Tử vi

Ý nghĩa lưu niên tiểu vận

Tý Ngọ 9

Sửu Mùi 8

Dần Thân 7

Bạn đang xem: Ý nghĩa lưu niên tiểu vận

Mão Dậu 6

Thìn Tuất 5

Tỵ Hợi 4

Dần Ngọ Tuất = 7+9+5=21

Hợi Mão Mùi = 4+6+8=18

Thân Tý Thìn = 7+9+5=21

Tỵ Dậu Sửu = 4+6+8=18

Dần Ngọ Tuất cục Hoả và Hợi Mão Mùi cục Mộc thuộc phần Dương cho nên khởi từ Tý đếm thuận, Dần Ngọ Tuất có số 21 đếm thuận đến cung Thìn còn dư 4. Hợi Mão Mùi số 18 đến thuận từ cung Tý đến cung Sửu còn dư 4

Thân Tý Thìn cục Thuỷ và Tỵ Dậu Sửu cục Kim thuộc phần Âm, Âm thì khởi tại Ngọ, thân Tý Thìn cục Thuỷ khởi từ Ngọ đến cung Dần còn dư 4. Tỵ Dậu Sửu cục Kim khởi từ Ngọ đến cung Mùi còn dư 4

như vậy các cục đều dư 4, nếu cục Hoả Mộc khởi tại Thìn, cục Kim Thuỷ khởi tại Tuất thì hết, không còn số dư, vậy trục Thìn Tuất là nơi Khởi thủy của thế Tử Tướng, một số người cho rằng Tử Tướng là thế trận đầu tiên của nguồn gốc chính tinh.

Lưu thái tuế vào cung nào thì cung đó phát động, nắm quyền thống lĩnh, chủ về phát xuất, nó không theo Âm Dương Nam nữ cho nên nó như là tài Thiên, cho nên Lưu niên xem cát hung. Tiểu Vân thì tuỳ vào Âm Dương Nam nữ mà Thuận nghịch thì nó có phần Nhân và Địa, cho nên Tiểu vận xem Cách cục Cung chức. Lưu thái tuế trọng cung chức nhân sự, chịu ảnh hưởng bởi tài Thiên Kình Đà Tứ hóa dẫn động. tiểu vận trọng Tinh Sao mà không xem Kình Đà lưu cùng Tứ hóa.

(Dẫn theo trang kimca.net)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Ý nghĩa lưu niên tiểu vận

Tý Ngọ 9

Sửu Mùi 8

Dần Thân 7

Mão Dậu 6

Thìn Tuất 5

Tỵ Hợi 4

Dần Ngọ Tuất = 7+9+5=21

Hợi Mão Mùi = 4+6+8=18

Thân Tý Thìn = 7+9+5=21

Tỵ Dậu Sửu = 4+6+8=18

Dần Ngọ Tuất cục Hoả và Hợi Mão Mùi cục Mộc thuộc phần Dương cho nên khởi từ Tý đếm thuận, Dần Ngọ Tuất có số 21 đếm thuận đến cung Thìn còn dư 4. Hợi Mão Mùi số 18 đến thuận từ cung Tý đến cung Sửu còn dư 4

Thân Tý Thìn cục Thuỷ và Tỵ Dậu Sửu cục Kim thuộc phần Âm, Âm thì khởi tại Ngọ, thân Tý Thìn cục Thuỷ khởi từ Ngọ đến cung Dần còn dư 4. Tỵ Dậu Sửu cục Kim khởi từ Ngọ đến cung Mùi còn dư 4

như vậy các cục đều dư 4, nếu cục Hoả Mộc khởi tại Thìn, cục Kim Thuỷ khởi tại Tuất thì hết, không còn số dư, vậy trục Thìn Tuất là nơi Khởi thủy của thế Tử Tướng, một số người cho rằng Tử Tướng là thế trận đầu tiên của nguồn gốc chính tinh.

Lưu thái tuế vào cung nào thì cung đó phát động, nắm quyền thống lĩnh, chủ về phát xuất, nó không theo Âm Dương Nam nữ cho nên nó như là tài Thiên, cho nên Lưu niên xem cát hung. Tiểu Vân thì tuỳ vào Âm Dương Nam nữ mà Thuận nghịch thì nó có phần Nhân và Địa, cho nên Tiểu vận xem Cách cục Cung chức. Lưu thái tuế trọng cung chức nhân sự, chịu ảnh hưởng bởi tài Thiên Kình Đà Tứ hóa dẫn động. tiểu vận trọng Tinh Sao mà không xem Kình Đà lưu cùng Tứ hóa.

(Dẫn theo trang kimca.net)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button