Tử vi

Can đinh tứ hóa đoạn bí quyết

【 can đinh 】

       
Một, không chủ thiên tài, chủ kỹ năng chuyên nghiệp, học thuật nghiên cứu.

       
Hai, thiên đồng phúc tinh hóa quyền: không thể thanh nhàn, góc lao lực, làm việc có trách nhiệm.

Bạn đang xem: Can đinh tứ hóa đoạn bí quyết

       
Ba, nam mệnh: khác phái duyến tốt ( Thái Âm hóa lộc ). Nữ mệnh: không thể thanh nhàn.

               
Bốn, cánh cửa cực lớn hóa kị: dễ phạm tiểu nhân, thị phi cập vô hình quấy nhiễu. Phòng tiễn tài không lộ ra.

       
Năm, đinh, cự ở tật: chú ý dạ dày tràng ruột bệnh cập vô hình bệnh.

       
Sáu, tại tử nữ cung: bệnh hoa liễu, nữ tính tử cung không tốt, hạ thể không tốt. Ám bệnh, cánh cửa cực lớn vi ám khe nước.

       

◎ Thái Âm hóa lộc:

1, chủ phát tài, nam mệnh có nữ đứa bé duyến, được khác phái tài, chịu nữ tính ấm.

          
2, nữ mệnh chủ ôn nhu hiền tuệ, thiện lý gia ắt, thích hợp kinh doanh đồ trang điểm, nữ trang, thẩm mỹ viện, mặt tiền cửa hàng sinh ý tốt.

3, điền trạch thịnh vượng, đưa bất động sản làm giàu kiếm tiền.

          
4, đại nạn mười năm tiền tài sung túc, năm xưa một năm tài lộc phong cảnh.

       

◎ thiên đồng hóa quyền:

1, phúc tinh hóa quyền, chức vị từng bước thăng chức, làm chủ quản, chủ nhiệm trở lên tới giai cấp, cũng có gây dựng sự nghiệp, khai sáng cục diện mới chi năng lực.

          
2, thích hợp nghề phục vụ, dịch vụ thực phẩm, phục sức nghiệp. Kỹ năng chuyên nghiệp.

          
3, đại nạn phúc phận yên vui, năm xưa một năm THUẬN.

       

◎ thiên cơ hóa khoa:

1, nam nữ mười năm Fudge tường. Thích hợp máy móc, khoa điện công kỹ thuật, công trình. Trong lòng kế hoạch việc mệnh đô chủ, được người hoan nghênh, thanh danh lan xa.

          
2, đại nạn bị thực hiện định thu nhập tiền tài, năm xưa một năm THUẬN.

     
       
◎ cánh cửa cực lớn hóa kị:

1, thị phi mười năm ổn trong lời nói bị đắc tội với người. Không thể tiếp cận âm miếu, dễ phạm thân thể không tốt, khóe miệng, không như ý.

2, điền trạch vận đường không thay đổi kị dễ bị thiết trộm.

          
3, thìn tuất cung cánh cửa cực lớn cánh cửa cực lớn hóa kị, tài dễ bị lừa.

          
4, tật ách cung Sửu Mùi hóa kị, bị không được khá bác sĩ ám bệnh hoặc ung thư, ứng với nhiều tu tâm dưỡng tính, cung cánh cửa cực lớn mới có thể hiểu nạn, gặp dữ hóa lành.

          
5, nam mệnh bố thí, phản đối, bị cô đơn. Nữ mệnh được coi là bà ba hoa, lui tới chủ lọt vào nhân cự tuyệt.

          
6, đại nạn hộ thời hạn ba ngã lên, năm xưa một năm không như ý.

    (Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Can đinh tứ hóa đoạn bí quyết

【 can đinh 】

       
Một, không chủ thiên tài, chủ kỹ năng chuyên nghiệp, học thuật nghiên cứu.

       
Hai, thiên đồng phúc tinh hóa quyền: không thể thanh nhàn, góc lao lực, làm việc có trách nhiệm.

       
Ba, nam mệnh: khác phái duyến tốt ( Thái Âm hóa lộc ). Nữ mệnh: không thể thanh nhàn.

               
Bốn, cánh cửa cực lớn hóa kị: dễ phạm tiểu nhân, thị phi cập vô hình quấy nhiễu. Phòng tiễn tài không lộ ra.

       
Năm, đinh, cự ở tật: chú ý dạ dày tràng ruột bệnh cập vô hình bệnh.

       
Sáu, tại tử nữ cung: bệnh hoa liễu, nữ tính tử cung không tốt, hạ thể không tốt. Ám bệnh, cánh cửa cực lớn vi ám khe nước.

       

◎ Thái Âm hóa lộc:

1, chủ phát tài, nam mệnh có nữ đứa bé duyến, được khác phái tài, chịu nữ tính ấm.

          
2, nữ mệnh chủ ôn nhu hiền tuệ, thiện lý gia ắt, thích hợp kinh doanh đồ trang điểm, nữ trang, thẩm mỹ viện, mặt tiền cửa hàng sinh ý tốt.

3, điền trạch thịnh vượng, đưa bất động sản làm giàu kiếm tiền.

          
4, đại nạn mười năm tiền tài sung túc, năm xưa một năm tài lộc phong cảnh.

       

◎ thiên đồng hóa quyền:

1, phúc tinh hóa quyền, chức vị từng bước thăng chức, làm chủ quản, chủ nhiệm trở lên tới giai cấp, cũng có gây dựng sự nghiệp, khai sáng cục diện mới chi năng lực.

          
2, thích hợp nghề phục vụ, dịch vụ thực phẩm, phục sức nghiệp. Kỹ năng chuyên nghiệp.

          
3, đại nạn phúc phận yên vui, năm xưa một năm THUẬN.

       

◎ thiên cơ hóa khoa:

1, nam nữ mười năm Fudge tường. Thích hợp máy móc, khoa điện công kỹ thuật, công trình. Trong lòng kế hoạch việc mệnh đô chủ, được người hoan nghênh, thanh danh lan xa.

          
2, đại nạn bị thực hiện định thu nhập tiền tài, năm xưa một năm THUẬN.

     
       
◎ cánh cửa cực lớn hóa kị:

1, thị phi mười năm ổn trong lời nói bị đắc tội với người. Không thể tiếp cận âm miếu, dễ phạm thân thể không tốt, khóe miệng, không như ý.

2, điền trạch vận đường không thay đổi kị dễ bị thiết trộm.

          
3, thìn tuất cung cánh cửa cực lớn cánh cửa cực lớn hóa kị, tài dễ bị lừa.

          
4, tật ách cung Sửu Mùi hóa kị, bị không được khá bác sĩ ám bệnh hoặc ung thư, ứng với nhiều tu tâm dưỡng tính, cung cánh cửa cực lớn mới có thể hiểu nạn, gặp dữ hóa lành.

          
5, nam mệnh bố thí, phản đối, bị cô đơn. Nữ mệnh được coi là bà ba hoa, lui tới chủ lọt vào nhân cự tuyệt.

          
6, đại nạn hộ thời hạn ba ngã lên, năm xưa một năm không như ý.

    (Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button