Tử vi

BÌNH GIẢI SAO HOÁ LỘC

Sao của Trung Thiên, thuộc âm thổ, chủ tài lộc. Ưa các sao cát, nhất là Lộc Mã, tại Dần Thân. Kị gặp Không Kiếp, không ngại các sát tinh, kị ở các cung Tí Ngọ Mão Dậu?.

Sách viết: “Hóa lộc, thực lộc bất khuyết, phát triển thuận lợi” vậy nên đặc tính cơ bản của Hóa Lộc là phát triển.

Khi luận đoán Hoá Lộc, cần phải xem đi với chính tinh nào, nếu là các chính tinh hiếu động, trôi nổi như Thiên Cơ, Cự Môn thì không chắc là tốt.

Bạn đang xem: BÌNH GIẢI SAO HOÁ LỘC

Hoá Lộc hoặc Lộc Tồn và Hoá Quyền cùng thủ Mệnh. Khuyết điểm là hoàn toàn xem thường tính chất của chính diệu thủ cung, chỉ trọng tam hoá cát nên phai xem xét kỹ, nếu không sẽ là võ đoán.

Đầu tiên là hai sao Hoá hội hợp một cùng thì toàn cục dễ mất quân bình, chưa chắc đã là cách cục tốt.

Lộc Quyền tại Mệnh mà tốt thì cần có một điều kiện, là không gặp sát diệu là quý.

Nếu gặp tứ sát, cổ nhân cho rằng chỉ là hư danh, tức là hữu danh vô thực. Người có Lộc Quyền thích hợp làm nghề kế toán, nhất là Thiên Cơ Hoá Lộc, Vũ Khúc Hoá Quyền.

Hoá Lộc tương hội Quyền Khoa, thường là kết cấu tốt, nhưng vẫn cần xem các tính chất để định năng nhẹ

Như Mệnh có Liêm Tướng, mà Liêm Lộc, có Phá Quân Hoá Quyền vây chiếu, hội với VŨ Khoa ở cung Quan. Rõ ràng lấy Liêm Lộc làm chủ, vì Liêm Tướng chủ về việc trong chính giới, hoặc doanh nghiệp có tính chất phục vụ, bản chất của nó thì Phá Quân Hoá Quyền chỉ tăng phạm vi quyền thế, trách nhiệm, Vũ Khoa chủ về nắm quyền bính về kinh tế. Quyền Khoa chỉ trợ giúp cho tình hình cát lợi của Mệnh, không tính là chủ thể.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm BÌNH GIẢI SAO HOÁ LỘC

Sao của Trung Thiên, thuộc âm thổ, chủ tài lộc. Ưa các sao cát, nhất là Lộc Mã, tại Dần Thân. Kị gặp Không Kiếp, không ngại các sát tinh, kị ở các cung Tí Ngọ Mão Dậu?.

Sách viết: “Hóa lộc, thực lộc bất khuyết, phát triển thuận lợi” vậy nên đặc tính cơ bản của Hóa Lộc là phát triển.

Khi luận đoán Hoá Lộc, cần phải xem đi với chính tinh nào, nếu là các chính tinh hiếu động, trôi nổi như Thiên Cơ, Cự Môn thì không chắc là tốt.

Hoá Lộc hoặc Lộc Tồn và Hoá Quyền cùng thủ Mệnh. Khuyết điểm là hoàn toàn xem thường tính chất của chính diệu thủ cung, chỉ trọng tam hoá cát nên phai xem xét kỹ, nếu không sẽ là võ đoán.

Đầu tiên là hai sao Hoá hội hợp một cùng thì toàn cục dễ mất quân bình, chưa chắc đã là cách cục tốt.

Lộc Quyền tại Mệnh mà tốt thì cần có một điều kiện, là không gặp sát diệu là quý.

Nếu gặp tứ sát, cổ nhân cho rằng chỉ là hư danh, tức là hữu danh vô thực. Người có Lộc Quyền thích hợp làm nghề kế toán, nhất là Thiên Cơ Hoá Lộc, Vũ Khúc Hoá Quyền.

Hoá Lộc tương hội Quyền Khoa, thường là kết cấu tốt, nhưng vẫn cần xem các tính chất để định năng nhẹ

Như Mệnh có Liêm Tướng, mà Liêm Lộc, có Phá Quân Hoá Quyền vây chiếu, hội với VŨ Khoa ở cung Quan. Rõ ràng lấy Liêm Lộc làm chủ, vì Liêm Tướng chủ về việc trong chính giới, hoặc doanh nghiệp có tính chất phục vụ, bản chất của nó thì Phá Quân Hoá Quyền chỉ tăng phạm vi quyền thế, trách nhiệm, Vũ Khoa chủ về nắm quyền bính về kinh tế. Quyền Khoa chỉ trợ giúp cho tình hình cát lợi của Mệnh, không tính là chủ thể.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button