Tử vi

Ý nghĩa của Tả Phụ – Hữu Bật nhập 12 cung

Bản dịch:

※ tả hữu nhập mười hai cung không miếu hãm có khác, có được đều là cát.

※ đại biểu cả đời quý nhân. Nhập thiên di cực kỳ có nhất lực.

Bạn đang xem: Ý nghĩa của Tả Phụ – Hữu Bật nhập 12 cung

※ tả hữu lực lượng biểu hiện 1. Tả hữu giáp 2. Tam hợp 3. Đồng cung.

※ vui mừng nhập mệnh tới tam hợp, cao cách cục mệnh, có tả hữu củng chiếu, càng lộ vẻ tôn quý.

◎ tả phụ nguyên chúc thổ, hữu bật thủy là; mất quân vì vô dụng, tam hợp nên gặp vua.

Nếu ở tử vi vị trí, tước vị không – cần phải luận; nếu ở phu thê vị trí, chủ nhân định 2 lần kết hôn.

Nếu cùng liêm trinh cũng, ác tiện bị kìm khôn.

◎ phụ bật làm đầu tướng, phụ tá sao tử vi; vui mừng ở nhật nguyệt sườn, văn nhân gặp vũ môn.

Thảng ở rảnh rang vị trí lên, không tước càng không danh; vợ cung gặp này ở lại, quyết định lưỡng vợ thành.

Nếu cùng hình tù chỗ, bị tổn thương làm đạo tặc.

◎ tả phụ nhập nam mệnh cát hung bí quyết

Tả phụ tôn sao đánh bại phúc phong lưu đôn hậu thông kim cổ Tử Phủ lộc quyền tham vũ hội quan văn quan võ nhiều thanh quý

Dương đà hỏa linh tam phương chiếu dù có tài quan không phải điềm lành liêm trinh phá lớn càng tới xung nếu không tàn tật cuối cùng yểu

◎ tả phụ nhập nữ mệnh cát hung bí quyết

Nữ gặp tả phụ chủ hiền hào có khả năng tài cán vì vừa tức cao càng cùng tử vi thiên phủ hợp kim quan phong tặng phúc thao thao

Hỏa đà gặp gỡ không là lương thất sát phá quân thọ không dài chỉ có thể nhà kề phương giàu có thông minh được sủng ái quá hạn quang

◎ tả phụ nhập giới hạn cát hung bí quyết

Tả phụ giới hạn đi phúc khí sâu thường nhân giàu có mệt thiên kim quan viên càng được khoa quyền chiếu chức vị cao thiên di tá thánh quân

Tả phụ ngôi sao nhập giới hạn tới không thích hợp giết góp chủ bi ai hỏa linh không kiếp tới tướng góp tài phá người vong mọi chuyện suy

◎ hữu bật nhập nam mệnh cát hung bí quyết

Hữu bật thiên cơ trên làm thịt sao mệnh gặp trọng dày thông minh nhất nếu không có hỏa kị dương đà biết thêm cát tài quan quan thế anh

Hữu bật tôn sao nhập mệnh cung nếu còn giết góp chủ thường dung dương đà không kiếp tam phương góp cần biết mang tật tránh tai hung

◎ hữu bật nhập giới hạn cát hung bí quyết

Hữu bật nhập giới hạn nhất quang vinh cả người cả của thịnh vượng tất đa năng quan viên thiên di trạc tăng đạo vui mừng sĩ tử cần cù học tập tất lộ vẻ danh

Hữu bật chủ giới hạn gặp hung tinh quét hết gia tư trăm không thành sĩ bị tổn thương bại nô khi chủ càng giáo nhà tan chủ linh đinh

※ cung mệnh

1. Tả hữu nhập mệnh thân, chủ nhân tướng mạo đoan chính, cử chỉ ổn trọng, thái độ khiêm hòa, thân hình hơi mập.

2. Tả phụ biểu hiện là thủ đoạn quản lý tài năng của, chủ tròn xảo, phong lưu, phóng khoáng, nhân tế quan hệ kinh doanh có mình một bộ.

3. Bầu dục khuôn mặt, trong cao hơi mập, lông mày xanh đôi mắt đẹp, nhãn thần có uy, tướng mạo đôn hậu, mà các dồi dào. Gặp sát có thương tích tàn.

4. Làm người đôn hậu thiện lương, trọng tín dạ, hùng hồn giúp người, phong lưu, văn học tu dưỡng, cảm tình lý trí chú ý. Cơ mưu, năng lực văn võ, háo sắc. Trọng cảm tình cũng nhiều lý trí.

5. Tả phụ thủ mệnh thân chư cung hàng phúc.

6. Tả phụ vì náo nhiệt ngôi sao, chủ cường tân yếu, có phụ trợ công, kị sát tương trái lại trợ giúp hung.

7. Tả phụ tọa mệnh, dễ dàng có đi xa hoặc xuất ngoại định cư cơ hội.

8. Tả phụ nhập mệnh thân, dễ dàng có trùng tu, thi lại.

9. Tả phụ + Tử Phủ, vũ khúc, tham lang, cùng quyền lộc thêm biết, phú quý không nhỏ, văn võ đại quý.

10. Tả phụ được tử vi hóa quyền hóa khoa, tam hợp xung chiếu, văn võ đại quý.

11. Tả phụ + liêm trinh, phá quân, cự môn, gặp sát không phải yểu thì nghèo hèn; không sát lao lực.

12. Nữ mệnh tả phụ phải có chủ sao, ôn trọng hiền xảo. Gặp sát xung phá, lao lực nhiều hối tiếc.

13. Nữ mệnh chủ tinh cát, ôn trọng hiền xảo. Gặp kị sát, phòng nhiều hối tiếc.

14. Nữ mệnh tả phụ biết Tử Phủ, chủ phong tặng, vượng phu ích tí.

15. Tả phụ thêm biết hữu bật, có năng lực quản lý.

16. Tả phụ thêm biết văn xương, văn khúc, cảm tình phong phú, có tài nghệ.

17. Tả phụ thêm biết thiên khôi, thiên việt, cơ vận nhiều.

18. Tả phụ hóa khoa: Có tài hoa, có trợ lực.

19. Tả phụ thêm biết khoa, quyền, lộc, được tài lợi, quản lý xí nghiệp nhân tài.

20. Tả phụ thêm biết hỏa tinh, linh tinh, kình dương, đà la, thiên không, địa kiếp, hóa kị nhiều cảm tình nhiều khúc chiết, dũng cảm đối mặt vấn đề đến giải quyết.

21. Nữ mệnh tả phụ gặp đà la, hỏa tinh, sao hóa kỵ xung phá, chỉ có thể nhà kề được sủng ái.

22. Tả phụ, văn xương cát tinh, tôn ở bát tòa. (bản mệnh tam hợp)

23. Tả phụ gặp hỏa kị xung phá, mặc dù phú quý không lâu sau, tăng đạo thanh nhàn, cho nên ôn trọng hiền hiểu, vượng địa phong tặng. Trung cuộc phán đoán tới.

24. Tả phụ (thổ) + dương (kim), chủ tàn tật.

25. Tả phụ (thổ) + hỏa linh (hỏa), chủ trở lực.

26. Tứ sát xung phá, tàn tật, hành động theo cảm tình, dễ dàng bị người lợi dụng.

27. Cao thấp giới hạn gặp tả phụ sao sự nghiệp thuận lợi.

28. Hữu bật biểu hiện là nhân ô tính chất đặc biệt, trưởng máy trí, độ lượng, có độc lập cùng tinh thần trách nhiệm cường đích nhân cách tính chất đặc biệt, trọng cam kết, dễ dàng phát huy đồng lý tâm.

29. Hữu bật tiểu viên mặt dài, trong thấp người hơi gầy, tuấn tú ưu nhã, tính ngay thẳng tốt thi, bảo thủ nội liễm, cẩn thận trơn tru, hữu cơ mưu, phong lưu phóng khoáng, hữu nghị viết văn, có ám nốt ruồi dấu vết, giúp người giác có tư tâm. Trọng cảm tình giác khuyết thiếu lý trí. Gặp tứ sát xung chiếu, thì phúc bạc, tăng đạo thanh nhàn mệnh.

30. Nữ mệnh hữu bật thủ mệnh thân, hiền lương có chí, thêm cát sao phúc thọ quang vinh xương.

31. Nữ mệnh biết cát tinh, vượng phu ích tí.

32. Nữ mệnh trầm trọng ôn lương, gặp sát cũng không chủ thấp hèn, tăng đạo thanh nhàn. Với nữ mệnh giác không đào hoa.

33. Nữ mệnh hữu bật + thiên mã, lên xe trước sau mua vé bổ sung, sau khi cưới cũng không an với thất.

34. Đơn thủ cung mệnh, nhiều cách tông thứ xuất.

35. Hữu bật nhập tứ mộ biết Tử Phủ, thiên tướng, xương khúc, chung thân phúc thọ.

36. Hữu bật + liêm trinh, lại gặp kị sát phòng hình tổn thương (hỏa linh) . Quan lộc chủ tinh gặp tả hữu, lưu với do dự.

37. Hữu bật + Tử Phủ, tài quan song mỹ, văn võ song toàn.

38. Dương đà hỏa linh xung phá, dưới cục phán đoán tới.

39. Biết tử, phủ, tướng, xương, uốn khúc, chung thân phúc thọ.

40. Hữu bật thêm biết tả phụ, có năng lực quản lý.

41. Hữu bật thêm biết văn xương, văn khúc, cảm tình phong phú, có tài nghệ.

42. Hữu bật thêm biết thiên khôi, thiên việt, cơ vận nhiều.

43. Hữu bật thêm biết hỏa tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, địa kiếp, hóa kị nhiều cảm tình nhiều quấy nhiễu, nhiều biến động, dũng cảm đối mặt vấn đề đến giải quyết.

44. Chư giết cùng quấn cùng dương, đà, hỏa, kị xung hợp giả, thì phúc bạc cũng không vì hung, có ám nốt ruồi, vệt, tàn tật, mang tật duyên niên.

45. Hữu bật hóa khoa: Hữu nghị suy nghĩ, có trợ lực.

46. Hữu bật thêm biết khoa, quyền, lộc, được tài lợi, quản lý xí nghiệp nhân tài.

47. Cao thấp giới hạn gặp hữu bật sao sự nghiệp thuận lợi.

48. Tả hữu lại khó lường cũng phải phối hợp chủ tinh miếu vượng, nếu có thể cùng khoa quyền lộc biết, lại hiếm thấy sát tinh, tả hữu lực lượng mới có thể bày ra, ở bày mưu nghĩ kế, tri nhân thiện nhậm phương diện có thể dùng chủ kết cấu vững chắc phát triển, đại cách cục tự nhiên có thể chỉ chờ mong. Như tử vi không tả hữu vì cô quân, nhưng tả hữu không mặt khác chủ tinh chung thủ, đối với sát tinh không năng lực chống cự, trở thành kẻ ba phải.

49. Tả hữu nếu có thể hóa khoa với mệnh, thân, thiên di, quan, tam phương miếu vượng, lại tìm không thấy sao hóa kỵ. Tả hữu trí khôn, tài năng, có thể tạo nên thanh danh lan xa kỳ ngộ.

50. Tả hữu tính chất đặc biệt dễ nhất biểu hiện ở mạnh vì gạo, bạo vì tiền nhân tế quan hệ lên, nếu không cùng khôi việt, xương khúc, hóa khoa gặp lại, ở chính thống học ở trường trong quá trình, không dễ có tốt thành tích. Tu đợi tuổi tác phát triển, tư tưởng thành thục, tìm được mục tiêu của chính mình sau mới có thể yên ổn.

51. Tả hữu lòng bao dung thường thường biết chuyển biến làm xen vào việc của người khác, vì vậy lại chủ phí sức, gặp sát càng chủ lao tâm lao lực.

52. Tả hữu cùng lộc tồn cùng, sử dụng lộc tồn công lực gấp bội.

53. Tả hữu gặp không kiếp, dương đà, hỏa linh, hóa kị, phải chú ý quản lý tài sản vấn đề. Bởi vì tả hữu dày rộng, không kiếp mềm yếu, dương đà hỏa linh xúc động, hóa kị dễ dàng mất đi nguyên tắc, quản lý tài sản càng tu bảo thủ.

54. Tả hữu biết tứ sát, phú quý không bền, lại thêm không kiếp trái lại giảm bớt tai nạn.

55. Nữ mệnh gặp tới, lại thêm kị sát, nhà kề vì nên.

56. Tả hữu trinh dương bị hình trộm. Tả hữu không thích nhất gặp liêm trinh, dễ dàng bị tổn thương.

57. Phụ bật giáp đế vi thượng phẩm.

58. Tả hữu giáp mệnh là đắt cách. Tam phương chiếu thủ, chung thân phúc dày. Tả hữu đồng cung, khoác trên vai áo lưới tử. Tả hữu đơn thủ, cách tông thứ xuất.

※ cung huynh đệ

1. Huynh đệ tỷ muội thành tựu ưu về. Bản mệnh nếu gặp khoa quyền lộc, khôi việt, thì có tất cả thiên địa của mình.

2. Lẫn nhau có trợ lực.

3. Dễ dàng có anh em kết nghĩa.

4. Gặp thiên đồng, có phụ mẫu huynh đệ.

5. Gặp không kiếp, thiếu lực bất hòa.

※ cung phu thê

1.  tả hữu nhập phu thê, chủ nhân 2 lần kết hôn. Bởi vì tả hữu không thích chịu chi phối, tự chủ tính mạnh, hôn nhân tự nhiên không dễ ổn định. Lại cá tính tương đối lạc quan, tái hôn xác suất cao hơn vợ cung không phải thấy hai bên tới ly hôn giả.

2.  chủ bản thân tính dục mạnh, thường có bên thứ ba, hôn nhân nhiều khúc chiết. Thìn tuất sửu chưa gặp được sát càng nghiệm.

3.  nữ mệnh trước hôn nhân nhiều cảm tình cố sự.

4.  tả phụ – bản mệnh gặp đào thìn, chính mình tham gia người khác cảm tình. Cung thân gặp đào thìn, người khác tới trêu chọc. Phu thê vị trí gặp đào thìn, là tiếp xúc mà sống chuyện.

5.  hữu bật – gặp ở ngoài dễ dàng từ thầm mến bắt đầu, lại thích hàm súc nhu thuận chi nhân.

6.  nữ mệnh, tả hữu + dương, dễ dàng chịu cường bạo.

7.  tả hữu + lục sát, liêm, tham, nên lớn tuổi kiên cường vợ.

8.  tả hữu + dương đà nhập miếu thêm cát, chậm cưới miễn hình phạt, hoặc thiếu hòa. Hãm mà sớm khắc.

9.  tả hữu + không kiếp, sớm khắc sanh ly.

10. Tả hữu + ngày, tháng, máy móc, lớn, hỏa, linh, vũ, giết, chủ sanh ly.

※ cung tử nữ

1. Tả phụ, nam nhiều hoặc tiên sinh nam.

2. Hữu bật, nữ nhiều hoặc tiên sinh nữ.

3. Tất có quý tử. Thông minh nhu thuận, hiếu thuận. Ưu điểm biểu hiện ở tí trên người nữ, một vốn một lời không người nào lực, cho nên coi là tả hữu tới nhàn cung.

4. Dễ dàng có con tư sinh.

5. Tả hữu + không kiếp, mất con chi thống.

※ cung tài bạch

1. Có trợ giúp tài phú thu được. Bình thường có tiền, trọn đời giàu có. Thêm khoa quyền lộc, càng chủ phú, được quý nhân tài.

2. Chủ tinh miếu vượng dệt hoa trên gấm.

3. Chủ tinh miếu vượng, lại gặp hóa lộc, lộc tồn, tài nguyên quảng tiến.

4. Tả hữu tài quan kiêm giáp nhú, y lộc đẫy đà.

5. Sát tinh đồng cung, được tài khổ cực, nhưng vẫn là có trợ giúp.

6. Gặp không kiếp, thường thường rơi vào quay vòng khốn cảnh.

7. Đơn thủ gặp sát, càng không lực túng quẫn khốn khó.

8. Tả phụ, hữu bật \ cuồn cuộn không dứt tới tài. Xuyên thấu qua người khác trợ giúp lực mà sống tài.

9. Gặp kị sát, nhiều thành bại tài không phải tụ.

※ cung tật ách

1. Không sát góp, thiếu bệnh thiếu tai.

2. Tả phụ dương thổ \ hệ tiêu hoá, ấm đặt cược, tính khí, đi đứng phù thũng. Nếu không có sát góp, thiếu bệnh thiếu tai. Nhiều bệnh cũng có thể cứu chữa, y vận tốt.

3. Hữu bật âm thủy \ chủ âm thua thiệt bệnh liêt dương, phát hỏa dưới hàn, tinh thần không phấn chấn. Nhập mệnh thân phúc, dễ dàng có suy nhược tinh thần. Nữ mệnh phòng bệnh phụ nữ, nam mệnh phòng bệnh lây qua đường sinh dục. Nếu không có sát góp, thiếu bệnh thiếu tai. Nhiều bệnh cũng có thể cứu chữa.

4. Tả hữu + sát, nhiều bệnh nhiều tai.

5. Tả hữu + không kiếp, trọn đời đa số tật bệnh khổ sở.

※ cung thiên di

1. Tại ngoại đắt quá trợ giúp, nhiều cơ hội.

2. Gặp sát, cạnh tranh trong cầu thắng lợi.

※ cung nô bộc

1. Nhân tế quan hệ lung lay, gặp cự môn, dương đà, hóa kị thì dễ dàng sinh sự đoan.

2. Gặp kị sát, càng bang càng vội vàng, hoặc phản bội. Tai cùng danh dự, gia đình.

※ cung quan lộc

1. Hành sự cẩn thận, có quyết đoán, làm đến nơi đến chốn.

2. Chủ tinh miếu vượng, gặp lại hóa lộc, lộc tồn, có một mình đảm đương một phía cơ hội.

3. Tả hữu tài quan kiêm giáp nhú, y lộc đẫy đà.

4. Sẽ không văn sao, hoặc đơn thủ, quan võ vì nên.

5. Gặp sát, dễ dàng nổi danh vị tổn thất.

6. Tả hữu + không kiếp, tiến thối truất hàng.

7. Gặp tứ sát thêm lớn phá, xung phu thê vị trí, chủ trùng hôn.

※ cung điền trạch

1. Dễ dàng có tổ nghiệp tới kế thừa. Gặp sát, được sau đó mất.

2. Mua bất động sản lúc, dễ dàng đến người nhà tư chất trợ giúp, hoặc vay tiền thuận tiện.

3. Gặp tả phụ, dễ dàng có hai phu hai vợ.

4. Tả hữu + không kiếp, lui tổ chi luận.

5. Tả phụ, vi cao tới phòng ốc, vùng núi, thương nghiệp đại lâu.

6. Hữu bật, gần vũng nước, thủy đạo, tỉnh tuyền, tiểu trúc.

※ cung phúc đức

1. Lạc quan, bao dung lực, đổi chỗ thích tâm tình có vô cùng trợ giúp lớn.

2. Phúc đức toàn mỹ. Công chính, chính phái, không chịu cô đơn, trước đau khổ sau cam, lúc tuổi già an hưởng.

3. Thêm cát đẹp hơn.

4. Gặp sát phí sức bất an.

5. Nữ mệnh phòng hôn nhân khúc chiết, thìn tuất sửu chưa gia sát càng nghiệm.

※ cung phụ mẫu

1. Phụ mẫu chi năng lực khá mạnh, sự nghiệp thành công.

2. Cùng cha mẹ hữu duyên.

3. Tả hữu + không kiếp, tất khắc một.

4. Tả hữu + văn xương, phụ mẫu có thọ.

5. Tả hữu xương khúc + đào thìn, phụ mẫu dễ dàng có ly dị.

6. Tả hữu + liêm trinh, phụ mẫu sớm cách.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

※左右入十二宫无庙陷之别, 得之皆吉.

※代表一生的贵人. 入迁移最为有力.

※左右的力量表现 1.左右夹 2.三合 3.同宫.

※喜入命之三合, 高格局之命, 有左右拱照, 更显尊贵.

◎左辅原属土, 右弼水为根;失君为无用, 三合宜见君.

若在紫微位, 爵位不须论;若在夫妻位, 主人定二婚.

若与廉贞并, 恶贱遭钳髠.

◎辅弼为上相, 辅佐紫微星;喜居日月侧, 文人遇禹门.

倘居闲位上, 无爵更无名;妻宫遇此宿, 决定两妻成.

若与刑囚处, 遭伤作盗贼.

◎  左辅入男命吉凶诀

左辅尊星能降福 风流敦厚通今古 紫府禄权贪武会 文官武职多清贵

羊陀火铃三方照 纵有财官非吉兆 廉贞破巨更来冲 若不伤残终是夭

◎  左辅入女命吉凶诀

女逢左辅主贤豪 能干能为又气高 更与紫微天府合 金冠封赠福滔滔

火陀相会不为良 七杀破军寿不长 只可偏房方富足 聪明得宠过时光

◎  左辅入限吉凶诀

左辅限行福气深 常人富足累千金 官员更得科权照 职位高迁佐圣君

左辅之星入限来 不宜杀凑主悲哀 火铃空劫来相凑 财破人亡事事衰

◎  右弼入男命吉凶诀

右弼天机上宰星 命逢重厚最聪明 若无火忌羊陀会 加吉财官冠世英

右弼尊星入命宫 若还杀凑主常庸 羊陀空劫三方凑 须知带疾免灾凶

◎  右弼入限吉凶诀

右弼入限最为荣 人财兴旺必多能 官员迁擢僧道喜 士子攻书必显名

右弼主限遇凶星 扫尽家资百不成 士遭伤败奴欺主 更教家破主伶仃

※命宫

1. 左右入命身, 主人品貌端正, 举止稳重, 态度谦和, 身形微胖.

2. 左辅表现的是管理手段的才能, 主圆巧, 风流, 大方, 人际关系的经营有自己的一套.

3. 长圆脸, 中高稍胖, 眉清目秀, 眼神有威, 相貌敦厚, 地阁饱满. 逢煞有伤残.

4. 为人敦厚善良, 重信诺, 慷慨助人, 风流, 文学修养, 感情理智兼顾. 机谋, 能文武, 好色. 重感情亦多理智.

5. 左辅守命身诸宫降福.

6. 左辅为热闹之星, 主强宾弱, 有辅助之功, 忌煞相胁反助凶.

7. 左辅坐命, 易有远游或出国定居机会.

8. 左辅入命身, 易有重修, 重考.

9. 左辅+紫府, 武曲, 贪狼, 及权禄加会, 富贵不小, 文武大贵.

10.左辅得紫微化权化科, 三合冲照, 文武大贵.

11.左辅+廉贞, 破军, 巨门, 逢煞不夭则贫贱;无煞劳碌.

12.女命左辅必须有主星, 温重贤巧. 逢煞冲破, 劳碌多憾事.

13.女命主星吉, 温重贤巧. 逢忌煞, 防多憾事.

14.女命左辅会紫府, 主封赠, 旺夫益子.

15.左辅加会右弼, 有管理能力.

16.左辅加会文昌, 文曲, 感情丰富, 有才艺.

17.左辅加会天魁, 天钺, 机运多.

18.左辅化科: 有才华, 有助力.

19.左辅加会科, 权, 禄, 得财利, 企业管理人才.

20.左辅加会火星, 铃星, 擎羊, 陀罗, 天空, 地劫, 化忌多感情多波折, 勇于面对问题来解决.

21.女命左辅逢陀罗, 火星, 忌星冲破, 只可偏房得宠.

22.左辅, 文昌吉星, 尊居八座. (本命三合)

23.左辅逢火忌冲破, 虽富贵不久, 僧道清闲, 所以温重贤晓, 旺地封赠. 中局断之.

24.左辅 (土) +羊 (金), 主伤残.

25.左辅 (土) +火铃 (火), 主阻力.

26.四煞冲破, 伤残, 意气用事, 易受人利用.

27.大小限遇左辅星事业顺利.

28.右弼表现的是人格的特质, 主机智, 度量, 有独立与责任心强的人格特质, 重承诺, 易发挥同理心.

29.右弼小圆长脸, 中矮身稍瘦, 俊秀优雅, 性耿直好施, 保守内敛, 谨慎圆滑, 有机谋, 风流倜傥, 善文墨, 有暗痣疤痕, 助人较有私心. 重感情较缺乏理智. 逢四煞冲照, 则福薄, 僧道清闲之命.

30.女命右弼守命身, 贤良有志, 加吉星福寿荣昌.

31.女命会吉星, 旺夫益子.

32.女命厚重温良, 逢煞亦不主下贱, 僧道清闲. 于女命较无桃花.

33.女命右弼+天马, 先上车后补票, 婚后亦不安于室.

34.单守命宫, 多离宗庶出.

35.右弼入四墓会紫府, 天相, 昌曲, 终身福寿.

36.右弼+廉贞, 再逢忌煞防刑伤 (火铃) . 官禄主星逢左右, 流于寡断.

37.右弼+紫府, 财官双美, 文武双全.

38.羊陀火铃冲破, 下局断之.

39.会紫, 府, 相, 昌, 曲, 终身福寿.

40.右弼加会左辅, 有管理能力.

41.右弼加会文昌, 文曲, 感情丰富, 有才艺.

42.右弼加会天魁, 天钺, 机运多.

43.右弼加会火星, 铃星, 擎羊, 陀罗, 地空, 地劫, 化忌多 感情多困扰, 多变动, 勇于面对问题来解决.

44.诸杀同缠及羊, 陀, 火, 忌冲合者, 则福薄亦不为凶, 有暗痣, 斑痕, 伤残, 带疾延年.

45.右弼化科: 善思考, 有助力.

46.右弼加会科, 权, 禄, 得财利, 企业管理人才.

47.大小限遇右弼星事业顺利.

48.左右再了不得也要配合主星的庙旺, 若能与科权禄会, 又少见煞星, 左右的力量方能展现, 在运筹帷幄, 知人善任方面使得主结构稳固发展, 大格局自然可以期待. 如紫微无左右为孤君, 但左右无其他主星共守, 对煞星无抵抗能力, 沦为烂好人.

49.左右若能化科于命, 身, 迁, 官, 三方庙旺, 又不见忌星. 左右之智慧, 才能, 就能造就声名远播的机遇.

50.左右的特质最易表现在长袖善舞的人际关系上, 若不与魁钺, 昌曲, 化科相见, 在正统的求学过程中, 不易有好成积. 须待年龄渐长, 思想成熟, 找到自己的目标后才能安定.

51.左右的包容心常常会转变为多管闲事, 因此又主劳心, 逢煞更主劳心劳力.

52.左右与禄存同, 使禄存之功力加倍.

53.左右逢空劫, 羊陀, 火铃, 化忌, 要注意理财问题. 因左右的宽厚, 空劫的软弱, 羊陀火铃的冲动, 化忌容易失去原则, 理财尤须保守.

54.左右会四煞, 富贵不耐久, 再加空劫反减轻灾难.

55.女命逢之, 再加忌煞, 偏房为宜.

56.左右贞羊遭刑盗. 左右最不喜遇廉贞, 容易遭伤.

57.辅弼夹帝为上品.

58.左右夹命为贵格. 三方照守, 终身福厚. 左右同宫, 披罗衣紫. 左右单守, 离宗庶出.

※兄弟宫

1. 兄弟姐妹的成就优于自己. 本命若逢科权禄, 魁钺, 则各有自己的天地.

2. 彼此有助力.

3. 易有结拜兄弟.

4. 逢天同, 有异父母兄弟.

5. 逢空劫, 欠力不和.

※夫妻宫

1.   左右入夫妻, 主人二婚. 因左右不喜受支配, 自主性强, 婚姻自然不易稳定. 又个性较为乐观, 再婚的机率高于妻宫不见左右之离婚者.

2.   主本人性欲强, 常有第三者, 婚姻多波折. 辰戌丑未逢煞更验.

3.   女命婚前多感情故事.

4.   左辅-本命逢桃辰, 自己介入别人感情. 身宫逢桃辰, 别人来招惹. 夫妻位逢桃辰, 则为接触而生情.

5.   右弼-外遇易由暗恋开始, 且喜欢含蓄乖巧之人.

6.   女命, 左右+羊, 易受强暴.

7.   左右+六煞, 廉, 贪, 宜年长刚强之妻.

8.   左右+羊陀入庙加吉, 迟娶免刑, 或欠和. 陷地早克.

9.   左右+空劫, 早克生离.

10. 左右+日, 月, 机, 巨, 火, 铃, 武, 杀, 主生离.

※子女宫

1. 左辅, 男多或先生男.

2. 右弼, 女多或先生女.

3. 必有贵子. 聪明乖巧, 孝顺. 优点表现在子女身上, 对本人无力, 故视为左右之闲宫.

4. 易有私生子.

5. 左右+空劫, 失子之痛.

※财帛宫

1. 有助于财富的取得. 经常有钱, 一生富足. 加科权禄, 更主富, 得贵人财.

2. 主星庙旺锦上添花.

3. 主星庙旺, 又逢化禄, 禄存, 财源广进.

4. 左右财官兼夹拱, 衣禄丰盈.

5. 煞星同宫, 得财辛苦, 但还是有帮助.

6. 逢空劫, 常常陷入周转的困境.

7. 单守逢煞, 更无力窘困.

8. 左辅, 右弼 \源源不绝之财. 透过他人之助力而生财.

9. 逢忌煞, 多成败财不聚.

※疾厄宫

1. 无煞凑, 少病少灾.

2. 左辅阳土 \ 消化系统, 湿热下注, 脾胃, 腿脚浮肿. 若无煞凑, 少病少灾. 多病亦有救, 医运佳.

3. 右弼阴水 \ 主阴亏阳痿, 上火下寒, 精神不振. 入命身福, 易有精神衰弱. 女命防妇女病, 男命防性病. 若无煞凑, 少病少灾. 多病亦有救.

4. 左右+煞, 多病多灾.

5. 左右+空劫, 一生多为疾病所苦.

※迁移宫

1. 在外多贵助, 多机会.

2. 逢煞, 竞争中求胜利.

※仆役宫

1. 人际关系活络, 逢巨门, 羊陀, 化忌则易生事端.

2. 逢忌煞, 越帮越忙, 或背叛. 灾及名誉, 家庭.

※官禄宫

1. 行事谨慎, 有魄力, 脚踏实地.

2. 主星庙旺, 再见化禄, 禄存, 有独当一面的机会.

3. 左右财官兼夹拱, 衣禄丰盈.

4. 不会文星, 或单守, 武职为宜.

5. 逢煞, 易有名位的损失.

6. 左右+空劫, 进退黜降.

7. 逢四煞加巨破, 冲夫妻位, 主重婚.

※田宅宫

1. 易有祖业之继承. 逢煞, 得而后失.

2. 购置不动产时, 容易得到家人的资助, 或贷款的方便.

3. 逢左辅, 易有二夫二妻.

4. 左右+空劫, 退祖之论.

5. 左辅, 微高之房屋, 山地, 商业大楼.

6. 右弼, 近水坑, 水道, 井泉, 小筑.

※福德宫

1. 乐观, 包容力, 对调适心情有极大帮助.

2. 福德全美. 公正, 正派, 不甘寂寞, 先苦后甘, 晚年安享.

3. 加吉更美.

4. 逢煞劳心不安.

5. 女命防婚姻波折, 辰戌丑未加煞更验.

※父母宫

1. 父母之能力较强, 事业有成.

2. 与父母有缘.

3. 左右+空劫, 必克其一.

4. 左右+文昌, 父母有寿.

5. 左右昌曲+桃辰, 父母易有离异.

6. 左右+廉贞, 父母早离.

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Ý nghĩa của Tả Phụ - Hữu Bật nhập 12 cung

Bản dịch:

※ tả hữu nhập mười hai cung không miếu hãm có khác, có được đều là cát.

※ đại biểu cả đời quý nhân. Nhập thiên di cực kỳ có nhất lực.

※ tả hữu lực lượng biểu hiện 1. Tả hữu giáp 2. Tam hợp 3. Đồng cung.

※ vui mừng nhập mệnh tới tam hợp, cao cách cục mệnh, có tả hữu củng chiếu, càng lộ vẻ tôn quý.

◎ tả phụ nguyên chúc thổ, hữu bật thủy là; mất quân vì vô dụng, tam hợp nên gặp vua.

Nếu ở tử vi vị trí, tước vị không – cần phải luận; nếu ở phu thê vị trí, chủ nhân định 2 lần kết hôn.

Nếu cùng liêm trinh cũng, ác tiện bị kìm khôn.

◎ phụ bật làm đầu tướng, phụ tá sao tử vi; vui mừng ở nhật nguyệt sườn, văn nhân gặp vũ môn.

Thảng ở rảnh rang vị trí lên, không tước càng không danh; vợ cung gặp này ở lại, quyết định lưỡng vợ thành.

Nếu cùng hình tù chỗ, bị tổn thương làm đạo tặc.

◎ tả phụ nhập nam mệnh cát hung bí quyết

Tả phụ tôn sao đánh bại phúc phong lưu đôn hậu thông kim cổ Tử Phủ lộc quyền tham vũ hội quan văn quan võ nhiều thanh quý

Dương đà hỏa linh tam phương chiếu dù có tài quan không phải điềm lành liêm trinh phá lớn càng tới xung nếu không tàn tật cuối cùng yểu

◎ tả phụ nhập nữ mệnh cát hung bí quyết

Nữ gặp tả phụ chủ hiền hào có khả năng tài cán vì vừa tức cao càng cùng tử vi thiên phủ hợp kim quan phong tặng phúc thao thao

Hỏa đà gặp gỡ không là lương thất sát phá quân thọ không dài chỉ có thể nhà kề phương giàu có thông minh được sủng ái quá hạn quang

◎ tả phụ nhập giới hạn cát hung bí quyết

Tả phụ giới hạn đi phúc khí sâu thường nhân giàu có mệt thiên kim quan viên càng được khoa quyền chiếu chức vị cao thiên di tá thánh quân

Tả phụ ngôi sao nhập giới hạn tới không thích hợp giết góp chủ bi ai hỏa linh không kiếp tới tướng góp tài phá người vong mọi chuyện suy

◎ hữu bật nhập nam mệnh cát hung bí quyết

Hữu bật thiên cơ trên làm thịt sao mệnh gặp trọng dày thông minh nhất nếu không có hỏa kị dương đà biết thêm cát tài quan quan thế anh

Hữu bật tôn sao nhập mệnh cung nếu còn giết góp chủ thường dung dương đà không kiếp tam phương góp cần biết mang tật tránh tai hung

◎ hữu bật nhập giới hạn cát hung bí quyết

Hữu bật nhập giới hạn nhất quang vinh cả người cả của thịnh vượng tất đa năng quan viên thiên di trạc tăng đạo vui mừng sĩ tử cần cù học tập tất lộ vẻ danh

Hữu bật chủ giới hạn gặp hung tinh quét hết gia tư trăm không thành sĩ bị tổn thương bại nô khi chủ càng giáo nhà tan chủ linh đinh

※ cung mệnh

1. Tả hữu nhập mệnh thân, chủ nhân tướng mạo đoan chính, cử chỉ ổn trọng, thái độ khiêm hòa, thân hình hơi mập.

2. Tả phụ biểu hiện là thủ đoạn quản lý tài năng của, chủ tròn xảo, phong lưu, phóng khoáng, nhân tế quan hệ kinh doanh có mình một bộ.

3. Bầu dục khuôn mặt, trong cao hơi mập, lông mày xanh đôi mắt đẹp, nhãn thần có uy, tướng mạo đôn hậu, mà các dồi dào. Gặp sát có thương tích tàn.

4. Làm người đôn hậu thiện lương, trọng tín dạ, hùng hồn giúp người, phong lưu, văn học tu dưỡng, cảm tình lý trí chú ý. Cơ mưu, năng lực văn võ, háo sắc. Trọng cảm tình cũng nhiều lý trí.

5. Tả phụ thủ mệnh thân chư cung hàng phúc.

6. Tả phụ vì náo nhiệt ngôi sao, chủ cường tân yếu, có phụ trợ công, kị sát tương trái lại trợ giúp hung.

7. Tả phụ tọa mệnh, dễ dàng có đi xa hoặc xuất ngoại định cư cơ hội.

8. Tả phụ nhập mệnh thân, dễ dàng có trùng tu, thi lại.

9. Tả phụ + Tử Phủ, vũ khúc, tham lang, cùng quyền lộc thêm biết, phú quý không nhỏ, văn võ đại quý.

10. Tả phụ được tử vi hóa quyền hóa khoa, tam hợp xung chiếu, văn võ đại quý.

11. Tả phụ + liêm trinh, phá quân, cự môn, gặp sát không phải yểu thì nghèo hèn; không sát lao lực.

12. Nữ mệnh tả phụ phải có chủ sao, ôn trọng hiền xảo. Gặp sát xung phá, lao lực nhiều hối tiếc.

13. Nữ mệnh chủ tinh cát, ôn trọng hiền xảo. Gặp kị sát, phòng nhiều hối tiếc.

14. Nữ mệnh tả phụ biết Tử Phủ, chủ phong tặng, vượng phu ích tí.

15. Tả phụ thêm biết hữu bật, có năng lực quản lý.

16. Tả phụ thêm biết văn xương, văn khúc, cảm tình phong phú, có tài nghệ.

17. Tả phụ thêm biết thiên khôi, thiên việt, cơ vận nhiều.

18. Tả phụ hóa khoa: Có tài hoa, có trợ lực.

19. Tả phụ thêm biết khoa, quyền, lộc, được tài lợi, quản lý xí nghiệp nhân tài.

20. Tả phụ thêm biết hỏa tinh, linh tinh, kình dương, đà la, thiên không, địa kiếp, hóa kị nhiều cảm tình nhiều khúc chiết, dũng cảm đối mặt vấn đề đến giải quyết.

21. Nữ mệnh tả phụ gặp đà la, hỏa tinh, sao hóa kỵ xung phá, chỉ có thể nhà kề được sủng ái.

22. Tả phụ, văn xương cát tinh, tôn ở bát tòa. (bản mệnh tam hợp)

23. Tả phụ gặp hỏa kị xung phá, mặc dù phú quý không lâu sau, tăng đạo thanh nhàn, cho nên ôn trọng hiền hiểu, vượng địa phong tặng. Trung cuộc phán đoán tới.

24. Tả phụ (thổ) + dương (kim), chủ tàn tật.

25. Tả phụ (thổ) + hỏa linh (hỏa), chủ trở lực.

26. Tứ sát xung phá, tàn tật, hành động theo cảm tình, dễ dàng bị người lợi dụng.

27. Cao thấp giới hạn gặp tả phụ sao sự nghiệp thuận lợi.

28. Hữu bật biểu hiện là nhân ô tính chất đặc biệt, trưởng máy trí, độ lượng, có độc lập cùng tinh thần trách nhiệm cường đích nhân cách tính chất đặc biệt, trọng cam kết, dễ dàng phát huy đồng lý tâm.

29. Hữu bật tiểu viên mặt dài, trong thấp người hơi gầy, tuấn tú ưu nhã, tính ngay thẳng tốt thi, bảo thủ nội liễm, cẩn thận trơn tru, hữu cơ mưu, phong lưu phóng khoáng, hữu nghị viết văn, có ám nốt ruồi dấu vết, giúp người giác có tư tâm. Trọng cảm tình giác khuyết thiếu lý trí. Gặp tứ sát xung chiếu, thì phúc bạc, tăng đạo thanh nhàn mệnh.

30. Nữ mệnh hữu bật thủ mệnh thân, hiền lương có chí, thêm cát sao phúc thọ quang vinh xương.

31. Nữ mệnh biết cát tinh, vượng phu ích tí.

32. Nữ mệnh trầm trọng ôn lương, gặp sát cũng không chủ thấp hèn, tăng đạo thanh nhàn. Với nữ mệnh giác không đào hoa.

33. Nữ mệnh hữu bật + thiên mã, lên xe trước sau mua vé bổ sung, sau khi cưới cũng không an với thất.

34. Đơn thủ cung mệnh, nhiều cách tông thứ xuất.

35. Hữu bật nhập tứ mộ biết Tử Phủ, thiên tướng, xương khúc, chung thân phúc thọ.

36. Hữu bật + liêm trinh, lại gặp kị sát phòng hình tổn thương (hỏa linh) . Quan lộc chủ tinh gặp tả hữu, lưu với do dự.

37. Hữu bật + Tử Phủ, tài quan song mỹ, văn võ song toàn.

38. Dương đà hỏa linh xung phá, dưới cục phán đoán tới.

39. Biết tử, phủ, tướng, xương, uốn khúc, chung thân phúc thọ.

40. Hữu bật thêm biết tả phụ, có năng lực quản lý.

41. Hữu bật thêm biết văn xương, văn khúc, cảm tình phong phú, có tài nghệ.

42. Hữu bật thêm biết thiên khôi, thiên việt, cơ vận nhiều.

43. Hữu bật thêm biết hỏa tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, địa kiếp, hóa kị nhiều cảm tình nhiều quấy nhiễu, nhiều biến động, dũng cảm đối mặt vấn đề đến giải quyết.

44. Chư giết cùng quấn cùng dương, đà, hỏa, kị xung hợp giả, thì phúc bạc cũng không vì hung, có ám nốt ruồi, vệt, tàn tật, mang tật duyên niên.

45. Hữu bật hóa khoa: Hữu nghị suy nghĩ, có trợ lực.

46. Hữu bật thêm biết khoa, quyền, lộc, được tài lợi, quản lý xí nghiệp nhân tài.

47. Cao thấp giới hạn gặp hữu bật sao sự nghiệp thuận lợi.

48. Tả hữu lại khó lường cũng phải phối hợp chủ tinh miếu vượng, nếu có thể cùng khoa quyền lộc biết, lại hiếm thấy sát tinh, tả hữu lực lượng mới có thể bày ra, ở bày mưu nghĩ kế, tri nhân thiện nhậm phương diện có thể dùng chủ kết cấu vững chắc phát triển, đại cách cục tự nhiên có thể chỉ chờ mong. Như tử vi không tả hữu vì cô quân, nhưng tả hữu không mặt khác chủ tinh chung thủ, đối với sát tinh không năng lực chống cự, trở thành kẻ ba phải.

49. Tả hữu nếu có thể hóa khoa với mệnh, thân, thiên di, quan, tam phương miếu vượng, lại tìm không thấy sao hóa kỵ. Tả hữu trí khôn, tài năng, có thể tạo nên thanh danh lan xa kỳ ngộ.

50. Tả hữu tính chất đặc biệt dễ nhất biểu hiện ở mạnh vì gạo, bạo vì tiền nhân tế quan hệ lên, nếu không cùng khôi việt, xương khúc, hóa khoa gặp lại, ở chính thống học ở trường trong quá trình, không dễ có tốt thành tích. Tu đợi tuổi tác phát triển, tư tưởng thành thục, tìm được mục tiêu của chính mình sau mới có thể yên ổn.

51. Tả hữu lòng bao dung thường thường biết chuyển biến làm xen vào việc của người khác, vì vậy lại chủ phí sức, gặp sát càng chủ lao tâm lao lực.

52. Tả hữu cùng lộc tồn cùng, sử dụng lộc tồn công lực gấp bội.

53. Tả hữu gặp không kiếp, dương đà, hỏa linh, hóa kị, phải chú ý quản lý tài sản vấn đề. Bởi vì tả hữu dày rộng, không kiếp mềm yếu, dương đà hỏa linh xúc động, hóa kị dễ dàng mất đi nguyên tắc, quản lý tài sản càng tu bảo thủ.

54. Tả hữu biết tứ sát, phú quý không bền, lại thêm không kiếp trái lại giảm bớt tai nạn.

55. Nữ mệnh gặp tới, lại thêm kị sát, nhà kề vì nên.

56. Tả hữu trinh dương bị hình trộm. Tả hữu không thích nhất gặp liêm trinh, dễ dàng bị tổn thương.

57. Phụ bật giáp đế vi thượng phẩm.

58. Tả hữu giáp mệnh là đắt cách. Tam phương chiếu thủ, chung thân phúc dày. Tả hữu đồng cung, khoác trên vai áo lưới tử. Tả hữu đơn thủ, cách tông thứ xuất.

※ cung huynh đệ

1. Huynh đệ tỷ muội thành tựu ưu về. Bản mệnh nếu gặp khoa quyền lộc, khôi việt, thì có tất cả thiên địa của mình.

2. Lẫn nhau có trợ lực.

3. Dễ dàng có anh em kết nghĩa.

4. Gặp thiên đồng, có phụ mẫu huynh đệ.

5. Gặp không kiếp, thiếu lực bất hòa.

※ cung phu thê

1.  tả hữu nhập phu thê, chủ nhân 2 lần kết hôn. Bởi vì tả hữu không thích chịu chi phối, tự chủ tính mạnh, hôn nhân tự nhiên không dễ ổn định. Lại cá tính tương đối lạc quan, tái hôn xác suất cao hơn vợ cung không phải thấy hai bên tới ly hôn giả.

2.  chủ bản thân tính dục mạnh, thường có bên thứ ba, hôn nhân nhiều khúc chiết. Thìn tuất sửu chưa gặp được sát càng nghiệm.

3.  nữ mệnh trước hôn nhân nhiều cảm tình cố sự.

4.  tả phụ – bản mệnh gặp đào thìn, chính mình tham gia người khác cảm tình. Cung thân gặp đào thìn, người khác tới trêu chọc. Phu thê vị trí gặp đào thìn, là tiếp xúc mà sống chuyện.

5.  hữu bật – gặp ở ngoài dễ dàng từ thầm mến bắt đầu, lại thích hàm súc nhu thuận chi nhân.

6.  nữ mệnh, tả hữu + dương, dễ dàng chịu cường bạo.

7.  tả hữu + lục sát, liêm, tham, nên lớn tuổi kiên cường vợ.

8.  tả hữu + dương đà nhập miếu thêm cát, chậm cưới miễn hình phạt, hoặc thiếu hòa. Hãm mà sớm khắc.

9.  tả hữu + không kiếp, sớm khắc sanh ly.

10. Tả hữu + ngày, tháng, máy móc, lớn, hỏa, linh, vũ, giết, chủ sanh ly.

※ cung tử nữ

1. Tả phụ, nam nhiều hoặc tiên sinh nam.

2. Hữu bật, nữ nhiều hoặc tiên sinh nữ.

3. Tất có quý tử. Thông minh nhu thuận, hiếu thuận. Ưu điểm biểu hiện ở tí trên người nữ, một vốn một lời không người nào lực, cho nên coi là tả hữu tới nhàn cung.

4. Dễ dàng có con tư sinh.

5. Tả hữu + không kiếp, mất con chi thống.

※ cung tài bạch

1. Có trợ giúp tài phú thu được. Bình thường có tiền, trọn đời giàu có. Thêm khoa quyền lộc, càng chủ phú, được quý nhân tài.

2. Chủ tinh miếu vượng dệt hoa trên gấm.

3. Chủ tinh miếu vượng, lại gặp hóa lộc, lộc tồn, tài nguyên quảng tiến.

4. Tả hữu tài quan kiêm giáp nhú, y lộc đẫy đà.

5. Sát tinh đồng cung, được tài khổ cực, nhưng vẫn là có trợ giúp.

6. Gặp không kiếp, thường thường rơi vào quay vòng khốn cảnh.

7. Đơn thủ gặp sát, càng không lực túng quẫn khốn khó.

8. Tả phụ, hữu bật \ cuồn cuộn không dứt tới tài. Xuyên thấu qua người khác trợ giúp lực mà sống tài.

9. Gặp kị sát, nhiều thành bại tài không phải tụ.

※ cung tật ách

1. Không sát góp, thiếu bệnh thiếu tai.

2. Tả phụ dương thổ \ hệ tiêu hoá, ấm đặt cược, tính khí, đi đứng phù thũng. Nếu không có sát góp, thiếu bệnh thiếu tai. Nhiều bệnh cũng có thể cứu chữa, y vận tốt.

3. Hữu bật âm thủy \ chủ âm thua thiệt bệnh liêt dương, phát hỏa dưới hàn, tinh thần không phấn chấn. Nhập mệnh thân phúc, dễ dàng có suy nhược tinh thần. Nữ mệnh phòng bệnh phụ nữ, nam mệnh phòng bệnh lây qua đường sinh dục. Nếu không có sát góp, thiếu bệnh thiếu tai. Nhiều bệnh cũng có thể cứu chữa.

4. Tả hữu + sát, nhiều bệnh nhiều tai.

5. Tả hữu + không kiếp, trọn đời đa số tật bệnh khổ sở.

※ cung thiên di

1. Tại ngoại đắt quá trợ giúp, nhiều cơ hội.

2. Gặp sát, cạnh tranh trong cầu thắng lợi.

※ cung nô bộc

1. Nhân tế quan hệ lung lay, gặp cự môn, dương đà, hóa kị thì dễ dàng sinh sự đoan.

2. Gặp kị sát, càng bang càng vội vàng, hoặc phản bội. Tai cùng danh dự, gia đình.

※ cung quan lộc

1. Hành sự cẩn thận, có quyết đoán, làm đến nơi đến chốn.

2. Chủ tinh miếu vượng, gặp lại hóa lộc, lộc tồn, có một mình đảm đương một phía cơ hội.

3. Tả hữu tài quan kiêm giáp nhú, y lộc đẫy đà.

4. Sẽ không văn sao, hoặc đơn thủ, quan võ vì nên.

5. Gặp sát, dễ dàng nổi danh vị tổn thất.

6. Tả hữu + không kiếp, tiến thối truất hàng.

7. Gặp tứ sát thêm lớn phá, xung phu thê vị trí, chủ trùng hôn.

※ cung điền trạch

1. Dễ dàng có tổ nghiệp tới kế thừa. Gặp sát, được sau đó mất.

2. Mua bất động sản lúc, dễ dàng đến người nhà tư chất trợ giúp, hoặc vay tiền thuận tiện.

3. Gặp tả phụ, dễ dàng có hai phu hai vợ.

4. Tả hữu + không kiếp, lui tổ chi luận.

5. Tả phụ, vi cao tới phòng ốc, vùng núi, thương nghiệp đại lâu.

6. Hữu bật, gần vũng nước, thủy đạo, tỉnh tuyền, tiểu trúc.

※ cung phúc đức

1. Lạc quan, bao dung lực, đổi chỗ thích tâm tình có vô cùng trợ giúp lớn.

2. Phúc đức toàn mỹ. Công chính, chính phái, không chịu cô đơn, trước đau khổ sau cam, lúc tuổi già an hưởng.

3. Thêm cát đẹp hơn.

4. Gặp sát phí sức bất an.

5. Nữ mệnh phòng hôn nhân khúc chiết, thìn tuất sửu chưa gia sát càng nghiệm.

※ cung phụ mẫu

1. Phụ mẫu chi năng lực khá mạnh, sự nghiệp thành công.

2. Cùng cha mẹ hữu duyên.

3. Tả hữu + không kiếp, tất khắc một.

4. Tả hữu + văn xương, phụ mẫu có thọ.

5. Tả hữu xương khúc + đào thìn, phụ mẫu dễ dàng có ly dị.

6. Tả hữu + liêm trinh, phụ mẫu sớm cách.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

※左右入十二宫无庙陷之别, 得之皆吉.

※代表一生的贵人. 入迁移最为有力.

※左右的力量表现 1.左右夹 2.三合 3.同宫.

※喜入命之三合, 高格局之命, 有左右拱照, 更显尊贵.

◎左辅原属土, 右弼水为根;失君为无用, 三合宜见君.

若在紫微位, 爵位不须论;若在夫妻位, 主人定二婚.

若与廉贞并, 恶贱遭钳髠.

◎辅弼为上相, 辅佐紫微星;喜居日月侧, 文人遇禹门.

倘居闲位上, 无爵更无名;妻宫遇此宿, 决定两妻成.

若与刑囚处, 遭伤作盗贼.

◎  左辅入男命吉凶诀

左辅尊星能降福 风流敦厚通今古 紫府禄权贪武会 文官武职多清贵

羊陀火铃三方照 纵有财官非吉兆 廉贞破巨更来冲 若不伤残终是夭

◎  左辅入女命吉凶诀

女逢左辅主贤豪 能干能为又气高 更与紫微天府合 金冠封赠福滔滔

火陀相会不为良 七杀破军寿不长 只可偏房方富足 聪明得宠过时光

◎  左辅入限吉凶诀

左辅限行福气深 常人富足累千金 官员更得科权照 职位高迁佐圣君

左辅之星入限来 不宜杀凑主悲哀 火铃空劫来相凑 财破人亡事事衰

◎  右弼入男命吉凶诀

右弼天机上宰星 命逢重厚最聪明 若无火忌羊陀会 加吉财官冠世英

右弼尊星入命宫 若还杀凑主常庸 羊陀空劫三方凑 须知带疾免灾凶

◎  右弼入限吉凶诀

右弼入限最为荣 人财兴旺必多能 官员迁擢僧道喜 士子攻书必显名

右弼主限遇凶星 扫尽家资百不成 士遭伤败奴欺主 更教家破主伶仃

※命宫

1. 左右入命身, 主人品貌端正, 举止稳重, 态度谦和, 身形微胖.

2. 左辅表现的是管理手段的才能, 主圆巧, 风流, 大方, 人际关系的经营有自己的一套.

3. 长圆脸, 中高稍胖, 眉清目秀, 眼神有威, 相貌敦厚, 地阁饱满. 逢煞有伤残.

4. 为人敦厚善良, 重信诺, 慷慨助人, 风流, 文学修养, 感情理智兼顾. 机谋, 能文武, 好色. 重感情亦多理智.

5. 左辅守命身诸宫降福.

6. 左辅为热闹之星, 主强宾弱, 有辅助之功, 忌煞相胁反助凶.

7. 左辅坐命, 易有远游或出国定居机会.

8. 左辅入命身, 易有重修, 重考.

9. 左辅+紫府, 武曲, 贪狼, 及权禄加会, 富贵不小, 文武大贵.

10.左辅得紫微化权化科, 三合冲照, 文武大贵.

11.左辅+廉贞, 破军, 巨门, 逢煞不夭则贫贱;无煞劳碌.

12.女命左辅必须有主星, 温重贤巧. 逢煞冲破, 劳碌多憾事.

13.女命主星吉, 温重贤巧. 逢忌煞, 防多憾事.

14.女命左辅会紫府, 主封赠, 旺夫益子.

15.左辅加会右弼, 有管理能力.

16.左辅加会文昌, 文曲, 感情丰富, 有才艺.

17.左辅加会天魁, 天钺, 机运多.

18.左辅化科: 有才华, 有助力.

19.左辅加会科, 权, 禄, 得财利, 企业管理人才.

20.左辅加会火星, 铃星, 擎羊, 陀罗, 天空, 地劫, 化忌多感情多波折, 勇于面对问题来解决.

21.女命左辅逢陀罗, 火星, 忌星冲破, 只可偏房得宠.

22.左辅, 文昌吉星, 尊居八座. (本命三合)

23.左辅逢火忌冲破, 虽富贵不久, 僧道清闲, 所以温重贤晓, 旺地封赠. 中局断之.

24.左辅 (土) +羊 (金), 主伤残.

25.左辅 (土) +火铃 (火), 主阻力.

26.四煞冲破, 伤残, 意气用事, 易受人利用.

27.大小限遇左辅星事业顺利.

28.右弼表现的是人格的特质, 主机智, 度量, 有独立与责任心强的人格特质, 重承诺, 易发挥同理心.

29.右弼小圆长脸, 中矮身稍瘦, 俊秀优雅, 性耿直好施, 保守内敛, 谨慎圆滑, 有机谋, 风流倜傥, 善文墨, 有暗痣疤痕, 助人较有私心. 重感情较缺乏理智. 逢四煞冲照, 则福薄, 僧道清闲之命.

30.女命右弼守命身, 贤良有志, 加吉星福寿荣昌.

31.女命会吉星, 旺夫益子.

32.女命厚重温良, 逢煞亦不主下贱, 僧道清闲. 于女命较无桃花.

33.女命右弼+天马, 先上车后补票, 婚后亦不安于室.

34.单守命宫, 多离宗庶出.

35.右弼入四墓会紫府, 天相, 昌曲, 终身福寿.

36.右弼+廉贞, 再逢忌煞防刑伤 (火铃) . 官禄主星逢左右, 流于寡断.

37.右弼+紫府, 财官双美, 文武双全.

38.羊陀火铃冲破, 下局断之.

39.会紫, 府, 相, 昌, 曲, 终身福寿.

40.右弼加会左辅, 有管理能力.

41.右弼加会文昌, 文曲, 感情丰富, 有才艺.

42.右弼加会天魁, 天钺, 机运多.

43.右弼加会火星, 铃星, 擎羊, 陀罗, 地空, 地劫, 化忌多 感情多困扰, 多变动, 勇于面对问题来解决.

44.诸杀同缠及羊, 陀, 火, 忌冲合者, 则福薄亦不为凶, 有暗痣, 斑痕, 伤残, 带疾延年.

45.右弼化科: 善思考, 有助力.

46.右弼加会科, 权, 禄, 得财利, 企业管理人才.

47.大小限遇右弼星事业顺利.

48.左右再了不得也要配合主星的庙旺, 若能与科权禄会, 又少见煞星, 左右的力量方能展现, 在运筹帷幄, 知人善任方面使得主结构稳固发展, 大格局自然可以期待. 如紫微无左右为孤君, 但左右无其他主星共守, 对煞星无抵抗能力, 沦为烂好人.

49.左右若能化科于命, 身, 迁, 官, 三方庙旺, 又不见忌星. 左右之智慧, 才能, 就能造就声名远播的机遇.

50.左右的特质最易表现在长袖善舞的人际关系上, 若不与魁钺, 昌曲, 化科相见, 在正统的求学过程中, 不易有好成积. 须待年龄渐长, 思想成熟, 找到自己的目标后才能安定.

51.左右的包容心常常会转变为多管闲事, 因此又主劳心, 逢煞更主劳心劳力.

52.左右与禄存同, 使禄存之功力加倍.

53.左右逢空劫, 羊陀, 火铃, 化忌, 要注意理财问题. 因左右的宽厚, 空劫的软弱, 羊陀火铃的冲动, 化忌容易失去原则, 理财尤须保守.

54.左右会四煞, 富贵不耐久, 再加空劫反减轻灾难.

55.女命逢之, 再加忌煞, 偏房为宜.

56.左右贞羊遭刑盗. 左右最不喜遇廉贞, 容易遭伤.

57.辅弼夹帝为上品.

58.左右夹命为贵格. 三方照守, 终身福厚. 左右同宫, 披罗衣紫. 左右单守, 离宗庶出.

※兄弟宫

1. 兄弟姐妹的成就优于自己. 本命若逢科权禄, 魁钺, 则各有自己的天地.

2. 彼此有助力.

3. 易有结拜兄弟.

4. 逢天同, 有异父母兄弟.

5. 逢空劫, 欠力不和.

※夫妻宫

1.   左右入夫妻, 主人二婚. 因左右不喜受支配, 自主性强, 婚姻自然不易稳定. 又个性较为乐观, 再婚的机率高于妻宫不见左右之离婚者.

2.   主本人性欲强, 常有第三者, 婚姻多波折. 辰戌丑未逢煞更验.

3.   女命婚前多感情故事.

4.   左辅-本命逢桃辰, 自己介入别人感情. 身宫逢桃辰, 别人来招惹. 夫妻位逢桃辰, 则为接触而生情.

5.   右弼-外遇易由暗恋开始, 且喜欢含蓄乖巧之人.

6.   女命, 左右+羊, 易受强暴.

7.   左右+六煞, 廉, 贪, 宜年长刚强之妻.

8.   左右+羊陀入庙加吉, 迟娶免刑, 或欠和. 陷地早克.

9.   左右+空劫, 早克生离.

10. 左右+日, 月, 机, 巨, 火, 铃, 武, 杀, 主生离.

※子女宫

1. 左辅, 男多或先生男.

2. 右弼, 女多或先生女.

3. 必有贵子. 聪明乖巧, 孝顺. 优点表现在子女身上, 对本人无力, 故视为左右之闲宫.

4. 易有私生子.

5. 左右+空劫, 失子之痛.

※财帛宫

1. 有助于财富的取得. 经常有钱, 一生富足. 加科权禄, 更主富, 得贵人财.

2. 主星庙旺锦上添花.

3. 主星庙旺, 又逢化禄, 禄存, 财源广进.

4. 左右财官兼夹拱, 衣禄丰盈.

5. 煞星同宫, 得财辛苦, 但还是有帮助.

6. 逢空劫, 常常陷入周转的困境.

7. 单守逢煞, 更无力窘困.

8. 左辅, 右弼 \源源不绝之财. 透过他人之助力而生财.

9. 逢忌煞, 多成败财不聚.

※疾厄宫

1. 无煞凑, 少病少灾.

2. 左辅阳土 \ 消化系统, 湿热下注, 脾胃, 腿脚浮肿. 若无煞凑, 少病少灾. 多病亦有救, 医运佳.

3. 右弼阴水 \ 主阴亏阳痿, 上火下寒, 精神不振. 入命身福, 易有精神衰弱. 女命防妇女病, 男命防性病. 若无煞凑, 少病少灾. 多病亦有救.

4. 左右+煞, 多病多灾.

5. 左右+空劫, 一生多为疾病所苦.

※迁移宫

1. 在外多贵助, 多机会.

2. 逢煞, 竞争中求胜利.

※仆役宫

1. 人际关系活络, 逢巨门, 羊陀, 化忌则易生事端.

2. 逢忌煞, 越帮越忙, 或背叛. 灾及名誉, 家庭.

※官禄宫

1. 行事谨慎, 有魄力, 脚踏实地.

2. 主星庙旺, 再见化禄, 禄存, 有独当一面的机会.

3. 左右财官兼夹拱, 衣禄丰盈.

4. 不会文星, 或单守, 武职为宜.

5. 逢煞, 易有名位的损失.

6. 左右+空劫, 进退黜降.

7. 逢四煞加巨破, 冲夫妻位, 主重婚.

※田宅宫

1. 易有祖业之继承. 逢煞, 得而后失.

2. 购置不动产时, 容易得到家人的资助, 或贷款的方便.

3. 逢左辅, 易有二夫二妻.

4. 左右+空劫, 退祖之论.

5. 左辅, 微高之房屋, 山地, 商业大楼.

6. 右弼, 近水坑, 水道, 井泉, 小筑.

※福德宫

1. 乐观, 包容力, 对调适心情有极大帮助.

2. 福德全美. 公正, 正派, 不甘寂寞, 先苦后甘, 晚年安享.

3. 加吉更美.

4. 逢煞劳心不安.

5. 女命防婚姻波折, 辰戌丑未加煞更验.

※父母宫

1. 父母之能力较强, 事业有成.

2. 与父母有缘.

3. 左右+空劫, 必克其一.

4. 左右+文昌, 父母有寿.

5. 左右昌曲+桃辰, 父母易有离异.

6. 左右+廉贞, 父母早离.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button