Tử vi

Tính hoạch phát và ổn định của Thất Sát

Tính hoạch phát và ổn định của Thất Sát

Thất Sát tinh thuộc nhóm Sát Phá Tham theo nguyên tắc Kim sinh Thủy sinh Mộc. Khi Mệnh có sao Thất Sát vẫn bị phối trộn mạnh tính chất của Phá Quân và Tham Lang. Thất Sát thủ Mệnh chia làm hai trường hợp là độc tọa hoặc đồng cư với chính tinh khác. Các cách cục Thất Sát đồng cư với Liêm Trinh, Vũ Khúc và Tử Vi hình thành bộ Liêm Sát sửu mùi, Vũ Sát mão dậu, Tử Sát tị hợi. Bộ Tử Sát cư Tị Hợi là cách oai hùng vị trí tốt đẹp của Thất Sát hơn cả cách Thất Sát độc tọa Tí Ngọ hay Dần Thân. Tuy nhiên khó đạt được để thành lập cách vì sự thích hợp với các bàng tinh của hai nhóm sao Sát Phá Tham và Tử Vũ Liêm khác nhau. Thất Sát thuộc tính kim, hóa thành Sát như tên gọi của sao, kị gặp thêm nhiều tính chất Kim của các sao tăng thêm sự cô quạnh, độc đoán, đặc biệt là Chính Tinh. Cách Vũ Khúc ngộ Thất Sát cư Mão Dậu.

” VŨ SÁT PHÁ LIÊM PHÒNG ÁP MỘC LÔI KINH”.

Bạn đang xem: Tính hoạch phát và ổn định của Thất Sát

Bộ Vũ Sát đã được đề cập tại bài viết thuộc chuyên mục Tinh Hệ Vũ Khúc, hoặc Tinh Hệ Thất Sát. Cách này dễ gặp cảnh liên quan đến điện, sét vì cư Mão tượng sấm sét. Kinh nghiệm cho thấy cần thêm Hình Việt hay Kỵ Hình mới nặng nề, đặc biệt nếu có Việt Linh Hình Kỵ đại hung. Thất Sát thủ Mệnh đã mang tiếng là Hung Tinh. Với thời xưa, Mệnh Thất Sát thường liên quan đến đồ tể, chém giết, hay săn bắn, đạo tắc,… nên thường khó thọ, thường bị yểu mệnh nếu thêm hung sát tinh. Ngày nay, bộ Sát Phá Tham rất hữu ích do mang tính khám phá, đột phá, khoa học khiến Khoa tác dụng. Cũng như việc học giỏi tức Khoa bây giờ thì vào Cảnh Sát, Quân Đội làm quan được thêm chữ Quyền,… Thất Sát từ tính chất căn bản là giết và bị giết, áp bức và bị áp bức, khi có chiến tranh thường bỏ thân sa trường nên luận thuộc hung tinh. Tất nhiên chỉ có Thất Sát đứng đầu, xuất chúng nhất với Khoa Quyền Khôi Việt Tả Hữu Xương Khúc hay Thất Sát có tính bình ổn, khai sáng cao, lý tưởng được tôn theo khi đi với Tử Vi thành tướng hay cao nhất là vua. Trong Tử Vi và ngoài cuộc sống đều có tính trả giá. Với Tử Vi lí tưởng cao đẹp, ưa gánh vác, được bảo vệ, bảo mật, kín đáo thì ở vị trí lãnh đạo. Với Thất Sát mệnh chủ hiếu sát, liên quan đến giết, gây thương tích kết thúc là bị thương tích, tử trận nơi sa trường. ” Nhất tướng chi danh vạn cốt khô”. Một kẻ lên được tướng lĩnh đa phần là Thất Sát xuất chúng thì cả vạn Thất Sát liên quan đến phải chết.

Mệnh có khí Sát là nguy hiểm, cổ nhân từng nêu rõ Thiên Hình là sát, Thất Sát là sát đều gặp tai họa vì sát. Vì thế bộ Kỵ Hình khi đi cùng Thất Sát là cách chết yểu.

” Kỵ Hình Thất Sát tương phùng thiếu niên yểu chiết như dòng Nhan Uyên”.

Bộ Kỵ Hình rất độc, xấu trong đa phần các trường hợp vì có tính sát. Với Tử Vi có Kỵ Hình cũng là cách vi phạm pháp luật, kỷ luật. Nếu Kỵ Hình có thêm hung khí như giao hội với Kình Đà Linh Hỏa thường dễ nhận ra ngay tại khuôn mặt và cử chỉ. Trong tướng số là loại mắt tam bạch, tứ bạch dễ phạm pháp mang tính sát thương bằng vật sắc nhọn, kim loại. Kết quả cuối cùng cũng chỉ là mạng trả mạng, Thiên Hình lúc đó là hình pháp để phán xét. Có một số trường hợp vì chính nghĩa phải hi sinh mạng sống hay thương tích nhưng được người ở lại tôn vinh. Cũng chính sao Thất Sát có thể làm nên những việc phi thường, dám nghĩ dám làm. Các nhóm Phủ Tướng hay Cơ Nguyệt Đồng Lương hiền hòa, nhân hậu thiếu tính hoạch phát, tính lãnh đạo nhưng được tuổi thọ, tinh thần. Thất Sát chính nghĩa rất khó đạt cũng như chỉ một tướng lĩnh với vạn binh sĩ, cũng vì phải có các cách cục lưu danh trong lịch sử. Thất Sát thời nay có thể là những chuyên gia khám phá kinh tế, khám phá bí quyết giàu có, khám phá tội phạm, mổ xác giải phẫu, binh lính trên chiến trường, một anh lính hi sinh cứu người, một nhà khoa học,… Thất Sát ngộ Thái Tuế là cách Trí Dũng Hữu Dư chủ có lý tưởng sống riêng mình, cũng tương tự như cách Tử Sát. Thất Sát dễ mất hơn được. Tuy nhiên một hung tinh lại chính là nơi sản sinh ra những anh hùng nghĩa khí lớn.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tính hoạch phát và ổn định của Thất Sát

Tính hoạch phát và ổn định của Thất Sát

Thất Sát tinh thuộc nhóm Sát Phá Tham theo nguyên tắc Kim sinh Thủy sinh Mộc. Khi Mệnh có sao Thất Sát vẫn bị phối trộn mạnh tính chất của Phá Quân và Tham Lang. Thất Sát thủ Mệnh chia làm hai trường hợp là độc tọa hoặc đồng cư với chính tinh khác. Các cách cục Thất Sát đồng cư với Liêm Trinh, Vũ Khúc và Tử Vi hình thành bộ Liêm Sát sửu mùi, Vũ Sát mão dậu, Tử Sát tị hợi. Bộ Tử Sát cư Tị Hợi là cách oai hùng vị trí tốt đẹp của Thất Sát hơn cả cách Thất Sát độc tọa Tí Ngọ hay Dần Thân. Tuy nhiên khó đạt được để thành lập cách vì sự thích hợp với các bàng tinh của hai nhóm sao Sát Phá Tham và Tử Vũ Liêm khác nhau. Thất Sát thuộc tính kim, hóa thành Sát như tên gọi của sao, kị gặp thêm nhiều tính chất Kim của các sao tăng thêm sự cô quạnh, độc đoán, đặc biệt là Chính Tinh. Cách Vũ Khúc ngộ Thất Sát cư Mão Dậu.

” VŨ SÁT PHÁ LIÊM PHÒNG ÁP MỘC LÔI KINH”.

Bộ Vũ Sát đã được đề cập tại bài viết thuộc chuyên mục Tinh Hệ Vũ Khúc, hoặc Tinh Hệ Thất Sát. Cách này dễ gặp cảnh liên quan đến điện, sét vì cư Mão tượng sấm sét. Kinh nghiệm cho thấy cần thêm Hình Việt hay Kỵ Hình mới nặng nề, đặc biệt nếu có Việt Linh Hình Kỵ đại hung. Thất Sát thủ Mệnh đã mang tiếng là Hung Tinh. Với thời xưa, Mệnh Thất Sát thường liên quan đến đồ tể, chém giết, hay săn bắn, đạo tắc,… nên thường khó thọ, thường bị yểu mệnh nếu thêm hung sát tinh. Ngày nay, bộ Sát Phá Tham rất hữu ích do mang tính khám phá, đột phá, khoa học khiến Khoa tác dụng. Cũng như việc học giỏi tức Khoa bây giờ thì vào Cảnh Sát, Quân Đội làm quan được thêm chữ Quyền,… Thất Sát từ tính chất căn bản là giết và bị giết, áp bức và bị áp bức, khi có chiến tranh thường bỏ thân sa trường nên luận thuộc hung tinh. Tất nhiên chỉ có Thất Sát đứng đầu, xuất chúng nhất với Khoa Quyền Khôi Việt Tả Hữu Xương Khúc hay Thất Sát có tính bình ổn, khai sáng cao, lý tưởng được tôn theo khi đi với Tử Vi thành tướng hay cao nhất là vua. Trong Tử Vi và ngoài cuộc sống đều có tính trả giá. Với Tử Vi lí tưởng cao đẹp, ưa gánh vác, được bảo vệ, bảo mật, kín đáo thì ở vị trí lãnh đạo. Với Thất Sát mệnh chủ hiếu sát, liên quan đến giết, gây thương tích kết thúc là bị thương tích, tử trận nơi sa trường. ” Nhất tướng chi danh vạn cốt khô”. Một kẻ lên được tướng lĩnh đa phần là Thất Sát xuất chúng thì cả vạn Thất Sát liên quan đến phải chết.

Mệnh có khí Sát là nguy hiểm, cổ nhân từng nêu rõ Thiên Hình là sát, Thất Sát là sát đều gặp tai họa vì sát. Vì thế bộ Kỵ Hình khi đi cùng Thất Sát là cách chết yểu.

” Kỵ Hình Thất Sát tương phùng thiếu niên yểu chiết như dòng Nhan Uyên”.

Bộ Kỵ Hình rất độc, xấu trong đa phần các trường hợp vì có tính sát. Với Tử Vi có Kỵ Hình cũng là cách vi phạm pháp luật, kỷ luật. Nếu Kỵ Hình có thêm hung khí như giao hội với Kình Đà Linh Hỏa thường dễ nhận ra ngay tại khuôn mặt và cử chỉ. Trong tướng số là loại mắt tam bạch, tứ bạch dễ phạm pháp mang tính sát thương bằng vật sắc nhọn, kim loại. Kết quả cuối cùng cũng chỉ là mạng trả mạng, Thiên Hình lúc đó là hình pháp để phán xét. Có một số trường hợp vì chính nghĩa phải hi sinh mạng sống hay thương tích nhưng được người ở lại tôn vinh. Cũng chính sao Thất Sát có thể làm nên những việc phi thường, dám nghĩ dám làm. Các nhóm Phủ Tướng hay Cơ Nguyệt Đồng Lương hiền hòa, nhân hậu thiếu tính hoạch phát, tính lãnh đạo nhưng được tuổi thọ, tinh thần. Thất Sát chính nghĩa rất khó đạt cũng như chỉ một tướng lĩnh với vạn binh sĩ, cũng vì phải có các cách cục lưu danh trong lịch sử. Thất Sát thời nay có thể là những chuyên gia khám phá kinh tế, khám phá bí quyết giàu có, khám phá tội phạm, mổ xác giải phẫu, binh lính trên chiến trường, một anh lính hi sinh cứu người, một nhà khoa học,… Thất Sát ngộ Thái Tuế là cách Trí Dũng Hữu Dư chủ có lý tưởng sống riêng mình, cũng tương tự như cách Tử Sát. Thất Sát dễ mất hơn được. Tuy nhiên một hung tinh lại chính là nơi sản sinh ra những anh hùng nghĩa khí lớn.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button