Tử vi

Tinh tình tường giải tới sao thiên lương

Thiên lương, dương thổ. Sao Nam Đẩu ngôi sao. Hóa khí vi ấm, chủ thọ, vì cha mẹ cung chủ. Có hiểu nạn chế hóa chi công, thiên lương, thái độ làm người rất nặng ngay thẳng, thiện tâm, thọ dài, ôn ổn rất nặng.

Chư tinh vấn đáp luận ở bên trong nói: “Thiên lương thuộc thổ, sao Nam Đẩu thứ hai ngôi sao vậy. Ti thọ, hóa khí vi ấm, thành phúc thọ, nãi cha mẹ đứng đầu, tể sinh sát quyền. Vu nhân tắc tính tình quang minh, vu tướng mạo tắc rất nặng ôn khiêm, theo thẳng vô tư, lâm sự quả quyết, ấm vu thân mệnh, phúc cập con cháu. Gặp xương khúc vu tài cung, phùng thái dương vu phúc đức, tam hợp là vạn toàn, thanh danh hiển vu vương thất, chức vị lâm vu phong hiến. Nếu gặp hao tổn diệu, càng sẽ thiên cơ cập giết, nên tăng đạo, cũng chịu vương gia chế cáo. Phùng tham lang đồng độ, mà loạn lễ loạn gia. Ở nô bộc, tật ách, tướng mạo, chỉ phong dư chi luận. Gặp liêm, hình, kị, tất vô tai khắc mà lo lắng. Gặp hỏa linh, hình, ám, cũng không chinh chiến tới nhiễu. Thái tuế hướng làm phúc, bạch hổ lâm mà vô hại. Luận mà đến tận đây, sổ quyết nghèo thông chi luận cũng. Mệnh hoặc đối cung hữu thiên lương, chủ có thọ, nãi cực cát ngôi sao cũng.”

Thiên lương có chính trực, quang minh, rất nặng, vô tư, vi hình, các loại tính chất.

“Thiên lương, sao Nam Đẩu ti thọ ngôi sao vậy. Hóa khí vi ấm, vi thọ, tá thượng đế uy quyền, vì cha mẹ cung chủ. Chủ nhân thanh tú ôn hòa, hình thần ổn định, tính tình quang minh, hòa hợp thưởng thức binh pháp. Được xương khúc, tả hữu gia hội, vị trí tới thai thiếu. Ở cung phụ mẫu tắc rất nặng uy nghiêm. Hội Thái Dương vu phúc đức, cực phẩm quý, người sinh năm mậu hoặc kỷ hợp cục. Nếu tứ sát phá tan, tắc nảy mầm mà chẳng ra hoa. Phùng thiên cơ hao tổn diệu, tăng đạo thanh nhàn. Cùng tham cự đồng độ, tắc bại luân loạn tục. Ở nô bộc, tật ách, cũng chỉ phong dư chi luận. Liêm trinh, hình, kị thấy vậy, tất vô khắc địch mà lo lắng. Hỏa linh, hình, ám gặp là, cũng không chinh chiến tới nhiễu. Thái tuế hướng làm phúc; bạch hổ bang mà vô tai; tấu thư sẽ tắc có ngoài ý muốn tới quang vinh; thanh long động lại có công văn niềm vui. Tiểu hao, đại hao giao gặp, làm ra không làm nổi, Bệnh Phù, Quan phù xâm chiếm, không vì tai họa luận. Nữ mệnh ngôi sao này vào miếu, vượng phu ích tử; xương khúc, tả hữu đến đỡ, phong tặng, Kình Đà, hỏa, kị phá tan, tuyển phi không sạch. Tăng đạo nên tới.” Tỏ vẻ thiên lương có Quan quý ý, vi thuật số ngôi sao, cát tắc làm quan, hung tắc thầy tướng số. Thiên lương lại tỏ vẻ may mắn, đổ vận.

Thiên lương lộc tọa mệnh cung người, nếu vận mệnh tốt, tắc đổ vận góc tốt. Thậm chí có trúng số có thể.

Thiên lương lại làm thuốc, do đó thiên lương đấy chức nghiệp có thể là luật sư, thầy thuốc, ngũ thuật, công chức; thiên lương lại có hình ý tứ của, hình kỷ, pháp luật.

Thiên lương là thọ tinh, khả nghĩa rộng làm trưởng người, lão nhân, là thuốc, khả nghĩa rộng vi nhà bào chế thuốc, trung y sư, là thuật số ngôi sao, khả nghĩa rộng vi tăng lữ.

Tại mặt đất thị già cộng đồng, phòng ở cũ. Cũng thế thủ này thọ ý. Cũng được tỏ vẻ lỗi thời, tôn giáo văn vật, xổ số.

Sao thiên lương thuộc thổ, tại thân thể cũng tỏ vẻ tính khí.

Thiên lương đấy vận mệnh, vui mừng gặp ngôi sao may mắn. Kị gặp sát tinh.

Thiên lương thiên mã tị hợi phiêu bạc phiêu xáo. Sách cổ nói là nam lang thang nữ nhân dâm kỹ nữ.

Thiên lương có rất nhiều tương đối đặc thù đấy vận mệnh. Như, cơ lương gia hội giỏi nói chuyện lính, tỏ vẻ thiện biện. Thiên lương ngọ vị trí, Quan chi phí thanh hiển, tỏ vẻ thiên lương có Quan quý ý. Thiên lương vi hình, bị vi công chức. Thiên lương vi nhà nước các loại tính chất. Cơ nguyệt đồng lương cách chính là điển hình.

Nếu cung phụ mẫu thiên lương gặp cát đấy, nhiều cha mẹ là từ chính nhân viên, bình thường thủ phụ thân.

Dương Lương xương lộc cách, tỏ vẻ sẽ đọc sách.

Thiên lương văn xương ở miếu vượng, vị trí tới thai cương.

Thiên lương miếu vượng, tả hữu xương khúc gia sẽ, xuất tướng nhập tướng. Đều là nói thiên lương thêm cát nhưng vì Quan quý ý tứ của.

Thiên lương tị hợi có bồng bềnh ý tứ hàm xúc, thiên lương hãm địa gia sát, tỏ vẻ nhiều tai họa. Thiên lương có bao nhiêu tai họa ý tứ của, bởi vì là ấm ngôi sao, giải tai ngôi sao. Vô tai thiên lương khởi không thất nghiệp rồi? Do đó thiên lương dễ dàng có tai họa.

Thiên lương là thọ tinh, khả nghĩa rộng vi lão Đại. Nhập cung phu thê, tỏ vẻ tìm một cái tuổi kém giác đại nhân kết hôn, như chồng già vợ trẻ, tỷ đệ luyến.

Sao thiên lương, nhập cung phụ mẫu lành nhất, chủ có che lấp, được di sản.

Thiên lương đấy tứ hóa, trên sách có giảng thiên lương không mừng lộc thuyết pháp, nhưng kỳ thật thiên lương được lộc vẫn là chỉ cát cắt. Có chút tình huống phùng lộc không lên cát đoạn, là cung vị ánh sao tính tương khắc, sát tinh quá nhiều, lộc tinh vừa vào vọt lên khí thế hung ác, cũng không phải lộc không tốt. Thiên lương tuy có Quan chi phí thanh lộ vẻ đoạn pháp, nhưng được lộc cũng vẫn là chuyện tốt.

Thiên lương vi thọ tinh, do đó bình thường nhập nữ mệnh, hướng khí chất mỹ nữ phát triển. Phần lớn thiên lương chưa từng có người đẹp miện.

Thiên lương không phải tài ngôi sao, cố nhập tài cung, thường thường đúng tiền tài không để tâm, tuy rằng cũng chủ quản để ý, nhưng cũng không phải tham tài thủ tài người.

Sao thiên lương, có cô hình ý. Có có lực giải tai ách, do đó dễ dàng phát triển trở thành luật sư, thầy thuốc các chức nghiệp. Bang nhân giải tai, hiểu nạn, đương nhiên cũng có thể là thầy phong thủy, thầy tướng số người.

Thiên lương khả nghĩa rộng vi lão nhân, do đó thiên lương ở trạch cung, nhiều sẽ cùng lão nhân ở cùng nhau. Thiên lương ở trạch, chủ phòng ở cũ, công gia phòng ở.

Thiên lương thích làm lão Đại. Nữ mệnh thiên lương, có gan đàn chị đấy khí phái. Nam mệnh thiên lương lại có loại thanh quý đấy khí chất. Nếu vận mệnh không tốt, chính là cổ đại danh sĩ, hiện đại có thể chỉ có thể là hàn sĩ rồi.

Thiên lương ổn trọng, nhưng cùng lúc cũng tỏ vẻ không tích cực chủ động, vận mệnh gặp gỡ không tốt, có thể biết phi thường bần cùng, bởi vì không hiểu được cùng tắc sinh biến lý lẽ, nhưng vận mệnh tốt tắc so sánh vững chắc. Tính tình cao ngạo không thích sống chung chính trực vô tư, hữu danh sĩ phong độ, lâm sự quả quyết, hữu cơ mưu vui mừng lưỡi luận bị cạnh tranh, ham thi tế có lòng từ bi, khả chăm sóc người khác, xen vào việc của người khác, lấy việc tự cho là đúng tới lão Đại tác phong, cho nên tuy có chỉ huy lực, hơi nghi ngờ chuyên chế, hảo tâm thả gà mẹ, có khi đáp ứng người khác sự tình sẽ phân biệt không đến, cho nên làm cho người ta có điểm lừa gạt cảm giác, thông minh mà trí nhớ mạnh xử sự rất nặng ôn khiêm, nhưng vui mừng đầu cơ trục lợi, thật cao theo xa, lý trí trọng với cảm tình nhưng có đồng tình tâm. Nhân từ có tôn giáo lòng tín ngưỡng, tâm thẳng vô tư, có thi tế chi tâm tràng ruột nhưng vui mừng đầu cơ trục lợi, hữu cơ mưu, vui mừng lưỡi luận, thật cao theo xa, bị cạnh tranh, trí nhớ mạnh, hữu danh sĩ phong độ, nhưng yêu làm lão đại.

Thiên lương hiểu nạn, cố hữu nhạ tai ách vừa nói, tình hình chung còn tốt, nhưng xác thực hữu thiên lương không bệnh thì thôi, một bệnh chính là bệnh nặng cảm giác, có thể là thiên lương cảm thấy được, nhỏ tai họa nhỏ nạn chướng mắt, tại nạn trọng nạn giải mới có khoái cảm. Dữ thiên đồng đấy phúc tinh, chủ ma luyện, ý tứ gần.

Thiên lương đấy tai ách tính chất, bình thường chỉ giới hạn ở nguyên mệnh quyết định, vu năm xưa đại vận, bình thường chỉ lấy này che lấp các loại tính chất.

Thiên lương tọa mệnh, xem năm xưa đại vận hung, cần lưu ý nhiều cẩn thận.

Thiên lương ưu điểm là ổn trọng, từ bi, công chính, khuyết điểm là THU, chết vì sĩ diện, vui mừng nịnh hót, nhiệt tâm quá độ, không an nhàn, quan tâm. Trên cơ bản thiên lương đấy tính chất chính là chỗ này chút.

Thiên lương có một đại hung cách, là cơ lương thêm dương, sớm có hình khắc muộn lại cô, rất không cát.

Cơ lương kình dương đồng cung mới xem như cô hình cách, bình thường thủ nữ mệnh.

Thiên lương hóa quyền, năng lực quản lý mạnh, có thể đạo giỏi thay đổi. Thiên lương hóa khoa kiểm chứng học thuật nghiên cứu, người nói chuyện gia thích nghe, cảm thấy được có đạo lý, nhân duyên tốt. Thanh danh truyền xa. Thiên lương hóa quyền dễ dàng để cho người khác nghe lời, năng lực quản lý mạnh, hóa khoa là tỏ vẻ có thể nói, sẽ hợp với tình hình.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tinh tình tường giải tới sao thiên lương

Thiên lương

Thiên lương, dương thổ. Sao Nam Đẩu ngôi sao. Hóa khí vi ấm, chủ thọ, vì cha mẹ cung chủ. Có hiểu nạn chế hóa chi công, thiên lương, thái độ làm người rất nặng ngay thẳng, thiện tâm, thọ dài, ôn ổn rất nặng.

Chư tinh vấn đáp luận ở bên trong nói: “Thiên lương thuộc thổ, sao Nam Đẩu thứ hai ngôi sao vậy. Ti thọ, hóa khí vi ấm, thành phúc thọ, nãi cha mẹ đứng đầu, tể sinh sát quyền. Vu nhân tắc tính tình quang minh, vu tướng mạo tắc rất nặng ôn khiêm, theo thẳng vô tư, lâm sự quả quyết, ấm vu thân mệnh, phúc cập con cháu. Gặp xương khúc vu tài cung, phùng thái dương vu phúc đức, tam hợp là vạn toàn, thanh danh hiển vu vương thất, chức vị lâm vu phong hiến. Nếu gặp hao tổn diệu, càng sẽ thiên cơ cập giết, nên tăng đạo, cũng chịu vương gia chế cáo. Phùng tham lang đồng độ, mà loạn lễ loạn gia. Ở nô bộc, tật ách, tướng mạo, chỉ phong dư chi luận. Gặp liêm, hình, kị, tất vô tai khắc mà lo lắng. Gặp hỏa linh, hình, ám, cũng không chinh chiến tới nhiễu. Thái tuế hướng làm phúc, bạch hổ lâm mà vô hại. Luận mà đến tận đây, sổ quyết nghèo thông chi luận cũng. Mệnh hoặc đối cung hữu thiên lương, chủ có thọ, nãi cực cát ngôi sao cũng.”

Thiên lương có chính trực, quang minh, rất nặng, vô tư, vi hình, các loại tính chất.

“Thiên lương, sao Nam Đẩu ti thọ ngôi sao vậy. Hóa khí vi ấm, vi thọ, tá thượng đế uy quyền, vì cha mẹ cung chủ. Chủ nhân thanh tú ôn hòa, hình thần ổn định, tính tình quang minh, hòa hợp thưởng thức binh pháp. Được xương khúc, tả hữu gia hội, vị trí tới thai thiếu. Ở cung phụ mẫu tắc rất nặng uy nghiêm. Hội Thái Dương vu phúc đức, cực phẩm quý, người sinh năm mậu hoặc kỷ hợp cục. Nếu tứ sát phá tan, tắc nảy mầm mà chẳng ra hoa. Phùng thiên cơ hao tổn diệu, tăng đạo thanh nhàn. Cùng tham cự đồng độ, tắc bại luân loạn tục. Ở nô bộc, tật ách, cũng chỉ phong dư chi luận. Liêm trinh, hình, kị thấy vậy, tất vô khắc địch mà lo lắng. Hỏa linh, hình, ám gặp là, cũng không chinh chiến tới nhiễu. Thái tuế hướng làm phúc; bạch hổ bang mà vô tai; tấu thư sẽ tắc có ngoài ý muốn tới quang vinh; thanh long động lại có công văn niềm vui. Tiểu hao, đại hao giao gặp, làm ra không làm nổi, Bệnh Phù, Quan phù xâm chiếm, không vì tai họa luận. Nữ mệnh ngôi sao này vào miếu, vượng phu ích tử; xương khúc, tả hữu đến đỡ, phong tặng, Kình Đà, hỏa, kị phá tan, tuyển phi không sạch. Tăng đạo nên tới.” Tỏ vẻ thiên lương có Quan quý ý, vi thuật số ngôi sao, cát tắc làm quan, hung tắc thầy tướng số. Thiên lương lại tỏ vẻ may mắn, đổ vận.

Thiên lương lộc tọa mệnh cung người, nếu vận mệnh tốt, tắc đổ vận góc tốt. Thậm chí có trúng số có thể.

Thiên lương lại làm thuốc, do đó thiên lương đấy chức nghiệp có thể là luật sư, thầy thuốc, ngũ thuật, công chức; thiên lương lại có hình ý tứ của, hình kỷ, pháp luật.

Thiên lương là thọ tinh, khả nghĩa rộng làm trưởng người, lão nhân, là thuốc, khả nghĩa rộng vi nhà bào chế thuốc, trung y sư, là thuật số ngôi sao, khả nghĩa rộng vi tăng lữ.

Tại mặt đất thị già cộng đồng, phòng ở cũ. Cũng thế thủ này thọ ý. Cũng được tỏ vẻ lỗi thời, tôn giáo văn vật, xổ số.

Sao thiên lương thuộc thổ, tại thân thể cũng tỏ vẻ tính khí.

Thiên lương đấy vận mệnh, vui mừng gặp ngôi sao may mắn. Kị gặp sát tinh.

Thiên lương thiên mã tị hợi phiêu bạc phiêu xáo. Sách cổ nói là nam lang thang nữ nhân dâm kỹ nữ.

Thiên lương có rất nhiều tương đối đặc thù đấy vận mệnh. Như, cơ lương gia hội giỏi nói chuyện lính, tỏ vẻ thiện biện. Thiên lương ngọ vị trí, Quan chi phí thanh hiển, tỏ vẻ thiên lương có Quan quý ý. Thiên lương vi hình, bị vi công chức. Thiên lương vi nhà nước các loại tính chất. Cơ nguyệt đồng lương cách chính là điển hình.

Nếu cung phụ mẫu thiên lương gặp cát đấy, nhiều cha mẹ là từ chính nhân viên, bình thường thủ phụ thân.

Dương Lương xương lộc cách, tỏ vẻ sẽ đọc sách.

Thiên lương văn xương ở miếu vượng, vị trí tới thai cương.

Thiên lương miếu vượng, tả hữu xương khúc gia sẽ, xuất tướng nhập tướng. Đều là nói thiên lương thêm cát nhưng vì Quan quý ý tứ của.

Thiên lương tị hợi có bồng bềnh ý tứ hàm xúc, thiên lương hãm địa gia sát, tỏ vẻ nhiều tai họa. Thiên lương có bao nhiêu tai họa ý tứ của, bởi vì là ấm ngôi sao, giải tai ngôi sao. Vô tai thiên lương khởi không thất nghiệp rồi? Do đó thiên lương dễ dàng có tai họa.

Thiên lương là thọ tinh, khả nghĩa rộng vi lão Đại. Nhập cung phu thê, tỏ vẻ tìm một cái tuổi kém giác đại nhân kết hôn, như chồng già vợ trẻ, tỷ đệ luyến.

Sao thiên lương, nhập cung phụ mẫu lành nhất, chủ có che lấp, được di sản.

Thiên lương đấy tứ hóa, trên sách có giảng thiên lương không mừng lộc thuyết pháp, nhưng kỳ thật thiên lương được lộc vẫn là chỉ cát cắt. Có chút tình huống phùng lộc không lên cát đoạn, là cung vị ánh sao tính tương khắc, sát tinh quá nhiều, lộc tinh vừa vào vọt lên khí thế hung ác, cũng không phải lộc không tốt. Thiên lương tuy có Quan chi phí thanh lộ vẻ đoạn pháp, nhưng được lộc cũng vẫn là chuyện tốt.

Thiên lương vi thọ tinh, do đó bình thường nhập nữ mệnh, hướng khí chất mỹ nữ phát triển. Phần lớn thiên lương chưa từng có người đẹp miện.

Thiên lương không phải tài ngôi sao, cố nhập tài cung, thường thường đúng tiền tài không để tâm, tuy rằng cũng chủ quản để ý, nhưng cũng không phải tham tài thủ tài người.

Sao thiên lương, có cô hình ý. Có có lực giải tai ách, do đó dễ dàng phát triển trở thành luật sư, thầy thuốc các chức nghiệp. Bang nhân giải tai, hiểu nạn, đương nhiên cũng có thể là thầy phong thủy, thầy tướng số người.

Thiên lương khả nghĩa rộng vi lão nhân, do đó thiên lương ở trạch cung, nhiều sẽ cùng lão nhân ở cùng nhau. Thiên lương ở trạch, chủ phòng ở cũ, công gia phòng ở.

Thiên lương thích làm lão Đại. Nữ mệnh thiên lương, có gan đàn chị đấy khí phái. Nam mệnh thiên lương lại có loại thanh quý đấy khí chất. Nếu vận mệnh không tốt, chính là cổ đại danh sĩ, hiện đại có thể chỉ có thể là hàn sĩ rồi.

Thiên lương ổn trọng, nhưng cùng lúc cũng tỏ vẻ không tích cực chủ động, vận mệnh gặp gỡ không tốt, có thể biết phi thường bần cùng, bởi vì không hiểu được cùng tắc sinh biến lý lẽ, nhưng vận mệnh tốt tắc so sánh vững chắc. Tính tình cao ngạo không thích sống chung chính trực vô tư, hữu danh sĩ phong độ, lâm sự quả quyết, hữu cơ mưu vui mừng lưỡi luận bị cạnh tranh, ham thi tế có lòng từ bi, khả chăm sóc người khác, xen vào việc của người khác, lấy việc tự cho là đúng tới lão Đại tác phong, cho nên tuy có chỉ huy lực, hơi nghi ngờ chuyên chế, hảo tâm thả gà mẹ, có khi đáp ứng người khác sự tình sẽ phân biệt không đến, cho nên làm cho người ta có điểm lừa gạt cảm giác, thông minh mà trí nhớ mạnh xử sự rất nặng ôn khiêm, nhưng vui mừng đầu cơ trục lợi, thật cao theo xa, lý trí trọng với cảm tình nhưng có đồng tình tâm. Nhân từ có tôn giáo lòng tín ngưỡng, tâm thẳng vô tư, có thi tế chi tâm tràng ruột nhưng vui mừng đầu cơ trục lợi, hữu cơ mưu, vui mừng lưỡi luận, thật cao theo xa, bị cạnh tranh, trí nhớ mạnh, hữu danh sĩ phong độ, nhưng yêu làm lão đại.

Thiên lương hiểu nạn, cố hữu nhạ tai ách vừa nói, tình hình chung còn tốt, nhưng xác thực hữu thiên lương không bệnh thì thôi, một bệnh chính là bệnh nặng cảm giác, có thể là thiên lương cảm thấy được, nhỏ tai họa nhỏ nạn chướng mắt, tại nạn trọng nạn giải mới có khoái cảm. Dữ thiên đồng đấy phúc tinh, chủ ma luyện, ý tứ gần.

Thiên lương đấy tai ách tính chất, bình thường chỉ giới hạn ở nguyên mệnh quyết định, vu năm xưa đại vận, bình thường chỉ lấy này che lấp các loại tính chất.

Thiên lương tọa mệnh, xem năm xưa đại vận hung, cần lưu ý nhiều cẩn thận.

Thiên lương ưu điểm là ổn trọng, từ bi, công chính, khuyết điểm là THU, chết vì sĩ diện, vui mừng nịnh hót, nhiệt tâm quá độ, không an nhàn, quan tâm. Trên cơ bản thiên lương đấy tính chất chính là chỗ này chút.

Thiên lương có một đại hung cách, là cơ lương thêm dương, sớm có hình khắc muộn lại cô, rất không cát.

Cơ lương kình dương đồng cung mới xem như cô hình cách, bình thường thủ nữ mệnh.

Thiên lương hóa quyền, năng lực quản lý mạnh, có thể đạo giỏi thay đổi. Thiên lương hóa khoa kiểm chứng học thuật nghiên cứu, người nói chuyện gia thích nghe, cảm thấy được có đạo lý, nhân duyên tốt. Thanh danh truyền xa. Thiên lương hóa quyền dễ dàng để cho người khác nghe lời, năng lực quản lý mạnh, hóa khoa là tỏ vẻ có thể nói, sẽ hợp với tình hình.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button