Tử vi

Tử vi đấu sổ học tập: thất cát ngôi sao cùng lục sát tinh

   Thất cát ngôi sao cùng lục sát tinh

Thất cát ngôi sao là chỉ văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ học tập: thất cát ngôi sao cùng lục sát tinh

Lục sát tinh là chỉ dương nhận, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp.

Văn xương văn khúc:

Giống nhau tính chất đặc biệt:

Thanh thuần hoa đào.

Có lợi cho khoa cử, văn xương so với văn khúc phải rõ ràng.

Vô chính diệu tắc năm mới gian khổ, ở bên trong lúc tuổi già cát tường.

Phải chú ý buôn bán ngân phiếu định mức vấn đề, hóa kị càng hơn.

Xương khúc đồng cung, có văn có võ.

Sách cổ vị xương khúc đồng cung nữ mệnh dâm đãng, không thể dùng vu trước mắt thời đại bối cảnh.

Phùng liêm trinh dễ dàng trở thành nhân viên công vụ.

Khác nhau tính chất đặc biệt:

Văn xương chữ dị thể thư, văn khúc trọng tài ăn nói.

Văn xương dễ dàng trở thành văn học gia, văn khúc dễ dàng trở thành nghệ thuật gia.

Văn xương đấy cảm tình biểu đạt thích dùng thư tình, thư tình bay đầy trời, nhìn đến người ta đã nghĩ truy.

Văn khúc đấy cảm tình biểu đạt càng thêm la Mandy khắc, lời ngon tiếng ngọt, phong hoa tuyết nguyệt.

Văn xương hóa kị dễ dàng có nguy hiểm tánh mạng, bái văn xương đế quân khả chế hóa.

Văn khúc hóa kị dễ dàng có vấn đề hôn nhân, bái quan thế âm bồ tát khả chế hóa.

Tả phụ hữu bật:

Giống nhau tính chất đặc biệt:

Đều không tự chủ tính, giống con rối nhỏ Pinho khâu bình thường.

Đối diện hướng cảm tình vẫn thường xuyên ghi nhớ trong lòng, bóng hình xinh đẹp thường xuyên hiện lên trong óc, trọng tình tiếc là tình.

Nhiệt tâm, tự giúp mình giúp người, thậm chí sẽ có điểm gà mẹ.

Rơi cung phu thê, phối ngẫu dễ dàng có ngoại tình, giúp đỡ lớn nhất khuyết điểm.

Cô tinh gặp sát tinh, trợ Trụ vi ngược.

Nhân duyên tốt, vừa nhâm quan ngoại giao.

Độc tọa cung mệnh vô chính diệu, nên sùng bái bố mẹ nuôi.

Khác nhau tính chất đặc biệt: tả phụ thuần dương, hữu bật thuần âm, trừ lần đó ra không hề có sự khác biệt.

Thiên khôi thiên việt:

Giống nhau tính chất đặc biệt:

Quý nhân ngôi sao. Khôi người quỷ vậy. Việt người nghiệp vậy. Vi kiếp trước nghiệp lực cập quả báo.

Cùng có lợi cho khoa cử, lấy thiên khôi khá mạnh.

Gặp dữ hóa lành, tiêu tai hiểu nạn, mọi sự trôi chảy.

Quý khí trọng, tiểu hài tử không dễ mang.

Có hiệp nghĩa làn gió.

Phong lưu, gây hoa đào, bị nhạ tình kiếp, gặp ở ngoài đối tượng bình thường góc lớn tuổi.

Khác nhau tính chất đặc biệt:

Thiên khôi vi nam tính, thiên ất quý nhân, ban ngày sinh ra linh động lực khá mạnh.

Thiên việt là nữ tính, ngọc đường quý nhân, đêm sinh muộn linh động lực khá mạnh.

Thiên khôi đúng năm tây làm càng có lợi hơn, thiên việt tắc đối ứng năm âm làm, nhưng đại khái cũng không tệ.

Sao lộc tồn:

Siêu việt tứ hóa, vi cuối cùng thu hoạch chỗ, nơi.

Tứ hóa làm trước, lộc tồn làm kết liễu.

Độc tọa tắc muộn phát, giữ có Kình Đà giáp chế, phát đạt hơi trễ.

Kình dương đà la:

Giống nhau tính chất đặc biệt:

Làm việc tốt thường gian nan, sự không dễ thành.

Vũ khí, hung ác tượng trưng.

Thích hợp ở quân cảnh giới, hắc bạch hai đạo, luật sư phương diện phát triển, giang hồ ngôi sao.

Có tinh thần trọng nghĩa.

Khác nhau tính chất đặc biệt:

Kình dương cấp, con quay chậm.

Kình dương dễ dàng có tứ chi hình tổn thương, cũng tương đối dễ dàng lưu vết sẹo.

Đà la dễ dàng có mạn tính tật bệnh, không đổi trị tận gốc.

Kình dương thiếu kiên nhẫn, đà la thiếu một chân bước vào cửa.

Đốm lửa linh tinh:

Giống nhau tính chất đặc biệt:

Diễm lệ, sáng ngời chói mắt, dã tính đẹp.

Hung ác tượng trưng.

Độc tọa cung mệnh, nên sùng bái cha mẹ.

Thích hợp điện tử hoặc là ngũ kim ngành sản xuất.

Đan điền đủ lực, sinh mệnh lực mạnh, thích hợp đại chúng truyền bá.

Khác nhau tính chất đặc biệt:

Đốm lửa dễ phạm tiêm sát, bỏng.

Linh tinh dễ dàng có tứ chi hình tổn thương.

Linh tinh so với đốm lửa càng cương liệt.

Địa kiếp không trung: giống nhau đặc tính:

Cùng tôn giáo hữu duyên.

Hết thảy hóa thành khoảng không, cho nên dễ dàng xuất gia.

Vận số bị nguy, sửa phong thuỷ, luyện khí công, đọc phàm bốn dạy bảo.

Lục thân duyến gầy.

Cả đời phập phồng lớn.

Khác nhau đặc tính:

Địa kiếp tọa mệnh, như bán thiên chiết sí; không trung tọa mệnh, như sóng lý đi thuyền.

Địa kiếp là trên vật chất đấy không vong, chủ minh tranh.

Không trung là tinh thần không vong, chủ ám đấu.

Không trung so với địa kiếp càng có tôn giáo tính.

Địa kiếp dễ dàng có trên vật chất đấy kiếp số, không trung tắc thường có rảnh nhẹ phiền não, luẩn quẩn trong lòng.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ học tập: thất cát ngôi sao cùng lục sát tinh

   Thất cát ngôi sao cùng lục sát tinh

Thất cát ngôi sao là chỉ văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn.

Lục sát tinh là chỉ dương nhận, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp.

Văn xương văn khúc:

Giống nhau tính chất đặc biệt:

Thanh thuần hoa đào.

Có lợi cho khoa cử, văn xương so với văn khúc phải rõ ràng.

Vô chính diệu tắc năm mới gian khổ, ở bên trong lúc tuổi già cát tường.

Phải chú ý buôn bán ngân phiếu định mức vấn đề, hóa kị càng hơn.

Xương khúc đồng cung, có văn có võ.

Sách cổ vị xương khúc đồng cung nữ mệnh dâm đãng, không thể dùng vu trước mắt thời đại bối cảnh.

Phùng liêm trinh dễ dàng trở thành nhân viên công vụ.

Khác nhau tính chất đặc biệt:

Văn xương chữ dị thể thư, văn khúc trọng tài ăn nói.

Văn xương dễ dàng trở thành văn học gia, văn khúc dễ dàng trở thành nghệ thuật gia.

Văn xương đấy cảm tình biểu đạt thích dùng thư tình, thư tình bay đầy trời, nhìn đến người ta đã nghĩ truy.

Văn khúc đấy cảm tình biểu đạt càng thêm la Mandy khắc, lời ngon tiếng ngọt, phong hoa tuyết nguyệt.

Văn xương hóa kị dễ dàng có nguy hiểm tánh mạng, bái văn xương đế quân khả chế hóa.

Văn khúc hóa kị dễ dàng có vấn đề hôn nhân, bái quan thế âm bồ tát khả chế hóa.

Tả phụ hữu bật:

Giống nhau tính chất đặc biệt:

Đều không tự chủ tính, giống con rối nhỏ Pinho khâu bình thường.

Đối diện hướng cảm tình vẫn thường xuyên ghi nhớ trong lòng, bóng hình xinh đẹp thường xuyên hiện lên trong óc, trọng tình tiếc là tình.

Nhiệt tâm, tự giúp mình giúp người, thậm chí sẽ có điểm gà mẹ.

Rơi cung phu thê, phối ngẫu dễ dàng có ngoại tình, giúp đỡ lớn nhất khuyết điểm.

Cô tinh gặp sát tinh, trợ Trụ vi ngược.

Nhân duyên tốt, vừa nhâm quan ngoại giao.

Độc tọa cung mệnh vô chính diệu, nên sùng bái bố mẹ nuôi.

Khác nhau tính chất đặc biệt: tả phụ thuần dương, hữu bật thuần âm, trừ lần đó ra không hề có sự khác biệt.

Thiên khôi thiên việt:

Giống nhau tính chất đặc biệt:

Quý nhân ngôi sao. Khôi người quỷ vậy. Việt người nghiệp vậy. Vi kiếp trước nghiệp lực cập quả báo.

Cùng có lợi cho khoa cử, lấy thiên khôi khá mạnh.

Gặp dữ hóa lành, tiêu tai hiểu nạn, mọi sự trôi chảy.

Quý khí trọng, tiểu hài tử không dễ mang.

Có hiệp nghĩa làn gió.

Phong lưu, gây hoa đào, bị nhạ tình kiếp, gặp ở ngoài đối tượng bình thường góc lớn tuổi.

Khác nhau tính chất đặc biệt:

Thiên khôi vi nam tính, thiên ất quý nhân, ban ngày sinh ra linh động lực khá mạnh.

Thiên việt là nữ tính, ngọc đường quý nhân, đêm sinh muộn linh động lực khá mạnh.

Thiên khôi đúng năm tây làm càng có lợi hơn, thiên việt tắc đối ứng năm âm làm, nhưng đại khái cũng không tệ.

Sao lộc tồn:

Siêu việt tứ hóa, vi cuối cùng thu hoạch chỗ, nơi.

Tứ hóa làm trước, lộc tồn làm kết liễu.

Độc tọa tắc muộn phát, giữ có Kình Đà giáp chế, phát đạt hơi trễ.

Kình dương đà la:

Giống nhau tính chất đặc biệt:

Làm việc tốt thường gian nan, sự không dễ thành.

Vũ khí, hung ác tượng trưng.

Thích hợp ở quân cảnh giới, hắc bạch hai đạo, luật sư phương diện phát triển, giang hồ ngôi sao.

Có tinh thần trọng nghĩa.

Khác nhau tính chất đặc biệt:

Kình dương cấp, con quay chậm.

Kình dương dễ dàng có tứ chi hình tổn thương, cũng tương đối dễ dàng lưu vết sẹo.

Đà la dễ dàng có mạn tính tật bệnh, không đổi trị tận gốc.

Kình dương thiếu kiên nhẫn, đà la thiếu một chân bước vào cửa.

Đốm lửa linh tinh:

Giống nhau tính chất đặc biệt:

Diễm lệ, sáng ngời chói mắt, dã tính đẹp.

Hung ác tượng trưng.

Độc tọa cung mệnh, nên sùng bái cha mẹ.

Thích hợp điện tử hoặc là ngũ kim ngành sản xuất.

Đan điền đủ lực, sinh mệnh lực mạnh, thích hợp đại chúng truyền bá.

Khác nhau tính chất đặc biệt:

Đốm lửa dễ phạm tiêm sát, bỏng.

Linh tinh dễ dàng có tứ chi hình tổn thương.

Linh tinh so với đốm lửa càng cương liệt.

Địa kiếp không trung: giống nhau đặc tính:

Cùng tôn giáo hữu duyên.

Hết thảy hóa thành khoảng không, cho nên dễ dàng xuất gia.

Vận số bị nguy, sửa phong thuỷ, luyện khí công, đọc phàm bốn dạy bảo.

Lục thân duyến gầy.

Cả đời phập phồng lớn.

Khác nhau đặc tính:

Địa kiếp tọa mệnh, như bán thiên chiết sí; không trung tọa mệnh, như sóng lý đi thuyền.

Địa kiếp là trên vật chất đấy không vong, chủ minh tranh.

Không trung là tinh thần không vong, chủ ám đấu.

Không trung so với địa kiếp càng có tôn giáo tính.

Địa kiếp dễ dàng có trên vật chất đấy kiếp số, không trung tắc thường có rảnh nhẹ phiền não, luẩn quẩn trong lòng.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button