Tử vi

Sao tử vi ở thập nhị cung

Tử vi ở cung mệnh

 
Ưu điểm: ổn trọng lão thành, có lễ phép, hiếu khách, quảng giao du lịch, đối với người bố thí trông cậy vào thu về, nói một cách khác, này khẳng khái là có mục đích. Hiếu thuận cha mẹ, cả đời đắt cỡ nào nhân trợ, học nghệ nhiều là tinh, có ý nghĩ, có thể quật thân.

Bạn đang xem: Sao tử vi ở thập nhị cung

Tử vi ở thập nhị cung

Khuyết điểm: dễ dàng chịu người khác ngôn từ tới tả hữu, giỏi thay đổi, thường thường sửa đổi việc. Cả đời giai biểu hiện ở vật chất phương diện, đời sống tinh thần ngược lại rất trống nhẹ, thích kết giao so với chính mình có thân tâm nhân thổ, là nịnh nọt năng thủ. Dùng cao khác điêu đấy trạng thái theo đuổi, có phần bị mắc câu.

 
 
Có khí thế duy ngã độc tôn, đại biểu mãnh liệt ý thức của chính mình, cơ bản vận thế bên trong có tử vi, bình thường có tự tin mãnh liệt, đối với mình mong đợi cũng cao, bởi vậy thường có năng lực lãnh đạo hòa dục vọng, cũng so với để ý ánh mắt của người khác, mà thích sĩ diện.

(1) có đặc thù nào đó sở trường tới tiềm năng.

(2) về tinh thần có cảm giác cô độc, lúc tuổi già dũ rõ ràng, đặc biệt độc tọa vi quá mức.

(3) đứa con ít hoặc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hoặc thân thể không tốt, hoặc duyến yếu.

(4) con gái sanh non, khó sanh cơ hội trọng đại.

Tử vi ở cung huynh đệ

 
Huynh đệ phú quý hoặc gần quý, ngôi sao may mắn cùng, có thể y theo dựa vào. Thấy hai bên xương khúc Khôi Việt chư cát, huynh đệ có tài phú hòa địa vị, đối với mình có trợ lực. Gặp Kình Đà hỏa linh kiếp không thiên hình thất sát, có khắc, cảm tình khiếm hòa không cùng tâm, huynh đệ nội tâm cô đơn, sự nghiệp có rách nát.

(1) có huynh trưởng nhưng huynh đệ mỗi người chia lập, ngôi sao may mắn tụ, huynh đệ có vẻ quý, hung tinh chiếu cung, huynh đệ phòng tổn hại hình.

(2) tử vi thiên phủ, huynh đệ ba, bốn người.

(3) tử vi phá vận, huynh đệ có ba người, cũng có cùng cha khác mẹ hiện tượng. Như cung phụ mẫu gặp thiên phủ họ Chủ Phụ mẫu tình thâm.

Tử vi ở cung phu thê

 
Nam mệnh cung phu thê gặp tử vi người, bất luận ở cung nào độ, giai nghi thê tử có sự nghiệp. Nếu chỉ bà chủ gia đình, tức nhiều đem lãnh đạo lực phát huy tại gia đình, thậm chí biến thành khống chế trượng phu.

(1) phối ngẫu hiền đức, có trách nhiệm, thống trị dục, nhưng đựng cô ý, tức chính mình sẽ có bị áp chế cảm giác. Như mệnh cung may mắn ( vô lục sát, hóa kị ) thượng năng duy trì hôn nhân, nếu không có phần ở vận.

(2) tử vi thiên tướng chủ thiếu niên mỹ mãn vợ chồng, thê có trách nhiệm.

(3) tử vi phá quân chủ hình khắc.

(4) tử vi tham lang chủ hôn hôn nhân có tiểu nhân cập khúc chiết.

Tử vi tại tử nữ cung

 
Tử vi tại tử nữ cung, cùng chủ trễ có con, môn sinh đệ tử cùng với đi theo vãn bối của mình cũng chủ trễ được. Cũng lấy trễ được vi nên.

(1) trước được nữ nhân, đứa con vĩ đại.

(2) miếu vượng có tam nam hai nữ, lạc hãm gia sát chấm nhỏ nữ nhân có hai người.

(3) độc tọa thêm địa không, địa kiếp biểu hiện cô quân không con.

Tử vi ở cung tài bạch

 
Tử vi thủ cung tài bạch, ở tốt nhất tình hình dưới, cũng cận chủ tài nguyên đầy đủ, cũng không chủ năng dành dụm. Đóng tử vi thiên về vu danh dự cùng quyền lực, không phải tài ngôi sao.

1) tài phú phạm vi rộng khắp: không chỉ có có tiền, có khác như cổ phiếu, thổ địa, phòng ốc các loại.

2) trừu tượng tính chất tài phú: như nhân thương lượng danh tiếng tín dụng mà vào tài

3) không sở trường so đo tiền tài: tiên thiên đúng tiền tài xử lý khuyết thiếu chuyên nghiệp khái niệm, nhân tử vi vi cung quan lộc chủ phi cung tài bạch chủ, do đó thân mình tài vận cũng không rất tràn đầy, nhưng như tử vi hóa khoa tức là thiên tài linh cảm.

4) người khác giúp đỡ thuận lợi: có thể thuận lợi hưởng thụ người khác tiền tài, như cha mẫu, huynh đệ, bằng hữu đám người cung cấp giúp đỡ.

5) bề ngoài thể diện đầy đủ: vạn nhất kinh thương thất bại, nhưng bề ngoài vẫn đang thể diện, như hào phòng, ô tô.

6) cái khác tinh diệu quan hệ:

Ⅰ. Tử vi thiên phủ thêm cát ngôi sao tắc tốt, chủ phúc lộc quyền uy.

Ⅱ. Tử vi phá quân như miếu vượng tắc vui mừng, nếu không tài phú trước khó sau dễ.

Ⅲ. Tử vi thất sát như thêm cát ngôi sao, người này có bộc phát cơ hội.

Tử vi ở cung tật ách

 
Tử vi thuộc thổ, chủ âm phân, cho nên vu tạng phủ vi tỳ, nhân thân hấp thu dinh dưỡng, chuyên lại tỳ thổ vận chuyển buôn bán, do đó từ tím hơi là được tri kỳ hấp thu dinh dưỡng tình huống, thảng vi [ không cầm quyền ], hoặc là “Cô quân “, cùng bị nhân tỳ thổ yếu mà bạng châu huyết khí hai mệt.

1) lúc tuổi già chú ý, cao huyết áp cập bệnh nhà giàu.

2) bất nhiễm lúc tai họa, nhưng như tử vi phá quân thả lạc hãm, vi huyết khí bất hòa bệnh trạng.

Tử vi ở cung thiên di

 
Tử vi ở cung thiên di có bách quan triều củng, tắc nên di chuyển, chủ có người đề bạt chắc có trợ lực, nếu vì không cầm quyền, hoặc là hình cung quân, tắc di chuyển về sau ngược lại chủ tổn thất, cô lập. Xuất ngoại được quý, cũng nên xuất ngoại làm mậu dịch, giao du rộng rãi, nhưng như cùng phá quân hoặc lục sát đồng cung, dễ bị tiểu nhân kị.

Tử vi ở cung nô bộc

 
Sẽ thúc ngựa người, ở quan hệ nhân mạch ở bên trong, kết giao mặt cao, như tử vi phá quân chủ trước không được tốt về sau may mắn, lại như tử vi lạc hãm thêm không trung, địa kiếp, chủ bằng hữu bị chia lìa.

Tử vi ở cung quan lộc

 
Tử vi ở cung sự nghiệp, chủ một mình đảm đương một phía. Nhưng lại cũng không ý tứ hàm xúc người có thể tự hành kinh doanh, cũng không chủ người nhưng vì đứng đầu. Trong tình huống bình thường cận chủ độc lập công tác, hoặc phụ trách nghành công tác.

1) cả đời sự nghiệp tâm mạnh, bởi vậy ngôi sao ở cung quan lộc đắc vị.

2) tử vi thiên phủ được cả danh và lợi.

3) tử vi thiên tướng làm quan thanh quý.

4) tử vi phá quân vất vả thành công, như vi võ tạ hơn có lợi.

5) tử vi thất sát nhưng vì quan tướng mệnh cách, hoặc hắc đạo lão Đại.

6) ngành sản xuất lấy học giả, công trình sư, hình giáo chính giới, chủ xí nghiệp quản đều có thể.

 
Tử vi ở cung điền trạch

 
Đã có sẵn gia nghiệp, từ đưa vượng cát, thêm tả hữu xương khúc Khôi Việt mới có thể miễn phá hao tổn, điền sản tươi tốt. Gia sát phá hao tổn bán của cải lấy tiền mặt, kiện tụng tranh cãi, niên hạn tới cung điền trạch phùng đây cùng luận.

1) tử vi vi cung quan lộc chủ, cho nên ở mệnh, trạch, tài mặc dù chủ tài, nhưng tài lai tài đi, cho nên gần tỏ vẻ năng lực quản lý tài sản mà thôi, đúng điền trạch vô ảnh hưởng to lớn.

2) là cao cấp nơi ở, cao lầu, thổ địa hoặc ở hơi cao nơi, hoặc phụ cận có nhà nước cơ quan.

3) tử vi thiên tướng lại có ngôi sao may mắn chủ điền viên bờ ruộng dọc ngang.

4) tử vi phá quân thành công có bại, thêm lục sát bại sản nghiệp tổ tiên.

5) tử vi phá quân, tử vi tham lang, tỏ vẻ ở phụ cận náo nhiệt.

Tử vi ở cung phúc đức

 
Tử vi là quý ngôi sao, nam mệnh không nên nhập cung phúc đức, chỉ đồ hưởng thụ, khuyết thiếu hùng tâm khát vọng. Nữ mệnh ở phúc đức vi tốt, nhân phúc đức vi nữ mệnh chi cơ.

1) được quý nhân cùng đến đỡ, nhất là lớn tuổi hoặc cao giai nhân sĩ tới trợ giúp.

2) thân mình cũng nhiệt tâm công ích, nhưng nội tâm hư không.

3) tử vi, thiên phủ hoặc thiên tướng hoặc thiên cơ đồng cung tốt nhất, như cùng phá quân cùng lục sát đồng cung góc quan tâm.

Tử vi ở cung phụ mẫu

 
Tử vi thủ cung phụ mẫu, họ Chủ Phụ mẫu có quyền uy. Nhưng như vô chúng cát triều củng, tắc cận chủ cha mẹ chủ quan, ở gia đình có bạo quân khuynh hướng, này quyền uy tính chất ở đây. Cho nên nếu gặp sát kị hình diệu, tắc chủ chính mình thơ ấu không vì cha mẹ bảo vệ, hoặc cha mẹ thường chủ quan mệnh lệnh, tả hữu ý chí của mình.

1) còn nhỏ cuộc sống dư dả, cha mẹ cũng chức vị cao, giữa cha con góc duyến đạm, nghiêm túc, đứa con sẽ cảm nhận được đến từ cha mẹ ở giữa tới sức ràng buộc.

2) tử vi cùng thiên phủ, thiên tướng, tham lang đồng cung giai họ Chủ Phụ mẫu thọ kiện.

3) tử vi lạc hãm hoặc cùng phá quân đồng cung hoặc thêm lục sát, giai chủ hình khắc.

Vận mệnh ăn khớp

 
Khiêm tốn: từ xưa khoe khoang thiện xạ người, chết vào tên, người thiện chiến chết vào lính, người bơi giỏi chìm đắm vu thủy, hư trúc mặc dù ở bên trong nhẹ bị tán có thể khiêm, tôn sư lễ có rửa chừng điển cố.

Vĩnh hằng: sao Bắc đẩu đấy ánh sáng lạnh không đột xuất, nhưng vĩnh cửu cố định, thường cây lạc đường người mang ra hiểm cảnh, tuệ tinh tia sáng chói mắt, lại chỉ được thế nhân trong nháy mắt tán thưởng. Bình thường quẻ hào ba từ nói: “Không bình thường này đức, hoặc thừa tới xấu hổ, trinh tiếc.”

Cao ngạo: học thuật sổ có ở đây không siểm không khinh, tử vi là đế quân, như thủ mệnh liền vọng lấy hoàng đế tự cho mình là, không biết đế có hiền quân ( như Chu Nguyên Chương ), hôn quân ( như Sùng Trinh ), bạo quân ( như Thuận Trị ), mất nước tới quân ( như Tuyên Thống ), nộp lên không siểm, dưới giao không khinh, tử bình bài xuất có người tứ trụ sắc bén, tài năng cao, lý nên thập phần phú quý, nhưng nhiều phúc trạch bất hậu. Cho nên vận mệnh đạo: cát thần rất lộ lên tranh đoạt làn gió, có thế dùng hết, có phúc hưởng hết, nãi không – biết cất chứa chi đạo. Dịch kinh đạo: sự không làm tẫn, thế không dùng hết, lời nói không nói tẫn, phúc không hưởng hết, lấy việc có ở đây không nơi tận cùng, ý tứ hàm xúc dài nhất. Còn đây là phát lên các loại nguyện, kết liễu lớp giữa duyến, hưởng thụ hạ đẳng phúc, trạch chỗ cao tọa, liền đất bằng phẳng lập, hướng khoan chỗ hành chi để ý.

 
 
Sao tử vi ở cung mệnh đấy tình yêu tiến công chiếm đóng

 
Sao tử vi tọa mệnh người thực thích thông minh lại phản ứng bén nhạy nhân, bình thường vừa gặp phải loại này minh mẫn nhân, tử vi tọa mệnh chính hắn ( nàng ) sẽ lưu lại thập phần ấn tượng khắc sâu cũng chờ mong tiếp theo gặp nhau cơ hội. Nếu là đụng phải hắn ( nàng ) không quyết định chắc chắn được thời điểm, có thể cho phân tích cập trần thuật, sẽ làm cho hắn ( nàng ) càng thêm tâm động. Bởi vậy chúng ta có thể nói phần lớn tử vi tọa mệnh giải đích động tình đều là thành lập ở đối phương trí năng phía trên, cũng bởi vì tử vi đấy tình yêu dẫn động điểm là trí năng, do đó ít xuất hiện nhất kiến chung tình thức câu chuyện tình yêu.

Mặt khác, tử vi là một viên rất đa tình ánh sao, hắn ( nàng ) nội tâm tình cảm giỏi thay đổi cũng thế sẽ làm cho đối phương đau đầu, sẽ cho người cảm thấy được có đứng núi này trông núi nọ đấy cảm giác, lúc này tử vi có không phần đích ra đa tình cùng lạm tình liền rất trọng yếu. Tử vi đúng tình yêu cũng thế thực kén chọn, có thể bị hắn ( nàng ) nhìn trúng nhân, tài hoa hoặc tướng mạo cũng tất nhiên có khá xuất chúng đấy điều kiện tài năng khiến cho hắn ( nàng ) đấy chú mục, hơn nữa bởi vì tử vi tọa mệnh người rất trọng thị luyến ái quyết định cuối cùng quyền, do đó bình thường đều sẽ dùng góc bị động tư thái đến yêu đương.

Trên cơ bản tử vi là nhìn mặt mũi như mạng nhân, yêu đương cũng không ngoại lệ, nếu có thể khiến hắn ( nàng ) cảm thấy ngươi đối với hắn ( nàng ) là trung tâm như một, hết thảy lấy hắn ( nàng ) làm trung tâm lời nói, hắn ( nàng ) sẽ thà rằng không cần lót bên trong áo hay chăn con sĩ diện đấy mặc cho ngươi bài bố, lại bởi vì hắn ( nàng ) cực sĩ diện, đạo tới nếu muốn ở trường hợp công khai anh anh em em là lúc, phải cân nhắc đến sẽ hay không khiến hắn ( nàng ) cảm thấy được có mặt mũi, nếu không thà rằng nhưng không làm gì thân thiết động tác hoặc nói ra thân mật lời nói.

Tử vi thực không thích hành vi tùy tiện bầu bạn, mà ngay cả thầm lén thân thiết hành vi cũng rất chú ý, hắn ( nàng ) thích lấy việc đều là hắn ( nàng ) chủ động, hai người một mình thời điểm thích dùng nhiệt tình ngôn ngữ tay chân để diễn tả hắn ( nàng ) đấy tình yêu.

Tử vi là một rất có gia tộc ý thức nhân, muốn làm hắn ( nàng ) đấy bầu bạn sẽ khiến hắn ( nàng ) cảm giác được quyết tâm của ngươi: “Sinh là người của hắn, tử là của hắn quỷ “, điểm ấy mặc kệ thiệt giả như thế nào đều muốn làm, bởi vì tử vi là một dung không được không phải “Người một nhà” đấy bầu bạn ác.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao tử vi ở thập nhị cung

Tử vi ở cung mệnh

 
Ưu điểm: ổn trọng lão thành, có lễ phép, hiếu khách, quảng giao du lịch, đối với người bố thí trông cậy vào thu về, nói một cách khác, này khẳng khái là có mục đích. Hiếu thuận cha mẹ, cả đời đắt cỡ nào nhân trợ, học nghệ nhiều là tinh, có ý nghĩ, có thể quật thân.

Tử vi ở thập nhị cung

Khuyết điểm: dễ dàng chịu người khác ngôn từ tới tả hữu, giỏi thay đổi, thường thường sửa đổi việc. Cả đời giai biểu hiện ở vật chất phương diện, đời sống tinh thần ngược lại rất trống nhẹ, thích kết giao so với chính mình có thân tâm nhân thổ, là nịnh nọt năng thủ. Dùng cao khác điêu đấy trạng thái theo đuổi, có phần bị mắc câu.

 
 
Có khí thế duy ngã độc tôn, đại biểu mãnh liệt ý thức của chính mình, cơ bản vận thế bên trong có tử vi, bình thường có tự tin mãnh liệt, đối với mình mong đợi cũng cao, bởi vậy thường có năng lực lãnh đạo hòa dục vọng, cũng so với để ý ánh mắt của người khác, mà thích sĩ diện.

(1) có đặc thù nào đó sở trường tới tiềm năng.

(2) về tinh thần có cảm giác cô độc, lúc tuổi già dũ rõ ràng, đặc biệt độc tọa vi quá mức.

(3) đứa con ít hoặc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hoặc thân thể không tốt, hoặc duyến yếu.

(4) con gái sanh non, khó sanh cơ hội trọng đại.

Tử vi ở cung huynh đệ

 
Huynh đệ phú quý hoặc gần quý, ngôi sao may mắn cùng, có thể y theo dựa vào. Thấy hai bên xương khúc Khôi Việt chư cát, huynh đệ có tài phú hòa địa vị, đối với mình có trợ lực. Gặp Kình Đà hỏa linh kiếp không thiên hình thất sát, có khắc, cảm tình khiếm hòa không cùng tâm, huynh đệ nội tâm cô đơn, sự nghiệp có rách nát.

(1) có huynh trưởng nhưng huynh đệ mỗi người chia lập, ngôi sao may mắn tụ, huynh đệ có vẻ quý, hung tinh chiếu cung, huynh đệ phòng tổn hại hình.

(2) tử vi thiên phủ, huynh đệ ba, bốn người.

(3) tử vi phá vận, huynh đệ có ba người, cũng có cùng cha khác mẹ hiện tượng. Như cung phụ mẫu gặp thiên phủ họ Chủ Phụ mẫu tình thâm.

Tử vi ở cung phu thê

 
Nam mệnh cung phu thê gặp tử vi người, bất luận ở cung nào độ, giai nghi thê tử có sự nghiệp. Nếu chỉ bà chủ gia đình, tức nhiều đem lãnh đạo lực phát huy tại gia đình, thậm chí biến thành khống chế trượng phu.

(1) phối ngẫu hiền đức, có trách nhiệm, thống trị dục, nhưng đựng cô ý, tức chính mình sẽ có bị áp chế cảm giác. Như mệnh cung may mắn ( vô lục sát, hóa kị ) thượng năng duy trì hôn nhân, nếu không có phần ở vận.

(2) tử vi thiên tướng chủ thiếu niên mỹ mãn vợ chồng, thê có trách nhiệm.

(3) tử vi phá quân chủ hình khắc.

(4) tử vi tham lang chủ hôn hôn nhân có tiểu nhân cập khúc chiết.

Tử vi tại tử nữ cung

 
Tử vi tại tử nữ cung, cùng chủ trễ có con, môn sinh đệ tử cùng với đi theo vãn bối của mình cũng chủ trễ được. Cũng lấy trễ được vi nên.

(1) trước được nữ nhân, đứa con vĩ đại.

(2) miếu vượng có tam nam hai nữ, lạc hãm gia sát chấm nhỏ nữ nhân có hai người.

(3) độc tọa thêm địa không, địa kiếp biểu hiện cô quân không con.

Tử vi ở cung tài bạch

 
Tử vi thủ cung tài bạch, ở tốt nhất tình hình dưới, cũng cận chủ tài nguyên đầy đủ, cũng không chủ năng dành dụm. Đóng tử vi thiên về vu danh dự cùng quyền lực, không phải tài ngôi sao.

1) tài phú phạm vi rộng khắp: không chỉ có có tiền, có khác như cổ phiếu, thổ địa, phòng ốc các loại.

2) trừu tượng tính chất tài phú: như nhân thương lượng danh tiếng tín dụng mà vào tài

3) không sở trường so đo tiền tài: tiên thiên đúng tiền tài xử lý khuyết thiếu chuyên nghiệp khái niệm, nhân tử vi vi cung quan lộc chủ phi cung tài bạch chủ, do đó thân mình tài vận cũng không rất tràn đầy, nhưng như tử vi hóa khoa tức là thiên tài linh cảm.

4) người khác giúp đỡ thuận lợi: có thể thuận lợi hưởng thụ người khác tiền tài, như cha mẫu, huynh đệ, bằng hữu đám người cung cấp giúp đỡ.

5) bề ngoài thể diện đầy đủ: vạn nhất kinh thương thất bại, nhưng bề ngoài vẫn đang thể diện, như hào phòng, ô tô.

6) cái khác tinh diệu quan hệ:

Ⅰ. Tử vi thiên phủ thêm cát ngôi sao tắc tốt, chủ phúc lộc quyền uy.

Ⅱ. Tử vi phá quân như miếu vượng tắc vui mừng, nếu không tài phú trước khó sau dễ.

Ⅲ. Tử vi thất sát như thêm cát ngôi sao, người này có bộc phát cơ hội.

Tử vi ở cung tật ách

 
Tử vi thuộc thổ, chủ âm phân, cho nên vu tạng phủ vi tỳ, nhân thân hấp thu dinh dưỡng, chuyên lại tỳ thổ vận chuyển buôn bán, do đó từ tím hơi là được tri kỳ hấp thu dinh dưỡng tình huống, thảng vi [ không cầm quyền ], hoặc là “Cô quân “, cùng bị nhân tỳ thổ yếu mà bạng châu huyết khí hai mệt.

1) lúc tuổi già chú ý, cao huyết áp cập bệnh nhà giàu.

2) bất nhiễm lúc tai họa, nhưng như tử vi phá quân thả lạc hãm, vi huyết khí bất hòa bệnh trạng.

Tử vi ở cung thiên di

 
Tử vi ở cung thiên di có bách quan triều củng, tắc nên di chuyển, chủ có người đề bạt chắc có trợ lực, nếu vì không cầm quyền, hoặc là hình cung quân, tắc di chuyển về sau ngược lại chủ tổn thất, cô lập. Xuất ngoại được quý, cũng nên xuất ngoại làm mậu dịch, giao du rộng rãi, nhưng như cùng phá quân hoặc lục sát đồng cung, dễ bị tiểu nhân kị.

Tử vi ở cung nô bộc

 
Sẽ thúc ngựa người, ở quan hệ nhân mạch ở bên trong, kết giao mặt cao, như tử vi phá quân chủ trước không được tốt về sau may mắn, lại như tử vi lạc hãm thêm không trung, địa kiếp, chủ bằng hữu bị chia lìa.

Tử vi ở cung quan lộc

 
Tử vi ở cung sự nghiệp, chủ một mình đảm đương một phía. Nhưng lại cũng không ý tứ hàm xúc người có thể tự hành kinh doanh, cũng không chủ người nhưng vì đứng đầu. Trong tình huống bình thường cận chủ độc lập công tác, hoặc phụ trách nghành công tác.

1) cả đời sự nghiệp tâm mạnh, bởi vậy ngôi sao ở cung quan lộc đắc vị.

2) tử vi thiên phủ được cả danh và lợi.

3) tử vi thiên tướng làm quan thanh quý.

4) tử vi phá quân vất vả thành công, như vi võ tạ hơn có lợi.

5) tử vi thất sát nhưng vì quan tướng mệnh cách, hoặc hắc đạo lão Đại.

6) ngành sản xuất lấy học giả, công trình sư, hình giáo chính giới, chủ xí nghiệp quản đều có thể.

 
Tử vi ở cung điền trạch

 
Đã có sẵn gia nghiệp, từ đưa vượng cát, thêm tả hữu xương khúc Khôi Việt mới có thể miễn phá hao tổn, điền sản tươi tốt. Gia sát phá hao tổn bán của cải lấy tiền mặt, kiện tụng tranh cãi, niên hạn tới cung điền trạch phùng đây cùng luận.

1) tử vi vi cung quan lộc chủ, cho nên ở mệnh, trạch, tài mặc dù chủ tài, nhưng tài lai tài đi, cho nên gần tỏ vẻ năng lực quản lý tài sản mà thôi, đúng điền trạch vô ảnh hưởng to lớn.

2) là cao cấp nơi ở, cao lầu, thổ địa hoặc ở hơi cao nơi, hoặc phụ cận có nhà nước cơ quan.

3) tử vi thiên tướng lại có ngôi sao may mắn chủ điền viên bờ ruộng dọc ngang.

4) tử vi phá quân thành công có bại, thêm lục sát bại sản nghiệp tổ tiên.

5) tử vi phá quân, tử vi tham lang, tỏ vẻ ở phụ cận náo nhiệt.

Tử vi ở cung phúc đức

 
Tử vi là quý ngôi sao, nam mệnh không nên nhập cung phúc đức, chỉ đồ hưởng thụ, khuyết thiếu hùng tâm khát vọng. Nữ mệnh ở phúc đức vi tốt, nhân phúc đức vi nữ mệnh chi cơ.

1) được quý nhân cùng đến đỡ, nhất là lớn tuổi hoặc cao giai nhân sĩ tới trợ giúp.

2) thân mình cũng nhiệt tâm công ích, nhưng nội tâm hư không.

3) tử vi, thiên phủ hoặc thiên tướng hoặc thiên cơ đồng cung tốt nhất, như cùng phá quân cùng lục sát đồng cung góc quan tâm.

Tử vi ở cung phụ mẫu

 
Tử vi thủ cung phụ mẫu, họ Chủ Phụ mẫu có quyền uy. Nhưng như vô chúng cát triều củng, tắc cận chủ cha mẹ chủ quan, ở gia đình có bạo quân khuynh hướng, này quyền uy tính chất ở đây. Cho nên nếu gặp sát kị hình diệu, tắc chủ chính mình thơ ấu không vì cha mẹ bảo vệ, hoặc cha mẹ thường chủ quan mệnh lệnh, tả hữu ý chí của mình.

1) còn nhỏ cuộc sống dư dả, cha mẹ cũng chức vị cao, giữa cha con góc duyến đạm, nghiêm túc, đứa con sẽ cảm nhận được đến từ cha mẹ ở giữa tới sức ràng buộc.

2) tử vi cùng thiên phủ, thiên tướng, tham lang đồng cung giai họ Chủ Phụ mẫu thọ kiện.

3) tử vi lạc hãm hoặc cùng phá quân đồng cung hoặc thêm lục sát, giai chủ hình khắc.

Vận mệnh ăn khớp

 
Khiêm tốn: từ xưa khoe khoang thiện xạ người, chết vào tên, người thiện chiến chết vào lính, người bơi giỏi chìm đắm vu thủy, hư trúc mặc dù ở bên trong nhẹ bị tán có thể khiêm, tôn sư lễ có rửa chừng điển cố.

Vĩnh hằng: sao Bắc đẩu đấy ánh sáng lạnh không đột xuất, nhưng vĩnh cửu cố định, thường cây lạc đường người mang ra hiểm cảnh, tuệ tinh tia sáng chói mắt, lại chỉ được thế nhân trong nháy mắt tán thưởng. Bình thường quẻ hào ba từ nói: “Không bình thường này đức, hoặc thừa tới xấu hổ, trinh tiếc.”

Cao ngạo: học thuật sổ có ở đây không siểm không khinh, tử vi là đế quân, như thủ mệnh liền vọng lấy hoàng đế tự cho mình là, không biết đế có hiền quân ( như Chu Nguyên Chương ), hôn quân ( như Sùng Trinh ), bạo quân ( như Thuận Trị ), mất nước tới quân ( như Tuyên Thống ), nộp lên không siểm, dưới giao không khinh, tử bình bài xuất có người tứ trụ sắc bén, tài năng cao, lý nên thập phần phú quý, nhưng nhiều phúc trạch bất hậu. Cho nên vận mệnh đạo: cát thần rất lộ lên tranh đoạt làn gió, có thế dùng hết, có phúc hưởng hết, nãi không – biết cất chứa chi đạo. Dịch kinh đạo: sự không làm tẫn, thế không dùng hết, lời nói không nói tẫn, phúc không hưởng hết, lấy việc có ở đây không nơi tận cùng, ý tứ hàm xúc dài nhất. Còn đây là phát lên các loại nguyện, kết liễu lớp giữa duyến, hưởng thụ hạ đẳng phúc, trạch chỗ cao tọa, liền đất bằng phẳng lập, hướng khoan chỗ hành chi để ý.

 
 
Sao tử vi ở cung mệnh đấy tình yêu tiến công chiếm đóng

 
Sao tử vi tọa mệnh người thực thích thông minh lại phản ứng bén nhạy nhân, bình thường vừa gặp phải loại này minh mẫn nhân, tử vi tọa mệnh chính hắn ( nàng ) sẽ lưu lại thập phần ấn tượng khắc sâu cũng chờ mong tiếp theo gặp nhau cơ hội. Nếu là đụng phải hắn ( nàng ) không quyết định chắc chắn được thời điểm, có thể cho phân tích cập trần thuật, sẽ làm cho hắn ( nàng ) càng thêm tâm động. Bởi vậy chúng ta có thể nói phần lớn tử vi tọa mệnh giải đích động tình đều là thành lập ở đối phương trí năng phía trên, cũng bởi vì tử vi đấy tình yêu dẫn động điểm là trí năng, do đó ít xuất hiện nhất kiến chung tình thức câu chuyện tình yêu.

Mặt khác, tử vi là một viên rất đa tình ánh sao, hắn ( nàng ) nội tâm tình cảm giỏi thay đổi cũng thế sẽ làm cho đối phương đau đầu, sẽ cho người cảm thấy được có đứng núi này trông núi nọ đấy cảm giác, lúc này tử vi có không phần đích ra đa tình cùng lạm tình liền rất trọng yếu. Tử vi đúng tình yêu cũng thế thực kén chọn, có thể bị hắn ( nàng ) nhìn trúng nhân, tài hoa hoặc tướng mạo cũng tất nhiên có khá xuất chúng đấy điều kiện tài năng khiến cho hắn ( nàng ) đấy chú mục, hơn nữa bởi vì tử vi tọa mệnh người rất trọng thị luyến ái quyết định cuối cùng quyền, do đó bình thường đều sẽ dùng góc bị động tư thái đến yêu đương.

Trên cơ bản tử vi là nhìn mặt mũi như mạng nhân, yêu đương cũng không ngoại lệ, nếu có thể khiến hắn ( nàng ) cảm thấy ngươi đối với hắn ( nàng ) là trung tâm như một, hết thảy lấy hắn ( nàng ) làm trung tâm lời nói, hắn ( nàng ) sẽ thà rằng không cần lót bên trong áo hay chăn con sĩ diện đấy mặc cho ngươi bài bố, lại bởi vì hắn ( nàng ) cực sĩ diện, đạo tới nếu muốn ở trường hợp công khai anh anh em em là lúc, phải cân nhắc đến sẽ hay không khiến hắn ( nàng ) cảm thấy được có mặt mũi, nếu không thà rằng nhưng không làm gì thân thiết động tác hoặc nói ra thân mật lời nói.

Tử vi thực không thích hành vi tùy tiện bầu bạn, mà ngay cả thầm lén thân thiết hành vi cũng rất chú ý, hắn ( nàng ) thích lấy việc đều là hắn ( nàng ) chủ động, hai người một mình thời điểm thích dùng nhiệt tình ngôn ngữ tay chân để diễn tả hắn ( nàng ) đấy tình yêu.

Tử vi là một rất có gia tộc ý thức nhân, muốn làm hắn ( nàng ) đấy bầu bạn sẽ khiến hắn ( nàng ) cảm giác được quyết tâm của ngươi: “Sinh là người của hắn, tử là của hắn quỷ “, điểm ấy mặc kệ thiệt giả như thế nào đều muốn làm, bởi vì tử vi là một dung không được không phải “Người một nhà” đấy bầu bạn ác.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button