Tử vi

Phương ngoại nhân: hà lạc tử vi Tư Đồ dương quân

Về hóa kị đấy giải thích

Tư Đồ dương quân đấy đồng bộ đoạn quyết lợi dụng bản mệnh bàn cung mệnh kị đến phán đoán tài vận, dùng cung quan lộc đấy kị đến phán đoán vận đồ, dùng cung tài bạch đấy kị đến phán đoán sự nghiệp.

Cung mệnh là tiền tài đấy khí số vị, cung mệnh hóa xuất kị làm cho sự nghiệp thất bại tất cùng tiền tài có quan hệ, giống như là chính mình tài chính thiếu nhập bất phu xuất.

Bạn đang xem: Phương ngoại nhân: hà lạc tử vi Tư Đồ dương quân

Cung quan lộc là cung mệnh đấy khí số vị, cho nên từ Quan lộc hóa xuất kị bình thường coi như là một nhân tố con người. Bởi vì cung mệnh là ta, ta là nhân, Quan lộc là của ta khí số vị, cho nên Quan lộc hóa kị làm cho sự nghiệp thất bại phải là người làm nhân tố, giống như là từ về đoán sai lầm hoặc cá tính vấn đề mà làm cho thất bại. Như Quan phi hóa kỵ nhập đứa con Okita trạch, chuyện xui xẻo tất cùng điền trạch có quan hệ. Phi hóa kỵ nhập mệnh hướng di chuyển, chuyện xui xẻo tất cùng di chuyển có quan hệ. Phi hóa kỵ nhập huynh đệ hướng giao hữu, chuyện xui xẻo tất cùng giao hữu có quan hệ.

Tiền tài là Quan lộc khí số vị, cho nên tiền tài hóa kị làm cho sự nghiệp thất bại là bởi vì sự nghiệp xảy ra sai sót, như xuất hiện đối thủ cạnh tranh mạnh, đơn đặt hàng vấn đề, phòng kinh doanh chủ nhiệm tạm rời cương vị công tác mang đi các khách hàng.

Một viên sao hóa kỵ kích lên gợn sóng sẽ ảnh hưởng đến thập nhị cung, sẽ sinh ra nhiều ít cát hung hối lận, có thể từng bước một xem xét tra được, khi nào thì kiếm tiền, khi nào thì bồi thường tiền, họa phúc quang vinh khô đều ở đây mệnh bàn lý. Như phi hóa kỵ nhập Quan hướng vợ chồng, nhập Quan tỏ vẻ sự nghiệp khó thực hiện, thị phi nhiều; hướng vợ chồng, tỏ vẻ vợ chồng duyến gầy. Vợ chồng là huynh đệ của huynh đệ, lại tỏ vẻ huynh đệ có người cùng phối ngẫu cảm tình bất hòa. Vợ chồng vẫn là cha mẹ đứa con, cha mẹ đứa con chính là ta huynh đệ, cho nên cũng tỏ vẻ không chiếm được huynh đệ ân huệ. Vợ chồng vẫn là phúc đức đấy tiền tài, lại tỏ vẻ vi ham mê tổn hại tài. Vợ chồng vẫn là điền trạch đấy tật ách, tỏ vẻ không có phòng ốc của mình, hoặc điền trạch là tài chi khố, lại tỏ vẻ không thể dự trữ vân vân.

Một viên kị ít nhất sẽ lan đến ba xui xẻo cung vị, một là tọa kị, hai là hướng cung, ba là hướng cung đấy giao hữu. Tọa kị không tốt, hướng cung càng hung, hướng cung đấy giao hữu hung nhất. Đúng này ba xui xẻo cung vị phải cân nhắc ở vào đại nạn đấy cái gì cung vị, năm xưa đấy cái gì cung vị, sẽ sinh ra cái gì dấu hiệu, đây là nắm chắc đồng bộ đoạn quyết đấy bí quyết lớn nhất. Phàm niên hạn tiến vào bản mệnh bàn mệnh, tài, quan kị xung tới giao hữu, chính là thất nghiệp, đảo ngược điểm đấy vận mệnh, đây tuyệt đối chuẩn xác. Chỉ có tại đó hạn đại quan hóa cát diệu nhập bản mạng phụ tật tuyến tỏ vẻ có quang minh lúc, mới có thể hóa giải.

Bản bàn hòa hạn bàn mệnh, tài, Quan tới kị đều có thể sinh ra ba xui xẻo cung vị, bất quá có một đại tiền đề cần phải ghi nhớ, tức bất kỳ dấu hiệu nào đều nhu bản mạng trước có định số, tái đi tìm kiếm ứng với từ lúc nào, nếu bản mạng vô đây dấu hiệu mà đại hạn bàn kị hướng năm xưa bàn, vậy chỉ như một mảnh lá vàng bay xuống, kích khởi một cái nho nhỏ đấy gợn sóng, cho nên không liệt kê nhập lo lắng.

Cùng cung đấy làm biến thành lộc kị gặp nhau vu đối cung hoặc đồng cung, hoặc nhất cửu vị trí lộc kị gặp lại tên là lộc phùng xung phá. Lộc phùng xung phá tỏ vẻ chẳng những không có thu hoạch hơn nữa phải bồi thường bên trên vốn gốc, bị song trọng tổn thất. Ở trong tứ hóa giao thoa nếu lộc khoa kị hoặc lộc quyền kị đồng cung, tỏ vẻ tốt xấu đều có, cũng chính là leo càng cao ngã càng đau. Đương nhiên muốn lo lắng chúng nó tập trung ở mười hai địa chi đấy cái gì cung vị, nếu ở dần mão vị trí hóa kị bất kị lúc này lấy cát luận.

Trong tứ hóa phùng tự hóa tức hóa vi vô, nhưng cũng không phải từ ban đầu tan đi mà là phải phục thất. Tự hóa lộc ra là mất đi thực cam tâm, quyền ra là cạnh tranh rốt cuộc vẫn là mất đi, khoa ra là có thể khán phá, kị xuất là mất đi còn nữa phiền toái.

Phi hóa lộc nhập huynh nô cùng phi hóa kỵ nhập phụ tật là hai chuyện khác nhau, không lấy song kỵ luận. Phi hóa lộc nhập huynh nô tỏ vẻ đi tài chính và kinh tế lộ tuyến sự nghiệp thực có thành tựu, phi hóa kỵ nhập phụ tật vi công văn thị phi tích tụ ngày một lớn. Nếu là loại này vận mệnh tắc tỏ vẻ sự nghiệp mặc dù có thành tựu lại thường thường cùng người ta lên tòa án.

Lộc là tình, chỉ là muốn mà thôi, không phải là tuyệt đối. Kị có dính tính mới là tuyệt đối. Đặc biệt tòng mệnh cung hóa đến đấy kị bình thường xưng là si tình kị, này nơi cư trú cung vị, tỏ vẻ mệnh tạo thân mình cây tình hoàn toàn đầu nhập đồng nhất cung vị, cuối cùng cả đời mà cuồng dại không thay đổi.

Khác có một loại hóa kị bất kị nói đến, kị ở trong ngũ hành thuộc thủy, phi hóa kỵ nhập dần mão vị trí vi thủy sinh mộc, kị thủy nhụt chí mà biến thành bất kị; phi hóa kỵ nhập tị ngọ là thủy hỏa tương khắc, có ngăn được tác dụng; phi hóa kỵ nhập thân dậu vi kim sinh thủy, cho nên không nên; phi hóa kỵ nhập hợi tí vùng sông nước vi so với vượng, do đó song kỵ luận; phi hóa kỵ nhập chưa tuất khô thổ có thể chế thủy, nhập thìn xấu thấp thổ sẽ sản sinh ra nguồn nước, cho nên không nên. Lại như mệnh phi hóa kỵ nhập Quan, tỏ vẻ đúng sự tình nghiệp cố chấp, còn thật sự, về phương diện khác phi hóa kỵ nhập Quan, Quan vi ngoại giữ đấy phối ngẫu; Quan vi giao hữu đấy huynh đệ, huynh đệ làm giường vị trí, tỏ vẻ ta chạy đến bằng hữu lên giường, đây là đối phương phòng cho thuê cùng ta ở chung, cũng gọi là có số đào hoa.

Bản cung tới kị cùng khí số vị tới kị hoặc là hướng bản cung cùng hướng khí số vị cái gì hung nhất?, cần phải giải thích khí số vị hung nhất, mà trong đó bản cung tới kị tương đối bất kị. Lại có là phi hóa kỵ nhập đồng loại cung vị bất kị. Như tài vi nuôi mệnh gốc, mệnh vi tiền tài hóa khí địa phương, cho nên tài phi hóa kỵ nhập mệnh hoặc mệnh phi hóa kỵ nhập tài vi đồng loại bất kị. Quan lộc là ta hóa khí địa phương, sự nghiệp muốn ta đi làm, cho nên mệnh phi hóa kỵ nhập Quan hoặc Quan phi hóa kỵ nhập mệnh vi đồng loại bất kị. Hắn như đại quan phi hóa kỵ nhập bản quan hoặc bản quan phi hóa kỵ nhập đại quan cũng vì đồng loại bất kị; đại tật phi hóa kỵ nhập bản tật hoặc bản tật phi hóa kỵ nhập đại tật đều là đồng loại, thuộc loại hóa kị bất kị, còn lại thập nhị cung có thể y theo loại này thôi.

Nguyên bàn cùng hành hạn chi giao đan dệt

Nguyên bàn tới tứ hóa đúng đại nạn là một loại thùy tượng. Xem số mệnh, bình thường cách nói là xem vận mệnh. Giả như cung mệnh hóa diệu lộc quyền khoa nhập bản mạng đấy phụ tật, huynh nô, vi cách điệu cao, mà một đại hạn đấy Quan lộc hóa lộc quyền khoa nhập bản mạng chi phụ tật, huynh nô, vi dệt hoa trên gấm, cả đại nạn mười năm rất nở mày nở mặt. Thông thường nói đến, nguyên bàn cho ta cả đời này, hạn bàn cho ta mười năm này, năm bàn cho ta một năm này. Bởi vậy, xem đại hạn thời gian trừ cái này xem mệnh bàn thùy tượng ở ngoài, hạn bàn hóa diệu nhập hạn bàn thập nhị cung tình huống phải ưu tiên lo lắng, đại nạn hóa lộc nhập cái gì cung vị tỏ vẻ ta mười năm này đặt tâm tư ở địa phương nào. Nhưng là muốn xem bước này hạn tướng chuyện gì phát sinh, phải xem sở vào đồng nhất cung vị ở trên nguyên bàn là cái gì cung vị. Như hạn bàn nhập vợ chồng tỏ vẻ mười năm này thực thương lão bà, nhưng vợ chồng ở trên nguyên bàn là phúc đức, tỏ vẻ đây hạn ta quan tâm là chuyện kiếm tiền.

Đại nạn hóa diệu nhập nguyên bàn vi thượng ứng với bản mạng, cũng gọi là âm dương hòa hợp mà sổ sinh, cái gọi là sổ sinh tức là ứng sổ, cũng chính là bước này hạn tướng chuyện đã xảy ra, tức hạn nhìn lên khoảng không. Đại nạn muốn lên ứng với bản mạng cũng muốn dưới ứng với năm xưa, đồng lý, xem năm cũng phải lên ứng với đại nạn dưới ứng với lưu nguyệt, xem nguyệt thì thôi nguyệt bàn lên trên ứng với năm xưa dưới ứng với lưu nhật. Tóm lại, một cái rất trọng yếu để ý tắc chính là, hạn hóa về đi cấp mệnh bàn, năm hóa về đi cấp hạn bàn, nguyệt hóa về đi cấp năm bàn, nhật hóa trở về cấp nguyệt bàn, lúc hóa về đi cấp nhật bàn, này đều thuộc về âm dương hòa hợp mà sổ sinh, đoạn thời không sáng tắt, biểu hiện thời gian nào địa phương nào chuyện gì phát sinh, là lành hay dữ. Xem lưu năm trở xuống địa bàn ( ngậm ngày tháng năm lúc ), xem bản cung đối cung là có thể, không cần xem tam phương. Về phương diện khác tứ hóa năm sinh chỉ dùng để xem nguyên bàn đích vận mệnh cập đại nạn đấy vận mệnh, nó mặc kệ đến năm xưa, tiểu hạn.

Về vận đường đấy thay đổi:

(1) tốt thay đổi: đại quan hóa lộc chuyển kị hướng lưu quan chi niên, trên sự nghiệp tất nhiên có biến động, như chức vụ tăng lên hoặc chuyển đổi việc; nếu mặt tiền cửa hàng sinh ý có thể là sửa chữa, hoặc gia tăng buôn bán hạng mục các loại. Đại tài hóa lộc chuyển kị hướng lưu tài chi năm, biểu hiện một năm này dùng nhiều tiền ( tính kiến thiết chi tiêu ), như mở công xưởng, mua thiết bị, thiêm gia cụ, muốn làm trang hoàng các loại. Đại nạn tài, Quan lộc chuyển kị hướng năm xưa chi đồng loại cung vị vi năm đó có biến động. Duy ‘ Quan ’ có miệng, mà một hạn quản mười năm, do đó sẽ có mười không vong vị trí. Lấy tứ trụ đấy quan niệm mà nói, phùng không vong gặp cát không lành, phùng hung không hung, cũng được coi như từ ban đầu hay không. Như đại quan lộc chuyển kị hướng hợi, mà cung hợi ở bản hạn quản lý trong mười năm, lưu quan bất nhập hợi, tắc biểu hiện mười năm này sự nghiệp không có biến động. Nhưng là đây chỉ là môt luật. Thiết lập đại nạn có kể trên tình huống, biểu hiện không thay đổi, nhưng mà đại quan có tự hóa kị, lại vì thế hạn sự nghiệp nhiều biến động.

(2) bất lợi thay đổi: đại nạn tài, Quan hóa kị chuyển kị hướng năm xưa chi đồng loại cung vị ( lưu tài, lưu quan ), vì không lợi nhuận chi biến động.

Thay đổi nguyên nhân do căn cứ ‘ vận đường ’ khán quan lộc để ý tắc, chắm sóc tới lớn Quan sử cái gì cung vị đấy cung gì hóa kị, xung thêm vào cái gì cung vị, cung gì.

Nguyên bàn mười hai cung thẩm tra

Trừ cái này mệnh, tài, Quan có ở trên nguyên bàn nhìn ra ưu khuyết ở ngoài, thập nhị cung đấy mặt khác các cung cũng được đồng dạng để ý tắc thẩm tra này ưu khuyết. Tỷ như

Xem mẫu thân tình huống, huynh đệ vì mẫu thân cung, do đó cung huynh đệ vì bản cung, điền trạch vì kia khí số vị. Điền trạch hóa kị nhập mệnh cung, biểu hiện mẫu thân cả đời thị phi phiền toái tích tụ ngày một lớn. Phi hóa kỵ nhập di chuyển hướng mệnh cùng luận, biểu hiện mẫu thân thụ giáo dục trình độ không cao, hay không địa vị xã hội. Phản chi, nếu điền trạch hóa lộc nhập mệnh thiên tuyến, biểu hiện mẫu thân thụ giáo dục tốt bụng, rất có vinh dự. Nếu điền trạch hóa kị nhập vợ chồng hướng Quan lộc, biểu hiện mẫu thân ở trên sự nghiệp không có thành tựu, là bình thường bà chủ gia đình. Điền trạch hóa lộc nhập phu Quan tuyến, biểu hiện mẫu thân trên sự nghiệp có thành tựu.

Xem phối ngẫu tốt xấu lấy vợ chồng đương bản cung, phúc đức vi khí số vị. Phúc đức hóa cát diệu nhập huynh hữu tuyến ( vợ chồng tới phụ tật tuyến ), biểu hiện phối ngẫu có vinh dự, trí năng tốt; hóa cát diệu nhập tử điền tuyến ( vợ chồng huynh hữu tuyến ), biểu hiện sự nghiệp thành công. Phản chi, nếu phúc đức hóa kị nhập huynh nô, tử điền, giai biểu hiện bất lợi phối ngẫu.

Xem đứa con lấy đứa con vì bản cung, cung phụ mẫu vi khí số vị. Cha mẹ hóa lộc nhập vợ chồng ( đứa con cha mẹ của ), biểu tử nữ nhân trí thông minh, đệ tử tốt, có thể quang diệu gia tộc; quyền nhập vợ chồng biểu hiện còn thật sự thành tích không tệ; khoa nhập vợ chồng biểu hiện không có trở ngại, có quý nhân trợ giúp. Cha mẹ hóa cát diệu nhập tài phúc tuyến ( đứa con đấy huynh hữu tuyến ), biểu tử nữ nhân ở tài chính và kinh tế phương diện rất có biểu hiện. Đồng lý cha mẹ hóa kị nhập phu Quan tuyến, biểu tử nữ nhân ngây thơ; nhập tài phúc tuyến chủ tử nữ nhân sự nghiệp không làm nổi.

Xem tật ách trạng huống, huynh đệ vi tật ách đấy khí số vị, hóa diệu can của nó phản ánh tật ách cát hung. Cung huynh đệ cũng là mẫu thân cung, cho nên can của nó hóa diệu cùng di truyền, khỏe mạnh, thọ nguyên có quan hệ. Nơi này không nhiều lắm trình bày và phân tích.

Xem di chuyển, di chuyển là không gian hoạt động, mỗi một bản mệnh tạo cung thiên di ánh sao tình, nạp âm, thậm chí khí số vị ( cung phu thê ) tới hóa diệu nơi cư trú cung vị bất đồng, cho nên mỗi người cùng ngoại giới tiếp xúc bình thường không có một chút hình thức. Dời khí số vị ( cung phu thê ) hóa cát diệu nhập bản mạng đấy phụ tật tuyến ( cũng thế dời phụ tật tuyến ), biểu hiện người này đều không phải là hạng người qua loa, cho dù không làm quan cũng có một chút địa vị xã hội. Vợ chồng hóa lộc nhập huynh nô ( bản mạng đấy huynh nô cũng thế dời huynh nô ), biểu hiện bên ngoài sự nghiệp thành công, có thể làm mậu dịch kiếm ngoại hối. Nếu như phu thê hóa kị nhập phụ tật, huynh nô, chủ bên ngoài phát triển bất lợi, không thể muốn làm tiêu thụ bên ngoài.

Xem giao hữu, đứa con vi giao hữu đấy khí số vị ( cung tử nữ cũng xưng kết phường cung ), cung can của nó hóa cát diệu nhập mệnh thiên tuyến, biểu hiện sở giao bằng hữu theo khuôn phép cũ, có thân phận địa vị, nhưng cùng tới kết phường. Đứa con phi hóa kỵ nhập mệnh thiên tuyến, không thể cùng người kết phường. Nếu đứa con hóa kị nhập phu Quan tuyến, biểu hiện sở giao bằng hữu đơn giản đều là tầng dưới xã hội người. Mặt khác, đứa con hóa kị bất nhập mệnh thiên, phu Quan cái này hai tuyến, mà thay đổi cát diệu nhập phu Quan tuyến biểu hiện sở giao bằng hữu ở tài chính và kinh tế phương diện thực có thành tựu, đúng bản thân sự nghiệp phát triển sẽ có trợ giúp.

Xem phúc đức, phúc đức là ‘ hình ’ vị trí, là tới tài đấy địa phương, là ham mê cung, di chuyển là này khí số vị. Di chuyển hóa cát diệu lộc quyền khoa nhập tử điền tuyến, biểu hiện tổ đức lưu danh. Di chuyển hóa cát diệu nhập phụ tật tuyến, biểu hiện tổ nghiệp tươi tốt. Phụ tật tuyến là phúc đức đấy huynh hữu tuyến, cha mẹ lại bảo tướng mạo cung, là xem cha cung vị, xem gien di truyền đấy cung vị. Giao hữu vì kia khí số vị, xem không rõ chứng bệnh có thể lợi dụng cung nô bộc làm tới hóa diệu tới truy tung. Nếu dùng đến xem mệnh tạo tới phụ thân là người ra sao, cũng có thể đối chiếu kể trên cách loại suy vận dụng.

Đồng bộ đoạn quyết luận mệnh pháp

Tổng luận

Lấy cung mệnh cầm đầu, nghịch bố trí thập nhị cung, cung mệnh làm một, nghịch sổ tật ách vi sáu, xưng là nhất lục cộng tông. Tái nghịch sổ Quan lộc vi chín, là khí số vị. Lấy khí số vị tới can cung biến thành lộc quyền khoa kị ứng với bản cung cát hung hối lận. Đây là hà lạc tử vi đấu sổ đấy hòn đá tảng.

Thiên địa nhân tam bàn tứ hóa đấy quỹ đạo

Tư Đồ dương quân phát minh đồng bộ đoạn quyết, này đây nguyên bàn đích can cung hóa xuất một viên lộc hoặc kị, một đường theo dõi hạn, năm, nguyệt, tổng hợp lại lo lắng viên này lộc hoặc kị ở vào đại nạn, năm xưa đấy cái gì cung vị, sẽ sinh ra cái gì dấu hiệu.

Nguyên bàn cho thấy đấy con là tiên thiên rót vào định số, chỉ có ở đại nạn xuất hiện ứng sổ giống, hơn nữa năm xưa điều kiện tụ họp lúc, mới tính đến tột cùng.

Khí số vị tới hóa diệu ứng với bản cung cát hung hối lận, đồng nhất cực kỳ trọng yếu quan niệm không chỉ có thích hợp với nguyên bàn, cũng thích hợp với các cấp hoạt bàn, hơn nữa muốn lên xuống bàn song tuyến trao đổi theo tìm dấu hiệu, quyết định cát hung.

Thông thường nói đến mệnh xem số mệnh, hạn nhìn lên khoảng không, năm khán phá bại điểm. Theo trên nguyên bàn xem, mệnh tới hóa diệu quyết định tài chi lợi hại, tài chi hóa diệu quyết định sự nghiệp thành bại, Quan tới hóa diệu quyết định nhân vinh nhục. Đây chỉ dựa vào sức ảnh hướng lớn nhất người mà nói. Trên thực tế mệnh cùng tài, tài cùng Quan, Quan cùng mệnh, này bản cung khí số vị tới hóa diệu giai nhu kiêm tham gia, theo tìm này điểm vướng mắc. Một, năm, cửu tam phương, đệ ngũ cung cùng bản cung trong lúc đó cũng sẽ sinh ra ngoại lực ảnh hưởng. Bình thường đại khách luận mệnh lúc thường thường chính là lấy mệnh đúng tài, như đại nạn hóa cấp bản tài lấy xem xét đại nạn tài vận lợi hại; tài đúng Quan, như đại tài hóa cấp bản quan lấy quyết định sự nghiệp thành bại; Quan đúng mệnh, như đại quan hóa cấp bản mạng đã định đại nạn vinh nhục. Theo pháp cũng là nhập phụ tật chủ quang minh, nhập huynh nô chủ thành tựu, nhập tam hợp phương chủ cách điệu cao.

Hành hạn cùng bản mạng giữa tăng giảm ảnh hưởng là to lớn. Đối với cái này cần phải chú ý. Như bản quan hóa lộc nhập bản phụ, chủ quang minh, nhưng tồn tại trong hạn như đại quan hóa kị như bản phụ tắc tỏ vẻ quang minh thất, cho nên tốt số không bằng vận tốt, tốt số vận không tốt cũng không nên việc. Tốt số cũng muốn vận trợ, vận như thế nào trợ?

(1), Quan lộc vi cung mệnh đấy khí số vị, đồng lý mỗi một đại nạn đấy Quan lộc cũng đối xử giống mệnh tới khí số vị. Hóa diệu can của nó phải trở về cấp nguyên bàn đích cung mệnh dùng. Đại quan tới hóa diệu nhập nguyên bàn mệnh tới tam hợp mới là xem vận mệnh, nhập phụ tật cùng công văn có quan hệ, nhập huynh nô cùng thành có liên quan.

(2), tiền tài làm quan lộc tới khí số vị, đồng lý đại nạn đấy tiền tài cũng coi là Quan lộc khí số vị, hóa diệu can của nó phải trở về cấp nguyên bàn đích cung quan lộc dùng, đại tài tới hóa diệu nhập tam hợp mới là xem vận mệnh, nhập Quan lộc phụ tật cùng sự nghiệp tới công văn có quan hệ, nhập Quan lộc huynh nô cùng sự nghiệp thành có liên quan.

(3), cung mệnh vi tiền tài đấy khí số vị, đồng lý đại nạn mệnh dã coi là tiền tài đấy khí số vị, hóa diệu can của nó phải trở về cấp nguyên bàn đích cung tài bạch dùng, nhập tam hợp phương xem vận mệnh, nhập tiền tài đấy phụ tật cùng tiền tài tới công văn có quan hệ, nhập huynh nô cùng tài vụ thành có liên quan.

Nguyên bàn bình thường bất động, là vì tĩnh, thuần âm. Đại nạn bàn mỗi mười năm dời một cung, là vì động, thuần dương, này âm dương chi lý tức ở chỗ đây.

Tử vi đấu sổ đơn giản rõ ràng giáo trình năm xưa cách nhìn, kỳ thật cùng đại nạn không sai biệt lắm, tự chảy năm cung mệnh ở bên trong là tinh diệu đặc tính xuống tay, lại nhìn sao tứ hóa ( năm xưa Thiên can sao tứ hóa, hiện giờ năm quý dậu năm thủ quý phá cự âm tham ), xem sao tứ hóa đối lưu năm cung vị đấy đánh sâu vào hiệu quả như thế nào, trở lại thăm sao tứ hóa đúng đại nạn hoặc bản mạng đấy đánh sâu vào hiệu ứng, nhìn nhìn lại rốt cuộc là cung nào vị trí bị sao tứ hóa dẫn động.

Tỷ như: mỗ cô gái năm xưa đấy sao tứ hóa tham lang hóa kị hóa đang chảy năm cung phúc đức, lại sẽ chiếu đại nạn đấy hóa kị, tắc đại biểu năm này cô bé này phương diện tinh thần sắp có làm phức tạp phát sinh, tức vi cái gì vậy khổ sở; nữa nghiên cứu trong đó, nhân năm xưa tham lang hóa kị hòa đại nạn vũ khúc hóa kị giáp đại nạn cung phu thê, mà đại hạn cung phu thê nguyên bản có hóa lộc, lại sẽ chiếu năm xưa đấy lộc tồn cập sao hóa quyền, đây đại biểu nàng này đứa bé năm nay là tình khổ sở, nguyên nhân là bởi vì nàng đối với nam nữ yêu cầu cập chú ý sự hạng hiện lên, thả đồng thời có hai đứa bé trai cung kỳ lựa chọn, nhưng nàng khó có thể quyết định ─ bọn họ các hữu ưu khuyết điểm, rất khó kết luận ( đến từ cá tính, địa vị xã hội. . . Các loại ), lúc này cần thái tuế nhập quái pháp tài năng tìm tòi kết quả.

Do đó giống như phía trước ta lời nói: đẩu số hệ thống đến năm xưa tổng cộng là ba tầng kết cấu, cơ bản, tầng thứ nhất là bản mạng mệnh bàn bộ phận cập lúc sinh ra đời Thiên can sở lấy ra sao tứ hóa; tầng thứ hai là lớn hạn mệnh bàn bộ phận cập đại nạn can cung ở bên trong sở lấy ra sao tứ hóa; tầng thứ ba là năm xưa mệnh bàn bộ phận cập năm nay năm xưa ( như 82 năm quý dậu năm sao tứ hóa từ can quý tới lấy ) sao tứ hóa. Tầng ba này bộ phận, cơ bản tầng thứ nhất là bản mạng mệnh bàn người, mà thực tế biểu hiện là năm xưa mệnh bàn biểu hiển. Mà đại hạn tắc ở truyền thừa tác dụng, đó là bản mạng mệnh bàn là căn bản, là khung xương, đại nạn mệnh bàn là cơ thể, thần kinh, năm xưa mệnh bàn là da thịt mặt ngoài cập ngũ quan. Nhưng là nói như vậy chỉ là phi thường phổ biến hóa tình hình, đối với đặc định sự, tắc dính đến điều kiện đưa vào, như thế mới đủ lấy luận định chuyện cát hung.

Tỷ như: một người bản mạng cung sự nghiệp hóa kị, đại nạn cung sự nghiệp lại hóa kị, năm xưa cung sự nghiệp cũng hóa kị, là đại biểu người này nhất định thất bại thảm hại hoặc là bị cuốn gói? Đương nhiên không phải dạng này, nếu không cùng một tờ mệnh bàn người đem không một tránh cho, đây là thập phần buồn cười cách nói. Hôm nay giải thích là: những người này ở đây bất đồng thời gian, bắt đầu làm tính chất khác nhau công tác, bởi vì bọn họ đúng cùng vận khí có phản ứng bất đồng. Cũng bởi vì kể trên đấy nguyên nhân, mọi người lẫn nhau vận mệnh bất đồng ─ này vẫn là về cứu đến phía trước ta sở tham khảo đẩu số triết học nguyên lý ─ đến từ thời gian điểm xuất phát bất đồng, hạng mục công việc sai biệt bố trí.

Phía trước nói phương pháp là bình thường hóa dưới tình hình, phán định một ít đặc biệt hạng mục công việc lại có đãi “Trọng điểm cung vị” xác nhận, này yếu điểm cũng thế tử Vân tiên sinh nói ra. Tử Vân tiên sinh đấu nhau đếm cống hiến, thật sự thập phần thật lớn, hắn đối với đẩu số kỹ xảo tăng lên đơn giản giống như: thiên không sinh trọng ni, muôn đời như đêm dài. Đẩu số mười năm này đấy phát triển, ở phương diện kỹ xảo đấy đẩy mạnh cập phát triển, có cửu thành đến từ tử Vân tiên sinh đấy lớn, hắn những sách này là sơ giai người tiến hơn một bước nước cờ đầu, phán học giả gia tăng chú ý. Người viết sở trần thuật phương pháp, rất nhiều cũng là đến từ tử vân đại sư đấy khái niệm, chỉ tiếc hôm nay tử vân đại sư chưa viết ra hắn đúng cả đẩu số thể hệ hiểu biết hoặc là cả đẩu số đấy triết học quan, mà vẫn đang vất vả địa ở dẫn dắt người hiểu biết ít ─ sao lại nhìn người khác như thế tế kết giao, thấy thế nào thủ trưởng, thấy thế nào điền trạch, phong thuỷ. . . . Ở đây chỉ có thể hy vọng hắn sớm ngày hoàn thành, tắc đẩu số tới tiến triển đương càng bất khả hạn lượng.

Trọng điểm cung vị là đẩu số phương pháp ở bên trong định vị vấn đề, vậy một việc, rốt cuộc tại trong mệnh bàn đấy vị trí kia, tỷ như: công tác một chuyện mà nói, có tiên thiên bản mạng là sự nghiệp cung, đại nạn là sự nghiệp cung, cùng với năm xưa là sự nghiệp cung ba tầng kết cấu; một người đầu cơ cổ phiếu kiếm tiền, rốt cuộc xem bản mạng đấy phúc đức, đại nạn đấy phúc đức, hoặc là năm xưa đấy cung phúc đức? Này quy tắc là cái dạng này đấy, một cái kia cung vị vị trí bị dẫn động tình hình góc kịch liệt, thì thôi tới làm trọng điểm cung vị.

Mặt trên một câu nói kia là chỉ: sao tứ hóa đấy dẫn động đạt tiêu chuẩn cục hay không phát sinh tác dụng; tỷ như tam đại kị dẫn động so với hai đời kị tác dụng lớn ( tam đại kị thủ bản mạng đấy hóa kị, đại nạn đấy hóa kị cập năm xưa đấy hóa kị ), hai đời kị là chỉ bản mạng cập đại nạn hoặc bản mạng cập năm xưa hoặc là đại nạn cập năm xưa đấy kị, bởi vậy song kị giáp kị, liền so với song kỵ giáp tới thảm; song lộc giáp lộc, liền so với đều nghe theo song lộc mạnh. Một cái cung vị nếu dẫn động song lộc giáp lộc, tám phần là trọng điểm cung vị, đạo lý giống vậy, coi trọng thị trường chứng khoán đầu cơ, đi đến song kỵ dẫn động cung phúc đức, vậy sẽ phải cẩn thận bảo hộ. Này định vị vấn đề cũng muốn từ tinh diệu tính chất, sao tứ hóa cập cung vị ở giữa cho nhau tác dụng quyết định, muôn vàn cẩn thận, nếu không vuốt mông ngựa có thể nào, đập tới trên đùi ngựa cũng không quá tốt.

Mặt khác liên tục quan niệm cũng thế ứng dụng ở trong lưu niên đấy. Có định vị pháp về sau, trọng điểm cung vị tìm ra, tiếp xuống phỏng đoán trọng điểm cung vị đấy giảm và tăng, hay dùng sao tứ hóa để suy đoán ( có đôi khi không chỉ dùng sao tứ hóa, năm xưa lộc tồn cập kình dương đà la giai phải cân nhắc ) sau lại tới biểu hiện. Lệ như hôm nay ra ngoài ra ngoài địa công tác, tướng công tác định vị tại tiên thiên di chuyển cập năm xưa cung sự nghiệp bên trên, tới rồi sang năm, xem giáp tuất năm sao tứ hóa đúng ngày cung đấy tác dụng, nếu như là tam hợp lộc khoa quyền, lại song lộc đến giáp, sang năm khi có lên chức cơ hội, cũng có thừa lương tác dụng. Mặt khác các năm liền đều tự theo như tự để suy đoán. Nếu là công tác lâu dài, tắc tham khảo đại nạn đấy sao tứ hóa tác dụng cập kế tiếp đại nạn đấy sao tứ hóa tác dụng, bởi vậy nhưng quyết định công tác quá trình cùng thất.

Cái cuối cùng khái niệm so sánh kỳ quái, tử Vân tiên sinh xưng là “Duyên tới duyên đi” ─ chỉ dùng để lấy phán định một chuyện phát sinh cập kết quả phương pháp. Phương pháp kia sẽ đối vu sao tứ hóa đấy dẫn động khái niệm thập phần thuần thục mới có thể thuận buồm xuôi gió, học giả có thể tham khảo tử Vân tiên sinh đấy đại tác phẩm, “Đẩu số luận cầu tài” các loại thư. Đương nhiên là có lúc không chỉ là tứ hóa tác dụng, tam hợp tác dụng cũng sẽ sinh ra hiệu quả. Dùng cập kế tiếp đại nạn đấy sao tứ hóa tác dụng, bởi vậy nhưng quyết định công tác quá trình cùng thất. Tóm lại, đây cũng là một cái sao tứ hóa cập cung vị biến đổi kỹ xảo.

Mặt trên đại khái đã đem đẩu số đấy phỏng đoán cách mơ hồ gia dĩ thuyết minh, bởi vì trên thực tế lâm mệnh bàn lúc thiên biến vạn hóa, do đó học giả nên nhiều từ tinh diệu tính chất, sao tứ hóa cập cung vị biến hóa các đặc tính xuống tay, có thể đuổi dần có tâm đắc. Mặt khác khả bình thường nhiều hơn phỏng đoán một ít chính mình hết sức quen thuộc mệnh bàn, đây đối với tính chất sao đợi hiểu, có nhiều giúp ích. Nếu là đặc thù hạng mục công việc tới thôi diễn, tắc thỉnh phản phúc cân nhắc lĩnh ngộ tử Vân tiên sinh đấy đại tác phẩm: “Đẩu số luận cầu tài “, “Đẩu số luận hôn nhân “, “Đẩu số luận sự nghiệp” cập “Đẩu số luận điền trạch” chư thư, những sách này phương pháp, đại khái tức là người viết câu trên sở nói tới trọng điểm. Người viết công lực kém xa tử vân đại sư, nhưng phán thay hắn nhiều dẫn một số người nhập đẩu số đấy đường lớn, khiến cho mọi người có thể thoát ly sai lầm làm hại người đấy khốn cảnh, đây là người viết đấy một cái nho nhỏ tâm nguyện, phán học giả hiểu.

Ở đẩu số đấy phỏng đoán bên trên, có thật nhiều hạn chế ngàn vạn phải chú ý: đẩu số đấy vận thế tốt xấu, không thể trái với vật lý thế giới lực lượng tác dụng, đẩu số không thể trái với chế độ chánh trị, không thể phản kháng thế giới kinh tế thuỷ triều, thế tục xã hội lệ thường cập thành kiến. . . Các loại, bởi vì kể trên những yếu tố này đều không phải là đẩu số cơ bản triết học thiết kế lo lắng ở bên trong đồ vật này nọ. Trên thực tế những yếu tố này đều là “Điều kiện đưa vào” lo lắng phạm vi, đây là trọng yếu quan niệm, bởi vì này đối với mỗi người có vận mệnh của mình có ảnh hưởng trọng đại. Đây là một thực tế phỏng đoán bên trên phải có quan niệm ─ mang vào nói một chút, đây là khoa học hóa đẩu số thể hệ cố gắng một trong. Bộ này phân hoàn toàn cách nói tướng ở phía sau tái nói tỉ mỉ.

Luận thu nhập tiền tài

Luận thu nhập tiền tài, trước phải phân rõ ngã cung cùng tha cung. Ngã cung chính là mệnh, Huynh, tài, tật, Quan, điền, còn lại vì hắn cung. Hắn phi hóa lộc nhập ngã cung tỏ vẻ cho ta, ta phi hóa lộc nhập tha cung tỏ vẻ ta cấp nhân.

Giảng tài, lộc quyền khoa kị đều hữu dụng. Lộc quản dụng nhất, biểu hiện liên tục không ngừng một bút tiếp một bút; quyền là lộc dư khí, biểu hiện ngay ngắn một cái nhóm, như dân đi làm một tháng tiền lương một túi; khoa chính là quý nhân, ở ta thiếu tiền lúc có người sẽ ra tay viện trợ, khoa cũng có khả năng là một loại thu nhập thấp, không có trở ngại tình huống.

Tật ách phi hóa lộc nhập cha mẹ làm một tắc thu nhập tiền tài công thức. Tật ách là Quan lộc điền trạch, là ta phát tài đấy địa phương, như công ty, nhà xưởng, văn phòng, buôn bán sở các loại, ta thiết lập tràng phòng nhường khách nhân tới cửa kinh doanh; cha mẹ là tiền tài đấy giao hữu, cung nô bộc có giao dịch, tiếp xúc, tiếp nhận ý tứ.

Giao hữu phi hóa lộc nhập huynh đệ cũng thế thứ nhất thu nhập tiền tài đấy công thức. Giao hữu vi đứa con đấy tiền tài, vi vãn bối tiền tài, huynh đệ vi tài bạch của điền trạch, cũng thế điền trạch đấy tiền tài, coi là khố vị trí, phi hóa lộc nhập huynh đệ kêu nhập kho.

Cha mẹ là tiền tài đấy giao hữu, cũng thế giao hữu đấy tiền tài. Cung phụ mẫu đấy điền trạch hóa lộc nhập mệnh biểu hiện ta đạt được bằng hữu tiền tài; hóa lộc nhập huynh đệ ( huynh đệ làm ruộng trạch đấy tiền tài ), biểu hiện bằng hữu đem tiền đưa đến nhà của ta đến, đây là tại gia mở tiệm thứ nhất thu nhập tiền tài công thức; hóa lộc nhập tật ách, biểu hiện bằng hữu đem tiền xài ở trên người của ta, hoặc ta đem kiếm được tiễn phóng ở trên người; hóa lộc nhập điền trạch ( điền trạch tài chi khố ), biểu hiện thu vào tiễn có thể trữ súc. Điền trạch vi tiền tài đấy tật ách, nãi tài chi thể, được coi là tài chi khố có cất chứa ý, dùng kế toán quan điểm mà nói là xách tồn không cần công quỹ; huynh đệ còn lại là tài bạch của điền trạch, cũng thế điền trạch đấy tiền tài, chúng ta cây điền trạch làm tác gia đình, phi hóa lộc nhập huynh đệ là thu vào tiễn để ở trong nhà chỉ linh tinh chi dùng, là thần tài qua cửa.

Luận tài lấy tiền tài vì bản cung, cung mệnh trở thành tiền tài đấy Quan lộc ( khí số vị ), cung quan lộc biến thành ra lộc quyền khoa kị ở ứng với bản cung đấy cát hung hối lận. Thiết lập cung mệnh hóa lộc quyền khoa tam cát nhập tử điền tuyến, tử điền tuyến vi tiền tài đấy phụ tật tuyến, phụ tật tuyến lại xưng là công văn tuyến, chủ quang minh, vận may, thăng hoa, tấn chức. Tài chi Quan hóa tam cát nhập tài của phụ tật, biểu hiện tiền tài phương diện quý nhân hiện tại, có thể thực thông thuận. Hoặc là cung mệnh hóa lộc quyền khoa tam cát nhập phụ tật tuyến, phụ tật tuyến lại vi tiền tài tới huynh hữu tuyến, huynh hữu tuyến lại vì trở thành liền tuyến, biểu hiện tiền tài phương diện sẽ rất có thành tựu. Tương phản, phi hóa kỵ nhập tử điền tuyến hoặc phụ tật tuyến, đều tỏ vẻ đây một đời người cùng tiền tài vô duyên, cầu tài không bằng cầu danh mặt khác, đẩu quân chỗ ở can cung, hóa lộc nhập năm xưa đấy mệnh, Huynh, tài, điền các loại, cũng tỏ vẻ có thu nhập tiền tài hiện ra, nếu có một đại tiền đề phải chú ý, tức lộc không thể xung đột kị, lộc bị kị hướng thành lành chỗ giấu hung, nhìn xem cảnh đẹp đang nhìn lại thành không.

Xem cung nào hóa lộc nhập tiền tài, thì có thể lấy hiểu được dùng phương thức gì kiếm tiền, hoặc biết mưu sinh phương pháp.

Luận tài cũng thế dùng đồng bộ đoạn quyết, tức theo nguyên mệnh bàn cung mệnh hóa xuất một viên lộc kị, một đường theo dõi hạn, năm, nguyệt, xem viên này lộc kị ở vào hạn, năm, tháng vị trí nào.

Luận lên chức

Lên chức trọng yếu nhất có hai cái cung vị, một là cha mẹ, hai là Quan lộc.

Bản quan hóa lộc nhập cha mẹ, bản một đời người tương lai tươi sáng, thời còn học sinh công khóa tốt; quyền nhập còn lại là khắc khổ cố gắng công khóa tốt; khoa nhập tắc là bình sinh không có chí lớn, chỉ cầu sáu mươi điểm; phi hóa kỵ nhập tắc không bàn nữa, hóa kị như nhập bản cung hoặc đối cung phá tan đều không được.

Hành vận, chắm sóc tới lớn Quan hóa tam cát nhập ‘ bản phụ ’, tắc đại hạn này mười năm ‘ có quang minh, vận đường tốt ’; nếu lưu quan lại vào ‘ tổ phụ ’, tắc mười năm này thăng định rồi. Quan hóa lộc nhập phụ chủ lên chức, nếu phụ vô chính diệu hoặc chủ tinh không tứ hóa, tắc xem tật ách, phi hóa lộc nhập tật ách đối xử giống nhập cha mẹ, chính là phi hóa lộc nhập tật ách chiếu cha mẹ góc nhẹ, thẳng vào cha mẹ góc thật, mà ở cơ quan hành chính công tác lấy thẳng vào cha mẹ quản dụng nhất. Như ở quốc doanh sự nghiệp cơ quan công tác, thì thôi phi hóa lộc nhập huynh đệ hoặc giao hữu góc có lợi. Phụ tật vi công văn tuyến chủ lên chức, huynh nô vì trở thành liền biểu hiện đề bạt. Tấn thăng làm từng bước thăng chức, catwalk giai; đề bạt còn lại là đặc biệt, một đêm thành danh.

Thiên mệnh hóa quyền nhập bản mạng hoặc bản quan, năm xưa hoặc lưu quan đi tới chiếu địa chủ lên chức, thêm hóa lộc càng nghiệm, biểu hiện thăng quan lại tăng lương. Nhu chú ý là muốn thẩm thanh đại nạn quản lí đấy trong mười năm, này năm xưa hoặc lưu quan gì người tiến vào trước chiếu địa ( đối cung ), tựu lấy đi trước tiến vào chi niên ưu tiên xem ra.

Luận kết phường

Trước xem xét cung nô bộc, thị này tinh tình hay không may mắn. Tái lấy giao hữu đấy Quan lộc ( đứa con ) đi hóa tam cát, nếu lộc quyền khoa nhập phụ tật hoặc huynh nô, biểu hiện có thể kết phường. Hóa kị tắc tuyệt đối không thể, phi hóa kỵ nhập phụ tật lại có văn trong sách phiền toái, nhập huynh nô tắc không thể được việc. Cung tử nữ hóa tam cát nhập mệnh tài Quan tam hợp phương, kị hướng Quan lộc có thể kết phường; hoặc phi hóa kỵ nhập tam hợp phương, mà tam cát phu, thiên, phúc chiếu tam hợp phương, cũng được kết phường.

Cha mẹ là công văn cung, can năm sinh phi hóa kỵ nhập hoặc cung quan lộc phi hóa kỵ nhập, cả đời công văn thị phi nhiều, không nên cùng người kết phường, cùng hội giúp nhau, cùng người người bảo đảm đều không thể, hảo tâm tuyệt đối không có hảo báo.

Cha mẹ hóa quyền nhập mệnh cung tỏ vẻ bản nhân ra kỹ thuật cổ.

Đại nạn, năm xưa phải kiêm tham gia.

Phía đối tác sổ xem cung nô bộc đấy ngũ hành cục, thủy cục hai người, mộc cục ba người, kim cục bốn người, thổ cục năm người, hỏa cục sáu người. Công ty cổ phần nãi đại chúng sự nghiệp, không lấy kết phường luận.

Tài chính ngạch xem cung phụ mẫu ( giao hữu tài ).

Buôn bán hạng mục lấy tiền tài đấy kị lộc quyền khoa nhập ta mệnh, Huynh, tài, tật, Quan, điền, thị này sở trứ ngôi sao tính kiên quyết thi hành nghiệp.

Luận ngoại tiêu

Tiêu thụ bên ngoài xem cung thiên di cùng cung phu thê, di chuyển chỉ bản cung, vợ chồng vi di chuyển tới Quan lộc, trước xem xét nên hai cung ánh sao tình cát hung như thế nào.

Năm xưa của cung phu thê hóa tam cát nhập đại nạn đấy phụ tật tuyến biểu hiện năm nay cùng người ký kết thuận lợi. Phi hóa kỵ nhập lại có văn trong sách phiền toái. Tiêu thụ bên ngoài kiếm tiền hay không, xem năm xưa cha mẹ hóa lộc có hay không nhập đại nạn đấy mệnh, Huynh, tài, điền, có tắc cát; kị hướng này đó cung vị tắc hung.

Hướng di chuyển năm nay tiêu thụ bên ngoài không tốt.

Xung tử nữ năm nay hay không đơn đặt hàng.

Luận tuyển cử

Đại quan hóa tam cát nhập bản mạng, phụ tật hai cung, tỏ vẻ đồng nhất đại nạn ‘ công danh có hi vọng ’, là loại đề danh có thể coi tuyển. Phi hóa lộc nhập cao nhóm được tuyển; quyền nhập phải cố gắng tranh thủ; khoa nhập là Please phụ lão huynh đệ ban cho ‘ đồng tình ’ đấy một phiếu; phi hóa kỵ nhập tắc không có hi vọng. Lưu quan cũng phải cân nhắc, ganh đua một năm này, lưu quan hóa tam cát nhập đại nạn đấy phụ tật, có thể coi tuyển, nhưng quyết không thể phạm huý hướng.

Loại ngoại nhân sĩ lấy Quan lộc hóa tam cát nhập huynh nô là việc chính, phi hóa kỵ nhập tắc không bàn nữa.

Luận xuất ngoại

Di chuyển ( nói về mệnh hạn ) hóa lộc nhập dần, thân, tị, hợi tứ mã nơi, biểu xuất nước đào tạo sâu, phi hóa kỵ nhập là xuất ngoại công tác.

Di chuyển hóa lộc nhập tử, ngọ, mão, dậu tứ đào hoa địa, vi xuất ngoại ngắm cảnh.

Di chuyển hóa lộc nhập thìn, tuất, xấu, chưa, là lấy thẻ xanh di dân nước ngoài. Một năm kia đi ra ngoài, chắm sóc tới lớn thiên hóa kị tới hướng cung, đương năm xưa đi đến một năm này lúc liền có thể xuất ngoại. Nói thẳng nói chính là lớn thiên hướng năm xưa tỏ vẻ vi xuất ngoại năm.

Tam hợp phái cái nhìn là lợi dụng tinh tình, đương năm xưa nhập dần, thân, tị, hợi, động tinh ( cơ nguyệt đồng lương Sát Phá Lang thái dương ) biết thiên mã chủ xuất ngoại, tiểu hạn cùng luận.

Luận chỉ số thông minh

Xương khúc nhập mệnh hoặc giáp mệnh, gien di truyền không tệ, thông minh, nhưng học tập thái độ không tích cực, căn cơ nông cạn. Chân chính có nội hàm là xương khúc Khôi Việt nhập cha mẹ tật ách, đương nhiên mặt khác tinh tình cũng phải cân nhắc xương khúc nhập điền trạch là nhà lý thư rất nhiều cũng không thích đọc.

Tóm lại, chỉ số iq cao thấp, công khóa tốt xấu, phải cân nhắc xương khúc Khôi Việt cùng Quan lộc lộc quyền khoa hay không nhập phụ tật tuyến cùng huynh hữu tuyến, cũng chính là muốn xem mệnh, phụ, Huynh, tật, bạn bè này năm cung vị.

Luận vay tiền

Thập nhị cung chia làm bát phương ( quẻ ), tử cung Khảm phía chánh bắc; ngọ cung ly chính nam phương; mão cung chấn động hướng chính đông; cung dậu đổi phía đằng tây; xấu cấn dần phía đông bắc; chưa khôn thân hướng tây nam; thìn tốn tị phía đông nam; tuất càn hợi hướng tây bắc.

Lưu nhật hóa khoa nơi cư trú cung vị là quý nhân phương, thử nghĩ nên mới có những bằng hữu kia chính là quý nhân.

Lưu nhật đấy tiền tài hóa quyền nhập lưu ngày không có dùng, phải dùng hóa lộc, vô lộc dùng khoa, vô khoa dùng Khôi Việt ( lấy lưu nhật làm độn tới ).

Lộc là tình là tiễn. Thiết lập giao hữu phi hóa lộc nhập mệnh, biểu hiện bằng hữu đối với ta hữu tình, hướng bằng hữu vay tiền rất lạc quan. Phi hóa lộc nhập mệnh, tài, điền đều có thể dùng.

Luận Quan tụng thị phi

Xương khúc là giấy chứng nhận ngôi sao, thiết lập Quan lộc làm vi tân hoặc tị, sứ văn xương văn khúc hóa kị, dễ có công văn thị phi, hơn nữa xương khúc ở tật ách hóa kị hướng cha mẹ càng nghiệm.

Quan lộc hóa kị hướng cha mẹ khá nhiều phiền toái, năm xưa cha mẹ của hóa kị hướng đại nạn cha mẹ của, cũng tỏ vẻ một năm này sẽ có công văn vấn đề. Hắn như năm xưa cha mẹ của hóa kị nhập đại nạn cha mẹ của hướng đại tật, đại tật lại là lưu điền, loại tình huống này sẽ nhân quan tòa mà ngồi tù.

Liêm trinh vi tù ngôi sao, xuất hiện ở phụ tật tuyến quan tòa là tất nhiên, nếu Okita trạch, tỏ vẻ nhân không ở nhà —— ngồi tù.

Gì mười hai cung tân làm sứ xương khúc hóa kị đều có phiền toái, duy cân nhắc nặng nhẹ, chỉ dựa vào làm cho cùng người triền tụng hoặc ngồi lao người gia dĩ nghiên cứu, còn lại luận mệnh lúc rất không cần phải tế thêm suy luận. Bởi vì cung quan lộc biến thành lộc quyền khoa kị, có thể dùng để xem vận đường, cho nên cung quan lộc tân làm hóa kị hướng cha mẹ, cả đời không miễn quan tụng thị phi tích tụ ngày một lớn, đây mới là khẩn yếu nhất. Mặt khác tinh diệu hóa kị giống nhau không nên, duy lấy văn xương, văn khúc, liêm trinh hóa kị lớn nhất hung tính

Văn xương ở tật ách hóa kị hướng cha mẹ, loại này Quan tụng thị phi cùng người sự có quan hệ; văn xương ở huynh đệ hóa kị hướng giao hữu, giao hữu làm quan lộc cha mẹ của ( công văn cung ), loại này Quan tụng thị phi cùng sự nghiệp có quan hệ; văn xương ở cha mẹ, hóa kị hướng tật ách, tật ách vi tiền tài cha mẹ ( công văn cung ), loại này Quan tụng thị phi cùng tiền tài có quan hệ.

Luận đòi nợ

Cha mẹ ( giao hữu tài ) hóa kị nhập di chuyển hướng mệnh, không chiếm được; cha mẹ hóa kị nhập mệnh —— theo giai đoạn đòi lại, không như ý; phi hóa lộc nhập —— thuận lợi; khoa nhập —— hảo ngôn thương lượng khả chiếm được; quyền nhập —— ác mặt tương hướng, không nhất định chiếm được đến.

Luận hợp hôn, kết phường, nhân ta đối đãi Tư Đồ dương quân dùng tứ hóa pháp đoạn hợp hôn, kết phường, nhân ta đối đãi hơn giản tiện chút:

Theo song phương xem, phàm đối phương tới can năm sinh hóa cát diệu nhập ta tam hợp phương, biểu hiện người này có thể khiến cho ta cách điệu cao, có thể cho ta ân huệ; can năm sinh hóa cát diệu nhập cha ta tật, biểu hiện vì đó ta công văn quý nhân, đúng ta nhân cách đấy thăng hoa có trợ giúp; can năm sinh hóa cát diệu nhập anh ta bạn bè, vi trợ giúp ta sự nghiệp thành công; nhập điền trạch, phúc đức cũng coi là tốt cấu.

Nếu sao hóa kỵ nhập ta mệnh thiên tuyến, tài phúc tuyến, tất vi vợ chồng bất hoà, trăm triệu không được. Phi hóa kỵ nhập phu Quan tuyến bất kị.

Còn nữa, đối phương cung mệnh làm biến thành lộc ngôi sao, vừa lúc cho ta mệnh, tật, Quan đứng đầu tinh giả, cũng biểu hiện đối phương đối với ta tình thâm ý nùng, hơn nữa phi hóa lộc nhập cung mệnh người là nhất. Nơi này đối phương mệnh cung, có thể là nguyên bàn mệnh, cũng có thể là hạn bàn mệnh.

Tóm lại, phương pháp này có thể dùng đối phương can năm sinh hoặc cung mệnh làm tới hóa diệu nhập ta tới thập nhị cung lấy xem xét này nên kị. Đồng lý có thể dùng lấy thẩm tra nhân ta trong lúc đó đối đãi tới lợi hại.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Phương ngoại nhân: hà lạc tử vi Tư Đồ dương quân

Về hóa kị đấy giải thích

Tư Đồ dương quân đấy đồng bộ đoạn quyết lợi dụng bản mệnh bàn cung mệnh kị đến phán đoán tài vận, dùng cung quan lộc đấy kị đến phán đoán vận đồ, dùng cung tài bạch đấy kị đến phán đoán sự nghiệp.

Cung mệnh là tiền tài đấy khí số vị, cung mệnh hóa xuất kị làm cho sự nghiệp thất bại tất cùng tiền tài có quan hệ, giống như là chính mình tài chính thiếu nhập bất phu xuất.

Cung quan lộc là cung mệnh đấy khí số vị, cho nên từ Quan lộc hóa xuất kị bình thường coi như là một nhân tố con người. Bởi vì cung mệnh là ta, ta là nhân, Quan lộc là của ta khí số vị, cho nên Quan lộc hóa kị làm cho sự nghiệp thất bại phải là người làm nhân tố, giống như là từ về đoán sai lầm hoặc cá tính vấn đề mà làm cho thất bại. Như Quan phi hóa kỵ nhập đứa con Okita trạch, chuyện xui xẻo tất cùng điền trạch có quan hệ. Phi hóa kỵ nhập mệnh hướng di chuyển, chuyện xui xẻo tất cùng di chuyển có quan hệ. Phi hóa kỵ nhập huynh đệ hướng giao hữu, chuyện xui xẻo tất cùng giao hữu có quan hệ.

Tiền tài là Quan lộc khí số vị, cho nên tiền tài hóa kị làm cho sự nghiệp thất bại là bởi vì sự nghiệp xảy ra sai sót, như xuất hiện đối thủ cạnh tranh mạnh, đơn đặt hàng vấn đề, phòng kinh doanh chủ nhiệm tạm rời cương vị công tác mang đi các khách hàng.

Một viên sao hóa kỵ kích lên gợn sóng sẽ ảnh hưởng đến thập nhị cung, sẽ sinh ra nhiều ít cát hung hối lận, có thể từng bước một xem xét tra được, khi nào thì kiếm tiền, khi nào thì bồi thường tiền, họa phúc quang vinh khô đều ở đây mệnh bàn lý. Như phi hóa kỵ nhập Quan hướng vợ chồng, nhập Quan tỏ vẻ sự nghiệp khó thực hiện, thị phi nhiều; hướng vợ chồng, tỏ vẻ vợ chồng duyến gầy. Vợ chồng là huynh đệ của huynh đệ, lại tỏ vẻ huynh đệ có người cùng phối ngẫu cảm tình bất hòa. Vợ chồng vẫn là cha mẹ đứa con, cha mẹ đứa con chính là ta huynh đệ, cho nên cũng tỏ vẻ không chiếm được huynh đệ ân huệ. Vợ chồng vẫn là phúc đức đấy tiền tài, lại tỏ vẻ vi ham mê tổn hại tài. Vợ chồng vẫn là điền trạch đấy tật ách, tỏ vẻ không có phòng ốc của mình, hoặc điền trạch là tài chi khố, lại tỏ vẻ không thể dự trữ vân vân.

Một viên kị ít nhất sẽ lan đến ba xui xẻo cung vị, một là tọa kị, hai là hướng cung, ba là hướng cung đấy giao hữu. Tọa kị không tốt, hướng cung càng hung, hướng cung đấy giao hữu hung nhất. Đúng này ba xui xẻo cung vị phải cân nhắc ở vào đại nạn đấy cái gì cung vị, năm xưa đấy cái gì cung vị, sẽ sinh ra cái gì dấu hiệu, đây là nắm chắc đồng bộ đoạn quyết đấy bí quyết lớn nhất. Phàm niên hạn tiến vào bản mệnh bàn mệnh, tài, quan kị xung tới giao hữu, chính là thất nghiệp, đảo ngược điểm đấy vận mệnh, đây tuyệt đối chuẩn xác. Chỉ có tại đó hạn đại quan hóa cát diệu nhập bản mạng phụ tật tuyến tỏ vẻ có quang minh lúc, mới có thể hóa giải.

Bản bàn hòa hạn bàn mệnh, tài, Quan tới kị đều có thể sinh ra ba xui xẻo cung vị, bất quá có một đại tiền đề cần phải ghi nhớ, tức bất kỳ dấu hiệu nào đều nhu bản mạng trước có định số, tái đi tìm kiếm ứng với từ lúc nào, nếu bản mạng vô đây dấu hiệu mà đại hạn bàn kị hướng năm xưa bàn, vậy chỉ như một mảnh lá vàng bay xuống, kích khởi một cái nho nhỏ đấy gợn sóng, cho nên không liệt kê nhập lo lắng.

Cùng cung đấy làm biến thành lộc kị gặp nhau vu đối cung hoặc đồng cung, hoặc nhất cửu vị trí lộc kị gặp lại tên là lộc phùng xung phá. Lộc phùng xung phá tỏ vẻ chẳng những không có thu hoạch hơn nữa phải bồi thường bên trên vốn gốc, bị song trọng tổn thất. Ở trong tứ hóa giao thoa nếu lộc khoa kị hoặc lộc quyền kị đồng cung, tỏ vẻ tốt xấu đều có, cũng chính là leo càng cao ngã càng đau. Đương nhiên muốn lo lắng chúng nó tập trung ở mười hai địa chi đấy cái gì cung vị, nếu ở dần mão vị trí hóa kị bất kị lúc này lấy cát luận.

Trong tứ hóa phùng tự hóa tức hóa vi vô, nhưng cũng không phải từ ban đầu tan đi mà là phải phục thất. Tự hóa lộc ra là mất đi thực cam tâm, quyền ra là cạnh tranh rốt cuộc vẫn là mất đi, khoa ra là có thể khán phá, kị xuất là mất đi còn nữa phiền toái.

Phi hóa lộc nhập huynh nô cùng phi hóa kỵ nhập phụ tật là hai chuyện khác nhau, không lấy song kỵ luận. Phi hóa lộc nhập huynh nô tỏ vẻ đi tài chính và kinh tế lộ tuyến sự nghiệp thực có thành tựu, phi hóa kỵ nhập phụ tật vi công văn thị phi tích tụ ngày một lớn. Nếu là loại này vận mệnh tắc tỏ vẻ sự nghiệp mặc dù có thành tựu lại thường thường cùng người ta lên tòa án.

Lộc là tình, chỉ là muốn mà thôi, không phải là tuyệt đối. Kị có dính tính mới là tuyệt đối. Đặc biệt tòng mệnh cung hóa đến đấy kị bình thường xưng là si tình kị, này nơi cư trú cung vị, tỏ vẻ mệnh tạo thân mình cây tình hoàn toàn đầu nhập đồng nhất cung vị, cuối cùng cả đời mà cuồng dại không thay đổi.

Khác có một loại hóa kị bất kị nói đến, kị ở trong ngũ hành thuộc thủy, phi hóa kỵ nhập dần mão vị trí vi thủy sinh mộc, kị thủy nhụt chí mà biến thành bất kị; phi hóa kỵ nhập tị ngọ là thủy hỏa tương khắc, có ngăn được tác dụng; phi hóa kỵ nhập thân dậu vi kim sinh thủy, cho nên không nên; phi hóa kỵ nhập hợi tí vùng sông nước vi so với vượng, do đó song kỵ luận; phi hóa kỵ nhập chưa tuất khô thổ có thể chế thủy, nhập thìn xấu thấp thổ sẽ sản sinh ra nguồn nước, cho nên không nên. Lại như mệnh phi hóa kỵ nhập Quan, tỏ vẻ đúng sự tình nghiệp cố chấp, còn thật sự, về phương diện khác phi hóa kỵ nhập Quan, Quan vi ngoại giữ đấy phối ngẫu; Quan vi giao hữu đấy huynh đệ, huynh đệ làm giường vị trí, tỏ vẻ ta chạy đến bằng hữu lên giường, đây là đối phương phòng cho thuê cùng ta ở chung, cũng gọi là có số đào hoa.

Bản cung tới kị cùng khí số vị tới kị hoặc là hướng bản cung cùng hướng khí số vị cái gì hung nhất?, cần phải giải thích khí số vị hung nhất, mà trong đó bản cung tới kị tương đối bất kị. Lại có là phi hóa kỵ nhập đồng loại cung vị bất kị. Như tài vi nuôi mệnh gốc, mệnh vi tiền tài hóa khí địa phương, cho nên tài phi hóa kỵ nhập mệnh hoặc mệnh phi hóa kỵ nhập tài vi đồng loại bất kị. Quan lộc là ta hóa khí địa phương, sự nghiệp muốn ta đi làm, cho nên mệnh phi hóa kỵ nhập Quan hoặc Quan phi hóa kỵ nhập mệnh vi đồng loại bất kị. Hắn như đại quan phi hóa kỵ nhập bản quan hoặc bản quan phi hóa kỵ nhập đại quan cũng vì đồng loại bất kị; đại tật phi hóa kỵ nhập bản tật hoặc bản tật phi hóa kỵ nhập đại tật đều là đồng loại, thuộc loại hóa kị bất kị, còn lại thập nhị cung có thể y theo loại này thôi.

Nguyên bàn cùng hành hạn chi giao đan dệt

Nguyên bàn tới tứ hóa đúng đại nạn là một loại thùy tượng. Xem số mệnh, bình thường cách nói là xem vận mệnh. Giả như cung mệnh hóa diệu lộc quyền khoa nhập bản mạng đấy phụ tật, huynh nô, vi cách điệu cao, mà một đại hạn đấy Quan lộc hóa lộc quyền khoa nhập bản mạng chi phụ tật, huynh nô, vi dệt hoa trên gấm, cả đại nạn mười năm rất nở mày nở mặt. Thông thường nói đến, nguyên bàn cho ta cả đời này, hạn bàn cho ta mười năm này, năm bàn cho ta một năm này. Bởi vậy, xem đại hạn thời gian trừ cái này xem mệnh bàn thùy tượng ở ngoài, hạn bàn hóa diệu nhập hạn bàn thập nhị cung tình huống phải ưu tiên lo lắng, đại nạn hóa lộc nhập cái gì cung vị tỏ vẻ ta mười năm này đặt tâm tư ở địa phương nào. Nhưng là muốn xem bước này hạn tướng chuyện gì phát sinh, phải xem sở vào đồng nhất cung vị ở trên nguyên bàn là cái gì cung vị. Như hạn bàn nhập vợ chồng tỏ vẻ mười năm này thực thương lão bà, nhưng vợ chồng ở trên nguyên bàn là phúc đức, tỏ vẻ đây hạn ta quan tâm là chuyện kiếm tiền.

Đại nạn hóa diệu nhập nguyên bàn vi thượng ứng với bản mạng, cũng gọi là âm dương hòa hợp mà sổ sinh, cái gọi là sổ sinh tức là ứng sổ, cũng chính là bước này hạn tướng chuyện đã xảy ra, tức hạn nhìn lên khoảng không. Đại nạn muốn lên ứng với bản mạng cũng muốn dưới ứng với năm xưa, đồng lý, xem năm cũng phải lên ứng với đại nạn dưới ứng với lưu nguyệt, xem nguyệt thì thôi nguyệt bàn lên trên ứng với năm xưa dưới ứng với lưu nhật. Tóm lại, một cái rất trọng yếu để ý tắc chính là, hạn hóa về đi cấp mệnh bàn, năm hóa về đi cấp hạn bàn, nguyệt hóa về đi cấp năm bàn, nhật hóa trở về cấp nguyệt bàn, lúc hóa về đi cấp nhật bàn, này đều thuộc về âm dương hòa hợp mà sổ sinh, đoạn thời không sáng tắt, biểu hiện thời gian nào địa phương nào chuyện gì phát sinh, là lành hay dữ. Xem lưu năm trở xuống địa bàn ( ngậm ngày tháng năm lúc ), xem bản cung đối cung là có thể, không cần xem tam phương. Về phương diện khác tứ hóa năm sinh chỉ dùng để xem nguyên bàn đích vận mệnh cập đại nạn đấy vận mệnh, nó mặc kệ đến năm xưa, tiểu hạn.

Về vận đường đấy thay đổi:

(1) tốt thay đổi: đại quan hóa lộc chuyển kị hướng lưu quan chi niên, trên sự nghiệp tất nhiên có biến động, như chức vụ tăng lên hoặc chuyển đổi việc; nếu mặt tiền cửa hàng sinh ý có thể là sửa chữa, hoặc gia tăng buôn bán hạng mục các loại. Đại tài hóa lộc chuyển kị hướng lưu tài chi năm, biểu hiện một năm này dùng nhiều tiền ( tính kiến thiết chi tiêu ), như mở công xưởng, mua thiết bị, thiêm gia cụ, muốn làm trang hoàng các loại. Đại nạn tài, Quan lộc chuyển kị hướng năm xưa chi đồng loại cung vị vi năm đó có biến động. Duy ‘ Quan ’ có miệng, mà một hạn quản mười năm, do đó sẽ có mười không vong vị trí. Lấy tứ trụ đấy quan niệm mà nói, phùng không vong gặp cát không lành, phùng hung không hung, cũng được coi như từ ban đầu hay không. Như đại quan lộc chuyển kị hướng hợi, mà cung hợi ở bản hạn quản lý trong mười năm, lưu quan bất nhập hợi, tắc biểu hiện mười năm này sự nghiệp không có biến động. Nhưng là đây chỉ là môt luật. Thiết lập đại nạn có kể trên tình huống, biểu hiện không thay đổi, nhưng mà đại quan có tự hóa kị, lại vì thế hạn sự nghiệp nhiều biến động.

(2) bất lợi thay đổi: đại nạn tài, Quan hóa kị chuyển kị hướng năm xưa chi đồng loại cung vị ( lưu tài, lưu quan ), vì không lợi nhuận chi biến động.

Thay đổi nguyên nhân do căn cứ ‘ vận đường ’ khán quan lộc để ý tắc, chắm sóc tới lớn Quan sử cái gì cung vị đấy cung gì hóa kị, xung thêm vào cái gì cung vị, cung gì.

Nguyên bàn mười hai cung thẩm tra

Trừ cái này mệnh, tài, Quan có ở trên nguyên bàn nhìn ra ưu khuyết ở ngoài, thập nhị cung đấy mặt khác các cung cũng được đồng dạng để ý tắc thẩm tra này ưu khuyết. Tỷ như

Xem mẫu thân tình huống, huynh đệ vì mẫu thân cung, do đó cung huynh đệ vì bản cung, điền trạch vì kia khí số vị. Điền trạch hóa kị nhập mệnh cung, biểu hiện mẫu thân cả đời thị phi phiền toái tích tụ ngày một lớn. Phi hóa kỵ nhập di chuyển hướng mệnh cùng luận, biểu hiện mẫu thân thụ giáo dục trình độ không cao, hay không địa vị xã hội. Phản chi, nếu điền trạch hóa lộc nhập mệnh thiên tuyến, biểu hiện mẫu thân thụ giáo dục tốt bụng, rất có vinh dự. Nếu điền trạch hóa kị nhập vợ chồng hướng Quan lộc, biểu hiện mẫu thân ở trên sự nghiệp không có thành tựu, là bình thường bà chủ gia đình. Điền trạch hóa lộc nhập phu Quan tuyến, biểu hiện mẫu thân trên sự nghiệp có thành tựu.

Xem phối ngẫu tốt xấu lấy vợ chồng đương bản cung, phúc đức vi khí số vị. Phúc đức hóa cát diệu nhập huynh hữu tuyến ( vợ chồng tới phụ tật tuyến ), biểu hiện phối ngẫu có vinh dự, trí năng tốt; hóa cát diệu nhập tử điền tuyến ( vợ chồng huynh hữu tuyến ), biểu hiện sự nghiệp thành công. Phản chi, nếu phúc đức hóa kị nhập huynh nô, tử điền, giai biểu hiện bất lợi phối ngẫu.

Xem đứa con lấy đứa con vì bản cung, cung phụ mẫu vi khí số vị. Cha mẹ hóa lộc nhập vợ chồng ( đứa con cha mẹ của ), biểu tử nữ nhân trí thông minh, đệ tử tốt, có thể quang diệu gia tộc; quyền nhập vợ chồng biểu hiện còn thật sự thành tích không tệ; khoa nhập vợ chồng biểu hiện không có trở ngại, có quý nhân trợ giúp. Cha mẹ hóa cát diệu nhập tài phúc tuyến ( đứa con đấy huynh hữu tuyến ), biểu tử nữ nhân ở tài chính và kinh tế phương diện rất có biểu hiện. Đồng lý cha mẹ hóa kị nhập phu Quan tuyến, biểu tử nữ nhân ngây thơ; nhập tài phúc tuyến chủ tử nữ nhân sự nghiệp không làm nổi.

Xem tật ách trạng huống, huynh đệ vi tật ách đấy khí số vị, hóa diệu can của nó phản ánh tật ách cát hung. Cung huynh đệ cũng là mẫu thân cung, cho nên can của nó hóa diệu cùng di truyền, khỏe mạnh, thọ nguyên có quan hệ. Nơi này không nhiều lắm trình bày và phân tích.

Xem di chuyển, di chuyển là không gian hoạt động, mỗi một bản mệnh tạo cung thiên di ánh sao tình, nạp âm, thậm chí khí số vị ( cung phu thê ) tới hóa diệu nơi cư trú cung vị bất đồng, cho nên mỗi người cùng ngoại giới tiếp xúc bình thường không có một chút hình thức. Dời khí số vị ( cung phu thê ) hóa cát diệu nhập bản mạng đấy phụ tật tuyến ( cũng thế dời phụ tật tuyến ), biểu hiện người này đều không phải là hạng người qua loa, cho dù không làm quan cũng có một chút địa vị xã hội. Vợ chồng hóa lộc nhập huynh nô ( bản mạng đấy huynh nô cũng thế dời huynh nô ), biểu hiện bên ngoài sự nghiệp thành công, có thể làm mậu dịch kiếm ngoại hối. Nếu như phu thê hóa kị nhập phụ tật, huynh nô, chủ bên ngoài phát triển bất lợi, không thể muốn làm tiêu thụ bên ngoài.

Xem giao hữu, đứa con vi giao hữu đấy khí số vị ( cung tử nữ cũng xưng kết phường cung ), cung can của nó hóa cát diệu nhập mệnh thiên tuyến, biểu hiện sở giao bằng hữu theo khuôn phép cũ, có thân phận địa vị, nhưng cùng tới kết phường. Đứa con phi hóa kỵ nhập mệnh thiên tuyến, không thể cùng người kết phường. Nếu đứa con hóa kị nhập phu Quan tuyến, biểu hiện sở giao bằng hữu đơn giản đều là tầng dưới xã hội người. Mặt khác, đứa con hóa kị bất nhập mệnh thiên, phu Quan cái này hai tuyến, mà thay đổi cát diệu nhập phu Quan tuyến biểu hiện sở giao bằng hữu ở tài chính và kinh tế phương diện thực có thành tựu, đúng bản thân sự nghiệp phát triển sẽ có trợ giúp.

Xem phúc đức, phúc đức là ‘ hình ’ vị trí, là tới tài đấy địa phương, là ham mê cung, di chuyển là này khí số vị. Di chuyển hóa cát diệu lộc quyền khoa nhập tử điền tuyến, biểu hiện tổ đức lưu danh. Di chuyển hóa cát diệu nhập phụ tật tuyến, biểu hiện tổ nghiệp tươi tốt. Phụ tật tuyến là phúc đức đấy huynh hữu tuyến, cha mẹ lại bảo tướng mạo cung, là xem cha cung vị, xem gien di truyền đấy cung vị. Giao hữu vì kia khí số vị, xem không rõ chứng bệnh có thể lợi dụng cung nô bộc làm tới hóa diệu tới truy tung. Nếu dùng đến xem mệnh tạo tới phụ thân là người ra sao, cũng có thể đối chiếu kể trên cách loại suy vận dụng.

Đồng bộ đoạn quyết luận mệnh pháp

Tổng luận

Lấy cung mệnh cầm đầu, nghịch bố trí thập nhị cung, cung mệnh làm một, nghịch sổ tật ách vi sáu, xưng là nhất lục cộng tông. Tái nghịch sổ Quan lộc vi chín, là khí số vị. Lấy khí số vị tới can cung biến thành lộc quyền khoa kị ứng với bản cung cát hung hối lận. Đây là hà lạc tử vi đấu sổ đấy hòn đá tảng.

Thiên địa nhân tam bàn tứ hóa đấy quỹ đạo

Tư Đồ dương quân phát minh đồng bộ đoạn quyết, này đây nguyên bàn đích can cung hóa xuất một viên lộc hoặc kị, một đường theo dõi hạn, năm, nguyệt, tổng hợp lại lo lắng viên này lộc hoặc kị ở vào đại nạn, năm xưa đấy cái gì cung vị, sẽ sinh ra cái gì dấu hiệu.

Nguyên bàn cho thấy đấy con là tiên thiên rót vào định số, chỉ có ở đại nạn xuất hiện ứng sổ giống, hơn nữa năm xưa điều kiện tụ họp lúc, mới tính đến tột cùng.

Khí số vị tới hóa diệu ứng với bản cung cát hung hối lận, đồng nhất cực kỳ trọng yếu quan niệm không chỉ có thích hợp với nguyên bàn, cũng thích hợp với các cấp hoạt bàn, hơn nữa muốn lên xuống bàn song tuyến trao đổi theo tìm dấu hiệu, quyết định cát hung.

Thông thường nói đến mệnh xem số mệnh, hạn nhìn lên khoảng không, năm khán phá bại điểm. Theo trên nguyên bàn xem, mệnh tới hóa diệu quyết định tài chi lợi hại, tài chi hóa diệu quyết định sự nghiệp thành bại, Quan tới hóa diệu quyết định nhân vinh nhục. Đây chỉ dựa vào sức ảnh hướng lớn nhất người mà nói. Trên thực tế mệnh cùng tài, tài cùng Quan, Quan cùng mệnh, này bản cung khí số vị tới hóa diệu giai nhu kiêm tham gia, theo tìm này điểm vướng mắc. Một, năm, cửu tam phương, đệ ngũ cung cùng bản cung trong lúc đó cũng sẽ sinh ra ngoại lực ảnh hưởng. Bình thường đại khách luận mệnh lúc thường thường chính là lấy mệnh đúng tài, như đại nạn hóa cấp bản tài lấy xem xét đại nạn tài vận lợi hại; tài đúng Quan, như đại tài hóa cấp bản quan lấy quyết định sự nghiệp thành bại; Quan đúng mệnh, như đại quan hóa cấp bản mạng đã định đại nạn vinh nhục. Theo pháp cũng là nhập phụ tật chủ quang minh, nhập huynh nô chủ thành tựu, nhập tam hợp phương chủ cách điệu cao.

Hành hạn cùng bản mạng giữa tăng giảm ảnh hưởng là to lớn. Đối với cái này cần phải chú ý. Như bản quan hóa lộc nhập bản phụ, chủ quang minh, nhưng tồn tại trong hạn như đại quan hóa kị như bản phụ tắc tỏ vẻ quang minh thất, cho nên tốt số không bằng vận tốt, tốt số vận không tốt cũng không nên việc. Tốt số cũng muốn vận trợ, vận như thế nào trợ?

(1), Quan lộc vi cung mệnh đấy khí số vị, đồng lý mỗi một đại nạn đấy Quan lộc cũng đối xử giống mệnh tới khí số vị. Hóa diệu can của nó phải trở về cấp nguyên bàn đích cung mệnh dùng. Đại quan tới hóa diệu nhập nguyên bàn mệnh tới tam hợp mới là xem vận mệnh, nhập phụ tật cùng công văn có quan hệ, nhập huynh nô cùng thành có liên quan.

(2), tiền tài làm quan lộc tới khí số vị, đồng lý đại nạn đấy tiền tài cũng coi là Quan lộc khí số vị, hóa diệu can của nó phải trở về cấp nguyên bàn đích cung quan lộc dùng, đại tài tới hóa diệu nhập tam hợp mới là xem vận mệnh, nhập Quan lộc phụ tật cùng sự nghiệp tới công văn có quan hệ, nhập Quan lộc huynh nô cùng sự nghiệp thành có liên quan.

(3), cung mệnh vi tiền tài đấy khí số vị, đồng lý đại nạn mệnh dã coi là tiền tài đấy khí số vị, hóa diệu can của nó phải trở về cấp nguyên bàn đích cung tài bạch dùng, nhập tam hợp phương xem vận mệnh, nhập tiền tài đấy phụ tật cùng tiền tài tới công văn có quan hệ, nhập huynh nô cùng tài vụ thành có liên quan.

Nguyên bàn bình thường bất động, là vì tĩnh, thuần âm. Đại nạn bàn mỗi mười năm dời một cung, là vì động, thuần dương, này âm dương chi lý tức ở chỗ đây.

Tử vi đấu sổ đơn giản rõ ràng giáo trình năm xưa cách nhìn, kỳ thật cùng đại nạn không sai biệt lắm, tự chảy năm cung mệnh ở bên trong là tinh diệu đặc tính xuống tay, lại nhìn sao tứ hóa ( năm xưa Thiên can sao tứ hóa, hiện giờ năm quý dậu năm thủ quý phá cự âm tham ), xem sao tứ hóa đối lưu năm cung vị đấy đánh sâu vào hiệu quả như thế nào, trở lại thăm sao tứ hóa đúng đại nạn hoặc bản mạng đấy đánh sâu vào hiệu ứng, nhìn nhìn lại rốt cuộc là cung nào vị trí bị sao tứ hóa dẫn động.

Tỷ như: mỗ cô gái năm xưa đấy sao tứ hóa tham lang hóa kị hóa đang chảy năm cung phúc đức, lại sẽ chiếu đại nạn đấy hóa kị, tắc đại biểu năm này cô bé này phương diện tinh thần sắp có làm phức tạp phát sinh, tức vi cái gì vậy khổ sở; nữa nghiên cứu trong đó, nhân năm xưa tham lang hóa kị hòa đại nạn vũ khúc hóa kị giáp đại nạn cung phu thê, mà đại hạn cung phu thê nguyên bản có hóa lộc, lại sẽ chiếu năm xưa đấy lộc tồn cập sao hóa quyền, đây đại biểu nàng này đứa bé năm nay là tình khổ sở, nguyên nhân là bởi vì nàng đối với nam nữ yêu cầu cập chú ý sự hạng hiện lên, thả đồng thời có hai đứa bé trai cung kỳ lựa chọn, nhưng nàng khó có thể quyết định ─ bọn họ các hữu ưu khuyết điểm, rất khó kết luận ( đến từ cá tính, địa vị xã hội. . . Các loại ), lúc này cần thái tuế nhập quái pháp tài năng tìm tòi kết quả.

Do đó giống như phía trước ta lời nói: đẩu số hệ thống đến năm xưa tổng cộng là ba tầng kết cấu, cơ bản, tầng thứ nhất là bản mạng mệnh bàn bộ phận cập lúc sinh ra đời Thiên can sở lấy ra sao tứ hóa; tầng thứ hai là lớn hạn mệnh bàn bộ phận cập đại nạn can cung ở bên trong sở lấy ra sao tứ hóa; tầng thứ ba là năm xưa mệnh bàn bộ phận cập năm nay năm xưa ( như 82 năm quý dậu năm sao tứ hóa từ can quý tới lấy ) sao tứ hóa. Tầng ba này bộ phận, cơ bản tầng thứ nhất là bản mạng mệnh bàn người, mà thực tế biểu hiện là năm xưa mệnh bàn biểu hiển. Mà đại hạn tắc ở truyền thừa tác dụng, đó là bản mạng mệnh bàn là căn bản, là khung xương, đại nạn mệnh bàn là cơ thể, thần kinh, năm xưa mệnh bàn là da thịt mặt ngoài cập ngũ quan. Nhưng là nói như vậy chỉ là phi thường phổ biến hóa tình hình, đối với đặc định sự, tắc dính đến điều kiện đưa vào, như thế mới đủ lấy luận định chuyện cát hung.

Tỷ như: một người bản mạng cung sự nghiệp hóa kị, đại nạn cung sự nghiệp lại hóa kị, năm xưa cung sự nghiệp cũng hóa kị, là đại biểu người này nhất định thất bại thảm hại hoặc là bị cuốn gói? Đương nhiên không phải dạng này, nếu không cùng một tờ mệnh bàn người đem không một tránh cho, đây là thập phần buồn cười cách nói. Hôm nay giải thích là: những người này ở đây bất đồng thời gian, bắt đầu làm tính chất khác nhau công tác, bởi vì bọn họ đúng cùng vận khí có phản ứng bất đồng. Cũng bởi vì kể trên đấy nguyên nhân, mọi người lẫn nhau vận mệnh bất đồng ─ này vẫn là về cứu đến phía trước ta sở tham khảo đẩu số triết học nguyên lý ─ đến từ thời gian điểm xuất phát bất đồng, hạng mục công việc sai biệt bố trí.

Phía trước nói phương pháp là bình thường hóa dưới tình hình, phán định một ít đặc biệt hạng mục công việc lại có đãi “Trọng điểm cung vị” xác nhận, này yếu điểm cũng thế tử Vân tiên sinh nói ra. Tử Vân tiên sinh đấu nhau đếm cống hiến, thật sự thập phần thật lớn, hắn đối với đẩu số kỹ xảo tăng lên đơn giản giống như: thiên không sinh trọng ni, muôn đời như đêm dài. Đẩu số mười năm này đấy phát triển, ở phương diện kỹ xảo đấy đẩy mạnh cập phát triển, có cửu thành đến từ tử Vân tiên sinh đấy lớn, hắn những sách này là sơ giai người tiến hơn một bước nước cờ đầu, phán học giả gia tăng chú ý. Người viết sở trần thuật phương pháp, rất nhiều cũng là đến từ tử vân đại sư đấy khái niệm, chỉ tiếc hôm nay tử vân đại sư chưa viết ra hắn đúng cả đẩu số thể hệ hiểu biết hoặc là cả đẩu số đấy triết học quan, mà vẫn đang vất vả địa ở dẫn dắt người hiểu biết ít ─ sao lại nhìn người khác như thế tế kết giao, thấy thế nào thủ trưởng, thấy thế nào điền trạch, phong thuỷ. . . . Ở đây chỉ có thể hy vọng hắn sớm ngày hoàn thành, tắc đẩu số tới tiến triển đương càng bất khả hạn lượng.

Trọng điểm cung vị là đẩu số phương pháp ở bên trong định vị vấn đề, vậy một việc, rốt cuộc tại trong mệnh bàn đấy vị trí kia, tỷ như: công tác một chuyện mà nói, có tiên thiên bản mạng là sự nghiệp cung, đại nạn là sự nghiệp cung, cùng với năm xưa là sự nghiệp cung ba tầng kết cấu; một người đầu cơ cổ phiếu kiếm tiền, rốt cuộc xem bản mạng đấy phúc đức, đại nạn đấy phúc đức, hoặc là năm xưa đấy cung phúc đức? Này quy tắc là cái dạng này đấy, một cái kia cung vị vị trí bị dẫn động tình hình góc kịch liệt, thì thôi tới làm trọng điểm cung vị.

Mặt trên một câu nói kia là chỉ: sao tứ hóa đấy dẫn động đạt tiêu chuẩn cục hay không phát sinh tác dụng; tỷ như tam đại kị dẫn động so với hai đời kị tác dụng lớn ( tam đại kị thủ bản mạng đấy hóa kị, đại nạn đấy hóa kị cập năm xưa đấy hóa kị ), hai đời kị là chỉ bản mạng cập đại nạn hoặc bản mạng cập năm xưa hoặc là đại nạn cập năm xưa đấy kị, bởi vậy song kị giáp kị, liền so với song kỵ giáp tới thảm; song lộc giáp lộc, liền so với đều nghe theo song lộc mạnh. Một cái cung vị nếu dẫn động song lộc giáp lộc, tám phần là trọng điểm cung vị, đạo lý giống vậy, coi trọng thị trường chứng khoán đầu cơ, đi đến song kỵ dẫn động cung phúc đức, vậy sẽ phải cẩn thận bảo hộ. Này định vị vấn đề cũng muốn từ tinh diệu tính chất, sao tứ hóa cập cung vị ở giữa cho nhau tác dụng quyết định, muôn vàn cẩn thận, nếu không vuốt mông ngựa có thể nào, đập tới trên đùi ngựa cũng không quá tốt.

Mặt khác liên tục quan niệm cũng thế ứng dụng ở trong lưu niên đấy. Có định vị pháp về sau, trọng điểm cung vị tìm ra, tiếp xuống phỏng đoán trọng điểm cung vị đấy giảm và tăng, hay dùng sao tứ hóa để suy đoán ( có đôi khi không chỉ dùng sao tứ hóa, năm xưa lộc tồn cập kình dương đà la giai phải cân nhắc ) sau lại tới biểu hiện. Lệ như hôm nay ra ngoài ra ngoài địa công tác, tướng công tác định vị tại tiên thiên di chuyển cập năm xưa cung sự nghiệp bên trên, tới rồi sang năm, xem giáp tuất năm sao tứ hóa đúng ngày cung đấy tác dụng, nếu như là tam hợp lộc khoa quyền, lại song lộc đến giáp, sang năm khi có lên chức cơ hội, cũng có thừa lương tác dụng. Mặt khác các năm liền đều tự theo như tự để suy đoán. Nếu là công tác lâu dài, tắc tham khảo đại nạn đấy sao tứ hóa tác dụng cập kế tiếp đại nạn đấy sao tứ hóa tác dụng, bởi vậy nhưng quyết định công tác quá trình cùng thất.

Cái cuối cùng khái niệm so sánh kỳ quái, tử Vân tiên sinh xưng là “Duyên tới duyên đi” ─ chỉ dùng để lấy phán định một chuyện phát sinh cập kết quả phương pháp. Phương pháp kia sẽ đối vu sao tứ hóa đấy dẫn động khái niệm thập phần thuần thục mới có thể thuận buồm xuôi gió, học giả có thể tham khảo tử Vân tiên sinh đấy đại tác phẩm, “Đẩu số luận cầu tài” các loại thư. Đương nhiên là có lúc không chỉ là tứ hóa tác dụng, tam hợp tác dụng cũng sẽ sinh ra hiệu quả. Dùng cập kế tiếp đại nạn đấy sao tứ hóa tác dụng, bởi vậy nhưng quyết định công tác quá trình cùng thất. Tóm lại, đây cũng là một cái sao tứ hóa cập cung vị biến đổi kỹ xảo.

Mặt trên đại khái đã đem đẩu số đấy phỏng đoán cách mơ hồ gia dĩ thuyết minh, bởi vì trên thực tế lâm mệnh bàn lúc thiên biến vạn hóa, do đó học giả nên nhiều từ tinh diệu tính chất, sao tứ hóa cập cung vị biến hóa các đặc tính xuống tay, có thể đuổi dần có tâm đắc. Mặt khác khả bình thường nhiều hơn phỏng đoán một ít chính mình hết sức quen thuộc mệnh bàn, đây đối với tính chất sao đợi hiểu, có nhiều giúp ích. Nếu là đặc thù hạng mục công việc tới thôi diễn, tắc thỉnh phản phúc cân nhắc lĩnh ngộ tử Vân tiên sinh đấy đại tác phẩm: “Đẩu số luận cầu tài “, “Đẩu số luận hôn nhân “, “Đẩu số luận sự nghiệp” cập “Đẩu số luận điền trạch” chư thư, những sách này phương pháp, đại khái tức là người viết câu trên sở nói tới trọng điểm. Người viết công lực kém xa tử vân đại sư, nhưng phán thay hắn nhiều dẫn một số người nhập đẩu số đấy đường lớn, khiến cho mọi người có thể thoát ly sai lầm làm hại người đấy khốn cảnh, đây là người viết đấy một cái nho nhỏ tâm nguyện, phán học giả hiểu.

Ở đẩu số đấy phỏng đoán bên trên, có thật nhiều hạn chế ngàn vạn phải chú ý: đẩu số đấy vận thế tốt xấu, không thể trái với vật lý thế giới lực lượng tác dụng, đẩu số không thể trái với chế độ chánh trị, không thể phản kháng thế giới kinh tế thuỷ triều, thế tục xã hội lệ thường cập thành kiến. . . Các loại, bởi vì kể trên những yếu tố này đều không phải là đẩu số cơ bản triết học thiết kế lo lắng ở bên trong đồ vật này nọ. Trên thực tế những yếu tố này đều là “Điều kiện đưa vào” lo lắng phạm vi, đây là trọng yếu quan niệm, bởi vì này đối với mỗi người có vận mệnh của mình có ảnh hưởng trọng đại. Đây là một thực tế phỏng đoán bên trên phải có quan niệm ─ mang vào nói một chút, đây là khoa học hóa đẩu số thể hệ cố gắng một trong. Bộ này phân hoàn toàn cách nói tướng ở phía sau tái nói tỉ mỉ.

Luận thu nhập tiền tài

Luận thu nhập tiền tài, trước phải phân rõ ngã cung cùng tha cung. Ngã cung chính là mệnh, Huynh, tài, tật, Quan, điền, còn lại vì hắn cung. Hắn phi hóa lộc nhập ngã cung tỏ vẻ cho ta, ta phi hóa lộc nhập tha cung tỏ vẻ ta cấp nhân.

Giảng tài, lộc quyền khoa kị đều hữu dụng. Lộc quản dụng nhất, biểu hiện liên tục không ngừng một bút tiếp một bút; quyền là lộc dư khí, biểu hiện ngay ngắn một cái nhóm, như dân đi làm một tháng tiền lương một túi; khoa chính là quý nhân, ở ta thiếu tiền lúc có người sẽ ra tay viện trợ, khoa cũng có khả năng là một loại thu nhập thấp, không có trở ngại tình huống.

Tật ách phi hóa lộc nhập cha mẹ làm một tắc thu nhập tiền tài công thức. Tật ách là Quan lộc điền trạch, là ta phát tài đấy địa phương, như công ty, nhà xưởng, văn phòng, buôn bán sở các loại, ta thiết lập tràng phòng nhường khách nhân tới cửa kinh doanh; cha mẹ là tiền tài đấy giao hữu, cung nô bộc có giao dịch, tiếp xúc, tiếp nhận ý tứ.

Giao hữu phi hóa lộc nhập huynh đệ cũng thế thứ nhất thu nhập tiền tài đấy công thức. Giao hữu vi đứa con đấy tiền tài, vi vãn bối tiền tài, huynh đệ vi tài bạch của điền trạch, cũng thế điền trạch đấy tiền tài, coi là khố vị trí, phi hóa lộc nhập huynh đệ kêu nhập kho.

Cha mẹ là tiền tài đấy giao hữu, cũng thế giao hữu đấy tiền tài. Cung phụ mẫu đấy điền trạch hóa lộc nhập mệnh biểu hiện ta đạt được bằng hữu tiền tài; hóa lộc nhập huynh đệ ( huynh đệ làm ruộng trạch đấy tiền tài ), biểu hiện bằng hữu đem tiền đưa đến nhà của ta đến, đây là tại gia mở tiệm thứ nhất thu nhập tiền tài công thức; hóa lộc nhập tật ách, biểu hiện bằng hữu đem tiền xài ở trên người của ta, hoặc ta đem kiếm được tiễn phóng ở trên người; hóa lộc nhập điền trạch ( điền trạch tài chi khố ), biểu hiện thu vào tiễn có thể trữ súc. Điền trạch vi tiền tài đấy tật ách, nãi tài chi thể, được coi là tài chi khố có cất chứa ý, dùng kế toán quan điểm mà nói là xách tồn không cần công quỹ; huynh đệ còn lại là tài bạch của điền trạch, cũng thế điền trạch đấy tiền tài, chúng ta cây điền trạch làm tác gia đình, phi hóa lộc nhập huynh đệ là thu vào tiễn để ở trong nhà chỉ linh tinh chi dùng, là thần tài qua cửa.

Luận tài lấy tiền tài vì bản cung, cung mệnh trở thành tiền tài đấy Quan lộc ( khí số vị ), cung quan lộc biến thành ra lộc quyền khoa kị ở ứng với bản cung đấy cát hung hối lận. Thiết lập cung mệnh hóa lộc quyền khoa tam cát nhập tử điền tuyến, tử điền tuyến vi tiền tài đấy phụ tật tuyến, phụ tật tuyến lại xưng là công văn tuyến, chủ quang minh, vận may, thăng hoa, tấn chức. Tài chi Quan hóa tam cát nhập tài của phụ tật, biểu hiện tiền tài phương diện quý nhân hiện tại, có thể thực thông thuận. Hoặc là cung mệnh hóa lộc quyền khoa tam cát nhập phụ tật tuyến, phụ tật tuyến lại vi tiền tài tới huynh hữu tuyến, huynh hữu tuyến lại vì trở thành liền tuyến, biểu hiện tiền tài phương diện sẽ rất có thành tựu. Tương phản, phi hóa kỵ nhập tử điền tuyến hoặc phụ tật tuyến, đều tỏ vẻ đây một đời người cùng tiền tài vô duyên, cầu tài không bằng cầu danh mặt khác, đẩu quân chỗ ở can cung, hóa lộc nhập năm xưa đấy mệnh, Huynh, tài, điền các loại, cũng tỏ vẻ có thu nhập tiền tài hiện ra, nếu có một đại tiền đề phải chú ý, tức lộc không thể xung đột kị, lộc bị kị hướng thành lành chỗ giấu hung, nhìn xem cảnh đẹp đang nhìn lại thành không.

Xem cung nào hóa lộc nhập tiền tài, thì có thể lấy hiểu được dùng phương thức gì kiếm tiền, hoặc biết mưu sinh phương pháp.

Luận tài cũng thế dùng đồng bộ đoạn quyết, tức theo nguyên mệnh bàn cung mệnh hóa xuất một viên lộc kị, một đường theo dõi hạn, năm, nguyệt, xem viên này lộc kị ở vào hạn, năm, tháng vị trí nào.

Luận lên chức

Lên chức trọng yếu nhất có hai cái cung vị, một là cha mẹ, hai là Quan lộc.

Bản quan hóa lộc nhập cha mẹ, bản một đời người tương lai tươi sáng, thời còn học sinh công khóa tốt; quyền nhập còn lại là khắc khổ cố gắng công khóa tốt; khoa nhập tắc là bình sinh không có chí lớn, chỉ cầu sáu mươi điểm; phi hóa kỵ nhập tắc không bàn nữa, hóa kị như nhập bản cung hoặc đối cung phá tan đều không được.

Hành vận, chắm sóc tới lớn Quan hóa tam cát nhập ‘ bản phụ ’, tắc đại hạn này mười năm ‘ có quang minh, vận đường tốt ’; nếu lưu quan lại vào ‘ tổ phụ ’, tắc mười năm này thăng định rồi. Quan hóa lộc nhập phụ chủ lên chức, nếu phụ vô chính diệu hoặc chủ tinh không tứ hóa, tắc xem tật ách, phi hóa lộc nhập tật ách đối xử giống nhập cha mẹ, chính là phi hóa lộc nhập tật ách chiếu cha mẹ góc nhẹ, thẳng vào cha mẹ góc thật, mà ở cơ quan hành chính công tác lấy thẳng vào cha mẹ quản dụng nhất. Như ở quốc doanh sự nghiệp cơ quan công tác, thì thôi phi hóa lộc nhập huynh đệ hoặc giao hữu góc có lợi. Phụ tật vi công văn tuyến chủ lên chức, huynh nô vì trở thành liền biểu hiện đề bạt. Tấn thăng làm từng bước thăng chức, catwalk giai; đề bạt còn lại là đặc biệt, một đêm thành danh.

Thiên mệnh hóa quyền nhập bản mạng hoặc bản quan, năm xưa hoặc lưu quan đi tới chiếu địa chủ lên chức, thêm hóa lộc càng nghiệm, biểu hiện thăng quan lại tăng lương. Nhu chú ý là muốn thẩm thanh đại nạn quản lí đấy trong mười năm, này năm xưa hoặc lưu quan gì người tiến vào trước chiếu địa ( đối cung ), tựu lấy đi trước tiến vào chi niên ưu tiên xem ra.

Luận kết phường

Trước xem xét cung nô bộc, thị này tinh tình hay không may mắn. Tái lấy giao hữu đấy Quan lộc ( đứa con ) đi hóa tam cát, nếu lộc quyền khoa nhập phụ tật hoặc huynh nô, biểu hiện có thể kết phường. Hóa kị tắc tuyệt đối không thể, phi hóa kỵ nhập phụ tật lại có văn trong sách phiền toái, nhập huynh nô tắc không thể được việc. Cung tử nữ hóa tam cát nhập mệnh tài Quan tam hợp phương, kị hướng Quan lộc có thể kết phường; hoặc phi hóa kỵ nhập tam hợp phương, mà tam cát phu, thiên, phúc chiếu tam hợp phương, cũng được kết phường.

Cha mẹ là công văn cung, can năm sinh phi hóa kỵ nhập hoặc cung quan lộc phi hóa kỵ nhập, cả đời công văn thị phi nhiều, không nên cùng người kết phường, cùng hội giúp nhau, cùng người người bảo đảm đều không thể, hảo tâm tuyệt đối không có hảo báo.

Cha mẹ hóa quyền nhập mệnh cung tỏ vẻ bản nhân ra kỹ thuật cổ.

Đại nạn, năm xưa phải kiêm tham gia.

Phía đối tác sổ xem cung nô bộc đấy ngũ hành cục, thủy cục hai người, mộc cục ba người, kim cục bốn người, thổ cục năm người, hỏa cục sáu người. Công ty cổ phần nãi đại chúng sự nghiệp, không lấy kết phường luận.

Tài chính ngạch xem cung phụ mẫu ( giao hữu tài ).

Buôn bán hạng mục lấy tiền tài đấy kị lộc quyền khoa nhập ta mệnh, Huynh, tài, tật, Quan, điền, thị này sở trứ ngôi sao tính kiên quyết thi hành nghiệp.

Luận ngoại tiêu

Tiêu thụ bên ngoài xem cung thiên di cùng cung phu thê, di chuyển chỉ bản cung, vợ chồng vi di chuyển tới Quan lộc, trước xem xét nên hai cung ánh sao tình cát hung như thế nào.

Năm xưa của cung phu thê hóa tam cát nhập đại nạn đấy phụ tật tuyến biểu hiện năm nay cùng người ký kết thuận lợi. Phi hóa kỵ nhập lại có văn trong sách phiền toái. Tiêu thụ bên ngoài kiếm tiền hay không, xem năm xưa cha mẹ hóa lộc có hay không nhập đại nạn đấy mệnh, Huynh, tài, điền, có tắc cát; kị hướng này đó cung vị tắc hung.

Hướng di chuyển năm nay tiêu thụ bên ngoài không tốt.

Xung tử nữ năm nay hay không đơn đặt hàng.

Luận tuyển cử

Đại quan hóa tam cát nhập bản mạng, phụ tật hai cung, tỏ vẻ đồng nhất đại nạn ‘ công danh có hi vọng ’, là loại đề danh có thể coi tuyển. Phi hóa lộc nhập cao nhóm được tuyển; quyền nhập phải cố gắng tranh thủ; khoa nhập là Please phụ lão huynh đệ ban cho ‘ đồng tình ’ đấy một phiếu; phi hóa kỵ nhập tắc không có hi vọng. Lưu quan cũng phải cân nhắc, ganh đua một năm này, lưu quan hóa tam cát nhập đại nạn đấy phụ tật, có thể coi tuyển, nhưng quyết không thể phạm huý hướng.

Loại ngoại nhân sĩ lấy Quan lộc hóa tam cát nhập huynh nô là việc chính, phi hóa kỵ nhập tắc không bàn nữa.

Luận xuất ngoại

Di chuyển ( nói về mệnh hạn ) hóa lộc nhập dần, thân, tị, hợi tứ mã nơi, biểu xuất nước đào tạo sâu, phi hóa kỵ nhập là xuất ngoại công tác.

Di chuyển hóa lộc nhập tử, ngọ, mão, dậu tứ đào hoa địa, vi xuất ngoại ngắm cảnh.

Di chuyển hóa lộc nhập thìn, tuất, xấu, chưa, là lấy thẻ xanh di dân nước ngoài. Một năm kia đi ra ngoài, chắm sóc tới lớn thiên hóa kị tới hướng cung, đương năm xưa đi đến một năm này lúc liền có thể xuất ngoại. Nói thẳng nói chính là lớn thiên hướng năm xưa tỏ vẻ vi xuất ngoại năm.

Tam hợp phái cái nhìn là lợi dụng tinh tình, đương năm xưa nhập dần, thân, tị, hợi, động tinh ( cơ nguyệt đồng lương Sát Phá Lang thái dương ) biết thiên mã chủ xuất ngoại, tiểu hạn cùng luận.

Luận chỉ số thông minh

Xương khúc nhập mệnh hoặc giáp mệnh, gien di truyền không tệ, thông minh, nhưng học tập thái độ không tích cực, căn cơ nông cạn. Chân chính có nội hàm là xương khúc Khôi Việt nhập cha mẹ tật ách, đương nhiên mặt khác tinh tình cũng phải cân nhắc xương khúc nhập điền trạch là nhà lý thư rất nhiều cũng không thích đọc.

Tóm lại, chỉ số iq cao thấp, công khóa tốt xấu, phải cân nhắc xương khúc Khôi Việt cùng Quan lộc lộc quyền khoa hay không nhập phụ tật tuyến cùng huynh hữu tuyến, cũng chính là muốn xem mệnh, phụ, Huynh, tật, bạn bè này năm cung vị.

Luận vay tiền

Thập nhị cung chia làm bát phương ( quẻ ), tử cung Khảm phía chánh bắc; ngọ cung ly chính nam phương; mão cung chấn động hướng chính đông; cung dậu đổi phía đằng tây; xấu cấn dần phía đông bắc; chưa khôn thân hướng tây nam; thìn tốn tị phía đông nam; tuất càn hợi hướng tây bắc.

Lưu nhật hóa khoa nơi cư trú cung vị là quý nhân phương, thử nghĩ nên mới có những bằng hữu kia chính là quý nhân.

Lưu nhật đấy tiền tài hóa quyền nhập lưu ngày không có dùng, phải dùng hóa lộc, vô lộc dùng khoa, vô khoa dùng Khôi Việt ( lấy lưu nhật làm độn tới ).

Lộc là tình là tiễn. Thiết lập giao hữu phi hóa lộc nhập mệnh, biểu hiện bằng hữu đối với ta hữu tình, hướng bằng hữu vay tiền rất lạc quan. Phi hóa lộc nhập mệnh, tài, điền đều có thể dùng.

Luận Quan tụng thị phi

Xương khúc là giấy chứng nhận ngôi sao, thiết lập Quan lộc làm vi tân hoặc tị, sứ văn xương văn khúc hóa kị, dễ có công văn thị phi, hơn nữa xương khúc ở tật ách hóa kị hướng cha mẹ càng nghiệm.

Quan lộc hóa kị hướng cha mẹ khá nhiều phiền toái, năm xưa cha mẹ của hóa kị hướng đại nạn cha mẹ của, cũng tỏ vẻ một năm này sẽ có công văn vấn đề. Hắn như năm xưa cha mẹ của hóa kị nhập đại nạn cha mẹ của hướng đại tật, đại tật lại là lưu điền, loại tình huống này sẽ nhân quan tòa mà ngồi tù.

Liêm trinh vi tù ngôi sao, xuất hiện ở phụ tật tuyến quan tòa là tất nhiên, nếu Okita trạch, tỏ vẻ nhân không ở nhà —— ngồi tù.

Gì mười hai cung tân làm sứ xương khúc hóa kị đều có phiền toái, duy cân nhắc nặng nhẹ, chỉ dựa vào làm cho cùng người triền tụng hoặc ngồi lao người gia dĩ nghiên cứu, còn lại luận mệnh lúc rất không cần phải tế thêm suy luận. Bởi vì cung quan lộc biến thành lộc quyền khoa kị, có thể dùng để xem vận đường, cho nên cung quan lộc tân làm hóa kị hướng cha mẹ, cả đời không miễn quan tụng thị phi tích tụ ngày một lớn, đây mới là khẩn yếu nhất. Mặt khác tinh diệu hóa kị giống nhau không nên, duy lấy văn xương, văn khúc, liêm trinh hóa kị lớn nhất hung tính

Văn xương ở tật ách hóa kị hướng cha mẹ, loại này Quan tụng thị phi cùng người sự có quan hệ; văn xương ở huynh đệ hóa kị hướng giao hữu, giao hữu làm quan lộc cha mẹ của ( công văn cung ), loại này Quan tụng thị phi cùng sự nghiệp có quan hệ; văn xương ở cha mẹ, hóa kị hướng tật ách, tật ách vi tiền tài cha mẹ ( công văn cung ), loại này Quan tụng thị phi cùng tiền tài có quan hệ.

Luận đòi nợ

Cha mẹ ( giao hữu tài ) hóa kị nhập di chuyển hướng mệnh, không chiếm được; cha mẹ hóa kị nhập mệnh —— theo giai đoạn đòi lại, không như ý; phi hóa lộc nhập —— thuận lợi; khoa nhập —— hảo ngôn thương lượng khả chiếm được; quyền nhập —— ác mặt tương hướng, không nhất định chiếm được đến.

Luận hợp hôn, kết phường, nhân ta đối đãi Tư Đồ dương quân dùng tứ hóa pháp đoạn hợp hôn, kết phường, nhân ta đối đãi hơn giản tiện chút:

Theo song phương xem, phàm đối phương tới can năm sinh hóa cát diệu nhập ta tam hợp phương, biểu hiện người này có thể khiến cho ta cách điệu cao, có thể cho ta ân huệ; can năm sinh hóa cát diệu nhập cha ta tật, biểu hiện vì đó ta công văn quý nhân, đúng ta nhân cách đấy thăng hoa có trợ giúp; can năm sinh hóa cát diệu nhập anh ta bạn bè, vi trợ giúp ta sự nghiệp thành công; nhập điền trạch, phúc đức cũng coi là tốt cấu.

Nếu sao hóa kỵ nhập ta mệnh thiên tuyến, tài phúc tuyến, tất vi vợ chồng bất hoà, trăm triệu không được. Phi hóa kỵ nhập phu Quan tuyến bất kị.

Còn nữa, đối phương cung mệnh làm biến thành lộc ngôi sao, vừa lúc cho ta mệnh, tật, Quan đứng đầu tinh giả, cũng biểu hiện đối phương đối với ta tình thâm ý nùng, hơn nữa phi hóa lộc nhập cung mệnh người là nhất. Nơi này đối phương mệnh cung, có thể là nguyên bàn mệnh, cũng có thể là hạn bàn mệnh.

Tóm lại, phương pháp này có thể dùng đối phương can năm sinh hoặc cung mệnh làm tới hóa diệu nhập ta tới thập nhị cung lấy xem xét này nên kị. Đồng lý có thể dùng lấy thẩm tra nhân ta trong lúc đó đối đãi tới lợi hại.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button