Tử vi

Tử vi đấu sổ như thế nào lên thiên mã? Lên thiên mã phương pháp

Tử vi đấu sổ như thế nào lên thiên mã? Thiên mã chỉ tại đẩu số bàn đích dần, thân, tị, hợi bốn cung vị xuất hiện, do đó đây bốn cung vị còn gọi là “Tứ mã nơi” . Vậy như thế nào lên thiên mã đâu? Nhớ kỹ một câu khẩu quyết là được rồi:

Dần ngọ thú, mã ở thân. Thân tử thìn, mã ở dần. Tị dậu xấu, mã ở hợi. Hợi mão chưa, mã ở tị.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ như thế nào lên thiên mã? Lên thiên mã phương pháp

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ như thế nào lên thiên mã? Lên thiên mã phương pháp

Tử vi đấu sổ như thế nào lên thiên mã? Thiên mã chỉ tại đẩu số bàn đích dần, thân, tị, hợi bốn cung vị xuất hiện, do đó đây bốn cung vị còn gọi là “Tứ mã nơi” . Vậy như thế nào lên thiên mã đâu? Nhớ kỹ một câu khẩu quyết là được rồi:

Dần ngọ thú, mã ở thân. Thân tử thìn, mã ở dần. Tị dậu xấu, mã ở hợi. Hợi mão chưa, mã ở tị.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button