Tử vi

Xem vợ chồng tới đối đãi giải nghĩa cùng giải quyết chi đạo

Xem vợ chồng tới đối đãi giải nghĩa cùng giải quyết chi đạo

Phán đoán cùng nhân giao tiếp năng lực tới ưu kém

A. Quan sát [ cung mệnh ] tọa ngôi sao hạch toán độc lập can cung để mà hiểu biết hành vi cùng tác phong

Bạn đang xem: Xem vợ chồng tới đối đãi giải nghĩa cùng giải quyết chi đạo

Từ [ cung mệnh ] tứ hóa phán đoán cá tính làm

B. Quan sát [ cung tật ách ] tọa ngôi sao hạch toán độc lập can cung để mà hiểu biết tâm thái cùng tính tình

Từ [ cung tật ách ] tứ hóa phán đoán tâm thái cùng tính tình

C. Quan sát [ cung phúc đức ] tọa ngôi sao hạch toán độc lập can cung để mà hiểu biết lý niệm ý tưởng cùng phúc khí

Từ [ cung phúc đức ] tứ hóa phán đoán tư tưởng cùng quan niệm

Trở lên ba người cá nhân cùng nhân giao tiếp tới ưu kém nhân tố trọng yếu nhất

Phân tích cảm tình

< nữ mệnh nông canh dần 39 08 19 giờ ngọ sinh thổ ngũ cục thất tinh ở nô ( giáp thân )>

Công phu 236

Chồng của cô nông bính tuất 35 06 20 giờ mão sinh thủy nhị cục thất tinh ở Huynh ( tân mão )

[ cung mệnh ]

A. Nam mệnh ( phu ) cung mệnh ( nhâm thìn ) cung vô chính diệu đốm lửa đà la + âm sát

Nhâm ( nhân chi nhân ) từ thị cao tư tưởng là độc lập cách dựa vào trời tự lập ( dựa vào mình )

Nhâm thủy thông sông nhiệt tình mênh mông dù thông minh nhưng mặc cho tính lạc quan hướng ngoại có văn có võ hòa hợp nắm giữ thời cơ cùng mưu lược bỏ

Nhân can nhâm thiên lương hóa lộc cho nên mệnh chủ tính cách mang theo ngạo khí thả từ thị khá cao ( tự phụ ) cũng khá là bá đạo ( nhiều chiếm nhân tiện nghi )

Thìn là long cá tính độc lập tự phụ như long

Đốm lửa dương hỏa đà la âm kim không mừng minh hỏa chẳng những không thể khích lệ ( kích phát ) thả gặp âm sát cùng vây

Đây mệnh dễ bị ma thi cùng khó khăn, nhọc nhằn tôi luyện luyện

Mệnh làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản thiên ]( mậu tuất ) phùng thiên cơ sinh quyền thả tự hóa kị

Phùng thiên cơ sinh quyền nguyên nhưng ở ngoài bày ra tài hoa cùng năng lực nhưng gặp tự hóa kị hình thành [ lộc ra ] giống

Mệnh làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bổn điền ]( ất chưa ) phùng văn xương sinh khoa hình thành [ khoa kị tha mài ] thường hiểu được mà phục thất hoặc phiền ưu việc

Mệnh làm phi hóa kỵ nhập điền dù có văn xương sinh khoa thượng năng hiểu kị nhưng vẫn hội tạo thành gia đình bất an

[ lộc chuyển lộc ] thiên làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bổn điền ]( ất chưa ) phùng văn xương sinh khoa

Đây thiên làm hóa lộc nhập điền cùng thiên làm tự hóa kị cách xa nhau bốn cách cấu thành [ tứ phượng ] tới đối đãi cùng biến hóa

Nói rõ mệnh chủ bên ngoài nhân bày ra tài hoa cùng năng lực mà đắc ý lại hội nhân gia đình nhân tố mà chuyển xu thất ý

Xem liêm trinh sinh kỵ tọa [ huynh đệ ]( tân mão ) này là tiên thiên khiếm huynh nô tới trái hoặc thỉnh thoảng là huynh đệ mà bận rộn

[ kị chuyển kị ] Huynh làm tân văn xương hóa kị nhập [ bổn điền ]( ất chưa ) bởi vậy tượng khả dự đoán cuối cùng vẫn hội nhân huynh nô việc

Mà dẫn gia đình phong ba thậm chí gia sản chịu đựng

Sinh kỵ tọa cung [ kị chuyển kị ] [ cùng loại tìm cùng loại ] truy tầm ( đã biết không tốt việc ) đây không tốt việc hội rõ ràng ở nơi nào ( không gian )?

Nếu đang hành vận [ thiên mệnh ] đi vào sinh kỵ tọa cung hoặc [ lớn thiên ] đi vào sinh kỵ tọa cung trùng [ thiên mệnh ] thì rõ ràng khi nào ( thời gian )?

B. Nữ mệnh ( thê ) cung mệnh ( mình mão ) thiên cơ cự môn + hữu bật lưu ý thiên lương tất tọa phúc đức ( tân tị ) nguyên tắc

Thiên cơ thiện quyền biến

Cự môn ám tinh thuộc trở ngại ngôi sao

Nếu cự môn hóa lộc biểu hiện nói ra lưỡi đồ đạc trong cửa hàng

Nếu cự môn hóa kị biểu hiện ra giảng thoại chanh chua bị nhạ võ mồm thị phi

Mệnh làm mình vũ khúc hóa lộc nhập [ vở ]( mậu tử ) phùng vũ khúc sinh quyền

[ thiên cơ cự môn + hữu bật ] hóa lộc nhập [ vở ] biểu hiện mệnh chủ miệng xỉ lanh lợi tài ăn nói tài năng ở xã giao cơ hội làm náo động

Hóa lộc nhập [ vở ] cũng ẩn ngậm thích hợp tiến hành giáo dục hình quan các loại hành nghề

Mệnh làm mình văn khúc hóa kị nhập [ bản tật ]( bính tuất ) mệnh chủ ( tâm thái cố chấp ) trọng thị chính mình tới tính tình ( mình ý )

Nếu [ thiên cơ cự môn + hữu bật ] tọa mệnh làm mình văn khúc hóa kị nhập [ bản tật ] thì [ cự môn hóa kị ] nhập tật

Cự môn hóa kị thì trở thành nên thông minh Lao thao không ngớt thậm chí miệng không chọn đạo giận mắng hắn nhân

Xem mệnh can lộc nhập tử mệnh làm phi hóa kỵ nhập tật lộc kị rơi cung cách xa nhau ba cung cấu thành [ tam kỳ ] đấy đối đãi cùng cát hung

< lấy một kị chuyển lộc ba hóa kị truy tham > mệnh làm phi hóa kỵ nhập tật ( bính tuất )

[ chuyển lộc ] tật làm bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản tài ]( Đinh Hợi )

[ ba hóa kị ] tài can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản mạng ]( mình mão )

Cho nên khả suy ra nữ mệnh ( thê ) phi thường mình thỉnh thoảng là tiền tài các loại sự cùng phối ngẫu ( phu ) tính toán cãi cọ

[ cung tật ách ]

Nữ mệnh tật ách ( bính tuất ) phá quân + văn khúc

Phá quân biểu hiện gấp gáp nóng

Văn khúc biểu hiện thần kinh cảm xúc

Nếu [ thiên cơ cự môn + hữu bật ] tọa làm mình văn khúc hóa kị nhập [ bản tật ] thì [ cự môn hóa kị ] nhập tật

Cự môn hóa kị thì trở thành nên thông minh Lao thao không ngớt thậm chí miệng không chọn đạo giận mắng hắn nhân

[ cung phúc đức ]

Nữ mệnh phúc đức ( tân tị ) thiên lương + địa không địa kiếp

Không kiếp là sát tinh cũng thế động ngôi sao địa không làm việc hư không dễ có đột phát tới suy sụp địa kiếp làm việc sơ cuồng thường bạng châu dao động dồn dập

Không kiếp cùng nhập phúc đức đây mệnh chủ thực thông minh

Biểu hiện tư tưởng lưu với gian trá ý tưởng bên trên trái lại truyền thống trái lại thuỷ triều vui mừng lớn mật tạo ra tân không câu nệ tiểu tiết

Phúc đức thiên lương ở ( tân tị ) thiên lương chủ nguyên tắc cung mệnh ( mình mão ) thiên cơ ( quyền biến ) cự môn ( trở ngại )

Đây chủng mệnh phúc cung tổ hợp nữ mệnh nếu rất kiên trì nguyên tắc nếu muốn mưu lợi quyền biến tất nhiên sẽ có làm phức tạp mà ảnh hưởng tình cảm vợ chồng

[ cung phu thê ]

A. Nữ mệnh ( thê ) [ vợ chồng ]( mình xấu ) tọa thái dương lộc năm sinh thái âm sinh khoa + thiên khôi

Cung phu thê thái dương lộc năm sinh thái âm sinh khoa chiếu Quan lộc biểu hiện nữ mệnh chủ ứng là [ sư ] cấp nghề nghiệp giáo sư hoặc kỹ sư designer

Tương quan tài chính tài thuế computer các loại hình doanh cơ cấu tới người làm

Can của phu mình vũ khúc hóa lộc nhập [ vở ]( mậu tử ) phùng vũ khúc sinh quyền

< đứa con là phu tới Huynh > can của phu lộc nhập biểu hiện này phối ngẫu ( phu ) cách bên ngoài bằng hữu nhiều đối với huynh đệ bằng hữu không tệ

Can của phu mình văn khúc hóa kị nhập [ bản tật ]( bính tuất )

< tật ách là phu người ấy > can của phu phi hóa kỵ nhập biểu hiện phối ngẫu vui mừng bên ngoài hoa đào giao tế tiếp khách đầu tư

Nữ mệnh ( thê ) Quan lộc cung ( quý tị ) cung vô chính diệu đốm lửa thiên việt đà la nhập thủ

Can của quan quý phá quân hóa lộc nhập [ bản tật ]( bính tuất )

< tật ách là Quan tới điền > can của quan lộc nhập tật biểu hiện công tác đơn vị ổn định hoàn cảnh không tệ

Can của quan quý tham lang hóa kị nhập [ bản Huynh ]( mậu dần ) phùng tham lang tự hóa lộc hình thành [ lộc kị chiến khắc ] trùng [ bản nô ]( giáp thân )

< huynh đệ là Quan nhanh > can của quan phi hóa kỵ nhập Huynh biểu hiện bận rộn công việc hơn nữa phí tâm

[ dần cung tứ hóa ] vợ chồng ( canh dần )

B. Nam mệnh ( phu ) [ cung phu thê ]( canh dần ) cung vô chính diệu địa kiếp thiên hình nhập thủ

Ở [ dần ] [ nhân ] vị trí biểu hiện vợ chồng hoặc đời sống tình cảm đưa là cả đời họa phúc vị trí

Can của phu canh thái dương hóa lộc nhập [ bản quan ]( bính thân ) biểu hiện phối ngẫu ( thê ) đối với sự nghiệp của mệnh chủ có trợ giúp

< lấy [ phối ngẫu ] chi giác độ mà nói >

< Quan lộc là phu tới thiên > can của phu lộc nhập Quan là lộc nhập phối ngẫu đấy thiên di

Can của phu canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phúc ]( giáp ngọ ) trùng xé trời cùng lộc năm sinh hình thành [ song kị ] trùng [ bản tài ]

Can của phu phi hóa kỵ nhập phúc biểu hiện phối ngẫu ( thê ) quấy nhiễu mệnh chủ tới tinh thần

Trùng [ bản tài ] thì biểu hiện phối ngẫu ( thê ) sẽ để cho mệnh chủ tổn tài

< lấy [ phối ngẫu ] chi giác độ mà nói > mệnh chủ tới [ cung phu thê ] là phối ngẫu [ phu của cung mệnh ]

< phúc đức là phu tới Quan > ban đầu thiên đồng lộc năm sinh ở phúc đức [ phu tới Quan ]

Phu [ phu mệnh ] làm hóa kị nhập phúc [ phu tới Quan ] gặp thiên đồng lộc năm sinh

Tượng này là [ kỵ trảo lộc ] ( lấy được lộc tốt xử ) biểu hiện phu ( phối ngẫu thê ) thực hội hưởng thụ

Can của phu lộc nhập Quan mà phi hóa kỵ nhập phúc lộc kị tới rơi cung cách ba cung này là [ tam kỳ ] tới đối đãi cùng cát hung

< nhân phu thê góc độ bất đồng can của phu hóa lộc hóa kị đấy giải thích cũng có sở phân biệt >

Can của phu lộc nhập [ Quan ] này là lộc nhập mệnh chủ ( phu ) đấy [ Quan ] thả là lộc nhập phối ngẫu ( thê ) đấy [ thiên ] chiếu phối ngẫu đấy [ mệnh ]

Can của phu phi hóa kỵ nhập [ phúc ] này là phi hóa kỵ nhập mệnh chủ ( phu ) đấy [ phúc ] trùng mệnh chủ ( phu ) đấy [ tài ]

Thả là phi hóa kỵ nhập phối ngẫu ( thê ) đấy [ Quan ]

Từ kể trên phân tích : can của phu hóa lộc đối với [ phu ( mệnh chủ )] ( lộc nhập Quan ) mà [ thê ( phối ngẫu )] thì ( lộc chiếu mệnh )

Can của phu hóa kị đối với [ phu ( mệnh chủ )] ( kị trùng tài bằng trùng chính mình ) mà [ thê ( phối ngẫu )] thì ( phi hóa kỵ nhập Quan )

Nói rõ kể trên hóa tượng cho thấy [ phối ngẫu ( thê )] so với [ mệnh chủ ( phu )] hung

[ phối ngẫu ( thê )] hội thường tính toán [ mệnh chủ ( phu )] chuyện nghiệp vấn đề can thiệp sự nghiệp tả hữu tư kim hoạt động dẫn đến cảm tình không thuận

Xem nam liêm trinh sinh kỵ tọa [ huynh đệ ]( tân mão ) này là tiên thiên khiếm huynh nô tới trái hoặc thỉnh thoảng là huynh đệ mà bận rộn

[ kị chuyển kị ] Huynh làm tân văn xương hóa kị nhập [ bổn điền ]( ất chưa ) bởi vậy tượng khả dự đoán cuối cùng vẫn hội nhân huynh nô việc

Mà dẫn gia đình phong ba thậm chí gia sản chịu đựng

Dương nam đại nạn thuận hành thứ sáu đại hạn (52~61) cung mệnh đại hạn đi vào [ bản nô ]( đinh dậu ) phùng thiên tướng

Công phu 242

Đây hạn cùng chúng sinh chi kết giao thật xấu hội ảnh hưởng mệnh chủ đấy cuộc sống

Lưu ý [ bản Huynh ]( tân mão ) liêm trinh sinh kỵ + phá quân trùng điệp [ lớn thiên ] trùng [ thiên mệnh ] tượng này

Biểu hiện mệnh chủ thỉnh thoảng cùng huynh đệ bằng hữu bên ngoài là biết về nhà giống

[ kị chuyển kị ] [ sinh kỵ tọa cung ] can cung tân văn xương hóa kị nhập [ bổn điền ]( ất chưa ) trùng điệp [ thầy thuốc ] trùng [ vở ]( tân sửu )

Cũng biết đây hạn tình cảm vợ chồng tất nhiên không tốt

Năm xưa 52 [ lưu mệnh ] đi vào [ vở ]( tân sửu ) hồi [ kị chuyển kị ] văn xương hóa kị sở trùng tượng này

Ẩn thị năm này mệnh chủ bên ngoài <[ vở ] là gia ngoại nhà thuê phòng hoặc khách sạn > kim ốc giấu kiều

Xem [ thái tử ]( cung tử nữ hoa đào vị trí ) trùng điệp [ bản phúc ]( giáp ngọ ) phùng thiên đồng lộc năm sinh thái âm + thiên diêu kình dương linh tinh

Biểu hiện đây hạn hoa đào nhiều ( lộc năm sinh ) tiếp khách nhiều tham sắc dục cường

[ thái tử ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( tân mão ) trùng điệp [ lớn thiên ] gặp liêm trinh sinh kỵ này là [ lộc nhập động không đáy ] uổng phí tâm cơ

[ thái tử ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản quan ]( bính thân ) trùng điệp [ đại huynh ] trùng [ bản phu ]/[ lớn nô ]

Tượng này bày hoa đào cùng sự nghiệp liên quan đến ([ thái tử ] làm kị nhập [ bản quan ])

Trùng [ bản phu ]( canh dần ) trùng điệp [ thầy thuốc nhanh ] khả giải thích là: đây hạn đã bên ngoài có hoa đào mà bỏ qua phối ngẫu thân thể

Năm xưa 53 [ lưu mệnh 53] trùng điệp [ bản phu ] này năm tới [ lưu phu 53] ở [ bản tài ]( canh tử )

[ lưu phu 53] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản quan ]( bính thân ) trùng điệp [ đại huynh ]+[ lưu thiên 53]

[ lưu phu 53] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phúc ]( giáp ngọ ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu quan 53] trùng [ lưu phu ] e rằng có ở riêng giống

[ kị truy kị ] phúc làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản quan ]( bính thân ) trùng [ bản phu ]/[ lưu mệnh 53]

Đây kết quả không lành năm này vợ chồng không rời hôn cũng hội ở riêng

Năm xưa 55 [ lưu mệnh ] trùng điệp [ bản mạng ]( nhâm thìn ) thì [ lưu phu 55] ở [ bản phu ]( canh dần )

[ lưu phu 55] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phúc ]( giáp ngọ ) trùng xé trời cùng lộc năm sinh song kị trùng [ bản tài ]( canh tử )

[ lưu phu ] làm hóa kị trùng [ bản tài ] tức là trùng [ phu phu quân ] vợ chồng duyên đã tận

< điều tra vợ chồng chi phối hợp tình huống >

< nữ mệnh nông canh dần 39 08 19 giờ ngọ sinh thổ ngọ cục thất tinh ở nô ( giáp thân )>

Công phu 236

Chồng của cô nông bính tuất 35 06 20 giờ mão sinh thủy nhị cục thất tinh ở Huynh ( tân mão )

A. Đưa phu tới sinh nhật bộ nhập thê ( nữ mệnh chủ ) mệnh bàn một lần nữa tìm [ phu tới giả tá thất tinh định điểm ]

Lấy [ tuất ] cung là [ tân điểm khởi đầu ] một lần nữa tìm phu tới [ giả tá thất tinh định điểm ] nếu ở thê tới [ cung thiên di ]( ất dậu )

Bên trong cung cung vô chính diệu linh tinh + kình dương

Thiên làm ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản mạng ]( mình mão )

Mà thiên làm ất thái âm hóa kị nhập [ bản phu ]( mình xấu ) phùng thái dương lộc năm sinh thái âm sinh khoa [ lộc kị chiến khắc ] song kị trùng [ bản quan ]

Lộc nhập mệnh phi hóa kỵ nhập phu còn đây là hôn nhân duyên thiên quyết định

Trùng [ bản quan ] này là [ thê ] tới khí số vị ( vận khí ) giải thích là có duyên vô tình giống

B. Đưa thê tới sinh nhật bộ nhập phu ( nữ mệnh chủ chi phối ngẫu ) mệnh bàn một lần nữa tìm [ thê tới giả tá thất tinh định điểm ]

< nữ mệnh nông canh dần 39 08 19 giờ ngọ sinh thổ ngọ cục thất tinh ở nô ( giáp thân )>

Lấy [ dần ] cung là [ tân điểm khởi đầu ] một lần nữa tìm thê tới [ giả tá thất tinh định điểm ] nếu ở phu tới [ cung điền trạch ]( ất chưa )

Điền cung ( ất chưa ) vũ khúc tham lang văn xương sinh khoa văn khúc

Điền làm ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản thiên ]( mậu tuất ) phùng thiên cơ sinh quyền thả tự hóa kị này là [ lộc ra ]

Điền làm ất thái âm hóa kị nhập [ bản phúc ]( giáp ngọ ) trùng phá thiên đồng lộc năm sinh hình thành [ song kị ] trùng [ bản tài ]

< tài bạch là phu phu quân > tượng này kị trùng [ thê ] phu quân ( phối ngẫu ) nói rõ

Nữ mệnh ( thê ) tự thân đối đãi chồng của cô không tốt mà khiến cho vợ chồng bất hòa

Nếu là nữ mệnh ( thê ) tới tính tình cùng quan niệm không cải thiện cho dù ở phục hợp cũng thế miện hợp thần ly đồng sàng khác mộng mà thôi

Nếu nữ mệnh ( thê ) có tiền hưu khả dưỡng già nếu không ly cũng thế [ sống góa bụa phụ ] không bằng buông hải rộng rãi không trung

[ hiểu phương ]

Nếu lại lấy thất tinh làm thái âm hóa kị tới rơi cung [ bản phúc ] là [ tân điểm khởi đầu ] tái tìm tầm [ mới dưới chiêu bài thất tinh rơi điểm ]

Nếu đây [ mới dưới chiêu bài thất tinh rơi điểm ] nếu ở [ bản tật ]( kỷ hợi )

Tật làm mình thiên lương hóa khoa nhập [ bản thiên ]( mậu tuất ) đây hóa tượng khả dự đoán cải thiện chi đạo

Thiên lương hóa khoa nhập [ bản thiên ] < thiên di là phu tới tài > khả đề cử nữ mệnh ứng thuyết phục chồng của cô bên ngoài hoạt động

Hoặc nói hết sức đừng đi quản thúc chồng của cô tới tài để mà cải thiện quan hệ

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Xem vợ chồng tới đối đãi giải nghĩa cùng giải quyết chi đạo

Xem vợ chồng tới đối đãi giải nghĩa cùng giải quyết chi đạo

Phán đoán cùng nhân giao tiếp năng lực tới ưu kém

A. Quan sát [ cung mệnh ] tọa ngôi sao hạch toán độc lập can cung để mà hiểu biết hành vi cùng tác phong

Từ [ cung mệnh ] tứ hóa phán đoán cá tính làm

B. Quan sát [ cung tật ách ] tọa ngôi sao hạch toán độc lập can cung để mà hiểu biết tâm thái cùng tính tình

Từ [ cung tật ách ] tứ hóa phán đoán tâm thái cùng tính tình

C. Quan sát [ cung phúc đức ] tọa ngôi sao hạch toán độc lập can cung để mà hiểu biết lý niệm ý tưởng cùng phúc khí

Từ [ cung phúc đức ] tứ hóa phán đoán tư tưởng cùng quan niệm

Trở lên ba người cá nhân cùng nhân giao tiếp tới ưu kém nhân tố trọng yếu nhất

Phân tích cảm tình

< nữ mệnh nông canh dần 39 08 19 giờ ngọ sinh thổ ngũ cục thất tinh ở nô ( giáp thân )>

Công phu 236

Chồng của cô nông bính tuất 35 06 20 giờ mão sinh thủy nhị cục thất tinh ở Huynh ( tân mão )

[ cung mệnh ]

A. Nam mệnh ( phu ) cung mệnh ( nhâm thìn ) cung vô chính diệu đốm lửa đà la + âm sát

Nhâm ( nhân chi nhân ) từ thị cao tư tưởng là độc lập cách dựa vào trời tự lập ( dựa vào mình )

Nhâm thủy thông sông nhiệt tình mênh mông dù thông minh nhưng mặc cho tính lạc quan hướng ngoại có văn có võ hòa hợp nắm giữ thời cơ cùng mưu lược bỏ

Nhân can nhâm thiên lương hóa lộc cho nên mệnh chủ tính cách mang theo ngạo khí thả từ thị khá cao ( tự phụ ) cũng khá là bá đạo ( nhiều chiếm nhân tiện nghi )

Thìn là long cá tính độc lập tự phụ như long

Đốm lửa dương hỏa đà la âm kim không mừng minh hỏa chẳng những không thể khích lệ ( kích phát ) thả gặp âm sát cùng vây

Đây mệnh dễ bị ma thi cùng khó khăn, nhọc nhằn tôi luyện luyện

Mệnh làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản thiên ]( mậu tuất ) phùng thiên cơ sinh quyền thả tự hóa kị

Phùng thiên cơ sinh quyền nguyên nhưng ở ngoài bày ra tài hoa cùng năng lực nhưng gặp tự hóa kị hình thành [ lộc ra ] giống

Mệnh làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bổn điền ]( ất chưa ) phùng văn xương sinh khoa hình thành [ khoa kị tha mài ] thường hiểu được mà phục thất hoặc phiền ưu việc

Mệnh làm phi hóa kỵ nhập điền dù có văn xương sinh khoa thượng năng hiểu kị nhưng vẫn hội tạo thành gia đình bất an

[ lộc chuyển lộc ] thiên làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bổn điền ]( ất chưa ) phùng văn xương sinh khoa

Đây thiên làm hóa lộc nhập điền cùng thiên làm tự hóa kị cách xa nhau bốn cách cấu thành [ tứ phượng ] tới đối đãi cùng biến hóa

Nói rõ mệnh chủ bên ngoài nhân bày ra tài hoa cùng năng lực mà đắc ý lại hội nhân gia đình nhân tố mà chuyển xu thất ý

Xem liêm trinh sinh kỵ tọa [ huynh đệ ]( tân mão ) này là tiên thiên khiếm huynh nô tới trái hoặc thỉnh thoảng là huynh đệ mà bận rộn

[ kị chuyển kị ] Huynh làm tân văn xương hóa kị nhập [ bổn điền ]( ất chưa ) bởi vậy tượng khả dự đoán cuối cùng vẫn hội nhân huynh nô việc

Mà dẫn gia đình phong ba thậm chí gia sản chịu đựng

Sinh kỵ tọa cung [ kị chuyển kị ] [ cùng loại tìm cùng loại ] truy tầm ( đã biết không tốt việc ) đây không tốt việc hội rõ ràng ở nơi nào ( không gian )?

Nếu đang hành vận [ thiên mệnh ] đi vào sinh kỵ tọa cung hoặc [ lớn thiên ] đi vào sinh kỵ tọa cung trùng [ thiên mệnh ] thì rõ ràng khi nào ( thời gian )?

B. Nữ mệnh ( thê ) cung mệnh ( mình mão ) thiên cơ cự môn + hữu bật lưu ý thiên lương tất tọa phúc đức ( tân tị ) nguyên tắc

Thiên cơ thiện quyền biến

Cự môn ám tinh thuộc trở ngại ngôi sao

Nếu cự môn hóa lộc biểu hiện nói ra lưỡi đồ đạc trong cửa hàng

Nếu cự môn hóa kị biểu hiện ra giảng thoại chanh chua bị nhạ võ mồm thị phi

Mệnh làm mình vũ khúc hóa lộc nhập [ vở ]( mậu tử ) phùng vũ khúc sinh quyền

[ thiên cơ cự môn + hữu bật ] hóa lộc nhập [ vở ] biểu hiện mệnh chủ miệng xỉ lanh lợi tài ăn nói tài năng ở xã giao cơ hội làm náo động

Hóa lộc nhập [ vở ] cũng ẩn ngậm thích hợp tiến hành giáo dục hình quan các loại hành nghề

Mệnh làm mình văn khúc hóa kị nhập [ bản tật ]( bính tuất ) mệnh chủ ( tâm thái cố chấp ) trọng thị chính mình tới tính tình ( mình ý )

Nếu [ thiên cơ cự môn + hữu bật ] tọa mệnh làm mình văn khúc hóa kị nhập [ bản tật ] thì [ cự môn hóa kị ] nhập tật

Cự môn hóa kị thì trở thành nên thông minh Lao thao không ngớt thậm chí miệng không chọn đạo giận mắng hắn nhân

Xem mệnh can lộc nhập tử mệnh làm phi hóa kỵ nhập tật lộc kị rơi cung cách xa nhau ba cung cấu thành [ tam kỳ ] đấy đối đãi cùng cát hung

< lấy một kị chuyển lộc ba hóa kị truy tham > mệnh làm phi hóa kỵ nhập tật ( bính tuất )

[ chuyển lộc ] tật làm bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản tài ]( Đinh Hợi )

[ ba hóa kị ] tài can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản mạng ]( mình mão )

Cho nên khả suy ra nữ mệnh ( thê ) phi thường mình thỉnh thoảng là tiền tài các loại sự cùng phối ngẫu ( phu ) tính toán cãi cọ

[ cung tật ách ]

Nữ mệnh tật ách ( bính tuất ) phá quân + văn khúc

Phá quân biểu hiện gấp gáp nóng

Văn khúc biểu hiện thần kinh cảm xúc

Nếu [ thiên cơ cự môn + hữu bật ] tọa làm mình văn khúc hóa kị nhập [ bản tật ] thì [ cự môn hóa kị ] nhập tật

Cự môn hóa kị thì trở thành nên thông minh Lao thao không ngớt thậm chí miệng không chọn đạo giận mắng hắn nhân

[ cung phúc đức ]

Nữ mệnh phúc đức ( tân tị ) thiên lương + địa không địa kiếp

Không kiếp là sát tinh cũng thế động ngôi sao địa không làm việc hư không dễ có đột phát tới suy sụp địa kiếp làm việc sơ cuồng thường bạng châu dao động dồn dập

Không kiếp cùng nhập phúc đức đây mệnh chủ thực thông minh

Biểu hiện tư tưởng lưu với gian trá ý tưởng bên trên trái lại truyền thống trái lại thuỷ triều vui mừng lớn mật tạo ra tân không câu nệ tiểu tiết

Phúc đức thiên lương ở ( tân tị ) thiên lương chủ nguyên tắc cung mệnh ( mình mão ) thiên cơ ( quyền biến ) cự môn ( trở ngại )

Đây chủng mệnh phúc cung tổ hợp nữ mệnh nếu rất kiên trì nguyên tắc nếu muốn mưu lợi quyền biến tất nhiên sẽ có làm phức tạp mà ảnh hưởng tình cảm vợ chồng

[ cung phu thê ]

A. Nữ mệnh ( thê ) [ vợ chồng ]( mình xấu ) tọa thái dương lộc năm sinh thái âm sinh khoa + thiên khôi

Cung phu thê thái dương lộc năm sinh thái âm sinh khoa chiếu Quan lộc biểu hiện nữ mệnh chủ ứng là [ sư ] cấp nghề nghiệp giáo sư hoặc kỹ sư designer

Tương quan tài chính tài thuế computer các loại hình doanh cơ cấu tới người làm

Can của phu mình vũ khúc hóa lộc nhập [ vở ]( mậu tử ) phùng vũ khúc sinh quyền

< đứa con là phu tới Huynh > can của phu lộc nhập biểu hiện này phối ngẫu ( phu ) cách bên ngoài bằng hữu nhiều đối với huynh đệ bằng hữu không tệ

Can của phu mình văn khúc hóa kị nhập [ bản tật ]( bính tuất )

< tật ách là phu người ấy > can của phu phi hóa kỵ nhập biểu hiện phối ngẫu vui mừng bên ngoài hoa đào giao tế tiếp khách đầu tư

Nữ mệnh ( thê ) Quan lộc cung ( quý tị ) cung vô chính diệu đốm lửa thiên việt đà la nhập thủ

Can của quan quý phá quân hóa lộc nhập [ bản tật ]( bính tuất )

< tật ách là Quan tới điền > can của quan lộc nhập tật biểu hiện công tác đơn vị ổn định hoàn cảnh không tệ

Can của quan quý tham lang hóa kị nhập [ bản Huynh ]( mậu dần ) phùng tham lang tự hóa lộc hình thành [ lộc kị chiến khắc ] trùng [ bản nô ]( giáp thân )

< huynh đệ là Quan nhanh > can của quan phi hóa kỵ nhập Huynh biểu hiện bận rộn công việc hơn nữa phí tâm

[ dần cung tứ hóa ] vợ chồng ( canh dần )

B. Nam mệnh ( phu ) [ cung phu thê ]( canh dần ) cung vô chính diệu địa kiếp thiên hình nhập thủ

Ở [ dần ] [ nhân ] vị trí biểu hiện vợ chồng hoặc đời sống tình cảm đưa là cả đời họa phúc vị trí

Can của phu canh thái dương hóa lộc nhập [ bản quan ]( bính thân ) biểu hiện phối ngẫu ( thê ) đối với sự nghiệp của mệnh chủ có trợ giúp

< lấy [ phối ngẫu ] chi giác độ mà nói >

< Quan lộc là phu tới thiên > can của phu lộc nhập Quan là lộc nhập phối ngẫu đấy thiên di

Can của phu canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phúc ]( giáp ngọ ) trùng xé trời cùng lộc năm sinh hình thành [ song kị ] trùng [ bản tài ]

Can của phu phi hóa kỵ nhập phúc biểu hiện phối ngẫu ( thê ) quấy nhiễu mệnh chủ tới tinh thần

Trùng [ bản tài ] thì biểu hiện phối ngẫu ( thê ) sẽ để cho mệnh chủ tổn tài

< lấy [ phối ngẫu ] chi giác độ mà nói > mệnh chủ tới [ cung phu thê ] là phối ngẫu [ phu của cung mệnh ]

< phúc đức là phu tới Quan > ban đầu thiên đồng lộc năm sinh ở phúc đức [ phu tới Quan ]

Phu [ phu mệnh ] làm hóa kị nhập phúc [ phu tới Quan ] gặp thiên đồng lộc năm sinh

Tượng này là [ kỵ trảo lộc ] ( lấy được lộc tốt xử ) biểu hiện phu ( phối ngẫu thê ) thực hội hưởng thụ

Can của phu lộc nhập Quan mà phi hóa kỵ nhập phúc lộc kị tới rơi cung cách ba cung này là [ tam kỳ ] tới đối đãi cùng cát hung

< nhân phu thê góc độ bất đồng can của phu hóa lộc hóa kị đấy giải thích cũng có sở phân biệt >

Can của phu lộc nhập [ Quan ] này là lộc nhập mệnh chủ ( phu ) đấy [ Quan ] thả là lộc nhập phối ngẫu ( thê ) đấy [ thiên ] chiếu phối ngẫu đấy [ mệnh ]

Can của phu phi hóa kỵ nhập [ phúc ] này là phi hóa kỵ nhập mệnh chủ ( phu ) đấy [ phúc ] trùng mệnh chủ ( phu ) đấy [ tài ]

Thả là phi hóa kỵ nhập phối ngẫu ( thê ) đấy [ Quan ]

Từ kể trên phân tích : can của phu hóa lộc đối với [ phu ( mệnh chủ )] ( lộc nhập Quan ) mà [ thê ( phối ngẫu )] thì ( lộc chiếu mệnh )

Can của phu hóa kị đối với [ phu ( mệnh chủ )] ( kị trùng tài bằng trùng chính mình ) mà [ thê ( phối ngẫu )] thì ( phi hóa kỵ nhập Quan )

Nói rõ kể trên hóa tượng cho thấy [ phối ngẫu ( thê )] so với [ mệnh chủ ( phu )] hung

[ phối ngẫu ( thê )] hội thường tính toán [ mệnh chủ ( phu )] chuyện nghiệp vấn đề can thiệp sự nghiệp tả hữu tư kim hoạt động dẫn đến cảm tình không thuận

Xem nam liêm trinh sinh kỵ tọa [ huynh đệ ]( tân mão ) này là tiên thiên khiếm huynh nô tới trái hoặc thỉnh thoảng là huynh đệ mà bận rộn

[ kị chuyển kị ] Huynh làm tân văn xương hóa kị nhập [ bổn điền ]( ất chưa ) bởi vậy tượng khả dự đoán cuối cùng vẫn hội nhân huynh nô việc

Mà dẫn gia đình phong ba thậm chí gia sản chịu đựng

Dương nam đại nạn thuận hành thứ sáu đại hạn (52~61) cung mệnh đại hạn đi vào [ bản nô ]( đinh dậu ) phùng thiên tướng

Công phu 242

Đây hạn cùng chúng sinh chi kết giao thật xấu hội ảnh hưởng mệnh chủ đấy cuộc sống

Lưu ý [ bản Huynh ]( tân mão ) liêm trinh sinh kỵ + phá quân trùng điệp [ lớn thiên ] trùng [ thiên mệnh ] tượng này

Biểu hiện mệnh chủ thỉnh thoảng cùng huynh đệ bằng hữu bên ngoài là biết về nhà giống

[ kị chuyển kị ] [ sinh kỵ tọa cung ] can cung tân văn xương hóa kị nhập [ bổn điền ]( ất chưa ) trùng điệp [ thầy thuốc ] trùng [ vở ]( tân sửu )

Cũng biết đây hạn tình cảm vợ chồng tất nhiên không tốt

Năm xưa 52 [ lưu mệnh ] đi vào [ vở ]( tân sửu ) hồi [ kị chuyển kị ] văn xương hóa kị sở trùng tượng này

Ẩn thị năm này mệnh chủ bên ngoài <[ vở ] là gia ngoại nhà thuê phòng hoặc khách sạn > kim ốc giấu kiều

Xem [ thái tử ]( cung tử nữ hoa đào vị trí ) trùng điệp [ bản phúc ]( giáp ngọ ) phùng thiên đồng lộc năm sinh thái âm + thiên diêu kình dương linh tinh

Biểu hiện đây hạn hoa đào nhiều ( lộc năm sinh ) tiếp khách nhiều tham sắc dục cường

[ thái tử ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( tân mão ) trùng điệp [ lớn thiên ] gặp liêm trinh sinh kỵ này là [ lộc nhập động không đáy ] uổng phí tâm cơ

[ thái tử ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản quan ]( bính thân ) trùng điệp [ đại huynh ] trùng [ bản phu ]/[ lớn nô ]

Tượng này bày hoa đào cùng sự nghiệp liên quan đến ([ thái tử ] làm kị nhập [ bản quan ])

Trùng [ bản phu ]( canh dần ) trùng điệp [ thầy thuốc nhanh ] khả giải thích là: đây hạn đã bên ngoài có hoa đào mà bỏ qua phối ngẫu thân thể

Năm xưa 53 [ lưu mệnh 53] trùng điệp [ bản phu ] này năm tới [ lưu phu 53] ở [ bản tài ]( canh tử )

[ lưu phu 53] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản quan ]( bính thân ) trùng điệp [ đại huynh ]+[ lưu thiên 53]

[ lưu phu 53] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phúc ]( giáp ngọ ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu quan 53] trùng [ lưu phu ] e rằng có ở riêng giống

[ kị truy kị ] phúc làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản quan ]( bính thân ) trùng [ bản phu ]/[ lưu mệnh 53]

Đây kết quả không lành năm này vợ chồng không rời hôn cũng hội ở riêng

Năm xưa 55 [ lưu mệnh ] trùng điệp [ bản mạng ]( nhâm thìn ) thì [ lưu phu 55] ở [ bản phu ]( canh dần )

[ lưu phu 55] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phúc ]( giáp ngọ ) trùng xé trời cùng lộc năm sinh song kị trùng [ bản tài ]( canh tử )

[ lưu phu ] làm hóa kị trùng [ bản tài ] tức là trùng [ phu phu quân ] vợ chồng duyên đã tận

< điều tra vợ chồng chi phối hợp tình huống >

< nữ mệnh nông canh dần 39 08 19 giờ ngọ sinh thổ ngọ cục thất tinh ở nô ( giáp thân )>

Công phu 236

Chồng của cô nông bính tuất 35 06 20 giờ mão sinh thủy nhị cục thất tinh ở Huynh ( tân mão )

A. Đưa phu tới sinh nhật bộ nhập thê ( nữ mệnh chủ ) mệnh bàn một lần nữa tìm [ phu tới giả tá thất tinh định điểm ]

Lấy [ tuất ] cung là [ tân điểm khởi đầu ] một lần nữa tìm phu tới [ giả tá thất tinh định điểm ] nếu ở thê tới [ cung thiên di ]( ất dậu )

Bên trong cung cung vô chính diệu linh tinh + kình dương

Thiên làm ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản mạng ]( mình mão )

Mà thiên làm ất thái âm hóa kị nhập [ bản phu ]( mình xấu ) phùng thái dương lộc năm sinh thái âm sinh khoa [ lộc kị chiến khắc ] song kị trùng [ bản quan ]

Lộc nhập mệnh phi hóa kỵ nhập phu còn đây là hôn nhân duyên thiên quyết định

Trùng [ bản quan ] này là [ thê ] tới khí số vị ( vận khí ) giải thích là có duyên vô tình giống

B. Đưa thê tới sinh nhật bộ nhập phu ( nữ mệnh chủ chi phối ngẫu ) mệnh bàn một lần nữa tìm [ thê tới giả tá thất tinh định điểm ]

< nữ mệnh nông canh dần 39 08 19 giờ ngọ sinh thổ ngọ cục thất tinh ở nô ( giáp thân )>

Lấy [ dần ] cung là [ tân điểm khởi đầu ] một lần nữa tìm thê tới [ giả tá thất tinh định điểm ] nếu ở phu tới [ cung điền trạch ]( ất chưa )

Điền cung ( ất chưa ) vũ khúc tham lang văn xương sinh khoa văn khúc

Điền làm ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản thiên ]( mậu tuất ) phùng thiên cơ sinh quyền thả tự hóa kị này là [ lộc ra ]

Điền làm ất thái âm hóa kị nhập [ bản phúc ]( giáp ngọ ) trùng phá thiên đồng lộc năm sinh hình thành [ song kị ] trùng [ bản tài ]

< tài bạch là phu phu quân > tượng này kị trùng [ thê ] phu quân ( phối ngẫu ) nói rõ

Nữ mệnh ( thê ) tự thân đối đãi chồng của cô không tốt mà khiến cho vợ chồng bất hòa

Nếu là nữ mệnh ( thê ) tới tính tình cùng quan niệm không cải thiện cho dù ở phục hợp cũng thế miện hợp thần ly đồng sàng khác mộng mà thôi

Nếu nữ mệnh ( thê ) có tiền hưu khả dưỡng già nếu không ly cũng thế [ sống góa bụa phụ ] không bằng buông hải rộng rãi không trung

[ hiểu phương ]

Nếu lại lấy thất tinh làm thái âm hóa kị tới rơi cung [ bản phúc ] là [ tân điểm khởi đầu ] tái tìm tầm [ mới dưới chiêu bài thất tinh rơi điểm ]

Nếu đây [ mới dưới chiêu bài thất tinh rơi điểm ] nếu ở [ bản tật ]( kỷ hợi )

Tật làm mình thiên lương hóa khoa nhập [ bản thiên ]( mậu tuất ) đây hóa tượng khả dự đoán cải thiện chi đạo

Thiên lương hóa khoa nhập [ bản thiên ] < thiên di là phu tới tài > khả đề cử nữ mệnh ứng thuyết phục chồng của cô bên ngoài hoạt động

Hoặc nói hết sức đừng đi quản thúc chồng của cô tới tài để mà cải thiện quan hệ

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button