Tử vi

Suy luận ly hôn chi nhân từ giải nghĩa

Suy luận ly hôn chi nhân từ giải nghĩa

Lấy đại nạn cung phu thê cùng năm xưa cung phu thê tứ hóa cùng chuyển hóa gia dĩ trinh thám phân tích nhân quả của nó quan hệ

Khả phỏng đoán khi nào ly hôn

Bạn đang xem: Suy luận ly hôn chi nhân từ giải nghĩa

Ly hôn tới nguyên nhân

Ly hôn quá trình

Sớm tụ sớm tan

Hoành sinh nhánh tiết lôi lôi kéo kéo

Hôn nhân kỳ thật một nửa đã là thiên định ( bao hàm đối tượng thời gian ) [ hành vận ] đến thường thường không phải do mình

Chỉ có [ hiểu số mệnh con người ] sau khi như thế nào [ xu cát ] [ tránh hung ] đi kinh doanh tình cảm vợ chồng ( này một nửa là mệnh chủ có thể chọn lựa )

< xem [ vợ chồng ]( canh thân )> thái dương tự hóa lộc cự môn + văn xương

Can của phu canh thái dương tự hóa lộc

Can của phu canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản tài ]( mậu ngọ ) phi hóa kỵ nhập [ tài phúc tuyến ] đã bãi rõ ràng vợ chồng tới đối đãi không tốt

Đây hóa tượng cũng bày phối ngẫu trọng tài

Văn xương vợ chồng ở thân được địa văn khúc tọa tài bạch vợ chồng cùng tiến hành nghệ văn công tác nhưng cảm tình làm phức tạp nhiều

[ kị chuyển kị ] tài làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản mạng ] nói rõ vợ chồng cuối cùng tất nhiên chia ly

Thiên cơ phi hóa kỵ nhập [ bản mạng ] phối ngẫu nhìn trúng mệnh chủ tới tài mà dính đến ( đầu hoài tống bão kết hôn )

[ bản mạng ] trùng điệp [ thầy thuốc ] thả gặp thiên cơ sinh kỵ lại thiên lương tự hóa lộc này là [ lộc ra ] ( sớm tụ sớm tan )

[ thầy thuốc ]( nhâm tuất ) thiên cơ sinh kỵ thiên lương tự hóa lộc [ xem khí pháp ] chi yếu quyết vị trí

Cung phu thê tọa song sao hóa trong đó một viên tự hóa tượng này cũng biết này hôn nhân sẽ phát sinh vấn đề thả nhất định sẽ phát sinh

Phi hóa kỵ nhập [ bản mạng ] trùng [ bản thiên ] < thiên di vi phu tới tài > cũng bày phối ngẫu không chiếm được tiền tài hoặc không muốn tiền

Năm xưa 29 [ lưu mệnh 29] hồi [ thầy thuốc ] tới [ lộc kị ] trùng năm này vợ chồng khó yên ổn

[ lưu phu 29] ở [ bản quan ]( giáp dần ) cung vô chính diệu [ lưu phu 29] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản phu ]( canh thân )

Gặp thái dương tự hóa lộc hình thành [ song kị ] quay về trùng [ lưu phu ] năm này ly hôn

( phá quân tọa mệnh nhâm thân mình năm xấu giờ sinh nhân )

Âm nữ nhân đại nạn thuận hành thứ ba đại nạn (24~33) [ cung mệnh đại hạn ] ở [ bản phúc ]( giáp tuất ) liêm trinh tự hóa lộc tự hóa là ( bản bị ) chủ biến

[ đại nạn vợ chồng ] ở [ bản mạng ]( nhâm thân )

[ thầy thuốc ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản thiên ]( bính dần ) trùng phá vũ khúc lộc năm sinh song kị trùng [ bản mạng ]( nhâm thân ) ( cũng thế từ trùng [ thầy thuốc ])

< xem vũ khúc hóa kị rơi cung [ kị chuyển kị ]>

[ kị chuyển kị ] thiên bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ bản phúc ]( giáp tuất ) phùng liêm trinh tự hóa lộc này là [ lộc ra ] ( thầy thuốc hôn nhân không duyên )

[ bản phúc ]( giáp tuất ) là [ năm xưa 26 chi lưu phu ] lưu phu tự hóa lộc ( lộc ra ) tượng này là song phương hiệp nghị ly hôn

Xem năm xưa 25[ lưu mệnh ] ở [ bổn điền ]( ất hợi )

[ lưu thiên 25]( kỉ tỵ ) ( trùng điệp [ vở ]+[ đại tật ]+ lưu thiên 25) phùng văn khúc sinh kỵ thả tự hóa kị này là [ kị xuất ]

Đây cung là [ vở ]( hoa đào vị trí ) văn khúc sinh kỵ tự hóa kị nãi cảm tình ra quỹ nàng này đi tường gặp ở ngoài tạo thành ly hôn nguyên nhân chính

( cự môn tọa mệnh canh thìn ất năm dậu giờ sinh nhân )

Âm nam đại nạn đi ngược chiều thứ ba đại nạn (24~33) [ cung mệnh đại hạn ] ở [ bản phu ]( mậu dần )

Tọa thiên cơ lộc năm sinh thả tự hóa kị thái âm sinh kỵ thả tự hóa quyền

([ bản phu ]( mậu dần ) cũng thế [ thầy thuốc ]( mậu tử ) tới phúc đức vị trí )

Bày bản thứ ba đại nạn vợ chồng giữa tất có trong tình cảm tranh chấp hiện tượng ( thùy tượng ) ( cự môn tọa mệnh canh thìn ất sinh năm nhân )

[ đại nạn vợ chồng ] ở [ bản tài ]( mậu tử )

[ thầy thuốc ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản phu ] này là [ quy vị trí ] nhưng trùng xé trời cơ lộc năm sinh tình cảm vợ chồng tất nhiên sinh biến

Phi hóa kỵ nhập [ bản phu ]( trùng điệp [ thiên mệnh ]) phùng thiên cơ tự hóa kị cấu thành [ lui mã kị ]

Cho nên đây [ thầy thuốc ] làm biến thành thiên cơ hóa kị nhân [ lui mã kị ] lui về [ thầy thuốc ]

Hình thành [ thầy thuốc tự hóa kị ] kị xuất ( biểu hiện bản hạn nội vợ chồng duyên tận hiện ra )

Năm xưa 25 [ lưu mệnh ] ở [ bản tật ]( Đinh Hợi ) trùng điệp [ đại nạn đứa con ]

Kể trên lui về [ thầy thuốc ]( mậu tử ) ngày cơ tự hóa kị trùng [ bản phúc ]( nhâm ngọ ) trùng điệp lưu tật 25

Cho nên năm xưa 25 là hôn nhân kết thúc tới ứng vài năm ( năm xưa 25 mệnh chủ đưa nguyên phối tóc thê bỏ rơi )

( tham lang tọa mệnh mậu tử ất năm dần giờ sinh nhân )

Âm nữ nhân đại nạn thuận hành thứ ba đại nạn (26~35) cung mệnh đại hạn ở bản phúc ( mậu dần )

[ bản phu ]( bính tuất ) liêm trinh tự hóa kị đây kị trùng [ bản quan ]( canh thìn )

Nếu đây cung vị trở thành [ đại nạn phúc đức ] phúc đức ( nam ) chịu trùng

Nữ mệnh nam nhân ( phu ) chịu trùng hữu hạn nội ly dị giống

Năm xưa 30 lưu mệnh đi vào [ bản mạng ]( mậu tử )

[ đại nạn ] tới tài phúc tuyến trùng điệp [ năm xưa ] phu quân Quan tuyến

[ năm xưa ] phu Quan tuyến chịu trùng ly hôn tới ứng số với năm đó

( võ tham tọa mệnh tân sửu tân năm hợi giờ sinh nhân )

Âm nữ nhân đại nạn thuận hành thứ ba đại nạn (25~34) cung mệnh đại hạn ở bản phúc ( tân mão ) tọa văn khúc sinh khoa thả tự hóa khoa

Cung phu thê tọa văn xương sinh kỵ ( kỷ hợi )

[ bản phu ] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ phúc đức ]( tân mão ) gặp văn khúc sinh khoa thả tự hóa khoa

Cung mệnh đại hạn đi vào [ phúc đức ] thế tất dẫn phát tình cảm vợ chồng sinh biến

Can của phu văn khúc hóa kị trùng bản tài ( đinh dậu ) năm xưa 31 đi vào ( đinh dậu ) này là ứng số chi niên

Mặt khác quan sát đại nạn cung phu thê ở bản mạng ( tân sửu )

[ thầy thuốc ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản phu ]( kỷ hợi )

Lấy [ kị truy kị ] văn khúc hóa kị nhập bản phúc ( tân mão ) trùng bản tài ( đinh dậu ) trùng điệp lưu mệnh 31

Ấn chứng năm đó vợ chồng ly dị

( thiên lương tọa mệnh canh tử bính năm dần giờ sinh nhân )

Dương nam đại nạn thuận hành thứ sáu đại hạn (55~64) cung mệnh đại hạn đi vào bản nô ( quý tị )

Thì đại nạn điền trạch trùng điệp bản tài ( bính thân )

Trước thuật bản can của phu thiên cơ hóa kị nhập tài ( bính thân )

Đại nạn điền trạch hồi can của phu thiên cơ hóa kị trùng vợ chồng hội là trong nhà tài sản hiện tiền các loại xử lý vấn đề dẫn phát phong ba

Đại nạn vợ chồng trùng điệp bổn điền ( tân mão )

[ thầy thuốc ] tân làm cự môn hóa lộc nhập bản phu ( mậu tuất )

Mà [ thầy thuốc ] tân làm văn xương hóa kị thì nhập [ bản tài ]( bính thân ) vợ chồng là gia tài lên tranh chấp

Trùng hợp [ bản phu ] thiên cơ hóa kị cùng [ thầy thuốc ] văn xương hóa kị đều vào [ bản tài ]( bính thân ) trùng điệp lưu mệnh 55

Là cho nên năm đó gia đình tranh tài nổi gió ba thậm chí ly dị cũng không ngoài dự liệu

[ đại nạn vợ chồng ]( Đinh Mão ) can đinh cự môn hóa kị nhập [ bổn điền ] trùng [ vở ]( bính tý ) [ năm xưa 31 cung mệnh ] đi vào [ vở ]( bính tý )

Xem năm đó [ lưu phu ] nhập [ bản tật ]( giáp tuất ) phùng thái dương sinh kỵ thả tự hóa kị này là [ kị xuất ]

Cảm tình lưu không được ( năm đó 31 cùng phối ngẫu ly hôn )

[ đại nạn vợ chồng ] ở [ bản tài ]( mậu thân ) phá quân độc thủ [ thầy thuốc ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản mạng ]( trùng điệp lưu mệnh 28)

Nhưng [ thầy thuốc ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản nô ]( ất tị ) cũng thế [ thầy thuốc người ấy nữ nhân ]

Trùng [ bản Huynh ]( tân hợi ) ( trùng điệp tổ phụ ) cũng thế trùng [ thầy thuốc tới điền trạch ]

[ lưu mệnh 28] trùng điệp [ bản mạng ] này [ lưu phu 28] ở [ bản phu ]( canh tuất )

[ lưu phu 28] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phụ ]( quý xấu ) gặp cự môn sinh kỵ hình thành [ song kị ] trùng [ bản tật ]( trùng điệp [ lưu tật 28])

[ lưu phu ] hóa kị trùng [ bản tật ]+[ lưu tật 28] hôn nhân duyên đã tận cho nên năm đó ly hôn

[ đại nạn vợ chồng ] trùng điệp [ bổn điền ]( tân mão )

Con mắt 364

[ thầy thuốc ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản phu ]( mậu tuất )

Mà [ thầy thuốc ] tân làm văn xương hóa kị thì nhập [ bản tài ]( bính thân ) vợ chồng là gia tài lên tranh chấp

Trùng hợp [ bản phu ] thiên cơ hóa kị cùng [ thầy thuốc ] văn xương hóa kị đều vào [ bản tài ]( bính thân ) trùng điệp [ lưu mệnh 55]

Là cho nên năm đó gia đình tranh tài nổi gió ba thậm chí ly dị cũng không ngoài dự liệu

Âm nữ nhân đại nạn thuận hành thứ sáu đại hạn (52~61) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản nô ]( canh ngọ ) tọa mệnh làm cự môn hóa kị

Công phu 294

Thả [ đại quan ] trùng điệp [ vở ]( giáp tuất ) tọa văn khúc sinh kỵ thái dương tự hóa kị tất nhiên hội nhân thính tín [ chúng sinh ]

Chịu bằng hữu dẫn dụ mà bị bắt mệt tổn tài ([ lớn tài ] phùng thiên hình )

[ đại quan ] tọa văn khúc sinh kỵ thái dương tự hóa kị song kị trùng [ thầy thuốc ]( mậu thìn ) đây hạn e rằng có vợ chồng ly dị tới có thể

[ lớn tài ]( bính dần ) tọa thiên hình bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ bản quan ]( kỉ tỵ ) trùng điệp [ đại huynh ] gặp không kiếp

Đây hạn tới tiền tài toàn bộ đầu nhập sự nghiệp

Thả nhân [ đại huynh ][ lớn tài tới điền ] phùng không kiếp tất nhiên tài khố phá một bần như tẩy ( tài vận rất kém cỏi )

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Suy luận ly hôn chi nhân từ giải nghĩa

Suy luận ly hôn chi nhân từ giải nghĩa

Lấy đại nạn cung phu thê cùng năm xưa cung phu thê tứ hóa cùng chuyển hóa gia dĩ trinh thám phân tích nhân quả của nó quan hệ

Khả phỏng đoán khi nào ly hôn

Ly hôn tới nguyên nhân

Ly hôn quá trình

Sớm tụ sớm tan

Hoành sinh nhánh tiết lôi lôi kéo kéo

Hôn nhân kỳ thật một nửa đã là thiên định ( bao hàm đối tượng thời gian ) [ hành vận ] đến thường thường không phải do mình

Chỉ có [ hiểu số mệnh con người ] sau khi như thế nào [ xu cát ] [ tránh hung ] đi kinh doanh tình cảm vợ chồng ( này một nửa là mệnh chủ có thể chọn lựa )

< xem [ vợ chồng ]( canh thân )> thái dương tự hóa lộc cự môn + văn xương

Can của phu canh thái dương tự hóa lộc

Can của phu canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản tài ]( mậu ngọ ) phi hóa kỵ nhập [ tài phúc tuyến ] đã bãi rõ ràng vợ chồng tới đối đãi không tốt

Đây hóa tượng cũng bày phối ngẫu trọng tài

Văn xương vợ chồng ở thân được địa văn khúc tọa tài bạch vợ chồng cùng tiến hành nghệ văn công tác nhưng cảm tình làm phức tạp nhiều

[ kị chuyển kị ] tài làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản mạng ] nói rõ vợ chồng cuối cùng tất nhiên chia ly

Thiên cơ phi hóa kỵ nhập [ bản mạng ] phối ngẫu nhìn trúng mệnh chủ tới tài mà dính đến ( đầu hoài tống bão kết hôn )

[ bản mạng ] trùng điệp [ thầy thuốc ] thả gặp thiên cơ sinh kỵ lại thiên lương tự hóa lộc này là [ lộc ra ] ( sớm tụ sớm tan )

[ thầy thuốc ]( nhâm tuất ) thiên cơ sinh kỵ thiên lương tự hóa lộc [ xem khí pháp ] chi yếu quyết vị trí

Cung phu thê tọa song sao hóa trong đó một viên tự hóa tượng này cũng biết này hôn nhân sẽ phát sinh vấn đề thả nhất định sẽ phát sinh

Phi hóa kỵ nhập [ bản mạng ] trùng [ bản thiên ] < thiên di vi phu tới tài > cũng bày phối ngẫu không chiếm được tiền tài hoặc không muốn tiền

Năm xưa 29 [ lưu mệnh 29] hồi [ thầy thuốc ] tới [ lộc kị ] trùng năm này vợ chồng khó yên ổn

[ lưu phu 29] ở [ bản quan ]( giáp dần ) cung vô chính diệu [ lưu phu 29] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản phu ]( canh thân )

Gặp thái dương tự hóa lộc hình thành [ song kị ] quay về trùng [ lưu phu ] năm này ly hôn

( phá quân tọa mệnh nhâm thân mình năm xấu giờ sinh nhân )

Âm nữ nhân đại nạn thuận hành thứ ba đại nạn (24~33) [ cung mệnh đại hạn ] ở [ bản phúc ]( giáp tuất ) liêm trinh tự hóa lộc tự hóa là ( bản bị ) chủ biến

[ đại nạn vợ chồng ] ở [ bản mạng ]( nhâm thân )

[ thầy thuốc ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản thiên ]( bính dần ) trùng phá vũ khúc lộc năm sinh song kị trùng [ bản mạng ]( nhâm thân ) ( cũng thế từ trùng [ thầy thuốc ])

< xem vũ khúc hóa kị rơi cung [ kị chuyển kị ]>

[ kị chuyển kị ] thiên bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ bản phúc ]( giáp tuất ) phùng liêm trinh tự hóa lộc này là [ lộc ra ] ( thầy thuốc hôn nhân không duyên )

[ bản phúc ]( giáp tuất ) là [ năm xưa 26 chi lưu phu ] lưu phu tự hóa lộc ( lộc ra ) tượng này là song phương hiệp nghị ly hôn

Xem năm xưa 25[ lưu mệnh ] ở [ bổn điền ]( ất hợi )

[ lưu thiên 25]( kỉ tỵ ) ( trùng điệp [ vở ]+[ đại tật ]+ lưu thiên 25) phùng văn khúc sinh kỵ thả tự hóa kị này là [ kị xuất ]

Đây cung là [ vở ]( hoa đào vị trí ) văn khúc sinh kỵ tự hóa kị nãi cảm tình ra quỹ nàng này đi tường gặp ở ngoài tạo thành ly hôn nguyên nhân chính

( cự môn tọa mệnh canh thìn ất năm dậu giờ sinh nhân )

Âm nam đại nạn đi ngược chiều thứ ba đại nạn (24~33) [ cung mệnh đại hạn ] ở [ bản phu ]( mậu dần )

Tọa thiên cơ lộc năm sinh thả tự hóa kị thái âm sinh kỵ thả tự hóa quyền

([ bản phu ]( mậu dần ) cũng thế [ thầy thuốc ]( mậu tử ) tới phúc đức vị trí )

Bày bản thứ ba đại nạn vợ chồng giữa tất có trong tình cảm tranh chấp hiện tượng ( thùy tượng ) ( cự môn tọa mệnh canh thìn ất sinh năm nhân )

[ đại nạn vợ chồng ] ở [ bản tài ]( mậu tử )

[ thầy thuốc ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản phu ] này là [ quy vị trí ] nhưng trùng xé trời cơ lộc năm sinh tình cảm vợ chồng tất nhiên sinh biến

Phi hóa kỵ nhập [ bản phu ]( trùng điệp [ thiên mệnh ]) phùng thiên cơ tự hóa kị cấu thành [ lui mã kị ]

Cho nên đây [ thầy thuốc ] làm biến thành thiên cơ hóa kị nhân [ lui mã kị ] lui về [ thầy thuốc ]

Hình thành [ thầy thuốc tự hóa kị ] kị xuất ( biểu hiện bản hạn nội vợ chồng duyên tận hiện ra )

Năm xưa 25 [ lưu mệnh ] ở [ bản tật ]( Đinh Hợi ) trùng điệp [ đại nạn đứa con ]

Kể trên lui về [ thầy thuốc ]( mậu tử ) ngày cơ tự hóa kị trùng [ bản phúc ]( nhâm ngọ ) trùng điệp lưu tật 25

Cho nên năm xưa 25 là hôn nhân kết thúc tới ứng vài năm ( năm xưa 25 mệnh chủ đưa nguyên phối tóc thê bỏ rơi )

( tham lang tọa mệnh mậu tử ất năm dần giờ sinh nhân )

Âm nữ nhân đại nạn thuận hành thứ ba đại nạn (26~35) cung mệnh đại hạn ở bản phúc ( mậu dần )

[ bản phu ]( bính tuất ) liêm trinh tự hóa kị đây kị trùng [ bản quan ]( canh thìn )

Nếu đây cung vị trở thành [ đại nạn phúc đức ] phúc đức ( nam ) chịu trùng

Nữ mệnh nam nhân ( phu ) chịu trùng hữu hạn nội ly dị giống

Năm xưa 30 lưu mệnh đi vào [ bản mạng ]( mậu tử )

[ đại nạn ] tới tài phúc tuyến trùng điệp [ năm xưa ] phu quân Quan tuyến

[ năm xưa ] phu Quan tuyến chịu trùng ly hôn tới ứng số với năm đó

( võ tham tọa mệnh tân sửu tân năm hợi giờ sinh nhân )

Âm nữ nhân đại nạn thuận hành thứ ba đại nạn (25~34) cung mệnh đại hạn ở bản phúc ( tân mão ) tọa văn khúc sinh khoa thả tự hóa khoa

Cung phu thê tọa văn xương sinh kỵ ( kỷ hợi )

[ bản phu ] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ phúc đức ]( tân mão ) gặp văn khúc sinh khoa thả tự hóa khoa

Cung mệnh đại hạn đi vào [ phúc đức ] thế tất dẫn phát tình cảm vợ chồng sinh biến

Can của phu văn khúc hóa kị trùng bản tài ( đinh dậu ) năm xưa 31 đi vào ( đinh dậu ) này là ứng số chi niên

Mặt khác quan sát đại nạn cung phu thê ở bản mạng ( tân sửu )

[ thầy thuốc ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản phu ]( kỷ hợi )

Lấy [ kị truy kị ] văn khúc hóa kị nhập bản phúc ( tân mão ) trùng bản tài ( đinh dậu ) trùng điệp lưu mệnh 31

Ấn chứng năm đó vợ chồng ly dị

( thiên lương tọa mệnh canh tử bính năm dần giờ sinh nhân )

Dương nam đại nạn thuận hành thứ sáu đại hạn (55~64) cung mệnh đại hạn đi vào bản nô ( quý tị )

Thì đại nạn điền trạch trùng điệp bản tài ( bính thân )

Trước thuật bản can của phu thiên cơ hóa kị nhập tài ( bính thân )

Đại nạn điền trạch hồi can của phu thiên cơ hóa kị trùng vợ chồng hội là trong nhà tài sản hiện tiền các loại xử lý vấn đề dẫn phát phong ba

Đại nạn vợ chồng trùng điệp bổn điền ( tân mão )

[ thầy thuốc ] tân làm cự môn hóa lộc nhập bản phu ( mậu tuất )

Mà [ thầy thuốc ] tân làm văn xương hóa kị thì nhập [ bản tài ]( bính thân ) vợ chồng là gia tài lên tranh chấp

Trùng hợp [ bản phu ] thiên cơ hóa kị cùng [ thầy thuốc ] văn xương hóa kị đều vào [ bản tài ]( bính thân ) trùng điệp lưu mệnh 55

Là cho nên năm đó gia đình tranh tài nổi gió ba thậm chí ly dị cũng không ngoài dự liệu

[ đại nạn vợ chồng ]( Đinh Mão ) can đinh cự môn hóa kị nhập [ bổn điền ] trùng [ vở ]( bính tý ) [ năm xưa 31 cung mệnh ] đi vào [ vở ]( bính tý )

Xem năm đó [ lưu phu ] nhập [ bản tật ]( giáp tuất ) phùng thái dương sinh kỵ thả tự hóa kị này là [ kị xuất ]

Cảm tình lưu không được ( năm đó 31 cùng phối ngẫu ly hôn )

[ đại nạn vợ chồng ] ở [ bản tài ]( mậu thân ) phá quân độc thủ [ thầy thuốc ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản mạng ]( trùng điệp lưu mệnh 28)

Nhưng [ thầy thuốc ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản nô ]( ất tị ) cũng thế [ thầy thuốc người ấy nữ nhân ]

Trùng [ bản Huynh ]( tân hợi ) ( trùng điệp tổ phụ ) cũng thế trùng [ thầy thuốc tới điền trạch ]

[ lưu mệnh 28] trùng điệp [ bản mạng ] này [ lưu phu 28] ở [ bản phu ]( canh tuất )

[ lưu phu 28] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phụ ]( quý xấu ) gặp cự môn sinh kỵ hình thành [ song kị ] trùng [ bản tật ]( trùng điệp [ lưu tật 28])

[ lưu phu ] hóa kị trùng [ bản tật ]+[ lưu tật 28] hôn nhân duyên đã tận cho nên năm đó ly hôn

[ đại nạn vợ chồng ] trùng điệp [ bổn điền ]( tân mão )

Con mắt 364

[ thầy thuốc ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản phu ]( mậu tuất )

Mà [ thầy thuốc ] tân làm văn xương hóa kị thì nhập [ bản tài ]( bính thân ) vợ chồng là gia tài lên tranh chấp

Trùng hợp [ bản phu ] thiên cơ hóa kị cùng [ thầy thuốc ] văn xương hóa kị đều vào [ bản tài ]( bính thân ) trùng điệp [ lưu mệnh 55]

Là cho nên năm đó gia đình tranh tài nổi gió ba thậm chí ly dị cũng không ngoài dự liệu

Âm nữ nhân đại nạn thuận hành thứ sáu đại hạn (52~61) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản nô ]( canh ngọ ) tọa mệnh làm cự môn hóa kị

Công phu 294

Thả [ đại quan ] trùng điệp [ vở ]( giáp tuất ) tọa văn khúc sinh kỵ thái dương tự hóa kị tất nhiên hội nhân thính tín [ chúng sinh ]

Chịu bằng hữu dẫn dụ mà bị bắt mệt tổn tài ([ lớn tài ] phùng thiên hình )

[ đại quan ] tọa văn khúc sinh kỵ thái dương tự hóa kị song kị trùng [ thầy thuốc ]( mậu thìn ) đây hạn e rằng có vợ chồng ly dị tới có thể

[ lớn tài ]( bính dần ) tọa thiên hình bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ bản quan ]( kỉ tỵ ) trùng điệp [ đại huynh ] gặp không kiếp

Đây hạn tới tiền tài toàn bộ đầu nhập sự nghiệp

Thả nhân [ đại huynh ][ lớn tài tới điền ] phùng không kiếp tất nhiên tài khố phá một bần như tẩy ( tài vận rất kém cỏi )

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button