Tử vi

Quan sát sự nghiệp hợp tác nhóm bạn phù hợp trình độ tới diễn dịch

Quan sát sự nghiệp hợp tác nhóm bạn phù hợp trình độ

Công phu 303

Nếu lấy hợp tác nhóm bạn ( ất ) giả tá mệnh chủ mệnh bàn đưa ( giáp ) đấy sinh nhật bộ nhập mệnh chủ mệnh bàn tìm tầm [ thất tinh định điểm ]

Giả định dừng ở điền trạch ( mậu tuất )( mệnh chủ đấy điền trạch biến thành ( giáp ) đấy giả tá cung mệnh )

Bạn đang xem: Quan sát sự nghiệp hợp tác nhóm bạn phù hợp trình độ tới diễn dịch

Tượng này biểu hiện ( giáp ) cùng mệnh chủ gốc rể nhân cực kỳ gia đình có duyên

Lúc này mệnh chủ tới tài bạch ( tân mão ) trở thành [( giáp ) tới giả tá nô bộc ]

Nguyên lai mệnh chủ tới tài làm tân cự môn hóa lộc nhập Quan ( kỷ hợi ) biến thành nhập [( giáp ) cha mẹ chiếu tật ách ]

Nguyên lai mệnh chủ tới tài làm tân văn xương hóa kị nhập phụ ( bính thân ) biến thành nhập [( giáp ) phu quân thê trùng Quan lộc ]

Đây hóa tượng giải thích là : mệnh chủ thỉnh thoảng hướng ( giáp ) đàm luận mệnh chủ sự nghiệp kinh doanh tình huống thậm chí dẫn dụ ( giáp ) đến tham dự đầu tư kinh doanh nhưng ( giáp ) cũng không hứng thú

Đối với ( giáp ) mà nói giả tá cung mệnh ( mậu tuất ) mệnh làm mậu tham lang tự hóa lộc này là lộc ra

Mệnh làm mậu thiên cơ hóa kị nhập ( ất chưa ) phùng thiên cơ sinh quyền thả tự hóa lộc [ trùng điệp mệnh chủ đấy cung mệnh ] cấu thành quyền kị dây dưa

Đây hóa tượng giải thích là : ( giáp ) đến mệnh chủ đấy trong nhà ( điền trạch ) cũng thế nhập cảnh tùy tục cùng mệnh chủ nói cười phong sinh mặc dù mệnh chủ khá cường thế khó tránh tranh luận

Nhưng là phùng tự hóa lộc song phương tâm sự mà thôi cũng không kết luận thả viên mãn bình thản xong việc

Nếu lấy mệnh chủ tới sinh nhật tư liệu giả tá [ hợp tác nhóm bạn ( giáp ) mệnh bàn ]

Truy cầu mệnh chủ ở ( giáp ) mệnh bàn tới [ thất tinh định điểm ] giả định dừng ở ( giáp ) tới cung tử nữ ( nhâm ngọ )

Lúc này ( giáp ) tới cung tử nữ ( nhâm ngọ ) biến thành mệnh chủ đấy giả tá cung mệnh

Nguyên lai ( giáp ) đấy thất tinh định điểm ở cha mẹ ( bính tuất ) biến thành mệnh chủ đấy giả tá Quan lộc

Trở lại [( giáp ) mệnh bàn ] mệnh chủ tới thất tinh định điểm ( nhâm ngọ )

Nguyên lai ( giáp ) đấy thất tinh định điểm ở cha mẹ ( bính tuất ) bính làm liêm trinh hóa kị nhập vở ( nhâm ngọ )[ trùng điệp mệnh chủ đấy giả tá cung mệnh ]

Bính làm thiên đồng hóa lộc nhập mệnh ( ất dậu )[ trùng điệp mệnh chủ đấy giả tá điền trạch ] tượng này ( giáp ) cố ý trèo duyên mệnh chủ

Mà [ mệnh chủ đấy giả tá cung mệnh ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập phu ( quý chưa ) chiếu Quan lộc

Đáng tiếc ( giáp ) đấy Quan lộc ( mình xấu ) phùng văn khúc tự hóa kị kị xuất là không giúp được gì giống

[ lộc chuyển kị ] quan sát quý tham lang hóa kị nhập tật ( canh thìn )[ trùng điệp mệnh chủ đấy giả tá vợ chồng ]

[ lộc chuyển lộc ] quan sát quý phá quân hóa lộc nhập điền ( mậu tử )[ trùng điệp mệnh chủ đấy giả tá thiên di ]

Can nhâm vũ khúc hóa kị nhập phụ ( bính tuất ) [ trùng điệp mệnh chủ đấy giả tá Quan lộc ] trùng tật ách [ trùng điệp mệnh chủ đấy giả tá vợ chồng ]

[ kị chuyển kị ] quan sát bính liêm trinh hóa kị nhập tử ( nhâm ngọ )[ trùng điệp mệnh chủ đấy giả tá cung mệnh ]

Từ trở lên tới hóa tượng giải thích song phương đầu tư công việc cũng không cùng xuất hiện duy trì bình thường bằng hữu cũng là không đáng ngại

Thiên hình tọa bản phụ ( nhâm tuất ) thiên hình là hình tụng quan phi can cung của nó nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( canh thân ) trùng điệp [ lưu mệnh 45]

Mà nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản mạng ]( tân dậu ) trùng điệp [ lưu phụ 45] nói rõ hành vận đến 45 tuế sẽ có quan phi hình tụng

Thuận hành thứ năm đại nạn [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản quan ]

[ đại nạn Quan lộc ] trùng điệp [ bản tài ]( đinh tị )

Phùng mệnh làm tứ hóa tới [ lộc chuyển lộc ] tham lang hóa lộc cập [ kị chuyển kị ] liêm trinh hóa kị đồng thời phi nhập [ đại quan ]

Bản hạn sự nghiệp vận đã thuộc không tốt

[ đại nạn Quan ] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản tật ]( bính thìn ) trùng điệp [ lưu tài 45] phùng thái âm sinh quyền văn xương tự hóa khoa ( tự hóa thì không )

Mà [ đại quan ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ vở ]( mậu ngọ ) trùng điệp [ lưu phu 45] kị nhập lưu niên [ phu Quan tuyến ] là nạn nạn

Kể trên hóa tượng nói rõ thân nhân tài ( lộc nhập là nhân ) nhạ quan phi mà hồi giam cầm ( kị biểu hiện kết quả )

[ đại nạn thất tinh định điểm ] ở [ bản phu ]( kỷ mùi ) mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản phụ ] bên ngoài hoạt động hành vi phạm pháp

[ năm xưa 45 thất tinh định điểm ] ở [ bản nô ]( giáp dần ) giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản phụ ] bạn bè cùng bằng hữu vi pháp loạn kỷ

[ năm xưa 45 đẩu quân ] ở [ bản quan ]( ất sửu ) can ất thái âm hóa kị nhập [ bản tật trùng bản phụ ] sự nghiệp hành vi phạm pháp ảnh hưởng thân

Trở lên ba hóa kị giai nhập “Phụ tật tuyến” hung tượng ( kị ) đều cùng nhà nước cơ cấu liên quan đến thả dẫn động thiên hình ( quan phi hình tụng )

Lưu nhật 1 nguyệt 29 ngày ở [ bản tài ]( đinh tị ) phùng liêm trinh ( tù ) lộc tồn ( cô độc ) đáng ngày mệnh chủ có bị tù cô độc giống

Lưu nhật can cung đinh cự môn hóa kị nhập [ vở ]( trùng điệp [ lưu nhật 29 chi phụ ]) trùng bổn điền

Mà bổn điền bị trùng ( trùng điệp [ lưu nhật 29 nhanh ]) trùng tử điền tuyến + phụ tật tuyến mệnh chủ rời nhà bị nhốt rồi

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Quan sát sự nghiệp hợp tác nhóm bạn phù hợp trình độ tới diễn dịch

Quan sát sự nghiệp hợp tác nhóm bạn phù hợp trình độ

Công phu 303

Nếu lấy hợp tác nhóm bạn ( ất ) giả tá mệnh chủ mệnh bàn đưa ( giáp ) đấy sinh nhật bộ nhập mệnh chủ mệnh bàn tìm tầm [ thất tinh định điểm ]

Giả định dừng ở điền trạch ( mậu tuất )( mệnh chủ đấy điền trạch biến thành ( giáp ) đấy giả tá cung mệnh )

Tượng này biểu hiện ( giáp ) cùng mệnh chủ gốc rể nhân cực kỳ gia đình có duyên

Lúc này mệnh chủ tới tài bạch ( tân mão ) trở thành [( giáp ) tới giả tá nô bộc ]

Nguyên lai mệnh chủ tới tài làm tân cự môn hóa lộc nhập Quan ( kỷ hợi ) biến thành nhập [( giáp ) cha mẹ chiếu tật ách ]

Nguyên lai mệnh chủ tới tài làm tân văn xương hóa kị nhập phụ ( bính thân ) biến thành nhập [( giáp ) phu quân thê trùng Quan lộc ]

Đây hóa tượng giải thích là : mệnh chủ thỉnh thoảng hướng ( giáp ) đàm luận mệnh chủ sự nghiệp kinh doanh tình huống thậm chí dẫn dụ ( giáp ) đến tham dự đầu tư kinh doanh nhưng ( giáp ) cũng không hứng thú

Đối với ( giáp ) mà nói giả tá cung mệnh ( mậu tuất ) mệnh làm mậu tham lang tự hóa lộc này là lộc ra

Mệnh làm mậu thiên cơ hóa kị nhập ( ất chưa ) phùng thiên cơ sinh quyền thả tự hóa lộc [ trùng điệp mệnh chủ đấy cung mệnh ] cấu thành quyền kị dây dưa

Đây hóa tượng giải thích là : ( giáp ) đến mệnh chủ đấy trong nhà ( điền trạch ) cũng thế nhập cảnh tùy tục cùng mệnh chủ nói cười phong sinh mặc dù mệnh chủ khá cường thế khó tránh tranh luận

Nhưng là phùng tự hóa lộc song phương tâm sự mà thôi cũng không kết luận thả viên mãn bình thản xong việc

Nếu lấy mệnh chủ tới sinh nhật tư liệu giả tá [ hợp tác nhóm bạn ( giáp ) mệnh bàn ]

Truy cầu mệnh chủ ở ( giáp ) mệnh bàn tới [ thất tinh định điểm ] giả định dừng ở ( giáp ) tới cung tử nữ ( nhâm ngọ )

Lúc này ( giáp ) tới cung tử nữ ( nhâm ngọ ) biến thành mệnh chủ đấy giả tá cung mệnh

Nguyên lai ( giáp ) đấy thất tinh định điểm ở cha mẹ ( bính tuất ) biến thành mệnh chủ đấy giả tá Quan lộc

Trở lại [( giáp ) mệnh bàn ] mệnh chủ tới thất tinh định điểm ( nhâm ngọ )

Nguyên lai ( giáp ) đấy thất tinh định điểm ở cha mẹ ( bính tuất ) bính làm liêm trinh hóa kị nhập vở ( nhâm ngọ )[ trùng điệp mệnh chủ đấy giả tá cung mệnh ]

Bính làm thiên đồng hóa lộc nhập mệnh ( ất dậu )[ trùng điệp mệnh chủ đấy giả tá điền trạch ] tượng này ( giáp ) cố ý trèo duyên mệnh chủ

Mà [ mệnh chủ đấy giả tá cung mệnh ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập phu ( quý chưa ) chiếu Quan lộc

Đáng tiếc ( giáp ) đấy Quan lộc ( mình xấu ) phùng văn khúc tự hóa kị kị xuất là không giúp được gì giống

[ lộc chuyển kị ] quan sát quý tham lang hóa kị nhập tật ( canh thìn )[ trùng điệp mệnh chủ đấy giả tá vợ chồng ]

[ lộc chuyển lộc ] quan sát quý phá quân hóa lộc nhập điền ( mậu tử )[ trùng điệp mệnh chủ đấy giả tá thiên di ]

Can nhâm vũ khúc hóa kị nhập phụ ( bính tuất ) [ trùng điệp mệnh chủ đấy giả tá Quan lộc ] trùng tật ách [ trùng điệp mệnh chủ đấy giả tá vợ chồng ]

[ kị chuyển kị ] quan sát bính liêm trinh hóa kị nhập tử ( nhâm ngọ )[ trùng điệp mệnh chủ đấy giả tá cung mệnh ]

Từ trở lên tới hóa tượng giải thích song phương đầu tư công việc cũng không cùng xuất hiện duy trì bình thường bằng hữu cũng là không đáng ngại

Thiên hình tọa bản phụ ( nhâm tuất ) thiên hình là hình tụng quan phi can cung của nó nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( canh thân ) trùng điệp [ lưu mệnh 45]

Mà nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản mạng ]( tân dậu ) trùng điệp [ lưu phụ 45] nói rõ hành vận đến 45 tuế sẽ có quan phi hình tụng

Thuận hành thứ năm đại nạn [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản quan ]

[ đại nạn Quan lộc ] trùng điệp [ bản tài ]( đinh tị )

Phùng mệnh làm tứ hóa tới [ lộc chuyển lộc ] tham lang hóa lộc cập [ kị chuyển kị ] liêm trinh hóa kị đồng thời phi nhập [ đại quan ]

Bản hạn sự nghiệp vận đã thuộc không tốt

[ đại nạn Quan ] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản tật ]( bính thìn ) trùng điệp [ lưu tài 45] phùng thái âm sinh quyền văn xương tự hóa khoa ( tự hóa thì không )

Mà [ đại quan ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ vở ]( mậu ngọ ) trùng điệp [ lưu phu 45] kị nhập lưu niên [ phu Quan tuyến ] là nạn nạn

Kể trên hóa tượng nói rõ thân nhân tài ( lộc nhập là nhân ) nhạ quan phi mà hồi giam cầm ( kị biểu hiện kết quả )

[ đại nạn thất tinh định điểm ] ở [ bản phu ]( kỷ mùi ) mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản phụ ] bên ngoài hoạt động hành vi phạm pháp

[ năm xưa 45 thất tinh định điểm ] ở [ bản nô ]( giáp dần ) giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản phụ ] bạn bè cùng bằng hữu vi pháp loạn kỷ

[ năm xưa 45 đẩu quân ] ở [ bản quan ]( ất sửu ) can ất thái âm hóa kị nhập [ bản tật trùng bản phụ ] sự nghiệp hành vi phạm pháp ảnh hưởng thân

Trở lên ba hóa kị giai nhập “Phụ tật tuyến” hung tượng ( kị ) đều cùng nhà nước cơ cấu liên quan đến thả dẫn động thiên hình ( quan phi hình tụng )

Lưu nhật 1 nguyệt 29 ngày ở [ bản tài ]( đinh tị ) phùng liêm trinh ( tù ) lộc tồn ( cô độc ) đáng ngày mệnh chủ có bị tù cô độc giống

Lưu nhật can cung đinh cự môn hóa kị nhập [ vở ]( trùng điệp [ lưu nhật 29 chi phụ ]) trùng bổn điền

Mà bổn điền bị trùng ( trùng điệp [ lưu nhật 29 nhanh ]) trùng tử điền tuyến + phụ tật tuyến mệnh chủ rời nhà bị nhốt rồi

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button