Tử vi

Luận đoán các hạng cát hung tới cung vị thủ dùng chi giải nghĩa

Luận đoán các hạng cát hung tới cung vị thủ dùng chi giải nghĩa

Luận sự nghiệp

[ cung tài bạch ] là Quan lộc cung cấp khí số vị tài làm tứ hóa phỏng đoán sự nghiệp cát hung

Bạn đang xem: Luận đoán các hạng cát hung tới cung vị thủ dùng chi giải nghĩa

Tài làm hóa kị nhập phu trùng bản quan

Tài làm hóa kị nhập phu trùng Quan tượng này sự nghiệp cùng tiền tài không duyên ( buôn bán có lời không đến tiền )

Tài vận không tốt ( tài trùng Quan [ tài tới tài ]) thuộc hung tượng

Tài làm hóa kị nhập phụ trùng bản tật ( thái cực Quan lộc tới đệ thập cung ) đối với sự nghiệp không lành ( hung tới thùy tượng )

< bản tật là Quan tới điền > [ Quan tới điền ] tức sự nghiệp căn cơ hồi tài làm kị trùng cho nên biểu hiện sự nghiệp bất lợi

< tài bạch là tài mệnh > quan sát mệnh chủ tới tiền tài đấy thực lực

Lấy cung tài bạch [ từ là thể dụng ] tứ hóa quy với bản mạng bàn xem lộc kị đấy rơi cung quan sát tiền tài đấy động hướng

Tài làm hóa kị nhập mệnh biểu hiện tiền tài bay đi dính mệnh chủ ( mình tiền tự mình dùng ) chủ cất chứa thuộc cát tượng

< tài bạch là mệnh tới tài > quan sát mệnh chủ cả đời này tiền tài đấy thực lực cùng trạng huống

< tài bạch là Huynh người ấy > quan sát mệnh chủ tới huynh đệ hoặc mẫu thân đấy giao tế đầu tư trạng huống

< tài bạch là tử tới Huynh > quan sát mệnh chủ người ấy con gái thành tựu hoặc giao hữu trạng huống

< tài bạch là phu phu quân > quan sát mệnh chủ phu quân thê giữa đối đãi tình huống

Mệnh làm hoặc can của phu hóa kị không thể phi nhập hoặc trùng tài bạch

Nếu hóa kị phi nhập hoặc trùng thì vợ chồng tới đối đãi tất nhiên không tốt ( ở riêng hoặc ly dị )

< tài bạch là Quan tới Quan > quan sát sự nghiệp của mệnh chủ đấy vận thế cùng kinh doanh nghiệp vụ năng lực hoặc doanh nghiệp tổn ích trạng huống

Tài làm hóa kị nhập Quan biểu hiện tiền tài bay đi dính Quan lộc ( cây tiền tài xuyên vào sự nghiệp phát triển ) thuộc cát tượng

Tài làm hóa kị nhập bản quan trùng phu biểu hiện tập trung với công tác sự nghiệp cây tư kim đều đầu nhập sự nghiệp

Nhưng thường là cạn kiệt nhiều muốn thu hoạch sợ khá là khó khăn

< tài bạch là tật chi phụ > quan sát mệnh chủ thân thể bản chất khỏe mạnh bên ngoài các loại

< tài bạch là phụ nhanh > quan sát mệnh chủ tới cha tính tình tâm tính cập khỏe mạnh trạng huống

< tài bạch là thiên tới phúc > quan sát mệnh chủ tới bên ngoài hoạt động có phúc cùng phấn đấu lúc tiền tài đấy tổn ích tình huống

< tài bạch là phúc tới thiên > quan sát mệnh chủ tới có phúc hoặc tài nguyên đến hướng cùng với mệnh chủ để ý tài tới quan niệm

< tài bạch là điền tới nô > quan sát mệnh chủ tới sản nghiệp tổn ích trạng huống hoặc gia đình tế gặp tình huống

< tài bạch là nô tới điền > quan sát mệnh chủ sở kết giao chúng sanh tài khố công tràng gia đình trạng huống

Luận vận đường

[ Quan lộc cung ] là cung mệnh đấy khí số vị can của quan tứ hóa phỏng đoán vận đường như thế nào

Can của quan hóa kị nhập thiên trùng bản mạng ( thái cực cung ) đối với mệnh không lành

Can của quan hóa kị nhập tử trùng bổn điền ( thái cực cung mệnh tới đệ thập cung ) đối với mệnh không lành ( hung tới thùy tượng )

< Quan lộc là mệnh tới Quan > quan sát mệnh chủ chuyện nghiệp cập vận trình phập phồng vân vân

Can của quan hóa kị nhập mệnh biểu hiện sự nghiệp dính chặt mệnh chủ mệnh chủ là hoàn cảnh bắt buộc không thể không làm dù khá là phiền tâm cùng lao lục vẫn thuộc cát tượng

< Quan lộc là Quan mệnh > quan sát mệnh chủ đấy năng lực làm việc cùng mệnh chủ đấy công danh thi vận xã hội bối cảnh vân vân

< Quan lộc là điền chi phụ > quan sát mệnh chủ đấy gia đình giáo dục hoặc gia phong ưu kém

< Quan lộc là phúc tới phúc > quan sát mệnh chủ đấy có phúc thọ nguyên cùng mệnh chủ đấy công tác ý nguyện vân vân

< Quan lộc là phụ tới điền > quan sát mệnh chủ đấy cầu học hoàn cảnh vân vân ( cung phụ mẫu luận văn thư cung )

< Quan lộc là Huynh tới nô > quan sát huynh đệ kết giao bằng hữu trạng huống cùng huynh đệ tiềm phục họa phúc vân vân

< Quan lộc là phu tới thiên > quan sát phối ngẫu đấy ngoại duyên cùng người ở bên ngoài tế quan hệ vân vân

< Quan lộc là phu tới thiên > nam mệnh tài làm hóa kị nhập Quan trùng phu ( Quan lộc là nam mệnh việc nghiệp )

Biểu hiện mệnh chủ quản thúc phối ngẫu bên ngoài hoạt động đây thuộc sau hôn nhân song phương đấy cảm tình đối đãi vấn đề ( nhà trai đối với nhà gái hung )

< Quan lộc là tử nhanh > quan sát đứa con đấy tính tình xu hướng tính dục khỏe mạnh trạng huống vân vân

< Quan lộc là tử nhanh > ( kị trùng tham sắc dục tới thể ) nam mệnh tài làm hóa kị nhập Quan trùng phu ( Quan lộc là nam mệnh việc nghiệp )

Biểu hiện đối với phối ngẫu khuyết thiếu tình thú ( sinh hoạt tình dục không phối hợp )

< Quan lộc là tật người ấy > quan sát mệnh chủ người giao tế tiếp khách cử chỉ hành vi hình tượng vân vân

< Quan lộc là tài tới tài > quan sát mệnh chủ đấy tiền tài tư kim đấy nguồn gốc vận dụng tình huống

Can của quan hóa kị nhập tài biểu hiện sự nghiệp khiếm tiền tư kim thiếu hoặc lợi nhuận nhuận không tốt mà thôi thuộc cát tượng

< Quan lộc là thiên phu quân > quan sát mệnh chủ ở việc làm thêm động năng lực cùng xử sự năng lực vân vân

< Quan lộc là nô tới Huynh > quan sát mệnh chủ cùng chúng sinh ( bằng hữu thủ trưởng đồng hành các loại ) đối đãi nhau trạng huống

Luận tài phú

[ cung mệnh ] là cung tài bạch đấy khí số vị mệnh làm tứ hóa phỏng đoán tài phú tới trạng huống

Mệnh làm hóa kị nhập phúc trùng bản tài ( thái cực cung ) đối với tài không lành

Mệnh làm hóa kị nhập nô trùng bản Huynh ( thái cực tài bạch tới đệ thập cung ) đối với tài không lành ( hung tới thùy tượng )

< cung mệnh là mệnh mệnh > quan sát mệnh chủ đấy tính tình ngoại tại cử chỉ hành vi mệnh cách cao thấp thân nhân giữa tới đối đãi

Mệnh chủ đấy tiên thiên vận thế cùng thích hợp hành nghề

Mệnh chủ đấy tiền tài chi trạng huống

< cung mệnh là thiên tới thiên > quan sát mệnh chủ bên ngoài hành vi biểu hiện đánh giá nhân tế đối đãi quan hệ

< cung mệnh là Huynh chi phụ > quan sát huynh đệ công danh việc học hành huynh đệ cùng nhà nước cơ cấu tới đối đãi quan hệ

Huynh đệ đối ngoại đấy hình tượng hoặc tính tình hành vi biểu hiện

Huynh đệ nhạc phụ hoặc phối ngẫu gia cảnh

Huynh đệ đứa con tới việc học hành sự nghiệp biểu hiện

< cung mệnh là phụ tới Huynh > quan sát mệnh chủ cha huynh đệ ( bá chú ) đích tình huống hoặc mệnh chủ cùng nhà nước cơ cấu tới lui tới tằng cấp loại biệt hoặc thành tựu

< cung mệnh là phu tới phúc > quan sát phối ngẫu đấy sâu tằng tư duy quan niệm ham mê cập phối ngẫu thọ nguyên

< cung mệnh là phúc phu quân > quan sát mệnh chủ đấy lý tưởng lý niệm hoài bão tới phát triển thi hành trạng huống ( thành bại )

< cung mệnh là tài tới Quan > quan sát mệnh chủ đấy tài vận cùng để ý tài trạng huống

< cung mệnh là Quan tới tài > quan sát mệnh chủ sự nghiệp tài chính trạng huống tư kim tài nguyên cập công tác hoặc sự nghiệp đoạt được hoạch lợi nhuận năng lực tới trạng huống

< cung mệnh là tật tới nô > quan sát mệnh chủ đấy thân tâm tính tính tình hoặc thân thể ẩn tật hoặc thân tiềm phục kiếp số

< cung mệnh là tật tới nô > quan sát mệnh chủ thân khỏe mạnh cùng chúng sinh ( phối ngẫu hoặc khác tính ) đấy đối đãi tình huống

< cung mệnh là nô nhanh > quan sát mệnh chủ sở kết giao chúng sanh làm dưỡng bản chất hoặc này khỏe mạnh trạng huống cũng có thể quan sát kết giao chúng sanh thành tựu

< cung mệnh là tử tới điền > quan sát mệnh chủ đấy đứa con nhà đình trạng huống ( gia vận gia sản tài khố các loại )

< cung mệnh là điền người ấy > quan sát mệnh chủ đấy gia đình tới đầu tư giao tế vân vân khai chi tình hình

Luận vợ chồng

[ cung phúc đức ] là cung phu thê đấy khí số vị phúc làm tứ hóa suy luận hôn nhân duyên trạng huống

Phúc làm hóa kị nhập Quan trùng bản phu ( thái cực cung ) đối với vợ chồng hôn nhân duyên không lành

Phúc làm hóa kị nhập tật trùng bản phụ ( thái cực vợ chồng tới đệ thập cung ) đối với tài không lành ( hung tới thùy tượng )

< phúc đức là phúc mệnh > quan sát mệnh chủ đấy lý niệm tư tưởng ham mê nghiệp cách trở thọ nguyên hoặc nói tiên thiên tạo hóa thất tình lục dục các loại

< phúc đức là mệnh tới phúc > quan sát mệnh chủ đấy phúc ấm tạo hóa quan niệm tư tưởng thói quen mưu lược bỏ hoặc mệnh chủ tới sinh tồn niệm đầu

< phúc đức là phụ chi phụ > quan sát mệnh chủ đấy tổ phụ liên quan đến này tổ phụ mệnh cách cá tính hoặc hành vi

< phúc đức là Huynh tới điền > quan sát huynh đệ tài khố gia vận hoặc huynh đệ nhà sinh ( trí sản ) tình huống

< phúc đức là điền tới Huynh > quan sát mệnh chủ đấy tuổi già cuộc sống trạng huống cùng thọ yểu tình huống ( kiêm xem cung chi tính chất sao đến phỏng đoán )

< phúc đức là phu tới Quan > quan sát phối ngẫu đấy vận thế phập phồng trạng huống phối ngẫu chuyện nghiệp khác vợ chồng đối đãi tình huống

Cung phúc đức là cung phu thê đấy khí số vị phúc làm tứ hóa suy luận hôn nhân duyên trạng huống

< phúc đức là Quan phu quân > quan sát mệnh chủ sự nghiệp thanh vọng sự nghiệp lui tới đấy xưởng thương lượng ( đồng hành quan hệ xí nghiệp hiệp lực xí nghiệp các loại ) đấy trạng huống

< phúc đức là Quan phu quân > can của quan hóa kị nhập phúc [ Quan phu quân ] thì trùng [ Quan tới Quan ] sự nghiệp tới vận khí cực kém khó có thể vận chuyển hoặc phát triển

< phúc đức là tử tới nô > quan sát đứa con đấy kết giao tình huống cực kỳ tổn ích tình huống

< phúc đức là nô người ấy > quan sát mệnh chủ bạn bè đấy giao tế thủ đoạn đầu tư tình huống chơi nhạc tập khí các loại

< phúc đức là thiên tới tài > quan sát mệnh chủ bên ngoài tài chính trạng huống dùng tiền để ý tài quan niệm

< phúc đức là tài tới thiên > quan sát mệnh chủ bên ngoài lúc để ý tài chi phí đấy thói quen

< phúc đức là tật của tật > quan sát mệnh chủ đấy sâu tằng nhân cách đặc biệt chất hoặc mệnh chủ đấy tiềm ở nguyên nhân bệnh

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Luận đoán các hạng cát hung tới cung vị thủ dùng chi giải nghĩa

Luận đoán các hạng cát hung tới cung vị thủ dùng chi giải nghĩa

Luận sự nghiệp

[ cung tài bạch ] là Quan lộc cung cấp khí số vị tài làm tứ hóa phỏng đoán sự nghiệp cát hung

Tài làm hóa kị nhập phu trùng bản quan

Tài làm hóa kị nhập phu trùng Quan tượng này sự nghiệp cùng tiền tài không duyên ( buôn bán có lời không đến tiền )

Tài vận không tốt ( tài trùng Quan [ tài tới tài ]) thuộc hung tượng

Tài làm hóa kị nhập phụ trùng bản tật ( thái cực Quan lộc tới đệ thập cung ) đối với sự nghiệp không lành ( hung tới thùy tượng )

< bản tật là Quan tới điền > [ Quan tới điền ] tức sự nghiệp căn cơ hồi tài làm kị trùng cho nên biểu hiện sự nghiệp bất lợi

< tài bạch là tài mệnh > quan sát mệnh chủ tới tiền tài đấy thực lực

Lấy cung tài bạch [ từ là thể dụng ] tứ hóa quy với bản mạng bàn xem lộc kị đấy rơi cung quan sát tiền tài đấy động hướng

Tài làm hóa kị nhập mệnh biểu hiện tiền tài bay đi dính mệnh chủ ( mình tiền tự mình dùng ) chủ cất chứa thuộc cát tượng

< tài bạch là mệnh tới tài > quan sát mệnh chủ cả đời này tiền tài đấy thực lực cùng trạng huống

< tài bạch là Huynh người ấy > quan sát mệnh chủ tới huynh đệ hoặc mẫu thân đấy giao tế đầu tư trạng huống

< tài bạch là tử tới Huynh > quan sát mệnh chủ người ấy con gái thành tựu hoặc giao hữu trạng huống

< tài bạch là phu phu quân > quan sát mệnh chủ phu quân thê giữa đối đãi tình huống

Mệnh làm hoặc can của phu hóa kị không thể phi nhập hoặc trùng tài bạch

Nếu hóa kị phi nhập hoặc trùng thì vợ chồng tới đối đãi tất nhiên không tốt ( ở riêng hoặc ly dị )

< tài bạch là Quan tới Quan > quan sát sự nghiệp của mệnh chủ đấy vận thế cùng kinh doanh nghiệp vụ năng lực hoặc doanh nghiệp tổn ích trạng huống

Tài làm hóa kị nhập Quan biểu hiện tiền tài bay đi dính Quan lộc ( cây tiền tài xuyên vào sự nghiệp phát triển ) thuộc cát tượng

Tài làm hóa kị nhập bản quan trùng phu biểu hiện tập trung với công tác sự nghiệp cây tư kim đều đầu nhập sự nghiệp

Nhưng thường là cạn kiệt nhiều muốn thu hoạch sợ khá là khó khăn

< tài bạch là tật chi phụ > quan sát mệnh chủ thân thể bản chất khỏe mạnh bên ngoài các loại

< tài bạch là phụ nhanh > quan sát mệnh chủ tới cha tính tình tâm tính cập khỏe mạnh trạng huống

< tài bạch là thiên tới phúc > quan sát mệnh chủ tới bên ngoài hoạt động có phúc cùng phấn đấu lúc tiền tài đấy tổn ích tình huống

< tài bạch là phúc tới thiên > quan sát mệnh chủ tới có phúc hoặc tài nguyên đến hướng cùng với mệnh chủ để ý tài tới quan niệm

< tài bạch là điền tới nô > quan sát mệnh chủ tới sản nghiệp tổn ích trạng huống hoặc gia đình tế gặp tình huống

< tài bạch là nô tới điền > quan sát mệnh chủ sở kết giao chúng sanh tài khố công tràng gia đình trạng huống

Luận vận đường

[ Quan lộc cung ] là cung mệnh đấy khí số vị can của quan tứ hóa phỏng đoán vận đường như thế nào

Can của quan hóa kị nhập thiên trùng bản mạng ( thái cực cung ) đối với mệnh không lành

Can của quan hóa kị nhập tử trùng bổn điền ( thái cực cung mệnh tới đệ thập cung ) đối với mệnh không lành ( hung tới thùy tượng )

< Quan lộc là mệnh tới Quan > quan sát mệnh chủ chuyện nghiệp cập vận trình phập phồng vân vân

Can của quan hóa kị nhập mệnh biểu hiện sự nghiệp dính chặt mệnh chủ mệnh chủ là hoàn cảnh bắt buộc không thể không làm dù khá là phiền tâm cùng lao lục vẫn thuộc cát tượng

< Quan lộc là Quan mệnh > quan sát mệnh chủ đấy năng lực làm việc cùng mệnh chủ đấy công danh thi vận xã hội bối cảnh vân vân

< Quan lộc là điền chi phụ > quan sát mệnh chủ đấy gia đình giáo dục hoặc gia phong ưu kém

< Quan lộc là phúc tới phúc > quan sát mệnh chủ đấy có phúc thọ nguyên cùng mệnh chủ đấy công tác ý nguyện vân vân

< Quan lộc là phụ tới điền > quan sát mệnh chủ đấy cầu học hoàn cảnh vân vân ( cung phụ mẫu luận văn thư cung )

< Quan lộc là Huynh tới nô > quan sát huynh đệ kết giao bằng hữu trạng huống cùng huynh đệ tiềm phục họa phúc vân vân

< Quan lộc là phu tới thiên > quan sát phối ngẫu đấy ngoại duyên cùng người ở bên ngoài tế quan hệ vân vân

< Quan lộc là phu tới thiên > nam mệnh tài làm hóa kị nhập Quan trùng phu ( Quan lộc là nam mệnh việc nghiệp )

Biểu hiện mệnh chủ quản thúc phối ngẫu bên ngoài hoạt động đây thuộc sau hôn nhân song phương đấy cảm tình đối đãi vấn đề ( nhà trai đối với nhà gái hung )

< Quan lộc là tử nhanh > quan sát đứa con đấy tính tình xu hướng tính dục khỏe mạnh trạng huống vân vân

< Quan lộc là tử nhanh > ( kị trùng tham sắc dục tới thể ) nam mệnh tài làm hóa kị nhập Quan trùng phu ( Quan lộc là nam mệnh việc nghiệp )

Biểu hiện đối với phối ngẫu khuyết thiếu tình thú ( sinh hoạt tình dục không phối hợp )

< Quan lộc là tật người ấy > quan sát mệnh chủ người giao tế tiếp khách cử chỉ hành vi hình tượng vân vân

< Quan lộc là tài tới tài > quan sát mệnh chủ đấy tiền tài tư kim đấy nguồn gốc vận dụng tình huống

Can của quan hóa kị nhập tài biểu hiện sự nghiệp khiếm tiền tư kim thiếu hoặc lợi nhuận nhuận không tốt mà thôi thuộc cát tượng

< Quan lộc là thiên phu quân > quan sát mệnh chủ ở việc làm thêm động năng lực cùng xử sự năng lực vân vân

< Quan lộc là nô tới Huynh > quan sát mệnh chủ cùng chúng sinh ( bằng hữu thủ trưởng đồng hành các loại ) đối đãi nhau trạng huống

Luận tài phú

[ cung mệnh ] là cung tài bạch đấy khí số vị mệnh làm tứ hóa phỏng đoán tài phú tới trạng huống

Mệnh làm hóa kị nhập phúc trùng bản tài ( thái cực cung ) đối với tài không lành

Mệnh làm hóa kị nhập nô trùng bản Huynh ( thái cực tài bạch tới đệ thập cung ) đối với tài không lành ( hung tới thùy tượng )

< cung mệnh là mệnh mệnh > quan sát mệnh chủ đấy tính tình ngoại tại cử chỉ hành vi mệnh cách cao thấp thân nhân giữa tới đối đãi

Mệnh chủ đấy tiên thiên vận thế cùng thích hợp hành nghề

Mệnh chủ đấy tiền tài chi trạng huống

< cung mệnh là thiên tới thiên > quan sát mệnh chủ bên ngoài hành vi biểu hiện đánh giá nhân tế đối đãi quan hệ

< cung mệnh là Huynh chi phụ > quan sát huynh đệ công danh việc học hành huynh đệ cùng nhà nước cơ cấu tới đối đãi quan hệ

Huynh đệ đối ngoại đấy hình tượng hoặc tính tình hành vi biểu hiện

Huynh đệ nhạc phụ hoặc phối ngẫu gia cảnh

Huynh đệ đứa con tới việc học hành sự nghiệp biểu hiện

< cung mệnh là phụ tới Huynh > quan sát mệnh chủ cha huynh đệ ( bá chú ) đích tình huống hoặc mệnh chủ cùng nhà nước cơ cấu tới lui tới tằng cấp loại biệt hoặc thành tựu

< cung mệnh là phu tới phúc > quan sát phối ngẫu đấy sâu tằng tư duy quan niệm ham mê cập phối ngẫu thọ nguyên

< cung mệnh là phúc phu quân > quan sát mệnh chủ đấy lý tưởng lý niệm hoài bão tới phát triển thi hành trạng huống ( thành bại )

< cung mệnh là tài tới Quan > quan sát mệnh chủ đấy tài vận cùng để ý tài trạng huống

< cung mệnh là Quan tới tài > quan sát mệnh chủ sự nghiệp tài chính trạng huống tư kim tài nguyên cập công tác hoặc sự nghiệp đoạt được hoạch lợi nhuận năng lực tới trạng huống

< cung mệnh là tật tới nô > quan sát mệnh chủ đấy thân tâm tính tính tình hoặc thân thể ẩn tật hoặc thân tiềm phục kiếp số

< cung mệnh là tật tới nô > quan sát mệnh chủ thân khỏe mạnh cùng chúng sinh ( phối ngẫu hoặc khác tính ) đấy đối đãi tình huống

< cung mệnh là nô nhanh > quan sát mệnh chủ sở kết giao chúng sanh làm dưỡng bản chất hoặc này khỏe mạnh trạng huống cũng có thể quan sát kết giao chúng sanh thành tựu

< cung mệnh là tử tới điền > quan sát mệnh chủ đấy đứa con nhà đình trạng huống ( gia vận gia sản tài khố các loại )

< cung mệnh là điền người ấy > quan sát mệnh chủ đấy gia đình tới đầu tư giao tế vân vân khai chi tình hình

Luận vợ chồng

[ cung phúc đức ] là cung phu thê đấy khí số vị phúc làm tứ hóa suy luận hôn nhân duyên trạng huống

Phúc làm hóa kị nhập Quan trùng bản phu ( thái cực cung ) đối với vợ chồng hôn nhân duyên không lành

Phúc làm hóa kị nhập tật trùng bản phụ ( thái cực vợ chồng tới đệ thập cung ) đối với tài không lành ( hung tới thùy tượng )

< phúc đức là phúc mệnh > quan sát mệnh chủ đấy lý niệm tư tưởng ham mê nghiệp cách trở thọ nguyên hoặc nói tiên thiên tạo hóa thất tình lục dục các loại

< phúc đức là mệnh tới phúc > quan sát mệnh chủ đấy phúc ấm tạo hóa quan niệm tư tưởng thói quen mưu lược bỏ hoặc mệnh chủ tới sinh tồn niệm đầu

< phúc đức là phụ chi phụ > quan sát mệnh chủ đấy tổ phụ liên quan đến này tổ phụ mệnh cách cá tính hoặc hành vi

< phúc đức là Huynh tới điền > quan sát huynh đệ tài khố gia vận hoặc huynh đệ nhà sinh ( trí sản ) tình huống

< phúc đức là điền tới Huynh > quan sát mệnh chủ đấy tuổi già cuộc sống trạng huống cùng thọ yểu tình huống ( kiêm xem cung chi tính chất sao đến phỏng đoán )

< phúc đức là phu tới Quan > quan sát phối ngẫu đấy vận thế phập phồng trạng huống phối ngẫu chuyện nghiệp khác vợ chồng đối đãi tình huống

Cung phúc đức là cung phu thê đấy khí số vị phúc làm tứ hóa suy luận hôn nhân duyên trạng huống

< phúc đức là Quan phu quân > quan sát mệnh chủ sự nghiệp thanh vọng sự nghiệp lui tới đấy xưởng thương lượng ( đồng hành quan hệ xí nghiệp hiệp lực xí nghiệp các loại ) đấy trạng huống

< phúc đức là Quan phu quân > can của quan hóa kị nhập phúc [ Quan phu quân ] thì trùng [ Quan tới Quan ] sự nghiệp tới vận khí cực kém khó có thể vận chuyển hoặc phát triển

< phúc đức là tử tới nô > quan sát đứa con đấy kết giao tình huống cực kỳ tổn ích tình huống

< phúc đức là nô người ấy > quan sát mệnh chủ bạn bè đấy giao tế thủ đoạn đầu tư tình huống chơi nhạc tập khí các loại

< phúc đức là thiên tới tài > quan sát mệnh chủ bên ngoài tài chính trạng huống dùng tiền để ý tài quan niệm

< phúc đức là tài tới thiên > quan sát mệnh chủ bên ngoài lúc để ý tài chi phí đấy thói quen

< phúc đức là tật của tật > quan sát mệnh chủ đấy sâu tằng nhân cách đặc biệt chất hoặc mệnh chủ đấy tiềm ở nguyên nhân bệnh

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button