Tử vi

Đầu tư luận đoán từ 9 Quan lộc cung vị đấy quan sát

Đầu tư luận đoán từ 9 Quan lộc cung vị đấy quan sát

Quan sát [ Quan lộc cung ]

< Quan lộc là tài tới tài > quan sát mệnh chủ đấy tiền tài tư kim đấy nguồn gốc vận dụng tình huống

Lấy [ Quan lộc cung ] tứ hóa quy với bản mạng bàn quan sát lộc kị đấy rơi cung

Bạn đang xem: Đầu tư luận đoán từ 9 Quan lộc cung vị đấy quan sát

Can của quan hóa kị nhập tài biểu hiện sự nghiệp khiếm tiền tư kim thiếu hoặc lợi nhuận nhuận không tốt mà thôi thuộc cát tượng

< tài bạch là Quan tới Quan > can của quan lộc nhập tài [ Quan tới Quan ] nếu là dân đi làm biểu hiện đãi ngộ không tệ

Tài làm hoặc can của quan tới cát hóa ( hóa lộc quyền khoa ) nhập [ cung mệnh đại hạn ] xưng “Diệp lục hao phí hồng” đây hạn khả sáng nghiệp nữ mệnh đó hiền phu

Nếu bản mạng cung tài bạch cập Quan lộc cung can cung của nó có cát hóa ( hóa lộc hóa quyền hóa khoa ) nhập [ cung mệnh đại hạn ] :

Nam mệnh chủ đây hạn nội khả sáng nghiệp đại triển hồng đồ buôn bán có lời lớn tiền

Nữ mệnh có thể có kim quy tế cũng có thể sáng nghiệp kiếm tiền

Quan lộc ( nhâm thìn ) cự môn lộc năm sinh độc thủ ( phi tài tinh hóa lộc không lấy cát luận )

  
Lưu ý đứa con ( đinh dậu ) can đinh cự môn hóa kị phi nhập [ bản quan ]( nhâm thìn ) trùng phá cự môn lộc năm sinh tất có nạn họa

Đây cách không nên hợp tác đầu tư tất bại

( bình thường hóa khoa nhập tài Quan không nên âm mưu tâm không đủ )

Sinh kỵ nhập Quan lộc biểu hiện tâm hệ sự nghiệp thực cạnh nghiệp cũng biểu hiện bận rộn công việc nếu ở tứ mã địa làm tiêu chuẩn [ sách mã kỵ ]

Nếu tọa hóa kị vốn sự nghiệp [ vận ] sẽ không tốt lấy việc nhu khá là dụng tâm cố gắng làm việc mới có thể có tài

< Quan lộc là tài tới tài > nếu tọa sinh kỵ phải biết lấy lĩnh lương tộc an tâm làm việc có thể bảo vệ cuộc sống không lo

Tuyệt không thể tưởng tượng hợp ý không công mà hưởng thảng tiến hành cổ phiếu kỳ hóa ngoại hối các loại nói lung tung thế tất vốn gốc không quy

Tọa sinh kỵ tuyệt đối không nhưng từ sự cổ phiếu kỳ hóa xào hối vân vân hợp ý sự nghiệp chuẩn tử không nghi ngờ

[ đại nạn Quan lộc ] can cung hóa lộc nhập [ đứa con ]( đầu tư vị trí ) đây hạn mười năm kinh doanh tất kiếm tiền

[ đại quan ] hóa kị nhập phụ < cha mẹ là Quan người ấy > [ đại quan ] phi hóa kỵ nhập [ Quan người ấy ] thì phá hoại sự nghiệp tới đầu tư giao tế cho nên bị bại

Thiên cơ ( tị hợi ) thiên cơ gặp không kiếp này kế hoạch thiết kế tự hỏi tạo ra tân thiên mã hành không nên cơ giới thiết kế computer

Gặp không kiếp tăng lớn hao tổn nếu hợp ý bị khuynh gia đãng sinh

Thái dương ( thìn tuất ) ở Quan lộc chủ cho không nên độc tư kinh doanh

Ở thìn vượng đào lý khắp thiên hạ có thể thành lãnh tụ

Ở tuất lạc hãm nên truyền bá TV từ thiện tôn giáo các loại hành nghề

Thái dương ở thìn thái dương ra thăng chủ động tham cầu cảm tình đau khổ luyến

Thái dương ở tuất thái dương trầm ẩn tự thân bị chiêu oán hoa đào làm phức tạp

Ở tuất [ nhật nguyệt phản bối ] đại đô bôn ba lao lục thiếu niên không tốt trước cần sau nọa khó được thi hành thủy chung

Thả nếu người sinh đêm sợ cả đời phát triển không thuận lục thân không dựa vào tự lực cánh sinh người chúng

Gặp thiên hình nếu gặp chủ tinh miếu vượng khả thừa vượng thì cát là thiên vui mừng làm việc quả quyết có uy quyền có tài cán

Gặp cát khả chưởng lính hình hoặc là y dược giới quyền uy

8 nguyệt sinh ra thái dương thiên hình nhập Quan lộc chủ võ quý nên cảnh sát hình sự đặc vụ hoặc điều tra nhân viên

Gặp không kiếp ở Quan lộc không nên hợp ý nếu không hết thảy cố gắng tất thành khoảng không

Nếu không hợp ý dù có một đoạn đau khổ ngày nhưng nếu nắm chặt thiên phủ ổn định trong lúc khả trở về

Thất sát tọa Quan lộc này túc sát tính chất cả đời tất phùng một lần hoặc trở lên đả kích suy sụp

Cho nên không nên trường kỳ đầu tư ( như cổ phiếu nên thải ngắn hạn thao tác )

Can của quan văn xương hóa kị nhập phụ < cha mẹ là nô tới tài > chủ sinh ý đại tỏa chiết một bại đồ địa sự nghiệp ngã bế ( hồi chúng sinh ngã trái )

Can của quan lộc nhập Huynh < huynh đệ là Quan nhanh > ( sự nghiệp bản thể ) mệnh chủ dụng tâm kinh doanh sự nghiệp muốn đem sự nghiệp làm tốt

Can của quan hóa kị nhập tật trùng phụ < cha mẹ là Quan người ấy > tượng này bất lợi sự nghiệp giao tế tiếp khách đầu tư các loại hoạt động

Can của quan bính liêm trinh hóa kị nhập phụ < cha mẹ là Quan người ấy > biểu hiện đầu tư bị mất trật tự không nên đầu tư

Can của quan phi hóa kỵ nhập phụ < cha mẹ là Quan người ấy > can của quan phi hóa kỵ nhập phụ phùng tự hóa quyền biểu hiện đầu tư không nên làm nhiều công ít hoặc khúc chiết không thuận

< cha mẹ là nô tới tài > Quan lộc làm hóa lộc nhập phụ tật tuyến biểu hiện là người khác tác giá tự thân không chỗ tốt

Quan lộc làm hóa lộc nhập phụ tật tuyến < là Huynh bộc tới tài phúc tuyến > biểu hiện là người khác tác giá tự thân không chỗ tốt

Không thể sáng nghiệp nên cả đi làm

Can của quan vũ khúc hóa lộc nhập tử ( nhâm thìn ) phùng vũ khúc tự hóa kị này là song kị trùng bổn điền ( mậu tuất )

Lưu ý dương nam đại nạn thuận hành đại hạn thứ tư (34~43)

Cung mệnh đại hạn đi vào bổn điền ( mậu tuất ) chịu can của quan vũ khúc hóa lộc nhập vở gặp vũ khúc tự hóa kị cấu thành song kị

Trùng [ cung mệnh đại hạn ] chú ý đây hạn nhất thiết phải cẩn thận đầu tư kế hoạch nếu không e rằng có phá sản ngã bế nguy cơ

Quan lộc cung tọa sinh kỵ hoặc tự hóa kị bình thường hậu thuẫn không đủ khuyết thiếu xã hội bối cảnh nhưng lại rất có việc nghiệp tâm ( tâm dính tại sự nghiệp )

Đáng tiếc sự nghiệp vận không tốt ( làm nhiều công ít )

Quan lộc cung tọa sinh kỵ nếu có thể chăm chỉ không nôn nóng tọa sinh kỵ tốt nhất lấy lĩnh lương tộc vẫn khả vất vả làm việc bằng bổn sự tích hiệu quả tranh thủ cuộc sống không lo

Tuyệt đối không nhưng từ sự cổ phiếu kỳ hóa xào hối vân vân hợp ý sự nghiệp chuẩn tử không nghi ngờ

Can của quan thái âm hóa kị nhập điền nhập trùng tử điền cả không nên hợp tác

Can của quan phá quân hóa lộc nhập phụ ( canh thìn )

Quan lộc làm hóa lộc nhập phụ tật tuyến < là Huynh bộc tới tài phúc >

Biểu hiện là người khác tác giá tự thân không chỗ tốt không thể sáng nghiệp nên cả đi làm

( lĩnh lương giai cấp tối thích cùng thủ trưởng quan hệ không tệ dân đi làm nhâm cao giai chức vụ )

[ lộc chuyển kị ] phụ làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phúc ]( tân tị ) gặp thiên đồng sinh kỵ song kị trùng [ bản tài ]( Đinh Hợi )

Can của quan lộc nhập phụ [ nô tới tài ] thay người tác giá ở ngoài sợ thương hại tự thân tới tài lộc

Đây mệnh cách thiên lương tọa [ bản tài ] hồi can của quan lộc tới [ lộc chuyển kị ] trùng phá nhất thiết không thể tiến hành cổ phiếu đầu tư hoặc hợp ý thủ tài

Xem can của quan lộc nhập phụ [ nô tới tài ] mà can của quan phi hóa kỵ nhập nô này lộc kị tới rơi cung cách xa nhau năm cách này là cao đến đi lui không giúp được gì giống

Tranh thủ cuộc sống không lo

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Đầu tư luận đoán từ 9 Quan lộc cung vị đấy quan sát

Đầu tư luận đoán từ 9 Quan lộc cung vị đấy quan sát

Quan sát [ Quan lộc cung ]

< Quan lộc là tài tới tài > quan sát mệnh chủ đấy tiền tài tư kim đấy nguồn gốc vận dụng tình huống

Lấy [ Quan lộc cung ] tứ hóa quy với bản mạng bàn quan sát lộc kị đấy rơi cung

Can của quan hóa kị nhập tài biểu hiện sự nghiệp khiếm tiền tư kim thiếu hoặc lợi nhuận nhuận không tốt mà thôi thuộc cát tượng

< tài bạch là Quan tới Quan > can của quan lộc nhập tài [ Quan tới Quan ] nếu là dân đi làm biểu hiện đãi ngộ không tệ

Tài làm hoặc can của quan tới cát hóa ( hóa lộc quyền khoa ) nhập [ cung mệnh đại hạn ] xưng “Diệp lục hao phí hồng” đây hạn khả sáng nghiệp nữ mệnh đó hiền phu

Nếu bản mạng cung tài bạch cập Quan lộc cung can cung của nó có cát hóa ( hóa lộc hóa quyền hóa khoa ) nhập [ cung mệnh đại hạn ] :

Nam mệnh chủ đây hạn nội khả sáng nghiệp đại triển hồng đồ buôn bán có lời lớn tiền

Nữ mệnh có thể có kim quy tế cũng có thể sáng nghiệp kiếm tiền

Quan lộc ( nhâm thìn ) cự môn lộc năm sinh độc thủ ( phi tài tinh hóa lộc không lấy cát luận )

  
Lưu ý đứa con ( đinh dậu ) can đinh cự môn hóa kị phi nhập [ bản quan ]( nhâm thìn ) trùng phá cự môn lộc năm sinh tất có nạn họa

Đây cách không nên hợp tác đầu tư tất bại

( bình thường hóa khoa nhập tài Quan không nên âm mưu tâm không đủ )

Sinh kỵ nhập Quan lộc biểu hiện tâm hệ sự nghiệp thực cạnh nghiệp cũng biểu hiện bận rộn công việc nếu ở tứ mã địa làm tiêu chuẩn [ sách mã kỵ ]

Nếu tọa hóa kị vốn sự nghiệp [ vận ] sẽ không tốt lấy việc nhu khá là dụng tâm cố gắng làm việc mới có thể có tài

< Quan lộc là tài tới tài > nếu tọa sinh kỵ phải biết lấy lĩnh lương tộc an tâm làm việc có thể bảo vệ cuộc sống không lo

Tuyệt không thể tưởng tượng hợp ý không công mà hưởng thảng tiến hành cổ phiếu kỳ hóa ngoại hối các loại nói lung tung thế tất vốn gốc không quy

Tọa sinh kỵ tuyệt đối không nhưng từ sự cổ phiếu kỳ hóa xào hối vân vân hợp ý sự nghiệp chuẩn tử không nghi ngờ

[ đại nạn Quan lộc ] can cung hóa lộc nhập [ đứa con ]( đầu tư vị trí ) đây hạn mười năm kinh doanh tất kiếm tiền

[ đại quan ] hóa kị nhập phụ < cha mẹ là Quan người ấy > [ đại quan ] phi hóa kỵ nhập [ Quan người ấy ] thì phá hoại sự nghiệp tới đầu tư giao tế cho nên bị bại

Thiên cơ ( tị hợi ) thiên cơ gặp không kiếp này kế hoạch thiết kế tự hỏi tạo ra tân thiên mã hành không nên cơ giới thiết kế computer

Gặp không kiếp tăng lớn hao tổn nếu hợp ý bị khuynh gia đãng sinh

Thái dương ( thìn tuất ) ở Quan lộc chủ cho không nên độc tư kinh doanh

Ở thìn vượng đào lý khắp thiên hạ có thể thành lãnh tụ

Ở tuất lạc hãm nên truyền bá TV từ thiện tôn giáo các loại hành nghề

Thái dương ở thìn thái dương ra thăng chủ động tham cầu cảm tình đau khổ luyến

Thái dương ở tuất thái dương trầm ẩn tự thân bị chiêu oán hoa đào làm phức tạp

Ở tuất [ nhật nguyệt phản bối ] đại đô bôn ba lao lục thiếu niên không tốt trước cần sau nọa khó được thi hành thủy chung

Thả nếu người sinh đêm sợ cả đời phát triển không thuận lục thân không dựa vào tự lực cánh sinh người chúng

Gặp thiên hình nếu gặp chủ tinh miếu vượng khả thừa vượng thì cát là thiên vui mừng làm việc quả quyết có uy quyền có tài cán

Gặp cát khả chưởng lính hình hoặc là y dược giới quyền uy

8 nguyệt sinh ra thái dương thiên hình nhập Quan lộc chủ võ quý nên cảnh sát hình sự đặc vụ hoặc điều tra nhân viên

Gặp không kiếp ở Quan lộc không nên hợp ý nếu không hết thảy cố gắng tất thành khoảng không

Nếu không hợp ý dù có một đoạn đau khổ ngày nhưng nếu nắm chặt thiên phủ ổn định trong lúc khả trở về

Thất sát tọa Quan lộc này túc sát tính chất cả đời tất phùng một lần hoặc trở lên đả kích suy sụp

Cho nên không nên trường kỳ đầu tư ( như cổ phiếu nên thải ngắn hạn thao tác )

Can của quan văn xương hóa kị nhập phụ < cha mẹ là nô tới tài > chủ sinh ý đại tỏa chiết một bại đồ địa sự nghiệp ngã bế ( hồi chúng sinh ngã trái )

Can của quan lộc nhập Huynh < huynh đệ là Quan nhanh > ( sự nghiệp bản thể ) mệnh chủ dụng tâm kinh doanh sự nghiệp muốn đem sự nghiệp làm tốt

Can của quan hóa kị nhập tật trùng phụ < cha mẹ là Quan người ấy > tượng này bất lợi sự nghiệp giao tế tiếp khách đầu tư các loại hoạt động

Can của quan bính liêm trinh hóa kị nhập phụ < cha mẹ là Quan người ấy > biểu hiện đầu tư bị mất trật tự không nên đầu tư

Can của quan phi hóa kỵ nhập phụ < cha mẹ là Quan người ấy > can của quan phi hóa kỵ nhập phụ phùng tự hóa quyền biểu hiện đầu tư không nên làm nhiều công ít hoặc khúc chiết không thuận

< cha mẹ là nô tới tài > Quan lộc làm hóa lộc nhập phụ tật tuyến biểu hiện là người khác tác giá tự thân không chỗ tốt

Quan lộc làm hóa lộc nhập phụ tật tuyến < là Huynh bộc tới tài phúc tuyến > biểu hiện là người khác tác giá tự thân không chỗ tốt

Không thể sáng nghiệp nên cả đi làm

Can của quan vũ khúc hóa lộc nhập tử ( nhâm thìn ) phùng vũ khúc tự hóa kị này là song kị trùng bổn điền ( mậu tuất )

Lưu ý dương nam đại nạn thuận hành đại hạn thứ tư (34~43)

Cung mệnh đại hạn đi vào bổn điền ( mậu tuất ) chịu can của quan vũ khúc hóa lộc nhập vở gặp vũ khúc tự hóa kị cấu thành song kị

Trùng [ cung mệnh đại hạn ] chú ý đây hạn nhất thiết phải cẩn thận đầu tư kế hoạch nếu không e rằng có phá sản ngã bế nguy cơ

Quan lộc cung tọa sinh kỵ hoặc tự hóa kị bình thường hậu thuẫn không đủ khuyết thiếu xã hội bối cảnh nhưng lại rất có việc nghiệp tâm ( tâm dính tại sự nghiệp )

Đáng tiếc sự nghiệp vận không tốt ( làm nhiều công ít )

Quan lộc cung tọa sinh kỵ nếu có thể chăm chỉ không nôn nóng tọa sinh kỵ tốt nhất lấy lĩnh lương tộc vẫn khả vất vả làm việc bằng bổn sự tích hiệu quả tranh thủ cuộc sống không lo

Tuyệt đối không nhưng từ sự cổ phiếu kỳ hóa xào hối vân vân hợp ý sự nghiệp chuẩn tử không nghi ngờ

Can của quan thái âm hóa kị nhập điền nhập trùng tử điền cả không nên hợp tác

Can của quan phá quân hóa lộc nhập phụ ( canh thìn )

Quan lộc làm hóa lộc nhập phụ tật tuyến < là Huynh bộc tới tài phúc >

Biểu hiện là người khác tác giá tự thân không chỗ tốt không thể sáng nghiệp nên cả đi làm

( lĩnh lương giai cấp tối thích cùng thủ trưởng quan hệ không tệ dân đi làm nhâm cao giai chức vụ )

[ lộc chuyển kị ] phụ làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phúc ]( tân tị ) gặp thiên đồng sinh kỵ song kị trùng [ bản tài ]( Đinh Hợi )

Can của quan lộc nhập phụ [ nô tới tài ] thay người tác giá ở ngoài sợ thương hại tự thân tới tài lộc

Đây mệnh cách thiên lương tọa [ bản tài ] hồi can của quan lộc tới [ lộc chuyển kị ] trùng phá nhất thiết không thể tiến hành cổ phiếu đầu tư hoặc hợp ý thủ tài

Xem can của quan lộc nhập phụ [ nô tới tài ] mà can của quan phi hóa kỵ nhập nô này lộc kị tới rơi cung cách xa nhau năm cách này là cao đến đi lui không giúp được gì giống

Tranh thủ cuộc sống không lo

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button