Tử vi

Bát trạch phái phong thuỷ kiền môn khôn chủ xứng tám táo

Kiền môn khôn chủ: duyên niên trạch, Thiên môn tới đất chủ vinh hoa!

Khảm táo, thủy chịu thổ khắc, trung nam đoản mệnh, bụng đau đớn, không lành.

Bạn đang xem: Bát trạch phái phong thuỷ kiền môn khôn chủ xứng tám táo

Cấn táo, cùng môn tương sinh, nam nữ tốt hòa hợp, đại cát.

Chấn động táo, cùng môn, chủ tương khắc, đại hung.

Tốn táo, cùng môn kim mộc tương khắc, cùng chủ mộc thổ tương khắc, lão mẫu, dài phụ yểu thọ.

Ly táo, hỏa khắc kim, hung.

Khôn táo, đại cát.

Đổi táo, cùng môn vì tức giận, cùng chủ là trời ất, đại cát.

Càn táo, cùng môn, chủ tương sinh, so với hòa, đại cát.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bát trạch phái phong thuỷ kiền môn khôn chủ xứng tám táo

Kiền môn khôn chủ: duyên niên trạch, Thiên môn tới đất chủ vinh hoa!

Khảm táo, thủy chịu thổ khắc, trung nam đoản mệnh, bụng đau đớn, không lành.

Cấn táo, cùng môn tương sinh, nam nữ tốt hòa hợp, đại cát.

Chấn động táo, cùng môn, chủ tương khắc, đại hung.

Tốn táo, cùng môn kim mộc tương khắc, cùng chủ mộc thổ tương khắc, lão mẫu, dài phụ yểu thọ.

Ly táo, hỏa khắc kim, hung.

Khôn táo, đại cát.

Đổi táo, cùng môn vì tức giận, cùng chủ là trời ất, đại cát.

Càn táo, cùng môn, chủ tương sinh, so với hòa, đại cát.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button