Tử vi

Lục sát tinh: Kình Đà hỏa linh không kiếp nhập mệnh cung

Sao kình dương, nhập mệnh hình thô, gặp hình mặt mày hốc hác. Kiên cường quả quyết, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, mưu kế nhiều, vui mừng nhập tứ khố địa, vui mừng tây bắc sinh ra. Bất lợi kiến nhật nguyệt, chủ khắc phối ngẫu. Xương khúc đồng cung chủ có vệt, ám nốt ruồi. Mão dậu hãm địa, bị ra hình tổn thương. Kình dương cũng chủ cô, nữ mệnh vào miếu cát, hãm địa kiểu chỉ, bất lợi cảm tình. Ngọ cung cùng văn xương cùng bất lợi cảm tình. Lại, không mừng thiên hình đồng cung.

Kình dương vi võ tinh, nam mệnh cùng quyền ngôi sao đồng cung quan võ đại lợi. Kình dương vi bắc đẩu di động ngôi sao, nữ mệnh gặp là ngại cảm tình không ổn định.

Kình dương không mừng nhập cung thân, chủ cả đời môn thủ công, việc nặng. Lại hoặc cùng máy móc có quan hệ, lại hoặc việc tốn thể lực, tóm lại không rỗi rãnh, thả nhiều hình tổn thương tới hiểm.

Bạn đang xem: Lục sát tinh: Kình Đà hỏa linh không kiếp nhập mệnh cung

Kình dương nhập hạn, tứ mộ địa chủ hậu tích bạc phát, gặp chư cát tài Quan hiển đạt. Hãm địa chủ rách nát, hình tổn thương.

Sao đà la hóa khí vi kị, nhập mệnh chủ lấy việc dụng tâm, tính tình chậm. Vào miếu thân hùng hình thô, tính cách kiên cường, khí cao, làm việc lui hối, có đầu không có đuôi. Vui mừng nhập tứ mộ địa. Đà la sợ nhất cùng sao hóa kỵ đồng cung, chủ sự sự không như ý, hoặc thập phần lo lắng.

Đà la nam mệnh miếu địa không tệ, hãm địa chủ tuyển võ mồm, sự không hài lòng. Nhưng là chủ ở có nghiên cứu năng lực. Nữ mệnh miếu địa mỹ dung, nhưng gặp sát quá nhiều hồng nhan bạc mệnh.

Sao đà la nhập hạn, lấy việc luận bàn đà. Nhiều chuyện, cản trở.

Đốm lửa tính cách kiên cường mạnh hơn chúng, nhập mệnh gắn bó dễ có tổn thương, bộ lông khác thường, thường có tóc quăn người. Vui mừng tham lang đồng cung, chư tinh không mừng. Gặp kình dương vi kích phát, nhưng tổn thương có sát khí, gặp kị tổn thương chủ suy sụp thương tổn. Nếu chủ tinh đình trệ, chủ rời nhà ra tự, cha mẹ không thân. Nữ mệnh tâm địa độc ác bên trong ngoan ngoại nhẹ giả dối, lăng phu khắc tử. Chỉ vì tính tình rất khô, không chịu nổi tính tình.

Đốm lửa nhập cung thân, một sinh thay đổi thất thường, khó thủ thanh nhàn.

Dần ngọ tuất nhân nên, thân tử thìn nhân hãm tai họa tiếc khốn đốn, tị dậu sửu nhân được địa cát, hợi mão chưa nhân ích lợi, cát đa mập ra.

Đốm lửa nhập hạn, gặp cát chủ đột phát chuyện tốt, càng như sấm, phú quý danh dương. Lạc hãm gia sát, chủ mất máu thoát, là phi thường có, tai bay vạ gió.

Linh tinh tính độc gan lớn, gặp cát mặc dù phú quý không bền. Linh tinh góc đốm lửa càng có kiên nhẫn, nhưng tổng bị vây không thể nhịn được nữa bên cạnh, nội tại ẩn ẩn cuồng táo. Cũng vui mừng tham lang. Cùng đà la cùng chủ ma luyện, trước khó sau dễ, nam mệnh nhập gấp gáp có uy quyền, nữ mệnh chủ diễm lệ, nhưng cảm tình bất lợi, dễ có hình tổn thương, hình khắc.

Linh tinh nhập thân, cả đời khó có ngày yên tĩnh, hoặc thể lực trọng lực sống nhiều.

Linh tinh vui mừng dần ngọ tuất nhân, cũng lợi nhuận người sống ở đông nam.

Linh tinh nhập hạn, phòng gian nan được việc đã có thị phi. Gặp sát chủ nhiều tai nạn tổn thương. Gặp tham lang cát hóa, tắc chủ đột nhiên chuyện tốt sự. Nhưng nếu chỉnh thể vận thế không lành, tắc chủ nhẹ phát một hồi.

Địa không, không vong chi thần, tính ác làm việc hư không, không được chính đạo, thành bại đa đoan, không tụ tài, lui tổ vinh xương, khoảng không nhiều không lành. Được gọi là đoạn kiều sát, chủ đột nhiên chi tai họa, thất bại. Hiện giờ thời đại, thường thường chủ có sáng tạo. Có sáng tạo, Hạng Võ anh hùng, hạn đến không trung mà tang nước. Lợi nhuận thiết kế sư các chức nghiệp, bất lợi thật kiền gia. Nữ mệnh địa không nhập mệnh, chủ tinh thần hư không. Nên tu tôn giáo. Địa không nhập cung thân, chủ cả đời nhiều khúc chiết suy sụp.

Địa không nhập hạn, chủ rách nát điền trang, tiền tài bất lợi, đồ thất lạc. Phùng hình sát ngôi sao, có rớt tổn thương buồn.

Địa kiếp, cái gọi là kiếp sát chi thần, tính ác, nhập mệnh làm việc sơ cuồng, động tĩnh tăng ác, không được chính đạo, vi tà hoang vắng việc. Cùng địa không cùng loại, đều đại biểu quái dị, đột nhiên, thất bại, nhưng khác nhau ở chỗ, địa không thiên về vu tinh thần hư không, địa kiếp thiên về vu vật chất tổn thất. Chốn cũ khoảng không lại càng không lợi nhuận cảm tình, địa kiếp càng không lợi tức tài. Địa kiếp nhập cung thân, chủ rủi ro liên tục.

Địa kiếp nhập hạn, chủ rủi ro, mọc lan tràn tới chi tiết.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Lục sát tinh: Kình Đà hỏa linh không kiếp nhập mệnh cung

Sao kình dương, nhập mệnh hình thô, gặp hình mặt mày hốc hác. Kiên cường quả quyết, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, mưu kế nhiều, vui mừng nhập tứ khố địa, vui mừng tây bắc sinh ra. Bất lợi kiến nhật nguyệt, chủ khắc phối ngẫu. Xương khúc đồng cung chủ có vệt, ám nốt ruồi. Mão dậu hãm địa, bị ra hình tổn thương. Kình dương cũng chủ cô, nữ mệnh vào miếu cát, hãm địa kiểu chỉ, bất lợi cảm tình. Ngọ cung cùng văn xương cùng bất lợi cảm tình. Lại, không mừng thiên hình đồng cung.

Kình dương vi võ tinh, nam mệnh cùng quyền ngôi sao đồng cung quan võ đại lợi. Kình dương vi bắc đẩu di động ngôi sao, nữ mệnh gặp là ngại cảm tình không ổn định.

Kình dương không mừng nhập cung thân, chủ cả đời môn thủ công, việc nặng. Lại hoặc cùng máy móc có quan hệ, lại hoặc việc tốn thể lực, tóm lại không rỗi rãnh, thả nhiều hình tổn thương tới hiểm.

Kình dương nhập hạn, tứ mộ địa chủ hậu tích bạc phát, gặp chư cát tài Quan hiển đạt. Hãm địa chủ rách nát, hình tổn thương.

Sao đà la hóa khí vi kị, nhập mệnh chủ lấy việc dụng tâm, tính tình chậm. Vào miếu thân hùng hình thô, tính cách kiên cường, khí cao, làm việc lui hối, có đầu không có đuôi. Vui mừng nhập tứ mộ địa. Đà la sợ nhất cùng sao hóa kỵ đồng cung, chủ sự sự không như ý, hoặc thập phần lo lắng.

Đà la nam mệnh miếu địa không tệ, hãm địa chủ tuyển võ mồm, sự không hài lòng. Nhưng là chủ ở có nghiên cứu năng lực. Nữ mệnh miếu địa mỹ dung, nhưng gặp sát quá nhiều hồng nhan bạc mệnh.

Sao đà la nhập hạn, lấy việc luận bàn đà. Nhiều chuyện, cản trở.

Đốm lửa tính cách kiên cường mạnh hơn chúng, nhập mệnh gắn bó dễ có tổn thương, bộ lông khác thường, thường có tóc quăn người. Vui mừng tham lang đồng cung, chư tinh không mừng. Gặp kình dương vi kích phát, nhưng tổn thương có sát khí, gặp kị tổn thương chủ suy sụp thương tổn. Nếu chủ tinh đình trệ, chủ rời nhà ra tự, cha mẹ không thân. Nữ mệnh tâm địa độc ác bên trong ngoan ngoại nhẹ giả dối, lăng phu khắc tử. Chỉ vì tính tình rất khô, không chịu nổi tính tình.

Đốm lửa nhập cung thân, một sinh thay đổi thất thường, khó thủ thanh nhàn.

Dần ngọ tuất nhân nên, thân tử thìn nhân hãm tai họa tiếc khốn đốn, tị dậu sửu nhân được địa cát, hợi mão chưa nhân ích lợi, cát đa mập ra.

Đốm lửa nhập hạn, gặp cát chủ đột phát chuyện tốt, càng như sấm, phú quý danh dương. Lạc hãm gia sát, chủ mất máu thoát, là phi thường có, tai bay vạ gió.

Linh tinh tính độc gan lớn, gặp cát mặc dù phú quý không bền. Linh tinh góc đốm lửa càng có kiên nhẫn, nhưng tổng bị vây không thể nhịn được nữa bên cạnh, nội tại ẩn ẩn cuồng táo. Cũng vui mừng tham lang. Cùng đà la cùng chủ ma luyện, trước khó sau dễ, nam mệnh nhập gấp gáp có uy quyền, nữ mệnh chủ diễm lệ, nhưng cảm tình bất lợi, dễ có hình tổn thương, hình khắc.

Linh tinh nhập thân, cả đời khó có ngày yên tĩnh, hoặc thể lực trọng lực sống nhiều.

Linh tinh vui mừng dần ngọ tuất nhân, cũng lợi nhuận người sống ở đông nam.

Linh tinh nhập hạn, phòng gian nan được việc đã có thị phi. Gặp sát chủ nhiều tai nạn tổn thương. Gặp tham lang cát hóa, tắc chủ đột nhiên chuyện tốt sự. Nhưng nếu chỉnh thể vận thế không lành, tắc chủ nhẹ phát một hồi.

Địa không, không vong chi thần, tính ác làm việc hư không, không được chính đạo, thành bại đa đoan, không tụ tài, lui tổ vinh xương, khoảng không nhiều không lành. Được gọi là đoạn kiều sát, chủ đột nhiên chi tai họa, thất bại. Hiện giờ thời đại, thường thường chủ có sáng tạo. Có sáng tạo, Hạng Võ anh hùng, hạn đến không trung mà tang nước. Lợi nhuận thiết kế sư các chức nghiệp, bất lợi thật kiền gia. Nữ mệnh địa không nhập mệnh, chủ tinh thần hư không. Nên tu tôn giáo. Địa không nhập cung thân, chủ cả đời nhiều khúc chiết suy sụp.

Địa không nhập hạn, chủ rách nát điền trang, tiền tài bất lợi, đồ thất lạc. Phùng hình sát ngôi sao, có rớt tổn thương buồn.

Địa kiếp, cái gọi là kiếp sát chi thần, tính ác, nhập mệnh làm việc sơ cuồng, động tĩnh tăng ác, không được chính đạo, vi tà hoang vắng việc. Cùng địa không cùng loại, đều đại biểu quái dị, đột nhiên, thất bại, nhưng khác nhau ở chỗ, địa không thiên về vu tinh thần hư không, địa kiếp thiên về vu vật chất tổn thất. Chốn cũ khoảng không lại càng không lợi nhuận cảm tình, địa kiếp càng không lợi tức tài. Địa kiếp nhập cung thân, chủ rủi ro liên tục.

Địa kiếp nhập hạn, chủ rủi ro, mọc lan tràn tới chi tiết.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button