Tử vi

Y đình: tử vi kỹ thuật thiếp ~ xem đầu tư

Trạng thái bình thường vấn đề, chính là hỏi, sự nghiệp được không? Tài vận được không? Bất quá, hiện đại kiếm tiền hòa quản lý tài sản trở nên rất phức tạp, bởi vì, một người cũng chưa chắc chỉ có một phân chức nghiệp, nghề phụ thấy thế nào?

 
Quản lý tài sản phương diện, cũng chia cổ phiếu, quỹ, tiền gửi định kỳ vân vân, đương hỏi đến có thể hay không mua nhà đầu tư, cho thuê tính bất động sản, hoặc là có thích hợp hay không quỹ đầu tư? Rất nhiều người mà bắt đầu mộng.

 
 
Vấn đề thứ nhất, hoàn cảnh làm việc chúng ta thủ cung tật ách, bởi vì cung tật ách là Quan lộc tới điền, sản nghiệp chúng ta xem tử điền tuyến. Như vậy, có một nữ chính năm nay chuẩn bị mua cửa hàng, bất quá, này cửa hàng cũng không phải tự cho là đúng, là cho người khác mướn, xin hỏi định vị cung thủ người nào?

Đáp án dĩ nhiên là, cung tử nữ.

 
Vấn đề này phải hỏi rõ ràng dụng ý, nếu ngươi chỉ biết là nàng mua cửa hàng, nhất định sẽ cam chịu nàng là tự cho là đúng, bất quá, nếu như không phải là tự cho là đúng, như vậy định vị cung liền hoàn toàn không giống.

 
Vấn đề thứ hai, hỏi cổ phiếu và quỹ, như thế nào định vị?

 
Đầu tiên, phải phân rõ, cổ phiếu hoặc quỹ, đúng nên mệnh chủ là cái gì định nghĩa?

Nếu nghề nghiệp của hắn, toàn chức ngoạn cổ phiếu, như vậy, thủ Quan tài cung là việc chính.

Nếu hắn chỉ do đương một loại đầu cơ ham, kiếm chút thiên tài tiền của phi nghĩa, thủ cung phúc đức là việc chính, bởi vì cung phúc đức nhìn là vận khí tài.

Nếu hắn là chuẩn bị đương luy kế tài sản, mỗi một năm bày đặt lĩnh tiền lãi, như vậy, loại này định nghĩa chính là cung tử nữ, là sản nghiệp đầu tư định nghĩa.

 
Này trọng điểm, chính là nhu phải căn cứ mệnh chủ định nghĩa tính chất đi phân chia chính xác định vị cung.

 
Vấn đề thứ ba, người nào đó nghĩ đầu tư một cái bất động sản đương dân ở lại. Dùng năm xưa cung điền trạch xem sao? Đáp án, sai lầm rồi.

 
Đầu tiên, phải phân rõ, là đầu tư lâu dài, hoặc là ngắn hạn đầu tư, bản mạng đại nạn quản trường kỳ, năm xưa quản ngắn hạn, như vậy, giả thiết năm nay mua phòng sinh, hơn nữa trang hoàng, tất nhiên là phiền não xuất tiền lớn, năm xưa dấu hiệu nhiều kị cũng bình thường. Kiếm tiền hay không, vấn đề này muốn xem trường kỳ tính.

 
Một, bản mạng cách, hay không tiên thiên tính có quản lý sản nghiệp sinh ý ý nghĩ?

Hai, đại nạn bàn, hay không ở đại vận phương hướng lớn xem, vận thế có thể chống đở mấy năm này phát triển?

Ba, năm xưa bàn, hay không lựa chọn đến tốt bụng, có giá trị địa chút đầu tư? Lại hoặc là, có hay không có sung túc tài chính, cho vay có thể không được thuận lợi thông qua?

 
Nếu là lâu dài vấn đề, con định vị năm xưa, vậy khẳng định sai lầm rồi. Vấn đề như vậy, như trước cần dùng phương hướng lớn góc độ nhìn.

 
Vì cái gì ta thường thường nói, tử vi đấu sổ có thể học biết rất nhiều cuộc sống chi đạo, có thể để cho chúng ta thành công? Bởi vì, thông qua tử vi đấu sổ, ngươi không chỉ có có thể quan sát cuộc sống hành vi, vận thế. Trọng yếu hơn chính là, ngươi có thể đồng thời học biết rất nhiều kiếm tiền quản lý tài sản tư bản vận tác tri thức.

 
Ai nói cho ngươi biết, kiếm tiền chỉ có đi làm công tác một loại phương thức? Học tập tử vi đấu sổ, đề cao mình đúng tư bản vận tác tri thức độ cao.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Y đình: tử vi kỹ thuật thiếp ~ xem đầu tư

Trạng thái bình thường vấn đề, chính là hỏi, sự nghiệp được không? Tài vận được không? Bất quá, hiện đại kiếm tiền hòa quản lý tài sản trở nên rất phức tạp, bởi vì, một người cũng chưa chắc chỉ có một phân chức nghiệp, nghề phụ thấy thế nào?

 
Quản lý tài sản phương diện, cũng chia cổ phiếu, quỹ, tiền gửi định kỳ vân vân, đương hỏi đến có thể hay không mua nhà đầu tư, cho thuê tính bất động sản, hoặc là có thích hợp hay không quỹ đầu tư? Rất nhiều người mà bắt đầu mộng.

 
Tử vi đấu sổ đấy chỗ tốt nhất, chính là chúng ta có thể chấp hành loại vấn đề này đấy tế phân.

 
Vấn đề thứ nhất, hoàn cảnh làm việc chúng ta thủ cung tật ách, bởi vì cung tật ách là Quan lộc tới điền, sản nghiệp chúng ta xem tử điền tuyến. Như vậy, có một nữ chính năm nay chuẩn bị mua cửa hàng, bất quá, này cửa hàng cũng không phải tự cho là đúng, là cho người khác mướn, xin hỏi định vị cung thủ người nào?

Đáp án dĩ nhiên là, cung tử nữ.

 
Vấn đề này phải hỏi rõ ràng dụng ý, nếu ngươi chỉ biết là nàng mua cửa hàng, nhất định sẽ cam chịu nàng là tự cho là đúng, bất quá, nếu như không phải là tự cho là đúng, như vậy định vị cung liền hoàn toàn không giống.

 
Vấn đề thứ hai, hỏi cổ phiếu và quỹ, như thế nào định vị?

 
Đầu tiên, phải phân rõ, cổ phiếu hoặc quỹ, đúng nên mệnh chủ là cái gì định nghĩa?

Nếu nghề nghiệp của hắn, toàn chức ngoạn cổ phiếu, như vậy, thủ Quan tài cung là việc chính.

Nếu hắn chỉ do đương một loại đầu cơ ham, kiếm chút thiên tài tiền của phi nghĩa, thủ cung phúc đức là việc chính, bởi vì cung phúc đức nhìn là vận khí tài.

Nếu hắn là chuẩn bị đương luy kế tài sản, mỗi một năm bày đặt lĩnh tiền lãi, như vậy, loại này định nghĩa chính là cung tử nữ, là sản nghiệp đầu tư định nghĩa.

 
Này trọng điểm, chính là nhu phải căn cứ mệnh chủ định nghĩa tính chất đi phân chia chính xác định vị cung.

 
Vấn đề thứ ba, người nào đó nghĩ đầu tư một cái bất động sản đương dân ở lại. Dùng năm xưa cung điền trạch xem sao? Đáp án, sai lầm rồi.

 
Đầu tiên, phải phân rõ, là đầu tư lâu dài, hoặc là ngắn hạn đầu tư, bản mạng đại nạn quản trường kỳ, năm xưa quản ngắn hạn, như vậy, giả thiết năm nay mua phòng sinh, hơn nữa trang hoàng, tất nhiên là phiền não xuất tiền lớn, năm xưa dấu hiệu nhiều kị cũng bình thường. Kiếm tiền hay không, vấn đề này muốn xem trường kỳ tính.

 
Một, bản mạng cách, hay không tiên thiên tính có quản lý sản nghiệp sinh ý ý nghĩ?

Hai, đại nạn bàn, hay không ở đại vận phương hướng lớn xem, vận thế có thể chống đở mấy năm này phát triển?

Ba, năm xưa bàn, hay không lựa chọn đến tốt bụng, có giá trị địa chút đầu tư? Lại hoặc là, có hay không có sung túc tài chính, cho vay có thể không được thuận lợi thông qua?

 
Nếu là lâu dài vấn đề, con định vị năm xưa, vậy khẳng định sai lầm rồi. Vấn đề như vậy, như trước cần dùng phương hướng lớn góc độ nhìn.

 
Vì cái gì ta thường thường nói, tử vi đấu sổ có thể học biết rất nhiều cuộc sống chi đạo, có thể để cho chúng ta thành công? Bởi vì, thông qua tử vi đấu sổ, ngươi không chỉ có có thể quan sát cuộc sống hành vi, vận thế. Trọng yếu hơn chính là, ngươi có thể đồng thời học biết rất nhiều kiếm tiền quản lý tài sản tư bản vận tác tri thức.

 
Ai nói cho ngươi biết, kiếm tiền chỉ có đi làm công tác một loại phương thức? Học tập tử vi đấu sổ, đề cao mình đúng tư bản vận tác tri thức độ cao.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button