Tử vi

Ý nghĩa của sao Lộc tồn nhập 12 cung

Bản dịch:

Lộc tích trữ ở mười hai cung ý nghĩa

※ lộc tồn không vào thìn tuất xấu vị, còn lại các cung vô miếu hãm của phân, nhập mệnh đơn thủ bên ngoài, giai dĩ phúc luận.

Bạn đang xem: Ý nghĩa của sao Lộc tồn nhập 12 cung

※ lộc tồn chủ cô, nhập mệnh thân tài quan điền là vượng, nhập lục thân chủ cô khắc, vưu khắc nam thân.

※ lộc tồn và hóa lộc giai chủ tài nguyên, lộc tồn chủ giác đại đầu tư, tặng, thuê, tiết kiệm chờ đoạt được của tài. Hóa lộc chủ nhiều nhỏ hơn đầu tư, tiền lương, đầu cơ chờ LƯU hình của tài.

※ lộc tồn của tài, thuộc cuồn cuộn không dứt, đường về không cố định; Thiên phủ của tài đa số tổ tiên dư ấm hoặc tích súc sở đức; vũ khúc thì mà sống ý, công tác của thu nhập; mặt trăng là tiền lương hoặc phụ mẫu tích tài hơn ấm.

※ lộc tồn phùng bản mệnh kị, đại hạn kị, lưu niên phi hóa kỵ nhập, hình thành dương đà giáp kị, đầy đủ cung sở chủ việc vật thụ câu thúc, bất năng phát triển thậm chí rách nát. Đồng lý, hành hạn lộc tồn cũng không nên gặp Hóa kị tiến nhập.

※ lộc tồn ký có tiêu tai có lực giải tai ách, cho nên lộc tích trữ ở mệnh, thân, thiên di, trong cuộc đời dễ có trọng đại tai ách, mà được hóa hiểm vi di kết quả. Nhưng nếu mệnh thân Tinh hãm, vừa chúng sát tương, mổ ách lực tương đối bạc nhược.

◎ đấu bắc lộc tồn Tinh, sổ trung là thượng cục; thủ thẳng thân mệnh nội, không mắc nhiều tiền ngọc.

Đây là địch ngôi sao may mắn, cũng có thể lên con đường làm quan; văn nhân nổi danh thanh, quân nhân có lộc dầy.

Thường thứ nổi giận tài, tăng nói cũng chủ phúc; quan lại nếu phùng của, kiên quyết thực thiên lộc.

◎ giáp lộc vây quanh đắt tịnh hóa lộc, mệnh lý gặp lại kim đầy nhà; không những phương trượng bỉ chư hầu, nhất thực vạn chung do vị đủ.

Lộc tồn đối hướng thủ thiên di, tam hợp phùng của lợi lộc nên; được phùng xa gần nhân khâm phục tôn kính, chước như vậy dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cơ.

◎ lộc tích trữ ở nam mệnh cát hung bí quyết:

Nhân sinh nếu gặp lộc tồn Tinh tính cách kiên cường bách được chuyện quan viên thiên di hề xương khúc hội thao thao y lộc hiển cổng và sân

Lộc tồn thủ mệnh sờ phùng xung đà hỏa nảy ra phúc không được đầy đủ thiên cơ không kiếp kị gặp gỡ không môn tăng nói được thanh nhàn

◎ lộc tích trữ ở nữ mệnh cát hung bí quyết

Nữ mệnh nếu gặp lộc tồn Tinh Tử Phủ gia lâm bách sự ninh canh gặp cùng trinh tướng được thông qua tất nhiên nhất định là phu nhân

Lộc tích trữ ở mệnh hãm cung lai không kiếp linh hỏa tất là tai nếu không có cát diệu lai tướng thấu phu phụ chia lìa vĩnh không hài hòa

◎ lộc tích trữ ở hạn cát hung bí quyết

Lộc tồn chủ hạn nhất lương làm việc yêu cầu mưu tẫn cát tường sĩ lộc phùng nhiều chuyển chức thứ nhân gặp đến đây đủ thuế ruộng

Lộc tồn chủ hạn thọ kéo dài làm việc doanh mưu vạn sự xương rất có khoa quyền kiêm tả hữu định biết đến đây hạn phú chiếm giữ sương

Lộc tồn lộc chủ đa giàu có hôn nhân giá lấy vợ thiêm tự tiếp theo canh kiêm khoa lộc lại cùng cung tất chủ vinh hoa hưởng hậu phúc

Lộc tồn cùng bôn ba hạn bộ phùng sợ nhất kiếp không gặp nhau cùng canh kiêm thái tuế ác Tinh xung hạn đảo kỳ năm nhập mộ trung

※ cung mệnh

1. Hình dáng tướng mạo hoà nhã viên mặt chữ điền hình, tướng mạo cẩn thận, thân khá cao gầy, thái độ làm người phúc hậu tâm từ, đa cơ biến. Nam có thông văn đẹp tài, nữ có quân tử của chí.

2. Lộc còn có tiêu tai có lực giải tai ách, nữ mệnh trội hơn nam mệnh.

3. Suốt đời đa cố chấp, tính bảo thủ nặng, nặng tài khinh nghĩa khó hoà hợp.

4. Sống ở giàu có thủ tài nhà là tốt.

5. Nên thụ lương giai cấp, công vụ nhân viên, tài chính và kinh tế, ăn uống.

6. Lộc tồn phùng cát sính kỳ quyền, gặp ác bại kỳ tích. Lộc còn có phùng cường vượng chủ tinh lại được cát hóa thì, sính kỳ quyền lộc đặc tính, nếu gặp hung tinh hoặc hạ xuống hãm khoảng không nơi, thì rách nát bất năng là phúc, nếu và hỏa linh không kiếp đồng cung, chỉ có thể xảo nghệ an thân, khổ cực cầu tài. Từ đó có thể biết gia quan tấn tước cần phải cường vượng chủ tinh đàn làm bạn, vừa cần phải phùng ngôi sao may mắn, được cát hóa mới được; nếu chỗ hung cung vừa phùng kị sát nhiễu của, tất rách nát. Cũng biết lộc tồn không có tuyết trung tống than công, chỉ có thể dệt hoa trên gấm; nhưng có tuyệt xử phùng sanh kỳ ngộ.

7. Lộc tồn phùng chủ tinh vượng, có quân tử của lượng, ổn trọng cơ biến bác học đa năng lực.

8. Lộc tồn hãm địa, hình thái cô hàn vi ma hoặc bị thương tàn phế, không tốt keo kiệt, tài không tụ, đa phá hao tổn. (thân tọa vũ tham nhỏ hơn khí)

9. Lộc tồn tu hữu chủ tinh nhập mệnh, phúc, phương chủ phú quý.

10. Lộc tích trữ ở mệnh, tiết kiệm, coi trọng tiền tài. Phí sức, sức lao động. (hóa lộc thì so sánh thanh nhàn)

11. Lộc tồn cư của can cung Hóa kị nhập mệnh, “Lộc phi hóa kỵ nhập mệnh” chung bần.

12. Lộc tồn cư của can cung hóa lộc nhập điền trạch, có thể đầu tư phòng địa sản.

13. Lộc tồn ngồi một mình, dương đà tướng giáp, phụ mẫu, điền trạch vô cát, dễ là ly tông thứ ra hoặc hắn ra. Nữ trúng mục tiêu lúc tuổi già mất phu cô khắc.

14. Lộc tồn ngồi một mình (mệnh, tài), duy ngã độc tôn; vô cát làm bạn, dễ là thần giữ của. Tai hại sợ hắn nhân giựt tiền chi tâm bệnh.

15. Lộc tồn ngồi một mình, phủ tướng triêu viên, phú quý đến cực điểm. Lộc tồn rất nặng đa áo cơm, phủ tướng triêu viên mệnh tất quang vinh.

16. Lộc tồn rất nặng đa y lộc. Nhiều cung giáng phúc, lập nghiệp phú quý. Nữ mệnh gả chồng kén rể vượng tài.

17. Đế tướng phù của thi quyền.

18. Nhật nguyệt có làm rạng rỡ.

19. Ưa hội thái dương, thiên lương, văn xương, dương lương xương lộc.

20. Ưa hội phủ tướng, tả hữu chủ phú quý.

21. Thiên phủ, vũ khúc là quyết chức. Nhập tam hợp tài phát bạc triệu.

22. Thiên lương, thiên đồng cộng kỳ tường. Thiên lương + lộc tồn, trời sanh người làm ăn.

23. Thiên cơ đồng cung, cao nghệ tùy thân.

24. Lộc tồn + thất sát, phá quân, tham lang, liêm trinh nhập mệnh, có thể sảo mổ kiên cường khí, khiến cho so sánh ôn hòa và hài hòa của nhân tế quan hệ.

25. Lộc tồn + vũ phá vu tị hợi, vô cùng coi trọng tiền tài, để lợi ích không từ thủ đoạn. Gặp tả hữu lai hội, làm hại hơi nhẹ.

26. Song lộc thủ mệnh suốt đời phú cách, so sánh bá đạo mẹ goá con côi. Lộc hợp uyên ương cách.

27. Song lộc hội Tam Hợp, song lộc triêu viên cách. Năng lực cường. Hợp lộc vây quanh lộc, định vì cự cánh tay của thần.

28. Minh lộc ám lộc, vị chí công khanh. Cát nhiều mặt phúc, chủ tinh đương vượng, bằng không hư phát mà thôi.

29. Song lộc gặp lại chung thân phú quý.

30. Song lộc giáp mệnh thân (phúc, điền, tài), chủ phú quý. Đi lộc tồn hoặc tối hợp lộc tồn thì, hội biểu hiện ở tài phú tích lũy thượng.

31. Hợp lộc vây quanh lộc, định vì cự cánh tay của thần. Năng lực cường.

32. Mệnh phùng lộc mã, thân chủ mệnh chủ nhập tứ mộ, tọa lộc đái dư, phú quý kham kỳ.

33. Tọa lộc hướng mã, danh lợi song thu vào.

34. Tọa đắt hướng lộc tồn, văn chương cẩm tú.

35. Tam hợp lộc mã, nên tham chánh làm quan.

36. Lộc mã không bàn mà hợp ý nhau, tài trí hơn người.

37. Lộc văn vây quanh mệnh, phú quý song toàn. (xương khúc tam hợp)

38. Lộc mã mừng nhất cùng bôn ba, tài quan song mỹ.

39. Thiên lộc thiên mã, kinh người biệt thự. (hành hạn phùng của)

40. Lộc phùng thiên mã, không nổi danh cũng phát tài, nước khác cầu tài, y cẩm vinh quy.

41. Lữ hậu chuyên quyền, lưỡng trọng thiên lộc thiên mã. (song lộc hội mệnh)

42. Lộc phùng phá tan, cát chỗ giấu hung. Hành hạn phùng ở ngoài mỹ nội hư, tài đa nhiều lần.

43. Lộc tồn gia hội khoa, quyền, lộc, được tài, xí nghiệp quản lý nhân tài.

44. Lộc tồn gia hội tả phụ, hữu bật, có năng lực quản lý, tài vận đa.

45. Lộc tồn gia hội văn khúc, tình cảm phong phú, có tài nghệ, thái độ làm người tú lệ.

46. Lộc tồn gia hội thiên khôi, thiên việt, tài vận đa.

47. Lộc tồn gia hội kình dương, đà la, tiền tài không tụ, có tài nghệ người.

48. Lộc tồn gia hội Hỏa Tinh, linh Tinh, kình dương, đà la, bầu trời, Địa kiếp, Hóa kị tình cảm không thuận, dễ bị người bắt nạt, có tài nghệ người.

49. Lộc mã phùng Hóa kị, không kiếp, hành hạn phùng của, tất hoành thành hoành phá.

50. Lộc tồn + Hóa kị nhập cung thân, dễ có tham ô của tài.

51. Lộc tồn + Hóa kị, dương đà giáp kị là bại cục. Dễ nhân tiền tài đưa tới sóng to gió lớn.

52. Lộc tồn đối cung phùng Hóa kị, cát chỗ giấu hung.

53. Lộc tồn cung mệnh độc thủ, chặt thủ tài phú. Tả hữu đồng cung, tài quan rõ ràng. Không kiếp đồng cung, suốt đời lao khổ.

54. Lộc tồn + không kiếp, xưng là kho phá, mui xe cách, nếu tái hóa lộc xưng song trọng mui xe, đây là thần cách, không ham tiền tài, ái danh tiếng, có lợi cho tu hành, nếu cấp vu danh lợi, không khỏi thực hậu quả xấu. Suốt đời bôn vất vả bất lực.

55. Kị không kiếp, hỏa linh chủ khó khăn gian khổ, bất lợi hôn nhân.

56. Lộc tồn + cướp (khoảng không), thiên mã + khoảng không (cướp), tái phú cũng chung bần.

57. Lộc tồn gia hội bầu trời, Địa kiếp, tiền tài hội kiếm hội hoa.

58. Lộc tồn + không kiếp, suốt đời bôn vất vả bất lực.

59. Lộc đảo mã đảo, kị thái tuế tam hợp không kiếp. (lộc mã tam hợp không kiếp)

60. Lộc tồn + hỏa linh, tứ chi bị thương tàn phế, xảo nghệ người.

61. Lộc tồn phùng hỏa linh, không kiếp xung chiếu, xảo nghệ đa tinh người.

62. Lộc tồn + sát tọa mệnh, bản mệnh phi hóa kỵ nhập tật ách, bản thân tương đối suy yếu.

63. Tử ngọ thiên di vị, thân mệnh phùng của lợi lộc nên, rời nhà cầu tài.

64. Nam mệnh chủ sợ vợ, nhập phu thê vị càng sâu.

65. Nữ mệnh nhập mệnh, thân, phúc, chủ thuần khiết tú lệ, vượng phu ích tử. Có khả năng, có nam tử của chí. Đơn thủ gả chồng kén rể tài vượng.

66. Nữ mệnh Tử Phủ đồng cung, bách sự thuận lợi; liêm cùng hội hợp, quan gia phụ.

67. Nữ mệnh lộc tồn, hỏa linh không kiếp lai thấu, chủ phu thê cách ly.

68. Nữ mệnh lộc tồn + liêm trinh, thiên đồng, có tiền thê hoặc quan gia phụ.

69. Nữ mệnh lộc tồn + Tử Phủ, bách sự an bình, canh gặp liêm trinh, thiên đồng được thông qua, tất là phu nhân.

70. Nữ mệnh lộc tồn, tam hợp Thiên phủ thiên tướng, không giàu tức đắt.

71. Nữ mệnh dần thân, phủ tướng nhập tài quan, thượng cách, dư cung thứ hai.

72. Lộc tích trữ ở mệnh, phúc, kỳ chủ Tinh Hóa kị thì nhập đại hạn, đại phúc, đại tật, dễ có nguy hiểm tánh mạng. (dương đà giáp kị)

73. Khổ hạn gặp lộc còn có trên tiền tài tăng.

※ huynh đệ cung

1. Không phùng kị sát, chủ có đắt hiển của huynh đệ. Phùng kị sát, bất lực lực, khắc hại chiêu oán.

※ cung phu thê

1. Cô độc ngôi sao, so sánh dễ có ngăn cách.

2. Dĩ phối ngẫu là đắt, có thể được phối ngẫu trợ lực. Nữ mệnh có giúp chồng vận.

3. Nam chủ sợ vợ, kết hôn muộn là nên, lấy vợ ít thê so sánh tốt. Tả hữu đồng cung canh nghiệm.

4. Nữ chủ làm quan phụ, gia sát nhà kề, tiểu thiếp. Thụ trượng phu thương yêu.

5. Không kiếp đồng cung, hình khắc cô đơn. Thủ tiết, ở riêng.

6. Hành vận phu thê phùng lộc tồn dễ có hôn nhân. Từ nay về sau lưu niên gặp lộc tồn, dễ có gặp ở ngoài.

7. Hội thiên mã, nhân phối ngẫu mà phú.

8. Lộc biên lai gửi tiền thủ, hôn nhân cô tịch hoặc không hôn, 2 lần kết hôn.

※ cung tử nữ

1. Chủ cô khắc, tử nữ ít, có con so sánh vãn, nhận nuôi, hoặc vô tử nữ.

2. Phùng cát hóa, khôi việt có quý tử.

3. Phùng tả hữu, thành dụng cụ của luận.

4. Phùng không kiếp, lão nhi cô độc.

※ cung tài bạch

1. Chủ tinh miếu vượng, có thể có nhiều mặt thu nhập tiền tài đường ống, tuy có tiền cũng tuyệt không tiêu xài. Nếu tái phùng hóa lộc, tài nguyên càng sâu xa, suốt đời hưởng dụng bất tận.

2. Lộc tồn là tài Tinh, chủ áo cơm, đầu tư, đào hoa, hôn duyên. Chủ tinh cường vượng thì vượng, chủ tinh lạc hãm hoặc đơn thủ thì lờ mờ không ánh sáng. Tối kỵ dương đà hỏa linh không kiếp âm sát đồng cung phá tan, lộc tồn lực lượng vô pháp hiển hiện, chủ tinh khi còn yếu canh danh nghĩa.

3. Lộc tồn thủ vu Kho tiền, tài sản vô số. Ưa hóa lộc khoa quyền canh hay. (dễ tương tài vật nấp trong trong nhà)

4. Lộc tồn ngồi một mình (mệnh, tài), vô cát làm bạn, dễ là thần giữ của. Tai hại sợ hắn nhân giựt tiền chi tâm bệnh.

5. Lộc biên lai gửi tiền thủ cung mệnh, coi trọng tiền tài, keo kiệt. Sống cu ky một mình tài bạch quan lộc, nan phát huy, tài dễ bị phiến, thay đổi rất nhanh. Đối cung phúc đức cũng không tốt người, chỉ có mắc nợ.

6. Tả hữu đồng cung, không làm mà hưởng.

7. Không kiếp đồng cung, người không có đồng nào.

8. Lộc tồn + sát vu tài bạch vị, dương đà giáp sát. Đại hạn đi tới, tất có rách nát.

9. Sống cu ky một mình phùng dương đà, tài đa thân yếu.

10. Ưa hội vũ khúc, Thiên phủ, thiên mã.

※ cung tật ách

1. Âm đất chủ tính khí, can vượng, âm khuy, đại tràng khô ráo, ho khan lao thương, khí trướng, kết sỏi.

2. Chủ nhọt. Nhân kỳ vi tích lũy, dành dụm của tính chất.

3. Phi hóa lộc nhập bệnh vị, tăng bệnh khí. Trừ phi cung mệnh và tật ách là không bàn mà hợp ý nhau, sinh phi hóa lộc nhập mệnh, hình thành minh lộc ám lộc cách cục, chuyển nguy thành an.

4. Lộc tồn tư tước lộc đắt thọ ngôi sao, có mổ ách chế hóa công. Cách cũ nhân tật bệnh mà sinh dưỡng sinh chi tâm.

5. Niên thiếu đa bệnh.

6. Phùng tả hữu, suốt đời bình an.

7. Lộc tồn + cự môn, liêm trinh, bệnh ung thư.

8. Phùng kị sát xung, phòng bệnh kín trên thân hoặc cật thác thuốc.

9. Phùng hỏa linh, tứ chi có thương tích.

10. Phùng không kiếp, bệnh ung thư, bệnh kín triền thân.

※ cung thiên di

1. Chủ tinh vượng tại ngoại toại chí, quý nhân tướng phù, áo cơm đẫy đà.

2. Đơn thủ bất lợi ra ngoài, dễ có mạo hiểm việc. Cung phu thê không cát người, khả năng nhân phối ngẫu tan hết gia tài.

3. Tử ngọ thiên di vị, thân mệnh phùng của lợi lộc nên, rời nhà cầu tài.

4. Tả hữu đồng cung, tại ngoại phát triển.

5. Dịch mã đồng cung, vệ trấn biên cương.

6. Phùng hỏa linh không kiếp, tiểu nhân tướng bán, cùng người không hợp.

※ Cung Nô bộc

1. Giao du quảng, nhân duyên tốt, đắc lực nhiều mặt, cũng nhiều mặt trợ giúp nhân.

2. Là nhân tế quan hệ hối hả, cũng chủ bôn vất vả. Lộc cư tôi tớ, dù có quan cũng bôn ba, làm mướn không công. (đại hạn tôi tớ vị hóa lộc nhập đại tài, bản mệnh tài bạch thì, mới có thể nhân nhân thu nhập tiền tài. )

3. Phải đi tới đại hạn tôi tớ vị hóa lộc nhập bản mệnh hoặc đại hạn của tài bạch, mới có thể nhân nhân thu nhập tiền tài.

4. Tả hữu đồng cung, Vệ gia của nô.

5. Phùng sát, dễ nhân tài bị cướp.

6. Phùng không kiếp, nhân nô chết.

※ cung Quan lộc

1. Có địa vị xã hội. Công tác có thực chất phát huy. Cạnh tranh tính cường việc nghiệp.

2. Lộc biên lai gửi tiền thủ hoặc điền trạch không tốt người, giai ứng với bảo thủ. Tôn giáo làm người ngoại lệ.

3. Thêm cát, chủ quyền. Văn võ giai lương, quyền vị cao, tài quan song mỹ, trạch cập tử tôn.

4. Tam hợp cát nhiều hung, danh vị cao; hung nhiều cát, danh vị thấp.

5. Và đế tinh thủ quan lộc, nên tử tôn tước trật. Lộc tồn + tử vi, tử tôn cũng có quan chức.

6. Lộc tồn + thiên mã, được không người đại lý nghiệp.

7. Lộc tồn + tả hữu, lộc địa vị cao đắt.

8. Lộc tồn + không kiếp, có vị vô lộc.

※ cung điền trạch

1. Gia sản đa, tổ nghiệp xương quang vinh.

2. Lộc tồn thủ vu Kho tiền, tài sản vô số. (dễ tương tài vật nấp trong trong nhà)

3. Lộc biên lai gửi tiền thủ, dù có tổ nghiệp, cũng chung hao hết.

4. Phùng tả hữu, tổ nghiệp quang vinh xương.

5. Phùng dương đà, tích lũy tài phú khổ cực.

6. Phùng không kiếp, hoàn toàn không có của luận.

7. Phùng sát điền trạch ít.

8. Cận cao lầu, đất tốp, kiều, yên tỉnh.

※ cung phúc đức

1. Suốt đời phúc hậu, có lộc ăn y lộc giai phong, là ấm tài. Thái độ làm người so sánh ích kỷ.

2. Thiên tài đa, hiểu được tiền giảo tiền.

3. Đơn thủ, dễ nhân quá độ hưởng thụ hoặc quản lý tài sản không lo mà thường thường căng thẳng.

4. Phùng không kiếp, Hóa kị, dễ nhân táo tiến táo ra hoặc dã tâm quá lớn mà gặp dồn tổn thất.

5. Kéo dài tuổi thọ có lực giải tai ách, phúc phận sâu.

6. Phùng cát, đa vui mừng; phùng sát, tâm không yên.

※ cung phụ mẫu

1. Tam hợp lộc tồn, hóa quyền, tả hữu, xuất thế vinh hoa, phụ mẫu đa ấm.

2. Phùng sát, và phụ mẫu duyên mỏng.

3. Không kiếp đồng cung, sớm khắc song thân.

4. Bản thân nhâm vất vả Nhâm Oán, đối phụ mẫu kính trọng.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

禄存入十二宫之意义

※ 禄存不入辰戌丑未, 其余各宫无庙陷之分, 入命单守以外, 皆以福论.

※ 禄存主孤, 入命身财官田为旺, 入六亲主孤克, 尤克男亲.

※ 禄存与化禄皆主财源, 禄存主较大的投资, 馈赠, 租赁, 节俭等所得之财. 化禄多主较小的投资, 薪资, 投 机等细水长流型之财.

※ 禄存之财, 属源源不绝, 来路不固定;天府之财多为先人余荫或积蓄所德;武曲则为生意, 工作之收入;太阴为薪资或父母积财之余荫.

※ 禄存逢本命忌, 大限忌, 流年忌入, 形成羊陀夹忌, 该宫所主之事物受拘束, 不能发展甚或破败. 同理, 行限之禄存也不宜遇化忌进入.

※ 禄存既有消灾解厄之功, 故禄存入命, 身, 迁移, 一生中易有重大灾厄, 而得化险为夷的结果. 但若命身星陷, 又众煞相胁, 解厄之力相对薄弱.

◎斗北禄存星, 数中为上局;守直身命内, 不贵多金玉.

此为迪吉星, 亦可登仕途;文人有名声, 武人有厚禄.

常庶发横财, 僧道亦主福;官吏若逢之, 断然食天禄.

◎夹禄拱贵并化禄, 命里重逢金满屋;不惟方丈比诸侯, 一食万钟犹未足.

禄存对向守迁移, 三合逢之利禄宜;得逢遐迩人钦敬, 灼然白手起家基.

◎禄存入男命吉凶诀:

人生若遇禄存星 性格刚强百事成 官员迁兮昌曲会 滔滔衣禄显门庭

禄存守命莫逢冲 陀火交加福不全 天机空劫忌相会 空门僧道得清闲

◎禄存入女命吉凶诀

女命若遇禄存星 紫府加临百事宁 更遇同贞相凑合 必然注定是夫人

禄存入命陷宫来 空劫铃火必为灾 若无吉曜来相凑 夫妇分离永不谐

◎禄存入限吉凶诀

禄存主限最为良 作事求谋尽吉祥 仕禄逢之多转职 庶人遇此足钱粮

禄存主限寿延长 作事营谋万事昌 更有科权兼左右 定知此限富仓厢

禄存禄主多富足 婚姻嫁娶添嗣续 更兼科禄又同宫 必主荣华享厚福

禄存交驰限步逢 最怕劫空相遇同 更兼太岁恶星冲 限倒其年入墓中

※命宫

1. 形貌和悦圆方脸形, 相貌持重, 身较高瘦, 为人厚道心慈, 多机变. 男有通文济楚之才, 女有君子之志.

2. 禄存有消灾解厄之功, 女命优于男命.

3. 一生多固执, 保守性重, 重财轻义寡合.

4. 生于富裕守财之家为佳.

5. 宜受薪阶级, 公务人员, 财经, 餐饮.

6. 禄存逢吉逞其权, 遇恶败其迹. 禄存有逢强旺主星又得吉化时, 逞其权禄的特性, 若遇凶星或落于陷空之地, 则破败不能为福, 若与火铃空劫同宫, 仅能巧艺安身, 辛苦求财. 由此可知加官晋爵须强旺主星群为伍, 又须逢吉星, 得吉化才行;若处凶宫又逢忌煞扰之, 必破败. 可知禄存没有雪中送碳之功, 仅能锦上添花;但却有绝处逢生的机遇.

7. 禄存逢主星旺, 有君子之量, 稳重机变博学多能.

8. 禄存陷地, 形态孤寒微麻或伤残, 刻薄小气, 财不聚, 多破耗. (身坐武贪更小气)

9. 禄存须有主星入命, 福, 方主富贵.

10. 禄存入命, 节约, 看重钱财. 劳心, 劳力. (化禄则较清闲)

11. 禄存居之宫干化忌入命, “禄忌入命”终贫.

12. 禄存居之宫干化禄入田宅, 可投资房地产.

13. 禄存独坐, 羊陀相夹, 父母, 田宅无吉, 易为离宗庶出或他出. 女命中晚年丧夫孤克.

14. 禄存独坐 (命, 财), 唯我独尊;无吉相伴, 易为守财奴. 有害怕他人劫财之心病.

15. 禄存独坐, 府相朝垣, 富贵至极. 禄存厚重多衣食, 府相朝垣命必荣.

16. 禄存厚重多衣禄. 诸宫降福, 起家富贵. 女命嫁夫招赘旺财.

17. 帝相扶之施权.

18. 日月得之增辉.

19. 喜会太阳, 天梁, 文昌, 阳梁昌禄.

20. 喜会府相, 左右主富贵.

21. 天府, 武曲为厥职. 入三合财发万贯.

22. 天梁, 天同共其祥. 天梁+禄存, 天生的生意人.

23. 天机同宫, 高艺随身.

24. 禄存+七杀, 破军, 贪狼, 廉贞入命, 可稍解刚强之气, 使其较温和与和谐之人际关系.

25. 禄存+武破于巳亥, 过于看重钱财, 为了利益不择手段. 遇左右来会, 为祸较轻.

26. 双禄守命一生富格, 较霸道孤寡. 禄合鸳鸯格.

27. 双禄三合会, 双禄朝垣格. 能力强. 合禄拱禄, 定为巨臂之臣.

28. 明禄暗禄, 位至公卿. 吉多方福, 主星当旺, 否则虚发而已.

29. 双禄重逢终身富贵.

30. 双禄夹命身 (福, 田, 财), 主富贵. 走禄存或暗合禄存时, 会表现在财富的累积上.

31. 合禄拱禄, 定为巨臂之臣. 能力强.

32. 命逢禄马, 身主命主入四墓, 坐禄带舆, 富贵堪期.

33. 坐禄向马, 名利双收.

34. 坐贵向禄存, 文章锦绣.

35. 三合禄马, 宜从政为官.

36. 禄马暗合, 才高八斗.

37. 禄文拱命, 富贵双全. (昌曲三合)

38. 禄马最喜交驰, 财官双美.

39. 天禄天马, 惊人甲第. (行限逢之)

40. 禄逢天马, 不出名也发财, 异域求财, 衣锦荣归.

41. 吕后专权, 两重天禄天马. (双禄会命)

42. 禄逢冲破, 吉处藏凶. 行限逢之外美内虚, 财多反复.

43. 禄存加会科, 权, 禄, 得财, 企业管理人才.

44. 禄存加会左辅, 右弼, 有管理能力, 财运多.

45. 禄存加会文曲, 感情丰富, 有才艺, 为人秀丽.

46. 禄存加会天魁, 天钺, 财运多.

47. 禄存加会擎羊, 陀罗, 钱财不聚, 有才艺之人.

48. 禄存加会火星, 铃星, 擎羊, 陀罗, 天空, 地劫, 化忌感情不顺, 易被人欺侮, 有才艺之人.

49. 禄马逢化忌, 空劫, 行限逢之, 必横成横破.

50. 禄存+化忌入身宫, 易有贪污之财.

51. 禄存+化忌, 羊陀夹忌为败局. 易因金钱引来轩然大波.

52. 禄存对宫逢化忌, 吉处藏凶.

53. 禄存命宫独守, 紧守财富. 左右同宫, 财官昭著. 空劫同宫, 一生劳苦.

54. 禄存+空劫, 称之为库破, 华盖格, 若再化禄称双重华盖, 此为神格, 不爱钱财, 爱名声, 有利于修行, 若汲于名利, 不免食恶果. 一生奔劳无助.

55. 忌空劫, 火铃主艰困, 不利婚姻.

56. 禄存+劫 (空), 天马+空 (劫), 再富也终贫.

57. 禄存加会天空, 地劫, 钱财会赚会花.

58. 禄存+空劫, 一生奔劳无助.

59. 禄倒马倒, 忌太岁三合空劫. (禄马三合空劫)

60. 禄存+火铃, 四肢伤残, 巧艺之人.

61. 禄存逢火铃, 空劫冲照, 巧艺多精之人.

62. 禄存+煞坐命, 本命忌入疾厄, 身体较为虚弱.

63. 子午迁移位, 身命逢之利禄宜, 离家求财.

64. 男命主惧内, 入夫妻位更甚.

65. 女命入命, 身, 福, 主清白秀丽, 旺夫益子. 能干, 有男子之志. 单守嫁夫招赘财旺.

66. 女命紫府同宫, 百事顺利;廉同会合, 官家妇.

67. 女命禄存, 火铃空劫来凑, 主夫妻隔离.

68. 女命禄存+廉贞, 天同, 有钱妻或官家妇.

69. 女命禄存+紫府, 百事安宁, 更遇廉贞, 天同凑合, 必是夫人.

70. 女命禄存, 三合天府天相, 不富即贵.

71. 女命寅申, 府相入财官, 上格, 余宫次之.

72. 禄存入命, 福, 其主星化忌时入大限, 大福, 大疾, 易有生命危险. (羊陀夹忌)

73. 大小限遇禄存有钱财上的增加.

※兄弟宫

1. 不逢忌煞, 主有贵显之兄弟. 逢忌煞, 无助力, 克害招怨.

※夫妻宫

1. 孤独之星, 较易有隔阂.

2. 以配偶为贵, 能得配偶助力. 女命有帮夫运.

3. 男主惧内, 晚婚为宜, 娶少妻较佳. 左右同宫更验.

4. 女主为官妇, 加煞偏房, 侧室. 受丈夫疼爱.

5. 空劫同宫, 刑克孤单. 守寡, 分居.

6. 行运夫妻逢禄存易有婚姻. 此后流年遇禄存, 易有外遇.

7. 会天马, 因配偶而富.

8. 禄存单守, 婚姻孤寂或不婚, 二婚.

※子女宫

1. 主孤克, 子女少, 得子较晚, 领养, 或无子女.

2. 逢吉化, 魁钺有贵子.

3. 逢左右, 成器之论.

4. 逢空劫, 老而孤独.

※财帛宫

1. 主星庙旺, 能有多方进财的管道, 虽有钱也绝不挥霍. 若再逢化禄, 财源更是深远, 一生享用不尽.

2. 禄存乃财星, 主衣食, 投资, 桃花, 婚缘. 主星强旺则旺, 主星落陷或单守则暗淡无光. 最忌羊陀火铃空劫阴煞同宫冲破, 禄存之力量无法显现, 主星弱时更名存实亡.

3. 禄存守于财宅, 堆金积玉. 喜化禄科权更妙. (易将财物藏于家中)

4. 禄存独坐 (命, 财), 无吉相伴, 易为守财奴. 有害怕他人劫财之心病.

5. 禄存单守命宫, 重视钱财, 吝啬. 单居财帛官禄, 难发挥, 财易被骗, 大起大落. 对宫福德亦不佳者, 恐有负债.

6. 左右同宫, 不劳而获.

7. 空劫同宫, 身无分文.

8. 禄存+煞于财帛位, 羊陀夹煞. 大限走到, 必有破败.

9. 单居逢羊陀, 财多身弱.

10. 喜会武曲, 天府, 天马.

※疾厄宫

1. 阴土主脾胃, 肝旺, 阴亏, 大肠干燥, 咳嗽痨伤, 气胀, 结石.

2. 主瘤. 因其为累积, 积聚之性质.

3. 禄入病位, 增加病气. 除非命宫与疾厄为暗合, 生禄入命, 形成明禄暗禄的格局, 转危为安.

4. 禄存司爵禄贵寿之星, 有解厄制化之功. 故常因疾病而生养生之心.

5. 少年多病.

6. 逢左右, 一生平安.

7. 禄存+巨门, 廉贞, 癌症.

8. 逢忌煞冲, 防暗疾上身或吃错药.

9. 逢火铃, 四肢有伤.

10. 逢空劫, 癌症, 暗疾缠身.

※迁移宫

1. 主星旺在外遂志, 贵人相扶, 衣食丰盈.

2. 单守不利外出, 易有惊险之事. 夫妻宫不吉者, 可能因配偶散尽家财.

3. 子午迁移位, 身命逢之利禄宜, 离家求财.

4. 左右同宫, 在外发展.

5. 驿马同宫, 卫镇边疆.

6. 逢火铃空劫, 小人相绊, 与人不合.

※仆役宫

1. 交游广, 人缘佳, 得力多方, 亦多方助人.

2. 为人际关系奔忙, 亦主奔劳. 禄居仆役, 纵有官也奔驰, 为人作嫁. (大限仆役位化禄入大财, 本命财帛时, 才会因人进财.)

3. 必须走到大限仆役位化禄入本命或大限之财帛, 方能因人进财.

4. 左右同宫, 卫家之奴.

5. 逢煞, 易因财被劫.

6. 逢空劫, 因奴丧命.

※官禄宫

1. 有社会地位. 工作有实质发挥. 竞争性强之事业.

2. 禄存单守或田宅不佳者, 皆应保守. 宗教从事者例外.

3. 加吉, 主权. 文武皆良, 权位高, 财官双美, 泽及子孙.

4. 三合吉多于凶, 名位高;凶多于吉, 名位低.

5. 与帝星守官禄, 宜子孙爵秩. 禄存+紫微, 子孙亦有官位.

6. 禄存+天马, 可行中介业.

7. 禄存+左右, 禄高位贵.

8. 禄存+空劫, 有位无禄.

※田宅宫

1. 家产多, 祖业昌荣.

2. 禄存守于财宅, 堆金积玉. (易将财物藏于家中)

3. 禄存单守, 纵有祖业, 亦终耗尽.

4. 逢左右, 祖业荣昌.

5. 逢羊陀, 累积财富辛苦.

6. 逢空劫, 全无之论.

7. 逢煞田宅少.

8. 近高楼, 土岗, 桥, 古井.

※福德宫

1. 一生福厚, 口福衣禄皆丰, 为荫财. 为人较自私.

2. 偏财多, 懂得钱咬钱.

3. 单守, 易因过度享受或理财不当而常常吃紧.

4. 逢空劫, 化忌, 易因躁进躁出或野心太大而遭致损失.

5. 延寿解厄之功, 福份深.

6. 逢吉, 多喜庆;逢煞, 心不宁.

※父母宫

1. 三合禄存, 化权, 左右, 出世荣华, 父母多荫.

2. 逢煞, 与父母缘薄.

3. 空劫同宫, 早克双亲.

4. 本人任劳任怨, 对父母敬重.

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Ý nghĩa của sao Lộc tồn nhập 12 cung

Bản dịch:

Lộc tích trữ ở mười hai cung ý nghĩa

※ lộc tồn không vào thìn tuất xấu vị, còn lại các cung vô miếu hãm của phân, nhập mệnh đơn thủ bên ngoài, giai dĩ phúc luận.

※ lộc tồn chủ cô, nhập mệnh thân tài quan điền là vượng, nhập lục thân chủ cô khắc, vưu khắc nam thân.

※ lộc tồn và hóa lộc giai chủ tài nguyên, lộc tồn chủ giác đại đầu tư, tặng, thuê, tiết kiệm chờ đoạt được của tài. Hóa lộc chủ nhiều nhỏ hơn đầu tư, tiền lương, đầu cơ chờ LƯU hình của tài.

※ lộc tồn của tài, thuộc cuồn cuộn không dứt, đường về không cố định; Thiên phủ của tài đa số tổ tiên dư ấm hoặc tích súc sở đức; vũ khúc thì mà sống ý, công tác của thu nhập; mặt trăng là tiền lương hoặc phụ mẫu tích tài hơn ấm.

※ lộc tồn phùng bản mệnh kị, đại hạn kị, lưu niên phi hóa kỵ nhập, hình thành dương đà giáp kị, đầy đủ cung sở chủ việc vật thụ câu thúc, bất năng phát triển thậm chí rách nát. Đồng lý, hành hạn lộc tồn cũng không nên gặp Hóa kị tiến nhập.

※ lộc tồn ký có tiêu tai có lực giải tai ách, cho nên lộc tích trữ ở mệnh, thân, thiên di, trong cuộc đời dễ có trọng đại tai ách, mà được hóa hiểm vi di kết quả. Nhưng nếu mệnh thân Tinh hãm, vừa chúng sát tương, mổ ách lực tương đối bạc nhược.

◎ đấu bắc lộc tồn Tinh, sổ trung là thượng cục; thủ thẳng thân mệnh nội, không mắc nhiều tiền ngọc.

Đây là địch ngôi sao may mắn, cũng có thể lên con đường làm quan; văn nhân nổi danh thanh, quân nhân có lộc dầy.

Thường thứ nổi giận tài, tăng nói cũng chủ phúc; quan lại nếu phùng của, kiên quyết thực thiên lộc.

◎ giáp lộc vây quanh đắt tịnh hóa lộc, mệnh lý gặp lại kim đầy nhà; không những phương trượng bỉ chư hầu, nhất thực vạn chung do vị đủ.

Lộc tồn đối hướng thủ thiên di, tam hợp phùng của lợi lộc nên; được phùng xa gần nhân khâm phục tôn kính, chước như vậy dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cơ.

◎ lộc tích trữ ở nam mệnh cát hung bí quyết:

Nhân sinh nếu gặp lộc tồn Tinh tính cách kiên cường bách được chuyện quan viên thiên di hề xương khúc hội thao thao y lộc hiển cổng và sân

Lộc tồn thủ mệnh sờ phùng xung đà hỏa nảy ra phúc không được đầy đủ thiên cơ không kiếp kị gặp gỡ không môn tăng nói được thanh nhàn

◎ lộc tích trữ ở nữ mệnh cát hung bí quyết

Nữ mệnh nếu gặp lộc tồn Tinh Tử Phủ gia lâm bách sự ninh canh gặp cùng trinh tướng được thông qua tất nhiên nhất định là phu nhân

Lộc tích trữ ở mệnh hãm cung lai không kiếp linh hỏa tất là tai nếu không có cát diệu lai tướng thấu phu phụ chia lìa vĩnh không hài hòa

◎ lộc tích trữ ở hạn cát hung bí quyết

Lộc tồn chủ hạn nhất lương làm việc yêu cầu mưu tẫn cát tường sĩ lộc phùng nhiều chuyển chức thứ nhân gặp đến đây đủ thuế ruộng

Lộc tồn chủ hạn thọ kéo dài làm việc doanh mưu vạn sự xương rất có khoa quyền kiêm tả hữu định biết đến đây hạn phú chiếm giữ sương

Lộc tồn lộc chủ đa giàu có hôn nhân giá lấy vợ thiêm tự tiếp theo canh kiêm khoa lộc lại cùng cung tất chủ vinh hoa hưởng hậu phúc

Lộc tồn cùng bôn ba hạn bộ phùng sợ nhất kiếp không gặp nhau cùng canh kiêm thái tuế ác Tinh xung hạn đảo kỳ năm nhập mộ trung

※ cung mệnh

1. Hình dáng tướng mạo hoà nhã viên mặt chữ điền hình, tướng mạo cẩn thận, thân khá cao gầy, thái độ làm người phúc hậu tâm từ, đa cơ biến. Nam có thông văn đẹp tài, nữ có quân tử của chí.

2. Lộc còn có tiêu tai có lực giải tai ách, nữ mệnh trội hơn nam mệnh.

3. Suốt đời đa cố chấp, tính bảo thủ nặng, nặng tài khinh nghĩa khó hoà hợp.

4. Sống ở giàu có thủ tài nhà là tốt.

5. Nên thụ lương giai cấp, công vụ nhân viên, tài chính và kinh tế, ăn uống.

6. Lộc tồn phùng cát sính kỳ quyền, gặp ác bại kỳ tích. Lộc còn có phùng cường vượng chủ tinh lại được cát hóa thì, sính kỳ quyền lộc đặc tính, nếu gặp hung tinh hoặc hạ xuống hãm khoảng không nơi, thì rách nát bất năng là phúc, nếu và hỏa linh không kiếp đồng cung, chỉ có thể xảo nghệ an thân, khổ cực cầu tài. Từ đó có thể biết gia quan tấn tước cần phải cường vượng chủ tinh đàn làm bạn, vừa cần phải phùng ngôi sao may mắn, được cát hóa mới được; nếu chỗ hung cung vừa phùng kị sát nhiễu của, tất rách nát. Cũng biết lộc tồn không có tuyết trung tống than công, chỉ có thể dệt hoa trên gấm; nhưng có tuyệt xử phùng sanh kỳ ngộ.

7. Lộc tồn phùng chủ tinh vượng, có quân tử của lượng, ổn trọng cơ biến bác học đa năng lực.

8. Lộc tồn hãm địa, hình thái cô hàn vi ma hoặc bị thương tàn phế, không tốt keo kiệt, tài không tụ, đa phá hao tổn. (thân tọa vũ tham nhỏ hơn khí)

9. Lộc tồn tu hữu chủ tinh nhập mệnh, phúc, phương chủ phú quý.

10. Lộc tích trữ ở mệnh, tiết kiệm, coi trọng tiền tài. Phí sức, sức lao động. (hóa lộc thì so sánh thanh nhàn)

11. Lộc tồn cư của can cung Hóa kị nhập mệnh, “Lộc phi hóa kỵ nhập mệnh” chung bần.

12. Lộc tồn cư của can cung hóa lộc nhập điền trạch, có thể đầu tư phòng địa sản.

13. Lộc tồn ngồi một mình, dương đà tướng giáp, phụ mẫu, điền trạch vô cát, dễ là ly tông thứ ra hoặc hắn ra. Nữ trúng mục tiêu lúc tuổi già mất phu cô khắc.

14. Lộc tồn ngồi một mình (mệnh, tài), duy ngã độc tôn; vô cát làm bạn, dễ là thần giữ của. Tai hại sợ hắn nhân giựt tiền chi tâm bệnh.

15. Lộc tồn ngồi một mình, phủ tướng triêu viên, phú quý đến cực điểm. Lộc tồn rất nặng đa áo cơm, phủ tướng triêu viên mệnh tất quang vinh.

16. Lộc tồn rất nặng đa y lộc. Nhiều cung giáng phúc, lập nghiệp phú quý. Nữ mệnh gả chồng kén rể vượng tài.

17. Đế tướng phù của thi quyền.

18. Nhật nguyệt có làm rạng rỡ.

19. Ưa hội thái dương, thiên lương, văn xương, dương lương xương lộc.

20. Ưa hội phủ tướng, tả hữu chủ phú quý.

21. Thiên phủ, vũ khúc là quyết chức. Nhập tam hợp tài phát bạc triệu.

22. Thiên lương, thiên đồng cộng kỳ tường. Thiên lương + lộc tồn, trời sanh người làm ăn.

23. Thiên cơ đồng cung, cao nghệ tùy thân.

24. Lộc tồn + thất sát, phá quân, tham lang, liêm trinh nhập mệnh, có thể sảo mổ kiên cường khí, khiến cho so sánh ôn hòa và hài hòa của nhân tế quan hệ.

25. Lộc tồn + vũ phá vu tị hợi, vô cùng coi trọng tiền tài, để lợi ích không từ thủ đoạn. Gặp tả hữu lai hội, làm hại hơi nhẹ.

26. Song lộc thủ mệnh suốt đời phú cách, so sánh bá đạo mẹ goá con côi. Lộc hợp uyên ương cách.

27. Song lộc hội Tam Hợp, song lộc triêu viên cách. Năng lực cường. Hợp lộc vây quanh lộc, định vì cự cánh tay của thần.

28. Minh lộc ám lộc, vị chí công khanh. Cát nhiều mặt phúc, chủ tinh đương vượng, bằng không hư phát mà thôi.

29. Song lộc gặp lại chung thân phú quý.

30. Song lộc giáp mệnh thân (phúc, điền, tài), chủ phú quý. Đi lộc tồn hoặc tối hợp lộc tồn thì, hội biểu hiện ở tài phú tích lũy thượng.

31. Hợp lộc vây quanh lộc, định vì cự cánh tay của thần. Năng lực cường.

32. Mệnh phùng lộc mã, thân chủ mệnh chủ nhập tứ mộ, tọa lộc đái dư, phú quý kham kỳ.

33. Tọa lộc hướng mã, danh lợi song thu vào.

34. Tọa đắt hướng lộc tồn, văn chương cẩm tú.

35. Tam hợp lộc mã, nên tham chánh làm quan.

36. Lộc mã không bàn mà hợp ý nhau, tài trí hơn người.

37. Lộc văn vây quanh mệnh, phú quý song toàn. (xương khúc tam hợp)

38. Lộc mã mừng nhất cùng bôn ba, tài quan song mỹ.

39. Thiên lộc thiên mã, kinh người biệt thự. (hành hạn phùng của)

40. Lộc phùng thiên mã, không nổi danh cũng phát tài, nước khác cầu tài, y cẩm vinh quy.

41. Lữ hậu chuyên quyền, lưỡng trọng thiên lộc thiên mã. (song lộc hội mệnh)

42. Lộc phùng phá tan, cát chỗ giấu hung. Hành hạn phùng ở ngoài mỹ nội hư, tài đa nhiều lần.

43. Lộc tồn gia hội khoa, quyền, lộc, được tài, xí nghiệp quản lý nhân tài.

44. Lộc tồn gia hội tả phụ, hữu bật, có năng lực quản lý, tài vận đa.

45. Lộc tồn gia hội văn khúc, tình cảm phong phú, có tài nghệ, thái độ làm người tú lệ.

46. Lộc tồn gia hội thiên khôi, thiên việt, tài vận đa.

47. Lộc tồn gia hội kình dương, đà la, tiền tài không tụ, có tài nghệ người.

48. Lộc tồn gia hội Hỏa Tinh, linh Tinh, kình dương, đà la, bầu trời, Địa kiếp, Hóa kị tình cảm không thuận, dễ bị người bắt nạt, có tài nghệ người.

49. Lộc mã phùng Hóa kị, không kiếp, hành hạn phùng của, tất hoành thành hoành phá.

50. Lộc tồn + Hóa kị nhập cung thân, dễ có tham ô của tài.

51. Lộc tồn + Hóa kị, dương đà giáp kị là bại cục. Dễ nhân tiền tài đưa tới sóng to gió lớn.

52. Lộc tồn đối cung phùng Hóa kị, cát chỗ giấu hung.

53. Lộc tồn cung mệnh độc thủ, chặt thủ tài phú. Tả hữu đồng cung, tài quan rõ ràng. Không kiếp đồng cung, suốt đời lao khổ.

54. Lộc tồn + không kiếp, xưng là kho phá, mui xe cách, nếu tái hóa lộc xưng song trọng mui xe, đây là thần cách, không ham tiền tài, ái danh tiếng, có lợi cho tu hành, nếu cấp vu danh lợi, không khỏi thực hậu quả xấu. Suốt đời bôn vất vả bất lực.

55. Kị không kiếp, hỏa linh chủ khó khăn gian khổ, bất lợi hôn nhân.

56. Lộc tồn + cướp (khoảng không), thiên mã + khoảng không (cướp), tái phú cũng chung bần.

57. Lộc tồn gia hội bầu trời, Địa kiếp, tiền tài hội kiếm hội hoa.

58. Lộc tồn + không kiếp, suốt đời bôn vất vả bất lực.

59. Lộc đảo mã đảo, kị thái tuế tam hợp không kiếp. (lộc mã tam hợp không kiếp)

60. Lộc tồn + hỏa linh, tứ chi bị thương tàn phế, xảo nghệ người.

61. Lộc tồn phùng hỏa linh, không kiếp xung chiếu, xảo nghệ đa tinh người.

62. Lộc tồn + sát tọa mệnh, bản mệnh phi hóa kỵ nhập tật ách, bản thân tương đối suy yếu.

63. Tử ngọ thiên di vị, thân mệnh phùng của lợi lộc nên, rời nhà cầu tài.

64. Nam mệnh chủ sợ vợ, nhập phu thê vị càng sâu.

65. Nữ mệnh nhập mệnh, thân, phúc, chủ thuần khiết tú lệ, vượng phu ích tử. Có khả năng, có nam tử của chí. Đơn thủ gả chồng kén rể tài vượng.

66. Nữ mệnh Tử Phủ đồng cung, bách sự thuận lợi; liêm cùng hội hợp, quan gia phụ.

67. Nữ mệnh lộc tồn, hỏa linh không kiếp lai thấu, chủ phu thê cách ly.

68. Nữ mệnh lộc tồn + liêm trinh, thiên đồng, có tiền thê hoặc quan gia phụ.

69. Nữ mệnh lộc tồn + Tử Phủ, bách sự an bình, canh gặp liêm trinh, thiên đồng được thông qua, tất là phu nhân.

70. Nữ mệnh lộc tồn, tam hợp Thiên phủ thiên tướng, không giàu tức đắt.

71. Nữ mệnh dần thân, phủ tướng nhập tài quan, thượng cách, dư cung thứ hai.

72. Lộc tích trữ ở mệnh, phúc, kỳ chủ Tinh Hóa kị thì nhập đại hạn, đại phúc, đại tật, dễ có nguy hiểm tánh mạng. (dương đà giáp kị)

73. Khổ hạn gặp lộc còn có trên tiền tài tăng.

※ huynh đệ cung

1. Không phùng kị sát, chủ có đắt hiển của huynh đệ. Phùng kị sát, bất lực lực, khắc hại chiêu oán.

※ cung phu thê

1. Cô độc ngôi sao, so sánh dễ có ngăn cách.

2. Dĩ phối ngẫu là đắt, có thể được phối ngẫu trợ lực. Nữ mệnh có giúp chồng vận.

3. Nam chủ sợ vợ, kết hôn muộn là nên, lấy vợ ít thê so sánh tốt. Tả hữu đồng cung canh nghiệm.

4. Nữ chủ làm quan phụ, gia sát nhà kề, tiểu thiếp. Thụ trượng phu thương yêu.

5. Không kiếp đồng cung, hình khắc cô đơn. Thủ tiết, ở riêng.

6. Hành vận phu thê phùng lộc tồn dễ có hôn nhân. Từ nay về sau lưu niên gặp lộc tồn, dễ có gặp ở ngoài.

7. Hội thiên mã, nhân phối ngẫu mà phú.

8. Lộc biên lai gửi tiền thủ, hôn nhân cô tịch hoặc không hôn, 2 lần kết hôn.

※ cung tử nữ

1. Chủ cô khắc, tử nữ ít, có con so sánh vãn, nhận nuôi, hoặc vô tử nữ.

2. Phùng cát hóa, khôi việt có quý tử.

3. Phùng tả hữu, thành dụng cụ của luận.

4. Phùng không kiếp, lão nhi cô độc.

※ cung tài bạch

1. Chủ tinh miếu vượng, có thể có nhiều mặt thu nhập tiền tài đường ống, tuy có tiền cũng tuyệt không tiêu xài. Nếu tái phùng hóa lộc, tài nguyên càng sâu xa, suốt đời hưởng dụng bất tận.

2. Lộc tồn là tài Tinh, chủ áo cơm, đầu tư, đào hoa, hôn duyên. Chủ tinh cường vượng thì vượng, chủ tinh lạc hãm hoặc đơn thủ thì lờ mờ không ánh sáng. Tối kỵ dương đà hỏa linh không kiếp âm sát đồng cung phá tan, lộc tồn lực lượng vô pháp hiển hiện, chủ tinh khi còn yếu canh danh nghĩa.

3. Lộc tồn thủ vu Kho tiền, tài sản vô số. Ưa hóa lộc khoa quyền canh hay. (dễ tương tài vật nấp trong trong nhà)

4. Lộc tồn ngồi một mình (mệnh, tài), vô cát làm bạn, dễ là thần giữ của. Tai hại sợ hắn nhân giựt tiền chi tâm bệnh.

5. Lộc biên lai gửi tiền thủ cung mệnh, coi trọng tiền tài, keo kiệt. Sống cu ky một mình tài bạch quan lộc, nan phát huy, tài dễ bị phiến, thay đổi rất nhanh. Đối cung phúc đức cũng không tốt người, chỉ có mắc nợ.

6. Tả hữu đồng cung, không làm mà hưởng.

7. Không kiếp đồng cung, người không có đồng nào.

8. Lộc tồn + sát vu tài bạch vị, dương đà giáp sát. Đại hạn đi tới, tất có rách nát.

9. Sống cu ky một mình phùng dương đà, tài đa thân yếu.

10. Ưa hội vũ khúc, Thiên phủ, thiên mã.

※ cung tật ách

1. Âm đất chủ tính khí, can vượng, âm khuy, đại tràng khô ráo, ho khan lao thương, khí trướng, kết sỏi.

2. Chủ nhọt. Nhân kỳ vi tích lũy, dành dụm của tính chất.

3. Phi hóa lộc nhập bệnh vị, tăng bệnh khí. Trừ phi cung mệnh và tật ách là không bàn mà hợp ý nhau, sinh phi hóa lộc nhập mệnh, hình thành minh lộc ám lộc cách cục, chuyển nguy thành an.

4. Lộc tồn tư tước lộc đắt thọ ngôi sao, có mổ ách chế hóa công. Cách cũ nhân tật bệnh mà sinh dưỡng sinh chi tâm.

5. Niên thiếu đa bệnh.

6. Phùng tả hữu, suốt đời bình an.

7. Lộc tồn + cự môn, liêm trinh, bệnh ung thư.

8. Phùng kị sát xung, phòng bệnh kín trên thân hoặc cật thác thuốc.

9. Phùng hỏa linh, tứ chi có thương tích.

10. Phùng không kiếp, bệnh ung thư, bệnh kín triền thân.

※ cung thiên di

1. Chủ tinh vượng tại ngoại toại chí, quý nhân tướng phù, áo cơm đẫy đà.

2. Đơn thủ bất lợi ra ngoài, dễ có mạo hiểm việc. Cung phu thê không cát người, khả năng nhân phối ngẫu tan hết gia tài.

3. Tử ngọ thiên di vị, thân mệnh phùng của lợi lộc nên, rời nhà cầu tài.

4. Tả hữu đồng cung, tại ngoại phát triển.

5. Dịch mã đồng cung, vệ trấn biên cương.

6. Phùng hỏa linh không kiếp, tiểu nhân tướng bán, cùng người không hợp.

※ Cung Nô bộc

1. Giao du quảng, nhân duyên tốt, đắc lực nhiều mặt, cũng nhiều mặt trợ giúp nhân.

2. Là nhân tế quan hệ hối hả, cũng chủ bôn vất vả. Lộc cư tôi tớ, dù có quan cũng bôn ba, làm mướn không công. (đại hạn tôi tớ vị hóa lộc nhập đại tài, bản mệnh tài bạch thì, mới có thể nhân nhân thu nhập tiền tài. )

3. Phải đi tới đại hạn tôi tớ vị hóa lộc nhập bản mệnh hoặc đại hạn của tài bạch, mới có thể nhân nhân thu nhập tiền tài.

4. Tả hữu đồng cung, Vệ gia của nô.

5. Phùng sát, dễ nhân tài bị cướp.

6. Phùng không kiếp, nhân nô chết.

※ cung Quan lộc

1. Có địa vị xã hội. Công tác có thực chất phát huy. Cạnh tranh tính cường việc nghiệp.

2. Lộc biên lai gửi tiền thủ hoặc điền trạch không tốt người, giai ứng với bảo thủ. Tôn giáo làm người ngoại lệ.

3. Thêm cát, chủ quyền. Văn võ giai lương, quyền vị cao, tài quan song mỹ, trạch cập tử tôn.

4. Tam hợp cát nhiều hung, danh vị cao; hung nhiều cát, danh vị thấp.

5. Và đế tinh thủ quan lộc, nên tử tôn tước trật. Lộc tồn + tử vi, tử tôn cũng có quan chức.

6. Lộc tồn + thiên mã, được không người đại lý nghiệp.

7. Lộc tồn + tả hữu, lộc địa vị cao đắt.

8. Lộc tồn + không kiếp, có vị vô lộc.

※ cung điền trạch

1. Gia sản đa, tổ nghiệp xương quang vinh.

2. Lộc tồn thủ vu Kho tiền, tài sản vô số. (dễ tương tài vật nấp trong trong nhà)

3. Lộc biên lai gửi tiền thủ, dù có tổ nghiệp, cũng chung hao hết.

4. Phùng tả hữu, tổ nghiệp quang vinh xương.

5. Phùng dương đà, tích lũy tài phú khổ cực.

6. Phùng không kiếp, hoàn toàn không có của luận.

7. Phùng sát điền trạch ít.

8. Cận cao lầu, đất tốp, kiều, yên tỉnh.

※ cung phúc đức

1. Suốt đời phúc hậu, có lộc ăn y lộc giai phong, là ấm tài. Thái độ làm người so sánh ích kỷ.

2. Thiên tài đa, hiểu được tiền giảo tiền.

3. Đơn thủ, dễ nhân quá độ hưởng thụ hoặc quản lý tài sản không lo mà thường thường căng thẳng.

4. Phùng không kiếp, Hóa kị, dễ nhân táo tiến táo ra hoặc dã tâm quá lớn mà gặp dồn tổn thất.

5. Kéo dài tuổi thọ có lực giải tai ách, phúc phận sâu.

6. Phùng cát, đa vui mừng; phùng sát, tâm không yên.

※ cung phụ mẫu

1. Tam hợp lộc tồn, hóa quyền, tả hữu, xuất thế vinh hoa, phụ mẫu đa ấm.

2. Phùng sát, và phụ mẫu duyên mỏng.

3. Không kiếp đồng cung, sớm khắc song thân.

4. Bản thân nhâm vất vả Nhâm Oán, đối phụ mẫu kính trọng.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

禄存入十二宫之意义

※ 禄存不入辰戌丑未, 其余各宫无庙陷之分, 入命单守以外, 皆以福论.

※ 禄存主孤, 入命身财官田为旺, 入六亲主孤克, 尤克男亲.

※ 禄存与化禄皆主财源, 禄存主较大的投资, 馈赠, 租赁, 节俭等所得之财. 化禄多主较小的投资, 薪资, 投 机等细水长流型之财.

※ 禄存之财, 属源源不绝, 来路不固定;天府之财多为先人余荫或积蓄所德;武曲则为生意, 工作之收入;太阴为薪资或父母积财之余荫.

※ 禄存逢本命忌, 大限忌, 流年忌入, 形成羊陀夹忌, 该宫所主之事物受拘束, 不能发展甚或破败. 同理, 行限之禄存也不宜遇化忌进入.

※ 禄存既有消灾解厄之功, 故禄存入命, 身, 迁移, 一生中易有重大灾厄, 而得化险为夷的结果. 但若命身星陷, 又众煞相胁, 解厄之力相对薄弱.

◎斗北禄存星, 数中为上局;守直身命内, 不贵多金玉.

此为迪吉星, 亦可登仕途;文人有名声, 武人有厚禄.

常庶发横财, 僧道亦主福;官吏若逢之, 断然食天禄.

◎夹禄拱贵并化禄, 命里重逢金满屋;不惟方丈比诸侯, 一食万钟犹未足.

禄存对向守迁移, 三合逢之利禄宜;得逢遐迩人钦敬, 灼然白手起家基.

◎禄存入男命吉凶诀:

人生若遇禄存星 性格刚强百事成 官员迁兮昌曲会 滔滔衣禄显门庭

禄存守命莫逢冲 陀火交加福不全 天机空劫忌相会 空门僧道得清闲

◎禄存入女命吉凶诀

女命若遇禄存星 紫府加临百事宁 更遇同贞相凑合 必然注定是夫人

禄存入命陷宫来 空劫铃火必为灾 若无吉曜来相凑 夫妇分离永不谐

◎禄存入限吉凶诀

禄存主限最为良 作事求谋尽吉祥 仕禄逢之多转职 庶人遇此足钱粮

禄存主限寿延长 作事营谋万事昌 更有科权兼左右 定知此限富仓厢

禄存禄主多富足 婚姻嫁娶添嗣续 更兼科禄又同宫 必主荣华享厚福

禄存交驰限步逢 最怕劫空相遇同 更兼太岁恶星冲 限倒其年入墓中

※命宫

1. 形貌和悦圆方脸形, 相貌持重, 身较高瘦, 为人厚道心慈, 多机变. 男有通文济楚之才, 女有君子之志.

2. 禄存有消灾解厄之功, 女命优于男命.

3. 一生多固执, 保守性重, 重财轻义寡合.

4. 生于富裕守财之家为佳.

5. 宜受薪阶级, 公务人员, 财经, 餐饮.

6. 禄存逢吉逞其权, 遇恶败其迹. 禄存有逢强旺主星又得吉化时, 逞其权禄的特性, 若遇凶星或落于陷空之地, 则破败不能为福, 若与火铃空劫同宫, 仅能巧艺安身, 辛苦求财. 由此可知加官晋爵须强旺主星群为伍, 又须逢吉星, 得吉化才行;若处凶宫又逢忌煞扰之, 必破败. 可知禄存没有雪中送碳之功, 仅能锦上添花;但却有绝处逢生的机遇.

7. 禄存逢主星旺, 有君子之量, 稳重机变博学多能.

8. 禄存陷地, 形态孤寒微麻或伤残, 刻薄小气, 财不聚, 多破耗. (身坐武贪更小气)

9. 禄存须有主星入命, 福, 方主富贵.

10. 禄存入命, 节约, 看重钱财. 劳心, 劳力. (化禄则较清闲)

11. 禄存居之宫干化忌入命, “禄忌入命”终贫.

12. 禄存居之宫干化禄入田宅, 可投资房地产.

13. 禄存独坐, 羊陀相夹, 父母, 田宅无吉, 易为离宗庶出或他出. 女命中晚年丧夫孤克.

14. 禄存独坐 (命, 财), 唯我独尊;无吉相伴, 易为守财奴. 有害怕他人劫财之心病.

15. 禄存独坐, 府相朝垣, 富贵至极. 禄存厚重多衣食, 府相朝垣命必荣.

16. 禄存厚重多衣禄. 诸宫降福, 起家富贵. 女命嫁夫招赘旺财.

17. 帝相扶之施权.

18. 日月得之增辉.

19. 喜会太阳, 天梁, 文昌, 阳梁昌禄.

20. 喜会府相, 左右主富贵.

21. 天府, 武曲为厥职. 入三合财发万贯.

22. 天梁, 天同共其祥. 天梁+禄存, 天生的生意人.

23. 天机同宫, 高艺随身.

24. 禄存+七杀, 破军, 贪狼, 廉贞入命, 可稍解刚强之气, 使其较温和与和谐之人际关系.

25. 禄存+武破于巳亥, 过于看重钱财, 为了利益不择手段. 遇左右来会, 为祸较轻.

26. 双禄守命一生富格, 较霸道孤寡. 禄合鸳鸯格.

27. 双禄三合会, 双禄朝垣格. 能力强. 合禄拱禄, 定为巨臂之臣.

28. 明禄暗禄, 位至公卿. 吉多方福, 主星当旺, 否则虚发而已.

29. 双禄重逢终身富贵.

30. 双禄夹命身 (福, 田, 财), 主富贵. 走禄存或暗合禄存时, 会表现在财富的累积上.

31. 合禄拱禄, 定为巨臂之臣. 能力强.

32. 命逢禄马, 身主命主入四墓, 坐禄带舆, 富贵堪期.

33. 坐禄向马, 名利双收.

34. 坐贵向禄存, 文章锦绣.

35. 三合禄马, 宜从政为官.

36. 禄马暗合, 才高八斗.

37. 禄文拱命, 富贵双全. (昌曲三合)

38. 禄马最喜交驰, 财官双美.

39. 天禄天马, 惊人甲第. (行限逢之)

40. 禄逢天马, 不出名也发财, 异域求财, 衣锦荣归.

41. 吕后专权, 两重天禄天马. (双禄会命)

42. 禄逢冲破, 吉处藏凶. 行限逢之外美内虚, 财多反复.

43. 禄存加会科, 权, 禄, 得财, 企业管理人才.

44. 禄存加会左辅, 右弼, 有管理能力, 财运多.

45. 禄存加会文曲, 感情丰富, 有才艺, 为人秀丽.

46. 禄存加会天魁, 天钺, 财运多.

47. 禄存加会擎羊, 陀罗, 钱财不聚, 有才艺之人.

48. 禄存加会火星, 铃星, 擎羊, 陀罗, 天空, 地劫, 化忌感情不顺, 易被人欺侮, 有才艺之人.

49. 禄马逢化忌, 空劫, 行限逢之, 必横成横破.

50. 禄存+化忌入身宫, 易有贪污之财.

51. 禄存+化忌, 羊陀夹忌为败局. 易因金钱引来轩然大波.

52. 禄存对宫逢化忌, 吉处藏凶.

53. 禄存命宫独守, 紧守财富. 左右同宫, 财官昭著. 空劫同宫, 一生劳苦.

54. 禄存+空劫, 称之为库破, 华盖格, 若再化禄称双重华盖, 此为神格, 不爱钱财, 爱名声, 有利于修行, 若汲于名利, 不免食恶果. 一生奔劳无助.

55. 忌空劫, 火铃主艰困, 不利婚姻.

56. 禄存+劫 (空), 天马+空 (劫), 再富也终贫.

57. 禄存加会天空, 地劫, 钱财会赚会花.

58. 禄存+空劫, 一生奔劳无助.

59. 禄倒马倒, 忌太岁三合空劫. (禄马三合空劫)

60. 禄存+火铃, 四肢伤残, 巧艺之人.

61. 禄存逢火铃, 空劫冲照, 巧艺多精之人.

62. 禄存+煞坐命, 本命忌入疾厄, 身体较为虚弱.

63. 子午迁移位, 身命逢之利禄宜, 离家求财.

64. 男命主惧内, 入夫妻位更甚.

65. 女命入命, 身, 福, 主清白秀丽, 旺夫益子. 能干, 有男子之志. 单守嫁夫招赘财旺.

66. 女命紫府同宫, 百事顺利;廉同会合, 官家妇.

67. 女命禄存, 火铃空劫来凑, 主夫妻隔离.

68. 女命禄存+廉贞, 天同, 有钱妻或官家妇.

69. 女命禄存+紫府, 百事安宁, 更遇廉贞, 天同凑合, 必是夫人.

70. 女命禄存, 三合天府天相, 不富即贵.

71. 女命寅申, 府相入财官, 上格, 余宫次之.

72. 禄存入命, 福, 其主星化忌时入大限, 大福, 大疾, 易有生命危险. (羊陀夹忌)

73. 大小限遇禄存有钱财上的增加.

※兄弟宫

1. 不逢忌煞, 主有贵显之兄弟. 逢忌煞, 无助力, 克害招怨.

※夫妻宫

1. 孤独之星, 较易有隔阂.

2. 以配偶为贵, 能得配偶助力. 女命有帮夫运.

3. 男主惧内, 晚婚为宜, 娶少妻较佳. 左右同宫更验.

4. 女主为官妇, 加煞偏房, 侧室. 受丈夫疼爱.

5. 空劫同宫, 刑克孤单. 守寡, 分居.

6. 行运夫妻逢禄存易有婚姻. 此后流年遇禄存, 易有外遇.

7. 会天马, 因配偶而富.

8. 禄存单守, 婚姻孤寂或不婚, 二婚.

※子女宫

1. 主孤克, 子女少, 得子较晚, 领养, 或无子女.

2. 逢吉化, 魁钺有贵子.

3. 逢左右, 成器之论.

4. 逢空劫, 老而孤独.

※财帛宫

1. 主星庙旺, 能有多方进财的管道, 虽有钱也绝不挥霍. 若再逢化禄, 财源更是深远, 一生享用不尽.

2. 禄存乃财星, 主衣食, 投资, 桃花, 婚缘. 主星强旺则旺, 主星落陷或单守则暗淡无光. 最忌羊陀火铃空劫阴煞同宫冲破, 禄存之力量无法显现, 主星弱时更名存实亡.

3. 禄存守于财宅, 堆金积玉. 喜化禄科权更妙. (易将财物藏于家中)

4. 禄存独坐 (命, 财), 无吉相伴, 易为守财奴. 有害怕他人劫财之心病.

5. 禄存单守命宫, 重视钱财, 吝啬. 单居财帛官禄, 难发挥, 财易被骗, 大起大落. 对宫福德亦不佳者, 恐有负债.

6. 左右同宫, 不劳而获.

7. 空劫同宫, 身无分文.

8. 禄存+煞于财帛位, 羊陀夹煞. 大限走到, 必有破败.

9. 单居逢羊陀, 财多身弱.

10. 喜会武曲, 天府, 天马.

※疾厄宫

1. 阴土主脾胃, 肝旺, 阴亏, 大肠干燥, 咳嗽痨伤, 气胀, 结石.

2. 主瘤. 因其为累积, 积聚之性质.

3. 禄入病位, 增加病气. 除非命宫与疾厄为暗合, 生禄入命, 形成明禄暗禄的格局, 转危为安.

4. 禄存司爵禄贵寿之星, 有解厄制化之功. 故常因疾病而生养生之心.

5. 少年多病.

6. 逢左右, 一生平安.

7. 禄存+巨门, 廉贞, 癌症.

8. 逢忌煞冲, 防暗疾上身或吃错药.

9. 逢火铃, 四肢有伤.

10. 逢空劫, 癌症, 暗疾缠身.

※迁移宫

1. 主星旺在外遂志, 贵人相扶, 衣食丰盈.

2. 单守不利外出, 易有惊险之事. 夫妻宫不吉者, 可能因配偶散尽家财.

3. 子午迁移位, 身命逢之利禄宜, 离家求财.

4. 左右同宫, 在外发展.

5. 驿马同宫, 卫镇边疆.

6. 逢火铃空劫, 小人相绊, 与人不合.

※仆役宫

1. 交游广, 人缘佳, 得力多方, 亦多方助人.

2. 为人际关系奔忙, 亦主奔劳. 禄居仆役, 纵有官也奔驰, 为人作嫁. (大限仆役位化禄入大财, 本命财帛时, 才会因人进财.)

3. 必须走到大限仆役位化禄入本命或大限之财帛, 方能因人进财.

4. 左右同宫, 卫家之奴.

5. 逢煞, 易因财被劫.

6. 逢空劫, 因奴丧命.

※官禄宫

1. 有社会地位. 工作有实质发挥. 竞争性强之事业.

2. 禄存单守或田宅不佳者, 皆应保守. 宗教从事者例外.

3. 加吉, 主权. 文武皆良, 权位高, 财官双美, 泽及子孙.

4. 三合吉多于凶, 名位高;凶多于吉, 名位低.

5. 与帝星守官禄, 宜子孙爵秩. 禄存+紫微, 子孙亦有官位.

6. 禄存+天马, 可行中介业.

7. 禄存+左右, 禄高位贵.

8. 禄存+空劫, 有位无禄.

※田宅宫

1. 家产多, 祖业昌荣.

2. 禄存守于财宅, 堆金积玉. (易将财物藏于家中)

3. 禄存单守, 纵有祖业, 亦终耗尽.

4. 逢左右, 祖业荣昌.

5. 逢羊陀, 累积财富辛苦.

6. 逢空劫, 全无之论.

7. 逢煞田宅少.

8. 近高楼, 土岗, 桥, 古井.

※福德宫

1. 一生福厚, 口福衣禄皆丰, 为荫财. 为人较自私.

2. 偏财多, 懂得钱咬钱.

3. 单守, 易因过度享受或理财不当而常常吃紧.

4. 逢空劫, 化忌, 易因躁进躁出或野心太大而遭致损失.

5. 延寿解厄之功, 福份深.

6. 逢吉, 多喜庆;逢煞, 心不宁.

※父母宫

1. 三合禄存, 化权, 左右, 出世荣华, 父母多荫.

2. 逢煞, 与父母缘薄.

3. 空劫同宫, 早克双亲.

4. 本人任劳任怨, 对父母敬重.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button