Tử vi

Chương 1: Lời Nói Đầu Tử Vi Đẩu Số Tân Biên

Tác giả Website:

Kiến thức trong sách tôi sẽ giữ nguyên trạng nhưng về phần trình bày sẽ phải chỉnh cho phù hợp. Sẽ có khá nhiều lỗi SAI trong sách nhưng tôi sẽ không chỉnh sửa, với mục đích để cho các bạn tự so sánh và rút kinh nghiệm.

Bạn đang xem: Chương 1: Lời Nói Đầu Tử Vi Đẩu Số Tân Biên

Tôi có đăng link sách ở dưới nếu mọi người thích đọc sách gốc mặc dù hơi mờ một tí vì là ảnh chụp.

Tử vi đẩu số có thể tìm hiểu được một phần nào cuộc sống trước sau mà định mệnh đã an bài cho mỗi người.

Nghiên cứu Tử Vi đẩu số là để và cũng là để !

Môn cổ học này do một nhà Lý học uyên thâm đời Tống là Trần Đoàn tức là Hi Di Tử lập ra. Sau lại được nhiều nhà Lý học khác bổ sung, diễn dịch, triển khai và xếp đặt thành một môn học có hệ thống rành mạch.

Ở nước ta, từ xưa đến nay, đã có nhiều người nghiên cứu Tử Vi đẩu số. Nhưng mỗi người hiểu một cách khác. Thậm chí có người lại coi mỗi vị sao như một có quyền ban phúc, giáng họa xuống trần gian. Rồi khi gặp cơn đen vận túng, hay khi mắc hoạn nạn, người ta lập đàn cúng bái, viết tên vị sao vào sớ biểu để kêu van. Nực cười thay, người ta còn đốt vàng, đốt mã bày ra chuyện đút lót cho vị sao để cầu yên thân hưởng phúc, tiêu tai giải nạn và dĩ nhiên là để cầu sống lâu giàu bền.

Bởi vậy Tử Vi đẩu số đã bị hạ xuống ngang hàng với người tà thuật của bọn quỷ quái chuyên nghề mê hoặc người đời.

Đây, tôi thấy cần phải thuyết minh nguyên lý của Tử Vi đẩu số. Nhưng tôi sẽ trình bày một vài kiến giải về môn cổ học này trong cuốn sắp xuất bản.

chỉ là một cuốn sách ghi chép và hợp những điều hiểu biết của tôi về tv đẩu số, cùng với những kinh nghiệm mà tôi đã thấy được trong nhiều năm gần đây. Được chia làm ba phần:

Phần I – Lập thành

Phần II – Luận đoán tổng quát

Phần III – Luận đoán vận hạn

Trong phần II và phần III, tôi có Phú giải những lời lý đoán của các . Đây là những câu trích trong các bài: Trần Đoàn, Thái Vi Phú và Hoàng Kim Phú.

Tôi học ít. Sự suy xét còn nông cạn.

Tôi chưa dám tự hào đã thấu hiểu tường tận môn học của đức Hi Di Tổ Sư.

Nhưng với tấm lòng chân thành muốn góp một phần nhỏ mọn vào công việc phổ biển Tử Vi đẩu số, tôi mạo muội biên soạn và đưa xuất bản cuốn sách này.

Nơi đây, tôi xin cảm tạ các bạn hữu xa gần đã hiểu tôi và đã khuyến khích tôi cầm bút. Tôi tin chắc, trong Tử Vi đẩu số tân biên còn có nhiều điều sai lầm và thiếu sót. Vậy cho nên, tôi hằng trông đợi những lời chỉ giáo của các bậc bác nhã, cao minh.

Lâm Viên, đầu mùa Thu, năm Bính Thân (1956)

Biên giả: Vân Đằng Thái Thứ Lang

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chương 1: Lời Nói Đầu Tử Vi Đẩu Số Tân Biên

Tác giả Website:

Kiến thức trong sách tôi sẽ giữ nguyên trạng nhưng về phần trình bày sẽ phải chỉnh cho phù hợp. Sẽ có khá nhiều lỗi SAI trong sách nhưng tôi sẽ không chỉnh sửa, với mục đích để cho các bạn tự so sánh và rút kinh nghiệm.

Tôi có đăng link sách ở dưới nếu mọi người thích đọc sách gốc mặc dù hơi mờ một tí vì là ảnh chụp.

Tử vi đẩu số có thể tìm hiểu được một phần nào cuộc sống trước sau mà định mệnh đã an bài cho mỗi người.

Nghiên cứu Tử Vi đẩu số là để và cũng là để !

Môn cổ học này do một nhà Lý học uyên thâm đời Tống là Trần Đoàn tức là Hi Di Tử lập ra. Sau lại được nhiều nhà Lý học khác bổ sung, diễn dịch, triển khai và xếp đặt thành một môn học có hệ thống rành mạch.

Ở nước ta, từ xưa đến nay, đã có nhiều người nghiên cứu Tử Vi đẩu số. Nhưng mỗi người hiểu một cách khác. Thậm chí có người lại coi mỗi vị sao như một có quyền ban phúc, giáng họa xuống trần gian. Rồi khi gặp cơn đen vận túng, hay khi mắc hoạn nạn, người ta lập đàn cúng bái, viết tên vị sao vào sớ biểu để kêu van. Nực cười thay, người ta còn đốt vàng, đốt mã bày ra chuyện đút lót cho vị sao để cầu yên thân hưởng phúc, tiêu tai giải nạn và dĩ nhiên là để cầu sống lâu giàu bền.

Bởi vậy Tử Vi đẩu số đã bị hạ xuống ngang hàng với người tà thuật của bọn quỷ quái chuyên nghề mê hoặc người đời.

Đây, tôi thấy cần phải thuyết minh nguyên lý của Tử Vi đẩu số. Nhưng tôi sẽ trình bày một vài kiến giải về môn cổ học này trong cuốn sắp xuất bản.

chỉ là một cuốn sách ghi chép và hợp những điều hiểu biết của tôi về tv đẩu số, cùng với những kinh nghiệm mà tôi đã thấy được trong nhiều năm gần đây. Được chia làm ba phần:

Phần I – Lập thành

Phần II – Luận đoán tổng quát

Phần III – Luận đoán vận hạn

Trong phần II và phần III, tôi có Phú giải những lời lý đoán của các . Đây là những câu trích trong các bài: Trần Đoàn, Thái Vi Phú và Hoàng Kim Phú.

Tôi học ít. Sự suy xét còn nông cạn.

Tôi chưa dám tự hào đã thấu hiểu tường tận môn học của đức Hi Di Tổ Sư.

Nhưng với tấm lòng chân thành muốn góp một phần nhỏ mọn vào công việc phổ biển Tử Vi đẩu số, tôi mạo muội biên soạn và đưa xuất bản cuốn sách này.

Nơi đây, tôi xin cảm tạ các bạn hữu xa gần đã hiểu tôi và đã khuyến khích tôi cầm bút. Tôi tin chắc, trong Tử Vi đẩu số tân biên còn có nhiều điều sai lầm và thiếu sót. Vậy cho nên, tôi hằng trông đợi những lời chỉ giáo của các bậc bác nhã, cao minh.

Lâm Viên, đầu mùa Thu, năm Bính Thân (1956)

Biên giả: Vân Đằng Thái Thứ Lang

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button