Tử vi

Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 072, tử vi đấu sổ phân tích hôn nhân

   072, tử vi đấu sổ phân tích hôn nhân

Về vấn đề hôn nhân, ở vận mệnh đoán trước ở bên trong chú ý nam ích thê, nữ nhân ích phu, còn nữa nam khắc vợ, nữ nhân khắc chồng nói đến. 《 ba mệnh thông tấn 》 luận nam nữ mệnh thường có nói vậy pháp: “Nam mệnh nên vượng, vượng tắc phúc, suy tắc tai họa. Nữ mệnh nên suy, suy tắc phúc, vượng tắc tai họa. Nhu làm gốc thành phúc, cương vi hình vi tai họa.” Cái này phù hợp âm dương cương nhu lý luận. Nếu như là nữ nhân cương nữ nhân vượng, nam nhu nam suy, đã kêu âm dương trái lại sai, vi phạm âm dương quy luật, tự nhiên có tai họa. Ở đây trụ cột lý luận dưới sự chỉ đạo, nam nữ liều mạng mà đoạn pháp cũng không giống nhau tốt, như con bằng bát tự ở bên trong, nữ mệnh xem hôn nhân chủ yếu căn cứ phu ngôi sao hòa phu cung, mà nam mệnh thì phải tổng hợp lại khảo sát.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 072, tử vi đấu sổ phân tích hôn nhân

Tử vi đấu sổ hành động cổ đại thuật số một trong, ở vấn đề hôn nhân đấy đoán trước ở bên trong, cũng có tự thân đặc biệt đoán trước hệ thống hòa lý luận phương pháp. Tử vi đấu sổ xem hôn nhân tốt xấu, chủ yếu là căn cứ trong mệnh bàn cung phu thê bản cung tam phương tứ chính tính chất sao đấy cát hung tốt xấu đến quan sát hòa dự đoán.

Cung phu thê tỏ vẻ một người yêu thích đối tượng loại hình, cùng với phối ngẫu đấy quan hệ cập giữa vợ chồng đời sống tinh thần các loại hạng mục công việc, vi phán đoán đến lúc lập gia đình, cuộc sống hôn nhân đấy căn cứ.

Tư liệt ra các ngôi sao ở cung phu thê đấy cụ thể giải thích hành động quan sát phán đoán tham khảo:

Tử vi: nam được hiền thê thê lương mẫu hình vẻ đẹp thê, nữ nhân đó tôn quý có địa vị tài lang. Hôn nhân mỹ mãn hạnh phúc, nên hôn nhân muộn, tảo hôn có làm phức tạp, nên xứng kiên cường chi phối ngẫu. Sẽ lộc tồn người, được Thê tài, sẽ xương, khúc, khôi, việt, bật lục cát người, được phối ngẫu tới an ủi cùng cổ vũ. Sẽ dương, đà, hỏa, linh, khoảng không, kiếp lục hung người, thương tổn phối ngẫu hoặc trở thành phối ngẫu tới gánh nặng.

Tử Tướng: nên phối ngẫu còn trẻ.

Tử phủ: vi thần tiên quyến thuộc.

Tử sát: vi hoan hỉ oan gia, bị nghệ thuật hóa tới cãi nhau, hoặc sinh ly tử biệt.

Tử Phá: hôn nhân không thuận, con nên nữ nhân trưởng nam ít, hoặc nữ nhân chức vị thu vào lớn hơn nam tính.

Tử tham: bị có cảm tình làm phức tạp, vợ chồng tuổi tương đương hoặc xuất nhập làm việc và nghỉ ngơi cùng nhau người có thể tị miễn.

Thiên cơ: nam thú tuổi trẻ tùy hứng hoặc quật cường vợ, nữ nhân đó tuổi còn nhỏ hoặc tuổi chênh lệch trọng đại phu quân, lấy vợ trẻ lão phu xứng đôi góc thích hợp. Sẽ lộc tồn, được phu tài đức sáng suốt, được thê hiền thục. Sẽ xương, khúc, khôi, việt, bật lục cát người, phối ngẫu thông minh, có tài năng. Sẽ dương, đà, hỏa, linh, khoảng không, kiếp lục hung người, hôn nhân bị sinh liệt ngấn ngăn cách, tảo hôn người, đồng sàng dị mộng hoặc ly hôn, kết hôn muộn người vô phương, nhưng hứng thú tiêu khiển không nhất trí. Thực chú trọng đời sống tinh thần và bầu không khí.

Cơ lương: phối ngẫu vi tình nhân trong mộng lý lẽ nghĩ hình, nam nữ tuổi kém thật lớn, sinh hoạt cùng hài hước.

Cơ nguyệt: phối ngẫu tướng mạo tuyệt đẹp.

Cơ cự: phối ngẫu thể trạng khôi ngô kiện mỹ, hài hòa mà bực tức lải nhải.

Thái dương: hôn nhân trong sáng mà đơn thuần, có ham phối ngẫu giúp ích tới hiềm nghi, nam nhân thê được quý, nữ nhân có ơn lo đáp, tảo hôn tắc thành vợ chồng bất hoà, kết hôn muộn tắc thừa phối ngẫu giúp ích. Gặp lục hung nên kết hôn muộn, gặp lục cát có thể chịu phối ngẫu tới duy trì giúp ích.

Nhật nguyệt: hòa hợp ân ái, vi cùng hưởng lạc chung hoạn nạn tới hình.

Nhật cự: vi phối hợp hình tới bình thường vợ chồng, đồng cung không thấy sát giả hài hòa, gặp giết hoặc thái dương hãm địa, hôn nhân không thuận hoặc phối ngẫu lải nhải.

Ngày lương: hạnh phúc mỹ mãn, hãm địa gặp giết cũng sự hòa thuận.

Ngày hao tổn: trước đón xe mua vé sau, phi lễ lập gia đình.

Vũ khúc: hôn nhân không như ý, dễ thành sinh ly tử biệt, riêng chỉ hôn nhân muộn hoặc cùng năm có thể tị miễn, hoặc chí thú xu hướng tính dục cực kỳ tương tự người, hạnh phúc hài hòa. Sẽ lục cát, lộc tồn, thiên phủ, được phối ngẫu tài sản. Gặp lục hung người, khó tránh khỏi tranh cãi ầm ĩ tranh chấp, thậm chí có sinh ly tử biệt.

Vũ Tham: thực tế nhất tới kết hợp, tài phú người nhân hôn nhân muộn mà hài hòa, tảo hôn nhân kinh tế tối nghĩa tranh cãi ầm ĩ tranh chấp, thậm chí vỡ tan.

Vũ Tướng: hôn nhân hình thức hóa, cảm tình không tốt dài cãi nhau.

Vũ sát: bị mẹ goá con côi, thậm chí nhân phối ngẫu phá sản.

( nữ mệnh có vũ khúc người, chúa tể gia đình quyết sách, kiên cường quyết đoán, vượng phu không chối từ lao khổ, cát đa là đắt phụ. Thêm sát phá tan người, hạn chế trượng phu tóc triển khai, cô khắc. )

Thiên đồng: vi hòa hợp săn sóc hình tới hôn nhân, nam được thông minh mỹ mạo vợ, càng được hiền thê vợ, nữ nhân đó ôn hòa sao ngại nữ tính hóa thân thể thiếp lang quân. Gặp lục cát người, cảm tình tốt. Sẽ lục hung người, cảm tình kém thậm chí ly hôn.

Đồng nguyệt: kể trên đặc thù rõ ràng hơn, nên hôn nhân muộn, thả phù nên lớn tuổi, thê nên còn trẻ, vi con mộ uyên ương bất mộ tiên tới thần tiên quyến thuộc.

Đồng Cự: phối ngẫu quá độ săn sóc quan tâm, như không thuận thì có thể giai lão, thân mật tắc phối ngẫu sống lâu không lâu.

Đồng lương: vĩnh dục bể tình, thân mật hòa hợp.

( nữ mệnh thiên đồng thủ vợ chồng, tất thái dương chủ mệnh có mở ra tới tính cách, có đoạt phu quyền chuôi tới hiện tượng, phùng giết phá tan hình phu khắc tử, lương nguyệt phá tan có cảm tình làm phức tạp, không thể mình ước thúc người, cảm tình thối nát hoặc là nhân nhà kề, riêng chỉ thành kính tôn giáo tín ngưỡng người có thể hưởng phúc. )

Liêm trinh: than thở bất hạnh tới hôn nhân, có hưởng thụ ngược đãi hoặc sinh ly tử biệt tới khuynh hướng, nam nữ có hai, ba lần cùng vài vị khác phái phát sinh quan hệ xác thịt tới hiện tượng, hơn nữa gặp tham lang, thiên diêu, Khôi Việt người có bao nhiêu hôn hoặc gặp ở ngoài. Biết thiên phủ, thiên tướng, hòa tính cách kiên cường xứng đôi, tuy khó miễn khắc khẩu, nhưng có thể giai lão. Sẽ Sát Phá Lang người, hôn nhân nan có hạnh phúc, hoặc thụ ngược đãi đãi, hoặc nhân gặp ở ngoài làm phức tạp, hoặc sinh ly tử biệt, thậm chí ly hôn tái hôn.

( tăng thêm thái vi phú viết: “Liêm lộc tới người, nữ nhân được thuần âm trinh tiết tới đức.” Liêm trinh hóa lộc hoặc gặp lộc tồn hóa lộc người, không lần lượt đào hóa luận, mà làm chuyên tình tính đố mà nói. )

Thiên phủ: phối ngẫu thông minh tài năng, đời sống vật chất giàu có, tình cảm vợ chồng sự hòa thuận khoái hoạt. Sẽ lục cát người, nhân phối ngẫu tài năng mà cuộc sống gia đình viên mãn. Sẽ lục hung người, phối ngẫu tài năng kém cách trở thành không thuận tới nguyên nhân, sợ bằng mặt không bằng lòng.

( thiên phủ giá trị cung phu thê, nguyên ứng với vợ chồng đứa con không thiếu, sợ giá trị không vong, có cũng cô lập. )

Thái Âm: có thể được tuyệt đẹp cao nhã chi phối ngẫu, miếu vượng người mỹ mãn hạnh phúc, hãm địa giả, chịu phối ngẫu câu thúc ngược đãi, sẽ lục cát người cảm tình hòa hợp hài hòa, sẽ lục hung người không hề mục thậm chí sanh ly.

( Thái Âm ở mão dậu giá trị cung phu thê, sáu canh phùng tới hóa kị, nữ nhân vui mừng trang sức, cách ăn mặc, mỹ dung, hư vinh, nam tính cũng hư vinh. )

Tham lang: trước hôn nhân từng nhân sự mà hôn nhân muộn người, vợ chồng giai lão vô khắc. Gặp hỏa linh người, nhân cuộc sống hôn nhân mà thu liễm cá sắc chi tính. Ngôi sao này cũng như liêm trinh vi khuyết điểm tới hôn nhân, thường nhân tính dục, tinh thần tới không thuận mà có bao nhiêu hôn hòa gặp ở ngoài tới khuynh hướng.

( phùng xương khúc, đa tình mà nhẹ tình giả yêu. Phùng Thái Âm, suy tư ý dâm. )

Cánh cửa cực lớn: khuyết thiếu tình yêu tới kết hợp, nhân cuộc sống hôn nhân gánh nặng mà lao lực, hoặc chịu phối ngẫu câu thúc lải nhải tới hiện tượng, gặp thái dương, thiên cơ, thiên đồng người giai lão, sẽ lục cát, bằng mặt không bằng lòng, gặp lục hung, tranh chấp tranh cãi ầm ĩ, thậm chí vỡ tan sanh ly.

( giá trị xấu chưa thìn tuất có quả tú, vi cách, giá trị dần thân tị hợi có cô thần, vi sừng. Phàm cánh cửa cực lớn chủ cách sừng, sinh ly tử biệt, tông vợ chồng có đúng, không khỏi ô danh thất tiết. )

Thiên tướng: nam tính tuổi góc nữ tính lớn, xứng thân thích hoặc thế giao chi phối ngẫu, hoặc là luyến ái mà kết hôn, vi lựa chọn tính rất mạnh hôn nhân, bình thường giai hạnh phúc viên mãn, cho dù không thuận cũng có thể giai lão. Sẽ lộc tồn, vợ chồng có thể hiệp lực, cuộc sống giàu có. Sẽ lục cát, hòa hợp hạnh phúc. Sẽ lục hung, trời trong xanh lúc nhiều mây ngẫu trận mưa, mưa qua trời tạnh, cho dù không thuận cũng có thể giai lão. Sẽ xương khúc, sáu mình văn khúc hóa kị, sáu tân văn xương hóa kị, tình cảm không bị cản trở, bị vi ngoại lai hấp dẫn cám dỗ, mê loạn.

Thiên lương: nữ tính tuổi tác lớn vu nam tính, gia đình chủ quyền lo liệu ở nữ tính trong tay, cảm tình sự hòa thuận, vi tương kính như tân hình hôn nhân. Gặp lộc tồn người, càng lộ vẻ cho nhau kính yêu, sẽ lục cát người, cảm tình hòa hợp, gặp lục hung người, mặc dù thường xuyên tiểu sảo tiểu nháo, nhưng cũng sự hòa thuận.

( thiên lương, tham lang vu đại tiểu nhị hạn đồng độ mà loạn lễ loạn gia, đặc biệt sáu quý tham lang hóa kị, sợ chủ bại luân loạn tục tới ki luyến. )

Thất sát: bất lợi phối ngẫu tới hôn nhân, có thương tổn hoặc gia tăng phối ngẫu gánh nặng hiện tượng, như tảo hôn tắc vợ chồng không thuận, mà hôn nhân muộn tắc không biết khắc thương phối ngẫu, cho dù hội cát ngôi sao cũng khó lâu dài sự hòa thuận, nếu sẽ lục hung, tất chủ ngoại gặp hoặc vài lần kết hôn.

Phá quân: khắc thương phối ngẫu tới hôn nhân, cuộc sống vợ chồng quá mức khó hòa hợp, nếu không có cuộc sống hôn nhân làm phản đồ, tắc gặp vợ chồng tới sinh ly tử biệt, kết hôn muộn người, mặc dù có thể cũng thủ lĩnh, nhưng cái khó sự hòa thuận. Gặp tử vi người nên thê tử lớn tuổi. Nếu hội cát ngôi sao, già đến cũng gặp vợ chồng ngăn cách chia lìa. Sẽ lục hung, coi thường hôn nhân, sinh hoạt tình dục lãng mạn tùy tiện, tất sổ đổi phối ngẫu, mà phối ngẫu không nhất định đều sắp kết hôn, có chút gần ở chung nhất thời mà thôi.

Văn xương: phối ngẫu còn trẻ thông minh, cuộc sống vợ chồng sự hòa thuận, nhưng e rằng có ngoại tình. Sẽ lục hung người, xảo diệu đồng thời hòa hai vị khác phái duy trì quan hệ xác thịt. Sợ phùng phá quân vu hợi tí cung tuế hạn, sợ gặp nước mà sống tai họa. Ngại gặp tham lang, thích giao tế xã giao mà xem nhẹ gia đình trách nhiệm. Phùng thất sát, liêm trinh, hình kị, quan phủ, đa tình mà nhẹ tình giả yêu.

Văn khúc: cuộc sống vợ chồng ân ái hài hòa, nhưng e rằng có gặp ở ngoài mà phát sinh làm phức tạp. Sẽ lục hung người, thậm chí trở thành hữu danh vô thật tới hôn nhân, cùng phối ngẫu bên ngoài khác phái ở chung.

( nữ mệnh văn khúc sợ hãm ngọ tuất, sẽ lục hung người, dâm thả tiện, sáu mình hóa kị cũng thế, hoặc ngọ tuất cánh cửa cực lớn cùng giá trị sẽ hung, không vì gia đình kinh tế vất vả lâu ngày thành bệnh, cuộc sống vợ chồng cũng sinh ly tử biệt. )

Khôi Việt: vợ chồng sự hòa thuận hòa hợp, đúng là thần tiên thân thuộc. Thêm ác giết, không khỏi tư tình dâm dật.

Giúp đỡ: giai lão, có quan hệ nghi ngờ phối ngẫu hơn nữa độc chiếm tình cảm khuynh hướng tham, liêm đồng cung, nên lớn tuổi kiên cường vợ. Sẽ Kình Đà, chủ 2 lần kết hôn. Gặp lộc tồn, hóa lộc người thân mình đoan chính, phối ngẫu có gặp ở ngoài.

Lộc tồn: tướng vợ chồng sinh vô khắc, nam nên thú cô gái, nữ nhân nên đó lão phu, chú trọng cuộc sống tình thú, hơn nữa hy vọng phối ngẫu coi trọng, ca ngợi. Thêm hỏa linh không kiếp người, hôn nhân lưu vu chế thức hóa, hoặc hữu danh vô thật, hoặc đồng sàng dị mộng, hoặc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.

Hỏa linh: đầy nhiệt tình, nên hội cát ngôi sao chúng người, vợ chồng nhiệt tình, sẽ hung tinh, có hình khắc, bất an vu thất.

Kình dương: kén vợ kén chồng cập hôn nhân lý tưởng dị thường nghiêm cẩu thả, khó với thỏa mãn hôn nhân tới hiện trạng, thậm chí không thể nhìn thẳng vào gia đình trách nhiệm nhâm nghĩa vụ, dễ dàng nghĩa khí nắm quyền. Phùng lực sĩ, phần lớn hôn nhân muộn, không hề dục kết hôn tới khuynh hướng.

Đà la: hôn nhân quan niệm mãnh liệt, có lấy thân mình là nhà đình động lực mãnh liệt chủ quan, đối với phối ngẫu cũng nhiều hơn hạn chế, cuộc sống vợ chồng thường có không thuận, thậm chí bởi vì rìu bạn bè sự tình làm cho vợ chồng bất hoà. Thêm cát ngôi sao, vợ chồng cũng khó tránh khỏi hình khắc. Phùng lực sĩ, hôn nhân kéo dài, con nối dõi cũng trễ.

Thiên mã: nhiệt tình mà nguyện ý vì tình yêu hy sinh kính dâng, có hầu hạ tới tinh thần hơn nữa không chối từ lao khổ.

Hóa khoa: nhân phối ngẫu tới xã hội danh vọng, hoặc lấy vợ chồng khuê sự mà có tiếng danh.

Hóa quyền: thường Mịa gia đình quyết sách quyền to hoặc chưởng kinh tế xuất nạp quyền to.

Hóa lộc: chú trọng cuộc sống vợ chồng tình thú, có thể thông cảm phối ngẫu, nhưng hy vọng cũng yêu cầu phối ngẫu đấy kính trọng cùng ca ngợi.

Hóa kị: hôn nhân trở trất kéo dài, phần lớn hôn nhân muộn, miễn cưỡng người kết hôn, vợ chồng khiếm hòa.

Không trung: đối với cuộc sống vợ chồng tràn ngập khát khao ảo tưởng, chú trọng cuộc sống tình thú mà coi thường sự thật, thường thường gia tăng phối ngẫu tới tinh thần gánh nặng, hoặc phối ngẫu khỏe mạnh bị hao tổn, tình cảm vợ chồng từ từ đạm mạc.

Địa kiếp: đối với cuộc sống vợ chồng tràn ngập vật chất dục vọng, thiên hướng về vật chất hưởng thụ mà coi thường sự thật, thường thường nhân chính mình ham muốn hưởng thu vật chất không thể thỏa mãn mà khuyết thiếu cuộc sống vợ chồng tình thú, lúc có bất hòa, thậm chí hôn nhân vỡ tan.

Thiên diêu: chú trọng cuộc sống vợ chồng tình thú, vô hạn nhu tình, dễ dàng ham thích giao tế xã giao, lưu vu tửu sắc, đánh bạc hoặc mặt khác không bình thường tới ham mê, thậm chí phát sinh không giữa lúc tới ki luyến.

Cô thần: cuộc sống hôn nhân tới ý thức chủ quan mạnh, phần lớn hôn nhân muộn, sau khi cưới nên không đổi hòa phối ngẫu chung sống, có tinh thần cô độc tới khuynh hướng.

Quả tú: cuộc sống hôn nhân vật chất hưởng thụ cảm cường liệt, phần lớn miễn cưỡng lập gia đình, nhưng sau khi cưới khó cùng phối ngẫu chung sống, hữu hình ảnh cô đơn tới khuynh hướng.

Hợp hôn phân tích điểm chính:

Vợ chồng tính tình tới hợp hay không, đầu tiên xem cung mệnh năm sinh chủ tinh tới hai bên phối hợp, thứ xem đại tiểu nhị hạn chủ tinh hai bên chi phối hợp, năm sinh chủ tinh hòa hợp, tình cảm vợ chồng hòa hợp, tính tình gần, đại nạn chủ tinh hòa hợp cũng thế, hạn chủ tinh có khắc hại, tình cảm vợ chồng khiếm hòa, tranh cãi ầm ĩ đánh chửi, thậm chí sinh ly tử biệt.

Tình vợ chồng duyến, thủ xem hai bên tiểu hạn cung phu thê hòa hợp hay không, tham khảo đại nạn cập năm sinh cung phu thê tinh tượng, cũng biết đại yếu.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 072, tử vi đấu sổ phân tích hôn nhân

   072, tử vi đấu sổ phân tích hôn nhân

Về vấn đề hôn nhân, ở vận mệnh đoán trước ở bên trong chú ý nam ích thê, nữ nhân ích phu, còn nữa nam khắc vợ, nữ nhân khắc chồng nói đến. 《 ba mệnh thông tấn 》 luận nam nữ mệnh thường có nói vậy pháp: “Nam mệnh nên vượng, vượng tắc phúc, suy tắc tai họa. Nữ mệnh nên suy, suy tắc phúc, vượng tắc tai họa. Nhu làm gốc thành phúc, cương vi hình vi tai họa.” Cái này phù hợp âm dương cương nhu lý luận. Nếu như là nữ nhân cương nữ nhân vượng, nam nhu nam suy, đã kêu âm dương trái lại sai, vi phạm âm dương quy luật, tự nhiên có tai họa. Ở đây trụ cột lý luận dưới sự chỉ đạo, nam nữ liều mạng mà đoạn pháp cũng không giống nhau tốt, như con bằng bát tự ở bên trong, nữ mệnh xem hôn nhân chủ yếu căn cứ phu ngôi sao hòa phu cung, mà nam mệnh thì phải tổng hợp lại khảo sát.

Tử vi đấu sổ hành động cổ đại thuật số một trong, ở vấn đề hôn nhân đấy đoán trước ở bên trong, cũng có tự thân đặc biệt đoán trước hệ thống hòa lý luận phương pháp. Tử vi đấu sổ xem hôn nhân tốt xấu, chủ yếu là căn cứ trong mệnh bàn cung phu thê bản cung tam phương tứ chính tính chất sao đấy cát hung tốt xấu đến quan sát hòa dự đoán.

Cung phu thê tỏ vẻ một người yêu thích đối tượng loại hình, cùng với phối ngẫu đấy quan hệ cập giữa vợ chồng đời sống tinh thần các loại hạng mục công việc, vi phán đoán đến lúc lập gia đình, cuộc sống hôn nhân đấy căn cứ.

Tư liệt ra các ngôi sao ở cung phu thê đấy cụ thể giải thích hành động quan sát phán đoán tham khảo:

Tử vi: nam được hiền thê thê lương mẫu hình vẻ đẹp thê, nữ nhân đó tôn quý có địa vị tài lang. Hôn nhân mỹ mãn hạnh phúc, nên hôn nhân muộn, tảo hôn có làm phức tạp, nên xứng kiên cường chi phối ngẫu. Sẽ lộc tồn người, được Thê tài, sẽ xương, khúc, khôi, việt, bật lục cát người, được phối ngẫu tới an ủi cùng cổ vũ. Sẽ dương, đà, hỏa, linh, khoảng không, kiếp lục hung người, thương tổn phối ngẫu hoặc trở thành phối ngẫu tới gánh nặng.

Tử Tướng: nên phối ngẫu còn trẻ.

Tử phủ: vi thần tiên quyến thuộc.

Tử sát: vi hoan hỉ oan gia, bị nghệ thuật hóa tới cãi nhau, hoặc sinh ly tử biệt.

Tử Phá: hôn nhân không thuận, con nên nữ nhân trưởng nam ít, hoặc nữ nhân chức vị thu vào lớn hơn nam tính.

Tử tham: bị có cảm tình làm phức tạp, vợ chồng tuổi tương đương hoặc xuất nhập làm việc và nghỉ ngơi cùng nhau người có thể tị miễn.

Thiên cơ: nam thú tuổi trẻ tùy hứng hoặc quật cường vợ, nữ nhân đó tuổi còn nhỏ hoặc tuổi chênh lệch trọng đại phu quân, lấy vợ trẻ lão phu xứng đôi góc thích hợp. Sẽ lộc tồn, được phu tài đức sáng suốt, được thê hiền thục. Sẽ xương, khúc, khôi, việt, bật lục cát người, phối ngẫu thông minh, có tài năng. Sẽ dương, đà, hỏa, linh, khoảng không, kiếp lục hung người, hôn nhân bị sinh liệt ngấn ngăn cách, tảo hôn người, đồng sàng dị mộng hoặc ly hôn, kết hôn muộn người vô phương, nhưng hứng thú tiêu khiển không nhất trí. Thực chú trọng đời sống tinh thần và bầu không khí.

Cơ lương: phối ngẫu vi tình nhân trong mộng lý lẽ nghĩ hình, nam nữ tuổi kém thật lớn, sinh hoạt cùng hài hước.

Cơ nguyệt: phối ngẫu tướng mạo tuyệt đẹp.

Cơ cự: phối ngẫu thể trạng khôi ngô kiện mỹ, hài hòa mà bực tức lải nhải.

Thái dương: hôn nhân trong sáng mà đơn thuần, có ham phối ngẫu giúp ích tới hiềm nghi, nam nhân thê được quý, nữ nhân có ơn lo đáp, tảo hôn tắc thành vợ chồng bất hoà, kết hôn muộn tắc thừa phối ngẫu giúp ích. Gặp lục hung nên kết hôn muộn, gặp lục cát có thể chịu phối ngẫu tới duy trì giúp ích.

Nhật nguyệt: hòa hợp ân ái, vi cùng hưởng lạc chung hoạn nạn tới hình.

Nhật cự: vi phối hợp hình tới bình thường vợ chồng, đồng cung không thấy sát giả hài hòa, gặp giết hoặc thái dương hãm địa, hôn nhân không thuận hoặc phối ngẫu lải nhải.

Ngày lương: hạnh phúc mỹ mãn, hãm địa gặp giết cũng sự hòa thuận.

Ngày hao tổn: trước đón xe mua vé sau, phi lễ lập gia đình.

Vũ khúc: hôn nhân không như ý, dễ thành sinh ly tử biệt, riêng chỉ hôn nhân muộn hoặc cùng năm có thể tị miễn, hoặc chí thú xu hướng tính dục cực kỳ tương tự người, hạnh phúc hài hòa. Sẽ lục cát, lộc tồn, thiên phủ, được phối ngẫu tài sản. Gặp lục hung người, khó tránh khỏi tranh cãi ầm ĩ tranh chấp, thậm chí có sinh ly tử biệt.

Vũ Tham: thực tế nhất tới kết hợp, tài phú người nhân hôn nhân muộn mà hài hòa, tảo hôn nhân kinh tế tối nghĩa tranh cãi ầm ĩ tranh chấp, thậm chí vỡ tan.

Vũ Tướng: hôn nhân hình thức hóa, cảm tình không tốt dài cãi nhau.

Vũ sát: bị mẹ goá con côi, thậm chí nhân phối ngẫu phá sản.

( nữ mệnh có vũ khúc người, chúa tể gia đình quyết sách, kiên cường quyết đoán, vượng phu không chối từ lao khổ, cát đa là đắt phụ. Thêm sát phá tan người, hạn chế trượng phu tóc triển khai, cô khắc. )

Thiên đồng: vi hòa hợp săn sóc hình tới hôn nhân, nam được thông minh mỹ mạo vợ, càng được hiền thê vợ, nữ nhân đó ôn hòa sao ngại nữ tính hóa thân thể thiếp lang quân. Gặp lục cát người, cảm tình tốt. Sẽ lục hung người, cảm tình kém thậm chí ly hôn.

Đồng nguyệt: kể trên đặc thù rõ ràng hơn, nên hôn nhân muộn, thả phù nên lớn tuổi, thê nên còn trẻ, vi con mộ uyên ương bất mộ tiên tới thần tiên quyến thuộc.

Đồng Cự: phối ngẫu quá độ săn sóc quan tâm, như không thuận thì có thể giai lão, thân mật tắc phối ngẫu sống lâu không lâu.

Đồng lương: vĩnh dục bể tình, thân mật hòa hợp.

( nữ mệnh thiên đồng thủ vợ chồng, tất thái dương chủ mệnh có mở ra tới tính cách, có đoạt phu quyền chuôi tới hiện tượng, phùng giết phá tan hình phu khắc tử, lương nguyệt phá tan có cảm tình làm phức tạp, không thể mình ước thúc người, cảm tình thối nát hoặc là nhân nhà kề, riêng chỉ thành kính tôn giáo tín ngưỡng người có thể hưởng phúc. )

Liêm trinh: than thở bất hạnh tới hôn nhân, có hưởng thụ ngược đãi hoặc sinh ly tử biệt tới khuynh hướng, nam nữ có hai, ba lần cùng vài vị khác phái phát sinh quan hệ xác thịt tới hiện tượng, hơn nữa gặp tham lang, thiên diêu, Khôi Việt người có bao nhiêu hôn hoặc gặp ở ngoài. Biết thiên phủ, thiên tướng, hòa tính cách kiên cường xứng đôi, tuy khó miễn khắc khẩu, nhưng có thể giai lão. Sẽ Sát Phá Lang người, hôn nhân nan có hạnh phúc, hoặc thụ ngược đãi đãi, hoặc nhân gặp ở ngoài làm phức tạp, hoặc sinh ly tử biệt, thậm chí ly hôn tái hôn.

( tăng thêm thái vi phú viết: “Liêm lộc tới người, nữ nhân được thuần âm trinh tiết tới đức.” Liêm trinh hóa lộc hoặc gặp lộc tồn hóa lộc người, không lần lượt đào hóa luận, mà làm chuyên tình tính đố mà nói. )

Thiên phủ: phối ngẫu thông minh tài năng, đời sống vật chất giàu có, tình cảm vợ chồng sự hòa thuận khoái hoạt. Sẽ lục cát người, nhân phối ngẫu tài năng mà cuộc sống gia đình viên mãn. Sẽ lục hung người, phối ngẫu tài năng kém cách trở thành không thuận tới nguyên nhân, sợ bằng mặt không bằng lòng.

( thiên phủ giá trị cung phu thê, nguyên ứng với vợ chồng đứa con không thiếu, sợ giá trị không vong, có cũng cô lập. )

Thái Âm: có thể được tuyệt đẹp cao nhã chi phối ngẫu, miếu vượng người mỹ mãn hạnh phúc, hãm địa giả, chịu phối ngẫu câu thúc ngược đãi, sẽ lục cát người cảm tình hòa hợp hài hòa, sẽ lục hung người không hề mục thậm chí sanh ly.

( Thái Âm ở mão dậu giá trị cung phu thê, sáu canh phùng tới hóa kị, nữ nhân vui mừng trang sức, cách ăn mặc, mỹ dung, hư vinh, nam tính cũng hư vinh. )

Tham lang: trước hôn nhân từng nhân sự mà hôn nhân muộn người, vợ chồng giai lão vô khắc. Gặp hỏa linh người, nhân cuộc sống hôn nhân mà thu liễm cá sắc chi tính. Ngôi sao này cũng như liêm trinh vi khuyết điểm tới hôn nhân, thường nhân tính dục, tinh thần tới không thuận mà có bao nhiêu hôn hòa gặp ở ngoài tới khuynh hướng.

( phùng xương khúc, đa tình mà nhẹ tình giả yêu. Phùng Thái Âm, suy tư ý dâm. )

Cánh cửa cực lớn: khuyết thiếu tình yêu tới kết hợp, nhân cuộc sống hôn nhân gánh nặng mà lao lực, hoặc chịu phối ngẫu câu thúc lải nhải tới hiện tượng, gặp thái dương, thiên cơ, thiên đồng người giai lão, sẽ lục cát, bằng mặt không bằng lòng, gặp lục hung, tranh chấp tranh cãi ầm ĩ, thậm chí vỡ tan sanh ly.

( giá trị xấu chưa thìn tuất có quả tú, vi cách, giá trị dần thân tị hợi có cô thần, vi sừng. Phàm cánh cửa cực lớn chủ cách sừng, sinh ly tử biệt, tông vợ chồng có đúng, không khỏi ô danh thất tiết. )

Thiên tướng: nam tính tuổi góc nữ tính lớn, xứng thân thích hoặc thế giao chi phối ngẫu, hoặc là luyến ái mà kết hôn, vi lựa chọn tính rất mạnh hôn nhân, bình thường giai hạnh phúc viên mãn, cho dù không thuận cũng có thể giai lão. Sẽ lộc tồn, vợ chồng có thể hiệp lực, cuộc sống giàu có. Sẽ lục cát, hòa hợp hạnh phúc. Sẽ lục hung, trời trong xanh lúc nhiều mây ngẫu trận mưa, mưa qua trời tạnh, cho dù không thuận cũng có thể giai lão. Sẽ xương khúc, sáu mình văn khúc hóa kị, sáu tân văn xương hóa kị, tình cảm không bị cản trở, bị vi ngoại lai hấp dẫn cám dỗ, mê loạn.

Thiên lương: nữ tính tuổi tác lớn vu nam tính, gia đình chủ quyền lo liệu ở nữ tính trong tay, cảm tình sự hòa thuận, vi tương kính như tân hình hôn nhân. Gặp lộc tồn người, càng lộ vẻ cho nhau kính yêu, sẽ lục cát người, cảm tình hòa hợp, gặp lục hung người, mặc dù thường xuyên tiểu sảo tiểu nháo, nhưng cũng sự hòa thuận.

( thiên lương, tham lang vu đại tiểu nhị hạn đồng độ mà loạn lễ loạn gia, đặc biệt sáu quý tham lang hóa kị, sợ chủ bại luân loạn tục tới ki luyến. )

Thất sát: bất lợi phối ngẫu tới hôn nhân, có thương tổn hoặc gia tăng phối ngẫu gánh nặng hiện tượng, như tảo hôn tắc vợ chồng không thuận, mà hôn nhân muộn tắc không biết khắc thương phối ngẫu, cho dù hội cát ngôi sao cũng khó lâu dài sự hòa thuận, nếu sẽ lục hung, tất chủ ngoại gặp hoặc vài lần kết hôn.

Phá quân: khắc thương phối ngẫu tới hôn nhân, cuộc sống vợ chồng quá mức khó hòa hợp, nếu không có cuộc sống hôn nhân làm phản đồ, tắc gặp vợ chồng tới sinh ly tử biệt, kết hôn muộn người, mặc dù có thể cũng thủ lĩnh, nhưng cái khó sự hòa thuận. Gặp tử vi người nên thê tử lớn tuổi. Nếu hội cát ngôi sao, già đến cũng gặp vợ chồng ngăn cách chia lìa. Sẽ lục hung, coi thường hôn nhân, sinh hoạt tình dục lãng mạn tùy tiện, tất sổ đổi phối ngẫu, mà phối ngẫu không nhất định đều sắp kết hôn, có chút gần ở chung nhất thời mà thôi.

Văn xương: phối ngẫu còn trẻ thông minh, cuộc sống vợ chồng sự hòa thuận, nhưng e rằng có ngoại tình. Sẽ lục hung người, xảo diệu đồng thời hòa hai vị khác phái duy trì quan hệ xác thịt. Sợ phùng phá quân vu hợi tí cung tuế hạn, sợ gặp nước mà sống tai họa. Ngại gặp tham lang, thích giao tế xã giao mà xem nhẹ gia đình trách nhiệm. Phùng thất sát, liêm trinh, hình kị, quan phủ, đa tình mà nhẹ tình giả yêu.

Văn khúc: cuộc sống vợ chồng ân ái hài hòa, nhưng e rằng có gặp ở ngoài mà phát sinh làm phức tạp. Sẽ lục hung người, thậm chí trở thành hữu danh vô thật tới hôn nhân, cùng phối ngẫu bên ngoài khác phái ở chung.

( nữ mệnh văn khúc sợ hãm ngọ tuất, sẽ lục hung người, dâm thả tiện, sáu mình hóa kị cũng thế, hoặc ngọ tuất cánh cửa cực lớn cùng giá trị sẽ hung, không vì gia đình kinh tế vất vả lâu ngày thành bệnh, cuộc sống vợ chồng cũng sinh ly tử biệt. )

Khôi Việt: vợ chồng sự hòa thuận hòa hợp, đúng là thần tiên thân thuộc. Thêm ác giết, không khỏi tư tình dâm dật.

Giúp đỡ: giai lão, có quan hệ nghi ngờ phối ngẫu hơn nữa độc chiếm tình cảm khuynh hướng tham, liêm đồng cung, nên lớn tuổi kiên cường vợ. Sẽ Kình Đà, chủ 2 lần kết hôn. Gặp lộc tồn, hóa lộc người thân mình đoan chính, phối ngẫu có gặp ở ngoài.

Lộc tồn: tướng vợ chồng sinh vô khắc, nam nên thú cô gái, nữ nhân nên đó lão phu, chú trọng cuộc sống tình thú, hơn nữa hy vọng phối ngẫu coi trọng, ca ngợi. Thêm hỏa linh không kiếp người, hôn nhân lưu vu chế thức hóa, hoặc hữu danh vô thật, hoặc đồng sàng dị mộng, hoặc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.

Hỏa linh: đầy nhiệt tình, nên hội cát ngôi sao chúng người, vợ chồng nhiệt tình, sẽ hung tinh, có hình khắc, bất an vu thất.

Kình dương: kén vợ kén chồng cập hôn nhân lý tưởng dị thường nghiêm cẩu thả, khó với thỏa mãn hôn nhân tới hiện trạng, thậm chí không thể nhìn thẳng vào gia đình trách nhiệm nhâm nghĩa vụ, dễ dàng nghĩa khí nắm quyền. Phùng lực sĩ, phần lớn hôn nhân muộn, không hề dục kết hôn tới khuynh hướng.

Đà la: hôn nhân quan niệm mãnh liệt, có lấy thân mình là nhà đình động lực mãnh liệt chủ quan, đối với phối ngẫu cũng nhiều hơn hạn chế, cuộc sống vợ chồng thường có không thuận, thậm chí bởi vì rìu bạn bè sự tình làm cho vợ chồng bất hoà. Thêm cát ngôi sao, vợ chồng cũng khó tránh khỏi hình khắc. Phùng lực sĩ, hôn nhân kéo dài, con nối dõi cũng trễ.

Thiên mã: nhiệt tình mà nguyện ý vì tình yêu hy sinh kính dâng, có hầu hạ tới tinh thần hơn nữa không chối từ lao khổ.

Hóa khoa: nhân phối ngẫu tới xã hội danh vọng, hoặc lấy vợ chồng khuê sự mà có tiếng danh.

Hóa quyền: thường Mịa gia đình quyết sách quyền to hoặc chưởng kinh tế xuất nạp quyền to.

Hóa lộc: chú trọng cuộc sống vợ chồng tình thú, có thể thông cảm phối ngẫu, nhưng hy vọng cũng yêu cầu phối ngẫu đấy kính trọng cùng ca ngợi.

Hóa kị: hôn nhân trở trất kéo dài, phần lớn hôn nhân muộn, miễn cưỡng người kết hôn, vợ chồng khiếm hòa.

Không trung: đối với cuộc sống vợ chồng tràn ngập khát khao ảo tưởng, chú trọng cuộc sống tình thú mà coi thường sự thật, thường thường gia tăng phối ngẫu tới tinh thần gánh nặng, hoặc phối ngẫu khỏe mạnh bị hao tổn, tình cảm vợ chồng từ từ đạm mạc.

Địa kiếp: đối với cuộc sống vợ chồng tràn ngập vật chất dục vọng, thiên hướng về vật chất hưởng thụ mà coi thường sự thật, thường thường nhân chính mình ham muốn hưởng thu vật chất không thể thỏa mãn mà khuyết thiếu cuộc sống vợ chồng tình thú, lúc có bất hòa, thậm chí hôn nhân vỡ tan.

Thiên diêu: chú trọng cuộc sống vợ chồng tình thú, vô hạn nhu tình, dễ dàng ham thích giao tế xã giao, lưu vu tửu sắc, đánh bạc hoặc mặt khác không bình thường tới ham mê, thậm chí phát sinh không giữa lúc tới ki luyến.

Cô thần: cuộc sống hôn nhân tới ý thức chủ quan mạnh, phần lớn hôn nhân muộn, sau khi cưới nên không đổi hòa phối ngẫu chung sống, có tinh thần cô độc tới khuynh hướng.

Quả tú: cuộc sống hôn nhân vật chất hưởng thụ cảm cường liệt, phần lớn miễn cưỡng lập gia đình, nhưng sau khi cưới khó cùng phối ngẫu chung sống, hữu hình ảnh cô đơn tới khuynh hướng.

Hợp hôn phân tích điểm chính:

Vợ chồng tính tình tới hợp hay không, đầu tiên xem cung mệnh năm sinh chủ tinh tới hai bên phối hợp, thứ xem đại tiểu nhị hạn chủ tinh hai bên chi phối hợp, năm sinh chủ tinh hòa hợp, tình cảm vợ chồng hòa hợp, tính tình gần, đại nạn chủ tinh hòa hợp cũng thế, hạn chủ tinh có khắc hại, tình cảm vợ chồng khiếm hòa, tranh cãi ầm ĩ đánh chửi, thậm chí sinh ly tử biệt.

Tình vợ chồng duyến, thủ xem hai bên tiểu hạn cung phu thê hòa hợp hay không, tham khảo đại nạn cập năm sinh cung phu thê tinh tượng, cũng biết đại yếu.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button