Tử vi

Mậu làm tham lang hóa lộc

Tham lang hóa lộc đấy giải thích

Tham lang vốn có một loại tính chất, am hiểu giao tế xã giao, hoặc thủ đoạn viên sống, đối với người hảo thí (thích làm việc thiện bố thí) ơn huệ nhỏ bé, do đó tuy rằng khuyết thiếu lãnh đạo lực, nhưng cũng có thể chung quanh vây quanh một đám bằng hữu, nghiêm nhưng trở thành xã giao trung tâm.

Đương tham lang hóa lộc là lúc, loại này tính chất đặc biệt rõ ràng, hơn nữa thường có thể nhân giao tế xã giao mà được tài. Cái gọi là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tức là loại nhân vật này.

Bạn đang xem: Mậu làm tham lang hóa lộc

Nếu tham lang hóa lộc, đồng thời cùng hoa đào chư diệu đồng độ, nhất là hàm trì, đại hao, thiên diêu, tắm rửa, tắc người ham mê nữ sắc hảo tửu tình hình còn hơn nhiều không thay đổi lộc tham lang. Vô sát còn có thể, chẳng qua vi tình trường quán khách, như lúc gặp y, tắc tất nhân sái mầu tài vận mà gây phiền toái thị phi.

Tham lang hóa lộc lại thấy tả phụ hữu bật, bằng hữu nhiều, người bạn tốt cũng nhiều, nhưng nếu gặp kiếp sát, tai sát, âm sát, chỉ bối, thiên hư linh tinh tạp diệu, tắc bị thân cận tiểu nhân, kết liễu chúng kết đảng, ngược lại bởi vậy chịu liên lụy. Không thay đổi lộc lúc, liên lụy ngược lại nhỏ lại.

Tham lang cùng hỏa linh đồng độ, xưng là hỏa tham cùng linh tham. Nếu tham lang càng hóa thành lộc tinh, tắc chủ được ngoài ý muốn tới tài. Hoặc dễ có được, hoặc đột nhiên được. Đây hai cách bản chủ bộc phát bạo bại, nhưng nếu tham lang hóa lộc mà vô sát kị phá tan người, tắc đắc tài về sau cũng bị kiếm chỗ trốn bạo thất bại cơ.

Riêng chỉ hỏa tham, linh tham tối kỵ không kiếp, như sẽ, tắc mặc dù tham lang hóa lộc, vẫn cần thận phòng đột nhiên xuất hiện rủi ro. Tài đến mặc dù nhanh, lúc nào đi cũng tật, ở hiện đại, thường thường vi phù dung sớm nở tối tàn trên giấy phú quý.

Tham lang bản chất, có chứa cạnh tranh sắc thái ( đánh bạc cũng vì cạnh tranh ), đương tham lang hóa lộc là lúc, đúng cạnh tranh có lợi rơi. Nhưng nếu đồng thời gặp sát, tắc gia tăng cạnh tranh gian khổ. Thường thường sự tình đã có thể thành công, đột sinh biến hóa, phi trải qua một phen cố gắng, sau đó mới có thể như nguyện. Cái gọi là gặp sát, lấy con quay nhất căng thẳng: kình dương thứ hai, không kiếp đồng độ, có khi trái lại lợi cho thắng vì đánh bất ngờ.

Tham lang hóa lộc, vui mừng ở cung mệnh, cung tài bạch. Ở cung sự nghiệp, tắc chưa xong tất chủ có thể thông tài, có khi chỉ là mọi chuyện nghiệp nghiệp hối hả, điểm này vu suy đoán lúc nhu đặt cược ý.

Tham lang hóa lộc không nên ở cung phu thê, nếu gặp hoa đào, xương khúc, chủ phối ngẫu bất trung. Nhưng nếu cùng số lượng mỗi ngày hình không diệu người, tức là phối ngẫu ở giải trí, nghệ truật giới phát triển chinh trăm vạn.

Tham lang hóa lộc ở cung phúc đức người, tắc hoặc nhiều hoặc ít tổng đúng lục thân bất lợi, ít nhất cũng chủ cùng huynh đệ hoặc cấp dưới xa cách, là chỉ nội tâm cảm thụ mà nói, có thể bề ngoài phi thường thân cận.

Tham lang hóa lộc ở cung tật ách, nếu gặp hoa đào chư diệu, tắc chủ lỗ lã, cập bởi vậy dẫn phát tới các loại bệnh.

Nói chung, vi can khắc tính khí, biểu hiện là chán ăn, can nổi bật đau các loại bệnh. Ở nữ mệnh, tức là nguyệt sự, bạch đái các loại phụ khoa bệnh hoạn.

Tham lang bản chất đã chủ ham muốn hưởng thu vật chất, đương hóa lộc lúc, ham muốn hưởng thu vật chất ý nghĩa càng gia tăng nhiều. Bản chất cũng am hiểu giao tế xã giao, đương hóa lộc lúc, tắc chủ người có thể tạ xã giao mà phát triển sự nghiệp, cũng do đó thu nhập tiền tài.

Tham lang hóa lộc, lại có đầu cơ bản chất. Hỏa linh đồng độ, đầu cơ còn có thể thu lợi, riêng chỉ cũng nhu chú ý vận hạn hay không thích hợp. Nếu Kình Đà đồng độ có thể chiếu, tắc không nên đầu cơ.

Nếu có hoa đào chư diệu cùng sẽ, tắc tham lang hóa lộc người, ham muốn hưởng thu vật chất cập sắc dục giai trọng, lưu ý vận hạn, phòng nhân mầu rủi ro.

Nếu tham lang hóa lộc mà có Kình Đà, không kiếp đồng độ, tắc chủ bị giao tế xã giao mà rủi ro, phá người còn không đủ xã giao phí dụng, này hao tổn giai nhân xã giao dựng lên, hoặc là bị giao bạn trời thần.

Tham lang hóa lộc thành [ hỏa tham ][ linh tham ] cách người, tất có tuyệt bút ngoài ý muốn tới tài, nhưng phát về sau cũng chủ bị bại, do đó không lẽ trường kỳ chuyên chú vào ngoài ý muốn tài nguyên.

Cung Tý Ngọ tham lang độc tọa hóa lộc, cùng tử vi tương đối, cung tài bạch phá quân, cung sự nghiệp thất sát.

Này cung độ, tại tí người có [ phiếm thủy đào hoa ] đắc ý vị. Do đó ở ngọ cung vi tốt, vi [ mộc hỏa thông minh ] đấy vận mệnh. Do đó mặc dù đều là hóa lộc, ở ngọ người thu nhập tiền tài góc phong, cũng bị tồn trữ, mà ở tử người tắc thường vi khác phái hóa phí, hao tổn.

Phá quân thủ cung tài bạch, vui mừng đầu cơ, mạo hiểm, thả phú gây dựng sự nghiệp năng lực, hoặc vui mừng làm mang một ít khai sáng tính hoặc độc lập tính công tác. Thủ tài năng lực không tốt, là khuyết điểm.

Ngôi sao này đeo thiên cơ hóa kị vu cung nô bộc, đều nghe theo cung huynh đệ, cho nên không nên cùng người hợp tác sự nghiệp, cấp dưới cũng thiếu trợ lực.

 

Cung Tý Ngọ tham lang hóa lộc

Cung Tý Ngọ tham lang độc tọa hóa lộc, cùng tử vi tương đối, cung tài bạch phá quân, cung sự nghiệp thất sát.

Này cung độ, tại tí người có [ phiếm thủy đào hoa ] đắc ý vị. Do đó ở ngọ cung vi tốt, vi [ mộc hỏa thông minh ] đấy vận mệnh. Do đó mặc dù đều là hóa lộc, ở ngọ người thu nhập tiền tài góc phong, cũng bị tồn trữ, mà ở tử người tắc thường vi khác phái hóa phí, hao tổn.

Phá quân thủ cung tài bạch, vui mừng đầu cơ, mạo hiểm, thả phú gây dựng sự nghiệp năng lực, hoặc vui mừng làm mang một ít khai sáng tính hoặc độc lập tính công tác. Thủ tài năng lực không tốt, là khuyết điểm.

Ngôi sao này đeo thiên cơ hóa kị vu cung nô bộc, đều nghe theo cung huynh đệ, cho nên không nên cùng người hợp tác sự nghiệp, cấp dưới cũng thiếu trợ lực.

 

Cung Sửu Mùi tham lang hóa lộc

Cung Sửu Mùi [ vũ khúc tham lang ] đồng độ, tham lang hóa lộc, tại sửu cung người thả sẽ lộc tồn, góc ở chưa cung người vi tốt.

Cung sự nghiệp [ tử vi thất sát ], cùng lộc tồn cùng sẽ, khí thế mênh mông. Cung tài bạch [ liêm trinh phá quân ], ở cung dậu vi [ điệt lộc ], cho nên sửu cung an mệnh người tài vận tất lớn hơn chưa cung.

Nhóm này tinh hệ, chủ nhân sinh thay đổi thất thường, tài vận cũng thay đổi vô thường. Nhưng phát tài lực chừng, thả mỗi ở giao tế xã giao ở bên trong tức gây ra cơ hội, do đó tất chủ giàu có. Tại sửu cung người chẳng những cục diện lớn thả tài lộc dày.

Ngôi sao này đeo khuyết điểm, vi thường bị sơ sẩy đứa con giáo dục. Đồng thời xí nghiệp nội bộ cũng phiếu nợ để ý, thường thường có ​​[ nhân tồn chính cử, nhân vong chính tức ] chi hoạn.

 

Cung Dần Thân tham lang hóa lộc

Cung Dần Thân tham lang hóa lộc độc tọa. Hai cái cung độ tham lang phùng hóa lộc đều có khuyết điểm, bị bạo khởi sụt. Do đó ở đại vận thấy vậy, phát triển trái ngược nguyên cục cung mệnh có lợi.

Ở dần cung góc cát, lên giảm mức độ độ nhỏ lại. Ở cung thân người tay không gây dựng sự nghiệp, nhưng thành [ mộc là kim chế ] cách, thường thường trải qua gian khổ mà được tài chi về sau, lại một lần nữa rách nát. Tham lang hóa lộc cận chủ rách nát về sau vẫn có cục diện mà thôi.

Cung tài bạch phá quân, cũng chủ lên xuống vô thường, triền đà la tắc chủ tài vận đến chậm.

Cung sự nghiệp thất sát, cho nên không nên đầu cơ, lấy làm giải trí, hưởng thụ, trang sức, nghệ thuật, tiêu phí ngành sản xuất vi nên.

 

Cung Mão Dậu tham lang hóa lộc

Cung Mão Dậu [ tử vi tham lang ] đồng độ, tham lang hóa lộc. Cung tài bạch [ vũ khúc phá quân ] tất cùng lộc tồn đồng độ hoặc đúng củng. Hai cái này cung độ, đã đủ để tượng chinh kỳ nhân trùng thứ lực, sức cạnh tranh cái mạnh, bởi vậy có thể giống một bạch tuộc giống nhau, phàm có sáng tạo sự nghiệp thu nhập tiền tài ích cơ hội, cũng chưa từng có.

Cung sự nghiệp [ liêm trinh thất sát ], cũng cụ bị quyền lực cùng thủ đoạn phối hợp với nhau đắc ý che giấu, chánh hợp [ tử vi tham lang ] đấy đặc tính.

[ vũ khúc phá quân ] thủ tài gấm vóc, cận chủ dùng tiễn dùng ở đao trên mắt, riêng chỉ đối với người khác phái tắc cực kỳ hào sảng. Nữ mệnh vô đây khuyết điểm, cho nên nữ mệnh góc trội hơn nam mệnh.

Ngôi sao này đeo nên phòng đồng bạn hợp tác hoặc cấp dưới ngầm chiếm.

 

Thìn tuất cung tham lang hóa lộc

Thìn tuất cung tham lang độc tọa hóa lộc, tại cung thìn tất cùng đà la đồng độ, ở tuất cung người tắc chịu Kình Đà đều nghe theo. Hai người so sánh, thìn cung năm mới nhiều lận đận, tuất cung tắc nhiều lòng tiến thủ. Cung tài bạch phá quân, cung sự nghiệp thất sát, chủ người không chuyên thủ nhất nghiệp, nhiều kiêm đi kiêm chức, hoặc thường kiêm phụ nhiệm vụ trọng yếu. Riêng chỉ trừ lần đó ra, tinh hệ tắc góc yên ổn, vi tham lang tọa mệnh người góc an định kết cấu.

Riêng chỉ nữ mệnh thường bị bất mãn hôn nhân, gần bởi vì sự nghiệp mỗi dựa vào trượng phu duy trì, thành vì duy trì hôn nhân nhân tố.

 

Thìn tuất cung tham lang hóa lộc

Cung Tị Hợi [ liêm trinh tham lang ] đồng độ, tham lang hóa lộc, còn có lộc tồn đồng độ hoặc đúng củng, cung tài bạch [ tử vi phá quân ] không chủ trữ tài, do đó chỉ là cái này hai cung độ hội hợp, đã hình thành một tay mặt thật lớn, phi thường chú trọng bề ngoài rạng rỡ bản chất.

Cung sự nghiệp [ vũ khúc thất sát ], tam phương tứ chính hoa đào thật mạnh người, tốt nhất nên làm giải trí, hưởng thụ sự nghiệp. Cung dậu [ vũ khúc thất sát ] cũng có thể làm ngành ăn uống. Riêng chỉ nếu gặp khoa văn chư diệu cùng sẽ, lại thường thường vi chuyên nghiệp nhân thổ, như bác sĩ khoa phụ sản.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Mậu làm tham lang hóa lộc

Tham lang hóa lộc đấy giải thích

Tham lang vốn có một loại tính chất, am hiểu giao tế xã giao, hoặc thủ đoạn viên sống, đối với người hảo thí (thích làm việc thiện bố thí) ơn huệ nhỏ bé, do đó tuy rằng khuyết thiếu lãnh đạo lực, nhưng cũng có thể chung quanh vây quanh một đám bằng hữu, nghiêm nhưng trở thành xã giao trung tâm.

Đương tham lang hóa lộc là lúc, loại này tính chất đặc biệt rõ ràng, hơn nữa thường có thể nhân giao tế xã giao mà được tài. Cái gọi là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tức là loại nhân vật này.

Nếu tham lang hóa lộc, đồng thời cùng hoa đào chư diệu đồng độ, nhất là hàm trì, đại hao, thiên diêu, tắm rửa, tắc người ham mê nữ sắc hảo tửu tình hình còn hơn nhiều không thay đổi lộc tham lang. Vô sát còn có thể, chẳng qua vi tình trường quán khách, như lúc gặp y, tắc tất nhân sái mầu tài vận mà gây phiền toái thị phi.

Tham lang hóa lộc lại thấy tả phụ hữu bật, bằng hữu nhiều, người bạn tốt cũng nhiều, nhưng nếu gặp kiếp sát, tai sát, âm sát, chỉ bối, thiên hư linh tinh tạp diệu, tắc bị thân cận tiểu nhân, kết liễu chúng kết đảng, ngược lại bởi vậy chịu liên lụy. Không thay đổi lộc lúc, liên lụy ngược lại nhỏ lại.

Tham lang cùng hỏa linh đồng độ, xưng là hỏa tham cùng linh tham. Nếu tham lang càng hóa thành lộc tinh, tắc chủ được ngoài ý muốn tới tài. Hoặc dễ có được, hoặc đột nhiên được. Đây hai cách bản chủ bộc phát bạo bại, nhưng nếu tham lang hóa lộc mà vô sát kị phá tan người, tắc đắc tài về sau cũng bị kiếm chỗ trốn bạo thất bại cơ.

Riêng chỉ hỏa tham, linh tham tối kỵ không kiếp, như sẽ, tắc mặc dù tham lang hóa lộc, vẫn cần thận phòng đột nhiên xuất hiện rủi ro. Tài đến mặc dù nhanh, lúc nào đi cũng tật, ở hiện đại, thường thường vi phù dung sớm nở tối tàn trên giấy phú quý.

Tham lang bản chất, có chứa cạnh tranh sắc thái ( đánh bạc cũng vì cạnh tranh ), đương tham lang hóa lộc là lúc, đúng cạnh tranh có lợi rơi. Nhưng nếu đồng thời gặp sát, tắc gia tăng cạnh tranh gian khổ. Thường thường sự tình đã có thể thành công, đột sinh biến hóa, phi trải qua một phen cố gắng, sau đó mới có thể như nguyện. Cái gọi là gặp sát, lấy con quay nhất căng thẳng: kình dương thứ hai, không kiếp đồng độ, có khi trái lại lợi cho thắng vì đánh bất ngờ.

Tham lang hóa lộc, vui mừng ở cung mệnh, cung tài bạch. Ở cung sự nghiệp, tắc chưa xong tất chủ có thể thông tài, có khi chỉ là mọi chuyện nghiệp nghiệp hối hả, điểm này vu suy đoán lúc nhu đặt cược ý.

Tham lang hóa lộc không nên ở cung phu thê, nếu gặp hoa đào, xương khúc, chủ phối ngẫu bất trung. Nhưng nếu cùng số lượng mỗi ngày hình không diệu người, tức là phối ngẫu ở giải trí, nghệ truật giới phát triển chinh trăm vạn.

Tham lang hóa lộc ở cung phúc đức người, tắc hoặc nhiều hoặc ít tổng đúng lục thân bất lợi, ít nhất cũng chủ cùng huynh đệ hoặc cấp dưới xa cách, là chỉ nội tâm cảm thụ mà nói, có thể bề ngoài phi thường thân cận.

Tham lang hóa lộc ở cung tật ách, nếu gặp hoa đào chư diệu, tắc chủ lỗ lã, cập bởi vậy dẫn phát tới các loại bệnh.

Nói chung, vi can khắc tính khí, biểu hiện là chán ăn, can nổi bật đau các loại bệnh. Ở nữ mệnh, tức là nguyệt sự, bạch đái các loại phụ khoa bệnh hoạn.

Tham lang bản chất đã chủ ham muốn hưởng thu vật chất, đương hóa lộc lúc, ham muốn hưởng thu vật chất ý nghĩa càng gia tăng nhiều. Bản chất cũng am hiểu giao tế xã giao, đương hóa lộc lúc, tắc chủ người có thể tạ xã giao mà phát triển sự nghiệp, cũng do đó thu nhập tiền tài.

Tham lang hóa lộc, lại có đầu cơ bản chất. Hỏa linh đồng độ, đầu cơ còn có thể thu lợi, riêng chỉ cũng nhu chú ý vận hạn hay không thích hợp. Nếu Kình Đà đồng độ có thể chiếu, tắc không nên đầu cơ.

Nếu có hoa đào chư diệu cùng sẽ, tắc tham lang hóa lộc người, ham muốn hưởng thu vật chất cập sắc dục giai trọng, lưu ý vận hạn, phòng nhân mầu rủi ro.

Nếu tham lang hóa lộc mà có Kình Đà, không kiếp đồng độ, tắc chủ bị giao tế xã giao mà rủi ro, phá người còn không đủ xã giao phí dụng, này hao tổn giai nhân xã giao dựng lên, hoặc là bị giao bạn trời thần.

Tham lang hóa lộc thành [ hỏa tham ][ linh tham ] cách người, tất có tuyệt bút ngoài ý muốn tới tài, nhưng phát về sau cũng chủ bị bại, do đó không lẽ trường kỳ chuyên chú vào ngoài ý muốn tài nguyên.

Cung Tý Ngọ tham lang độc tọa hóa lộc, cùng tử vi tương đối, cung tài bạch phá quân, cung sự nghiệp thất sát.

Này cung độ, tại tí người có [ phiếm thủy đào hoa ] đắc ý vị. Do đó ở ngọ cung vi tốt, vi [ mộc hỏa thông minh ] đấy vận mệnh. Do đó mặc dù đều là hóa lộc, ở ngọ người thu nhập tiền tài góc phong, cũng bị tồn trữ, mà ở tử người tắc thường vi khác phái hóa phí, hao tổn.

Phá quân thủ cung tài bạch, vui mừng đầu cơ, mạo hiểm, thả phú gây dựng sự nghiệp năng lực, hoặc vui mừng làm mang một ít khai sáng tính hoặc độc lập tính công tác. Thủ tài năng lực không tốt, là khuyết điểm.

Ngôi sao này đeo thiên cơ hóa kị vu cung nô bộc, đều nghe theo cung huynh đệ, cho nên không nên cùng người hợp tác sự nghiệp, cấp dưới cũng thiếu trợ lực.

 

Cung Tý Ngọ tham lang hóa lộc

Cung Tý Ngọ tham lang độc tọa hóa lộc, cùng tử vi tương đối, cung tài bạch phá quân, cung sự nghiệp thất sát.

Này cung độ, tại tí người có [ phiếm thủy đào hoa ] đắc ý vị. Do đó ở ngọ cung vi tốt, vi [ mộc hỏa thông minh ] đấy vận mệnh. Do đó mặc dù đều là hóa lộc, ở ngọ người thu nhập tiền tài góc phong, cũng bị tồn trữ, mà ở tử người tắc thường vi khác phái hóa phí, hao tổn.

Phá quân thủ cung tài bạch, vui mừng đầu cơ, mạo hiểm, thả phú gây dựng sự nghiệp năng lực, hoặc vui mừng làm mang một ít khai sáng tính hoặc độc lập tính công tác. Thủ tài năng lực không tốt, là khuyết điểm.

Ngôi sao này đeo thiên cơ hóa kị vu cung nô bộc, đều nghe theo cung huynh đệ, cho nên không nên cùng người hợp tác sự nghiệp, cấp dưới cũng thiếu trợ lực.

 

Cung Sửu Mùi tham lang hóa lộc

Cung Sửu Mùi [ vũ khúc tham lang ] đồng độ, tham lang hóa lộc, tại sửu cung người thả sẽ lộc tồn, góc ở chưa cung người vi tốt.

Cung sự nghiệp [ tử vi thất sát ], cùng lộc tồn cùng sẽ, khí thế mênh mông. Cung tài bạch [ liêm trinh phá quân ], ở cung dậu vi [ điệt lộc ], cho nên sửu cung an mệnh người tài vận tất lớn hơn chưa cung.

Nhóm này tinh hệ, chủ nhân sinh thay đổi thất thường, tài vận cũng thay đổi vô thường. Nhưng phát tài lực chừng, thả mỗi ở giao tế xã giao ở bên trong tức gây ra cơ hội, do đó tất chủ giàu có. Tại sửu cung người chẳng những cục diện lớn thả tài lộc dày.

Ngôi sao này đeo khuyết điểm, vi thường bị sơ sẩy đứa con giáo dục. Đồng thời xí nghiệp nội bộ cũng phiếu nợ để ý, thường thường có ​​[ nhân tồn chính cử, nhân vong chính tức ] chi hoạn.

 

Cung Dần Thân tham lang hóa lộc

Cung Dần Thân tham lang hóa lộc độc tọa. Hai cái cung độ tham lang phùng hóa lộc đều có khuyết điểm, bị bạo khởi sụt. Do đó ở đại vận thấy vậy, phát triển trái ngược nguyên cục cung mệnh có lợi.

Ở dần cung góc cát, lên giảm mức độ độ nhỏ lại. Ở cung thân người tay không gây dựng sự nghiệp, nhưng thành [ mộc là kim chế ] cách, thường thường trải qua gian khổ mà được tài chi về sau, lại một lần nữa rách nát. Tham lang hóa lộc cận chủ rách nát về sau vẫn có cục diện mà thôi.

Cung tài bạch phá quân, cũng chủ lên xuống vô thường, triền đà la tắc chủ tài vận đến chậm.

Cung sự nghiệp thất sát, cho nên không nên đầu cơ, lấy làm giải trí, hưởng thụ, trang sức, nghệ thuật, tiêu phí ngành sản xuất vi nên.

 

Cung Mão Dậu tham lang hóa lộc

Cung Mão Dậu [ tử vi tham lang ] đồng độ, tham lang hóa lộc. Cung tài bạch [ vũ khúc phá quân ] tất cùng lộc tồn đồng độ hoặc đúng củng. Hai cái này cung độ, đã đủ để tượng chinh kỳ nhân trùng thứ lực, sức cạnh tranh cái mạnh, bởi vậy có thể giống một bạch tuộc giống nhau, phàm có sáng tạo sự nghiệp thu nhập tiền tài ích cơ hội, cũng chưa từng có.

Cung sự nghiệp [ liêm trinh thất sát ], cũng cụ bị quyền lực cùng thủ đoạn phối hợp với nhau đắc ý che giấu, chánh hợp [ tử vi tham lang ] đấy đặc tính.

[ vũ khúc phá quân ] thủ tài gấm vóc, cận chủ dùng tiễn dùng ở đao trên mắt, riêng chỉ đối với người khác phái tắc cực kỳ hào sảng. Nữ mệnh vô đây khuyết điểm, cho nên nữ mệnh góc trội hơn nam mệnh.

Ngôi sao này đeo nên phòng đồng bạn hợp tác hoặc cấp dưới ngầm chiếm.

 

Thìn tuất cung tham lang hóa lộc

Thìn tuất cung tham lang độc tọa hóa lộc, tại cung thìn tất cùng đà la đồng độ, ở tuất cung người tắc chịu Kình Đà đều nghe theo. Hai người so sánh, thìn cung năm mới nhiều lận đận, tuất cung tắc nhiều lòng tiến thủ. Cung tài bạch phá quân, cung sự nghiệp thất sát, chủ người không chuyên thủ nhất nghiệp, nhiều kiêm đi kiêm chức, hoặc thường kiêm phụ nhiệm vụ trọng yếu. Riêng chỉ trừ lần đó ra, tinh hệ tắc góc yên ổn, vi tham lang tọa mệnh người góc an định kết cấu.

Riêng chỉ nữ mệnh thường bị bất mãn hôn nhân, gần bởi vì sự nghiệp mỗi dựa vào trượng phu duy trì, thành vì duy trì hôn nhân nhân tố.

 

Thìn tuất cung tham lang hóa lộc

Cung Tị Hợi [ liêm trinh tham lang ] đồng độ, tham lang hóa lộc, còn có lộc tồn đồng độ hoặc đúng củng, cung tài bạch [ tử vi phá quân ] không chủ trữ tài, do đó chỉ là cái này hai cung độ hội hợp, đã hình thành một tay mặt thật lớn, phi thường chú trọng bề ngoài rạng rỡ bản chất.

Cung sự nghiệp [ vũ khúc thất sát ], tam phương tứ chính hoa đào thật mạnh người, tốt nhất nên làm giải trí, hưởng thụ sự nghiệp. Cung dậu [ vũ khúc thất sát ] cũng có thể làm ngành ăn uống. Riêng chỉ nếu gặp khoa văn chư diệu cùng sẽ, lại thường thường vi chuyên nghiệp nhân thổ, như bác sĩ khoa phụ sản.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button