Tử vi

Ý nghĩa của cung Thân

Ngoài 12 cung chức, trong Tử Vi Đẩu Số còn có thêm một cung chức khác, đó là cung thân. Đẩu Số bài bố 12 cung vị, theo nguyên tắc đếm thuận đến tháng sinh, rồi đếm nghịch đến giờ sinh để đị cung mệnh, và đếm thuận đến tháng sinh rồi đếm thuận giờ sinh để định cung thân, như vậy cung thân ắt phải đồng cung với một trong sáu cung có số lẻ là cung mệnh, cung phúc đức, cung quan lộc, cung thiên di, cung tài bạch, cung phu thê. Thông thường có ý nghĩa như sau:

1. Cung Thân đồng cung với cung Mệnh

Rất chủ quan, khó bị nhân tố bên ngoài gây ảnh hưởng.

Bạn đang xem: Ý nghĩa của cung Thân

2. Cung Thân đồng cung với cung Phu Thê

Xem trọng trách nhiệm gia đình, còn xem trọng niềm vui trong sinh hoạt gia đình, dễ bị người phối ngẫu gây ảnh hưởng.

3. Cung Thân đồng cung với cung Tài bạch

Xem trọng giá trị đồng tiền, dễ bị nhân tố kinh tế tác động đến hướng đi của mệnh vận.

4. Cung Thân đồng cung với cung Thiên di

Dễ bị hoàn cảnh thay đổi gây ảnh hưởng, nhà ở và nơi làm việc hay thay đổi.

5. Cung Thân đồng cung với cung Quan lộc

Có nhiệt tình trong sự nghiệp, có khuynh hướng xem trọng danh vị và sự nghiệp, cũng xem trọng sự cảm thụ trong công việc.

6. Cung Thân đồng cung với cung Phúc đức

Rất biết cảm thụ và hưởng thụ cuộc sống, nặng quan niệm nhân quả và phúc đức của tổ tiên.

(Trung Châu Tứ Hóa Phái – tập 2, Nguyễn Anh Vũ biên soạn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Ý nghĩa của cung Thân

Ngoài 12 cung chức, trong Tử Vi Đẩu Số còn có thêm một cung chức khác, đó là cung thân. Đẩu Số bài bố 12 cung vị, theo nguyên tắc đếm thuận đến tháng sinh, rồi đếm nghịch đến giờ sinh để đị cung mệnh, và đếm thuận đến tháng sinh rồi đếm thuận giờ sinh để định cung thân, như vậy cung thân ắt phải đồng cung với một trong sáu cung có số lẻ là cung mệnh, cung phúc đức, cung quan lộc, cung thiên di, cung tài bạch, cung phu thê. Thông thường có ý nghĩa như sau:

1. Cung Thân đồng cung với cung Mệnh

Rất chủ quan, khó bị nhân tố bên ngoài gây ảnh hưởng.

2. Cung Thân đồng cung với cung Phu Thê

Xem trọng trách nhiệm gia đình, còn xem trọng niềm vui trong sinh hoạt gia đình, dễ bị người phối ngẫu gây ảnh hưởng.

3. Cung Thân đồng cung với cung Tài bạch

Xem trọng giá trị đồng tiền, dễ bị nhân tố kinh tế tác động đến hướng đi của mệnh vận.

4. Cung Thân đồng cung với cung Thiên di

Dễ bị hoàn cảnh thay đổi gây ảnh hưởng, nhà ở và nơi làm việc hay thay đổi.

5. Cung Thân đồng cung với cung Quan lộc

Có nhiệt tình trong sự nghiệp, có khuynh hướng xem trọng danh vị và sự nghiệp, cũng xem trọng sự cảm thụ trong công việc.

6. Cung Thân đồng cung với cung Phúc đức

Rất biết cảm thụ và hưởng thụ cuộc sống, nặng quan niệm nhân quả và phúc đức của tổ tiên.

(Trung Châu Tứ Hóa Phái – tập 2, Nguyễn Anh Vũ biên soạn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button