Tử vi

Chương 44: Cung Huynh Đệ Phi Hóa

(1) Cung Huynh Đệ Phi Hóa Lộc

Cung Huynh Đệ Tự Hóa Lộc

 • Anh em trông có vẻ như thân thiết, nhưng đề phòng anh em tùy hứng “không tin cậy được”, “không dùng là chỗ dựa được”.
 • Kinh tế tự túc, nhưng ít có kế hoạch quản lý tài chính.
 • Hợp nhất buôn bán thu tiền mặt mà hàng ngày nhìn thấy tiền. Hoặc những nghề đem lại lợi nhuận trong khoảng thời gian ngắn như dịch vụ, tiêu thụ, nghiệp vụ,…
 • Gặp Tha cung phi Kị nhập vào thì ta gặp nạn / bị cướp (cùng loại tinh diệu thì “Lộc Kị biến thành Song Kị”).

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Lộc Nhập Cung Mệnh

Bạn đang xem: Chương 44: Cung Huynh Đệ Phi Hóa

 • Anh em thông tình đạt lý, anh em tình sâu nghĩa nặng, duyên với mẹ tốt đẹp.
 • Sự nghiệp thuận lợi, kiếm tiền dễ dàng, kinh tế không lo thiếu thốn. Thiếu kế hoạch quản lý tài chính một cách cẩn thận.
 • Gia đình phát triển, phấn chấn, thu nhập tốt, chi tiêu thuận lợi.
 • Vốn được hưởng thụ, điều kiện sống ưu đãi.
 • Thể chất tốt, họa mi hót véo von.
 • Có lợi được lương cao, lợi cho sáng lập sự nghiệp.
 • Ăn ở với con cái vui vẻ hòa thuận.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Lộc Nhập Cung Phu Thê

 • Huynh đệ đối người khác phái đa tình.
 • Anh em cùng ta sự nghiệp kiếm tiền cũng thuận lợi (lộc chiếu sự nghiệp).
 • Chị em dâu thân cận.
 • Ít có vấn đề với mẹ chồng.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Lộc Nhập Cung Tử Nữ

 • Huynh đệ thích trẻ nít.
 • Ta kinh tế tốt, chi ra nhiều ít có quan niệm quản lý tài sản.
 • Cho trẻ nít tiền xài vặt nhiều.
 • Sức khỏe tốt,cuộc sống mỹ mãn.
 • Trẻ nít thích chạy ra bên ngoài.
 • Có cơ hội hợp tác( chưa chắc là cát).

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Lộc Nhập Cung Tài Bạch

 • Anh em có kinh tế tốt, anh em là phúc của ta, cùng ta có thông tài nghĩa.
 • Ta có kinh tế tốt, trong tay thuận lợi, cuộc sống điều kiện hậu đãi.
 • Thích hợp tiền mặt buôn bán, quay vòng biểu hiện mau.
 • Nhưng phòng thiếu quản lý tài sản mà dùng quá mức.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Lộc Nhập Cung Tật Ách

 • Anh em thân thiết, quây quần, hợp ý, dễ thương lượng.
 • Kinh tế đầy đủ, tài sản trong tay dồi dào, kiếm tiền dễ dàng. Thích hợp làm kinh doanh.
 • Thể chất khỏe mạnh, ít đau bệnh.
 • Đời sống vật chất tốt.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Lộc Nhập Cung Thiên Di

 • Huynh đệ (xã hội quan hệ tốt) hoặc anh em bên ngoài duyên tốt.
 • Ta sự nghiệp thuận toại, kinh tế sung túc, thực lực, uy tín, địa vị tất cả biểu dương ( thiên di vi huynh đê đích cộng tông một sáu ).
 • Quay vòng thuận lợi, chữ tín tốt, giỏi quản lý tài sản tiền sinh tiền.
 • Giỏi dùng quảng cáo, văn tuyên, truyền thông dễ dàng trợ cho nghiệp vụ, khai thác phát triển.
 • Thích hợp nghiệp vụ tiêu thụ, lợi cho gây dựng sự nghiệp, lên chức.
 • Sức khỏe, du duyệt, như ý.
 • Anh em, cha mẹ vợ đều vinh hiển trong xã hội.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Lộc Nhập Cung Nô Bộc

 • Anh em có người có nhân duyên tốt.
 • Giỏi kết duyên, phần nhiều vãng lai giao dịch.
 • Kinh tế tốt, bình thường chi ra nhiều.
 • Thích hợp buôn bán, cũng thích hợp trào lưu, thời thượng buôn bán.
 • Thích hợp bán sỉ, bán buôn.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Lộc Nhập Cung Quan Lộc

 • Huynh đệ sự nghiệp trôi chảy, tay chân hữu tình, anh em che chở cho ta.
 • Vốn đầy đủ, vòng quay trôi chảy, tuần hoàn doanh lợi.
 • Thu nhập tốt, có thể gây dựng sự nghiệp.
 • Cùng anh em hợp tác tốt.
 • Sinh hoạt điều kiện hậu đãi.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Lộc Nhập Cung Điền Trạch

 • Anh em hòa thuận, thân thiết yêu thương, ít có tranh cãi tị nạnh.
 • Gia đình thu nhập tốt, kinh tế dồi dào. Sự nghiệp càng làm càng thuận. Sản nghiệp của cải ngày càng thịnh vượng.
 • Lần lượt tậu đất đai tài sản (tượng của sự tăng tiến).
 • Cách con trưởng.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Lộc Nhập Cung Phúc Đức

 • Anh em sống yên vui, tay chân tình nồng thắm.
 • Kinh tế dư đủ, sự nghiệp bình thuận, kiếm tiền ung dung.
 • Gia đình thu nhập tốt, cơm áo đầy đủ.
 • Sức khỏe ôn hòa.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Lộc Nhập Cung Phụ Mẫu

 • Huynh đệ (a dua nịnh nọt) được ( hoặc là”lấy lòng”), trưởng bối hân hoan.
 • Anh em bạn bè cung kính ( cũng chỉbiểu hiện bên ngoài).
 • Anh em có người học tập tốt.
 • Bản thân ta kinh tế dư giả, chữ tín tốt.
 • Thể chất tốt, thần thanh khí sảng.

(2) Cung Huynh Đệ Phi Hóa Quyền

Cung Huynh Đệ Tự Hóa Quyền

 • Anh em bành trướng, lấn lướt, kiêu ngạo, hay xen vào. Anh em mạnh ai nấy làm, không đoàn kết.
 • Kinh tế tuy mạnh nhưng không có kế hoạch quản lý tài chính, đề phòng chi tiêu vô nghĩa, lãng phí.
 • Thích hợp với các ngành dịch vụ buôn bán thu tiền mặt hoặc tiêu thụ, nghiệp vụ, kỹ thuật, chuyên môn, mà không tồn vốn, thu hồi vốn nhanh.
 • Trông có vẻ như tích cực, nhưng đề phòng thiếu phương hướng và mục tiêu rõ ràng.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Quyền Nhập Cung Mệnh

 • Huynh đệ có người tài giỏi.
 • Khả năng anh em bất cư trường, anh em thành tựu, anh em cầm quyền.
 • Thể chất tốt, sức sống tinh thần phấn chấn.
 • Kinh tế thực lực tốt, sự nghiệp nước dâng thuyền lên, vốn càng xoay càng nhiều.
 • Tích cực khai sáng, ”cách ông chủ”.
 • Trọng vật chất sinh hoạt.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Quyền Nhập Cung Phu Thê

 • Huynh đệ có hành động, anh em dễ dàng gây dựng sự nghiệp.
 • Ta cũng có thể hành động (quyền chiếu sự nghiệp).
 • Phòng chị em dâu không nhường nhịn.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Quyền Nhập Cung Tử Nữ

 • Huynh đệ nghiêm dạy con cái.
 • Ta kinh tế tốt, chi ra mạnh.
 • Kinh tế thành tựu con cái, trẻ nít xài tiền rất khẳng khái.
 • Sức khỏe tốt, tính năng lực cường.
 • Hợp tác thành tựu.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Quyền Nhập Cung Tài Bạch

 • Anh em có người có năng lực kiếm tiền mạnh.
 • Bản thân ta năng lực kiếm tiền cũng tốt, có thu nhập lớn.
 • Gia đình kinh tế tốt, thiện quản lý tài sản, tiền đẻ ra tiền.
 • Trọng vật chất sinh hoạt.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Quyền Nhập Cung Tật Ách

 • Anh em có thân thể cao lớn, cá tính qua loa đại khái.
 • Công việc của ta tốn sức lực, mức độ hoạt động nhiều.
 • Tính chịu áp lực cao, càng làm càng khỏe hơn.
 • Thu nhập cao, kinh tế không phải lo lắng.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Quyền Nhập Cung Thiên Di

 • Thực lực mạnh, tài lực dầy, địa vị xã hội cao.
 • Sức khỏe, sức sống, tích cực, khai sáng.
 • Kế hoạch tỉ mỉ, doanh tiêu sách lược, quảng cáo tất thu hoạch nhiều.
 • Giỏi quản lý tài sản.
 • Uy tín, chuyên nghiệp, kỹ thuật có thể thủ thắng.
 • Anh em, nhà vợ có địa vị trong xã hội.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Quyền Nhập Cung Nô Bộc

 • Giỏi về nắm chắc, sáng tạo cơ hội làm ăn.
 • Năng lực kinh tế tốt, đại bút chi ra phòng chiêu lấy hi vọng.
 • Huynh đệ tốt có người cường mạnh.
 • Có thể bán sỉ, bán buôn, dẫn đầu trào lưu, mở mang.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Quyền Nhập Cung Quan Lộc

 • Anh em có người thành đạt, anh em trợ giúp ta.
 • Vốn đầy đủ, tái đầu tư khuyêch trương.
 • Cùng anh em hợp tác sự nghiệp tốt.
 • Lợi cho lên chức, gây dựng sự nghiệp.
 • Trọng vật chất sinh hoạt.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Quyền Nhập Cung Điền Trạch

 • Giỏi kinh doanh, tiền càng chảy càng nhiều, sự nghiệp càng làm càng thuận lợi.
 • Anh em khuếch trương sản nghiệp, anh em ngang tàng, anh em tranh quyền.
 • Mua nhà sắm của, ngày càng thịnh vượng (tượng của sự tăng tiến).

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Quyền Nhập Cung Phúc Đức

 • Huynh đệ hiếu thắng, yêu thể diện, có người xa xỉ lãng phí.
 • Kinh tế mạnh, gia đình thu nhập tốt, nhiều sự nghiệp thuận lợi.
 • Tích cực, hăng hái, dám kiếm tiền, chất lượng cuộc sống mắc tiền.
 • Sức khỏe, sức sống.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Quyền Nhập Cung Phụ Mẫu

 • Anh em có người vô lễ, ngạo mạn.
 • Cách cục tốt, anh em có người học tập tốt.
 • Bản thân ta có năng lực kinh tế tốt, chi tiêu căn chinh,chữ tín tốt.

(3) Cung Huynh Đệ Phi Hóa Khoa

Cung Huynh Đệ Tự Hóa Khoa

 • Anh em văn vẻ nho nhã.
 • Hợp với kế toán quản lý tài chính.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Khoa Nhập Cung Mệnh

 • Quản lý tài sản, kinh tế bình thỏa, tiếp tục lâu dài.
 • Bệnh đau thì gặp được quý nhân.
 • Anh em có thương lượng trao đổi

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Khoa Nhập Cung Phu Thê

 • Dễ là thanh mai trúc mã hoặc bạn học, đồng nghiệp sinh tình cảm mà cưới (phúc đức khoa đồng luận).

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Khoa Nhập Cung Tử Nữ

 • Quản lý tài sản vào ra.
 • Tính sinh hoạt trọng điều chế.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Khoa Nhập Cung Tài Bạch

 • Quản lý tài sản, tác trương, liệu cơm gắp mắm.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Khoa Nhập Cung Tật Ách

 • Tình cảm anh em lạnh (qua lại mang tính chất cho phải phép).

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Khoa Nhập Cung Thiên Di

 • Quản lý tài sản sổ sách, thu chi thăng bằng.
 • Quản lý kế hoạch.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Khoa Nhập Cung Nô Bộc

 • Thu chi thăng bằng, lượng nhập vi xuất.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Khoa Nhập Cung Quan Lộc

 • Bên đi làm tính toán kế hoạch rồi sau đó hành động .

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Khoa Nhập Cung Điền Trạch

 • Anh em lúc thân lúc xa (không mất đi lễ nghi).
 • Kinh tế bình thỏa, có kế hoạch tích trữ.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Khoa Nhập Cung Phúc Đức

 • Tích từng chút một cũng không phải là vô ích.
 • Anh em nhàn nhã vô ưu.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Khoa Nhập Cung Phụ Mẫu

 • Quản lý tài sản ghi chép, nhập xuất căn cơ.
 • Thích hợp theo kỳ hạn trả tiền, chi tiền.

(4) Cung Huynh Đệ Phi Hóa Kị

Cung Huynh Đệ Tự Hóa Kị

 • Anh em ai cũng đều có lòng riêng cho bản thân họ, vô tình thiếu trợ lực cho nhau.
 • Ta dễ bị hao hụt, ngầm suy giảm tiền tài, khẩn trương cần phải quản lý tài vụ.
 • Sức khỏe suy sút, cần duy trì vận động, dưỡng sinh để duy trì sức khỏe.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Kị Nhập Cung Mệnh

 • Dễ dàng là con trai trưởng, vì an hem mệt mỏi.
 • Phòng kinh tế áp lực ( thu vào ít chi ra nhiều).
 • Nên tính toán tỉ mỉ,tăng thu giảm chi, tiết kiệm, chịu vất vả.
 • Tốt nhất là đi làm yên ổn, kinh doanh vốn nhỏ hoặc những nghề xử lý kỹ thuật, môi giới, cố vấn.
 • Nữ mệnh thì thường là chức nghiệp phụ nữ.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Kị Nhập Cung Phu Thê

 • Sau khi cưới anh em rãnh nhà ai người nấy sẻ.
 • Sau khi cưới thường độc lập môn hộ.
 • Phòng sức khỏe xuống dốc, hôn nhân ít lạc thú.
 • Đầu tư ít lợi nên đi làm an ổn.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Kị Nhập Cung Tử Nữ

 • Huynh đệ mỗi người độc lập môn hộ.
 • Khố lậu, khó giữ tiền, không giỏi quản lý tài sản, phòng thiếu nợ, cuộc sống nhiều phập phồng.
 • Sức khỏe xuống dốc, phòng đèn cạn dầu.
 • Phòng trẻ nít ở nhà khó sống được.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Kị Nhập Cung Tài Bạch

 • Thối tài, hao tổn, chi ra nhiều.
 • Không giỏi quản lý tài sản, không dễ gởi tiền, kinh tế áp lực.
 • Tốt nhất là đi làm thu nhập cố định, kỹthuật, môi giới, cố vấn nghề phục vụ.
 • Phòng đầu tư bại tài, sự nghiệp héo tàn.
 • Sức khỏe đi xuống ( thân thể là khí số vị xung phúc đức).
 • Phòng anh em vất vả,cẩn trọng vay mượn tiền anh em.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Kị Nhập Cung Tật Ách

 • Anh em cần cù chăm chỉ hoặc chính ta là gánh nặng của anh em.
 • Anh em không thân thiết, đều nghĩ cho riêng mình (Kị nhập Tam phương của Điền Trạch thì không sao tránh khỏi tính ích kỷ).
 • Công việc của ta vất vả, qua cực nhọc, thiếu sự trợ giúp.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Kị Nhập Cung Thiên Di

 • Huynh đệ có ngươi thật thà.
 • Bản thân không giỏi quản lý tài sản hoặc chi ra nhiều, kinh tế chán chường, thái độ quẫn bách.
 • Không thích hợp trữ hàng, áp vốn, thích hợp môi giới mua bán, kỹ thuật phục vụ, chuyên nghiệp cố vấn, buôn bán vốn nhỏ.
 • Không nên xử lý vốn lớn, sản xuất quay vòng chậm.
 • Tốt nhất là đi làm an ổn.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Kị Nhập Cung Nô Bộc

 • Thối tài, lãnh phá, nhập không đủ dùng, không giỏi quản lý tài sản.
 • Cách cục kém, phòng thiếu nợ mệt mỏi, cuộc sống nhiều phập phồng.
 • Mượn tiền cho người khó thu về.
 • Sức khỏe sụt giảm, chú ý dưỡng sinh, vận động.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Kị Nhập Cung Quan Lộc

 • Anh em có người kính trọng.
 • Tốt nhấtđi làm hưởng lương hoặc hiện kim, buôn bán vốn nhỏ, kỹ thuật môi giới nghề phục vụ.
 • Cẩn thận giữ bổn phận, một bước vững một bước, mưu tính kỹ rồi mới hành động.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Kị Nhập Cung Điền Trạch

 • Anh em đều chú ý đến bản thân họ, đề phòng đều có lòng riêng.
 • Tình anh em lạnh, không có nhiều trợ lực.
 • Tằn tiện, tích lũy, dần dần gom góp.
 • Mỗi bước in một dấu chân (QNB chú: ý nói bước đi trên đường đời nặng nề), vất vả lập nghiệp.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Kị Nhập Cung Phúc Đức

 • Anh em có người nặng tính hưởng thụ.
 • Thủ túc khó cậy nhờ.
 • Khố lậu khó tích trữ, kinh tế cực khổ.
 • Sức khỏe xuống dốc, nên dưỡng sinh, vận động.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Kị Nhập Cung Phụ Mẫu

 • Huynh đệ hiếu thuận hoặc huynh đệ vui giận ra mặt.
 • Bản thân kinh tế chi ra nhiều, không giỏi quản lý tài sản, phòng nhập không đủ chi, thiếu nợ, cuôc sống nhiều phập phồng.
 • Chơi họ, tiền vay áp lực.
 • Cho vay khó đòi nợ.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chương 44: Cung Huynh Đệ Phi Hóa

(1) Cung Huynh Đệ Phi Hóa Lộc

Cung Huynh Đệ Tự Hóa Lộc

 • Anh em trông có vẻ như thân thiết, nhưng đề phòng anh em tùy hứng “không tin cậy được”, “không dùng là chỗ dựa được”.
 • Kinh tế tự túc, nhưng ít có kế hoạch quản lý tài chính.
 • Hợp nhất buôn bán thu tiền mặt mà hàng ngày nhìn thấy tiền. Hoặc những nghề đem lại lợi nhuận trong khoảng thời gian ngắn như dịch vụ, tiêu thụ, nghiệp vụ,…
 • Gặp Tha cung phi Kị nhập vào thì ta gặp nạn / bị cướp (cùng loại tinh diệu thì “Lộc Kị biến thành Song Kị”).

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Lộc Nhập Cung Mệnh

 • Anh em thông tình đạt lý, anh em tình sâu nghĩa nặng, duyên với mẹ tốt đẹp.
 • Sự nghiệp thuận lợi, kiếm tiền dễ dàng, kinh tế không lo thiếu thốn. Thiếu kế hoạch quản lý tài chính một cách cẩn thận.
 • Gia đình phát triển, phấn chấn, thu nhập tốt, chi tiêu thuận lợi.
 • Vốn được hưởng thụ, điều kiện sống ưu đãi.
 • Thể chất tốt, họa mi hót véo von.
 • Có lợi được lương cao, lợi cho sáng lập sự nghiệp.
 • Ăn ở với con cái vui vẻ hòa thuận.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Lộc Nhập Cung Phu Thê

 • Huynh đệ đối người khác phái đa tình.
 • Anh em cùng ta sự nghiệp kiếm tiền cũng thuận lợi (lộc chiếu sự nghiệp).
 • Chị em dâu thân cận.
 • Ít có vấn đề với mẹ chồng.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Lộc Nhập Cung Tử Nữ

 • Huynh đệ thích trẻ nít.
 • Ta kinh tế tốt, chi ra nhiều ít có quan niệm quản lý tài sản.
 • Cho trẻ nít tiền xài vặt nhiều.
 • Sức khỏe tốt,cuộc sống mỹ mãn.
 • Trẻ nít thích chạy ra bên ngoài.
 • Có cơ hội hợp tác( chưa chắc là cát).

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Lộc Nhập Cung Tài Bạch

 • Anh em có kinh tế tốt, anh em là phúc của ta, cùng ta có thông tài nghĩa.
 • Ta có kinh tế tốt, trong tay thuận lợi, cuộc sống điều kiện hậu đãi.
 • Thích hợp tiền mặt buôn bán, quay vòng biểu hiện mau.
 • Nhưng phòng thiếu quản lý tài sản mà dùng quá mức.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Lộc Nhập Cung Tật Ách

 • Anh em thân thiết, quây quần, hợp ý, dễ thương lượng.
 • Kinh tế đầy đủ, tài sản trong tay dồi dào, kiếm tiền dễ dàng. Thích hợp làm kinh doanh.
 • Thể chất khỏe mạnh, ít đau bệnh.
 • Đời sống vật chất tốt.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Lộc Nhập Cung Thiên Di

 • Huynh đệ (xã hội quan hệ tốt) hoặc anh em bên ngoài duyên tốt.
 • Ta sự nghiệp thuận toại, kinh tế sung túc, thực lực, uy tín, địa vị tất cả biểu dương ( thiên di vi huynh đê đích cộng tông một sáu ).
 • Quay vòng thuận lợi, chữ tín tốt, giỏi quản lý tài sản tiền sinh tiền.
 • Giỏi dùng quảng cáo, văn tuyên, truyền thông dễ dàng trợ cho nghiệp vụ, khai thác phát triển.
 • Thích hợp nghiệp vụ tiêu thụ, lợi cho gây dựng sự nghiệp, lên chức.
 • Sức khỏe, du duyệt, như ý.
 • Anh em, cha mẹ vợ đều vinh hiển trong xã hội.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Lộc Nhập Cung Nô Bộc

 • Anh em có người có nhân duyên tốt.
 • Giỏi kết duyên, phần nhiều vãng lai giao dịch.
 • Kinh tế tốt, bình thường chi ra nhiều.
 • Thích hợp buôn bán, cũng thích hợp trào lưu, thời thượng buôn bán.
 • Thích hợp bán sỉ, bán buôn.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Lộc Nhập Cung Quan Lộc

 • Huynh đệ sự nghiệp trôi chảy, tay chân hữu tình, anh em che chở cho ta.
 • Vốn đầy đủ, vòng quay trôi chảy, tuần hoàn doanh lợi.
 • Thu nhập tốt, có thể gây dựng sự nghiệp.
 • Cùng anh em hợp tác tốt.
 • Sinh hoạt điều kiện hậu đãi.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Lộc Nhập Cung Điền Trạch

 • Anh em hòa thuận, thân thiết yêu thương, ít có tranh cãi tị nạnh.
 • Gia đình thu nhập tốt, kinh tế dồi dào. Sự nghiệp càng làm càng thuận. Sản nghiệp của cải ngày càng thịnh vượng.
 • Lần lượt tậu đất đai tài sản (tượng của sự tăng tiến).
 • Cách con trưởng.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Lộc Nhập Cung Phúc Đức

 • Anh em sống yên vui, tay chân tình nồng thắm.
 • Kinh tế dư đủ, sự nghiệp bình thuận, kiếm tiền ung dung.
 • Gia đình thu nhập tốt, cơm áo đầy đủ.
 • Sức khỏe ôn hòa.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Lộc Nhập Cung Phụ Mẫu

 • Huynh đệ (a dua nịnh nọt) được ( hoặc là”lấy lòng”), trưởng bối hân hoan.
 • Anh em bạn bè cung kính ( cũng chỉbiểu hiện bên ngoài).
 • Anh em có người học tập tốt.
 • Bản thân ta kinh tế dư giả, chữ tín tốt.
 • Thể chất tốt, thần thanh khí sảng.

(2) Cung Huynh Đệ Phi Hóa Quyền

Cung Huynh Đệ Tự Hóa Quyền

 • Anh em bành trướng, lấn lướt, kiêu ngạo, hay xen vào. Anh em mạnh ai nấy làm, không đoàn kết.
 • Kinh tế tuy mạnh nhưng không có kế hoạch quản lý tài chính, đề phòng chi tiêu vô nghĩa, lãng phí.
 • Thích hợp với các ngành dịch vụ buôn bán thu tiền mặt hoặc tiêu thụ, nghiệp vụ, kỹ thuật, chuyên môn, mà không tồn vốn, thu hồi vốn nhanh.
 • Trông có vẻ như tích cực, nhưng đề phòng thiếu phương hướng và mục tiêu rõ ràng.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Quyền Nhập Cung Mệnh

 • Huynh đệ có người tài giỏi.
 • Khả năng anh em bất cư trường, anh em thành tựu, anh em cầm quyền.
 • Thể chất tốt, sức sống tinh thần phấn chấn.
 • Kinh tế thực lực tốt, sự nghiệp nước dâng thuyền lên, vốn càng xoay càng nhiều.
 • Tích cực khai sáng, ”cách ông chủ”.
 • Trọng vật chất sinh hoạt.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Quyền Nhập Cung Phu Thê

 • Huynh đệ có hành động, anh em dễ dàng gây dựng sự nghiệp.
 • Ta cũng có thể hành động (quyền chiếu sự nghiệp).
 • Phòng chị em dâu không nhường nhịn.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Quyền Nhập Cung Tử Nữ

 • Huynh đệ nghiêm dạy con cái.
 • Ta kinh tế tốt, chi ra mạnh.
 • Kinh tế thành tựu con cái, trẻ nít xài tiền rất khẳng khái.
 • Sức khỏe tốt, tính năng lực cường.
 • Hợp tác thành tựu.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Quyền Nhập Cung Tài Bạch

 • Anh em có người có năng lực kiếm tiền mạnh.
 • Bản thân ta năng lực kiếm tiền cũng tốt, có thu nhập lớn.
 • Gia đình kinh tế tốt, thiện quản lý tài sản, tiền đẻ ra tiền.
 • Trọng vật chất sinh hoạt.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Quyền Nhập Cung Tật Ách

 • Anh em có thân thể cao lớn, cá tính qua loa đại khái.
 • Công việc của ta tốn sức lực, mức độ hoạt động nhiều.
 • Tính chịu áp lực cao, càng làm càng khỏe hơn.
 • Thu nhập cao, kinh tế không phải lo lắng.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Quyền Nhập Cung Thiên Di

 • Thực lực mạnh, tài lực dầy, địa vị xã hội cao.
 • Sức khỏe, sức sống, tích cực, khai sáng.
 • Kế hoạch tỉ mỉ, doanh tiêu sách lược, quảng cáo tất thu hoạch nhiều.
 • Giỏi quản lý tài sản.
 • Uy tín, chuyên nghiệp, kỹ thuật có thể thủ thắng.
 • Anh em, nhà vợ có địa vị trong xã hội.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Quyền Nhập Cung Nô Bộc

 • Giỏi về nắm chắc, sáng tạo cơ hội làm ăn.
 • Năng lực kinh tế tốt, đại bút chi ra phòng chiêu lấy hi vọng.
 • Huynh đệ tốt có người cường mạnh.
 • Có thể bán sỉ, bán buôn, dẫn đầu trào lưu, mở mang.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Quyền Nhập Cung Quan Lộc

 • Anh em có người thành đạt, anh em trợ giúp ta.
 • Vốn đầy đủ, tái đầu tư khuyêch trương.
 • Cùng anh em hợp tác sự nghiệp tốt.
 • Lợi cho lên chức, gây dựng sự nghiệp.
 • Trọng vật chất sinh hoạt.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Quyền Nhập Cung Điền Trạch

 • Giỏi kinh doanh, tiền càng chảy càng nhiều, sự nghiệp càng làm càng thuận lợi.
 • Anh em khuếch trương sản nghiệp, anh em ngang tàng, anh em tranh quyền.
 • Mua nhà sắm của, ngày càng thịnh vượng (tượng của sự tăng tiến).

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Quyền Nhập Cung Phúc Đức

 • Huynh đệ hiếu thắng, yêu thể diện, có người xa xỉ lãng phí.
 • Kinh tế mạnh, gia đình thu nhập tốt, nhiều sự nghiệp thuận lợi.
 • Tích cực, hăng hái, dám kiếm tiền, chất lượng cuộc sống mắc tiền.
 • Sức khỏe, sức sống.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Quyền Nhập Cung Phụ Mẫu

 • Anh em có người vô lễ, ngạo mạn.
 • Cách cục tốt, anh em có người học tập tốt.
 • Bản thân ta có năng lực kinh tế tốt, chi tiêu căn chinh,chữ tín tốt.

(3) Cung Huynh Đệ Phi Hóa Khoa

Cung Huynh Đệ Tự Hóa Khoa

 • Anh em văn vẻ nho nhã.
 • Hợp với kế toán quản lý tài chính.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Khoa Nhập Cung Mệnh

 • Quản lý tài sản, kinh tế bình thỏa, tiếp tục lâu dài.
 • Bệnh đau thì gặp được quý nhân.
 • Anh em có thương lượng trao đổi

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Khoa Nhập Cung Phu Thê

 • Dễ là thanh mai trúc mã hoặc bạn học, đồng nghiệp sinh tình cảm mà cưới (phúc đức khoa đồng luận).

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Khoa Nhập Cung Tử Nữ

 • Quản lý tài sản vào ra.
 • Tính sinh hoạt trọng điều chế.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Khoa Nhập Cung Tài Bạch

 • Quản lý tài sản, tác trương, liệu cơm gắp mắm.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Khoa Nhập Cung Tật Ách

 • Tình cảm anh em lạnh (qua lại mang tính chất cho phải phép).

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Khoa Nhập Cung Thiên Di

 • Quản lý tài sản sổ sách, thu chi thăng bằng.
 • Quản lý kế hoạch.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Khoa Nhập Cung Nô Bộc

 • Thu chi thăng bằng, lượng nhập vi xuất.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Khoa Nhập Cung Quan Lộc

 • Bên đi làm tính toán kế hoạch rồi sau đó hành động .

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Khoa Nhập Cung Điền Trạch

 • Anh em lúc thân lúc xa (không mất đi lễ nghi).
 • Kinh tế bình thỏa, có kế hoạch tích trữ.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Khoa Nhập Cung Phúc Đức

 • Tích từng chút một cũng không phải là vô ích.
 • Anh em nhàn nhã vô ưu.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Khoa Nhập Cung Phụ Mẫu

 • Quản lý tài sản ghi chép, nhập xuất căn cơ.
 • Thích hợp theo kỳ hạn trả tiền, chi tiền.

(4) Cung Huynh Đệ Phi Hóa Kị

Cung Huynh Đệ Tự Hóa Kị

 • Anh em ai cũng đều có lòng riêng cho bản thân họ, vô tình thiếu trợ lực cho nhau.
 • Ta dễ bị hao hụt, ngầm suy giảm tiền tài, khẩn trương cần phải quản lý tài vụ.
 • Sức khỏe suy sút, cần duy trì vận động, dưỡng sinh để duy trì sức khỏe.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Kị Nhập Cung Mệnh

 • Dễ dàng là con trai trưởng, vì an hem mệt mỏi.
 • Phòng kinh tế áp lực ( thu vào ít chi ra nhiều).
 • Nên tính toán tỉ mỉ,tăng thu giảm chi, tiết kiệm, chịu vất vả.
 • Tốt nhất là đi làm yên ổn, kinh doanh vốn nhỏ hoặc những nghề xử lý kỹ thuật, môi giới, cố vấn.
 • Nữ mệnh thì thường là chức nghiệp phụ nữ.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Kị Nhập Cung Phu Thê

 • Sau khi cưới anh em rãnh nhà ai người nấy sẻ.
 • Sau khi cưới thường độc lập môn hộ.
 • Phòng sức khỏe xuống dốc, hôn nhân ít lạc thú.
 • Đầu tư ít lợi nên đi làm an ổn.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Kị Nhập Cung Tử Nữ

 • Huynh đệ mỗi người độc lập môn hộ.
 • Khố lậu, khó giữ tiền, không giỏi quản lý tài sản, phòng thiếu nợ, cuộc sống nhiều phập phồng.
 • Sức khỏe xuống dốc, phòng đèn cạn dầu.
 • Phòng trẻ nít ở nhà khó sống được.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Kị Nhập Cung Tài Bạch

 • Thối tài, hao tổn, chi ra nhiều.
 • Không giỏi quản lý tài sản, không dễ gởi tiền, kinh tế áp lực.
 • Tốt nhất là đi làm thu nhập cố định, kỹthuật, môi giới, cố vấn nghề phục vụ.
 • Phòng đầu tư bại tài, sự nghiệp héo tàn.
 • Sức khỏe đi xuống ( thân thể là khí số vị xung phúc đức).
 • Phòng anh em vất vả,cẩn trọng vay mượn tiền anh em.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Kị Nhập Cung Tật Ách

 • Anh em cần cù chăm chỉ hoặc chính ta là gánh nặng của anh em.
 • Anh em không thân thiết, đều nghĩ cho riêng mình (Kị nhập Tam phương của Điền Trạch thì không sao tránh khỏi tính ích kỷ).
 • Công việc của ta vất vả, qua cực nhọc, thiếu sự trợ giúp.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Kị Nhập Cung Thiên Di

 • Huynh đệ có ngươi thật thà.
 • Bản thân không giỏi quản lý tài sản hoặc chi ra nhiều, kinh tế chán chường, thái độ quẫn bách.
 • Không thích hợp trữ hàng, áp vốn, thích hợp môi giới mua bán, kỹ thuật phục vụ, chuyên nghiệp cố vấn, buôn bán vốn nhỏ.
 • Không nên xử lý vốn lớn, sản xuất quay vòng chậm.
 • Tốt nhất là đi làm an ổn.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Kị Nhập Cung Nô Bộc

 • Thối tài, lãnh phá, nhập không đủ dùng, không giỏi quản lý tài sản.
 • Cách cục kém, phòng thiếu nợ mệt mỏi, cuộc sống nhiều phập phồng.
 • Mượn tiền cho người khó thu về.
 • Sức khỏe sụt giảm, chú ý dưỡng sinh, vận động.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Kị Nhập Cung Quan Lộc

 • Anh em có người kính trọng.
 • Tốt nhấtđi làm hưởng lương hoặc hiện kim, buôn bán vốn nhỏ, kỹ thuật môi giới nghề phục vụ.
 • Cẩn thận giữ bổn phận, một bước vững một bước, mưu tính kỹ rồi mới hành động.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Kị Nhập Cung Điền Trạch

 • Anh em đều chú ý đến bản thân họ, đề phòng đều có lòng riêng.
 • Tình anh em lạnh, không có nhiều trợ lực.
 • Tằn tiện, tích lũy, dần dần gom góp.
 • Mỗi bước in một dấu chân (QNB chú: ý nói bước đi trên đường đời nặng nề), vất vả lập nghiệp.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Kị Nhập Cung Phúc Đức

 • Anh em có người nặng tính hưởng thụ.
 • Thủ túc khó cậy nhờ.
 • Khố lậu khó tích trữ, kinh tế cực khổ.
 • Sức khỏe xuống dốc, nên dưỡng sinh, vận động.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa Kị Nhập Cung Phụ Mẫu

 • Huynh đệ hiếu thuận hoặc huynh đệ vui giận ra mặt.
 • Bản thân kinh tế chi ra nhiều, không giỏi quản lý tài sản, phòng nhập không đủ chi, thiếu nợ, cuôc sống nhiều phập phồng.
 • Chơi họ, tiền vay áp lực.
 • Cho vay khó đòi nợ.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button