Tử vi

Thiên phủ triều viên cách

Thiên phủ triều viên cách:

Thiên phủ, liêm trinh nhị tinh ở tuất cung tọa mệnh hội lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt chư ngôi sao may mắn, không sát phương hợp đây cách, có

Tả phụ hoặc hữu bật ở cung mệnh phương tốt, giáp sinh năm kỷ nhân tốt nhất, tráng nhiên sinh ra thứ hai. Tuất cung làm quẻ càn vị trí, làm quân, thiên phủ chỉ thần,

Bạn đang xem: Thiên phủ triều viên cách

Mạng người được đây, chủ đại phú lớn quý.

Thi nói: càn làm quân tượng phủ làm thần, được địa đến triều phúc ăn năn hối lỗi. Phụ bật trung thần thân báo quốc, eo kim y tử bái trọng huy.

Kinh mây: “Thiên phủ lâm tuất có ngôi sao phù, eo kim y tử “, “Phụ phủ đồng cung, tôn ở vạn thừa” .(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thiên phủ triều viên cách

Thiên phủ triều viên cách:

Thiên phủ, liêm trinh nhị tinh ở tuất cung tọa mệnh hội lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt chư ngôi sao may mắn, không sát phương hợp đây cách, có

Tả phụ hoặc hữu bật ở cung mệnh phương tốt, giáp sinh năm kỷ nhân tốt nhất, tráng nhiên sinh ra thứ hai. Tuất cung làm quẻ càn vị trí, làm quân, thiên phủ chỉ thần,

Mạng người được đây, chủ đại phú lớn quý.

Thi nói: càn làm quân tượng phủ làm thần, được địa đến triều phúc ăn năn hối lỗi. Phụ bật trung thần thân báo quốc, eo kim y tử bái trọng huy.

Kinh mây: “Thiên phủ lâm tuất có ngôi sao phù, eo kim y tử “, “Phụ phủ đồng cung, tôn ở vạn thừa” .(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button