Tử vi

Tinh thần tọa 3 cung phu thê tới tính cách điều tra

Tinh thần tọa 3 cung phu thê tới tính cách điều tra

Tinh thần tọa cung đấy mệnh cách khuynh hướng

Cung mệnh

Bạn đang xem: Tinh thần tọa 3 cung phu thê tới tính cách điều tra

[ cung mệnh ] tọa ngôi sao lấy [ cơ nguyệt đồng lương ] khác hoặc nói [ cơ cự đồng lương ] tinh hệ ngôi sao này đeo lấy [ tinh chủ ] thái dương thái âm là trung tâm

Hoặc lấy [ sát phá lang ] tinh hệ ngôi sao này đeo thì lấy [ tinh chủ ] tử vi thiên phủ là trung tâm

Đây tứ đại [ tinh chủ ] quyết định mỗi tinh hệ khuynh hướng này thiên khai sáng? Thiên bảo thủ? Hoặc thiên tinh thần? Thiên vật chất?

Cung phu thê

[ cung phu thê ] để lộ ra phối ngẫu đấy loại hình tướng mạo thể hình trọng điểm là mệnh chủ cùng phối ngẫu đấy quan hệ cùng với tình cảm xu hướng tính dục

Nếu cung phu thê nội tinh diệu tổ hợp may mắn biểu hiện vợ chồng tình cảm lẫn nhau tốt

Nếu cung phu thê gặp đơn hoa đào ngôi sao thì chính thất ( nguyên phối ) ở ngoài trên có mật bạn bè ( tiểu tam tiểu vương )

Sáu kiều ngôi sao ( tả hữu xương khúc phụ bật ) tọa mệnh hoặc cung phu thê biểu hiện mang theo có phong tình cũng khá là điểm lạ tính duyên bị hấp dẫn hoặc bị dẫn dụ

Bởi vậy tình cảm vợ chồng dễ bị dẫn dụ mà ra trạng huống dẫn đến hôn biến đấy hậu quả ( thiên diêu cũng thuộc kiều ngôi sao )

Cung phu thê xấu chưa văn xương văn khúc đồng cung chiếu Quan lộc phối ngẫu có thể đối với sự nghiệp có trợ lực lực sự nghiệp của mệnh chủ không tệ

Vợ chồng văn xương vui mừng gặp tử vi thiên phủ thiên tướng thái dương thái âm lộc tồn lục cát ( xương khúc tả hữu khôi việt đối với ngôi sao )

Nếu gặp tam cát hóa thì biểu hiện phối ngẫu phú quý

Vợ chồng văn xương gặp hóa lộc hóa quyền hóa khoa phối ngẫu tri thức uyên bác phần lớn phú quý

Văn xương hóa khoa mang theo hoa đào tính càng hội trương dương đi nếu tọa vợ chồng văn xương hóa khoa gặp lại hoa đào tất có ngoại tình

Nếu phùng [ đại nạn ] [ năm xưa ] gặp hóa kị này là [ khoa chọn kị ] ở vợ chồng sẽ có gièm pha truyện ngàn dậm

Cung phu thê văn xương hoặc văn khúc phùng phá quân cùng nhập chủ hình khắc nhiều lao lục mà bạng châu tình cảm vợ chồng làm bất hòa

Cung phu thê văn xương hoặc văn khúc phùng liêm trinh cùng nhập chủ phối ngẫu có gặp ở ngoài

Cung phu thê văn xương hoặc văn khúc phùng hóa kị thì phối ngẫu học thức không đủ

Cung phu thê văn xương hoặc văn khúc phùng Tứ Sát không kiếp tu lấy tinh hệ tinh tình gia dĩ dự đoán

Vợ chồng văn khúc ở tuất ( văn khúc đã mang theo hoa đào tính chất ) biểu hiện trêu chọc hoa đào ( văn xương đấy hoa đào cần có phối hợp điều kiện )

Phúc đức văn khúc ở tuất ( văn khúc đã mang theo hoa đào tính chất ) biểu hiện trêu chọc hoa đào đây hoa đào là bị theo đuổi hoa đào

Xương khúc giáp vợ chồng hôn nhân cảm tình tất nhiên chọn thêm nhiều vẻ theo đuổi đối tượng tuyệt phi hời hợt tới bối

Tài hoa cùng trêu hoa ghẹo nguyệt tới mị lực cũng cờ trống tương đương

Xương khúc củng vợ chồng ( văn khúc ở phúc văn xương ở thiên ) vợ chồng tọa lộc năm sinh không bàn mà hợp ý nhau lộc tồn ( được rõ ràng lộc ám lộc ) là là rõ ràng đấy hoa đào

Vợ chồng thiên khôi biểu hiện phối ngẫu gia thế không tầm thường

Thiên khôi vui mừng gặp đối với ngôi sao ( tả hữu xương khúc lộc mã nhật nguyệt ) tam cát hóa

Vợ chồng thiên khôi hội tử vi thiên phủ biểu hiện phối ngẫu có địa vị

Vợ chồng thiên khôi hội thiên tướng biểu hiện phối ngẫu có cảm tình

Vợ chồng thiên khôi hội vũ khúc biểu hiện phối ngẫu giỏi về để ý tài

Vợ chồng thiên khôi hội tham lang biểu hiện phối ngẫu cảm tình tốt

Vợ chồng thiên khôi hội phá quân biểu hiện phối ngẫu có khai sáng lực ( sáng tạo lực )

Vợ chồng thiên khôi hội hóa lộc biểu hiện phối ngẫu có tiền tài

Vợ chồng thiên khôi hội tả hữu đối với ngôi sao biểu hiện phối ngẫu có trợ lực lực

[ khôi việt giáp vợ chồng ] chủ phối ngẫu sự nghiệp thành công gặp được khó khăn bị có nhiều quý nhân hiệp trợ

Vợ chồng thiên khôi ( hoặc thiên việt ) mà phúc đức thiên việt ( hoặc thiên khôi ) thả gặp hoa đào thì nhất định có bên thứ ba tham gia thế giới tình cảm ( đại nạn năm xưa cùng luận )

Văn xương hoặc văn khúc đấy hoa đào thuộc chủ động tính

Thiên khôi hoặc thiên việt đấy hoa đào thuộc bị động tính

Vợ chồng thiên việt ( đã mang theo hoa đào tính chất ) nếu cùng văn xương hoặc văn khúc đồng cung +( loan vui mừng thiên diêu hàm trì đại hao tắm rửa )

Dù hoa đào tính chất bất đồng lại bị gặp ở ngoài

Tả phụ cùng hữu bật ( phong thái nhã nhặn ngôi sao ) nhập mệnh thiên biểu hiện cả đời nhiều quý nhân nhưng lại đối với cảm tình bất lợi ( nhập phu cùng luận )

Vợ chồng tả phụ hoặc hữu bật đối với hôn nhân bất lợi ( hữu bật lực lớn với tả phụ ) ứng nhiều chú ý vấn đề tình cảm

Trước hôn nhân nên lưu ý lấy tính tình hợp nhau hoặc tâm nghi đối tượng làm tuyển chọn tránh cho sau hôn nhân cảm tình sinh khúc chiết ( nhập mệnh cùng luận )

Vợ chồng tả phụ ( đơn ngôi sao sẽ không hữu bật ) biểu hiện phối ngẫu tới hôn nhân hoặc về tình cảm từng có khúc chiết hoặc biểu hiện tự thân tới hôn nhân không chính thức hôn lễ

Vợ chồng tả phụ không thấy sát biểu hiện vợ chồng ân ái

Vợ chồng tả phụ nếu gặp tam cát hóa biểu hiện phối ngẫu có thành tựu

Vợ chồng tả phụ nếu gặp nhật nguyệt cơ cự võ sát hỏa linh các loại đối với ngôi sao ở cung phu thê tam phương tứ chính hội tề biểu hiện vợ chồng sinh ly hoặc nói vợ chồng giai các hữu gặp ở ngoài

Vợ chồng hữu bật ( đơn ngôi sao sẽ không tả phụ ) biểu hiện phối ngẫu tới hôn nhân hoặc về tình cảm từng có khúc chiết hoặc biểu hiện tự thân tới hôn nhân không chính thức hôn lễ

Hữu bật mang theo hoa đào biểu hiện bên thứ ba tham gia thế giới tình cảm

Hữu bật nhập vợ chồng gặp văn xương biểu hiện hoa đào

Hữu bật nhập vợ chồng biểu hiện lưỡng nữ nhân cùng chung một chồng thả có thể tường an hòa xử

Hữu bật nhập vợ chồng nếu gặp hóa kị khoảng không kiếp biểu hiện ly hôn ( nếu lại có tả phụ hội nhập thì không chủ ly hôn )

Hữu bật

Tọa đại nạn vợ chồng cũng có vợ chồng sinh ly tử biệt đấy điềm báo

Vợ chồng cung vô chính diệu hữu bật độc thủ tá ngôi sao đối cung Quan lộc thiên cơ thái âm thủ biểu hiện bên thứ ba tham gia tình cảm vợ chồng thế giới

Cung phu thê hữu bật gặp giải thần + thiên mã hoặc thiên lương + thiên hình hoặc không kiếp + hóa kị cũng thế ly dị tổ hợp

Vợ chồng hữu bật nếu gặp nhật nguyệt cơ cự võ sát hỏa linh các loại đối với ngôi sao ở cung phu thê tam phương tứ chính hội tề

Biểu hiện vợ chồng sinh ly hoặc nói vợ chồng giai các hữu gặp ở ngoài

Thiên khôi hoặc thiên việt nhập phu Quan biểu hiện phối ngẫu ( đối phương ) là trong sạch tới xuất sắc thả là quý nhân

Cung phu thê gặp lộc tồn [ Kình Đà giáp vợ chồng ] mệnh chủ hội thiên liền ( hoặc sợ ) phối ngẫu ( mặc kệ mệnh chủ tọa ngôi sao cường thế hay không )

Hoặc nói tình cảm vợ chồng ổn định nếu gặp lại sát thì bằng không

Cung phu thê lộc tồn tất nhiên [ Kình Đà giáp ] nếu có chút hóa lộc quyền khoa hội hợp xưng là [ hữu tình ]

Gặp chủ tinh cát hóa tình cảm vợ chồng sự hòa thuận song phương sự nghiệp đều có biểu hiện cuộc sống hưởng thụ

Nếu không cát hóa hội hợp tình cảm vợ chồng mặc dù hòa hợp lại hãm cô lập

Lộc tồn tọa cung phu thê không mừng nhưng với tứ sinh địa nếu thiên mã lộc tồn cùng tồn tại cung phu thê này đây cát luận khả nhân thê tuyển tài mà phú

Nếu lộc tích trữ ở vợ chồng hình thành [ Kình Đà giáp vợ chồng ] biểu hiện phối ngẫu thị tài như mạng thủ tài nô keo kiệt thành tánh bất lợi hôn nhân

Đại nạn vợ chồng năm xưa vợ chồng hội hợp lộc tồn cũng thế hạn nội tình cảm vợ chồng ân ái

Thiên hình tọa cung phu thê vợ chồng thường ý kiến không gặp nhau đồng sàng khác mộng nhiều tranh chấp giao tiếp khó bị bất hoà thường là phối ngẫu phiền não nhưng không nhất định ly hôn

Thiên hình tọa cung phu thê dần mão dậu tuất nhập miếu gặp cát có thể bảo vệ cuộc sống vợ chồng không trở ngại

Thiên hình tọa cung phu thê gặp hoa đào hôn nhân quan hệ khó bảo toàn lấy tụ ít ly nhiều rơi chậm lại thương hại

Thiên hình tọa cung phu thê gặp kị dương sát chủ cảm tình làm phức tạp nhiều sợ phối ngẫu chết trước

Tử vi thiên tướng + lộc tồn biểu hiện phối ngẫu đấy quyền lực địa vị giai củng cố

Thiên tướng biểu hiện phối ngẫu cá tính cứng rắn cứng nhắc ( ngăn nắp ) ta chấp

Thái dương thái âm + lộc tồn biểu hiện phối ngẫu đấy có thành tựu làm rạng rỡ huy

Vũ khúc thiên phủ + lộc tồn biểu hiện lẫn nhau khí chất giống nhau hoặc nói tài lộc quyền lực thành tựu câu tăng

Thiên lương thiên đồng + lộc tồn biểu hiện hôn nhân khúc chiết làm phức tạp khá là bị thích ứng chậm rãi đưa qua

Cung phu thê chủ tinh không mừng động ngôi sao ( thất sát phá quân tham lang thiên cơ thái dương thái âm ) vợ chồng bất an ninh

Hoặc tư tưởng tinh diệu ( thiên cơ cự môn liêm trinh tham lang thiên đồng ) phùng hóa kị phi thường khó giải quyết

Thiên đồng, thiên tướng, văn khúc, thái âm các loại lý tưởng tinh diệu tổ hợp đang là cảm tính ngôi sao hôn nhân xưng được với lãng mạn nhiều màu

( thiên đồng chủ phối hợp tính hóa kị không đổi phối hợp ) không thể tự coi nhẹ mình mình bỏ cuộc gặp dịp ứng đề cao giao tiếp cập phối hợp đấy năng lực cùng cảnh giới

( thiên cơ chủ đầu óc cơ trí hóa kị tính toán hồ nghi dò xét )

( cự môn chủ tài ăn nói hóa kị dễ có quan niệm không hợp chán ghét cãi nhau )

( tham lang chủ hoàn mỹ lý tưởng hóa kị tham cầu không ghê thẩm đẹp cùng lý tưởng sai biệt lớn )

( liêm trinh chủ trật lệnh trong sạch hóa kị thiên với chấp nhất kiên trì ý kiến bản thân mình hạn súc )

( vũ khúc chủ quả tú cô độc quật cường

Vũ khúc hoặc thất sát hoặc văn xương hoặc kình dương các loại ngũ hành bằng vàng tính là tinh diệu cuộc sống hôn nhân liền tương đương không thú

Như ở cung phu thê gặp năm sinh lộc tự hóa lộc ( thuộc tha cung tự hóa lộc ) thì tỏ vẻ là đa tình lại không lưu tiếc nuối

Thì thật là ngôi sao không thích hợp ủng hữu lộc năm sinh tới lấy thừa bù thiếu nếu tự hóa thì hội thông qua các loại hình thức hiện tượng sứ lộc năm sinh năng lượng rút đi

Hoa đào ngôi sao hội lộc ( là hội thiên cơ vũ khúc các loại di động tinh diệu ) này là vận đào hoa ( đây hoa đào vị tất không tốt )

Hoa đào ngôi sao hội thiên hình đại hao hóa kị ( nếu cận hội Tứ Sát không khẩn yếu ) này là đào hoa kiếp ( sát ) thuộc hoại hoa đào

Cung phu thê tọa sinh kỵ + sát tục xưng “Hỏa nga mệnh” nữ mệnh lãnh diễm nam mệnh tuấn suất ( chú ý hôn nhân bất lợi phối ngẫu cùng khắc )

( cung mệnh gặp cô thần hoặc quả tú cùng luận )

Cung phu thê gặp sát tinh hỏa linh dương e rằng sẽ chiếm giữ bất ngờ lập gia đình

Nếu tạm biệt hoa đào ngôi sao e rằng sẽ trước ở chung sau kết hôn

Nếu sau hôn nhân lưu vận cung phu thê chủ tinh bất lợi gặp lại thiên mã tượng này bị ly biệt

Cung phu thê gặp kình dương đồng độ tướng mạo nam anh tuấn nữ nhân lãnh diễm

Đây cách phối ngẫu nên quân cảnh nhân viên kỹ thuật lưu ý phối ngẫu hội có một lần ngoại thương hoặc động thủ thuật

Vợ chồng gặp kình dương đồng độ chắc có dị tộc thông hôn ( vợ chồng huyết duyên bất đồng mới tính ) nếu lại có xương khúc vui mừng làm bộ làm tịch

Vợ chồng kình dương nếu gặp liêm trinh thái âm + hình kị sợ vợ chồng ồn ào hoặc đùa giỡn hao phí thương mà ra đi

Vợ chồng kình dương nếu gặp liêm trinh thái âm + đại hao ( hoa đào ) sợ nhân phối ngẫu hoa đào mà tự thân rời nhà ra đi

Nếu [ năm xưa ] [ lưu nguyệt ] phùng tới thả gặp hình kị sợ nhân cãi nhau mà rời nhà ra đi

Vợ chồng gặp đà la 1. Phối ngẫu tướng mạo không đẹp ( miện tẩm ) 2. Hoặc phối ngẫu tính cách cô độc 3. Hoặc ly hương bỏ tỉnh 4. Trì hôn kéo dài hôn sự

5. Sau hôn nhân bị nhân việc nhà sự mà khiến cho thị phi [ Trục lý bất hòa ]

Vợ chồng tọa đà la mà kình dương nhập mệnh song phương đều ứng tu tâm dưỡng tính đa lễ phật bồi dưỡng cộng đồng yêu thích để tránh hôn nhân khúc chiết

Vợ chồng gặp kình dương đốm lửa đồng độ triệt tiêu lẫn nhau phá hoại lực ngược lại không hại

Nếu mệnh chủ tới cung phu thê đốm lửa thủ mà phối ngẫu tới cung phu thê kình dương thủ

Biến thành tường an vô sự ngược lại cực kỳ phối hợp ( lưu ý đốm lửa lạc hãm )

Nếu mệnh chủ của cung mệnh đốm lửa hoặc kình dương thủ mà phối ngẫu tới cung phu thê kình dương hoặc đốm lửa thủ liền phi thường xứng đôi ứng là một đoạn tốt hôn nhân duyên

< lưu ý nếu vợ chồng đốm lửa lạc hãm ( thân dậu ) thì không lành không thích hợp nhân phối ngẫu đau đớn nghèo >

Vợ chồng đốm lửa ở dần ngọ tuất nhập miếu phối ngẫu có một đoạn ánh sáng huy ( lại sẽ đột nhiên mất mác ) tụ ít ly nhiều ( đã là tối ôn hòa )

Nếu tham lang ở dần ngọ tuất gặp đốm lửa nhập miếu biểu hiện phối ngẫu khả có ngoài ý muốn tài

( dần ngọ tuất hỏa tham ở phúc đức cũng biểu hiện phối ngẫu khả có ngoài ý muốn tài )

Vợ chồng đốm lửa nhập miếu ( không thấy tham lang ) nam nữ giai biểu hiện phối ngẫu tính tình táo bạo

Nếu ở gặp sát bị sinh làm phức tạp ( tự thân đối với phối ngẫu bất mãn ) ( năm xưa phùng chi đồng luận )

Vợ chồng linh tinh ( tính chất cùng đốm lửa bất đồng [ hỏa rõ ràng linh ám ] hoan hỷ nhất hóa lộc cập tham lang )

Nếu như phu thê [ linh tham ] biểu hiện phối ngẫu đắc ý ngoại tài ( đây tài thuộc ám cờ bạc hoặc tham dơ mà được

Vợ chồng nếu hồi hỏa linh giáp đây cách đối với hôn nhân bất lợi không nên ái tình trường chạy

Nhưng đối với nghĩ nhanh chiến nhanh kết đấy tình yêu bị có nhiều lực cản chung tới không cưới

Cung phu thê linh tinh mà đốm lửa ở phúc đức [ phu tới Quan ] chủ khinh dẫn lập gia đình, hoặc cùng không thể đoán được người kết hôn

Cung phu thê linh tinh ( phối ngẫu tính ám mới ) đốm lửa ở thiên di ( mệnh chủ tính rõ ràng mới )

Vợ chồng hỗ không phân nhượng ( phối ngẫu đấu khí chiến tranh lạnh mệnh chủ nóng nảy khóe miệng tranh chấp )

Cung phu thê gặp lục sát cô thần quả tú thất sát tham lang phá quân vũ khúc thiên cơ cự môn cùng hãm địa

Chủ phần lớn trì hôn vợ chồng tụ ít ly nhiều không thể bạch thủ giai lão sợ sinh ly hoặc tử biệt

Phá quân tinh hệ không nên nhập lục thân cung dễ dàng phản bội vô tình

Thiên hình không nên nhập lục thân cung vị biểu hiện hóa khá là không hợp ý ý kiến không hợp các hữu chủ trương hoặc hoài bão

Thiên hình nhập vợ chồng không nên dễ có ly hôn hiện tượng nên kết hôn muộn khá là tốt

Thiên hình nhập vợ chồng ( thiên hình đã đủ cô khắc ) không mừng gặp lại khóc hư thì cô hàn nhiều bệnh

Lại có kình dương cùng hoặc hội chiếu càng thêm hình khắc nhiều thị phi võ mồm

Thiên diêu nhập vợ chồng thường vừa thấy chung tình không cần môi giới ngoắc thành thân dễ phạm trùng hôn tái giá

Khác biểu hiện mệnh chủ cùng phối ngẫu đều có người duyên sợ nhiều diễm ngộ

Thiên diêu biểu hiện trưởng thành sớm phong tao nhân duyên tốt phản ứng linh mẫn phong thanh nhã hài hước màu sắc đẹp đẽ nhã nhặn yêu thích nói chuyện phiếm có nghệ thuật ảnh nghệ thiên phú

Thiên diêu mang theo có ngẫu nhiên gặp nhau vừa thấy chung tình tiếc rằng biết nhau chậm quá đấy hương vị

Nếu nhập cung phu thê này hôn nhân sẽ mang có không hẹn mà gặp hôn nhân duyên

Nếu thiên diêu + văn xương hoặc văn khúc thì vừa thấy chung tình đấy hôn nhân duyên tiếc rằng biết nhau chậm quá đấy sắc thái càng là nùng âu

Chú ý thiên diêu + văn khúc hóa kị hành vận đi vào [ đào hoa kiếp ] rất khó tránh cho

Càng phùng âm sát đồng cung hóa kị thường hội nhân tư tình tham niệm trêu chọc Bất Danh dự thị phi

Nếu nhập bản mạng tam phương thảng càng thêm vào tả phụ hữu bật đồng độ cát hóa thì cấu thành [ khác tính đồ đạc trong cửa hàng ] đấy vận mệnh

Đây chủng vận mệnh nên tiến hành cùng khác tính nhiều tiếp xúc hành nghề chư như diễn nghệ ca thính rượu hành lang vũ thính vân vân

Mẹ goá con côi nhập vợ chồng biểu hiện vợ chồng thường có phần phòng liền tẩm hoặc nói rất ít đôn luân tới thú

Giải thần gặp thiên mã nếu nhập vợ chồng thả gặp sát kị tức ly hôn

Lục thân nếu thất bại cung đây lục thân khó có đã lâu trợ lực lẫn nhau tới quan hệ không thật tại phác sóc mê ly

Lại không chịu dựa vào ( trần tuyết đào đại sư quan điểm )

Vợ chồng thất bại cung vợ chồng giữa hư không không thực ( khó có thể hình dung không thực cảm giác ) hư không không giúp được gì hoặc khó có thể nắm lấy biến hóa đột nhiên

Có khác tụ ít ly nhiều hoặc không vợ chồng hoặc gấp hai lần

Không kiếp tọa cung phu thê biểu hiện tình cảm vợ chồng hội càng lúc càng mỏng chung tới ly hôn ( hoa đào tổ hợp )

( giờ tý sinh không kiếp ở hợi giờ ngọ sinh không kiếp ở tị )

Vợ chồng phùng địa không hoặc địa kiếp bất luận xứng gì ngôi sao may mắn biểu hiện tình cảm vợ chồng hội càng lúc càng mỏng chung tới ly hôn ( hoa đào tổ hợp ) tất ly hôn

Tị hợi không kiếp đồng cung đối phương tư tưởng nhiều bi thương xem cảm thấy người khác cao không thể chạm về tình cảm rất khó gặp tri âm chỉ có trả giá quan tâm đi kết giao

Đây mệnh cách chi giao hướng trong quá trình nên cẩn thận tự thân chuyến đi là biểu hiện không thể cao cao tại thượng tư tưởng rất giỏi

Vợ chồng phùng địa không biểu hiện sau hôn nhân cảm tình ngày dần dần lãnh đạm ( thật sự ồn ào ) tự nhiên lãnh đạm xuống

Vợ chồng phùng địa không tạm biệt tuần khoảng không không trung hình thành cô phương từ thưởng tri âm khó cầu

Vợ chồng phùng địa không + thất sát hoặc phá quân đồng cung lại không gặp hoa đào biểu hiện nhận biết khác tính gặp dịp hơi ít

Vợ chồng hồi [ không kiếp giáp ] không…nhất lợi nhuận sợ phối ngẫu có đặc thù tai nạn

Nếu vợ chồng vũ khúc hóa kị mà hồi [ không kiếp giáp ] ngược lại may mắn ( phàm vũ khúc hóa kị tới không tốt chất một mực chuyển tốt )

Vợ chồng tị hợi nếu không kiếp đồng độ phối ngẫu tư tưởng nhiều bi thương xem về tình cảm tri âm khó được hôn nhân khó có thể thành cục < thái minh hồng đại sư quan điểm >

< cải thiện chi đạo kết giao lúc mệnh chủ không thể nhượng nhân cảm giác cao không thể chạm nên thải thấp điều sửa lấy quan chiếu đối phương đạo lấy chính xác tín ngưỡng >

( nếu can năm sinh [ định tượng ] dừng ở cung phu thê này vấn đề sâu nặng

Bằng cung phu thê làm tự hóa kị chủ vợ chồng duyên gầy phối ngẫu chết trước )

Vợ chồng tọa sinh kỵ thả tự hóa kị ban đầu sinh kỵ đã biểu hiện đời sống tình cảm không thuận suy sụp nghi kỵ giống

Tái có tự hóa kị biểu hiện phối ngẫu cá tính phản phúc tư tưởng làm việc làm thường có ngôn hành bất nhất cảm tình cũng thế phản phúc không chừng

[ phu Quan phụ tật ] là [ thọ đeo ] nếu hóa kị [ nhập phụ trùng tật ] hoặc hóa kị [ nhập Quan trùng phu ] này là song tử vong tuyến

Cung phu thê tí ngọ là hỏa linh giáp, mà cung phúc đức nhập thìn tuất cung

Hôn nhân con đường của quá mức là bất lợi, là là không vụ lợi lấy ái tình trường chạy phương thức lấy kiến tạo hôn nhân vận mệnh

Lại thường không hề lợi nhuận nhanh chiến nhanh quyết đích tình thế lực cản mà không thể không kết hôn muộn

Thậm chí tạo thành thành thân không đổi mà là đơn thân quý tộc ( không cưới )

Tọa mệnh dần thân phúc đức ở thìn tuất

Nếu hỏa linh giáp vợ chồng đây cách đối với hôn nhân bất lợi không nên ái tình trường chạy đối với nhanh chiến nhanh quyết đấy tình yêu

Vẫn bị có nhiều lực cản chung tới không cưới

Lộc năm sinh nhập vợ chồng

Hôn nhân duyên sớm phát ( khác tính duyên tốt )

Phối ngẫu thông minh nhân duyên tốt có tài lộc độ lượng

Chiếu Quan lộc sau hôn nhân vận khí tốt có thể được phối ngẫu tới trợ giúp dễ dàng phát đạt

Lộc năm sinh nhập lục thân cung vị biểu hiện tự lập duyên phận thông minh ( nghệ thuật trời cho ) quý nhân phúc khí ( thọ nguyên ) địa vị lao lục

Có thực lộc có người duyên tốt cả đời có tài lộc ( sẽ không không tiền )

Sinh quyền nhập vợ chồng

Phối ngẫu cá tính kiên cường có khả năng cầm quyền ( lao lục tinh thần khá là bị cạn kiệt )

Vợ chồng giai kiên cường tính nôn nóng có lẽ lớn giọng

Chiếu Quan lộc sau hôn nhân có thể mở rộng phát đạt hoặc thu được thăng thiên

Sinh quyền nhập lục thân cung vị biểu hiện cầm quyền ( bá đạo ) quật đưa xúc động tự phụ ( tùy hứng ) cơ trí bén nhạy tài hoa lao lục làm việc hải phái

Sinh khoa nhập vợ chồng

Phối ngẫu thanh tú ôn thuận xuất thân trong sạch hảo học

Khoa nhập vợ chồng biểu hiện hôn nhân đối tượng kinh giới thiệu ( môi giới ) có lẽ là cùng hương đồng học đồng sự

Chiếu Quan lộc sau hôn nhân phối ngẫu là quý nhân khả trợ giúp sự nghiệp của mệnh chủ ( công tác )

Sinh khoa nhập lục thân cung vị biểu hiện quý nhân nhã nhặn ( văn tĩnh ) trong sạch tùy hòa xuất sắc khí ( hảo học thông minh ) bất kể khá là không mừng lớn biến động

Sinh kỵ nhập vợ chồng

Sao hóa kỵ nhập lục thân cung vị đại biểu thiếu khiếm cũng ẩn thị tất có phối ngẫu ( không cần là hôn nhân việc phiền não )

Thiếu khiếm phối ngẫu cùng phối ngẫu không duyên hoặc không giúp được gì sơ luyến khó có thành quả ( có lẽ lần đầu tiên hôn nhân khá là không mĩ mãn )

Nam mệnh trọng thị cảm tình gia đình để ý phối ngẫu

Nữ mệnh vui mừng chưởng phu quyền ( quản thúc trượng phu ) về tình cảm sẽ có khúc chiết khóe miệng tranh chấp bận rộn

Trùng Quan lộc khinh hốt sự nghiệp tới kinh doanh

Sinh kỵ nhập lục thân cung vị biểu hiện thiếu khiếm không duyên không giúp được gì lao lục nhát gan bảo thủ nhấp nhô không thuận ( không ổn định ) thị phi tán loạn do dự

Hữu bật sinh khoa mậu chủ công danh danh lợi song thu quý nhân nhiều có bên trên tiến tâm

Chủ phong tình lưu ý vấn đề tình cảm tránh cho nhiệt tình di động lạn

Tả phụ sinh khoa nhâm chủ công danh danh lợi song thu quý nhân nhiều có bên trên tiến tâm

Chủ phong tình lưu ý vấn đề tình cảm tránh cho nhiệt tình di động lạn

Văn xương sinh khoa bính biểu hiện công thành danh toại việc học hành văn danh tốt bị BẢNG đề danh

Thích hợp văn đường phát triển nên thanh danh thành tựu

Văn khúc sinh khoa bính biểu hiện công thành danh toại việc học hành văn danh tốt bị BẢNG đề danh

Thích hợp văn đường phát triển nên thanh danh thành tựu

Văn xương sinh kỵ tân biểu hiện văn thư thất thi lưu ý văn thư chi phiếu chứng khoán khế ước chừng phương diện vấn đề

Nhất thiết không thể giúp hắn người cõng thư bảo chứng khác lưu ý an toàn tuân theo luật pháp giao thông quy chương để tránh chịu phạt

Văn khúc sinh kỵ mình biểu hiện tài ăn nói ngôn ngữ sai sót ứng tránh cho võ mồm tới tranh

Biểu hiện văn thư thất thi lưu ý văn thư chi phiếu chứng khoán khế ước chừng phương diện vấn đề

Nhất thiết không thể giúp hắn người cõng thư bảo chứng khác lưu ý an toàn tuân theo luật pháp giao thông quy chương để tránh chịu phạt

Đối với ngôi sao: xương khúc khôi việt tả hữu

Hoa đào tính chất: hồng loan thiên hỉ hàm trì đại hao thiên diêu tắm rửa phỉ liêm nguyệt đức lộc tồn hóa lộc các loại

Canh can năm thái dương lộc năm sinh nhập phu ( mậu tử )

Con mắt 372

Thái dương lộc năm sinh tọa vợ chồng chiếu Quan lộc thái dương chính trị nhiệt tâm bác ái

Đây mệnh chủ tới tài lộc cùng phục vụ nghiệp hoặc hình vụ liên quan đến

Khác kết hôn muộn khá là tốt khả đang không thực quyền đứng đầu quản

Lộc năm sinh rơi phu Quan tuyến ( đại biểu hành nghề ) chủ quản công vụ viên doanh xây cùng khác tính liên quan đến chuyến đi nghiệp

Cung phu thê tọa thái dương lộc năm sinh mà lấy [ nhân bị tứ hóa ] truy đuổi cát hung

[ lộc chuyển lộc ] can của phu mậu chuyển tham lang hóa lộc nhập [ cha mẹ ]( mình mão ) gặp tham lang tự hóa quyền biểu hiện đây thái dương lộc năm sinh cùng nhà nước cơ cấu có duyên

[ lộc chuyển kị ] can của phu thiên cơ hóa kị nhập [ bản mạng ]( mậu dần ) gặp thiên cơ tự hóa kị thái âm sinh khoa tự hóa quyền

Cấu thành “Tiến mã kị” đây thiên cơ hóa kị lui về phát xạ cung [ bản phu ] tạo thành [ bản phu ] thiên cơ lộc năm sinh tự hóa kị [ kị xuất ] “Đặc biệt ”

Mệnh chủ phu quân thê chỉ sợ có kiếp nạn ( lộc năm sinh bị chính mình trùng phá trùng phá tất có nạn

Dương nam đại nạn thuận hành thứ ba đại nạn (25~34) [ thiên mệnh ] đi [ bản phúc ]( canh thìn ) phùng cự môn

[ thầy thuốc ] ở [ bản mạng ]( mậu dần ) cùng [ bản phu ] cùng can mậu

Can của phu mậu tham lang hóa lộc nhập [ cha mẹ ]( mình mão ) chiếu [ bản tật ]( ất dậu ) trùng điệp [ thầy thuốc nhanh ]

Can của phu mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản mạng ]( mậu dần ) trùng điệp [ thầy thuốc ] phùng thiên cơ tự hóa kị [ tiến mã kị ] đây kị lui về [ bản phu ]

Kể trên hóa tượng suy ra mệnh chủ đây hạn hội kết hôn

Nhưng là [ bản phu ] tới thái dương lộc năm sinh bị can của phu hóa kị [ tiến mã kị ] trùng phá ẩn ngậm đây hạn tới hôn nhân đối với phối ngẫu bất lợi

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tinh thần tọa 3 cung phu thê tới tính cách điều tra

Tinh thần tọa 3 cung phu thê tới tính cách điều tra

Tinh thần tọa cung đấy mệnh cách khuynh hướng

Cung mệnh

[ cung mệnh ] tọa ngôi sao lấy [ cơ nguyệt đồng lương ] khác hoặc nói [ cơ cự đồng lương ] tinh hệ ngôi sao này đeo lấy [ tinh chủ ] thái dương thái âm là trung tâm

Hoặc lấy [ sát phá lang ] tinh hệ ngôi sao này đeo thì lấy [ tinh chủ ] tử vi thiên phủ là trung tâm

Đây tứ đại [ tinh chủ ] quyết định mỗi tinh hệ khuynh hướng này thiên khai sáng? Thiên bảo thủ? Hoặc thiên tinh thần? Thiên vật chất?

Cung phu thê

[ cung phu thê ] để lộ ra phối ngẫu đấy loại hình tướng mạo thể hình trọng điểm là mệnh chủ cùng phối ngẫu đấy quan hệ cùng với tình cảm xu hướng tính dục

Nếu cung phu thê nội tinh diệu tổ hợp may mắn biểu hiện vợ chồng tình cảm lẫn nhau tốt

Nếu cung phu thê gặp đơn hoa đào ngôi sao thì chính thất ( nguyên phối ) ở ngoài trên có mật bạn bè ( tiểu tam tiểu vương )

Sáu kiều ngôi sao ( tả hữu xương khúc phụ bật ) tọa mệnh hoặc cung phu thê biểu hiện mang theo có phong tình cũng khá là điểm lạ tính duyên bị hấp dẫn hoặc bị dẫn dụ

Bởi vậy tình cảm vợ chồng dễ bị dẫn dụ mà ra trạng huống dẫn đến hôn biến đấy hậu quả ( thiên diêu cũng thuộc kiều ngôi sao )

Cung phu thê xấu chưa văn xương văn khúc đồng cung chiếu Quan lộc phối ngẫu có thể đối với sự nghiệp có trợ lực lực sự nghiệp của mệnh chủ không tệ

Vợ chồng văn xương vui mừng gặp tử vi thiên phủ thiên tướng thái dương thái âm lộc tồn lục cát ( xương khúc tả hữu khôi việt đối với ngôi sao )

Nếu gặp tam cát hóa thì biểu hiện phối ngẫu phú quý

Vợ chồng văn xương gặp hóa lộc hóa quyền hóa khoa phối ngẫu tri thức uyên bác phần lớn phú quý

Văn xương hóa khoa mang theo hoa đào tính càng hội trương dương đi nếu tọa vợ chồng văn xương hóa khoa gặp lại hoa đào tất có ngoại tình

Nếu phùng [ đại nạn ] [ năm xưa ] gặp hóa kị này là [ khoa chọn kị ] ở vợ chồng sẽ có gièm pha truyện ngàn dậm

Cung phu thê văn xương hoặc văn khúc phùng phá quân cùng nhập chủ hình khắc nhiều lao lục mà bạng châu tình cảm vợ chồng làm bất hòa

Cung phu thê văn xương hoặc văn khúc phùng liêm trinh cùng nhập chủ phối ngẫu có gặp ở ngoài

Cung phu thê văn xương hoặc văn khúc phùng hóa kị thì phối ngẫu học thức không đủ

Cung phu thê văn xương hoặc văn khúc phùng Tứ Sát không kiếp tu lấy tinh hệ tinh tình gia dĩ dự đoán

Vợ chồng văn khúc ở tuất ( văn khúc đã mang theo hoa đào tính chất ) biểu hiện trêu chọc hoa đào ( văn xương đấy hoa đào cần có phối hợp điều kiện )

Phúc đức văn khúc ở tuất ( văn khúc đã mang theo hoa đào tính chất ) biểu hiện trêu chọc hoa đào đây hoa đào là bị theo đuổi hoa đào

Xương khúc giáp vợ chồng hôn nhân cảm tình tất nhiên chọn thêm nhiều vẻ theo đuổi đối tượng tuyệt phi hời hợt tới bối

Tài hoa cùng trêu hoa ghẹo nguyệt tới mị lực cũng cờ trống tương đương

Xương khúc củng vợ chồng ( văn khúc ở phúc văn xương ở thiên ) vợ chồng tọa lộc năm sinh không bàn mà hợp ý nhau lộc tồn ( được rõ ràng lộc ám lộc ) là là rõ ràng đấy hoa đào

Vợ chồng thiên khôi biểu hiện phối ngẫu gia thế không tầm thường

Thiên khôi vui mừng gặp đối với ngôi sao ( tả hữu xương khúc lộc mã nhật nguyệt ) tam cát hóa

Vợ chồng thiên khôi hội tử vi thiên phủ biểu hiện phối ngẫu có địa vị

Vợ chồng thiên khôi hội thiên tướng biểu hiện phối ngẫu có cảm tình

Vợ chồng thiên khôi hội vũ khúc biểu hiện phối ngẫu giỏi về để ý tài

Vợ chồng thiên khôi hội tham lang biểu hiện phối ngẫu cảm tình tốt

Vợ chồng thiên khôi hội phá quân biểu hiện phối ngẫu có khai sáng lực ( sáng tạo lực )

Vợ chồng thiên khôi hội hóa lộc biểu hiện phối ngẫu có tiền tài

Vợ chồng thiên khôi hội tả hữu đối với ngôi sao biểu hiện phối ngẫu có trợ lực lực

[ khôi việt giáp vợ chồng ] chủ phối ngẫu sự nghiệp thành công gặp được khó khăn bị có nhiều quý nhân hiệp trợ

Vợ chồng thiên khôi ( hoặc thiên việt ) mà phúc đức thiên việt ( hoặc thiên khôi ) thả gặp hoa đào thì nhất định có bên thứ ba tham gia thế giới tình cảm ( đại nạn năm xưa cùng luận )

Văn xương hoặc văn khúc đấy hoa đào thuộc chủ động tính

Thiên khôi hoặc thiên việt đấy hoa đào thuộc bị động tính

Vợ chồng thiên việt ( đã mang theo hoa đào tính chất ) nếu cùng văn xương hoặc văn khúc đồng cung +( loan vui mừng thiên diêu hàm trì đại hao tắm rửa )

Dù hoa đào tính chất bất đồng lại bị gặp ở ngoài

Tả phụ cùng hữu bật ( phong thái nhã nhặn ngôi sao ) nhập mệnh thiên biểu hiện cả đời nhiều quý nhân nhưng lại đối với cảm tình bất lợi ( nhập phu cùng luận )

Vợ chồng tả phụ hoặc hữu bật đối với hôn nhân bất lợi ( hữu bật lực lớn với tả phụ ) ứng nhiều chú ý vấn đề tình cảm

Trước hôn nhân nên lưu ý lấy tính tình hợp nhau hoặc tâm nghi đối tượng làm tuyển chọn tránh cho sau hôn nhân cảm tình sinh khúc chiết ( nhập mệnh cùng luận )

Vợ chồng tả phụ ( đơn ngôi sao sẽ không hữu bật ) biểu hiện phối ngẫu tới hôn nhân hoặc về tình cảm từng có khúc chiết hoặc biểu hiện tự thân tới hôn nhân không chính thức hôn lễ

Vợ chồng tả phụ không thấy sát biểu hiện vợ chồng ân ái

Vợ chồng tả phụ nếu gặp tam cát hóa biểu hiện phối ngẫu có thành tựu

Vợ chồng tả phụ nếu gặp nhật nguyệt cơ cự võ sát hỏa linh các loại đối với ngôi sao ở cung phu thê tam phương tứ chính hội tề biểu hiện vợ chồng sinh ly hoặc nói vợ chồng giai các hữu gặp ở ngoài

Vợ chồng hữu bật ( đơn ngôi sao sẽ không tả phụ ) biểu hiện phối ngẫu tới hôn nhân hoặc về tình cảm từng có khúc chiết hoặc biểu hiện tự thân tới hôn nhân không chính thức hôn lễ

Hữu bật mang theo hoa đào biểu hiện bên thứ ba tham gia thế giới tình cảm

Hữu bật nhập vợ chồng gặp văn xương biểu hiện hoa đào

Hữu bật nhập vợ chồng biểu hiện lưỡng nữ nhân cùng chung một chồng thả có thể tường an hòa xử

Hữu bật nhập vợ chồng nếu gặp hóa kị khoảng không kiếp biểu hiện ly hôn ( nếu lại có tả phụ hội nhập thì không chủ ly hôn )

Hữu bật

Tọa đại nạn vợ chồng cũng có vợ chồng sinh ly tử biệt đấy điềm báo

Vợ chồng cung vô chính diệu hữu bật độc thủ tá ngôi sao đối cung Quan lộc thiên cơ thái âm thủ biểu hiện bên thứ ba tham gia tình cảm vợ chồng thế giới

Cung phu thê hữu bật gặp giải thần + thiên mã hoặc thiên lương + thiên hình hoặc không kiếp + hóa kị cũng thế ly dị tổ hợp

Vợ chồng hữu bật nếu gặp nhật nguyệt cơ cự võ sát hỏa linh các loại đối với ngôi sao ở cung phu thê tam phương tứ chính hội tề

Biểu hiện vợ chồng sinh ly hoặc nói vợ chồng giai các hữu gặp ở ngoài

Thiên khôi hoặc thiên việt nhập phu Quan biểu hiện phối ngẫu ( đối phương ) là trong sạch tới xuất sắc thả là quý nhân

Cung phu thê gặp lộc tồn [ Kình Đà giáp vợ chồng ] mệnh chủ hội thiên liền ( hoặc sợ ) phối ngẫu ( mặc kệ mệnh chủ tọa ngôi sao cường thế hay không )

Hoặc nói tình cảm vợ chồng ổn định nếu gặp lại sát thì bằng không

Cung phu thê lộc tồn tất nhiên [ Kình Đà giáp ] nếu có chút hóa lộc quyền khoa hội hợp xưng là [ hữu tình ]

Gặp chủ tinh cát hóa tình cảm vợ chồng sự hòa thuận song phương sự nghiệp đều có biểu hiện cuộc sống hưởng thụ

Nếu không cát hóa hội hợp tình cảm vợ chồng mặc dù hòa hợp lại hãm cô lập

Lộc tồn tọa cung phu thê không mừng nhưng với tứ sinh địa nếu thiên mã lộc tồn cùng tồn tại cung phu thê này đây cát luận khả nhân thê tuyển tài mà phú

Nếu lộc tích trữ ở vợ chồng hình thành [ Kình Đà giáp vợ chồng ] biểu hiện phối ngẫu thị tài như mạng thủ tài nô keo kiệt thành tánh bất lợi hôn nhân

Đại nạn vợ chồng năm xưa vợ chồng hội hợp lộc tồn cũng thế hạn nội tình cảm vợ chồng ân ái

Thiên hình tọa cung phu thê vợ chồng thường ý kiến không gặp nhau đồng sàng khác mộng nhiều tranh chấp giao tiếp khó bị bất hoà thường là phối ngẫu phiền não nhưng không nhất định ly hôn

Thiên hình tọa cung phu thê dần mão dậu tuất nhập miếu gặp cát có thể bảo vệ cuộc sống vợ chồng không trở ngại

Thiên hình tọa cung phu thê gặp hoa đào hôn nhân quan hệ khó bảo toàn lấy tụ ít ly nhiều rơi chậm lại thương hại

Thiên hình tọa cung phu thê gặp kị dương sát chủ cảm tình làm phức tạp nhiều sợ phối ngẫu chết trước

Tử vi thiên tướng + lộc tồn biểu hiện phối ngẫu đấy quyền lực địa vị giai củng cố

Thiên tướng biểu hiện phối ngẫu cá tính cứng rắn cứng nhắc ( ngăn nắp ) ta chấp

Thái dương thái âm + lộc tồn biểu hiện phối ngẫu đấy có thành tựu làm rạng rỡ huy

Vũ khúc thiên phủ + lộc tồn biểu hiện lẫn nhau khí chất giống nhau hoặc nói tài lộc quyền lực thành tựu câu tăng

Thiên lương thiên đồng + lộc tồn biểu hiện hôn nhân khúc chiết làm phức tạp khá là bị thích ứng chậm rãi đưa qua

Cung phu thê chủ tinh không mừng động ngôi sao ( thất sát phá quân tham lang thiên cơ thái dương thái âm ) vợ chồng bất an ninh

Hoặc tư tưởng tinh diệu ( thiên cơ cự môn liêm trinh tham lang thiên đồng ) phùng hóa kị phi thường khó giải quyết

Thiên đồng, thiên tướng, văn khúc, thái âm các loại lý tưởng tinh diệu tổ hợp đang là cảm tính ngôi sao hôn nhân xưng được với lãng mạn nhiều màu

( thiên đồng chủ phối hợp tính hóa kị không đổi phối hợp ) không thể tự coi nhẹ mình mình bỏ cuộc gặp dịp ứng đề cao giao tiếp cập phối hợp đấy năng lực cùng cảnh giới

( thiên cơ chủ đầu óc cơ trí hóa kị tính toán hồ nghi dò xét )

( cự môn chủ tài ăn nói hóa kị dễ có quan niệm không hợp chán ghét cãi nhau )

( tham lang chủ hoàn mỹ lý tưởng hóa kị tham cầu không ghê thẩm đẹp cùng lý tưởng sai biệt lớn )

( liêm trinh chủ trật lệnh trong sạch hóa kị thiên với chấp nhất kiên trì ý kiến bản thân mình hạn súc )

( vũ khúc chủ quả tú cô độc quật cường

Vũ khúc hoặc thất sát hoặc văn xương hoặc kình dương các loại ngũ hành bằng vàng tính là tinh diệu cuộc sống hôn nhân liền tương đương không thú

Như ở cung phu thê gặp năm sinh lộc tự hóa lộc ( thuộc tha cung tự hóa lộc ) thì tỏ vẻ là đa tình lại không lưu tiếc nuối

Thì thật là ngôi sao không thích hợp ủng hữu lộc năm sinh tới lấy thừa bù thiếu nếu tự hóa thì hội thông qua các loại hình thức hiện tượng sứ lộc năm sinh năng lượng rút đi

Hoa đào ngôi sao hội lộc ( là hội thiên cơ vũ khúc các loại di động tinh diệu ) này là vận đào hoa ( đây hoa đào vị tất không tốt )

Hoa đào ngôi sao hội thiên hình đại hao hóa kị ( nếu cận hội Tứ Sát không khẩn yếu ) này là đào hoa kiếp ( sát ) thuộc hoại hoa đào

Cung phu thê tọa sinh kỵ + sát tục xưng “Hỏa nga mệnh” nữ mệnh lãnh diễm nam mệnh tuấn suất ( chú ý hôn nhân bất lợi phối ngẫu cùng khắc )

( cung mệnh gặp cô thần hoặc quả tú cùng luận )

Cung phu thê gặp sát tinh hỏa linh dương e rằng sẽ chiếm giữ bất ngờ lập gia đình

Nếu tạm biệt hoa đào ngôi sao e rằng sẽ trước ở chung sau kết hôn

Nếu sau hôn nhân lưu vận cung phu thê chủ tinh bất lợi gặp lại thiên mã tượng này bị ly biệt

Cung phu thê gặp kình dương đồng độ tướng mạo nam anh tuấn nữ nhân lãnh diễm

Đây cách phối ngẫu nên quân cảnh nhân viên kỹ thuật lưu ý phối ngẫu hội có một lần ngoại thương hoặc động thủ thuật

Vợ chồng gặp kình dương đồng độ chắc có dị tộc thông hôn ( vợ chồng huyết duyên bất đồng mới tính ) nếu lại có xương khúc vui mừng làm bộ làm tịch

Vợ chồng kình dương nếu gặp liêm trinh thái âm + hình kị sợ vợ chồng ồn ào hoặc đùa giỡn hao phí thương mà ra đi

Vợ chồng kình dương nếu gặp liêm trinh thái âm + đại hao ( hoa đào ) sợ nhân phối ngẫu hoa đào mà tự thân rời nhà ra đi

Nếu [ năm xưa ] [ lưu nguyệt ] phùng tới thả gặp hình kị sợ nhân cãi nhau mà rời nhà ra đi

Vợ chồng gặp đà la 1. Phối ngẫu tướng mạo không đẹp ( miện tẩm ) 2. Hoặc phối ngẫu tính cách cô độc 3. Hoặc ly hương bỏ tỉnh 4. Trì hôn kéo dài hôn sự

5. Sau hôn nhân bị nhân việc nhà sự mà khiến cho thị phi [ Trục lý bất hòa ]

Vợ chồng tọa đà la mà kình dương nhập mệnh song phương đều ứng tu tâm dưỡng tính đa lễ phật bồi dưỡng cộng đồng yêu thích để tránh hôn nhân khúc chiết

Vợ chồng gặp kình dương đốm lửa đồng độ triệt tiêu lẫn nhau phá hoại lực ngược lại không hại

Nếu mệnh chủ tới cung phu thê đốm lửa thủ mà phối ngẫu tới cung phu thê kình dương thủ

Biến thành tường an vô sự ngược lại cực kỳ phối hợp ( lưu ý đốm lửa lạc hãm )

Nếu mệnh chủ của cung mệnh đốm lửa hoặc kình dương thủ mà phối ngẫu tới cung phu thê kình dương hoặc đốm lửa thủ liền phi thường xứng đôi ứng là một đoạn tốt hôn nhân duyên

< lưu ý nếu vợ chồng đốm lửa lạc hãm ( thân dậu ) thì không lành không thích hợp nhân phối ngẫu đau đớn nghèo >

Vợ chồng đốm lửa ở dần ngọ tuất nhập miếu phối ngẫu có một đoạn ánh sáng huy ( lại sẽ đột nhiên mất mác ) tụ ít ly nhiều ( đã là tối ôn hòa )

Nếu tham lang ở dần ngọ tuất gặp đốm lửa nhập miếu biểu hiện phối ngẫu khả có ngoài ý muốn tài

( dần ngọ tuất hỏa tham ở phúc đức cũng biểu hiện phối ngẫu khả có ngoài ý muốn tài )

Vợ chồng đốm lửa nhập miếu ( không thấy tham lang ) nam nữ giai biểu hiện phối ngẫu tính tình táo bạo

Nếu ở gặp sát bị sinh làm phức tạp ( tự thân đối với phối ngẫu bất mãn ) ( năm xưa phùng chi đồng luận )

Vợ chồng linh tinh ( tính chất cùng đốm lửa bất đồng [ hỏa rõ ràng linh ám ] hoan hỷ nhất hóa lộc cập tham lang )

Nếu như phu thê [ linh tham ] biểu hiện phối ngẫu đắc ý ngoại tài ( đây tài thuộc ám cờ bạc hoặc tham dơ mà được

Vợ chồng nếu hồi hỏa linh giáp đây cách đối với hôn nhân bất lợi không nên ái tình trường chạy

Nhưng đối với nghĩ nhanh chiến nhanh kết đấy tình yêu bị có nhiều lực cản chung tới không cưới

Cung phu thê linh tinh mà đốm lửa ở phúc đức [ phu tới Quan ] chủ khinh dẫn lập gia đình, hoặc cùng không thể đoán được người kết hôn

Cung phu thê linh tinh ( phối ngẫu tính ám mới ) đốm lửa ở thiên di ( mệnh chủ tính rõ ràng mới )

Vợ chồng hỗ không phân nhượng ( phối ngẫu đấu khí chiến tranh lạnh mệnh chủ nóng nảy khóe miệng tranh chấp )

Cung phu thê gặp lục sát cô thần quả tú thất sát tham lang phá quân vũ khúc thiên cơ cự môn cùng hãm địa

Chủ phần lớn trì hôn vợ chồng tụ ít ly nhiều không thể bạch thủ giai lão sợ sinh ly hoặc tử biệt

Phá quân tinh hệ không nên nhập lục thân cung dễ dàng phản bội vô tình

Thiên hình không nên nhập lục thân cung vị biểu hiện hóa khá là không hợp ý ý kiến không hợp các hữu chủ trương hoặc hoài bão

Thiên hình nhập vợ chồng không nên dễ có ly hôn hiện tượng nên kết hôn muộn khá là tốt

Thiên hình nhập vợ chồng ( thiên hình đã đủ cô khắc ) không mừng gặp lại khóc hư thì cô hàn nhiều bệnh

Lại có kình dương cùng hoặc hội chiếu càng thêm hình khắc nhiều thị phi võ mồm

Thiên diêu nhập vợ chồng thường vừa thấy chung tình không cần môi giới ngoắc thành thân dễ phạm trùng hôn tái giá

Khác biểu hiện mệnh chủ cùng phối ngẫu đều có người duyên sợ nhiều diễm ngộ

Thiên diêu biểu hiện trưởng thành sớm phong tao nhân duyên tốt phản ứng linh mẫn phong thanh nhã hài hước màu sắc đẹp đẽ nhã nhặn yêu thích nói chuyện phiếm có nghệ thuật ảnh nghệ thiên phú

Thiên diêu mang theo có ngẫu nhiên gặp nhau vừa thấy chung tình tiếc rằng biết nhau chậm quá đấy hương vị

Nếu nhập cung phu thê này hôn nhân sẽ mang có không hẹn mà gặp hôn nhân duyên

Nếu thiên diêu + văn xương hoặc văn khúc thì vừa thấy chung tình đấy hôn nhân duyên tiếc rằng biết nhau chậm quá đấy sắc thái càng là nùng âu

Chú ý thiên diêu + văn khúc hóa kị hành vận đi vào [ đào hoa kiếp ] rất khó tránh cho

Càng phùng âm sát đồng cung hóa kị thường hội nhân tư tình tham niệm trêu chọc Bất Danh dự thị phi

Nếu nhập bản mạng tam phương thảng càng thêm vào tả phụ hữu bật đồng độ cát hóa thì cấu thành [ khác tính đồ đạc trong cửa hàng ] đấy vận mệnh

Đây chủng vận mệnh nên tiến hành cùng khác tính nhiều tiếp xúc hành nghề chư như diễn nghệ ca thính rượu hành lang vũ thính vân vân

Mẹ goá con côi nhập vợ chồng biểu hiện vợ chồng thường có phần phòng liền tẩm hoặc nói rất ít đôn luân tới thú

Giải thần gặp thiên mã nếu nhập vợ chồng thả gặp sát kị tức ly hôn

Lục thân nếu thất bại cung đây lục thân khó có đã lâu trợ lực lẫn nhau tới quan hệ không thật tại phác sóc mê ly

Lại không chịu dựa vào ( trần tuyết đào đại sư quan điểm )

Vợ chồng thất bại cung vợ chồng giữa hư không không thực ( khó có thể hình dung không thực cảm giác ) hư không không giúp được gì hoặc khó có thể nắm lấy biến hóa đột nhiên

Có khác tụ ít ly nhiều hoặc không vợ chồng hoặc gấp hai lần

Không kiếp tọa cung phu thê biểu hiện tình cảm vợ chồng hội càng lúc càng mỏng chung tới ly hôn ( hoa đào tổ hợp )

( giờ tý sinh không kiếp ở hợi giờ ngọ sinh không kiếp ở tị )

Vợ chồng phùng địa không hoặc địa kiếp bất luận xứng gì ngôi sao may mắn biểu hiện tình cảm vợ chồng hội càng lúc càng mỏng chung tới ly hôn ( hoa đào tổ hợp ) tất ly hôn

Tị hợi không kiếp đồng cung đối phương tư tưởng nhiều bi thương xem cảm thấy người khác cao không thể chạm về tình cảm rất khó gặp tri âm chỉ có trả giá quan tâm đi kết giao

Đây mệnh cách chi giao hướng trong quá trình nên cẩn thận tự thân chuyến đi là biểu hiện không thể cao cao tại thượng tư tưởng rất giỏi

Vợ chồng phùng địa không biểu hiện sau hôn nhân cảm tình ngày dần dần lãnh đạm ( thật sự ồn ào ) tự nhiên lãnh đạm xuống

Vợ chồng phùng địa không tạm biệt tuần khoảng không không trung hình thành cô phương từ thưởng tri âm khó cầu

Vợ chồng phùng địa không + thất sát hoặc phá quân đồng cung lại không gặp hoa đào biểu hiện nhận biết khác tính gặp dịp hơi ít

Vợ chồng hồi [ không kiếp giáp ] không…nhất lợi nhuận sợ phối ngẫu có đặc thù tai nạn

Nếu vợ chồng vũ khúc hóa kị mà hồi [ không kiếp giáp ] ngược lại may mắn ( phàm vũ khúc hóa kị tới không tốt chất một mực chuyển tốt )

Vợ chồng tị hợi nếu không kiếp đồng độ phối ngẫu tư tưởng nhiều bi thương xem về tình cảm tri âm khó được hôn nhân khó có thể thành cục < thái minh hồng đại sư quan điểm >

< cải thiện chi đạo kết giao lúc mệnh chủ không thể nhượng nhân cảm giác cao không thể chạm nên thải thấp điều sửa lấy quan chiếu đối phương đạo lấy chính xác tín ngưỡng >

( nếu can năm sinh [ định tượng ] dừng ở cung phu thê này vấn đề sâu nặng

Bằng cung phu thê làm tự hóa kị chủ vợ chồng duyên gầy phối ngẫu chết trước )

Vợ chồng tọa sinh kỵ thả tự hóa kị ban đầu sinh kỵ đã biểu hiện đời sống tình cảm không thuận suy sụp nghi kỵ giống

Tái có tự hóa kị biểu hiện phối ngẫu cá tính phản phúc tư tưởng làm việc làm thường có ngôn hành bất nhất cảm tình cũng thế phản phúc không chừng

[ phu Quan phụ tật ] là [ thọ đeo ] nếu hóa kị [ nhập phụ trùng tật ] hoặc hóa kị [ nhập Quan trùng phu ] này là song tử vong tuyến

Cung phu thê tí ngọ là hỏa linh giáp, mà cung phúc đức nhập thìn tuất cung

Hôn nhân con đường của quá mức là bất lợi, là là không vụ lợi lấy ái tình trường chạy phương thức lấy kiến tạo hôn nhân vận mệnh

Lại thường không hề lợi nhuận nhanh chiến nhanh quyết đích tình thế lực cản mà không thể không kết hôn muộn

Thậm chí tạo thành thành thân không đổi mà là đơn thân quý tộc ( không cưới )

Tọa mệnh dần thân phúc đức ở thìn tuất

Nếu hỏa linh giáp vợ chồng đây cách đối với hôn nhân bất lợi không nên ái tình trường chạy đối với nhanh chiến nhanh quyết đấy tình yêu

Vẫn bị có nhiều lực cản chung tới không cưới

Lộc năm sinh nhập vợ chồng

Hôn nhân duyên sớm phát ( khác tính duyên tốt )

Phối ngẫu thông minh nhân duyên tốt có tài lộc độ lượng

Chiếu Quan lộc sau hôn nhân vận khí tốt có thể được phối ngẫu tới trợ giúp dễ dàng phát đạt

Lộc năm sinh nhập lục thân cung vị biểu hiện tự lập duyên phận thông minh ( nghệ thuật trời cho ) quý nhân phúc khí ( thọ nguyên ) địa vị lao lục

Có thực lộc có người duyên tốt cả đời có tài lộc ( sẽ không không tiền )

Sinh quyền nhập vợ chồng

Phối ngẫu cá tính kiên cường có khả năng cầm quyền ( lao lục tinh thần khá là bị cạn kiệt )

Vợ chồng giai kiên cường tính nôn nóng có lẽ lớn giọng

Chiếu Quan lộc sau hôn nhân có thể mở rộng phát đạt hoặc thu được thăng thiên

Sinh quyền nhập lục thân cung vị biểu hiện cầm quyền ( bá đạo ) quật đưa xúc động tự phụ ( tùy hứng ) cơ trí bén nhạy tài hoa lao lục làm việc hải phái

Sinh khoa nhập vợ chồng

Phối ngẫu thanh tú ôn thuận xuất thân trong sạch hảo học

Khoa nhập vợ chồng biểu hiện hôn nhân đối tượng kinh giới thiệu ( môi giới ) có lẽ là cùng hương đồng học đồng sự

Chiếu Quan lộc sau hôn nhân phối ngẫu là quý nhân khả trợ giúp sự nghiệp của mệnh chủ ( công tác )

Sinh khoa nhập lục thân cung vị biểu hiện quý nhân nhã nhặn ( văn tĩnh ) trong sạch tùy hòa xuất sắc khí ( hảo học thông minh ) bất kể khá là không mừng lớn biến động

Sinh kỵ nhập vợ chồng

Sao hóa kỵ nhập lục thân cung vị đại biểu thiếu khiếm cũng ẩn thị tất có phối ngẫu ( không cần là hôn nhân việc phiền não )

Thiếu khiếm phối ngẫu cùng phối ngẫu không duyên hoặc không giúp được gì sơ luyến khó có thành quả ( có lẽ lần đầu tiên hôn nhân khá là không mĩ mãn )

Nam mệnh trọng thị cảm tình gia đình để ý phối ngẫu

Nữ mệnh vui mừng chưởng phu quyền ( quản thúc trượng phu ) về tình cảm sẽ có khúc chiết khóe miệng tranh chấp bận rộn

Trùng Quan lộc khinh hốt sự nghiệp tới kinh doanh

Sinh kỵ nhập lục thân cung vị biểu hiện thiếu khiếm không duyên không giúp được gì lao lục nhát gan bảo thủ nhấp nhô không thuận ( không ổn định ) thị phi tán loạn do dự

Hữu bật sinh khoa mậu chủ công danh danh lợi song thu quý nhân nhiều có bên trên tiến tâm

Chủ phong tình lưu ý vấn đề tình cảm tránh cho nhiệt tình di động lạn

Tả phụ sinh khoa nhâm chủ công danh danh lợi song thu quý nhân nhiều có bên trên tiến tâm

Chủ phong tình lưu ý vấn đề tình cảm tránh cho nhiệt tình di động lạn

Văn xương sinh khoa bính biểu hiện công thành danh toại việc học hành văn danh tốt bị BẢNG đề danh

Thích hợp văn đường phát triển nên thanh danh thành tựu

Văn khúc sinh khoa bính biểu hiện công thành danh toại việc học hành văn danh tốt bị BẢNG đề danh

Thích hợp văn đường phát triển nên thanh danh thành tựu

Văn xương sinh kỵ tân biểu hiện văn thư thất thi lưu ý văn thư chi phiếu chứng khoán khế ước chừng phương diện vấn đề

Nhất thiết không thể giúp hắn người cõng thư bảo chứng khác lưu ý an toàn tuân theo luật pháp giao thông quy chương để tránh chịu phạt

Văn khúc sinh kỵ mình biểu hiện tài ăn nói ngôn ngữ sai sót ứng tránh cho võ mồm tới tranh

Biểu hiện văn thư thất thi lưu ý văn thư chi phiếu chứng khoán khế ước chừng phương diện vấn đề

Nhất thiết không thể giúp hắn người cõng thư bảo chứng khác lưu ý an toàn tuân theo luật pháp giao thông quy chương để tránh chịu phạt

Đối với ngôi sao: xương khúc khôi việt tả hữu

Hoa đào tính chất: hồng loan thiên hỉ hàm trì đại hao thiên diêu tắm rửa phỉ liêm nguyệt đức lộc tồn hóa lộc các loại

Canh can năm thái dương lộc năm sinh nhập phu ( mậu tử )

Con mắt 372

Thái dương lộc năm sinh tọa vợ chồng chiếu Quan lộc thái dương chính trị nhiệt tâm bác ái

Đây mệnh chủ tới tài lộc cùng phục vụ nghiệp hoặc hình vụ liên quan đến

Khác kết hôn muộn khá là tốt khả đang không thực quyền đứng đầu quản

Lộc năm sinh rơi phu Quan tuyến ( đại biểu hành nghề ) chủ quản công vụ viên doanh xây cùng khác tính liên quan đến chuyến đi nghiệp

Cung phu thê tọa thái dương lộc năm sinh mà lấy [ nhân bị tứ hóa ] truy đuổi cát hung

[ lộc chuyển lộc ] can của phu mậu chuyển tham lang hóa lộc nhập [ cha mẹ ]( mình mão ) gặp tham lang tự hóa quyền biểu hiện đây thái dương lộc năm sinh cùng nhà nước cơ cấu có duyên

[ lộc chuyển kị ] can của phu thiên cơ hóa kị nhập [ bản mạng ]( mậu dần ) gặp thiên cơ tự hóa kị thái âm sinh khoa tự hóa quyền

Cấu thành “Tiến mã kị” đây thiên cơ hóa kị lui về phát xạ cung [ bản phu ] tạo thành [ bản phu ] thiên cơ lộc năm sinh tự hóa kị [ kị xuất ] “Đặc biệt ”

Mệnh chủ phu quân thê chỉ sợ có kiếp nạn ( lộc năm sinh bị chính mình trùng phá trùng phá tất có nạn

Dương nam đại nạn thuận hành thứ ba đại nạn (25~34) [ thiên mệnh ] đi [ bản phúc ]( canh thìn ) phùng cự môn

[ thầy thuốc ] ở [ bản mạng ]( mậu dần ) cùng [ bản phu ] cùng can mậu

Can của phu mậu tham lang hóa lộc nhập [ cha mẹ ]( mình mão ) chiếu [ bản tật ]( ất dậu ) trùng điệp [ thầy thuốc nhanh ]

Can của phu mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản mạng ]( mậu dần ) trùng điệp [ thầy thuốc ] phùng thiên cơ tự hóa kị [ tiến mã kị ] đây kị lui về [ bản phu ]

Kể trên hóa tượng suy ra mệnh chủ đây hạn hội kết hôn

Nhưng là [ bản phu ] tới thái dương lộc năm sinh bị can của phu hóa kị [ tiến mã kị ] trùng phá ẩn ngậm đây hạn tới hôn nhân đối với phối ngẫu bất lợi

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button