Tử vi

Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 7 cung thiên di quan sát tới hiểu dịch

Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 7 cung thiên di quan sát tới hiểu dịch

Cung thiên di < Quan lộc tới phúc đức > là dùng tứ hóa quy bản mạng bàn quan sát lộc kị tới rơi cung

Đoạn sự góc độ tìm hiểu sự nghiệp của mệnh chủ đấy phúc lợi cổ tức hoặc này hoạch lợi nhuận trạng huống

Bạn đang xem: Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 7 cung thiên di quan sát tới hiểu dịch

< thiên di là Quan tới phúc > quan sát mệnh chủ sự nghiệp có phúc hứng thú lý niệm cập sự nghiệp cổ tức phúc lợi các loại trạng huống

< thiên di là Quan tới phúc > chính là sự nghiệp thể ( công ty ) đấy phúc lợi cổ tức hoạch lợi thật xấu trạng huống

Lấy [ cung thiên di ] tứ hóa quy với bản mạng bàn quan sát lộc kị đấy rơi cung ( bản mạng bàn đấy cung vị ) suy luận tới

< thiên di là Quan tới phúc > can của quan mậu tham lang hóa lộc nhập bản thiên chiếu mệnh mệnh chủ nghĩ vì sự nghiệp tốt cũng muốn cây sự nghiệp làm tốt

< thiên di là Quan tới phúc > can của quan lộc nhập thiên mệnh chủ nghĩ vì sự nghiệp tốt cũng muốn cây sự nghiệp làm tốt ( tam kỳ cách xa nhau ba cung chủ cát hung )

< thiên di là Quan tới phúc > can của quan hóa kị nhập thiên [ Quan tới phúc ] biểu hiện là theo đuổi sự nghiệp lý tưởng mà Mịa lao

< thiên di là Quan tới phúc > can của quan phi hóa kỵ nhập thiên [ Quan tới phúc ] biểu hiện sự nghiệp không như ý gặp xui xẻo, vận xui việc quá nhiều không cách nào an hưởng

< thiên di là Quan tới phúc > can của quan hóa lộc nhập [ bản thiên chiếu mệnh ] Quan lộc nhập thiên mệnh chủ nghĩ vì sự nghiệp tốt cũng muốn cây sự nghiệp làm tốt

Tượng này lộc nhập tới cung cách xa nhau ba cung này là [ tam kỳ ] cát hung

Công tác sự nghiệp tốt gặp dịp phần lớn bên ngoài bên ngoài kiếm tiền quý nhân nhiều sự nghiệp đắc ý

( không thể ở nhà hoặc ở phòng làm việc ôm cây đợi thỏ phải ra ngoài công tác )

Chiếu mệnh là hư chủ thông minh nhưng không chăm chỉ ( lộc bên ngoài bề ngoài nhìn như thực thông minh thực tế xác uể oải không chăm chỉ )

Lưu ý can của quan hóa kị đấy rơi cung để mà tỉ mỉ dự đoán lộc kị đấy đối đãi điều tra rõ nguyên nhân cùng kết quả

Cung mệnh đại hạn đi vào [ bản quan ] làm hóa lộc hoặc hóa quyền tới rơi cung vị đáng đại nạn nội Quan vận hanh thông

< thiên di là Quan tới phúc > can của quan liêm trinh hóa lộc nhập thiên [ Quan tới phúc ] mệnh chủ nghĩ vì sự nghiệp tốt cũng muốn cây sự nghiệp làm tốt

( can của quan lộc nhập thiên cấu thành [ tam kỳ ] cách xa nhau ba cung chủ cát hung )

Nếu thiên làm liêm trinh tự hóa kị hình thành [ lộc kị ] với [ Quan tới phúc ] chỉ sợ sự nghiệp tới phúc lợi tiền lời không tốt

Ngã cung ( mệnh tài Quan điền tật phúc ) làm hóa kị nhập thiên di còn tốt cát hoặc hung đều là chuyện của nhà mình

Nhưng làm hóa lộc nếu nhập tha cung thì không ổn là hung sẽ có ăn lý phá ngoại việc

Nếu bản mạng Quan lộc cung can cung của nó hóa kị nhập cung trùng phá lộc năm sinh tất chủ cung này có phá

( đại nạn các cung can cung hóa kị trùng phá lộc năm sinh đại hạn này cung này chủ sự có phá )

Can của quan hóa kị nhập thiên nếu nô làm hóa kị nhập mệnh lưỡng kị hỗ trùng

Mệnh chủ dễ dàng cùng bằng hữu hội nhân tài chính không rõ ràng lắm mà khiến cho xung đột song phương giao ác ( đại nạn năm xưa cùng luận )

Gì cung can cung của nó hóa kị nhập cung thiên di trùng mệnh người tất có tổn thất cung mệnh bị trùng có ngã kỳ tới hiểm ( ngã kỳ thì tử vong )

Gì cung can cung của nó làm hóa kị nhập cung thiên di đại nạn đi đến thiên di biểu hiện hội “Phá sản ”

Từ cung mệnh tới tam hợp phương ( bên ta ) là phát xạ thai can cung của nó hóa kị “Nhập “( nhập thiên trùng mệnh nhập phúc trùng tài nhập phu trùng Quan ) đây “Kị” thuộc hung

Can của quan hóa kị nhập thiên trùng mệnh đệ nhất hạn biểu hiện thư đậu không tốt ( khác ấu lúc đọc sách thành tích không tốt )

< thiên di là Quan tới phúc > can của quan hóa kị nhập thiên biểu hiện là theo đuổi sự nghiệp lý tưởng mà Mịa lao

Khoa kị ở thiên di trùng bản mạng biểu hiện bên ngoài công tác mặc dù không phải hài lòng hài lòng nhưng lại thân bất do kỷ phi công tác không thể

Can của quan hóa kị nhập thiên trùng mệnh biểu hiện sự nghiệp cùng mệnh chủ không duyên

Thuộc sự nghiệp không thuận không quý nhân tương trợ hoặc thỉnh thoảng thay công tác hoặc thất nghiệp thuộc hung

Lưu ý can của quan quý tham lang hóa kị nhập [ bản thiên ]( ất hợi ) phùng liêm trinh lộc năm sinh trùng phá tất có nạn

Can của quan hóa kị nhập thiên trùng bản mạng biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ vận khá là kém ngoại tại hoàn cảnh không quý nhân tương trợ đấy vận mệnh

Nếu đi ngược chiều thứ năm đại nạn đi vào bản tài đây hạn hội thất nghiệp

Can của quan thái dương hóa kị nhập thiên ( giáp dần ) phùng cự môn sinh quyền thái dương tự hóa kị đây kị lui về Quan lộc hình thành Quan lộc cung tự hóa kị

Can của quan thái dương hóa kị nhập thiên ( bính tý ) gặp thái dương sinh kỵ hình thành song kị trùng [ bản mạng ]

Trùng mệnh cả cùng Quan lộc không duyên không sự nghiệp của chính mình ( dùng trùng thể ) nên tiến hành dân đi làm an nhàn nhất

( nếu can của quan hóa lộc nhập ngã cung cũng có thể sáng nghiệp chính là không bền )

Trùng mệnh không nên chính mình kinh doanh sự nghiệp cũng ngã bế ( sự nghiệp cùng mệnh chủ không duyên )

Nên tiến hành dân đi làm không sự nghiệp của chính mình ( dùng trùng thể ) chắc có biến động tính công tác ( tự do nghiệp tài xế )

Trùng cung mệnh /[ Quan tới tài ] biểu hiện vận đường không tốt bị thất nghiệp ( đại nạn năm xưa cùng luận ) khác ấu lúc đọc sách thành tích không tốt

Trùng mệnh bị du thủ tốt nhàn tự do nghiệp ( việc vặt ) hoặc thất nghiệp

Nếu muốn sáng nghiệp phải chuyển nhà đến cung thiên di phương vị ( biến thành xuất ngoại sáng nghiệp ) khá là nên

Biểu hiện thích hợp công việc bên ngoài công tác nếu muốn kinh doanh sự nghiệp dùng phối ngẫu danh nghĩa là nên

Can của quan phi hóa kỵ nhập mệnh thiên tuyến biểu hiện lý ngoại không thuận tiến lui duy cốc bên ngoài công tác không thuận thường biến động

Quan lộc cung phùng Tứ Sát kị hình âm sát cùng cấp độ này can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ mệnh 1] thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn

Khiến cho hóa kị tới cung vị chính là nạn làm hại nguồn gốc

Hơn nữa [ mệnh 1] [ điền 10] tuyệt đối không khả bị trùng bị trùng tất có nạn

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 7 cung thiên di quan sát tới hiểu dịch

Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 7 cung thiên di quan sát tới hiểu dịch

Cung thiên di < Quan lộc tới phúc đức > là dùng tứ hóa quy bản mạng bàn quan sát lộc kị tới rơi cung

Đoạn sự góc độ tìm hiểu sự nghiệp của mệnh chủ đấy phúc lợi cổ tức hoặc này hoạch lợi nhuận trạng huống

< thiên di là Quan tới phúc > quan sát mệnh chủ sự nghiệp có phúc hứng thú lý niệm cập sự nghiệp cổ tức phúc lợi các loại trạng huống

< thiên di là Quan tới phúc > chính là sự nghiệp thể ( công ty ) đấy phúc lợi cổ tức hoạch lợi thật xấu trạng huống

Lấy [ cung thiên di ] tứ hóa quy với bản mạng bàn quan sát lộc kị đấy rơi cung ( bản mạng bàn đấy cung vị ) suy luận tới

< thiên di là Quan tới phúc > can của quan mậu tham lang hóa lộc nhập bản thiên chiếu mệnh mệnh chủ nghĩ vì sự nghiệp tốt cũng muốn cây sự nghiệp làm tốt

< thiên di là Quan tới phúc > can của quan lộc nhập thiên mệnh chủ nghĩ vì sự nghiệp tốt cũng muốn cây sự nghiệp làm tốt ( tam kỳ cách xa nhau ba cung chủ cát hung )

< thiên di là Quan tới phúc > can của quan hóa kị nhập thiên [ Quan tới phúc ] biểu hiện là theo đuổi sự nghiệp lý tưởng mà Mịa lao

< thiên di là Quan tới phúc > can của quan phi hóa kỵ nhập thiên [ Quan tới phúc ] biểu hiện sự nghiệp không như ý gặp xui xẻo, vận xui việc quá nhiều không cách nào an hưởng

< thiên di là Quan tới phúc > can của quan hóa lộc nhập [ bản thiên chiếu mệnh ] Quan lộc nhập thiên mệnh chủ nghĩ vì sự nghiệp tốt cũng muốn cây sự nghiệp làm tốt

Tượng này lộc nhập tới cung cách xa nhau ba cung này là [ tam kỳ ] cát hung

Công tác sự nghiệp tốt gặp dịp phần lớn bên ngoài bên ngoài kiếm tiền quý nhân nhiều sự nghiệp đắc ý

( không thể ở nhà hoặc ở phòng làm việc ôm cây đợi thỏ phải ra ngoài công tác )

Chiếu mệnh là hư chủ thông minh nhưng không chăm chỉ ( lộc bên ngoài bề ngoài nhìn như thực thông minh thực tế xác uể oải không chăm chỉ )

Lưu ý can của quan hóa kị đấy rơi cung để mà tỉ mỉ dự đoán lộc kị đấy đối đãi điều tra rõ nguyên nhân cùng kết quả

Cung mệnh đại hạn đi vào [ bản quan ] làm hóa lộc hoặc hóa quyền tới rơi cung vị đáng đại nạn nội Quan vận hanh thông

< thiên di là Quan tới phúc > can của quan liêm trinh hóa lộc nhập thiên [ Quan tới phúc ] mệnh chủ nghĩ vì sự nghiệp tốt cũng muốn cây sự nghiệp làm tốt

( can của quan lộc nhập thiên cấu thành [ tam kỳ ] cách xa nhau ba cung chủ cát hung )

Nếu thiên làm liêm trinh tự hóa kị hình thành [ lộc kị ] với [ Quan tới phúc ] chỉ sợ sự nghiệp tới phúc lợi tiền lời không tốt

Ngã cung ( mệnh tài Quan điền tật phúc ) làm hóa kị nhập thiên di còn tốt cát hoặc hung đều là chuyện của nhà mình

Nhưng làm hóa lộc nếu nhập tha cung thì không ổn là hung sẽ có ăn lý phá ngoại việc

Nếu bản mạng Quan lộc cung can cung của nó hóa kị nhập cung trùng phá lộc năm sinh tất chủ cung này có phá

( đại nạn các cung can cung hóa kị trùng phá lộc năm sinh đại hạn này cung này chủ sự có phá )

Can của quan hóa kị nhập thiên nếu nô làm hóa kị nhập mệnh lưỡng kị hỗ trùng

Mệnh chủ dễ dàng cùng bằng hữu hội nhân tài chính không rõ ràng lắm mà khiến cho xung đột song phương giao ác ( đại nạn năm xưa cùng luận )

Gì cung can cung của nó hóa kị nhập cung thiên di trùng mệnh người tất có tổn thất cung mệnh bị trùng có ngã kỳ tới hiểm ( ngã kỳ thì tử vong )

Gì cung can cung của nó làm hóa kị nhập cung thiên di đại nạn đi đến thiên di biểu hiện hội “Phá sản ”

Từ cung mệnh tới tam hợp phương ( bên ta ) là phát xạ thai can cung của nó hóa kị “Nhập “( nhập thiên trùng mệnh nhập phúc trùng tài nhập phu trùng Quan ) đây “Kị” thuộc hung

Can của quan hóa kị nhập thiên trùng mệnh đệ nhất hạn biểu hiện thư đậu không tốt ( khác ấu lúc đọc sách thành tích không tốt )

< thiên di là Quan tới phúc > can của quan hóa kị nhập thiên biểu hiện là theo đuổi sự nghiệp lý tưởng mà Mịa lao

Khoa kị ở thiên di trùng bản mạng biểu hiện bên ngoài công tác mặc dù không phải hài lòng hài lòng nhưng lại thân bất do kỷ phi công tác không thể

Can của quan hóa kị nhập thiên trùng mệnh biểu hiện sự nghiệp cùng mệnh chủ không duyên

Thuộc sự nghiệp không thuận không quý nhân tương trợ hoặc thỉnh thoảng thay công tác hoặc thất nghiệp thuộc hung

Lưu ý can của quan quý tham lang hóa kị nhập [ bản thiên ]( ất hợi ) phùng liêm trinh lộc năm sinh trùng phá tất có nạn

Can của quan hóa kị nhập thiên trùng bản mạng biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ vận khá là kém ngoại tại hoàn cảnh không quý nhân tương trợ đấy vận mệnh

Nếu đi ngược chiều thứ năm đại nạn đi vào bản tài đây hạn hội thất nghiệp

Can của quan thái dương hóa kị nhập thiên ( giáp dần ) phùng cự môn sinh quyền thái dương tự hóa kị đây kị lui về Quan lộc hình thành Quan lộc cung tự hóa kị

Can của quan thái dương hóa kị nhập thiên ( bính tý ) gặp thái dương sinh kỵ hình thành song kị trùng [ bản mạng ]

Trùng mệnh cả cùng Quan lộc không duyên không sự nghiệp của chính mình ( dùng trùng thể ) nên tiến hành dân đi làm an nhàn nhất

( nếu can của quan hóa lộc nhập ngã cung cũng có thể sáng nghiệp chính là không bền )

Trùng mệnh không nên chính mình kinh doanh sự nghiệp cũng ngã bế ( sự nghiệp cùng mệnh chủ không duyên )

Nên tiến hành dân đi làm không sự nghiệp của chính mình ( dùng trùng thể ) chắc có biến động tính công tác ( tự do nghiệp tài xế )

Trùng cung mệnh /[ Quan tới tài ] biểu hiện vận đường không tốt bị thất nghiệp ( đại nạn năm xưa cùng luận ) khác ấu lúc đọc sách thành tích không tốt

Trùng mệnh bị du thủ tốt nhàn tự do nghiệp ( việc vặt ) hoặc thất nghiệp

Nếu muốn sáng nghiệp phải chuyển nhà đến cung thiên di phương vị ( biến thành xuất ngoại sáng nghiệp ) khá là nên

Biểu hiện thích hợp công việc bên ngoài công tác nếu muốn kinh doanh sự nghiệp dùng phối ngẫu danh nghĩa là nên

Can của quan phi hóa kỵ nhập mệnh thiên tuyến biểu hiện lý ngoại không thuận tiến lui duy cốc bên ngoài công tác không thuận thường biến động

Quan lộc cung phùng Tứ Sát kị hình âm sát cùng cấp độ này can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ mệnh 1] thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn

Khiến cho hóa kị tới cung vị chính là nạn làm hại nguồn gốc

Hơn nữa [ mệnh 1] [ điền 10] tuyệt đối không khả bị trùng bị trùng tất có nạn

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button