lộc, Tả Hữu, Khúc Xương,

Uy danh hống hách vang lừng bốn phương (HC)

Vũ Khúc và Văn Khúc đồng cung thì rất tốt đẹp, là người học rộng và có nhiều tài năng. TTL cho rằng Vũ Khúc cần miếu, vượng hay đắc và điều này cũng hợp lý, nhưng nếu Vũ hãm địa thì cũng được tốt hơn

Vũ Khúc, Văn Khúc vi nhân đa học đa năng (22, TTL)

Vũ Khúc, Văn Khúc rất hay, Ở nơi đắc địa là tay anh hùng (HC)

Vũ Tham Sửu Mùi gặp Thai Tọa, Văn Khúc, nếu người mạng Thổ thì là bậc anh hùng, nắm binh quyền:

Mệnh Sửu Mùi đồng hai Văn (Văn Khúc) Vũ (Vũ Khúc),

Tuổi Thổ phùng Thai Tọa tam phương

Binh quyền vạn lý (ngàn dặm) nghênh ngang,

Anh hùng danh chấn chư bang một thời (AB321)

Vũ Tham Sửu Mùi gặp Xương Khúc đồng cung thì là người lòng dạ rất khó biết được, QXT ghi Thân kiêm Quyền Lộc rất tốt người có mưu cơ, uyên bác, thâm hiểm:

Khôn dò siết nỗi nông sâu,

Sửu, Mùi, Tham, Vũ hội đồng Khúc Xương (QXT)

Vũ Tham đồng cung với Xương Khúc tại Sửu Mùi thì ắt phải chết đuối. Chú ý tại Sửu Mùi thì Xương Khúc đồng cung

Tham Lang đồng Xương Khúc (đồng cung với Xương Khúc) ư Sửu, Mùi địch hữu đầu hà chi hoạn (7)

Vũ Phá cư Tỵ Hợi nếu gặp Xương hay Khúc đồng cung thì thông minh, khéo tay nên chuyên về kỷ nghệ máy móc. Chú ý rằng Vũ Phá tại Tỵ sinh giờ Sửu hay Tỵ và Vũ Phá tại Hợi sinh giờ Mùi hay Hợi thì mới có Xương hay Khúc đồng cung và sẽ có đủ bộ Xương Khúc. Nên nhớ Văn Xương cư Tỵ Hợi tuy có thêm Thai Phụ xung chiếu nhưng bị giáp Không Kiếp

Vũ Phá (ở Tỵ Hợi) tương ngộ Xương Khúc, thông minh cơ xảo định vô cùng (18, TTL)

Vũ Xương Tỵ Hợi Đinh Lục Giáp (tuổi Đinh của Lục Giáp) súy biên đình (4)

Giải: tuổi Đinh có Vũ Xương Tỵ Hợi thì là tướng ở biên thùy trấn giữ bờ cõi. Chú ý trong trường hợp này Vũ Phá tại cung Tỵ có Đà La đắc địa đồng cung và có Khôi Việt Thiên Phúc Đường Phù Hao LNVT chiếu trong đó Hao LNVT đồng cung với Tử Tham bị Triệt, còn Vũ Phá tại Hợi có Khôi Thiên Phúc Đường Phù thủ, Đà La đắc địa xung, Hao cùng Tử Tham bị Triệt chiếu. Câu phú này cần kiểm tra trên thực tế

Vũ, Phá, Liêm, Tham gặp Văn Khúc thì trở nên tốt đẹp. Cần coi lại câu phú này

Vũ, Phá, Trinh (Liêm Trinh) Tham xung hợp Khúc (Văn Khúc) toàn cơ quí (16)

Mệnh có Liêm Trinh gặp Văn Khúc thì suốt đời bôn ba, này đây mai đó, nếu hãm địa càng xấu hơn:

Liêm Trinh phùng Văn Quế (Văn Khúc) cánh bôn ba (24, TTL)

Tham Lang hay Liêm Trinh tại Dần Thân gặp Văn Xương đồng cung thì bị tù, giam cầm. Đổng Phú hạn có Tham Lang tại Dần Thân gặp Văn Xương thì bị lưu đày bởi vua Hán

Dần Thân nhi hội (gặp) Tham, Liêm ngộ Văn Xương, nhập lao Quản Trọng (9, TTL)

Dần Thân Tham hội Văn Xương, vận ông Đổng Phú Hán Hoàng đem lưu (8, B35)

Dần, Thân, Xương ngộ Tham Lang, Vận ông Quản Trọng phải vào nhà linh (bị tù) (QXT)

Tham Xương tọa thủ đồng cung thì da mặt xấu, loang lỗ. Theo TVT thì Mệnh an ở Tỵ Hợi mới có nghĩa này:

Tham Xương cư Mệnh, phấn cốt túy si (27, TTL)

Thiên Tướng gặp Hoa Cái, Ðào Hoa, Văn Khúc, Mộc Dục hội họp thì xinh đẹp nhưng dâm đãng. Chú ý rằng Hoa Cái và Đào Hoa không hội họp với nhau nên phải luận rằng Tướng gặp Cái, Khúc, Mộc hoặc Đào, Khúc, Mộc. Toàn bộ các sao trên đều là dâm tinh

Tướng ngộ Cái, Ðào, Khúc, Mộc (Mộc Dục) thuần tước dâm phong (11, TTL)

Tướng và Khúc hội Đào, Mộc, Cái

Sắc khuynh thành nhưng rất dâm bôn (AN326)

(Thiên Tướng) Nếu gặp Khúc Cái Mộc Đào,

Vốn là phúc trọng, tính âu đa tình (HC 76)

Tướng lâm Chấn địa (cung Mão) Sinh Vượng Ðào Hồng Tả Hữu Quyền Xương diện hoa vũ bá (mặt xinh đẹp mà võ nghệ rất giỏi) vận phùng (hạn gặp) Phá Ðà Kình Kiếp Lã Bố do dâm mãn kiếp (Lã Bố vì dâm ô mà chết) (12)

Thiên Cơ, Thiên Tướng, Khúc, Xương,

Những người thanh tú, từ tường, thông minh (B178)

Cơ, Lương, Tả Hữu cùng Xương,

Văn thì lỗi lạc, võ thường tinh thông (HC)

Thất Sát Tí Ngọ gặp Tả Hữu, Văn Khúc thì là cách rất tốt đẹp, được hưởng giàu sang danh tiếng lừng lẫy:

Thất Sát Tí Ngọ phùng Tả Hữu Văn Khúc gia chi cách tối thanh (18)

Thái Vân Trình cho rằng cung Phu Thê có Sát, Phá, Tham gặp Quyền Lộc Khúc Xương thì là bậc mệnh phụ phu nhân, nhưng nếu tuổi Quí lại gặp Cô Quả thì chồng chết sớm. Chú ý tuổi Quí có Tham Kỵ đồng cung, Phá Lộc đồng cung, Cự Quyền đồng cung nên không thể có trường hợp Sát Phá Tham gặp Quyền. Cần coi lại câu phú hoặc lời giải thích

Sát, Phá, Tham tại Phối cung, đắc Quyền Lộc Khúc Xương, mệnh phụ chi nhân, hiềm Quí tuế (tuổi Quí) ưu phùng (sợ gặp) Cô Quả, quả phụ chi nhân (38)

Sát, Phá, Tham tại Nữ Mệnh gặp Văn Xương, tuổi Tân, Ðinh bị góa bụa, chồng chết sớm, cô đơn, nên muộn lập gia đình. Chú ý tuổi Đinh thì Xương Kỵ đồng cung

Sát, Phá, Tham tại Nữ Mệnh, nhi ngộ Văn Xương, ư Tân Ðinh tuế, sương phụ chi nhân (37, TTL)

Xương hay Khúc tại Tỵ Hợi đồng cung với Liêm Tham thì là người không lương thiện, hay mắc tai họa tù tội:

Xương, Khúc, Liêm Trinh (đồng cung) ư Tỵ Hợi vi nhân bất thiện tao hình (16, TTL)

Thái Vân Trình cho rằng Liêm Tham Tỵ Hợi gặp Xương Khúc, Thiên Hình, Hữu Bật thì khó đỗ đạt nhưng nếu gặp nhiều cát tinh cứu giải thì cũng có bằng cấp nhưng đường đời gặp nhiều rắc rối:

Xương Khúc Liêm Trinh ư Tỵ Hợi phùng Hình (Thiên Hình) Bật (Hữu Bật) thiện thả hư khoa (55)

TTL cho rằng Mệnh tại Sửu Mùi, Tỵ Hợi, Mão Dậu có Xương Liêm tọa thủ đồng cung không thể sống lâu. Theo TVT riêng người tuổi Tân Mệnh an tại Tỵ Hợi có Xương Liêm tọa thủ, nếu Thân được Phủ Tướng hội họp cũng được sống lâu. Chú ý Liêm Tham Tỵ Hợi, Liêm Sát Sửu Mùi, Liêm Phá Mão Dậu là các bộ sao đồng cung

Văn Xương hội Liêm Trinh, chỉ táng Mệnh thiên niên (10, TTL)

Xương Tham thủ Tỵ Hợi cung,

Lại thêm Sát Kỵ ấu trùng toái thi

Xương Tham Tỵ Hợi xá bàn,

Đóng vào cung Mệnh, cung Quan càng rầu (B160)

Cung Tỵ Hợi Khúc Xương tọa thủ,

Trở thành hay nếu có Liêm Trinh

Xương Khúc mà gặp Liêm Trinh,

Ở cung Tỵ Hợi, tuổi Tân khó toàn

Văn Xương, Văn Khúc phùng Trinh (Liêm Trinh)

Thủ cung Tỵ Hợi, Tân sinh (người tuổi Tân) chẳng tròn (B171)

Cung Tỵ Hợi Khúc Xương tọa thủ,

Yêu nên vì đấy có Liêm Trinh (B159)

Phá Quân Thìn Tuất, Liêm Phá Mão Dậu gặp Xương Khúc, Thiên Hình hội họp thì lao đao. Có người thêm Kiếp Sát:

Phá Quân Hình gặp Khúc Xương,

Tuất Thìn, Mão Dậu là phường lao đao

Phá Quân Xương Khúc phùng Hình,

Tuất Thìn Mão Dậu thì mình lao dao (B176)

Xương, Khúc, Phá gặp Hình, Kiếp Sát

Chốn Mão Thìn Dậu Tuất lao đao

Xương Khúc Phá gặp Hình, Kỵ, Sát

Chốn Mão Thìn Dậu Tuất lao dao (B161)

Xương, Khúc đồng cung Phá Quân

Xương, Khúc đồng cung Phá Quân thì nhiều khổ tâm và hay bị bắt bớ giam cầm, cho dù Xương Khúc đắc hay hãm. Theo TVT thì Mệnh an tại Thìn Tuất Mão Dậu (Phá Quân Thìn Tuất, Liêm Phá Mão Dậu) có Xương Khúc, Phá Quân tọa thủ gặp Hình Ky đồng cung hay xung chiếu tất phải lao tâm khổ trí suốt đời không xứng ý toại lòng

Xương Khúc Phá Quân phùng, đa lao toái (39, TTL)

Mệnh an tại Dần Mão có Xương, Khúc tọa thủ đồng cung với Phá Quân gặp sát tinh nhất là Kình xung chiếu thì phải lìa bỏ gia đình bôn tẩu ở phương xa, hay mắc tai họa và không thể sống lâu

Xương Khúc Phá Quân lâm Hổ Thố (cư Dần Mão, Phá Quân đồng cung), sát (sát tinh) Dương (Kình Dương) xung phá bôn ba (TTL)

Thái Vân Trình ghi câu phú trên sai như sau:

Xương Khúc lưỡng Phá lâm Hổ Thố (cư Dần Mão), Phá Quân, Phá Toái hội họp, sát (sát tinh) Dương (Kình Dương) xung phá bôn ba (33)

vì tại Dần không thể nào gặp được Phá Toái (Phá Toái luôn luôn cư tại Tỵ, Dậu, Sửu)

TTL cho rằng Mệnh có Xương, Khúc đắc địa tọa thủ gặp Thiên Lương đồng cung hay xung chiếu thì rất quí hiển, tiếng tăm nếu Xương Khúc đắc gặp Lương đồng cung hay xung chiếu

Xương Khúc Lương tinh (Thiên Lương), vị chí thai cương (TTL)

TVT cho rằng Văn Khúc gặp Thiên Lương thì rất quí hiển, tiếng tăm, là người có chí khí hiên ngang, cung Mệnh an tại Ngọ gặp Lương Khúc là thượng cách. Mệnh an tại Tỵ có Lương Khúc là quí cách:

Văn Khúc ngộ Thiên Lương, vị chí thai cương (37)

Đồng Lương Dần Thân, Thiên Lương Tí Ngọ thì sáng sủa, gặp thêm Văn Khúc đồng cung thì rất tốt đẹp, làm quan vinh hiển:

Lương, Khúc đóng đồng danh Dần, Ngọ,

Hoặc Ngọ Lương, Khúc tại Tí cung

Chức quan ngôi đến đài cương,

Công danh rạng mặt, mọi đường vinh danh

Chức quan ngôi đến đài cương,

Ngọ Dần hai đất Khúc, Lương một nhà (B156)

Lại Khúc Khảm (cung Tí) Lương Ly (cung Ngọ) tọa củng,

Nhị phẩm quan, chức quí trải qua (B156)

Khúc Lương thủ Mệnh Ngọ cung,

Làm quan ngôi đến Tam công dành phần

Thứ thời thủ ở Dần cung (Lương cư Dần không tốt bằng Ngọ),

Hoặc Lương cư Ngọ Khúc tòng Tí xung (B169)

Cơ Lương miếu vượng thì có nhiều tài năng mưu cơ, gặp Xương Khúc thì có nhiều tài năng và cần mẫn:

Cơ Lương sảo biến đa tài, ngộ Xương Khúc nhi đa tài mẫn tiệp (66)

Mệnh có Xương, Khúc đắc địa gặp Cơ, Lộc hội họp thì xinh đẹp và khéo léo về tay chân:

Xương Khúc Cơ (Thiên Cơ) Lộc thanh tú, xảo (41, TTL)

Thân có Xương Khúc gặp Thiên Cơ thì dâm loạn

Xương Khúc thủ Thân phùng Cơ (Thiên Cơ) dâm loạn (25)

Mệnh an tại Sửu Mùi có Âm Dương tọa thủ đồng cung giáp Xương giáp Khúc nên rất tốt đẹp, tất làm nên vinh hiển và hưởng phú quí song toàn

Xương Khúc giáp Trì, qui nhi thả hiển (11, TTL)

Thái Dương và Văn Xương đồng cung tại Ngọ thì là người lịch duyệt trên đời khó ai bì kịp

Văn Xương triều Nhật ư Ngọ vị, phong trần địa bộ thế nan nhân (NMB nan mâu) (21, B82)

Nhật Nguyệt đắc địa lại thêm Xương Khúc hội họp thì thật là đắc lực, rất tốt đẹp, vinh hiển

Xương Khúc hữu Âm Dương nhi đắc lực (23)

Âm Dương hội Xương Khúc xuất thế vinh hoa (5)

Dương Phi tài sắc khuynh thành khiến bao khách si tình mê mệt vì có Khúc Xương Nhật Nguyệt Thanh Long, Long Đức hội họp

Khúc Xương Nhật Nguyệt Song Long (Thanh Long, Long Đức) tại chung niên vi hành mê sắc Dương Phi (36)

Khúc Xương tại cung Nô Bộc thì công danh lận đận, Liêm Trinh gặp Văn Xương thì bôn ba lao khổ

Khúc Xương hãm Thiên Thương đồ lãng nhãng, Liêm Trinh phùng Văn Quế cánh bôn ba (40)

XƯƠNG KHÚC TẠI VỊ TRÍ 12 CUNG

Xương Khúc Tỵ Hợi gặp nhiều sao sáng sủa (Mệnh sáng sủa có Xương Khúc Tỵ Hợi) thì không quí hiển cũng là triệu phú, giàu có hạng phú gia địch quốc

Tỵ Hợi tọa Quế, Hoa (Xương Khúc Tỵ Hợi) phi vinh tắc phú (15, TTL)

Xương Khúc Tỵ Hợi lâm, bất quí tức đại phú (14)

Nữ nhân tuổi Giáp Mệnh Sửu Mùi có Xương Khúc Hồng Lộc thì là người đức độ hiền lành, đáng bậc hiền phụ và hưởng giàu sang trọn đời, rất vượng phu ích tử. Chú ý Tử Phá, Thiên Phủ và Vũ Tham tại Sửu Mùi thì tuổi Giáp có Hóa Lộc thủ hoặc chiếu

Xương Khúc Sửu Mùi, Giáp nhân Dương nữ kiêm phùng Hồng Lộc hiền phụ chi nhân (13, TTL)

Xương Khúc đồng cung tại Sửu Mùi thì kề cận với nguyên thủ, ý nói phò tá nguyên thủ

Xương Khúc lâm ư Sửu tắc cận thiên nhân (9)

Mệnh an tại Ngọ có Văn Xương là Dương Kim gặp cung Ngọ là Dương Hỏa bị khắc chế, sách viết rằng nguy, nếu được sao thuộc hành Thủy tọa thủ ắt thành đại khí, tất có sự nghiệp lớn lao danh tiếng

Văn Xương cư Ngọ ký viết: khốn, đắc thủy diệu chung thành đại khí (18, B75)

XƯƠNG KHÚC TẠI CÁC CUNG

Phúc Đức

Phúc Đức có Xương Khúc hội cát tinh thì ví như cây cột chống trời cứu giải nhiều tai họa và được hưởng phúc sống lâu. TVT giải rằng Phúc tại Ngọ có Tử Vi tọa thủ Khúc Xương ngoại chiếu ví như cây cột chống trời cứu giải nhiều tai họa và được hưởng phúc sống lâu

Xương Khúc cát tinh cư Phúc Đức vị chi ngọc trụ thiên (53)

TVT giải rằng Phúc Đức có Xương Khúc hãm địa tọa thủ gặp sát tinh (như Kình Đà Không Kiếp) hay Phá Quân Thiên Lương hội họp thì phúc bạc, suốt đời không được xứng ý toại lòng, phải ly tổ bôn ba mới đủ ăn

Xương Khúc hãm cung, huy Sát Phá hư dự chi long (29)

Quan

Cung Quan tại Sửu Mùi giáp Xương giáp Khúc thì đỗ đạc cao

Xương Khúc giáp Quan Lộc định tác cao khoa (51, B69)

Tật Ách

Văn Xương đi với Thiên Sứ ở cung Tật Ách tức là Truyền Sứ Thần, Văn Khúc đi với Thiên Thương ở cung Nô Bộc là Hư Hao Thần thường đem đến tai ương họa hại nếu gặp Sát tinh thì gây ra đau khổ, tai ương

Quế (Văn Xương) Sứ (Thiên Sứ) Hoa (Văn Khúc) Thương (Thiên Thương) tối hiềm giao ngộ mạc phùng sát diệu (sát tinh) đa khổ tai ương (54)

Phối

Cung Phu Thê an tại Hợi có Thái Âm tọa thủ, Văn Khúc đồng cung nên lấy công chúa hoặc phò mã, ý nói lấy con nhà trâm anh thế phiệt. NMB ghi thêm tại cung Tí

Văn Khúc hý Nguyệt ư Hợi cung, quốc sắc thiên hương nhân sở úy (20, B82)

Phu Thê an tại Sửu Mùi có Xương Khúc đồng cung hay xung chiếu thì thọ như Bành Tổ

Văn Quế Văn Hoa đới ư Phu Thê thọ như Bành tổ (52, B84)

Cung Thê có Văn Xương gặp Tam Không là lấy con nhà danh giá

Tam Không hội Văn Xương ư Thê cung, thiềm cung triết quế (B76)

XƯƠNG KHÚC TẠI HẠN

Văn Khúc và Hóa Kỵ đồng cung thì rất kị, hạn có cách này thì khó thoát chết. Chú ý tuổi Kỷ thì Văn Khúc và Hóa Kỵ luôn luôn đồng cung

Văn Khúc kị đồng Hóa Kỵ, hạn nan phòng yểu tử chi ưu (24)

TVT cho rằng Nhan Hồi Mệnh an tại Dần có Kình Đà Không Kiếp hội họp, Mệnh Thân Hạn gặp Xương Khúc Thương Sứ Thất Sát Kình Đà lưu niên nên phải chết non vì Xương Khúc tối kỵ Kình Đà Không Kiếp hoặc Thương Sứ có học cũng chẳng thành đạt

Xương Khúc hãm ư Thiên Thương Nhan Hồi yểu triết (30)

Khúc Xương Thương Sứ hợp bài, Phải phòng tai họa bên ngoài bên trong

Xương Khúc gặp Thiên Thương, nghĩa là Xương Khúc tại cung Nô thì xấu, chủ chết yểu:

Mệnh Dương (Kình Dương) phùng Lực (Lực Sĩ) bình thường,

Yêu thi Văn Khúc ngộ Thương (Thiên Thương) khá hiềm (Văn Khúc ngộ Thiên thương thì không tốt) (B158)

Nhan Hồi chết giữa trung niên, Bởi Văn Xương hãm gặp vòng Thiên Thương

Nhan Hồi chết thuở niên trung, Bởi Văn Xương hãm lại phùng Thiên Thương (B170)

Nhìn chung luận đoán vận hạn thì ta có thể áp dụng cách bàn luận về Xương Khúc như trên

Tuổi Tân hay Nhâm có Xương Khúc Kỵ hội họp thì đề phòng tai nạn sông nước hoặc đâm đầu xuống sông tự tử

Xương Khúc kỵ Tân Nhâm sinh nhân, hạn phùng La Võng lữ đầu hà (31)

Văn Xương nhập hạn

Văn Xương chi tinh tối vi thanh

Đẩu số chi trung đệ nhất tinh

Nhược ngộ Thái Tuế dữ nhị hạn,

Sĩ nhân trực thử chiếu khoa danh

Hạn ngộ Văn Xương bất đắc địa,

Cánh hữu Dương, Đà, Hỏa, Linh, Kỵ,

Quan phi khẩu thiệt, phá gia tài

Vị miễn hình thương, đa hối trệ (QXT)

Khôi Việt Mệnh, Thân hạn ngộ Xương

Thường nhân đắc thử, túc tiến lương

Quan viên ngộ thử, cao thiên chưởng (nắm quyền hành)

Tất định đương niên diện đế vương (QXT)

Văn Khúc

Văn Khúc chủ văn chương thuộc Thủy

Mệnh Thân lâm nhị mộ (hai cung mộ) Tuất Thìn

Phùng Khoa, Tuế với Hóa Quyền

Văn chương hùng biện hoàn toàn giỏi giang

Ví cùng Vũ Khúc đồng hương,

Tướng kiêm văn võ, vinh quang một đời (AB329)

Văn Khúc nhập hạn

Nhị hạn tương phùng Văn Khúc tinh

Sĩ thứ kỳ niên tu phát phúc

Cánh thêm Tả, Hữu hội Thiên Đồng

Tài lộc thao thao, vi thượng cục

Văn Khúc hạn ngộ Liêm, Đà, Dương (Kình Dương)

Hãm địa phi tai ý họa ương

Cánh kiêm mệnh lý tinh thần nhược,

Tả tri thử tuế nhập tuyền hương (QXT)

Hạn đến cung Ngọ hay cung Sửu gặp Tham, Vũ, Văn Khúc hội họp thì phải đề phòng tai nạn sông nước

Nhị Khúc Tham Lang Ngọ Sửu, hạn phòng nịch thủy chi ưu (46)

Hạn gặp Linh Xương ở Thìn Tuất thì nên đề phòng tai nạn sông nước. TVT giải rằng hạn gặp Linh Xương ở Thìn Tuất, người tuổi Nhâm, Tân, Ất nên đề phòng tai nạn sông nước, nhảy sông tự tử hoặc chết đuối

Linh Xương La Võng hạn chí đầu hà (10)

Tuất Thìn Xương Khúc Đà Linh, Sát gia Mệnh, hạn gieo mình trầm vong

Tuất Thìn Xương, Khúc, Linh, Đà, Sát gia (gặp sát tinh) Mệnh hạn giang hà trầm vong

Liêm Xương Đà Vũ đồng danh,

Tuổi Tân, Nhâm, Kỷ ắt đành họa tai

Linh, Xương, Đà, Vũ đồng hành,

Giao hành Thìn Tuất hạn hành vừa qua

Đoán rằng số mới đầu hào,

Tuổi Tân, Nhâm, Kỷ ắt là tai thương (B173)

Có Tả Hữu, Khúc Xương, Khôi Việt,

Sát (sát tinh) chẳng xung, vận hạn đều hay (Hạn đến gặp các sao trên không bị sát tinh phá thì tốt) (B155)

Các câu phú cần phải xét lại

Hình (Thiên Hình) Riêu Tấu Vũ (Vũ Khúc) một đoàn,

Làm nghề thợ mộc, khôn ngoan ai tày (NMB, VT)

Hình, Cơ, Khúc, Tấu một đoàn,

Trong nghề thợ mộc, khôn ngoan ai tày (QXT)

(thợ mộc giỏi khéo)

Vợ giầu của cải không ngần,

Thái Âm (đắc địa) phùng Khúc, Lộc, Ân, Mã, Đồng

Vợ giầu của cải muôn vàn,

Thái Âm ngộ Đức, Ân Quang, Mã, Đồng (QXT)

Vợ giàu có của vô ngần,

Thái Dương ngộ đắc Quang, Ân, Mã đồng (VT)

Vũ không gặp Nguyệt miếu viên,

Hãm cùng Xương Khúc gối loan lạnh lùng (Vũ Khúc hãm địa gặp Xương Khúc thì số không chồng hoặc cuộc sống vợ chồng lạnh nhạt) (B102)

Vũ không gặp đất miếu viên,

Khác chi Xương, Khúc gối loan lạnh lùng (HC)

Khúc Xương Phá Dần Mão cung,

Thủ Mệnh chúng thủy triều đông rõ ràng (B179)

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Xương Khúc

Văn Khúc

Văn có nghĩa là văn từ, văn tự hoặc có nghĩa là phép luật, như “vũ văn” nghĩa là múa mèn phép luật buộc

Khúc có nghĩa là khúc nhạc

Xương có nghĩa là một âm

Biểu tượng

Vũ Khúc, Văn Khúc; hai vũ

Văn Xương: bụng hay tai

Văn Xương Tấu Thư đồng cung: thính tai, biết nói bằng bụng

Văn Xương: sách vở

Văn Khúc Tấu Thư: nhạc khí

Văn Xương, Văn Khúc: giấy phủ mặt, văn tế

Ngũ Hành

Văn Xương là Bắc Đẩu tinh Dương Kim đới Thổ

Văn Khúc là Nam Đẩu tinh Dương Thủy đới Hỏa

Chú ý Việt Viêm Tử ghi Văn Khúc là Âm Thủy, Bắc Đẩu tinh, nhung trang 583 lại ghi là Nam Đẩu tinh

Đắc hãm

Toàn bộ các tác giả đều cho rằng Xương Khúc đắc địa tại Sửu, Mùi, Thìn, Tỵ

Xương Khúc đắc địa tại Tứ Mộ (Thìn Tuất, Sửu Mùi), Tỵ Hợi (TTL)

Theo Việt Viêm Tử thì Văn Khúc tại Tỵ Dậu Sửu thì miếu địa, tại Hợi Mão Mùi thì vượng địa. Văn Khúc vượng ở Sửu Mùi, Thìn Tuất, Tỵ Dậu

Sao Xương Khúc chủ văn chương,

Đồng lâm Thìn Tuất chi huơng (là nơi) tuyệt vời

Miêu nhi bất tú Nhan Hồi

Văn Xương ngộ Kỵ uổng đời tài hoa (AB329)

Đặc điểm về vị trí và cách an sao

Xương Khúc cũng giống như Quang Quí, Tả Hữu, Thai Tọa, Long Phượng khi ở Âm cung thì hoặc đồng cung (tại Sửu Mùi), hoặc tam hợp với nhau (tại Mão Hợi, Tỵ Dậu), khi ở Dương cung thì hoặc xung chiếu (tại Thìn Tuất), hoặc đứng một mình (tại Tí Ngọ, Dần Thân) và khi đứng một mình thì đưa đến cách giáp biên tại hai cung Sửu Mùi

Có Xương Khúc chiếu thủ thì giống như trường hợp Thai Cáo, không bao giờ gặp Không Kiếp

Cách giáp Xương giáp Khúc tại Sửu Mùi có đặc điểm là có Địa Không thủ, Địa Kiếp chiếu hoặc có Địa Kiếp xung chiếu

So sánh Văn Xương và Văn Khúc

Trên sự phối hợp sao thì ta thấy Văn Xương hay hơn Văn Khúc vì khi Văn Khúc thủ thì không có Thai Cáo, lại có khi không có Văn Xương trong khi Văn Xương thủ thì hoặc đi với Văn Khúc (bộ Xương Khúc), nếu không có Văn Khúc thì lại có Thai Cáo (Bộ Xương Thai Cáo)

Văn Xương tại cung Dương thì luôn luôn có đủ bộ Thai Cáo (Bộ Xương Thai Cáo), đẹp nhất tại vị trí Thìn Tuất vì lúc đó còn có Văn Khúc nghĩa là có bộ Xương Khúc Thai Cáo, còn tại Tí Ngọ, Dần Thân thì không có Văn Khúc

Ngoại trừ Xương Khúc đồng cung không có Thai Cáo, nếu có Văn Xương thủ thì có ít nhất là Thai hoặc Cáo xung chiếu (bộ Xương Thai Phụ hoặc Xương Phong Cáo) hoặc tốt hơn thì gặp bộ Thai Cáo tam hợp chiếu

Ngoại trừ tại Thìn Tuất luôn luôn có Thai Cáo, Văn Xương thủ nếu không gặp Văn Khúc thì sẽ có bộ Thai Cáo và nếu Văn Xương gặp đủ bộ Thai Cáo thì không có Văn Khúc

Văn Khúc ở cung Dương là Tí Ngọ Dần Thân thì đứng một mình, không gặp Văn Xương và Thai Cáo nên đây là vị trí kém nhất của Văn Khúc, còn tại các vị trí khác thì gặp Văn Xương

Văn Xương tại Tỵ Hợi thì là bộ Xương Khúc Thai Phụ nhưng bị giáp Không Kiếp, còn Văn Khúc tại Tỵ Hợi thì là bộ Xương Khúc, không giáp Không Kiếp nên Xương tại Tỵ Hợi thì kém tốt hơn Khúc

Đặc tính chiếu của Xương Khúc

Có đủ bộ Xương Khúc chiếu thì có ít nhất một trong hai sao Thai Phụ, Phong Cáo chiếu. Đặc biệt Mệnh cư Sửu Mùi có Xương Khúc đồng cung xung chiếu thì có đủ bộ Thai Cáo chiếu (bộ Xương Khúc Thai Cáo). Sinh giờ Dần, Mệnh cư Tí và sinh giờ Thân, Mệnh cư Ngọ thì có đủ bộ Xương Khúc, Thai Cáo hợp chiếu

Xương Khúc tại Thìn Tuất thì Kiếp Không đắc tại Tỵ Hợi và Xương Khúc tại Sửu Mùi thì Không Kiếp đắc tại Dần Thân

Phối hợp với Hóa Kỵ

Khúc Xương gặp Hóa Kỵ thì rất xấu, cho dù là đắc hay hãm

Tuổi Bính thì Khoa Xương luôn đồng cung, tuổi Tân thì Khoa Khúc đồng cung

Tuổi Kỷ Văn Khúc luôn luôn đồng cung với Hóa Kỵ

Tuổi Tân Văn Xương luôn đồng cung với Hóa Kỵ

Tuổi Tân nếu có bộ Khúc Xương thì có Khoa Kỵ

Tóm lại khi xem xét Xương Khúc thì cần để ý xem có đủ bộ, có gặp Thai Cáo, có bị giáp Không Kiếp và có gặp Hóa Kỵ hay không

Ý nghĩa

Xương Khúc là văn tinh, chủ văn chương, mỹ thuật, khoa giáp

Có người cho rằng:

Văn Xương đắc địa chủ về văn tinh, văn chương, khoa giáp

Văn Xương hãm địa chủ về gian xảo, đa hư thiểu thực, không thành thật

Văn Khúc chủ về nghệ thuật, ca hát, tấu vũ, mỹ thuật, ca vũ, dàn nhạc

Nhận định về sự phối hợp của Xương, Khúc với trung tinh hoặc chính tinh

Khúc Xương cũng giống như Tả Hữu là sao đứng đầu các trung tinh, khi ở nơi miếu địa thì nhiều người cho rằng ảnh hưởng mạnh mẽ không khác chính tinh. Điều này cũng hợp lý vì chỉ có Tả Hữu, Xương Khúc là bốn trung tinh được vận dụng khi an Tứ Hóa. Khi luận đoán Xương Khúc cần chú ý phân biệt Nam, Nữ, đồng thời cần xét kỹ sự đắc hãm của Xương Khúc trong mối quan hệ hội họp với các cát tinh hoặc hung tinh khác vì Xương Khúc là bộ sao trợ tinh chủ về cát phù, hung diệt, khi hội họp với cát tinh đoan chính thì rất tốt, khi đi với hung tinh hoặc dâm tinh và đào hoa tinh thì không có lợi

Xương Khúc với phụ tinh:

Xương Khúc, ngay cả khi đắc địa, chỉ tốt đẹp khi đi với cát tinh đoan chính hoặc văn tinh, đặc biệt là kết hợp với Khôi Việt, Tả Hữu (Xương đi với Tả Phù hoặc văn tinh đẹp hơn Hữu Bật vì Tả Phù hỗ trợ mạnh cho văn tinh, Văn Khúc đi với Hữu Bật hoặc võ cách thì hợp hơn), Lộc Tồn thì tốt đẹp nhất, đi với Khoa, Quyền, Lộc cũng tốt đẹp, với Long Phượng thì cũng hay, gặp Binh Hình Tướng Ấn, Thai Cáo thì tốt về võ nghiệp, là võ tướng chấn ngự biên cương. Xương Khúc rất kỵ gặp Hóa Kỵ (nhất là Văn Xương gặp Kỵ) hoặc gặp sát tinh như Kình, Đà, Hỏa, Linh, Thiên Hình thì chủ giảm thọ, hoặc tù tội, gặp Riêu thì dâm đãng, chủ giảm thọ

Xương Khúc với chính tinh:

Xương Khúc phò tá cho bộ Nhật Nguyệt là hợp cách nhất, rất hợp với Nhật Nguyệt, gia tăng sức sáng của Nhật Nguyệt, nhất là khi Nhật, Nguyệt hãm địa hoặc đồng cung tại Sửu Mùi thì rất cần Xương Khúc. Nhật Nguyệt hãm địa gặp Khúc Xương thì được sáng ra cho nên Nhật Nguyệt tuy hãm mà cũng được phong túc một thời, nếu gặp thêm Long Phượng thì toàn mỹ. Văn Xương đi với Thái Dương, Văn Khúc đi với Thái Âm là hợp nhất. Đi với các chính tinh khác, Xương Khúc cần phối hợp với chính tinh sáng sủa thì mới tốt đẹp, còn nếu chính tinh lạc hãm thì sự có mặt của Xương Khúc chỉ làm gia tăng điều xấu mà thôi. Bộ Tử Phủ Vũ Tướng miếu vượng thì cũng rất có lợi khi gặp Xương Khúc, gia tăng thêm sự quí hiển. Chú ý rằng Tử Phủ, nhất là khi miếu vượng hoặc đồng cung thì chế được tính dâm của Xương Khúc, Tử Phủ sáng sủa mà gặp Xương Khúc thì lại rất tốt vì đã chế hóa được tính dâm của Xương Khúc. Vũ Khúc dù đắc hãm gặp Xương hay Khúc đồng cung đều có lợi nhưng Vũ Khúc miếu vượng thì tốt đẹp hơn, đồng cung với Vũ Khúc miếu vượng là cách lưỡng Khúc trùng phùng, chủ về tài kiêm văn võ, phú quí, uy quyền hiển hách, thường thiên về võ nghiệp, nếu đồng cung với Khoa thì càng đẹp đẽ. Thiên Lương hoặc Thiên Đồng (là phúc thiện tinh) sáng sủa gặp Xương Khúc cũng tốt đẹp nhưng khi hãm địa thì gặp Khúc Xương không có lợi vì mang ý nghĩa dâm. Theo Việt Viêm Tử thì Văn Xương hội với Thái Dương, Thiên Lương, Hóa Lộc là cách phú quí song toàn. Các chính tinh khi ở vị trí mang ý nghĩa dâm như Đồng hay Lương Tỵ, Hợi không nên gặp Xương Khúc vì Xương Khúc là dâm tinh nên sẽ gây ra ảnh hưởng bất lợi, nhất là khi các chính tinh này lạc hãm. Phá Liêm Tham khi hãm địa không nên gặp Xương Khúc, nhất là Liêm, Tham (là đào hoa tinh hay dâm tinh) hoặc Phá Quân (hao tinh) dù đắc hay hãm gặp Xương Khúc không có lợi, đặc biệt khi các sao này hãm địa thì lại càng xấu vì Tham Lang hãm là dâm tinh, Liêm hãm là tù tinh. Tóm lại Xương Khúc muốn tốt đẹp thì phải phối hợp với chính tinh sáng sủa và chính tinh đó không phải là dâm tinh hay đào hoa tinh, nếu là dâm tinh hay đào hoa tinh cho dù sáng sủa khi phối hợp với Xương Khúc cũng bất lợi, càng bất lợi khi các chính tinh này hãm địa. Khi luận đoán gặp trường hợp hỗn tạp thì ta cần cân nhắc kỹ lưỡng xem đắc hãm và có hợp cách cục trước khi luận đoán, luận đoán trên cơ sở cát phù hung diệt. Ví dụ Vũ Tham Sửu Mùi gặp Xương Khúc đồng cung thì do Vũ kết hợp với Khúc Xương thành cách nên ảnh hưởng của Tham Lang kết hợp với Khúc Xương không mạnh được, Vũ Phá Tỵ Hợi gặp Xương Khúc đồng cung thì cũng tốt nhiều hơn xấu vì Vũ Khúc hợp với Xương Khúc, Tử Tham Mão Dậu gặp Xương Khúc thì cần xét thêm sự hội họp với các sao hung cát khác vì Tử Vi không sáng sủa, Tham Lang lại hãm địa, ảnh hưởng của Tử Vi chế ngự Xương Khúc không được mạnh mẽ, còn ảnh hưởng xấu của Tham Lang hãm gặp Xương Khúc càng mạnh, Liêm Tham Tỵ Hợi gặp Xương Khúc thì rất xấu do cả hai đều hãm và là tù tinh và dâm tinh, nếu có thêm Hóa Kỵ càng xấu hơn vì Xương Khúc khi đi với Hóa Kỵ thì Hóa Kỵ gia tăng tính xấu của Xương Khúc. Tóm lại qui luật đắc hãm và cát phù hung diệt rất quan trọng, ví dụ Khúc Xương gặp Hỏa Linh thì xấu nhưng nếu Khúc đắc địa gặp Tham Hỏa đồng cung hay hội chiếu thì lại tốt đẹp vì Tham Hỏa đồng cung là cách tướng tướng chi danh, khi đó Khúc sẽ phối hợp Tham Hỏa đưa đến phú quí, có quan chức lớn

Văn Xương

Mi thanh mục tú

Thông minh cơ sảo

Học cao tài rộng, hiểu biết nhiều nên rất cơ mưu quyền biến

Nho nhã, ưa sự tĩnh mịch, ghét huyên náo

Xương Khúc thủ Mệnh Nam thì vẻ mặt khôi ngô, nữ thì thanh tú. Theo Việt Viêm Tử thì Văn Xương thủ Mệnh là người có cặp mắt sáng, về già thường hay phệ bụng và cho rằng Khúc Xương rât hợp với người mạng Kim hay Thủy cũng giống như Tả Hữu phù trợ đắc lực cho người Mệnh Hỏa hay Thổ

Xương Khúc đắc địa:

Mắt sáng, tai thính, trong mình thường có nối ruồi kín hợp với quí tướng (TTL)

Nữ mệnh thì có nhan sắc, thanh tú và rất đa tình, đa dâm

Thông minh, học rộng, tài cao, biết suy xét phán đoán mọi việc (TTL)

Có tài về văn chương hoặc năng khiếu về nghệ thuật, âm nhạc (TTL)

Ngôn ngữ hoạt bát

Xương Khúc đắc địa gặp cát tinh miếu vượng, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội họp (nhất là Nhật Nguyệt, Tử Phủ, Tả Hữu, Khôi Việt, Lộc Tồn, Khoa Quyền Lộc) thì chủ tài lộc phong vượng và có tiếng tăm, là người thông minh, học rộng, có văn tài lỗi lạc, thi đỗ cao, sớm hiển đạt, được hưởng phú quí, có uy quyền lừng lẫy và sống lâu (TTL)

Theo Thái Thứ Lang thì Khúc Xương đắc địa gặp Đồng Lương sáng sủa tốt đẹp hội họp thì là người khôn khéo, có nhiều tài năng, sớm hiển đạt và hưởng giàu sang trọn đời. Trong trường hợp này nếu Xương Khúc gặp Tuần Triệt án ngữ hoặc nhiều sát tinh hội họp thì thật là mờ ám xấu xa. Có cách này thì suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng vì công danh trắc trở, lại hay mắc tai họa, nhất là tù tội, tuổi thọ cũng bị chiết giảm, chỉ có đi tu mới được yên thân và sống lâu

Xương Khúc hãm địa

Nữ Mệnh thì nét mặt cũng tươi tỉnh, tính rất dâm đãng, suốt đời buồn khổ về chồng con. Khúc thì có vẻ mang tính dâm đãng nhiều hơn Xương

Xương Khúc hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hay sát tinh (như Kình, Hỏa, Linh, Kỵ) hội họp thì:

Có nhiều vết sẹo trong người (TTL, VVT)

Tính nông nổi, làm việc không suy xét cẩn thận nên hay nhầm lẫn, thất bại

Suốt đời cùng khổ, cô đơn, thường phải ly tổ bôn ba. Khó tránh tai họa, nhất là tù tội, hoặc nếu không tàn tật thì khó sống lâu được. Nữ nhân thì là ca kỷ, tì thiếp, gái giang hồ, ti tiện, khắc hại chồng con và thường yểu tử

Nam Mệnh sáng sủa có Văn Xương thủ thì rất tốt, là người có chí lớn, có tài năng, nhất là về mỹ nghệ, có tâm hồn phóng khoáng cao cả, cuộc đời được suông xẻ. Hạn gặp thì chủ về phúc thọ, không sợ yểu thương ngoại trừ gặp Hóa Kỵ (VVT ghi là Hóa Kỵ, Hỏa Tinh) thì dễ bị hình thương, chết yểu

Văn Xương Nam Mệnh ca

Văn Xương lâm (tọa, VTL) Mệnh vượng cung lâm,

Chí đại tài cao, để vạn kim

Văn nghệ tinh hoa, tâm tráng đại,

Tu giao bình bộ, thượng thanh vân (QXT) (đời cứ thênh thang mà tiến lên, VTL)

Văn Xương thủ Mệnh diệc phi thường

Hạn bất yểu thương, phúc thọ trường

Chỉ sợ hạn xung phùng Hỏa, Kỵ (phùng Hóa Kỵ, VTL)

Tu giao yểu triết, đới hình thương (AB542)

Nam Nhân có Văn Khúc thủ Mệnh thì rất lương thiện, tướng mạo đường đường chính chính, có chí khí ngang tàng, nếu là học sinh thì sẽ được hưởng phúc, được phong tặng nhưng nếu Văn Khúc gặp Hỏa Tinh, Hóa Kỵ lại gặp thêm sát tinh thì là người khôn khéo, có tài ăn nói nhưng lắm chuyện, hay bép xép, nên đi tu thì lại tốt:

Văn Khúc Nam Mệnh ca

Văn Khúc thủ Mệnh tối vi lương

Tướng mạo đường đường, chí khí ngang

Sĩ thứ phùng chi, ưng phúc hậu

Trượng phu đắc thủ, thụ kim chương (AB601) (được phong tặng, VTL)

Văn Khúc thủ viên phùng Hỏa (Hỏa Tinh), Kỵ (Hóa Kỵ)

Bất hỉ tam phương ác sát tụ (nếu tam phương có sát tinh thì không tốt)

Thử nhân tuy sảo khẩu, năng ngôn (tuy khôn khéo nhưng lắm chuyện, hay bép xép) (biện thuyết tài giỏi, VTL)

Duy tại không môn, khả ngộ quí (đi tu thì lại tốt) (QXT)

Nữ Mệnh có Văn Xương thì là người tú lệ, cốt cách thanh kỳ, được hưởng phúc nếu hội họp cùng với Tử Phủ sáng sủa thì xuất thân từ chỗ phú quí và hưởng phú quí. Nếu Nữ Mệnh có Văn Xương lại hội cùng Liêm Trinh, Phá Quân cùng Kình, Hỏa Tinh, Hóa Kỵ thì hoặc là góa bụa, hoặc là vợ lẽ, hoặc không sống thọ:

Văn Xương Nữ Mệnh ca

Nữ nhân Thân Mệnh trị (tri, VTL)(trực) Văn Xương,

Tú lệ thanh kỳ, phúc cánh trường

Tử Phủ đối cung (xung, VTL), tam hợp chiếu

Quản giao phú quí, trước (trử) hà thường (xuất thân nơi chốn phú quí) (AB457)

Văn Xương Nữ Mệnh ngộ Liêm, Quân (Phá Quân)

Hãm địa Kình Dương, Hỏa (Hỏa Tinh), Kỵ tinh

Nhược bất vi xướng (vi xương: góa), chung thọ yểu

Thiên phong (biên phòng: vợ lẽ) do đắc, chủ nhân khinh (làm vợ lẽ mà còn bị chồng khinh) (AB457)

Nữ nhân Mệnh có Văn Khúc thì là người tướng mạo thanh kỳ, thông minh, lanh lợi, hưởng được phúc nhưng nếu gặp sát tinh (như Hỏa Tinh, Hóa Kỵ) thì là hạng vợ lẽ và rất đa dâm, ăn nói khôn khéo nhưng lắm chuyện, hay bép xép, đi tu thì lại tốt:

Văn Khúc Nữ Mệnh ca

Nữ nhân Mệnh lý phùng Văn Khúc

Tướng mạo thanh kỳ, đa hữu phúc (có nhiều phúc)

Thông minh lanh lợi, bất tầm thường

Hữu sát (gặp sát tinh) thiên phòng, đa (dã) dâm dục (dâm đãng, chỉ làm vợ bé) (AB458)

Văn Khúc thủ viên phùng Hỏa (Hỏa Tinh) Kỵ (Hóa Kỵ)

Bất hỉ tam phương ác sát tụ (nếu tam phương có sát tinh thì không tốt)

Thử nhân tuy sảo khẩu, năng ngôn (tuy khôn khéo nhưng lắm chuyện, hay bép xép)

Duy tại không môn, năng (khả) ngộ quí (đi tu thì lại tốt) (AB459)

Thái Thứ Lang cho rằng Xương Khúc Nữ Mệnh dù đắc hay hãm nếu gặp Riêu đồng cung thì là người có tính đồng bóng, nếu gặp Tuế, Tấu, Long, Phượng hội họp thì là người khéo ăn nói, hát hay, rất ham chuộng về ca vũ nhạc kịch.Tuổi Giáp mà cung Mệnh có Khúc đắc địa gặp Vũ đồng cung là hợp cách, được hưởng phú quí đến cực độ, có uy danh lừng lẫy. Xương Khúc hãm địa thì nên làm nghề thủ công rất khéo tay, nếu chuyên về kỹ nghệ hay mỹ nghệ thì về sau cũng khá giả

XƯƠNG KHÚC

Mệnh có Xương Khúc thì là người thanh nhã, có danh tiếng ngay từ đời mình, văn tài nổi tiếng, là người học rộng, hiểu biết nhiều, và có nhiều tài năng, rất quí hiển nếu đắc địa và gặp nhiều sao sáng sủa hội họp. Một số tác giả cho rằng tại Sửu Mùi mới có ý nghĩa này hoặc là đắc địa mới có ý nghĩa này

Khúc Xương nhập Mệnh những thanh tú nhã chi lang (1)

Xương Khúc nhập Mệnh, danh quán đương thời (6)

Xương Khúc nhập Mệnh Thân, tài danh quán thế (5, B62)

Văn Xương, Văn Khúc vi nhân đa học đa năng (7, TTL)

Văn Quế (Văn Xương) Văn Hoa (Văn Khúc) cửu trùng quí hiển (12, TTL)

Hậu khoan Phụ Bật tính trời (tính nhân hậu khoan hòa)

Nhiều tài, nhiều học (có tài năng học thức) là người Khúc Xương (B154)

Nữ nhân có Xương Khúc thủ thì có nhan sắc (như Dương Quí Phi có nhan sắc vì có Xương Khúc tọa thủ Mệnh), tuy thông minh phú quí nhưng đa dâm

Dương Quí Phi hảo sắc thị Khúc Xương (3, TTL)

Sao Văn Khúc Văn Xương tam hợp, Nàng Quí Phi sắc đẹp đáng yêu (B159)

Nữ nhân Xương Khúc thông minh phú quí chỉ đa dâm (4, TTL)

Nữ Mệnh có Văn Xương thì tính tình thanh tao trong sạch, vượng phu, ích tử

Văn Xương tính thanh khiết, tử ích, phu sương (2, B80)

Khúc Xương là đấng thanh nhàn,

Thật thà đứng đắn là làng Đồng, Lương

Xương Khúc đóng ở Mệnh Thân,

Là người tao khách, xa gần ngợi ca

Người phú quí Âm, Dương Quan Lộc (Quan có Âm Dương thì phú quí),

Tài hơn đời Xương Khúc nhập viên (tài năng xuất chúng) (B115)

Khúc Xương phong nhã, khôi ngô,

Khúc pha xua nịnh, Xương no tài lành

Kìa như hậu phú, tiền bần,

Tu hoàn Mệnh ngộ cát thần Khúc Xương (B164)

Nữ Mệnh có Khúc Xương hãm địa thì dâm dật kém phúc, có nhiều người ve vãn và bị mang tiếng xấu:

Khúc Xương Nữ Mệnh chẳng lành, vườn xuân ong bướm bẻ cành bán rao (28)

Thói dâm dật xướng tì kém phúc, Dầu Văn Xương, Văn Khúc ai khen (NMB, HC)

Khúc Xương số gái chẳng lành, Vườn xuân ong bướm liệng vành thung thăng (B48)

Nam Mệnh có Xương Khúc đồng cung thì như Phong Đỗ văn võ toàn tài, kẻ dưới quyền rất đông:

Văn Xương Văn Khúc đồng cung, Phong Đỗ liệt trướng duy chỉ thị (B83)

Xương Khúc đồng cung tại Sửu Mùi là tốt đẹp nhất, nhưng cần phải có cát tinh hội họp thì mới phát huy ảnh hưởng tốt đẹp được, gặp cát tinh thì quyền hành, chức tước vinh xương, nếu không gặp cát tinh thì vô dụng:

Số Xương Khúc, cửu trùng cận quí (gần nơi quí hiển),

Chốn Sửu Mùi Mệnh tị cát phù (tại Sửu Mùi gặp cát tinh rất tốt),

Khúc Xương Mùi Sửu hợp thành,

Nếu không cát diệu hữu danh vô dùng

Khúc Xương thủ Sửu Mùi cung,

Lại gia Cát củng ngoài vòng tam phương

Đoán rằng tước lộc hiển dương,

Nhược vô cát Hóa, Khúc Xương vô dùng (không dùng được)

Xương Khúc đồng cung nếu Mệnh yếu kém thì cũng là lý trưởng, trưởng ấp

Xương Khúc đồng độ (đồng cung) lý hầu chi nhân (27)

Khúc Xương thấy một vì đồng độ, Thập lý Hầu nào có nhường ai (B41)

Theo Quản Xuân Thịnh thì câu phú trên như sau:

Sao Xương, Tuế một tòa đóng đấy,

Thập lý hầu hẳn thấy một hai (QXT, anh em tài giỏi)

Cách giáp Xương giáp Khúc:

Mệnh tại Sửu Mùi mới có cách giáp Xương Khúc. Xương Khúc giáp Mệnh thì thông minh, quí hiển và được nhiều người kính trọng quí mến, ra ngoài tiếp xúc gần gũi với nhiều quí nhân, quyền quí. Theo TVT thì Mệnh an tại Sửu có Văn Khúc ở Tí, Văn Xương ở Dần thì là đệ nhất cách

Xương Khúc giáp Mệnh tối vi kỳ (49, TTL)

Giáp Xương giáp Khúc chủ quí hề (48)

Xương Khúc giáp Mệnh, xuất ngoại đa cận quí nhân (50, TTL)

Theo Thái Vân Trình thì có Xương Khúc giáp mệnh hay chiếu Mệnh có cát tinh hội họp thì là người có duyên

Xương Khúc giáp chiếu ngộ cát (cát Tinh) hữu duyên (47)

Giáp Nhật giáp Nguyệt ai qua,

Giáp Xương giáp Khúc thực là tốt thay

Giáp Bát Tọa giáp Tam Thai,

Thiếu niên sớm dự lấy đài nghênh ngang

Giáp Tả giáp Hữu khác thường,

Giáp Long giáp Phượng vẻ vang hơn người

Giáp Quyền giáp Lộc tốt tươi,

Ấy là quí cách hơn đời

Canh gia cát Hóa chiếu vào (có cát tinh Tam Hóa chiếu) Mệnh Thân (B168)

Giáp Tả Hữu, Xương Khúc, Nhật Nguyệt,

Lộc Quyền Khoa Khôi Việt cùng gia

Kỵ Liêm Phá Vũ xấu xa,

Giáp cung Không Kiếp, Kình Đà sao nên

Khoa, Cáo, Xương, Khúc giáp Quan,

Khoa, Quyền tại Mệnh mình càng tiếng vang (có danh tiếng) (B114)

XƯƠNG KHÚC VỚI PHỤ TINH

Mệnh có Xương Khúc Khôi Việt thủ chiếu thì học rộng, trẻ tuổi, đỗ đạt cao. Theo TVT thì Giả Nghị cung Mệnh an tại Sửu có Xương Khúc tại Mùi xung chiếu, Khôi Việt hội họp nên tuổi trẻ đã thi đỗ cao và sớm hiển đạt

Văn Tinh (Xương Khúc Khôi Việt) củng chiếu, Giả Nghị niên thiếu đăng khoa (8, 38, TTL)

Khôi Việt Xương Khúc Mệnh cung, Ấy người đa học mong hòng thành thân (B165)

Khôi, Xương ở Mệnh bậc lành,

Hỏa Hình đóng Mệnh giữ mình lửa than

Khúc Xương (hoặc Việt Khôi, Long Phượng) mà gặp Khoa thì thi đỗ cao dễ dàng

Việt Khôi, Long Phượng, Khúc Xương, ngộ Khoa ắt hẳn bẻ cành quế hoa (13)

Việt Khôi, Long Phượng, Văn tinh (Xương Khúc), Gặp Khoa ắt hẳn bẻ cành quế hoa (B38)

Việt, Khôi, Long, Phượng, Văn tinh, Vào thi ắt hẳn bẻ cành quế hoa (QXT)

Tài người niên thiếu đăng khoa, Khúc Xương Khoa củng, Mệnh gia sao lành (gia cát tinh) (B156)

Bản cung đa cát (nhiều cát tinh) vốn là, Tam phương Xương Khúc, Hóa Khoa triều vào (B169)

Tuổi Tân có Thái Dương cư Mão gặp Xương Khúc, Long Phượng thì rất tốt đẹp do có Hóa Quyền, Lộc Tồn, Khoa, Kỵ hội họp:

Xương Khúc, Long Phượng sánh đôi,

Thái Dương cư Mão lục Tân cách này

Xương, Thai Phụ gặp Bát Tọa thì được phong tặng:

Thai Phụ, Xương, Tọa vinh phong (vinh hiển, được phong tặng)

Danh lừng phiên trấn (nổi tiếng) Mộ phùng Hỏa Tham (B156)

Hồng, Khôi, Xương, Tấu phù tri,

Sân rồng kén bảng, danh đề ở cao (QXT)

Hồng, Khôi, Xương, Tấu phù tri,

Sân rồng đứng trực, xem thì ngôi cao (VT)

(là mưu sỉ đắc dụng có tiếng tăm)

Hồng Khôi Xương Liêm phù trì,

Sân rồng dấn bước, ghi tên cửu trùng

Hồng Khôi Xương Liêm phù tri,

Sân rồng dâng trước, trong thì danh cao

Cách Xương Tấu Hồng Khôi dễ được,

Chốn sân rồng dâng chước nổi danh (B112)

Thêm sao Hóa Kỵ chẳng lành,

Lánh đường đào mận an mình phong lưu (B112)

Có Khôi Việt, Xương Khúc, Lộc Tồn hội họp không gặp sát tinh hay Hóa Kỵ Thiên Hình thì phú quí cực độ:

Khôi, Việt, Xương, Khúc, Lộc Tồn, Hình sát (sát tinh) vô xung, đại phú quí (TTL)

Xương Khúc Lộc Tồn thì có nhiều tài năng xuất chúng. Có người cho rằng Xương Khúc đắc địa và gặp Lộc Tồn đồng cung thì có nhiều tài năng xuất chúng

Xương Khúc Lộc Tồn do vi kỳ thị (32, TTL)

Văn Xương đắc địa tọa thủ đồng cung với Tả Phụ thì quí hiển, theo Thái Vân Trình thì Tả Phù Văn Xương gặp cát tinh hội họp thì là hạng văn quan cao cấp

Văn Xương Tả Phụ vị chí tam thai (35, TTL)

Tả Phù Văn Xương hội cát tinh tôn cư bát tọa (18)

Tả Hữu Văn Xương đồng cung thì sự nghiệp vinh hiển, hưởng giàu sang phúc thọ. Theo Huyền Cơ thì là người có tài về văn ch

Tả Hữu Văn Xương đồng cung thì sự nghiệp vinh hiển, hưởng giàu sang phúc thọ. Theo Huyền Cơ thì là người có tài về văn chương khong ai sánh bằng:

Tả Hữu Văn Xương vị chí tam thai (12, VTL)

Xương Khúc Tả Hữu văn ưu, Mày xanh tóc tốt, tài lưu ai tày (HC)

Xương Khúc Tả Hữu gặp Kình Đà thì có nhiều nốt ruồi kín và có nhiều tướng lạ, dị tướng:

Xương Khúc Tả Hữu hội Dương (Kình Dương) Đà đương sinh dị chí (34, TTL)

Xương Khúc Tả Hữu hội Kình Đà đương sinh dị chí (TTL)

Nhưng Thái Vân Trình thì cho rằng Xương Khúc Tả Hữu gặp Kình Đà thì loạn trí ngơ ngẩn. Cần xét lại câu phú này:

Tả Hữu Xương Khúc phùng Dương Đà đương sinh ám trí (14)

Mệnh có Xương Khúc tọa thủ gặp Thái Tuế, Kình Dương hội họp thì có tài lý luận, ngụy biện, thường là luật sư:

Xương Khúc học lực, phùng Tuế Dương thiên tác tụng sư (17, B67)

Văn Xương gặp Quả Tú thì giống như Trương Đế Sư là người cô độc, xa lánh việc trần tục đi tìm cõi tiên:

Văn Xương phùng Quả Tú, Trương Đế Sư bộ tầm tiên (19, B79)

Xương hay Khúc tọa thủ đồng cung với Thiên Riêu, nữ nhân thì dâm đãng, nam nhân thì hiếu sắc, hoang dâm:

Mấy người hiếu sắc hoang dâm,

Văn Xương Văn Khúc hội cùng Riêu Y (B169)

Mấy người hiếu sắc hoang tình, Vì Xương Khúc đóng bên mình Riêu Y

Xương Riêu đáng sợ thay là, Ấu nhi tuổi đã bôn ba dâm loàn

Nữ Mệnh phùng Xương Riêu nhất sinh dâm dãng (26)

Xương Khúc rất kỵ gặp Hóa Kỵ, nhất là đồng cung với Hóa Kỵ thì chủ về cách chết yểu như Nhan hồi chết yểu vì có Hóa Kỵ, Xương Khúc hội họp:

Kỵ tinh Xương Khúc đồng cung, Nhan Hồi yểu tử, nghĩ thương anh tài (AB)

Kỵ tinh Xương Khúc một vì (đồng hương), Nhan Hồi yểu triết còn ghi rõ ràng (B36)

Kỵ (Hóa Kỵ) Binh (Phục Binh) Xương Khúc một vì, Nhan Hồi yểu triết còn ghi rõ rằng (chết yểu) (48)

Ấy Sửu nhân tọa Dần phương,

Mùi cung Xương ngộ Thiên Thương, Dương Đà (B170)

Ât, Sửu nhân Mệnh Dần phương,

Mùi cung hạn ngộ Xương, Thương, Dương, Đà

Bởi Mệnh cung cát tú (cát tinh) triều,

Tam phương Tam Hóa đồng triều Mệnh viên (B169)

Văn Xương ám củng một miền,

Đời xưa Giả Nghị được toàn đăng khoa (B169)

XƯƠNG KHÚC VỚI CHÍNH TINH

Tử Vi tại nhàn cung (theo Thái Vân Trình là tại Mão Dậu, Hợi Tí) gặp Xương Khúc thì lắm lời, chua ngoa và miệng lưỡi gian xảo:

Tử Vi lạc nhàn cung gia Khúc Xương, đa ngôn giảo hoạt (18)

Con người miệng lưỡi chua ngoa, Khúc Xương lâm vị lại gia Tử vào (Tử Vi ở nhàn cung) (B45)

Tử Vi gặp Xương Khúc thì phú quí đều có:

Tử Vi Xương Khúc, phú quí khả kỳ (19, TTL)

Mệnh có Thiên Phủ gặp Xương Khúc, Lộc Tồn thì rất giàu có:

Thiên Phủ Xương Khúc, Lộc Tồn, cự vạn chi tứ (15, TTL)

Mệnh có Thiên Phủ gặp Xương Khúc, Tả Hữu thì được vinh hiển, có danh giá hơn người:

Thiên Phủ Xương Khúc, Tả Hữu, cao đệ ân vinh (16, TTL)

Cơ Nguyệt tại Dần Thân gặp Thiên Riêu, Văn Xương thì văn chương dâm đãng

Cơ Nguyệt Cấn (Dần) Khôn (Thân) nhi hội Riêu Xương, thi tứ dâm tàng (31, TTL)

Dần Thân Cơ Nguyệt khá hay, Riêu Xương lại gặp, văn thơ dâm tàng (HC)

Nữ nhân có Cơ Nguyệt gặp Khúc Xương thì có nhan sắc, có duyên, đa tình, đa dâm:

Dương Phi đẹp vốn giòng Cơ, Nguyệt, Lại Khúc Xương ba miền triều viên

Dương Phi hữu sắc, hữu duyên,

Tam phương Văn Khúc chiếu miền Mệnh cung

Lại gia Cơ, Nguyệt hội đồng,

Ấy là gái đẹp, dâm phong, đa tình

Xương Khúc hợp ấy hàng gái đẹp, Gặp Thiên Cơ hóa kiếp dâm tà

Mệnh Cơ, Lương thì cơ mưu quyền biến có nhiều tài năng, gặp Khúc Xương thì có nhiều tài năng, khôn khéo, nhanh nhẹn. TVT cho rằng Cơ Lương cần miếu vượng hay đồng cung:

Cơ, Lương sảo biến đa tài, ngộ Xương Khúc đa tài, mẫn tiệp (12)

Vận gặp Cơ Lương, Xương Khúc, Tam Hóa, Phụ Bật, Song Hao thì vua Hán vào đất Tần diệt Hạng Võ của nước Sở

Vận hội Cơ Lương, Xương Khúc, Tam Hóa, Phụ Bật, Song Hao, Hán Đế nhập Tần phá Sở (23)

Thiên Lương, Thái Dương, Xương Lộc hội, lô truyền đệ nhất danh (18, TTL)

Giải: TTL giải rằng Mệnh an tại Tí có Lương tọa thủ, Nhật xung chiếu hay tại Ngọ có Nhật tọa thủ Lương xung chiếu gặp Xương Lộc hội họp thì rất thông minh, đi thi thì tất đỗ cao, lại sớm hiển đạt, được hưởng giàu sang trọn đời và có uy danh lừng lẫy. Thật ra câu phú này không đề cập đến vị trí nhưng ta có thể nói Lương cần sáng sủa nên vị trí Lương Tí Ngọ, Lương Nhật đồng cung tại Mão thì hợp với câu phú này vì có Lương miếu vượng gặp Nhật chiếu. Lương cư Sửu Mùi thì đắc tuy gặp Nhật nhưng thiết tưởng không áp dụng cho câu phú này. Còn các vị trí Đồng Lương Dần Thân, Cơ Lương Thìn Tuất thì không gặp Thái Dương, còn Lương Tỵ Hợi thì gặp Thái Dương chiếu nhưng Lương lại hãm địa nên cùng không áp dụng cho câu phú này. Phải chăng nên giải thích câu phú này như sau: Thiên Lương hoặc Thái Dương gặp Xương Lộc thì có uy danh lừng lẫy

Tuổi hoa nở (tuổi trẻ), đăng khoa cao chiếm,

Bởi Thiên Lương thủ Mệnh Tí cung

Xương Lộc hội Nhật chiếu xung,

Đè đầu sĩ tử (ý nói đỗ cao), văn hùng nhất danh (AB)

Thiên Lương thuộc Thổ Nam tinh,

Lòng lành cẩn thận cao thanh ai tày

Xương Khúc Tả Hữu rất hay,

Cũng là vinh hiển cũng tay binh quyền (HC)

Quần thần khánh hội cách rất hay,

Phủ Tướng Lương hợp cùng bộ cát tinh

Lộc Tồn, Xương Khúc bên mình,

Hoặc là Tả Hữu hiển vinh anh tài (AB)

Lương miếu vượng gặp Văn Xương đồng cung là người có quan chức lớn, rất quí hiển. Chú ý Lương Tí Ngọ, Đồng Lương Dần Thân, Cơ Lương Thìn Tuất thì có Lương miếu vượng:

Thiên Lương Văn Xương cư miếu vượng, vị chí công khanh (19, TTL)

Cơ Thục Ái là gái sống nay đây mai đó, hạn gặp Cơ Nguyệt Đồng, Hồng, Khôi, Xương Khúc, Tấu Thư, Phúc Đức, Thiên Hỉ nên được vua Thục mời vào cung:

Cơ Thục Ái giang hồ chi nữ, hạn phùng Cơ Nguyệt Đồng, Hồng, Khôi, Xương Khúc, Thư (Tấu Thư) Phúc (Phúc Đức) Hỷ (Thiên Hỉ): huê mong Thục Đế chi cung (được vua Thục mời vào cung) (28)

Bộ Khúc Xương Tả Hữu rất hợp với Cự Cơ tại Mão cho các tuổi Tân, Kỷ, Bính, Đinh

Tuổi Tân Cự Cơ tại Mão có Song Lộc, Khoa Kỵ Thiên Quan hội họp (tại Dậu thì có Lộc Tồn Hóa Lộc đồng cung nên không tốt)

Tuổi Kỷ thì Cự Cơ tại Mão gặp Song Hao, Kỵ (tại Dậu thì bị Triệt nên kém tốt)

Tuổi Bính Cự Cơ tại Mão có Hóa Lộc, Quyền, Khoa, Khôi, Việt(tại Dậu thì có Khoa Quyền Lộc Lộc Tồn nhưng Lộc Tồn Hóa Lộc đồng cung tại Tỵ bị Triệt nên kém)

Tuổi Đinh thì Cự Cơ tại Mão gặp Song Hao Khoa Kỵ bị Triệt, Quyền Khôi Việt chiếu, còn tại Dậu thì không bị Triệt nên khá hơn tại Mão:

Cự, Cơ hợp Khúc Xương, Tả Hữu,

Ở Mão cung rạng rỡ công danh

Tân Kỷ: nhất, thứ: Bính Đinh,

Ngoài ra các tuổi dự vinh đôi phần

Cự Cơ hội ở Mão cung,

Khúc Xương, Tả Hữu hội cùng công khanh

Tân, Kỷ nhất, Bính Đinh là thứ,

Dư các cung là ngự binh an (tại các cung còn lại thì bình an)(B155)

Sinh Tân Ất, mệnh Mão cung,

Cự Cơ Tả Hữu, Văn Xương anh tài

Sinh năm Bính kém một vài,

Năm Đinh bình dị ra ngoài các cung (HC)

Âm Dương (sáng sủa) hội Xương Khúc thì ra đời được thi đỗ cao, giàu sang vinh hiển

Âm Dương (sáng sủa) hội Xương Khúc, xuất thế vinh hoa (8)

(Thái Dương) Cư cung Mão, Lương Xương Lộc hội,

Tuổi Tuất Thìn cách tối vinh xương

Chính là Nhật xuất phù tang,

Giữ ngôi Tể Tướng quyền sang nhất triều (AB320)

Nhật Nguyệt Sửu Mùi cần được Tuần án ngữ, Ân Quang, Thiên Quí, Xương, Khúc hội chiếu thì văn tài lỗi lạc, có quyền cao chức trọng (chú ý rằng không đề cập đến Triệt):

Nhật Nguyệt Sửu Mùi ái ngộ Tuần không (cần được Tuần án ngữ) Quí Ân (Ân Quang, Thiên Quí) Xương, Khúc ngoại triều (hội chiếu), văn tất thượng cách, đường quan xuất chính (17, TTL)

Nhật Nguyệt Sửu Mùi thì giảm mất ánh sáng nên kị gặp sát tinh, nếu gặp Xương Khúc, Ân Quang, Thiên Quí, Thai Tọa, Khôi, Hồng Loan thì văn tài lỗi lạc, lý luận sắc bén, biết tiến thoái xử sự đúng lúc nên công thành danh toại, vinh hiển

Nhật Nguyệt Sửu Mùi, Âm Dương hỗn hợp tự giảm quang huy, kị phùng (kị gặp) sát tinh, nhược lai văn diệu (nếu gặp văn tinh là Xương, Khúc), diệc kiến Quí, Ân (Ân Quang, Thiên Quí) Thai, Tọa, Khôi, Hồng (Hồng Loan) văn tài ngụy lý, xuất sử thành công (TTL)

Nhật Nguyệt Sửu Mùi, Âm Dương hỗn hợp tự giảm quang huy (giảm mất ánh sáng) kị phùng (kị gặp) Kiếp, Triệt (Địa Kiếp và Triệt án ngữ), nhược lai văn diệu (nếu gặp Xương Khúc), diệc kiến Quí Ân (Ân Quang, Thiên Quí), Không Linh Thai Tọa Khôi Hồng (Hồng Loan) văn tài ngụy lý, xuất sử thành công (18)

Giải: Nhật Nguyệt Sửu Mùi thì giảm mất ánh sáng nên kị gặp Địa Kiếp và Triệt án ngữ, nếu gặp Xương Khúc, Ân Quang, Thiên Quí, Không Linh Thai Tọa Khôi Hồng văn tài lỗi lạc, lý luận sắc bén, biết tiến thoái xử sự đúng lúc nên công thành danh toại, vinh hiển. Câu này hơi khác câu trước một chút và nên cẩn thận xét lại

Nhật Nguyệt Sửu Mùi gặp Xương Khúc chiếu hay giáp thì tài lộc phúc thọ đều tốt:

Mấy người bất hiển công danh,

Bởi vì Nhật Nguyệt đồng minh (tranh) Sửu Mùi

Song Nhật Nguyệt hãm bên trong,

Xương Khúc chiếu, giáp hưng long Phúc, Tài (QXT)

Mệnh Nhật Nguyệt tại Sửu Mùi mà giáp Xương Khúc, giáp Tả Hữu thì quí hiển:

Số quí hiển Mệnh trai Nhật Nguyệt,

Có Khúc Xương, Tả Hữu giáp bên (B159)

Khúc Xương giáp, quí tốt sao,

Giáp chưng Nam Mệnh, quan cao tỏ tường (B173)

Nhật Nguyệt tọa thủ Mùi phương,

Hai phương Phụ Bật, Khúc Xương giáp kề

Mệnh có Nhật Nguyệt, Tài và Quan có Khúc Xương hoặc Mệnh có Khúc Xương, Tài và Quan có Nhật Nguyệt thì vinh hoa phú quí:

Lại như Mệnh tọa Âm, Dương,

Tài Quan nhị vị (hai vị) Khúc, Xương hội phùng

Hoặc Xương, Khúc thủ Mệnh cung,

Tài, Quan Nhật Nguyệt đều cùng vinh hoa (B175)

Nhật tại Tuất, Nguyệt tại Thìn thì không có ánh sáng nên cần sao Không (là Tuần và Triệt, TTL còn ghi là Thiên Không) thì mới giàu sang và sống lâu. Nếu Nhật Nguyệt giao huy, nghĩa là Nhật Thìn, Nguyệt Tuất cùng tỏa ánh sáng giao hội với nhau, nếu gặp Xương, Tuế, Lộc, Quyền, Thai Phụ, Phong Cáo, Tả Hữu thì chỉ một lần đã công thành danh toại được mọi người tôn phục

Dương (Thái Dương), Âm (Thái Âm) Thìn Tuất, Nhật Nguyệt bích cung (Nhật tại Tuất, Nguyệt tại Thìn) nhược vô minh (không có ánh sáng), Không diệu tu cần, song đắc giao huy (nhưng nếu Nhật Nguyệt giao huy, nghĩa là Nhật Thìn, Nguyệt Tuất cùng tỏa ánh sáng giao hội với nhau) nhi phùng Xương, Tuế, Lộc, Quyền, Thai (Thai Phụ), Cáo (Phong Cáo) Tả Hữu nhất cử thành danh chúng nhân tôn phục (15, TTL)

Chú ý rằng khi Nhật tại Thìn thì chỉ có một trường hợp gặp cả Hóa Lộc Hóa Quyền là tuối Tân có Hóa Quyền thủ đồng cung với Thái Dương nhưng bị Triệt án ngữ, có Hóa Lộc Kình Đà đắc cùng Hao, LNVT chiếu, còn nếu cho rằng Lộc là Lộc Tồn thì tuổi Quí có Lộc Tồn Hóa Quyền đồng cung với Cụ Môn bị Triệt và Hóa Khoa Thiên Trù chiếu. Câu phú này cần phải xét lại

Nhật Nguyệt sáng sủa gặp Việt Khôi, Tả Hữu, Khúc Xương thì rất tốt, chủ phú quí nếu không gặp Hóa Kỵ, Thiên Hình hay sát tinh phá mất cách đẹp:

Tuất Hợi Nguyệt, Mão Thìn thì Nhật,

Ngộ Việt Khôi, Tả Hữu, Khúc Xương

Ấy người tước lộc giàu sang,

Chớ gặp ác sát, chớ vương Kỵ Hình (HC 156)

Thiên môn (cung Tuất Hợi) Nguyệt, Lôi môn (cung Mão) thì Nhật,

Ngộ Việt Khôi, Tả Hữu, Khúc Xương

Ấy người tước lộc giầu sang,

Chớ thêm ác sát, chớ vương Kỵ Hình (B156)

Nhật cư Mão, Thìn, Tỵ cung,

Nguyệt Dậu, Tuất, Hợi Mệnh cung an bài (B174)

Lại phùng Xương Khúc, Việt Khôi,

Thanh vân sớm bước vượng đường văn giai (B175)

Cung Quan có Thái Dương gặp Văn Xương thì được nhà vua ban thưởng ở cung vua. Cần có Thái Dương sáng sủa thì tốt hơn

Thái Dương Văn Xương cư Quan, hoàng điện triều ban (52)

Cung Thê có Thiên Đồng, Thái Âm phùng Khúc Lộc Ân Mã thì lấy vợ giàu có. Thiết tưởng Thái Âm cần sáng sủa nghĩa là rơi vào trường hợp Thái Âm tại Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tí:

Vợ giàu của cải vô ngần, Thái Âm phùng Khúc Lộc Ân Mã Đồng (Thiên Đồng) (18)

Cung Thê có Thái Âm đồng cung với Văn Khúc thì lấy vợ xinh đẹp và danh giá vì như bẻ cành quế trên mặt trăng. Thiết tưởng Thái Âm cần đắc địa trở lên. Nên biết rằng Thái Âm là tượng người vợ:

Thái Âm đồng Văn Khúc ư Thê cung, thiềm cung triết quế (21)

Nguyệt tại Hợi cung thì như ngọc sáng ngoài biển cả nên rất quí hiển, hạn rất cần Quyền, Kỵ, Khúc Xương thì công danh phát như rồng mây gặp hội

Nguyệt tại Hợi cung, minh châu xuất hải (ngọc sáng ngoài biển cả, nên rất quí hiển), tu cần Quyền Kỵ Khúc Xương hạn đáo (hạn rất cần Quyền Kỵ Khúc Xương công danh như rồng mây gặp hội) (6)

Cung Mệnh Thân có Văn Xương đắc địa gặp Vũ Khúc đồng cung thì văn võ song toàn, uy danh lừng lẫy, giàu sang

Văn Xương (đắc địa) Vũ Khúc ư Mệnh Thân, văn võ kiêm bị (43, TTL)

Khúc đắc địa tọa thủ gặp Vũ đồng cung có uy quyền danh tiếng. Theo TVT thì Vũ Khúc miếu vượng tọa thủ gặp Văn Khúc đồng cung

Nhị Khúc vượng cung, uy danh hách dịch (45, TTL)

Văn Khúc Vũ Khúc đồng Mệnh Lý Linh loại tướng tướng chi vinh (43, B83)

Giải: Mệnh có Văn Khúc Vũ Khúc miếu vượng đồng cung thì Lý Linh làm đến tể tướng

Nhị Khúc triều viên phùng Tả Hữu tướng tướng chi tài (44, TTL)

Giải: Mệnh sáng sủa tốt đẹp có Khúc và Vũ hội chiếu, Tả Hữu hội họp thì tài kiêm văn võ, hiển đạt về võ nghiệp và được phú quí song toàn

Vũ Khúc tại Thìn Tuất, Sửu Mùi gặp Xương Khúc, Tả Hữu, Lộc Quyền thì tốt đẹp, có uy quyền hiển hách:

Vũ hách dịch Sửu Mùi Thìn Tuất,

Hội Khúc Xương, Tả Hữu, Lộc, Quyền (B155)

Vũ Khúc Thìn Tuất Mệnh Thân,

Hoặc là Mùi Sửu cát tinh hợp phường

Quyền Lộc, Tả Hữu, Khúc Xương,

Uy danh hống hách vang lừng bốn phương (HC)

Vũ Khúc và Văn Khúc đồng cung thì rất tốt đẹp, là người học rộng và có nhiều tài năng. TTL cho rằng Vũ Khúc cần miếu, vượng hay đắc và điều này cũng hợp lý, nhưng nếu Vũ hãm địa thì cũng được tốt hơn

Vũ Khúc, Văn Khúc vi nhân đa học đa năng (22, TTL)

Vũ Khúc, Văn Khúc rất hay, Ở nơi đắc địa là tay anh hùng (HC)

Vũ Tham Sửu Mùi gặp Thai Tọa, Văn Khúc, nếu người mạng Thổ thì là bậc anh hùng, nắm binh quyền:

Mệnh Sửu Mùi đồng hai Văn (Văn Khúc) Vũ (Vũ Khúc),

Tuổi Thổ phùng Thai Tọa tam phương

Binh quyền vạn lý (ngàn dặm) nghênh ngang,

Anh hùng danh chấn chư bang một thời (AB321)

Vũ Tham Sửu Mùi gặp Xương Khúc đồng cung thì là người lòng dạ rất khó biết được, QXT ghi Thân kiêm Quyền Lộc rất tốt người có mưu cơ, uyên bác, thâm hiểm:

Khôn dò siết nỗi nông sâu,

Sửu, Mùi, Tham, Vũ hội đồng Khúc Xương (QXT)

Vũ Tham đồng cung với Xương Khúc tại Sửu Mùi thì ắt phải chết đuối. Chú ý tại Sửu Mùi thì Xương Khúc đồng cung

Tham Lang đồng Xương Khúc (đồng cung với Xương Khúc) ư Sửu, Mùi địch hữu đầu hà chi hoạn (7)

Vũ Phá cư Tỵ Hợi nếu gặp Xương hay Khúc đồng cung thì thông minh, khéo tay nên chuyên về kỷ nghệ máy móc. Chú ý rằng Vũ Phá tại Tỵ sinh giờ Sửu hay Tỵ và Vũ Phá tại Hợi sinh giờ Mùi hay Hợi thì mới có Xương hay Khúc đồng cung và sẽ có đủ bộ Xương Khúc. Nên nhớ Văn Xương cư Tỵ Hợi tuy có thêm Thai Phụ xung chiếu nhưng bị giáp Không Kiếp

Vũ Phá (ở Tỵ Hợi) tương ngộ Xương Khúc, thông minh cơ xảo định vô cùng (18, TTL)

Vũ Xương Tỵ Hợi Đinh Lục Giáp (tuổi Đinh của Lục Giáp) súy biên đình (4)

Giải: tuổi Đinh có Vũ Xương Tỵ Hợi thì là tướng ở biên thùy trấn giữ bờ cõi. Chú ý trong trường hợp này Vũ Phá tại cung Tỵ có Đà La đắc địa đồng cung và có Khôi Việt Thiên Phúc Đường Phù Hao LNVT chiếu trong đó Hao LNVT đồng cung với Tử Tham bị Triệt, còn Vũ Phá tại Hợi có Khôi Thiên Phúc Đường Phù thủ, Đà La đắc địa xung, Hao cùng Tử Tham bị Triệt chiếu. Câu phú này cần kiểm tra trên thực tế

Vũ, Phá, Liêm, Tham gặp Văn Khúc thì trở nên tốt đẹp. Cần coi lại câu phú này

Vũ, Phá, Trinh (Liêm Trinh) Tham xung hợp Khúc (Văn Khúc) toàn cơ quí (16)

Mệnh có Liêm Trinh gặp Văn Khúc thì suốt đời bôn ba, này đây mai đó, nếu hãm địa càng xấu hơn:

Liêm Trinh phùng Văn Quế (Văn Khúc) cánh bôn ba (24, TTL)

Tham Lang hay Liêm Trinh tại Dần Thân gặp Văn Xương đồng cung thì bị tù, giam cầm. Đổng Phú hạn có Tham Lang tại Dần Thân gặp Văn Xương thì bị lưu đày bởi vua Hán

Dần Thân nhi hội (gặp) Tham, Liêm ngộ Văn Xương, nhập lao Quản Trọng (9, TTL)

Dần Thân Tham hội Văn Xương, vận ông Đổng Phú Hán Hoàng đem lưu (8, B35)

Dần, Thân, Xương ngộ Tham Lang, Vận ông Quản Trọng phải vào nhà linh (bị tù) (QXT)

Tham Xương tọa thủ đồng cung thì da mặt xấu, loang lỗ. Theo TVT thì Mệnh an ở Tỵ Hợi mới có nghĩa này:

Tham Xương cư Mệnh, phấn cốt túy si (27, TTL)

Thiên Tướng gặp Hoa Cái, Ðào Hoa, Văn Khúc, Mộc Dục hội họp thì xinh đẹp nhưng dâm đãng. Chú ý rằng Hoa Cái và Đào Hoa không hội họp với nhau nên phải luận rằng Tướng gặp Cái, Khúc, Mộc hoặc Đào, Khúc, Mộc. Toàn bộ các sao trên đều là dâm tinh

Tướng ngộ Cái, Ðào, Khúc, Mộc (Mộc Dục) thuần tước dâm phong (11, TTL)

Tướng và Khúc hội Đào, Mộc, Cái

Sắc khuynh thành nhưng rất dâm bôn (AN326)

(Thiên Tướng) Nếu gặp Khúc Cái Mộc Đào,

Vốn là phúc trọng, tính âu đa tình (HC 76)

Tướng lâm Chấn địa (cung Mão) Sinh Vượng Ðào Hồng Tả Hữu Quyền Xương diện hoa vũ bá (mặt xinh đẹp mà võ nghệ rất giỏi) vận phùng (hạn gặp) Phá Ðà Kình Kiếp Lã Bố do dâm mãn kiếp (Lã Bố vì dâm ô mà chết) (12)

Thiên Cơ, Thiên Tướng, Khúc, Xương,

Những người thanh tú, từ tường, thông minh (B178)

Cơ, Lương, Tả Hữu cùng Xương,

Văn thì lỗi lạc, võ thường tinh thông (HC)

Thất Sát Tí Ngọ gặp Tả Hữu, Văn Khúc thì là cách rất tốt đẹp, được hưởng giàu sang danh tiếng lừng lẫy:

Thất Sát Tí Ngọ phùng Tả Hữu Văn Khúc gia chi cách tối thanh (18)

Thái Vân Trình cho rằng cung Phu Thê có Sát, Phá, Tham gặp Quyền Lộc Khúc Xương thì là bậc mệnh phụ phu nhân, nhưng nếu tuổi Quí lại gặp Cô Quả thì chồng chết sớm. Chú ý tuổi Quí có Tham Kỵ đồng cung, Phá Lộc đồng cung, Cự Quyền đồng cung nên không thể có trường hợp Sát Phá Tham gặp Quyền. Cần coi lại câu phú hoặc lời giải thích

Sát, Phá, Tham tại Phối cung, đắc Quyền Lộc Khúc Xương, mệnh phụ chi nhân, hiềm Quí tuế (tuổi Quí) ưu phùng (sợ gặp) Cô Quả, quả phụ chi nhân (38)

Sát, Phá, Tham tại Nữ Mệnh gặp Văn Xương, tuổi Tân, Ðinh bị góa bụa, chồng chết sớm, cô đơn, nên muộn lập gia đình. Chú ý tuổi Đinh thì Xương Kỵ đồng cung

Sát, Phá, Tham tại Nữ Mệnh, nhi ngộ Văn Xương, ư Tân Ðinh tuế, sương phụ chi nhân (37, TTL)

Xương hay Khúc tại Tỵ Hợi đồng cung với Liêm Tham thì là người không lương thiện, hay mắc tai họa tù tội:

Xương, Khúc, Liêm Trinh (đồng cung) ư Tỵ Hợi vi nhân bất thiện tao hình (16, TTL)

Thái Vân Trình cho rằng Liêm Tham Tỵ Hợi gặp Xương Khúc, Thiên Hình, Hữu Bật thì khó đỗ đạt nhưng nếu gặp nhiều cát tinh cứu giải thì cũng có bằng cấp nhưng đường đời gặp nhiều rắc rối:

Xương Khúc Liêm Trinh ư Tỵ Hợi phùng Hình (Thiên Hình) Bật (Hữu Bật) thiện thả hư khoa (55)

TTL cho rằng Mệnh tại Sửu Mùi, Tỵ Hợi, Mão Dậu có Xương Liêm tọa thủ đồng cung không thể sống lâu. Theo TVT riêng người tuổi Tân Mệnh an tại Tỵ Hợi có Xương Liêm tọa thủ, nếu Thân được Phủ Tướng hội họp cũng được sống lâu. Chú ý Liêm Tham Tỵ Hợi, Liêm Sát Sửu Mùi, Liêm Phá Mão Dậu là các bộ sao đồng cung

Văn Xương hội Liêm Trinh, chỉ táng Mệnh thiên niên (10, TTL)

Xương Tham thủ Tỵ Hợi cung,

Lại thêm Sát Kỵ ấu trùng toái thi

Xương Tham Tỵ Hợi xá bàn,

Đóng vào cung Mệnh, cung Quan càng rầu (B160)

Cung Tỵ Hợi Khúc Xương tọa thủ,

Trở thành hay nếu có Liêm Trinh

Xương Khúc mà gặp Liêm Trinh,

Ở cung Tỵ Hợi, tuổi Tân khó toàn

Văn Xương, Văn Khúc phùng Trinh (Liêm Trinh)

Thủ cung Tỵ Hợi, Tân sinh (người tuổi Tân) chẳng tròn (B171)

Cung Tỵ Hợi Khúc Xương tọa thủ,

Yêu nên vì đấy có Liêm Trinh (B159)

Phá Quân Thìn Tuất, Liêm Phá Mão Dậu gặp Xương Khúc, Thiên Hình hội họp thì lao đao. Có người thêm Kiếp Sát:

Phá Quân Hình gặp Khúc Xương,

Tuất Thìn, Mão Dậu là phường lao đao

Phá Quân Xương Khúc phùng Hình,

Tuất Thìn Mão Dậu thì mình lao dao (B176)

Xương, Khúc, Phá gặp Hình, Kiếp Sát

Chốn Mão Thìn Dậu Tuất lao đao

Xương Khúc Phá gặp Hình, Kỵ, Sát

Chốn Mão Thìn Dậu Tuất lao dao (B161)

Xương, Khúc đồng cung Phá Quân

Xương, Khúc đồng cung Phá Quân thì nhiều khổ tâm và hay bị bắt bớ giam cầm, cho dù Xương Khúc đắc hay hãm. Theo TVT thì Mệnh an tại Thìn Tuất Mão Dậu (Phá Quân Thìn Tuất, Liêm Phá Mão Dậu) có Xương Khúc, Phá Quân tọa thủ gặp Hình Ky đồng cung hay xung chiếu tất phải lao tâm khổ trí suốt đời không xứng ý toại lòng

Xương Khúc Phá Quân phùng, đa lao toái (39, TTL)

Mệnh an tại Dần Mão có Xương, Khúc tọa thủ đồng cung với Phá Quân gặp sát tinh nhất là Kình xung chiếu thì phải lìa bỏ gia đình bôn tẩu ở phương xa, hay mắc tai họa và không thể sống lâu

Xương Khúc Phá Quân lâm Hổ Thố (cư Dần Mão, Phá Quân đồng cung), sát (sát tinh) Dương (Kình Dương) xung phá bôn ba (TTL)

Thái Vân Trình ghi câu phú trên sai như sau:

Xương Khúc lưỡng Phá lâm Hổ Thố (cư Dần Mão), Phá Quân, Phá Toái hội họp, sát (sát tinh) Dương (Kình Dương) xung phá bôn ba (33)

vì tại Dần không thể nào gặp được Phá Toái (Phá Toái luôn luôn cư tại Tỵ, Dậu, Sửu)

TTL cho rằng Mệnh có Xương, Khúc đắc địa tọa thủ gặp Thiên Lương đồng cung hay xung chiếu thì rất quí hiển, tiếng tăm nếu Xương Khúc đắc gặp Lương đồng cung hay xung chiếu

Xương Khúc Lương tinh (Thiên Lương), vị chí thai cương (TTL)

TVT cho rằng Văn Khúc gặp Thiên Lương thì rất quí hiển, tiếng tăm, là người có chí khí hiên ngang, cung Mệnh an tại Ngọ gặp Lương Khúc là thượng cách. Mệnh an tại Tỵ có Lương Khúc là quí cách:

Văn Khúc ngộ Thiên Lương, vị chí thai cương (37)

Đồng Lương Dần Thân, Thiên Lương Tí Ngọ thì sáng sủa, gặp thêm Văn Khúc đồng cung thì rất tốt đẹp, làm quan vinh hiển:

Lương, Khúc đóng đồng danh Dần, Ngọ,

Hoặc Ngọ Lương, Khúc tại Tí cung

Chức quan ngôi đến đài cương,

Công danh rạng mặt, mọi đường vinh danh

Chức quan ngôi đến đài cương,

Ngọ Dần hai đất Khúc, Lương một nhà (B156)

Lại Khúc Khảm (cung Tí) Lương Ly (cung Ngọ) tọa củng,

Nhị phẩm quan, chức quí trải qua (B156)

Khúc Lương thủ Mệnh Ngọ cung,

Làm quan ngôi đến Tam công dành phần

Thứ thời thủ ở Dần cung (Lương cư Dần không tốt bằng Ngọ),

Hoặc Lương cư Ngọ Khúc tòng Tí xung (B169)

Cơ Lương miếu vượng thì có nhiều tài năng mưu cơ, gặp Xương Khúc thì có nhiều tài năng và cần mẫn:

Cơ Lương sảo biến đa tài, ngộ Xương Khúc nhi đa tài mẫn tiệp (66)

Mệnh có Xương, Khúc đắc địa gặp Cơ, Lộc hội họp thì xinh đẹp và khéo léo về tay chân:

Xương Khúc Cơ (Thiên Cơ) Lộc thanh tú, xảo (41, TTL)

Thân có Xương Khúc gặp Thiên Cơ thì dâm loạn

Xương Khúc thủ Thân phùng Cơ (Thiên Cơ) dâm loạn (25)

Mệnh an tại Sửu Mùi có Âm Dương tọa thủ đồng cung giáp Xương giáp Khúc nên rất tốt đẹp, tất làm nên vinh hiển và hưởng phú quí song toàn

Xương Khúc giáp Trì, qui nhi thả hiển (11, TTL)

Thái Dương và Văn Xương đồng cung tại Ngọ thì là người lịch duyệt trên đời khó ai bì kịp

Văn Xương triều Nhật ư Ngọ vị, phong trần địa bộ thế nan nhân (NMB nan mâu) (21, B82)

Nhật Nguyệt đắc địa lại thêm Xương Khúc hội họp thì thật là đắc lực, rất tốt đẹp, vinh hiển

Xương Khúc hữu Âm Dương nhi đắc lực (23)

Âm Dương hội Xương Khúc xuất thế vinh hoa (5)

Dương Phi tài sắc khuynh thành khiến bao khách si tình mê mệt vì có Khúc Xương Nhật Nguyệt Thanh Long, Long Đức hội họp

Khúc Xương Nhật Nguyệt Song Long (Thanh Long, Long Đức) tại chung niên vi hành mê sắc Dương Phi (36)

Khúc Xương tại cung Nô Bộc thì công danh lận đận, Liêm Trinh gặp Văn Xương thì bôn ba lao khổ

Khúc Xương hãm Thiên Thương đồ lãng nhãng, Liêm Trinh phùng Văn Quế cánh bôn ba (40)

XƯƠNG KHÚC TẠI VỊ TRÍ 12 CUNG

Xương Khúc Tỵ Hợi gặp nhiều sao sáng sủa (Mệnh sáng sủa có Xương Khúc Tỵ Hợi) thì không quí hiển cũng là triệu phú, giàu có hạng phú gia địch quốc

Tỵ Hợi tọa Quế, Hoa (Xương Khúc Tỵ Hợi) phi vinh tắc phú (15, TTL)

Xương Khúc Tỵ Hợi lâm, bất quí tức đại phú (14)

Nữ nhân tuổi Giáp Mệnh Sửu Mùi có Xương Khúc Hồng Lộc thì là người đức độ hiền lành, đáng bậc hiền phụ và hưởng giàu sang trọn đời, rất vượng phu ích tử. Chú ý Tử Phá, Thiên Phủ và Vũ Tham tại Sửu Mùi thì tuổi Giáp có Hóa Lộc thủ hoặc chiếu

Xương Khúc Sửu Mùi, Giáp nhân Dương nữ kiêm phùng Hồng Lộc hiền phụ chi nhân (13, TTL)

Xương Khúc đồng cung tại Sửu Mùi thì kề cận với nguyên thủ, ý nói phò tá nguyên thủ

Xương Khúc lâm ư Sửu tắc cận thiên nhân (9)

Mệnh an tại Ngọ có Văn Xương là Dương Kim gặp cung Ngọ là Dương Hỏa bị khắc chế, sách viết rằng nguy, nếu được sao thuộc hành Thủy tọa thủ ắt thành đại khí, tất có sự nghiệp lớn lao danh tiếng

Văn Xương cư Ngọ ký viết: khốn, đắc thủy diệu chung thành đại khí (18, B75)

XƯƠNG KHÚC TẠI CÁC CUNG

Phúc Đức

Phúc Đức có Xương Khúc hội cát tinh thì ví như cây cột chống trời cứu giải nhiều tai họa và được hưởng phúc sống lâu. TVT giải rằng Phúc tại Ngọ có Tử Vi tọa thủ Khúc Xương ngoại chiếu ví như cây cột chống trời cứu giải nhiều tai họa và được hưởng phúc sống lâu

Xương Khúc cát tinh cư Phúc Đức vị chi ngọc trụ thiên (53)

TVT giải rằng Phúc Đức có Xương Khúc hãm địa tọa thủ gặp sát tinh (như Kình Đà Không Kiếp) hay Phá Quân Thiên Lương hội họp thì phúc bạc, suốt đời không được xứng ý toại lòng, phải ly tổ bôn ba mới đủ ăn

Xương Khúc hãm cung, huy Sát Phá hư dự chi long (29)

Quan

Cung Quan tại Sửu Mùi giáp Xương giáp Khúc thì đỗ đạc cao

Xương Khúc giáp Quan Lộc định tác cao khoa (51, B69)

Tật Ách

Văn Xương đi với Thiên Sứ ở cung Tật Ách tức là Truyền Sứ Thần, Văn Khúc đi với Thiên Thương ở cung Nô Bộc là Hư Hao Thần thường đem đến tai ương họa hại nếu gặp Sát tinh thì gây ra đau khổ, tai ương

Quế (Văn Xương) Sứ (Thiên Sứ) Hoa (Văn Khúc) Thương (Thiên Thương) tối hiềm giao ngộ mạc phùng sát diệu (sát tinh) đa khổ tai ương (54)

Phối

Cung Phu Thê an tại Hợi có Thái Âm tọa thủ, Văn Khúc đồng cung nên lấy công chúa hoặc phò mã, ý nói lấy con nhà trâm anh thế phiệt. NMB ghi thêm tại cung Tí

Văn Khúc hý Nguyệt ư Hợi cung, quốc sắc thiên hương nhân sở úy (20, B82)

Phu Thê an tại Sửu Mùi có Xương Khúc đồng cung hay xung chiếu thì thọ như Bành Tổ

Văn Quế Văn Hoa đới ư Phu Thê thọ như Bành tổ (52, B84)

Cung Thê có Văn Xương gặp Tam Không là lấy con nhà danh giá

Tam Không hội Văn Xương ư Thê cung, thiềm cung triết quế (B76)

XƯƠNG KHÚC TẠI HẠN

Văn Khúc và Hóa Kỵ đồng cung thì rất kị, hạn có cách này thì khó thoát chết. Chú ý tuổi Kỷ thì Văn Khúc và Hóa Kỵ luôn luôn đồng cung

Văn Khúc kị đồng Hóa Kỵ, hạn nan phòng yểu tử chi ưu (24)

TVT cho rằng Nhan Hồi Mệnh an tại Dần có Kình Đà Không Kiếp hội họp, Mệnh Thân Hạn gặp Xương Khúc Thương Sứ Thất Sát Kình Đà lưu niên nên phải chết non vì Xương Khúc tối kỵ Kình Đà Không Kiếp hoặc Thương Sứ có học cũng chẳng thành đạt

Xương Khúc hãm ư Thiên Thương Nhan Hồi yểu triết (30)

Khúc Xương Thương Sứ hợp bài, Phải phòng tai họa bên ngoài bên trong

Xương Khúc gặp Thiên Thương, nghĩa là Xương Khúc tại cung Nô thì xấu, chủ chết yểu:

Mệnh Dương (Kình Dương) phùng Lực (Lực Sĩ) bình thường,

Yêu thi Văn Khúc ngộ Thương (Thiên Thương) khá hiềm (Văn Khúc ngộ Thiên thương thì không tốt) (B158)

Nhan Hồi chết giữa trung niên, Bởi Văn Xương hãm gặp vòng Thiên Thương

Nhan Hồi chết thuở niên trung, Bởi Văn Xương hãm lại phùng Thiên Thương (B170)

Nhìn chung luận đoán vận hạn thì ta có thể áp dụng cách bàn luận về Xương Khúc như trên

Tuổi Tân hay Nhâm có Xương Khúc Kỵ hội họp thì đề phòng tai nạn sông nước hoặc đâm đầu xuống sông tự tử

Xương Khúc kỵ Tân Nhâm sinh nhân, hạn phùng La Võng lữ đầu hà (31)

Văn Xương nhập hạn

Văn Xương chi tinh tối vi thanh

Đẩu số chi trung đệ nhất tinh

Nhược ngộ Thái Tuế dữ nhị hạn,

Sĩ nhân trực thử chiếu khoa danh

Hạn ngộ Văn Xương bất đắc địa,

Cánh hữu Dương, Đà, Hỏa, Linh, Kỵ,

Quan phi khẩu thiệt, phá gia tài

Vị miễn hình thương, đa hối trệ (QXT)

Khôi Việt Mệnh, Thân hạn ngộ Xương

Thường nhân đắc thử, túc tiến lương

Quan viên ngộ thử, cao thiên chưởng (nắm quyền hành)

Tất định đương niên diện đế vương (QXT)

Văn Khúc

Văn Khúc chủ văn chương thuộc Thủy

Mệnh Thân lâm nhị mộ (hai cung mộ) Tuất Thìn

Phùng Khoa, Tuế với Hóa Quyền

Văn chương hùng biện hoàn toàn giỏi giang

Ví cùng Vũ Khúc đồng hương,

Tướng kiêm văn võ, vinh quang một đời (AB329)

Văn Khúc nhập hạn

Nhị hạn tương phùng Văn Khúc tinh

Sĩ thứ kỳ niên tu phát phúc

Cánh thêm Tả, Hữu hội Thiên Đồng

Tài lộc thao thao, vi thượng cục

Văn Khúc hạn ngộ Liêm, Đà, Dương (Kình Dương)

Hãm địa phi tai ý họa ương

Cánh kiêm mệnh lý tinh thần nhược,

Tả tri thử tuế nhập tuyền hương (QXT)

Hạn đến cung Ngọ hay cung Sửu gặp Tham, Vũ, Văn Khúc hội họp thì phải đề phòng tai nạn sông nước

Nhị Khúc Tham Lang Ngọ Sửu, hạn phòng nịch thủy chi ưu (46)

Hạn gặp Linh Xương ở Thìn Tuất thì nên đề phòng tai nạn sông nước. TVT giải rằng hạn gặp Linh Xương ở Thìn Tuất, người tuổi Nhâm, Tân, Ất nên đề phòng tai nạn sông nước, nhảy sông tự tử hoặc chết đuối

Linh Xương La Võng hạn chí đầu hà (10)

Tuất Thìn Xương Khúc Đà Linh, Sát gia Mệnh, hạn gieo mình trầm vong

Tuất Thìn Xương, Khúc, Linh, Đà, Sát gia (gặp sát tinh) Mệnh hạn giang hà trầm vong

Liêm Xương Đà Vũ đồng danh,

Tuổi Tân, Nhâm, Kỷ ắt đành họa tai

Linh, Xương, Đà, Vũ đồng hành,

Giao hành Thìn Tuất hạn hành vừa qua

Đoán rằng số mới đầu hào,

Tuổi Tân, Nhâm, Kỷ ắt là tai thương (B173)

Có Tả Hữu, Khúc Xương, Khôi Việt,

Sát (sát tinh) chẳng xung, vận hạn đều hay (Hạn đến gặp các sao trên không bị sát tinh phá thì tốt) (B155)

Các câu phú cần phải xét lại

Hình (Thiên Hình) Riêu Tấu Vũ (Vũ Khúc) một đoàn,

Làm nghề thợ mộc, khôn ngoan ai tày (NMB, VT)

Hình, Cơ, Khúc, Tấu một đoàn,

Trong nghề thợ mộc, khôn ngoan ai tày (QXT)

(thợ mộc giỏi khéo)

Vợ giầu của cải không ngần,

Thái Âm (đắc địa) phùng Khúc, Lộc, Ân, Mã, Đồng

Vợ giầu của cải muôn vàn,

Thái Âm ngộ Đức, Ân Quang, Mã, Đồng (QXT)

Vợ giàu có của vô ngần,

Thái Dương ngộ đắc Quang, Ân, Mã đồng (VT)

Vũ không gặp Nguyệt miếu viên,

Hãm cùng Xương Khúc gối loan lạnh lùng (Vũ Khúc hãm địa gặp Xương Khúc thì số không chồng hoặc cuộc sống vợ chồng lạnh nhạt) (B102)

Vũ không gặp đất miếu viên,

Khác chi Xương, Khúc gối loan lạnh lùng (HC)

Khúc Xương Phá Dần Mão cung,

Thủ Mệnh chúng thủy triều đông rõ ràng (B179)

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button