Tử vi

Tả phụ hữu bật lộc tồn thiên mã Khôi Việt nhập mệnh cung



Tả phụ vi tá ngôi sao, cùng hữu bật hợp hội cùng tử vi đồng cung hơi lớn cách, nữ mệnh vui mừng ở cung mệnh, chủ hiền lương. Nhập mệnh chủ vui mừng hỗ trợ. Nếu có tình hình đặc biệt lúc ấy nhạ hoa đào, hảo tâm quá … Trái lại dễ dàng không thanh không bạch.

Tả phụ ở cung thân, chủ cát, có người giúp. Nếu vận mệnh thích hợp, cũng có khả năng là trợ thủ, Phó Thủ mệnh.

Bạn đang xem: Tả phụ hữu bật lộc tồn thiên mã Khôi Việt nhập mệnh cung

Tả phụ nhập hạn, chủ tích lũy, gặp tài tích tài. Cũng chủ quý nhân. Tả hữu giáp chi lưu năm chủ nhiều quý nhân. Người giúp nhiều, nhưng nếu phùng vận không lành, ngược lại chủ bất lợi, chính mình khó chống xanh chỉ có thể tìm xin giúp đở.

Hữu bật nhập mệnh, chủ thông minh, ôn nhã. Chư cung đánh bại phúc, vui mừng ở tứ mộ. Vui mừng sẽ quyền lực ngôi sao, giữa bầu trời chủ tinh. Không sợ chư sát. Nữ mệnh may mắn gặp. Hữu bật nhập cung thân, cũng chủ cả đời phúc tốt. Nữ mệnh vui mừng thiên tướng đồng cung, chủ già giặn.

Hữu bật nhập hạn, gặp cát chủ danh vọng, tài vượng. Nhưng, gặp hung cương chủ bại tài, họa vô đơn chí.

Sao lộc tồn, ti tước quý ngôi sao. Nhập mệnh lão luyện thành thục, học nhiều đa năng. Lộc tồn cũng vì tài ngôi sao, nhưng không mừng đồng cung có kị, gặp lại sát tinh chủ bị người xa lánh, hoặc vô chính diệu cũng không lợi nhuận, làm thủ tài tâm quá nặng. Gặp chư sát chủ xảo nghệ cầu tài. Nữ mệnh trong sạch tú lệ chí khí cao.

Lộc tồn nhập hạn, cát tường, thu nhập tiền tài, lợi nhuận Quan, gặp lại khoa lộc tắc chủ vinh hoa hậu phúc.

Sao thiên mã, hoan hỷ nhất cùng lộc tồn đồng cung, vui mừng gặp quý ngôi sao. Thiên mã vi động, cát động cát, hung động gặp hung. Nhập mệnh thân, giai chủ bôn ba.

Thiên mã nhập hạn chủ di chuyển.

Khôi Việt ngôi sao gặp cả đời này đắt cỡ nào nhân. Cùng tấu thư công văn mà sống, gặp cát chủ đăng khoa thi đậu, gặp hung cũng có thể là sư trưởng. Vô luận mệnh thân nhập tới, đô chủ thông minh, tú lệ, cũng chủ uy nghi, chính trực. Nhập hạn chủ thanh cao, cũng chủ danh vọng, gặp quyền tinh chủ thăng chức.



(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tả phụ hữu bật lộc tồn thiên mã Khôi Việt nhập mệnh cung



Tả phụ vi tá ngôi sao, cùng hữu bật hợp hội cùng tử vi đồng cung hơi lớn cách, nữ mệnh vui mừng ở cung mệnh, chủ hiền lương. Nhập mệnh chủ vui mừng hỗ trợ. Nếu có tình hình đặc biệt lúc ấy nhạ hoa đào, hảo tâm quá … Trái lại dễ dàng không thanh không bạch.

Tả phụ ở cung thân, chủ cát, có người giúp. Nếu vận mệnh thích hợp, cũng có khả năng là trợ thủ, Phó Thủ mệnh.

Tả phụ nhập hạn, chủ tích lũy, gặp tài tích tài. Cũng chủ quý nhân. Tả hữu giáp chi lưu năm chủ nhiều quý nhân. Người giúp nhiều, nhưng nếu phùng vận không lành, ngược lại chủ bất lợi, chính mình khó chống xanh chỉ có thể tìm xin giúp đở.

Hữu bật nhập mệnh, chủ thông minh, ôn nhã. Chư cung đánh bại phúc, vui mừng ở tứ mộ. Vui mừng sẽ quyền lực ngôi sao, giữa bầu trời chủ tinh. Không sợ chư sát. Nữ mệnh may mắn gặp. Hữu bật nhập cung thân, cũng chủ cả đời phúc tốt. Nữ mệnh vui mừng thiên tướng đồng cung, chủ già giặn.

Hữu bật nhập hạn, gặp cát chủ danh vọng, tài vượng. Nhưng, gặp hung cương chủ bại tài, họa vô đơn chí.

Sao lộc tồn, ti tước quý ngôi sao. Nhập mệnh lão luyện thành thục, học nhiều đa năng. Lộc tồn cũng vì tài ngôi sao, nhưng không mừng đồng cung có kị, gặp lại sát tinh chủ bị người xa lánh, hoặc vô chính diệu cũng không lợi nhuận, làm thủ tài tâm quá nặng. Gặp chư sát chủ xảo nghệ cầu tài. Nữ mệnh trong sạch tú lệ chí khí cao.

Lộc tồn nhập hạn, cát tường, thu nhập tiền tài, lợi nhuận Quan, gặp lại khoa lộc tắc chủ vinh hoa hậu phúc.

Sao thiên mã, hoan hỷ nhất cùng lộc tồn đồng cung, vui mừng gặp quý ngôi sao. Thiên mã vi động, cát động cát, hung động gặp hung. Nhập mệnh thân, giai chủ bôn ba.

Thiên mã nhập hạn chủ di chuyển.

Khôi Việt ngôi sao gặp cả đời này đắt cỡ nào nhân. Cùng tấu thư công văn mà sống, gặp cát chủ đăng khoa thi đậu, gặp hung cũng có thể là sư trưởng. Vô luận mệnh thân nhập tới, đô chủ thông minh, tú lệ, cũng chủ uy nghi, chính trực. Nhập hạn chủ thanh cao, cũng chủ danh vọng, gặp quyền tinh chủ thăng chức.



(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button