Tử vi

Cung mệnh ở ( tử, ngọ, mão, dậu ) tứ bại nơi

( cung mệnh tại tí, ngọ, mão, dậu tới cộng đồng biểu trưng ): tứ bại nơi

1. Đắc ý lúc, dễ dàng rơi vào quá độ yên vui cập lạc quan.

2. Thất ý lúc, cũng dễ dàng quá độ tiêu cực thả quá độ bi quan.

Bạn đang xem: Cung mệnh ở ( tử, ngọ, mão, dậu ) tứ bại nơi

Ở trong tử vi đẩu số, tử, ngọ, mão, dậu xưng là tứ bại nơi, cũng gọi tứ đào hoa địa, bình thường cung mệnh tọa lạc ở đây bốn cung vị người, thường thường đều là tương đối nhạy sống hướng ngoại, đối với người nhiệt tình, rất dễ thân cận, quan hệ nhân mạch so sánh lung lay người, cũng rất sẽ giỏi dùng của ngươi quan hệ nhân mạch, là thứ sẽ cố gắng làm việc, cũng đổng được hưởng thụ cuộc sống nhân, rất có thể theo lúc còn trẻ liền rời nhà bên ngoài phát triển, phi thường có sức sang tạo người.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cung mệnh ở ( tử, ngọ, mão, dậu ) tứ bại nơi

( cung mệnh tại tí, ngọ, mão, dậu tới cộng đồng biểu trưng ): tứ bại nơi

1. Đắc ý lúc, dễ dàng rơi vào quá độ yên vui cập lạc quan.

2. Thất ý lúc, cũng dễ dàng quá độ tiêu cực thả quá độ bi quan.

Ở trong tử vi đẩu số, tử, ngọ, mão, dậu xưng là tứ bại nơi, cũng gọi tứ đào hoa địa, bình thường cung mệnh tọa lạc ở đây bốn cung vị người, thường thường đều là tương đối nhạy sống hướng ngoại, đối với người nhiệt tình, rất dễ thân cận, quan hệ nhân mạch so sánh lung lay người, cũng rất sẽ giỏi dùng của ngươi quan hệ nhân mạch, là thứ sẽ cố gắng làm việc, cũng đổng được hưởng thụ cuộc sống nhân, rất có thể theo lúc còn trẻ liền rời nhà bên ngoài phát triển, phi thường có sức sang tạo người.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button