Tử vi

Xuyến liên thủ pháp luận hôn nhân tử vi Lương Phái

Bài này nói về hôn nhân, hôn nhân trạng thái: Kết hôn, ly hôn, quan niệm không kết hôn, hôn duyên dày mỏng, ngoại tình. Lấy phu thê cung, điền trạch hoặc phụ mẫu làm thể, mệnh cung, phúc đức, thiên di là dụng.

Luận xuyến liên Kỵ: Lấy phu thê cung, điền trạch hoặc phụ mẫu làm thể, mệnh cung, phúc đức, thiên di là dụng

1. Luận ly hôn: Phu thê, điền trạch hoặc phụ mẫu, xuyến liên mệnh cung, phúc đức, thiên di hợp thành 4 Kỵ trở lên phá cục. Ví như kết cấu phân li, cần xem kết cấu mạnh yếu mà phán định, hôn duyên có phá bại, hơn nữa hôn duyên bạc nhược, đều có thể luận là cuộc hôn nhân không bền. Có thể luận là có khả năng li hôn, nhưng không phải chắc chắn sẽ li hôn. Cần hiểu rằng các cách cục li hôn có biến hóa phức tạp.

Bạn đang xem: Xuyến liên thủ pháp luận hôn nhân tử vi Lương Phái

2. Luận quan niệm không kết hôn, lấy phúc đức Kỵ xuất là chính, xuyến liên phu thê, điền trạch hoặc phụ mẫu thành 3 Kỵ trở lên chi phá, xem hôn duyên dày mỏng mà suy luận. Hôn duyên dày thì chỉ là vấn đề thời gian, khi nghiệp lực kết thúc, hôn duyên sẽ thành. Còn nếu hôn duyên mỏng, có thể là cả đời.

3. Luận kẻ khác ngoại tình (ta là kẻ bị cắm sừng), phu thê hóa Kỵ xuyến liên ( Thái Âm hoặc Cự Môn ), thậm chí xuyến liên ( Liêm Trinh hoặc Tham Lang), tái xuyến liên điền trạch thành phá, thông thường cần xuyến liên Cự Môn (tinh diệu có ý nghĩa là hộ tịch), điền trạch hộ tịch cung, hoặc Văn Xương Văn Khúc công văn tinh.

4. Luận ta có ngoại tình hay không (tất nhiên có kết hôn, thì mới nói chuyên ngoại tình), tắc lấy tính cách cung vị (mệnh cung, phúc đức, Tật ách) đến xem TA đa tình hoặc chung tình hoặc tình yêu sét đánh, tái phối hợp nhân tế gặp gỡ, tế ngộ, sự nghiệp (là cảm tình ngoài hôn nhân-cung thiên di của phu thê), tử nữ (cảm tình sau hôn nhân). Tha cung phi Lộc hội, biểu thị đối phương tới báo ân, thì sẽ không xảy ra va chạm, phải xem ngã cung hóa Kỵ xuyến liên kết cấu có tạo thành phá bại hay không. Tha cung hóa Kỵ hội tới, biểu thị là đòi nợ, là kém may mắn chuyện đào hoa, hoa dại ven đường không nên hái, biểu thị TA không có phúc khí trong chuyện đào hoa tình ái, nghìn vạn lần không nên ham mà sập bẫy.

Luận xuyến liên Lộc (luận kết hôn): Lấy phu thê cung, điền trạch hoặc phụ mẫu làm thể, mệnh cung, phúc đức, thiên di là dụng

Cung vị bắc cầu không phải thành bại cung vị mà có tác dụng bắc cầu, bởi vì hóa Lộc cách tính xuyến liên rất nghiêm cẩn, cho nên khi hóa Lộc kết cấu phải thông qua bắc cầu mới có thể xuyến liên thể dụng, nhất định phải có xuyến liên, hôn nhân duyên phận tài năng xuyến liên thành vượng, thì hôn nhân sẽ thành.

Cung vị bắc cầu như sau:

1. Tài Bạch: Phu thê của phu thê, là hôn nhân đối đãi cung vị, luận ta cùng với phối ngẫu ăn ở đối xử với nhau ra sao.

2. Tật ách: Mệnh cung cộng tông sáu vị, mệnh là cái TA vô hình, Tật ách là thân thể là cái TA hữu hình, thể xác và tinh thần hợp lại làm một. luận ta cùng với phối ngẫu tiếp xúc thân thể, hóa Lộc nghĩa là tốt đẹp.

3. Giao hữu: Phu thê Tật ách, thân thể của phối ngẫu, nhất định phải xuyến liên phu thê cung thì mới tính. Cũng mang hàm ý giao hữu môi giới giới thiệu cho cuộc hôn nhân giới duyên, biểu thị hôn nhân của ta khả năng đến từ những người bạn bè thân quen.

4. Sự nghiệp: Thông qua công việc mà gặp nhau, nhờ có quan hệ công tác mà nên duyên.

5. Tử nữ: Thông qua tử nữ bắc cầu, giá xưng là hôn duyên một chút duyên, thông thường có hai trường hợp, một là trước đây đã từng kết hôn, hai là kết hôn xong thì nhanh chóng có con.

Muốn xem ai là chủ thể của vấn đề, thì xem cung nào chủ động hóa xuất.

Mệnh cung tứ hóa nhập phu thê, là ta chủ động.

Phu thê tứ hóa nhập ngã cung, là vợ/chồng tương đối chủ động. Còn phải xem nhập cung vị nào thì cần nghiên cứu cụ thể.

Bởi vì nam nữ khác nhau, nam tính là dương, đương nhiên phái nam chủ động là chuyện bình thường.

Nếu như là nữ mệnh truy cầu, nhất định phải tỉ mỉ nghiên cứu.

Đồng tính luyến ái hôn nhân, bởi vì đồng tính luyến ái là dựa theo tính cách mà suy luận, không lấy phu thê cung mà suy luận, mà cũng vì pháp luật đất nước ta hiện nay không thừa nhận đồng tính luyến ái hôn nhân, cho nên cũng không lấy phu thê cung để xem.

(Giáo Trình Phi Tinh Lương Phái – Alex Alpha)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Xuyến liên thủ pháp luận hôn nhân tử vi Lương Phái

Bài này nói về hôn nhân, hôn nhân trạng thái: Kết hôn, ly hôn, quan niệm không kết hôn, hôn duyên dày mỏng, ngoại tình. Lấy phu thê cung, điền trạch hoặc phụ mẫu làm thể, mệnh cung, phúc đức, thiên di là dụng.

Luận xuyến liên Kỵ: Lấy phu thê cung, điền trạch hoặc phụ mẫu làm thể, mệnh cung, phúc đức, thiên di là dụng

1. Luận ly hôn: Phu thê, điền trạch hoặc phụ mẫu, xuyến liên mệnh cung, phúc đức, thiên di hợp thành 4 Kỵ trở lên phá cục. Ví như kết cấu phân li, cần xem kết cấu mạnh yếu mà phán định, hôn duyên có phá bại, hơn nữa hôn duyên bạc nhược, đều có thể luận là cuộc hôn nhân không bền. Có thể luận là có khả năng li hôn, nhưng không phải chắc chắn sẽ li hôn. Cần hiểu rằng các cách cục li hôn có biến hóa phức tạp.

2. Luận quan niệm không kết hôn, lấy phúc đức Kỵ xuất là chính, xuyến liên phu thê, điền trạch hoặc phụ mẫu thành 3 Kỵ trở lên chi phá, xem hôn duyên dày mỏng mà suy luận. Hôn duyên dày thì chỉ là vấn đề thời gian, khi nghiệp lực kết thúc, hôn duyên sẽ thành. Còn nếu hôn duyên mỏng, có thể là cả đời.

3. Luận kẻ khác ngoại tình (ta là kẻ bị cắm sừng), phu thê hóa Kỵ xuyến liên ( Thái Âm hoặc Cự Môn ), thậm chí xuyến liên ( Liêm Trinh hoặc Tham Lang), tái xuyến liên điền trạch thành phá, thông thường cần xuyến liên Cự Môn (tinh diệu có ý nghĩa là hộ tịch), điền trạch hộ tịch cung, hoặc Văn Xương Văn Khúc công văn tinh.

4. Luận ta có ngoại tình hay không (tất nhiên có kết hôn, thì mới nói chuyên ngoại tình), tắc lấy tính cách cung vị (mệnh cung, phúc đức, Tật ách) đến xem TA đa tình hoặc chung tình hoặc tình yêu sét đánh, tái phối hợp nhân tế gặp gỡ, tế ngộ, sự nghiệp (là cảm tình ngoài hôn nhân-cung thiên di của phu thê), tử nữ (cảm tình sau hôn nhân). Tha cung phi Lộc hội, biểu thị đối phương tới báo ân, thì sẽ không xảy ra va chạm, phải xem ngã cung hóa Kỵ xuyến liên kết cấu có tạo thành phá bại hay không. Tha cung hóa Kỵ hội tới, biểu thị là đòi nợ, là kém may mắn chuyện đào hoa, hoa dại ven đường không nên hái, biểu thị TA không có phúc khí trong chuyện đào hoa tình ái, nghìn vạn lần không nên ham mà sập bẫy.

Luận xuyến liên Lộc (luận kết hôn): Lấy phu thê cung, điền trạch hoặc phụ mẫu làm thể, mệnh cung, phúc đức, thiên di là dụng

Cung vị bắc cầu không phải thành bại cung vị mà có tác dụng bắc cầu, bởi vì hóa Lộc cách tính xuyến liên rất nghiêm cẩn, cho nên khi hóa Lộc kết cấu phải thông qua bắc cầu mới có thể xuyến liên thể dụng, nhất định phải có xuyến liên, hôn nhân duyên phận tài năng xuyến liên thành vượng, thì hôn nhân sẽ thành.

Cung vị bắc cầu như sau:

1. Tài Bạch: Phu thê của phu thê, là hôn nhân đối đãi cung vị, luận ta cùng với phối ngẫu ăn ở đối xử với nhau ra sao.

2. Tật ách: Mệnh cung cộng tông sáu vị, mệnh là cái TA vô hình, Tật ách là thân thể là cái TA hữu hình, thể xác và tinh thần hợp lại làm một. luận ta cùng với phối ngẫu tiếp xúc thân thể, hóa Lộc nghĩa là tốt đẹp.

3. Giao hữu: Phu thê Tật ách, thân thể của phối ngẫu, nhất định phải xuyến liên phu thê cung thì mới tính. Cũng mang hàm ý giao hữu môi giới giới thiệu cho cuộc hôn nhân giới duyên, biểu thị hôn nhân của ta khả năng đến từ những người bạn bè thân quen.

4. Sự nghiệp: Thông qua công việc mà gặp nhau, nhờ có quan hệ công tác mà nên duyên.

5. Tử nữ: Thông qua tử nữ bắc cầu, giá xưng là hôn duyên một chút duyên, thông thường có hai trường hợp, một là trước đây đã từng kết hôn, hai là kết hôn xong thì nhanh chóng có con.

Muốn xem ai là chủ thể của vấn đề, thì xem cung nào chủ động hóa xuất.

Mệnh cung tứ hóa nhập phu thê, là ta chủ động.

Phu thê tứ hóa nhập ngã cung, là vợ/chồng tương đối chủ động. Còn phải xem nhập cung vị nào thì cần nghiên cứu cụ thể.

Bởi vì nam nữ khác nhau, nam tính là dương, đương nhiên phái nam chủ động là chuyện bình thường.

Nếu như là nữ mệnh truy cầu, nhất định phải tỉ mỉ nghiên cứu.

Đồng tính luyến ái hôn nhân, bởi vì đồng tính luyến ái là dựa theo tính cách mà suy luận, không lấy phu thê cung mà suy luận, mà cũng vì pháp luật đất nước ta hiện nay không thừa nhận đồng tính luyến ái hôn nhân, cho nên cũng không lấy phu thê cung để xem.

(Giáo Trình Phi Tinh Lương Phái – Alex Alpha)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button