Tử vi

Tam đại tinh hệ trong Tử Vi Đẩu Số

Tử Vi Đẩu Số có ba tinh hệ lớn, gồm tinh hệ Bắc Đẩu, tinh hệ Nam Đẩu và tinh hệ Trung Thiên.

Chủ tinh của tinh hệ Bắc Đẩu là Tử Vi; các chính diệu là Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Phá quân; các trợ diệu là Tả Phụ, Hữu Bật, Kình Dương, Đà La.

Chủ tinh của tinh hệ Nam Đẩu là Thiên Phủ; các chính diệu là Thiên Cơ, Thiên Tướng, Thiên Lương, Thiên Đồng, Thất Sát, Văn Xương; các trợ diệu là Thiên Khôi, Thiên Việt, Hỏa Tinh, Linh Tinh.

Bạn đang xem: Tam đại tinh hệ trong Tử Vi Đẩu Số

Chủ tinh của tinh hệ Trung Thiên là Thái Âm, Thái Dương; các chính diệu là tứ hóa diệu: Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Hóa Kị, kiêm quản các tá diệu và tạp diệu khác.

Trong phái Trung Châu, ba tinh hệ sao này tổng cộng là 145 sao, thường dùng là 115 sao, và 30 sao thuộc các sao quan trọng trong “Tùng Thần gia”, nhưng lúc luận đoán Đẩu Số, chỉ khi nào cần thiết mới tìm vị trí của nó. Như khi gặp nguy cơ mất tiền, mới tìm vị trí của sao Phi Tài, để xem có xảy ra tình hình bị cướp của hay không; hoặc khi gặp nguy cơ bị tai nạn chảy máu, mới tìm sao Huyết Nhận và Sát Nhận để xác định tính chất của sự kiện, v.v…

(Theo Tử Vi Đẩu Số Tam Hợp Phái)

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tam đại tinh hệ trong Tử Vi Đẩu Số

Tử Vi Đẩu Số có ba tinh hệ lớn, gồm tinh hệ Bắc Đẩu, tinh hệ Nam Đẩu và tinh hệ Trung Thiên.

Chủ tinh của tinh hệ Bắc Đẩu là Tử Vi; các chính diệu là Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Phá quân; các trợ diệu là Tả Phụ, Hữu Bật, Kình Dương, Đà La.

Chủ tinh của tinh hệ Nam Đẩu là Thiên Phủ; các chính diệu là Thiên Cơ, Thiên Tướng, Thiên Lương, Thiên Đồng, Thất Sát, Văn Xương; các trợ diệu là Thiên Khôi, Thiên Việt, Hỏa Tinh, Linh Tinh.

Chủ tinh của tinh hệ Trung Thiên là Thái Âm, Thái Dương; các chính diệu là tứ hóa diệu: Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Hóa Kị, kiêm quản các tá diệu và tạp diệu khác.

Trong phái Trung Châu, ba tinh hệ sao này tổng cộng là 145 sao, thường dùng là 115 sao, và 30 sao thuộc các sao quan trọng trong “Tùng Thần gia”, nhưng lúc luận đoán Đẩu Số, chỉ khi nào cần thiết mới tìm vị trí của nó. Như khi gặp nguy cơ mất tiền, mới tìm vị trí của sao Phi Tài, để xem có xảy ra tình hình bị cướp của hay không; hoặc khi gặp nguy cơ bị tai nạn chảy máu, mới tìm sao Huyết Nhận và Sát Nhận để xác định tính chất của sự kiện, v.v…

(Theo Tử Vi Đẩu Số Tam Hợp Phái)

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button