Tử vi

Ý nghĩa của Sao Tử Vi trong khoa Tử Vi

Sao Tử Vi đứng thứ nhất trong sáu sao thuộc chòm Tử Vi. Sao Tử Vi là Nam Bắc Đẩu Tinh có tính Dương thuộc hành Thổ nằm trong loại Đế Tinh, chủ về quyền uy, phúc đức, tài lộc. Tử Vi có tên gọi tắt là Tử.

1. Vị trí của Sao Tử Vi khi ở các cung

Miếu địa (tốt nhất) ở các cung: Tỵ, Ngọ, Dần, Thân.

Bạn đang xem: Ý nghĩa của Sao Tử Vi trong khoa Tử Vi

Vượng địa (tốt) ở các cung Thìn, Tuất.

Bình hòa (bình thường) ở các cung Hợi, Tý, Mão, Dậu.

Đắc địa (tốt vừa) ở các cung Sửu, Mùi.

Tử Vi là Đế Tinh nên không có vị trí hãm địa.

2. Ý nghĩa của Sao Tử Vi về tướng mạo

a. Tử Vi đắc địa

Nếu cung Mệnh có Tử Vi miếu, vượng hay đắc địa thì “thân hình đẫy đà, cao, da hồng hào, mặt đầy đặn”.

b. Tử Vi bình hoà

Nếu Tử Vi bình hòa thì “thân hình vừa phải”.

3. Ý nghĩa của Sao Tử Vi về tính tình

a. Tử Vi miếu địa

Tại vị trí miếu địa, Tử Vi có nghĩa nói lên sự thông minh, trung hậu, nghiêm cẩn, uy nghi, có tài lãnh đạo.

b. Tử Vi vượng địa

Tử Vi ở vị trí vượng địa là người thông minh, đa mưu túc trí, có sự oai phong đôi khi dám làm những việc bất nghĩa.

c. Tử Vi đắc địa

Tử Vi ở cung đắc địa thì thông minh, thao lược, can đảm hay liều lĩnh.

d. Tử Vi bình hoà

Ở vị trí bình hoà Sao Tử Vi thể hiện sự kém thông minh nhưng là người rất nhân hậu.

Nói chung, Tử Vi đắc địa trở lên sẽ có những đặc tính: có tài lãnh đạo, thuật dùng người; bản lĩnh chế phục kẻ khác; có tài tổ chức, khả năng sáng tạo; khả năng tạo thời thế, hoàn cảnh; mưu lược, quyền biến, thủ đoạn sâu sắc; đoan chính, ngay thẳng, trung trinh.

4. Ý nghĩa của Sao Tử Vi về công danh, tài lộc

Tử Vi ban cấp uy quyền và tài lộc nếu ở vị trí miếu, vượng và đắc địa. Sự phú quý đó không cần đến phụ tinh tốt đi kèm. Nếu được cát tinh dưới đây đi kèm, phú quý càng chắc chắn:

– Tử Vi Thất Sát đồng cung: càng làm Tử Vi thêm uy lực (Thất Sát ví như kiếm báu).

– Tử Vi Thiên Phủ đồng cung hay hội chiếu: Thiên phủ được ví như cái kho trời. Tử Phủ sáng sủa khác nào ông vua có kho chứa vàng bạc châu báu, ngọc ngà. Tài lộc, hưởng sao cho hết.

– Tử Vi Thiên Tướng đồng cung: vua quyền uy mà có thêm tướng tài uy nghiêm bên cạnh, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, vững chãi trên đường lãnh đạo.

– Tử vi gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội họp như Tả, Hữu, Xương, Khúc, Khôi, Việt … làm cho Tử Vi có thêm vây cánh, tượng trưng cho vị vua có quần thần, bảo đảm thêm tài lộc và quyền lực.

Tại vị trí bình hòa, Tử Vi cần có thêm nhiều cát tinh mới bảo đảm phú quý, hưng vượng. Ngược lại tất gặp nguy hiểm, hung lạc.

Tử Vi cần tránh gặp Tuần, Triệt, Kình, Đà, Không, Kiếp vì danh tài chỉ còn bình thường, chưa kể họa hại kèm theo. Nếu là nữ Mệnh thì người đó đê tiện, dâm đãng, khắc hại chồng con, tuy có khá giả.

5. Ý nghĩa của Sao Tử Vi về phúc thọ, tai họa

Tử Vi ban phúc cho các cung tọa thủ, chế được hung tính của hai sao Hỏa Tinh và Linh Tinh. Tuy nhiên, ở bốn cung Hợi, Tý, Mão, Dậu, Tử Vi không còn rực rỡ nên hiệu lực cứu giải tai họa bị giảm thiểu đi nhiều.

Nếu Tử Vi gặp Tuần, Triệt có nhiều sát tinh xung phá, đương số dễ gặp phải những nghịch cảnh lớn như:

– Sớm mồ côi cha mẹ hoặc góa bụa.

– Khắc anh chị em hay khắc chồng con.

– Thường bệnh hoạn hay yểu tử.

– Phải tha phương lập nghiệp.

– Gặp nhiều cảnh hiểm nguy trong cuộc đời.

– Nghèo khổ, xui xẻo, nữ mệnh thì muộn chồng.

– Công danh trắc trở, lao tâm chật vật.

Riêng ở Mão Dậu, đồng cung với Tham Lang, Tử Vi tượng trưng cho người bi quan yếm thế, có chí đi tu, thường gặp nghịch cảnh nhưng nếu đi tu sẽ được hưởng sự thanh nhàn và phúc đức.

6. Ý nghĩa của Sao Tử Vi và một số sao khác

a. Những bộ sao tốt

– Tử Vi, Thiên Phủ tọa thủ hay giáp Mệnh.

– Tử Vi, Thiên Tướng.

– Tử Vi, Thất Sát hay Tử Vũ.

– Tử Vi, Tả, Hữu, Xương, Khúc, Khôi, Việt, Khoa, Quyền, Lộc, Long, Phượng, Quang, Quý, Đào, Hồng…

– Tử, Phủ, Vũ, Tướng cách.

– Tử, Phủ, Kỵ, Quyền hay Tử, Sát, Quyền ở Tỵ, Hợi.

Hay nhất là cách Tử Phủ Vũ Tướng có kèm theo Cát Tinh kể trên: báo hiệu một sự nghiệp vang lừng, ngôi vị cao siêu hàng nguyên thủ. Nếu không gặp Sát Tinh thì ngôi vị vững vàng, dễ tạo quyền binh trong thời bình. Ngược lại, nếu bị Kình, Không, Kiếp, Hỏa, Linh đắc địa đi kèm thì đắc vị trong thời loạn, tài năng chỉ được thi thố trong cảnh loạn ly, chiến tranh, hoặc phải gặp nhiều hoàn cảnh hết sức khó khăn, đòi hỏi sự đấu tranh chật vật.

b. Những bộ sao xấu

– Tử Vi gặp Tuần hay Triệt: dễ bị tai nạn, không gặp thời, không thể mưu đại sự được cho dù có chí lớn.

– Tử Vi Thất Sát gặp Tuần Triệt: mưu sự bất thành, chỉ có hư danh, hay gặp tai họa trong cuộc đời.

– Tử Vi ở Tứ Mộ (Thìn Tuất Sửu Mùi): bất trung, bất hiếu vì ở các vị trí này Tử Vi gặp Thiên La, Địa Võng (Thìn Tuất) và có Phá Quân đi kèm. Nếu được cát tinh hội tụ hóa giải thì mới có uy quyền và danh tiếng. Tại các vị trí này, Tử Vi gặp cả cát tinh và hung tinh là người đặc biệt có mưu lược, biết dùng người, có nhiều thủ đoạn, dám làm cả việc bất nghĩa, chế phục hung đồ và sử dụng được cả người tốt lẫn người xấu.

– Nếu Tử Vi Phá thiếu cát tinh thì bất nhân bất nghĩa, độc ác, tham nhũng, thường bị thất bại nặng nề hoặc phải phá sản một lần.

– Tử Vi Tham Lang đồng cung: đi tu (nếu hội thêm Không Kiếp thì càng chắc chắn).

– Tử Vi Không Kiếp Đào Hồng: số yểu.

– Tử Vi Kình Đà Quyền Lộc là người có quyền lực danh vọng nhưng lòng dạ hung hiểm, độc ác, vô đạo, bất nhân.

7. Ý nghĩa của Sao Tử Vi khi ở các cung

a. Ở Cung Phụ Mẫu

– Cha mẹ giàu sang, thọ, giúp đỡ được con cháu, để lại tài sản nếu Tử Vi ở Ngọ, Tý, Thiên Phủ hay Thiên Tướng đồng cung.

– Tử Vi Thất Sát đồng cung: cha mẹ phú quý, nhưng bất hòa. Con không hợp với tính của cha mẹ.

– Tử Vi Phá Quân đồng cung: trong nhà hay có sự bất hòa nhưng cha mẹ khá giả. Thường khắc một trong hai thân dễ phải xa cách từ lúc thiếu thời.

– Tử Vi Tham Lang đồng cung: cha mẹ bình thường. Nên làm con nuôi họ khác. Nếu không, tất sớm xa cách một trong hai thân.

b. Ở Cung Phúc Đức

Những trường hợp tốt của sao Tử Vi khi ở Cung Phúc Đức:

– Tử Vi đơn thủ tại Ngọ: hưởng phúc lâu dài. Tránh được nhiều tai họa. Trong họ có nhiều người quý hiến.

– Tử Vi đơn thủ tại Tý: suốt đời hay gặp những sự may mắn. Trong họ tuy hiếm người, nhưng cũng khá giả.

– Tử Vi Thiên Phủ hoặc Thiên Tướng đồng cung: suốt đời được xứng ý toại lòng, sống lâu và hưởng phúc. Họ hàng nhiều người giàu sang.

– Tử Vi Thất Sát đồng cung: phải ly tổ, bôn ba mới được hưởng phúc sống lâu. Trong họ có nhiều người giàu sang, hiển đạt về võ nghiệp nhưng ở xa quê hương.

Những trường hợp xấu của sao Tử Vi khi ở Cung Phúc Đức:

– Tử Vi Phá Quân đồng cung: Lao tâm khổ tứ, chẳng được yên thân. Phải lìa bỏ quê hương mới khá giả và sống lâu. Họ hàng ly tán. – Tử Vi Tham Lang đồng cung: suốt đời chẳng được xứng ý toại lòng, giảm thọ vì bạc phúc. Họ hàng ly tán, người nào khá giả lại chết sớm.

– Tử Vi gặp sát tinh, nhất là Không, Kiếp, Kình, Đà, Linh, Hỏa: rất bất lợi, giảm thọ, bạc phúc.

c. Ở Cung Điền Trạch

Tại các vị trí tốt như Tử Vi tại Ngọ hoặc đồng cung với Thiên Phủ, Thiên Tướng thì điền sản dồi dào, nhiều nhà cửa, phát đạt thêm mãi, được hưởng di sản hay tự tay lập nên. Nếu Tử Vi đồng cung với Sát, Phá, Tham thì không giữ được của (dù của cải to lớn) hay phải phá sản (gặp Phá đồng cung) và phải sa sút dần dần. Đặc biệt, nếu gặp thêm hung sát tinh thì có thể đi đến vô sản.

Theo Văn Đằng Thái Thứ Lang Sao Tử Vi ở cung Điền Trạch thường mang các ý nghĩa sau:

– Tử Vi đơn thủ tại Ngọ, Thiên Phủ đồng cung, Thiên Tướng đồng cung: rất nhiều nhà đất. Cơ nghiệp ngày càng thịnh vượng. Nếu tự tay tạo lập ngày càng phát đạt.

– Tử Vi đơn thủ tại Tý: nhà đất bình thường, yên ổn. Giữ vững được sản nghiệp của tổ tiên cha mẹ để lại

– Tử Vi Thất Sát đồng cung: cơ nghiệp của tổ tiên để lại rất nhiều nhưng không giữ gìn được.

– Tử Vi Phá Quân đồng cung: phá tán tổ nghiệp, hay lìa bỏ tổ nghiệp. Về sau tạo lập ở nơi xa mà bên vững.

– Tử Vi Tham Lang đồng cung: không gìn giữ được tổ nghiệp, về sau sa sút.

d. Ở Cung Quan Lộc

Những bộ sao tốt và xấu ở Mệnh đều áp dụng cho Quan. Tốt nhất là Tử Vi ở Ngọ hoặc đồng cung với Thiên Phủ, Thiên Tướng và Thất Sát. Riêng với Thiên Tướng thì hay á quyền, độc tài, tranh quyền, người hay đảo chính hoặc lấn quyền. Đi với Thất Sát thì có năng khiếu về võ nghiệp.

Nếu đồng cung với Phá Quân, Tham Lang thì kém hơn: gặp sự thăng trầm, tai họa, bất đắc chí trong quan trường rồi xoay qua doanh thương.

– Tử Vi đơn thủ tại Ngọ, Thiên Phủ đồng cung: công danh hiển hách, phú quý song toàn.

– Tử Vi đơn thủ tại Tý: bình thường.

– Tử Vi Thiên Tướng đồng cung: văn võ toàn tài trước nhỏ sau lớn. Có tài tổ chức, nhiều mánh khoé, thủ đoạn, hay lấn quyền người trên.

– Tử Vi Thất Sát đồng cung: có uy quyền, nên chuyên về quân sự.

– Tử Vi Phá Quân đồng cung: thành công trong võ nghiệp nhưng thăng giáng thất thường. Nếu đi buôn cũng phát đạt.

– Tử Vi Tham Lang đồng cung: bình thường. Nếu công danh rực rỡ dễ sinh tai họa.

e. Ở Cung Nô Bộc

– Tử Vi ở vị trí Miếu địa, Vượng địa, Đắc địa thì tôi tớ lạm quyền, bạn bè nhiều người tài giỏi hơn mình, có thể trợ giúp cho mình.

– Tử Vi ở vị trí bình hoà thì bạn bè không đắc dụng, không hỗ trợ được cho bản thân.

f. Ở Cung Thiên Di

Các cách Tử Vi ở Ngọ, Tử Vi ở Tý, Tử Phủ Vũ Tướng, Tử Vi Thất Sát đều tốt được ra ngoài xã hội thuận lợi, gặp môi trường thuận tiện, sinh phùng thời, gặp nhiều người giúp đỡ, giao thiệp với bậc quyền quý và càng ra ngoài nhiều càng may mắn, được tín nhiệm kính nể, hậu thuẫn.

Bất lợi khi Tử Vi gặp Phá Quân, Tham Lang, sát tinh thường bị nghịch cảnh bên ngoài, bị dèm pha, đâm chọc, quấy nhiễu, chết tha phương, bị giết, ám sát.

– Tử Vi đơn thủ tại Ngọ hoặc Thiên Phủ đồng cung khi ra ngoài luôn gặp quý nhân phù trợ, mọi sự đều thành thông, càng xa nhà càng được xứng ý toại lòng.

– Tử Vi đơn thủ tại Tý thường gặp nhiều người giúp đỡ nhưng không được toàn mỹ như Tử Vi ở Ngọ.

– Tử Vi đồng cung với Thiên Tướng hoặc Thất Sát: được nhiều người kính nể, hay lui tới những chỗ quyền quý. Ra ngoài, được hưởng nhiều tài lộc. Lời nói được nhiều người tín phục.

– Tử Vi Phá Quân đồng cung: ra ngoài nhiều hơn là ở nhà thường gặp quý nhân phù trợ nhưng lúc về già dễ nhắm mắt ở xa bản quán.

– Tử Vi Tham Lang đồng cung: rời khỏi nhà hay gặp những sự phiền lòng, may ít rủi nhiều, thường có kẻ tiểu nhân theo dõi quấy rối. Sau này chết ở xa nhà.

g. Ở Cung Tật Ách

Tử Vi ở Cung Tật Ách giúp cứu giải nhiều tai ương, hiểm họa. Đây là sao giải mạnh nhất, có hiệu lực giống như Thiên Phủ, Thiên Lương.

Dù đồng cung với Thất Sát hoặc Phá Quân cũng vẫn có giá trị cứu giải mạnh.

h. Ở Cung Tài Bạch

Tử Vi ở vị trí miếu, vượng hay đắc địa sẽ bảo đảm tiền bạc dồi dào miễn là không gặp Tuần Triệt hay Sát Tinh. Đặc biệt đi với chính tinh chủ về tiền bạc như Thiên Phủ, Vũ Khúc thì càng thịnh vượng hơn nữa. Nếu gặp Sát Tinh hạng nặng thì chắc chắn có lần phá sản.

– Tử Vi đơn thủ tại tại Ngọ hoặc Thiên Tướng đồng cung: giàu có sung túc, tiền của dư thừa đầy túi.

– Tử Vi đơn thủ tại Tý: giàu có nhưng không được rực rỡ như ở Ngọ.

– Tử Vi Thiên Phủ đồng cung: rất nhiều của cải, thường làm quan chức về tài chính, được coi giữ kho tàng.

– Tử Vi Thất Sát đồng cung: kiếm tiền rất nhanh, làm giàu rất chóng.

– Tử Vi Phá Quân đồng cung: buổi đầu chật vật nhưng về sau rất dễ kiếm tiền được hưởng sự sung túc.

– Tử Vi Tham Lang đồng cung: bình thường, được hưởng của hương hỏa để lại nhưng về sau cũng suy kém.

i. Ở Cung Tử Tức

Tử Vi Tọa thủ ở Cung Tử Tức thì sẽ có cả con trai lẫn con gái. Đắc địa trở lên hay đồng cung với Phủ, Tướng thì đông con và con khá giả.

– Tử Vi đơn thủ tại Ngọ: ba trai, hai gái, về sau đều quý hiển.

– Tử Vi đơn thủ tại Tý: bốn con, sau cũng khá giả.

– Tử Vi Thiên Phủ đồng cung: có từ năm con trở lên.

– Tử Vi Thiên Tướng đồng cung: có từ ba con đến năm con.

– Tử Vi Thất Sát đồng cung: nhiều nhất là ba con, rất khó nuôi. về sau con cái thường ở xa cha mẹ.

– Tử Vi Phá Quân đồng cung: nhiều nhất là hai con về sau hay xung khắc với cha mẹ.

– Tử Vi Tham Lang đồng cung: may mắn lắm mới có hai con.

k. Ở Cung Phu Thê

– Tử Vi ở Ngọ và đồng cung với Thiên Phủ: gia đình tương đắc, hòa thuận, giàu có, chung thủy.

– Tử Vi Thiên Tướng đồng cung: cả hai vợ chồng đều rất can trường và có bản lĩnh vì vậy dễ có xích mích nhưng vẫn khá giả. Thông thường vợ hay chồng là con trưởng nếu không cũng sẽ đoạt trưởng, nghĩa là có quyền quyết định trong gia đình và được các anh chị em nể phục, kính trọng.

– Tử Vi Thất Sát đồng cung: tiên trở hậu thành mới tránh được hình khác, chia ly. Nên muộn lập gia đình, như thế mới được hài lòng và được hưởng phú quý trọn đời.

– Tử Vi Phá Quân đồng cung: phải hình khắc hay chia ly, sống chung với nhau luôn trong cảnh hờn giận như tiếng sắt cầm chẳng được thuận tai. Nên lấy vợ nhiều tuổi hơn.

– Tử Vi Tham Lang đồng cung: muộn lập gia đình mới mong được bách niên giai lao. Nhưng dù sao chăng nữa, trong nhà cũng hay có sự bất hòa vì một trong hai người hay ghen tuông.

l. Ở Cung Huynh Đệ

– Tử Vi đơn thủ tại Ngọ: có anh trên, anh chị em đều khá giả.

– Tử Vi đơn thủ tại Tý: có anh trên nhưng anh chị em thường phải xa cách nhau từ lúc thiếu thời.

– Tử Vi đồng cung với Thiên Phủ: ba người trở lên, đều quý hiển.

– Tử Vi đồng cung với Thiên Tướng: bốn người trở lên nhưng trong nhà hay có sự bất hòa vì không có sự nhường nhịn lẫn nhau, tuy vậy tất cả đều khá giả.

– Tử Vi Thất Sát đồng cung: nhiều nhất là ba người, đều được hưởng phú quý.

– Tử Vi Phá Quân đồng cung: nhiều nhất là ba người, ngoài ra còn có thêm anh chị em dị bào (cùng cha khác mẹ), anh chị em sớm xa cách nhau, trong nhà thiếu hòa khí.

– Tử Vi Tham Lang đồng cung: nhiều nhất là ba người, thường ly tán và vất vả trên đường đời.

– Tử Vi gặp sát tinh: có anh em tử trận, hao hụt, lần hồi, không có anh em hay anh chị em là côn đồ, du đãng.

m. Tử Vi khi vào Cung Hạn

– Tử Vi không có vị trí hãm địa nên nói chung đại tiểu vận gặp Sao Tử Vi ở các cung miếu, vượng hay đắc địa hoặc đồng cung với Thiên Phủ, Thiên Tướng, Tả Hữu, Khoa Quyền Lộc thì rất tốt, danh tài đều lợi, may mắn toàn diện. Nếu đi với Khôi Việt thì thắng lợi về mọi mặt.

– Riêng ở các vị trí bình hòa như Tý, Hợi, Mão, Dậu thì kém tốt, bình thường nên nếu gặp bất lợi thì khó qua khỏi.

– Tử Vi gặp Tuần Triệt ở cả hai hạn thì tính mạng lâm nguy.

– Tử Vi gặp sát tinh (Không, Kiếp, Kỵ, Hình): đau ốm, mất của, kiện tụng.

– Tử Vi gặp Kình, Đà, Kỵ: đau ốm, mắc lừa.

Xem thêm về bộ Sao Tử Phủ Vũ Tướng:

1. Đại cương về Sao Thiên Phủ.

2. Đại cương về Sao Vũ Khúc.

3. Đại cương về Sao Thiên Tướng.

4. Sao Tử Vi luận bàn.

Tài liệu tham khảo: Tử Vi Hàm Số

(Dẫn theo trang www.xem-tuvi.net)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Ý nghĩa của Sao Tử Vi trong khoa Tử Vi

Sao Tử Vi đứng thứ nhất trong sáu sao thuộc chòm Tử Vi. Sao Tử Vi là Nam Bắc Đẩu Tinh có tính Dương thuộc hành Thổ nằm trong loại Đế Tinh, chủ về quyền uy, phúc đức, tài lộc. Tử Vi có tên gọi tắt là Tử.

1. Vị trí của Sao Tử Vi khi ở các cung

Miếu địa (tốt nhất) ở các cung: Tỵ, Ngọ, Dần, Thân.

Vượng địa (tốt) ở các cung Thìn, Tuất.

Bình hòa (bình thường) ở các cung Hợi, Tý, Mão, Dậu.

Đắc địa (tốt vừa) ở các cung Sửu, Mùi.

Tử Vi là Đế Tinh nên không có vị trí hãm địa.

2. Ý nghĩa của Sao Tử Vi về tướng mạo

a. Tử Vi đắc địa

Nếu cung Mệnh có Tử Vi miếu, vượng hay đắc địa thì “thân hình đẫy đà, cao, da hồng hào, mặt đầy đặn”.

b. Tử Vi bình hoà

Nếu Tử Vi bình hòa thì “thân hình vừa phải”.

3. Ý nghĩa của Sao Tử Vi về tính tình

a. Tử Vi miếu địa

Tại vị trí miếu địa, Tử Vi có nghĩa nói lên sự thông minh, trung hậu, nghiêm cẩn, uy nghi, có tài lãnh đạo.

b. Tử Vi vượng địa

Tử Vi ở vị trí vượng địa là người thông minh, đa mưu túc trí, có sự oai phong đôi khi dám làm những việc bất nghĩa.

c. Tử Vi đắc địa

Tử Vi ở cung đắc địa thì thông minh, thao lược, can đảm hay liều lĩnh.

d. Tử Vi bình hoà

Ở vị trí bình hoà Sao Tử Vi thể hiện sự kém thông minh nhưng là người rất nhân hậu.

Nói chung, Tử Vi đắc địa trở lên sẽ có những đặc tính: có tài lãnh đạo, thuật dùng người; bản lĩnh chế phục kẻ khác; có tài tổ chức, khả năng sáng tạo; khả năng tạo thời thế, hoàn cảnh; mưu lược, quyền biến, thủ đoạn sâu sắc; đoan chính, ngay thẳng, trung trinh.

4. Ý nghĩa của Sao Tử Vi về công danh, tài lộc

Tử Vi ban cấp uy quyền và tài lộc nếu ở vị trí miếu, vượng và đắc địa. Sự phú quý đó không cần đến phụ tinh tốt đi kèm. Nếu được cát tinh dưới đây đi kèm, phú quý càng chắc chắn:

– Tử Vi Thất Sát đồng cung: càng làm Tử Vi thêm uy lực (Thất Sát ví như kiếm báu).

– Tử Vi Thiên Phủ đồng cung hay hội chiếu: Thiên phủ được ví như cái kho trời. Tử Phủ sáng sủa khác nào ông vua có kho chứa vàng bạc châu báu, ngọc ngà. Tài lộc, hưởng sao cho hết.

– Tử Vi Thiên Tướng đồng cung: vua quyền uy mà có thêm tướng tài uy nghiêm bên cạnh, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, vững chãi trên đường lãnh đạo.

– Tử vi gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội họp như Tả, Hữu, Xương, Khúc, Khôi, Việt … làm cho Tử Vi có thêm vây cánh, tượng trưng cho vị vua có quần thần, bảo đảm thêm tài lộc và quyền lực.

Tại vị trí bình hòa, Tử Vi cần có thêm nhiều cát tinh mới bảo đảm phú quý, hưng vượng. Ngược lại tất gặp nguy hiểm, hung lạc.

Tử Vi cần tránh gặp Tuần, Triệt, Kình, Đà, Không, Kiếp vì danh tài chỉ còn bình thường, chưa kể họa hại kèm theo. Nếu là nữ Mệnh thì người đó đê tiện, dâm đãng, khắc hại chồng con, tuy có khá giả.

5. Ý nghĩa của Sao Tử Vi về phúc thọ, tai họa

Tử Vi ban phúc cho các cung tọa thủ, chế được hung tính của hai sao Hỏa Tinh và Linh Tinh. Tuy nhiên, ở bốn cung Hợi, Tý, Mão, Dậu, Tử Vi không còn rực rỡ nên hiệu lực cứu giải tai họa bị giảm thiểu đi nhiều.

Nếu Tử Vi gặp Tuần, Triệt có nhiều sát tinh xung phá, đương số dễ gặp phải những nghịch cảnh lớn như:

– Sớm mồ côi cha mẹ hoặc góa bụa.

– Khắc anh chị em hay khắc chồng con.

– Thường bệnh hoạn hay yểu tử.

– Phải tha phương lập nghiệp.

– Gặp nhiều cảnh hiểm nguy trong cuộc đời.

– Nghèo khổ, xui xẻo, nữ mệnh thì muộn chồng.

– Công danh trắc trở, lao tâm chật vật.

Riêng ở Mão Dậu, đồng cung với Tham Lang, Tử Vi tượng trưng cho người bi quan yếm thế, có chí đi tu, thường gặp nghịch cảnh nhưng nếu đi tu sẽ được hưởng sự thanh nhàn và phúc đức.

6. Ý nghĩa của Sao Tử Vi và một số sao khác

a. Những bộ sao tốt

– Tử Vi, Thiên Phủ tọa thủ hay giáp Mệnh.

– Tử Vi, Thiên Tướng.

– Tử Vi, Thất Sát hay Tử Vũ.

– Tử Vi, Tả, Hữu, Xương, Khúc, Khôi, Việt, Khoa, Quyền, Lộc, Long, Phượng, Quang, Quý, Đào, Hồng…

– Tử, Phủ, Vũ, Tướng cách.

– Tử, Phủ, Kỵ, Quyền hay Tử, Sát, Quyền ở Tỵ, Hợi.

Hay nhất là cách Tử Phủ Vũ Tướng có kèm theo Cát Tinh kể trên: báo hiệu một sự nghiệp vang lừng, ngôi vị cao siêu hàng nguyên thủ. Nếu không gặp Sát Tinh thì ngôi vị vững vàng, dễ tạo quyền binh trong thời bình. Ngược lại, nếu bị Kình, Không, Kiếp, Hỏa, Linh đắc địa đi kèm thì đắc vị trong thời loạn, tài năng chỉ được thi thố trong cảnh loạn ly, chiến tranh, hoặc phải gặp nhiều hoàn cảnh hết sức khó khăn, đòi hỏi sự đấu tranh chật vật.

b. Những bộ sao xấu

– Tử Vi gặp Tuần hay Triệt: dễ bị tai nạn, không gặp thời, không thể mưu đại sự được cho dù có chí lớn.

– Tử Vi Thất Sát gặp Tuần Triệt: mưu sự bất thành, chỉ có hư danh, hay gặp tai họa trong cuộc đời.

– Tử Vi ở Tứ Mộ (Thìn Tuất Sửu Mùi): bất trung, bất hiếu vì ở các vị trí này Tử Vi gặp Thiên La, Địa Võng (Thìn Tuất) và có Phá Quân đi kèm. Nếu được cát tinh hội tụ hóa giải thì mới có uy quyền và danh tiếng. Tại các vị trí này, Tử Vi gặp cả cát tinh và hung tinh là người đặc biệt có mưu lược, biết dùng người, có nhiều thủ đoạn, dám làm cả việc bất nghĩa, chế phục hung đồ và sử dụng được cả người tốt lẫn người xấu.

– Nếu Tử Vi Phá thiếu cát tinh thì bất nhân bất nghĩa, độc ác, tham nhũng, thường bị thất bại nặng nề hoặc phải phá sản một lần.

– Tử Vi Tham Lang đồng cung: đi tu (nếu hội thêm Không Kiếp thì càng chắc chắn).

– Tử Vi Không Kiếp Đào Hồng: số yểu.

– Tử Vi Kình Đà Quyền Lộc là người có quyền lực danh vọng nhưng lòng dạ hung hiểm, độc ác, vô đạo, bất nhân.

7. Ý nghĩa của Sao Tử Vi khi ở các cung

a. Ở Cung Phụ Mẫu

– Cha mẹ giàu sang, thọ, giúp đỡ được con cháu, để lại tài sản nếu Tử Vi ở Ngọ, Tý, Thiên Phủ hay Thiên Tướng đồng cung.

– Tử Vi Thất Sát đồng cung: cha mẹ phú quý, nhưng bất hòa. Con không hợp với tính của cha mẹ.

– Tử Vi Phá Quân đồng cung: trong nhà hay có sự bất hòa nhưng cha mẹ khá giả. Thường khắc một trong hai thân dễ phải xa cách từ lúc thiếu thời.

– Tử Vi Tham Lang đồng cung: cha mẹ bình thường. Nên làm con nuôi họ khác. Nếu không, tất sớm xa cách một trong hai thân.

b. Ở Cung Phúc Đức

Những trường hợp tốt của sao Tử Vi khi ở Cung Phúc Đức:

– Tử Vi đơn thủ tại Ngọ: hưởng phúc lâu dài. Tránh được nhiều tai họa. Trong họ có nhiều người quý hiến.

– Tử Vi đơn thủ tại Tý: suốt đời hay gặp những sự may mắn. Trong họ tuy hiếm người, nhưng cũng khá giả.

– Tử Vi Thiên Phủ hoặc Thiên Tướng đồng cung: suốt đời được xứng ý toại lòng, sống lâu và hưởng phúc. Họ hàng nhiều người giàu sang.

– Tử Vi Thất Sát đồng cung: phải ly tổ, bôn ba mới được hưởng phúc sống lâu. Trong họ có nhiều người giàu sang, hiển đạt về võ nghiệp nhưng ở xa quê hương.

Những trường hợp xấu của sao Tử Vi khi ở Cung Phúc Đức:

– Tử Vi Phá Quân đồng cung: Lao tâm khổ tứ, chẳng được yên thân. Phải lìa bỏ quê hương mới khá giả và sống lâu. Họ hàng ly tán. – Tử Vi Tham Lang đồng cung: suốt đời chẳng được xứng ý toại lòng, giảm thọ vì bạc phúc. Họ hàng ly tán, người nào khá giả lại chết sớm.

– Tử Vi gặp sát tinh, nhất là Không, Kiếp, Kình, Đà, Linh, Hỏa: rất bất lợi, giảm thọ, bạc phúc.

c. Ở Cung Điền Trạch

Tại các vị trí tốt như Tử Vi tại Ngọ hoặc đồng cung với Thiên Phủ, Thiên Tướng thì điền sản dồi dào, nhiều nhà cửa, phát đạt thêm mãi, được hưởng di sản hay tự tay lập nên. Nếu Tử Vi đồng cung với Sát, Phá, Tham thì không giữ được của (dù của cải to lớn) hay phải phá sản (gặp Phá đồng cung) và phải sa sút dần dần. Đặc biệt, nếu gặp thêm hung sát tinh thì có thể đi đến vô sản.

Theo Văn Đằng Thái Thứ Lang Sao Tử Vi ở cung Điền Trạch thường mang các ý nghĩa sau:

– Tử Vi đơn thủ tại Ngọ, Thiên Phủ đồng cung, Thiên Tướng đồng cung: rất nhiều nhà đất. Cơ nghiệp ngày càng thịnh vượng. Nếu tự tay tạo lập ngày càng phát đạt.

– Tử Vi đơn thủ tại Tý: nhà đất bình thường, yên ổn. Giữ vững được sản nghiệp của tổ tiên cha mẹ để lại

– Tử Vi Thất Sát đồng cung: cơ nghiệp của tổ tiên để lại rất nhiều nhưng không giữ gìn được.

– Tử Vi Phá Quân đồng cung: phá tán tổ nghiệp, hay lìa bỏ tổ nghiệp. Về sau tạo lập ở nơi xa mà bên vững.

– Tử Vi Tham Lang đồng cung: không gìn giữ được tổ nghiệp, về sau sa sút.

d. Ở Cung Quan Lộc

Những bộ sao tốt và xấu ở Mệnh đều áp dụng cho Quan. Tốt nhất là Tử Vi ở Ngọ hoặc đồng cung với Thiên Phủ, Thiên Tướng và Thất Sát. Riêng với Thiên Tướng thì hay á quyền, độc tài, tranh quyền, người hay đảo chính hoặc lấn quyền. Đi với Thất Sát thì có năng khiếu về võ nghiệp.

Nếu đồng cung với Phá Quân, Tham Lang thì kém hơn: gặp sự thăng trầm, tai họa, bất đắc chí trong quan trường rồi xoay qua doanh thương.

– Tử Vi đơn thủ tại Ngọ, Thiên Phủ đồng cung: công danh hiển hách, phú quý song toàn.

– Tử Vi đơn thủ tại Tý: bình thường.

– Tử Vi Thiên Tướng đồng cung: văn võ toàn tài trước nhỏ sau lớn. Có tài tổ chức, nhiều mánh khoé, thủ đoạn, hay lấn quyền người trên.

– Tử Vi Thất Sát đồng cung: có uy quyền, nên chuyên về quân sự.

– Tử Vi Phá Quân đồng cung: thành công trong võ nghiệp nhưng thăng giáng thất thường. Nếu đi buôn cũng phát đạt.

– Tử Vi Tham Lang đồng cung: bình thường. Nếu công danh rực rỡ dễ sinh tai họa.

e. Ở Cung Nô Bộc

– Tử Vi ở vị trí Miếu địa, Vượng địa, Đắc địa thì tôi tớ lạm quyền, bạn bè nhiều người tài giỏi hơn mình, có thể trợ giúp cho mình.

– Tử Vi ở vị trí bình hoà thì bạn bè không đắc dụng, không hỗ trợ được cho bản thân.

f. Ở Cung Thiên Di

Các cách Tử Vi ở Ngọ, Tử Vi ở Tý, Tử Phủ Vũ Tướng, Tử Vi Thất Sát đều tốt được ra ngoài xã hội thuận lợi, gặp môi trường thuận tiện, sinh phùng thời, gặp nhiều người giúp đỡ, giao thiệp với bậc quyền quý và càng ra ngoài nhiều càng may mắn, được tín nhiệm kính nể, hậu thuẫn.

Bất lợi khi Tử Vi gặp Phá Quân, Tham Lang, sát tinh thường bị nghịch cảnh bên ngoài, bị dèm pha, đâm chọc, quấy nhiễu, chết tha phương, bị giết, ám sát.

– Tử Vi đơn thủ tại Ngọ hoặc Thiên Phủ đồng cung khi ra ngoài luôn gặp quý nhân phù trợ, mọi sự đều thành thông, càng xa nhà càng được xứng ý toại lòng.

– Tử Vi đơn thủ tại Tý thường gặp nhiều người giúp đỡ nhưng không được toàn mỹ như Tử Vi ở Ngọ.

– Tử Vi đồng cung với Thiên Tướng hoặc Thất Sát: được nhiều người kính nể, hay lui tới những chỗ quyền quý. Ra ngoài, được hưởng nhiều tài lộc. Lời nói được nhiều người tín phục.

– Tử Vi Phá Quân đồng cung: ra ngoài nhiều hơn là ở nhà thường gặp quý nhân phù trợ nhưng lúc về già dễ nhắm mắt ở xa bản quán.

– Tử Vi Tham Lang đồng cung: rời khỏi nhà hay gặp những sự phiền lòng, may ít rủi nhiều, thường có kẻ tiểu nhân theo dõi quấy rối. Sau này chết ở xa nhà.

g. Ở Cung Tật Ách

Tử Vi ở Cung Tật Ách giúp cứu giải nhiều tai ương, hiểm họa. Đây là sao giải mạnh nhất, có hiệu lực giống như Thiên Phủ, Thiên Lương.

Dù đồng cung với Thất Sát hoặc Phá Quân cũng vẫn có giá trị cứu giải mạnh.

h. Ở Cung Tài Bạch

Tử Vi ở vị trí miếu, vượng hay đắc địa sẽ bảo đảm tiền bạc dồi dào miễn là không gặp Tuần Triệt hay Sát Tinh. Đặc biệt đi với chính tinh chủ về tiền bạc như Thiên Phủ, Vũ Khúc thì càng thịnh vượng hơn nữa. Nếu gặp Sát Tinh hạng nặng thì chắc chắn có lần phá sản.

– Tử Vi đơn thủ tại tại Ngọ hoặc Thiên Tướng đồng cung: giàu có sung túc, tiền của dư thừa đầy túi.

– Tử Vi đơn thủ tại Tý: giàu có nhưng không được rực rỡ như ở Ngọ.

– Tử Vi Thiên Phủ đồng cung: rất nhiều của cải, thường làm quan chức về tài chính, được coi giữ kho tàng.

– Tử Vi Thất Sát đồng cung: kiếm tiền rất nhanh, làm giàu rất chóng.

– Tử Vi Phá Quân đồng cung: buổi đầu chật vật nhưng về sau rất dễ kiếm tiền được hưởng sự sung túc.

– Tử Vi Tham Lang đồng cung: bình thường, được hưởng của hương hỏa để lại nhưng về sau cũng suy kém.

i. Ở Cung Tử Tức

Tử Vi Tọa thủ ở Cung Tử Tức thì sẽ có cả con trai lẫn con gái. Đắc địa trở lên hay đồng cung với Phủ, Tướng thì đông con và con khá giả.

– Tử Vi đơn thủ tại Ngọ: ba trai, hai gái, về sau đều quý hiển.

– Tử Vi đơn thủ tại Tý: bốn con, sau cũng khá giả.

– Tử Vi Thiên Phủ đồng cung: có từ năm con trở lên.

– Tử Vi Thiên Tướng đồng cung: có từ ba con đến năm con.

– Tử Vi Thất Sát đồng cung: nhiều nhất là ba con, rất khó nuôi. về sau con cái thường ở xa cha mẹ.

– Tử Vi Phá Quân đồng cung: nhiều nhất là hai con về sau hay xung khắc với cha mẹ.

– Tử Vi Tham Lang đồng cung: may mắn lắm mới có hai con.

k. Ở Cung Phu Thê

– Tử Vi ở Ngọ và đồng cung với Thiên Phủ: gia đình tương đắc, hòa thuận, giàu có, chung thủy.

– Tử Vi Thiên Tướng đồng cung: cả hai vợ chồng đều rất can trường và có bản lĩnh vì vậy dễ có xích mích nhưng vẫn khá giả. Thông thường vợ hay chồng là con trưởng nếu không cũng sẽ đoạt trưởng, nghĩa là có quyền quyết định trong gia đình và được các anh chị em nể phục, kính trọng.

– Tử Vi Thất Sát đồng cung: tiên trở hậu thành mới tránh được hình khác, chia ly. Nên muộn lập gia đình, như thế mới được hài lòng và được hưởng phú quý trọn đời.

– Tử Vi Phá Quân đồng cung: phải hình khắc hay chia ly, sống chung với nhau luôn trong cảnh hờn giận như tiếng sắt cầm chẳng được thuận tai. Nên lấy vợ nhiều tuổi hơn.

– Tử Vi Tham Lang đồng cung: muộn lập gia đình mới mong được bách niên giai lao. Nhưng dù sao chăng nữa, trong nhà cũng hay có sự bất hòa vì một trong hai người hay ghen tuông.

l. Ở Cung Huynh Đệ

– Tử Vi đơn thủ tại Ngọ: có anh trên, anh chị em đều khá giả.

– Tử Vi đơn thủ tại Tý: có anh trên nhưng anh chị em thường phải xa cách nhau từ lúc thiếu thời.

– Tử Vi đồng cung với Thiên Phủ: ba người trở lên, đều quý hiển.

– Tử Vi đồng cung với Thiên Tướng: bốn người trở lên nhưng trong nhà hay có sự bất hòa vì không có sự nhường nhịn lẫn nhau, tuy vậy tất cả đều khá giả.

– Tử Vi Thất Sát đồng cung: nhiều nhất là ba người, đều được hưởng phú quý.

– Tử Vi Phá Quân đồng cung: nhiều nhất là ba người, ngoài ra còn có thêm anh chị em dị bào (cùng cha khác mẹ), anh chị em sớm xa cách nhau, trong nhà thiếu hòa khí.

– Tử Vi Tham Lang đồng cung: nhiều nhất là ba người, thường ly tán và vất vả trên đường đời.

– Tử Vi gặp sát tinh: có anh em tử trận, hao hụt, lần hồi, không có anh em hay anh chị em là côn đồ, du đãng.

m. Tử Vi khi vào Cung Hạn

– Tử Vi không có vị trí hãm địa nên nói chung đại tiểu vận gặp Sao Tử Vi ở các cung miếu, vượng hay đắc địa hoặc đồng cung với Thiên Phủ, Thiên Tướng, Tả Hữu, Khoa Quyền Lộc thì rất tốt, danh tài đều lợi, may mắn toàn diện. Nếu đi với Khôi Việt thì thắng lợi về mọi mặt.

– Riêng ở các vị trí bình hòa như Tý, Hợi, Mão, Dậu thì kém tốt, bình thường nên nếu gặp bất lợi thì khó qua khỏi.

– Tử Vi gặp Tuần Triệt ở cả hai hạn thì tính mạng lâm nguy.

– Tử Vi gặp sát tinh (Không, Kiếp, Kỵ, Hình): đau ốm, mất của, kiện tụng.

– Tử Vi gặp Kình, Đà, Kỵ: đau ốm, mắc lừa.

Xem thêm về bộ Sao Tử Phủ Vũ Tướng:

1. Đại cương về Sao Thiên Phủ.

2. Đại cương về Sao Vũ Khúc.

3. Đại cương về Sao Thiên Tướng.

4. Sao Tử Vi luận bàn.

Tài liệu tham khảo: Tử Vi Hàm Số

(Dẫn theo trang www.xem-tuvi.net)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button