Tử vi

Sao Đại Hao

Sao: ĐẠI HAO

Hành: Hỏa

Đ: Dần, Thân, Mão, Dậu

Bạn đang xem: Sao Đại Hao

H: Tý, Ngọ

Hại tinh. lơ đễnh, chủ sự hao tán. Mão, Dậu nhị Hao: bất hao.

Hai sao Đại hao và Tiểu hao đều là sao Hỏa. Tượng trưng cho mất mát chia lìa, hao tán cho nên đóng ở cung nào cũng làm giảm cái tốt của cung đó.

1. Ý nghĩa của nhị hao và một số sao khác:

– Đại, Tiểu Hao, Cự, Cơ: rất giàu có, tiền bạc thừa thãi vô cùng

– Nhị Hao, Hỏa, Linh: bị nghiện

– Hao, Tuyệt đồng cung: xảo quyệt. Nếu Mệnh vô chính diệu thì càng giả trá và rất keo kiệt, tham lận.

– Hao, Tham: đồng cung hay xung chiếu: hiếu sắc, dâm dật nhưng rất kín đáo

– Hao, Kỵ: vất vả, túng thiếu

– Đào, Hồng, Đại Tiểu Hao: tốn tiền nhân tình

2. Ý nghĩa của nhị hao ở các cung:

Trừ phi đắc địa, bản chất của Nhị Hao là hao tán cho nên đóng ở cung nào cũng làm giảm cái tốt của cung đó. Đặc biệt Song Hao rất kỵ những cung Tài, Điền, Phúc. Về điểm này, Nhị Hao nghịch nghĩa với Đẩu Quân.

MỆNH

– có Đại hao: ly hương, lao đao, sánh kiệt.

– Đại hao Mão, Dậu, tuổi Dần: thân thế lông bông làm nên phú quí.

– Hao, Tham: có của mà kín đáo.

TÀI

– có Đại hao: tán tài, nghèo.

– có Đại hao, Quan phù hay Quan Phủ bị trộm cắp hao tán, thêm có Sát, Phá, Tham, Hình: bị cướp.

PHÚC

– có Hao, Kiếp: cô đơn, bần hàn; nếu mệnh có quý tinh thì làm nên mà không bền.

QUAN

– có Hao, Quyền: người dưới khinh ghét, công danh kém hèn.

ĐIỀN

– có Nhị Hao, Không, Kiếp: vô điền sản.

HẠN

– gặp Đại hao hãm thì nguy. Vượng thì hoạnh phát.

– Đại hạn có Hao, Không, Kiếp và Suy, Phù Toái Tử, Kỵ (Hãm).

– Tiểu hạn có Hình, Phú, Quan phủ, Bệnh cùng hợp với Mộ, Hổ, Phục chết vì hình phạt tù tội, hỏa bốc phát ra ngoài.

– Đại hao ở Mệnh gặp Tử, Cơ: chết đói.

– Hao, Thương: bị nạn đói nguy.

– Hao ngộ Lộc, Hao ngộ Vũ, Hao ngộ Phủ, hao tài, trái lại Lộc,

– Vũ, Phủ ngộ Hao: hao nhiều,

– Hao ngộ Hình hay Kiếp, Sát: hao tán, ốm đau.

– Hao, Tuyệt: đại phá sản. Hao Phá: tán tài,

– Hao Tham ai oán vì tiền tài, thất vọng vì tình duyên.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Đại Hao

Sao: ĐẠI HAO

Hành: Hỏa

Đ: Dần, Thân, Mão, Dậu

H: Tý, Ngọ

Hại tinh. lơ đễnh, chủ sự hao tán. Mão, Dậu nhị Hao: bất hao.

Hai sao Đại hao và Tiểu hao đều là sao Hỏa. Tượng trưng cho mất mát chia lìa, hao tán cho nên đóng ở cung nào cũng làm giảm cái tốt của cung đó.

1. Ý nghĩa của nhị hao và một số sao khác:

– Đại, Tiểu Hao, Cự, Cơ: rất giàu có, tiền bạc thừa thãi vô cùng

– Nhị Hao, Hỏa, Linh: bị nghiện

– Hao, Tuyệt đồng cung: xảo quyệt. Nếu Mệnh vô chính diệu thì càng giả trá và rất keo kiệt, tham lận.

– Hao, Tham: đồng cung hay xung chiếu: hiếu sắc, dâm dật nhưng rất kín đáo

– Hao, Kỵ: vất vả, túng thiếu

– Đào, Hồng, Đại Tiểu Hao: tốn tiền nhân tình

2. Ý nghĩa của nhị hao ở các cung:

Trừ phi đắc địa, bản chất của Nhị Hao là hao tán cho nên đóng ở cung nào cũng làm giảm cái tốt của cung đó. Đặc biệt Song Hao rất kỵ những cung Tài, Điền, Phúc. Về điểm này, Nhị Hao nghịch nghĩa với Đẩu Quân.

MỆNH

– có Đại hao: ly hương, lao đao, sánh kiệt.

– Đại hao Mão, Dậu, tuổi Dần: thân thế lông bông làm nên phú quí.

– Hao, Tham: có của mà kín đáo.

TÀI

– có Đại hao: tán tài, nghèo.

– có Đại hao, Quan phù hay Quan Phủ bị trộm cắp hao tán, thêm có Sát, Phá, Tham, Hình: bị cướp.

PHÚC

– có Hao, Kiếp: cô đơn, bần hàn; nếu mệnh có quý tinh thì làm nên mà không bền.

QUAN

– có Hao, Quyền: người dưới khinh ghét, công danh kém hèn.

ĐIỀN

– có Nhị Hao, Không, Kiếp: vô điền sản.

HẠN

– gặp Đại hao hãm thì nguy. Vượng thì hoạnh phát.

– Đại hạn có Hao, Không, Kiếp và Suy, Phù Toái Tử, Kỵ (Hãm).

– Tiểu hạn có Hình, Phú, Quan phủ, Bệnh cùng hợp với Mộ, Hổ, Phục chết vì hình phạt tù tội, hỏa bốc phát ra ngoài.

– Đại hao ở Mệnh gặp Tử, Cơ: chết đói.

– Hao, Thương: bị nạn đói nguy.

– Hao ngộ Lộc, Hao ngộ Vũ, Hao ngộ Phủ, hao tài, trái lại Lộc,

– Vũ, Phủ ngộ Hao: hao nhiều,

– Hao ngộ Hình hay Kiếp, Sát: hao tán, ốm đau.

– Hao, Tuyệt: đại phá sản. Hao Phá: tán tài,

– Hao Tham ai oán vì tiền tài, thất vọng vì tình duyên.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button