Tử vi

Thất Sát tọa thủ Mệnh – Thân

Thất sát đồng cung với Tử vi hay đối nhau với Tử vi, đều hóa làm sao quyền. Nếu gặp Tử vi Hóa Quyền, thì quyền quá nặng,trở thành không lợi. Đến các đại hạn hay lưu niên này ắt không cát lợi, chủ về biến động thất bại, đặc biệt rất ghét gặp cung hạn Vũ khúc Hóa Kị.

Thiên lương chủ về “phong tục, luật pháp”, Thất sát cũng chủ về “phong tục, luật pháp”, nên cũng chủ về “hình pháp, kỷ luật”. Có điều, Thiên lương thuộc “văn”, Thất sát thuộc “võ”; Thiên lương có thể lui về hậu trường, Thất sát thì bước lên phía trước. Nên, Thiên lương có thể nhuyễn hóa thành “giám sát”, Thất sát thì nhuyễn hóa thành “quản lý”.

Cổ nhân nói “Hai cung mà gặp nó, định phải trải qua gian khổ” (Nhị cung phùng chi, định lịch gian tân), tức là hai cung Mệnh và Thân mà gặp Thất sát, đời người ắt sẽ có một thời kỳ trải qua gian khổ. Thất sát rất kị đến hai cung hạn Thiên cơ hay Cự môn tọa thủ, khi gặp hai cung hạn này, tính “hành động thiết thực” của Thất sát bị hóa giải, không còn thiết thực mà trở thành mù quáng.

Bạn đang xem: Thất Sát tọa thủ Mệnh – Thân

Thất sát ắt sẽ đối nhau với Thiên phủ – Thất sát chủ về “công”, Thiên phủ chủ về “thủ”, hai sao kềm chế lẫn nhau. Cần phải xác định rõ sự ảnh hưởng từ bên nào. Ví dụ như Thất sát ở Dần hoặc ở Thân có Lộc tồn đồng độ, cung đối diện là “Tử vi Thiên phủ”, mà Thiên phủ được Lộc tồn vây chiếu. Cho nên lợi về “thủ” mà bất lợi về “công”. Lúc này Thất sát chịu ảnh hưởng chi phối của Tử vi ở cung đối diện, nên quyền lực của Thất sát thiên về khuynh hướng bảo thủ, chỉ muốn duy trì phát triển trong cục diện hiện có, mà không mong cầu lập ra cục diện mới, vì vậy cũng không có nhiều biến động thay đổi.

Thất sát kị Hỏa tinh Linh tinh, kị nhất là tổ hợp “Kình dương Hỏa tinh” và “Kình dương Linh tinh”, trong hai tổ hợp này, thì tổ hợp “Kình dương Linh tinh” là xấu nhất; nếu có Thiên hình đồng độ, gặp các sao Âm sát, Đại hao, Thiên hư, sẽ chủ về phạm pháp hình sự.

Thất sát ở cung miếu, vượng, gặp tổ hợp “Kình dương Hỏa tinh” thì còn được, chỉ chủ về lực kích phát, đời người không ngừng trắc trở, nhưng cũng nhờ đó mà có tiến bộ. Nếu gặp tổ hợp “Kình dương Linh tinh”, lại chủ về lụn bại dần dần, ở hãm địa thì càng nặng, còn chủ về không có duyên với lục thân, cuộc đời ít được trợ lực.

Thất sát hội với Văn xương, Văn khúc, mà không tụ hội thêm với các Phụ diệu hay Tá diệu khác là điều không nên. Nếu không tụ hội thêm với các Phụ diệu và Tá diệu khác, chủ về càng thông minh thì càng độc đoán, không chịu nghe ý kiến của người khác, mệnh cách thường tự gây ra trắc trở cho bản thân.

Thất sát rất ưa gặp Thiên khôi, Thiên việt, thậm chí đến các cung hạn có lưu Khôi, lưu Việt vây chiếu hay hội hợp, chủ về cơ hội chuyển biến theo hướng tốt.

Thất sát cũng ưa gặp sao Lộc, ưa nhất là gặp Phá quân Hóa Lộc, chủ về đời người trải qua một lần chuyển biến quan trọng mà được phú quý, kế đến là Tham lang Hóa Lộc, cũng có thể được vinh hoa nhưng không được lâu dài, Vũ khúc Hóa Lộc cũng tốt nhưng là cách kém hơn.

Thất sát đối nhau với Thiên phủ, đã mang hàm nghĩa gây trở ngại lẫn nhau, có mâu thuẫn về tính chất. Khi Thất sát gặp những sao Sát, Hình, Không, Hao, đồng độ, thường vì gặp trắc trở mà cảm thấy đời người là hư ảo, vì vậy mà tư tưởng xuất hiện khuynh hướng ẩn nấp trong tôn giáo, ưa bước vào cửa Phật, cửa Đạo. Nhưng khi Thiên phủ gặp sao Lộc, sẽ gây ảnh hưởng đến Thất sát ở cung đối diện, nhu cầu ẩn nấp trong tôn giáo sẽ bị lu mờ, trước hay sau vẫn còn tham luyến duyên trần.

Thất sát ở Tý hoặc Ngọ, có “Vũ khúc Thiên phủ” vậy chiếu, gặp sao Lộc thì “tài tinh” Vũ khúc có gốc rễ, có thể điều hòa khí chất của Thất sát, khí chất của Thất sát được nhuyễn hóa, sẽ trở thành người theo giới làm ăn kinh doanh. Nếu là người nắm thực quyền về kinh tế tài chính mà lại không có sao Lộc, chỉ cần không có các sao Sát, Kị, Hình, cũng chủ về được bậc trưởng thượng dùng tài lực giúp đỡ. Đây là hình ảnh Thất sát được dư khí che chở. Bởi vì liên quan đến “sự che chở”, nên Thất sát ở Tý hoặc ở Ngọ đặc biệt ưa Thiên khôi, Thiên việt, Tả phụ, Hữu bật. Khi đến đại hạn, lưu niên có lưu Khôi hoặc lưu Việt xung khởi Thiên khôi, Thiên việt của nguyên cục, thì đại hạn hay lưu niên này, được xem là cát lợi, chủ về được người tri ngộ. Nếu có các sao Sát, Kị, Hình hội chiếu, thì trường hợp này thuộc ngoại lệ.

Nếu Thất sát ở Ngọ thành cách “Hùng tú kiền nguyên“, thì đại kị Hỏa tinh, Linh tinh đồng độ, cách này là “hỏa luyện âm kim“, gặp Hỏa tinh hay Linh tinh thì hỏa hầu quá lớn, không những đời người gian khổ, mà e rằng còn bị tàn tật. Trường hợp thành cách, cũng ưa đến các đại hạn hoặc lưu niên có Tả phụ, Hữu bật, Thiên khôi, Thiên việt.

Thất sát ở Tý không thành cách “Hùng tú kiền nguyên“, vì Tý là phương Bắc thuộc Thủy, thủy có thể khắc hỏa. Cho dù có Hỏa tinh hay Linh tinh đồng độ, chỉ chủ về bôn ba vất vả, mà không đến nỗi phá cách.

Trường hợp thành cách “Hùng tú kiền nguyên“, rất ưa Liêm trinh Hóa Lộc, là thượng cách, chủ về sức sống mạnh, kiên nghị trác tuyệt, trải qua phấn đấu mà thành đại nghiệp. Vận phát đạt ắt ở cung hạn Phá quân tọa thủ. Năm phát đạt ắt ở cung hạn Liêm trinh tọa thủ hoặc Tham lang tọa thủ.

Thất sát ở Tý hoặc ở Ngọ, khi không thành cách hoặc phá cách, lại không nên đến cung hạn Liêm trinh, chủ về hôn nhân gặp nhiều sóng gió, trắc trở, cũng không nên đến cung hạn “Thiên cơ Cự môn” tọa thủ, chủ về giai đoạn thất bại.

Thất sát ở Dần hoặc ở Thân, đối nhau với “Tử vi Thiên phủ”, không ưa Tử vi Hóa Quyền mà rất ưa Tử vi Hóa Khoa và Thiên phủ Hóa Khoa, khi Tử vi hóa Khoa chủ về “công”, còn Thiên phủ hóa Khoa chủ về “thủ”. Thất sát ở Dần Thân, là người độc đoán, gặp Văn xương Văn khúc chủ về vì thông minh mà phạm sai lầm; Gặp Lộc tồn đồng độ, khí hòa hoãn thành mệnh cách tốt, nhưng tính độc đoán càng thêm nặng. Khi luận giải cần chú ý đến đặc điểm này, xem xét kỹ cung Phúc đức và cung Phu thê, để xác định phẩm tính của mệnh cách. Điều này có ảnh hưởng rất lớn đến hậu vận. Gặp Hỏa tinh, Linh tinh chủ về tính tình nóng nảy, hay vô cớ nóng giận, bộp chộp. Đối với Thất sát ở Dần Thân, các cung hạn “Liêm trinh Thiên tướng”, Cự môn, Phá quân, Thái dương là những đại hạn hoặc lưu niên then chốt.

Thất sát ở Thân, còn “Liêm trinh Thiên tướng” ở Ngọ, dù không thành cách “Hùng tú kiền nguyên” (vì Thất sát thuộc âm Kim, cung Thân thuộc dương Kim; Liêm trinh thuộc âm Hỏa, cung Ngọ thuộc dương Hỏa, hai khí Kim Hỏa về gốc, trở thành mỗi bên một khí, không còn tác dụng tương hỗ), nhưng vẫn ưa hai cung hạn Liêm trinh Hóa Lộc và Phá quân Hóa Lộc, đây là giai đoạn phát đạt.

Thất sát ở Thìn hoặc ở Tuất, có “Liêm trinh Thiên phủ” vây chiếu, chủ về lý trí nặng hơn “Liêm trinh Thất sát” ở Sửu Mùi, mệnh cách loại này phần nhiều có tư tưởng rất đặc biệt, Thất sát tại Thìn Tuất rất kị gặp Địa không, Địa kiếp hội chiếu, nếu không, người ta khó mà hiểu và chia sẻ đối với mệnh tạo, vì mệnh cách loại này thường cảm thấy đời người thiếu tri kỷ, không bộc lộ chia sẻ nên thành người cô độc, nặng hơn thì tâm chí nhiều hoang tưởng, thiếu thực tế. Nếu gặp Xăn xương, Văn khúc thì còn được, nhưng cần phải gặp Thiên khôi Thiên việt hoặc Tả phụ Hữu bật, mới có thể phú quý. Nếu Tham lang Hóa Lộc đến hội chiếu, chủ về không thể thỏa mãn tham vọng quá cao, nên cuộc sống có thể đầy đủ nhưng lại rất vất vả. (Tham lang xung chiếu ảnh hưởng tới cung Phúc đức). Đối với Thất sát ở Thìn Tuất, các cung hạn “Vũ Khúc Thiên tướng”, “Thiên đồng Cự môn”, Tham lang, hoặc cung hạn có tinh hệ vây chiếu đã thuật ở trên, là những đại hạn lưu niên có tính then chốt.

Thất sát ở Thìn Tuất, nếu cung Phúc đức là Tử vi Hóa Quyền, ắt sẽ bất lợi trong hôn nhân, nhất là nữ mệnh, chủ về không có sinh hoạt hôn nhân, hoặc thiếu lạc thú vợ chồng (có thể vì bận rộn hoặc vì chồng bị bệnh tật).

Thất sát ở Tý Ngọ thiết thực hơn Thất sát ở Dần Thân cũng như Thất sát ở Thìn Tuất. Phân biệt các tính “nhiều dục vọng”, hay tính “giữ nguyên tắc” của các các nhóm tinh hệ liên quan đến Thất sát thủ mệnh, cũng giúp ích cho việc luận giải. Ảnh hưởng của Tham lang đối với Thất sát như thế nào, thường rất quan trọng, chi phối mối quan hệ rất lớn, như gặp hệ “Hỏa Tham” hay hệ “Linh Tham”, càng chủ về dễ phát dễ phá.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thất Sát tọa thủ Mệnh - Thân

Thất sát đồng cung với Tử vi hay đối nhau với Tử vi, đều hóa làm sao quyền. Nếu gặp Tử vi Hóa Quyền, thì quyền quá nặng,trở thành không lợi. Đến các đại hạn hay lưu niên này ắt không cát lợi, chủ về biến động thất bại, đặc biệt rất ghét gặp cung hạn Vũ khúc Hóa Kị.

Thiên lương chủ về “phong tục, luật pháp”, Thất sát cũng chủ về “phong tục, luật pháp”, nên cũng chủ về “hình pháp, kỷ luật”. Có điều, Thiên lương thuộc “văn”, Thất sát thuộc “võ”; Thiên lương có thể lui về hậu trường, Thất sát thì bước lên phía trước. Nên, Thiên lương có thể nhuyễn hóa thành “giám sát”, Thất sát thì nhuyễn hóa thành “quản lý”.

Cổ nhân nói “Hai cung mà gặp nó, định phải trải qua gian khổ” (Nhị cung phùng chi, định lịch gian tân), tức là hai cung Mệnh và Thân mà gặp Thất sát, đời người ắt sẽ có một thời kỳ trải qua gian khổ. Thất sát rất kị đến hai cung hạn Thiên cơ hay Cự môn tọa thủ, khi gặp hai cung hạn này, tính “hành động thiết thực” của Thất sát bị hóa giải, không còn thiết thực mà trở thành mù quáng.

Thất sát ắt sẽ đối nhau với Thiên phủ – Thất sát chủ về “công”, Thiên phủ chủ về “thủ”, hai sao kềm chế lẫn nhau. Cần phải xác định rõ sự ảnh hưởng từ bên nào. Ví dụ như Thất sát ở Dần hoặc ở Thân có Lộc tồn đồng độ, cung đối diện là “Tử vi Thiên phủ”, mà Thiên phủ được Lộc tồn vây chiếu. Cho nên lợi về “thủ” mà bất lợi về “công”. Lúc này Thất sát chịu ảnh hưởng chi phối của Tử vi ở cung đối diện, nên quyền lực của Thất sát thiên về khuynh hướng bảo thủ, chỉ muốn duy trì phát triển trong cục diện hiện có, mà không mong cầu lập ra cục diện mới, vì vậy cũng không có nhiều biến động thay đổi.

Thất sát kị Hỏa tinh Linh tinh, kị nhất là tổ hợp “Kình dương Hỏa tinh” và “Kình dương Linh tinh”, trong hai tổ hợp này, thì tổ hợp “Kình dương Linh tinh” là xấu nhất; nếu có Thiên hình đồng độ, gặp các sao Âm sát, Đại hao, Thiên hư, sẽ chủ về phạm pháp hình sự.

Thất sát ở cung miếu, vượng, gặp tổ hợp “Kình dương Hỏa tinh” thì còn được, chỉ chủ về lực kích phát, đời người không ngừng trắc trở, nhưng cũng nhờ đó mà có tiến bộ. Nếu gặp tổ hợp “Kình dương Linh tinh”, lại chủ về lụn bại dần dần, ở hãm địa thì càng nặng, còn chủ về không có duyên với lục thân, cuộc đời ít được trợ lực.

Thất sát hội với Văn xương, Văn khúc, mà không tụ hội thêm với các Phụ diệu hay Tá diệu khác là điều không nên. Nếu không tụ hội thêm với các Phụ diệu và Tá diệu khác, chủ về càng thông minh thì càng độc đoán, không chịu nghe ý kiến của người khác, mệnh cách thường tự gây ra trắc trở cho bản thân.

Thất sát rất ưa gặp Thiên khôi, Thiên việt, thậm chí đến các cung hạn có lưu Khôi, lưu Việt vây chiếu hay hội hợp, chủ về cơ hội chuyển biến theo hướng tốt.

Thất sát cũng ưa gặp sao Lộc, ưa nhất là gặp Phá quân Hóa Lộc, chủ về đời người trải qua một lần chuyển biến quan trọng mà được phú quý, kế đến là Tham lang Hóa Lộc, cũng có thể được vinh hoa nhưng không được lâu dài, Vũ khúc Hóa Lộc cũng tốt nhưng là cách kém hơn.

Thất sát đối nhau với Thiên phủ, đã mang hàm nghĩa gây trở ngại lẫn nhau, có mâu thuẫn về tính chất. Khi Thất sát gặp những sao Sát, Hình, Không, Hao, đồng độ, thường vì gặp trắc trở mà cảm thấy đời người là hư ảo, vì vậy mà tư tưởng xuất hiện khuynh hướng ẩn nấp trong tôn giáo, ưa bước vào cửa Phật, cửa Đạo. Nhưng khi Thiên phủ gặp sao Lộc, sẽ gây ảnh hưởng đến Thất sát ở cung đối diện, nhu cầu ẩn nấp trong tôn giáo sẽ bị lu mờ, trước hay sau vẫn còn tham luyến duyên trần.

Thất sát ở Tý hoặc Ngọ, có “Vũ khúc Thiên phủ” vậy chiếu, gặp sao Lộc thì “tài tinh” Vũ khúc có gốc rễ, có thể điều hòa khí chất của Thất sát, khí chất của Thất sát được nhuyễn hóa, sẽ trở thành người theo giới làm ăn kinh doanh. Nếu là người nắm thực quyền về kinh tế tài chính mà lại không có sao Lộc, chỉ cần không có các sao Sát, Kị, Hình, cũng chủ về được bậc trưởng thượng dùng tài lực giúp đỡ. Đây là hình ảnh Thất sát được dư khí che chở. Bởi vì liên quan đến “sự che chở”, nên Thất sát ở Tý hoặc ở Ngọ đặc biệt ưa Thiên khôi, Thiên việt, Tả phụ, Hữu bật. Khi đến đại hạn, lưu niên có lưu Khôi hoặc lưu Việt xung khởi Thiên khôi, Thiên việt của nguyên cục, thì đại hạn hay lưu niên này, được xem là cát lợi, chủ về được người tri ngộ. Nếu có các sao Sát, Kị, Hình hội chiếu, thì trường hợp này thuộc ngoại lệ.

Nếu Thất sát ở Ngọ thành cách “Hùng tú kiền nguyên“, thì đại kị Hỏa tinh, Linh tinh đồng độ, cách này là “hỏa luyện âm kim“, gặp Hỏa tinh hay Linh tinh thì hỏa hầu quá lớn, không những đời người gian khổ, mà e rằng còn bị tàn tật. Trường hợp thành cách, cũng ưa đến các đại hạn hoặc lưu niên có Tả phụ, Hữu bật, Thiên khôi, Thiên việt.

Thất sát ở Tý không thành cách “Hùng tú kiền nguyên“, vì Tý là phương Bắc thuộc Thủy, thủy có thể khắc hỏa. Cho dù có Hỏa tinh hay Linh tinh đồng độ, chỉ chủ về bôn ba vất vả, mà không đến nỗi phá cách.

Trường hợp thành cách “Hùng tú kiền nguyên“, rất ưa Liêm trinh Hóa Lộc, là thượng cách, chủ về sức sống mạnh, kiên nghị trác tuyệt, trải qua phấn đấu mà thành đại nghiệp. Vận phát đạt ắt ở cung hạn Phá quân tọa thủ. Năm phát đạt ắt ở cung hạn Liêm trinh tọa thủ hoặc Tham lang tọa thủ.

Thất sát ở Tý hoặc ở Ngọ, khi không thành cách hoặc phá cách, lại không nên đến cung hạn Liêm trinh, chủ về hôn nhân gặp nhiều sóng gió, trắc trở, cũng không nên đến cung hạn “Thiên cơ Cự môn” tọa thủ, chủ về giai đoạn thất bại.

Thất sát ở Dần hoặc ở Thân, đối nhau với “Tử vi Thiên phủ”, không ưa Tử vi Hóa Quyền mà rất ưa Tử vi Hóa Khoa và Thiên phủ Hóa Khoa, khi Tử vi hóa Khoa chủ về “công”, còn Thiên phủ hóa Khoa chủ về “thủ”. Thất sát ở Dần Thân, là người độc đoán, gặp Văn xương Văn khúc chủ về vì thông minh mà phạm sai lầm; Gặp Lộc tồn đồng độ, khí hòa hoãn thành mệnh cách tốt, nhưng tính độc đoán càng thêm nặng. Khi luận giải cần chú ý đến đặc điểm này, xem xét kỹ cung Phúc đức và cung Phu thê, để xác định phẩm tính của mệnh cách. Điều này có ảnh hưởng rất lớn đến hậu vận. Gặp Hỏa tinh, Linh tinh chủ về tính tình nóng nảy, hay vô cớ nóng giận, bộp chộp. Đối với Thất sát ở Dần Thân, các cung hạn “Liêm trinh Thiên tướng”, Cự môn, Phá quân, Thái dương là những đại hạn hoặc lưu niên then chốt.

Thất sát ở Thân, còn “Liêm trinh Thiên tướng” ở Ngọ, dù không thành cách “Hùng tú kiền nguyên” (vì Thất sát thuộc âm Kim, cung Thân thuộc dương Kim; Liêm trinh thuộc âm Hỏa, cung Ngọ thuộc dương Hỏa, hai khí Kim Hỏa về gốc, trở thành mỗi bên một khí, không còn tác dụng tương hỗ), nhưng vẫn ưa hai cung hạn Liêm trinh Hóa Lộc và Phá quân Hóa Lộc, đây là giai đoạn phát đạt.

Thất sát ở Thìn hoặc ở Tuất, có “Liêm trinh Thiên phủ” vây chiếu, chủ về lý trí nặng hơn “Liêm trinh Thất sát” ở Sửu Mùi, mệnh cách loại này phần nhiều có tư tưởng rất đặc biệt, Thất sát tại Thìn Tuất rất kị gặp Địa không, Địa kiếp hội chiếu, nếu không, người ta khó mà hiểu và chia sẻ đối với mệnh tạo, vì mệnh cách loại này thường cảm thấy đời người thiếu tri kỷ, không bộc lộ chia sẻ nên thành người cô độc, nặng hơn thì tâm chí nhiều hoang tưởng, thiếu thực tế. Nếu gặp Xăn xương, Văn khúc thì còn được, nhưng cần phải gặp Thiên khôi Thiên việt hoặc Tả phụ Hữu bật, mới có thể phú quý. Nếu Tham lang Hóa Lộc đến hội chiếu, chủ về không thể thỏa mãn tham vọng quá cao, nên cuộc sống có thể đầy đủ nhưng lại rất vất vả. (Tham lang xung chiếu ảnh hưởng tới cung Phúc đức). Đối với Thất sát ở Thìn Tuất, các cung hạn “Vũ Khúc Thiên tướng”, “Thiên đồng Cự môn”, Tham lang, hoặc cung hạn có tinh hệ vây chiếu đã thuật ở trên, là những đại hạn lưu niên có tính then chốt.

Thất sát ở Thìn Tuất, nếu cung Phúc đức là Tử vi Hóa Quyền, ắt sẽ bất lợi trong hôn nhân, nhất là nữ mệnh, chủ về không có sinh hoạt hôn nhân, hoặc thiếu lạc thú vợ chồng (có thể vì bận rộn hoặc vì chồng bị bệnh tật).

Thất sát ở Tý Ngọ thiết thực hơn Thất sát ở Dần Thân cũng như Thất sát ở Thìn Tuất. Phân biệt các tính “nhiều dục vọng”, hay tính “giữ nguyên tắc” của các các nhóm tinh hệ liên quan đến Thất sát thủ mệnh, cũng giúp ích cho việc luận giải. Ảnh hưởng của Tham lang đối với Thất sát như thế nào, thường rất quan trọng, chi phối mối quan hệ rất lớn, như gặp hệ “Hỏa Tham” hay hệ “Linh Tham”, càng chủ về dễ phát dễ phá.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button