Tử vi

Tử vi đấu sổ thoát phá ngôi sao đoạn bí quyết

Thoát phá

 

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ thoát phá ngôi sao đoạn bí quyết

——————————————————————————–


* thoát phá tượng trưng cố gắng không ngừng.


 

* thoát phá thái độ làm người có lòng cầu tiến, không sợ khó khăn.


 

* thoát phá gia hội tả phụ, hữu bật, dễ có quyền vị.


 

* thoát phá gia hội văn xương, văn khúc, tướng mạo tuấn tú, tài ăn nói tốt.


 

* thoát phá gia hội thiên khôi, thiên việt, cơ vận nhiều, địa vị bị tăng lên, nên phòng trước thành về sau bại.


 

* thoát phá gia hội lộc, quyền, khoa, đắc tài, nhân duyên tốt, dễ có quyền vị.


 

* thoát phá gia hội đốm lửa hoặc linh tinh, bộ mặt dễ có vết thương, làm việc hiệu suất không tốt, làm việc nôn nóng.


 

* thoát phá gia hội kình dương, đà la, bộ mặt dễ có vết thương, làm việc hiệu suất không tốt, bị đắc tội với người.


 

* thoát phá gia hội đốm lửa, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, địa kiếp, bộ mặt dễ có vết thương, làm việc hiệu suất không


 
Tốt, không đổi hợp quần.


 

* đại tiểu hạn gặp thoát phá sự tình tiến độ bị ngăn trở.


 (Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ thoát phá ngôi sao đoạn bí quyết

Thoát phá

 

——————————————————————————–


* thoát phá tượng trưng cố gắng không ngừng.


 

* thoát phá thái độ làm người có lòng cầu tiến, không sợ khó khăn.


 

* thoát phá gia hội tả phụ, hữu bật, dễ có quyền vị.


 

* thoát phá gia hội văn xương, văn khúc, tướng mạo tuấn tú, tài ăn nói tốt.


 

* thoát phá gia hội thiên khôi, thiên việt, cơ vận nhiều, địa vị bị tăng lên, nên phòng trước thành về sau bại.


 

* thoát phá gia hội lộc, quyền, khoa, đắc tài, nhân duyên tốt, dễ có quyền vị.


 

* thoát phá gia hội đốm lửa hoặc linh tinh, bộ mặt dễ có vết thương, làm việc hiệu suất không tốt, làm việc nôn nóng.


 

* thoát phá gia hội kình dương, đà la, bộ mặt dễ có vết thương, làm việc hiệu suất không tốt, bị đắc tội với người.


 

* thoát phá gia hội đốm lửa, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, địa kiếp, bộ mặt dễ có vết thương, làm việc hiệu suất không


 
Tốt, không đổi hợp quần.


 

* đại tiểu hạn gặp thoát phá sự tình tiến độ bị ngăn trở.


 (Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button