Nghiên cứu

Các Vị Thánh Đệ Tử Tiêu Biểu Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Nội dung chính

  Các Vị Thánh Đệ Tử A La Hán Tiêu Biểu Của Đức Phật Thích Ca

  ✓ Bậc Thánh Nam Thanh Văn Giác

  Đức Phật Gotama có 80 vị Thánh Đại Thanh Văn Giác. Trong đó, có 41 vị đức hạnh xuất sắc nhất, đã từng phát nguyện và được Chư Phật trong quá khứ thọ ký.

  Các vị Thánh Tăng, đại đệ tử tiêu biểu:

  Bạn đang xem: Các Vị Thánh Đệ Tử Tiêu Biểu Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

  – Ngài Sāriputta (Trí tuệ đệ nhất).
  – Ngài Mahāmoggalāna (Thần thông đệ nhất).
  – Ngài Mahākassapa (Hạnh đầu đà đệ nhất)
  – Ngài Anandā (Đa văn túc trí, trí nhớ đệ nhất)
  – Ngài Upāli (Trì giới luật đệ nhất)
  – Ngài Anuruddha (Thiên nhãn đệ nhất)
  – Ngài Puṇṇa (Thuyết Pháp đệ nhất)
  – Ngài Kaccāna (Biện luận đệ nhất)
  – Ngài Sīvali (Tài lộc đệ nhất)
  – Ngài Rāhula (Mật hạnh đệ nhất),…

  ✓ Bậc Thánh Nữ Thanh Văn Giác

  Các vị Thánh Ni, đại đệ tử tiêu biểu:

  – Ni Trưởng Mahāpajāpatigotamī (Tuổi hạ cao nhất)
  – Ni Sư Khemā (Trí tuệ đệ nhất)
  – Ni Sư Uppalavaṇṇā (Thần thông đệ nhất)
  – Ni Sư Yasodharā (Thần thông đặc biệt đệ nhất)
  – Ni Sư Paṭācārā (Trì giới luật đệ nhất)
  – Ni Sư Dhammadinnā (Thuyết Pháp đệ nhất)
  – Ni Sư Sakulā (Thiên nhãn đệ nhất)
  – Ni Sư Siṅgālakamātu (Đức tin đệ nhất)
  – Ni Sư Soṇā (Tinh tấn đệ nhất)
  – Ni Sư Bhaddākāpilānī (Túc mạng thông đệ nhất),

  Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

  Chuyên mục: Nghiên cứu

  Xem thêm Các Vị Thánh Đệ Tử Tiêu Biểu Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

  Nội dung chính

   Các Vị Thánh Đệ Tử A La Hán Tiêu Biểu Của Đức Phật Thích Ca

   ✓ Bậc Thánh Nam Thanh Văn Giác

   Đức Phật Gotama có 80 vị Thánh Đại Thanh Văn Giác. Trong đó, có 41 vị đức hạnh xuất sắc nhất, đã từng phát nguyện và được Chư Phật trong quá khứ thọ ký.

   Các vị Thánh Tăng, đại đệ tử tiêu biểu:

   – Ngài Sāriputta (Trí tuệ đệ nhất).
   – Ngài Mahāmoggalāna (Thần thông đệ nhất).
   – Ngài Mahākassapa (Hạnh đầu đà đệ nhất)
   – Ngài Anandā (Đa văn túc trí, trí nhớ đệ nhất)
   – Ngài Upāli (Trì giới luật đệ nhất)
   – Ngài Anuruddha (Thiên nhãn đệ nhất)
   – Ngài Puṇṇa (Thuyết Pháp đệ nhất)
   – Ngài Kaccāna (Biện luận đệ nhất)
   – Ngài Sīvali (Tài lộc đệ nhất)
   – Ngài Rāhula (Mật hạnh đệ nhất),…

   ✓ Bậc Thánh Nữ Thanh Văn Giác

   Các vị Thánh Ni, đại đệ tử tiêu biểu:

   – Ni Trưởng Mahāpajāpatigotamī (Tuổi hạ cao nhất)
   – Ni Sư Khemā (Trí tuệ đệ nhất)
   – Ni Sư Uppalavaṇṇā (Thần thông đệ nhất)
   – Ni Sư Yasodharā (Thần thông đặc biệt đệ nhất)
   – Ni Sư Paṭācārā (Trì giới luật đệ nhất)
   – Ni Sư Dhammadinnā (Thuyết Pháp đệ nhất)
   – Ni Sư Sakulā (Thiên nhãn đệ nhất)
   – Ni Sư Siṅgālakamātu (Đức tin đệ nhất)
   – Ni Sư Soṇā (Tinh tấn đệ nhất)
   – Ni Sư Bhaddākāpilānī (Túc mạng thông đệ nhất),

   Related Articles

   Trả lời

   Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

   Back to top button