Tử vi

Tử vi đấu sổ tài phúc tuyến: cung tài bạch tứ hóa đến mặt khác cung vị

Cung tài bạch tứ hóa tới mặt khác mười một cung luận tiền tài cùng ta hoặc những người khác chuyện quan hệ

Vô luận bản tài hoặc đại tài tứ hóa tới mặt khác mười một cung, giai làm như sau trình bày và phân tích:

Cung tài bạch hóa lộc nhập mệnh thiên: tiền tài hóa lộc nhập mệnh là tiền tài cùng ta có tiễn, nhập thiên chiếu mệnh cũng là có duyến, nhưng “Tọa là thật, chiếu là giả “, coi như tướng một cái tài khố bãi ở bên ngoài. Nhập thiên chiếu mệnh, phải kiếm tiễn được cần chạy ra ngoài, kiếm tiền cũng phải thường ra bên ngoài đầu tư hoặc tiêu hết là nhập kho. Thí dụ như người nào đó kiếm tiền, không phải tái đầu tư chính là nhân việc tiêu hết, trong tay trở nên không có tiền gì, tiền tài đi ra ngoài, sẽ sẽ không trở về? Phải xem cung thiên di đấy tứ hóa.

Cung tài bạch hóa quyền nhập mệnh thiên: cung tài bạch hóa quyền nhập mệnh, ta có được tiền tài quyền chi phối; cung tài bạch hóa quyền nhập thiên, tiền tài ra bên ngoài đầu tư khai sáng, có không trở lại xem di chuyển ngã cung tứ hóa.

Cung tài bạch hóa khoa nhập mệnh thiên: khoa vi nhỏ lộc, tham khảo kể trên cung tài bạch hóa lộc nhập mệnh thiên là được. Mặt khác khoa trả chủ quý nhân hòa khoa danh, cũng muốn nhất tịnh lo lắng đi vào.

Cung tài bạch hóa kị nhập mệnh cung: cung tài bạch hóa kị nhập mệnh, kiệm tiếc người; nhưng cung tài bạch lại tự hóa lộc, hoặc hóa lộc nhập Huynh, bạn bè, thiên người đối với người không tiết kiệm, con là đối đãi mình tiết kiệm mà thôi. Như hóa lộc nhập cha mẹ, tắc đúng trưởng bối không keo kiệt, nhưng tất yếu là hắn “Tâm tình sảng khoái” đối tượng, nhân cung phụ mẫu vi trưởng bối cung vị, đồng thời lại là bản thân cảm xúc vị trí. Như hóa lộc nhập điền trạch, đúng việc nhà cập người nhà đáng giá, đối với chính mình vẫn như cũ tiết kiệm. Dư loại này thôi.

Tiền tài này hóa kị nhập di chuyển: cung tài bạch hóa kị nhập thiên hướng mệnh, tiền tài không có duyên với ta.

Cung tài bạch tứ hóa tới huynh nô

Cung tài bạch hóa lộc nhập huynh nô: tiền tài hóa lộc nhập huynh nô có hai tầng giải thích: một là ta kiếm tiền nơi phát ra ở huynh nô, hai là kiếm tiền cũng muốn chia xẻ huynh nô. Trên cơ bản hóa lộc đến huynh nô, là có tài cho, là vui cho.

Cung tài bạch hóa quyền nhập huynh nô: tiền tài hóa quyền nhập huynh nô, tài đấy quyền chi phối cho huynh nô. Ta đấy tài tiễn không tại ta chỗ này, mà ở huynh nô nơi đó, sẽ xuất hiện huynh nô thường tìm ta vay tiền, mà ta lại không cách nào cự tuyệt tình huống.

Cung tài bạch hóa khoa nhập huynh nô: khoa vi nhỏ lộc, tham khảo trước thuật phi hóa lộc nhập huynh nô là được.

Cung tài bạch hóa kị nhập huynh nô: tiền tài hóa kị nhập huynh nô, chính là huynh nô giựt tiền. Phi hóa lộc nhập huynh nô là có tài cấp; phi hóa kỵ nhập huynh nô, là không có cũng phải cấp, bởi vì thiếu nợ nha!

Cung tài bạch tứ hóa tới phu Quan

Cung tài bạch hóa lộc nhập vợ chồng: tiền tài hóa lộc nhập vợ chồng có ba tầng giải thích: một là ta kiếm tiền nơi phát ra ở vợ chồng ( mở rộng tới khác phái giải thích ), hai là kiếm tiền cũng đáng được phân phối ngẫu, ba là vợ chồng là Quan lộc di chuyển, ta kiếm tiền nơi phát ra là Quan tới thiên, cho nên phải ra ngoài kiếm tiền, không thể chỉ ngồi phòng làm việc hoặc mở cửa điếm.

Cung tài bạch hóa lộc nhập Quan lộc: tiền tài hóa lộc nhập Quan lộc, lấy bản tới mệnh bàn nói, tỏ vẻ kiếm tiền dựa vào chính mình làm việc, bởi vì lộc là bởi vì. Nếu đại tài hóa lộc nhập bản quan hoặc đại quan, nên đại nạn thường có người mời đầu tư.

Cung tài bạch hóa quyền nhập vợ chồng: tiền tài hóa quyền nhập vợ chồng, tài đấy quyền phân phối cho phối ngẫu. Thí dụ như mỗ mạng lớn tài hóa quyền nhập bản phu, kiếm tiền giao cho phối ngẫu, phối ngẫu có được quyền chi phối. Về phần phối ngẫu như thế nào nắm trong tay xem bản phu đấy tứ hóa, nếu hóa kị hướng mệnh, tài, Quan, điền, tuyệt đại bộ phân cũng chưa về.

Cung tài bạch hóa quyền nhập Quan lộc: tiền tài hóa quyền nhập Quan lộc, tướng tiễn đầu nhập sự nghiệp, cũng sẽ có nhân mời đầu tư.

Cung tài bạch hóa khoa nhập phu Quan: khoa vi nhỏ lộc, xem thêm tiền tài hóa xã nhập phu Quan giải thích là được.

Cung tài bạch hóa kị nhập vợ chồng: bản mạng tiền tài hóa kị nhập bản mạng vợ chồng, sẽ hướng bản quan, Eva câu giải độc, chính là tiền tài lấy hóa kị phương thức va chạm Quan lộc, đương nhiên sẽ tổn thất, do đó phải không nên đầu tư mệnh cách. Đổi cái góc độ đến xem, này cũng thành lập thứ năm đại nạn đấy “Phản cung kị” . Hơn nữa loại chuyện như vậy phát sinh, nếu là phối ngẫu đề nghị, hoặc khiên châm dẫn tuyến đấy đầu tư, tắc nghiêm trọng hơn. Nếu là thiên mệnh tọa bản tài, hóa kị nhập thầy thuốc hướng bản mạng ( đại quan ), cũng thuộc về dễ dàng xuất sắc quá phối ngẫu hoặc khác phái dẫn dắt đầu tư mà thất lợi. Tài hóa kị hướng Quan, hoặc là Quan hóa kị hướng tài, thường xuyên tạo thành tài Quan hai không đẹp, thậm chí tài Quan hai bại, các vị không thể không thận.

Cung tài bạch hóa kị nhập Quan lộc: tiền tài hóa kị nhập Quan lộc, cùng hóa kị hướng Quan lộc, đều sẽ có rất nhiều cám dỗ đầu tư. Cung tài bạch hóa kị hướng Quan lộc, nhất định phải nhịn ở, không được đầu tư; về phần cung tài bạch hóa kị nhập Quan lộc, đầu tư không thoải mái, cứng rắn bài trừ tài chính, thành bại còn phải xem rất nhiều những điều kiện khác.

Cung tài bạch tứ hóa tới tử điền

Cung tài bạch hóa lộc nhập tử điền: tiền tài hóa lộc nhập đứa con, bỏ được cấp đứa con tiễn; cung tài bạch hóa lộc nhập điền trạch, tiền tài đáng giá tốn tại gia vụ sự bên trên, hoặc mua điền trạch.

Cung tài bạch hóa quyền nhập tử điền: tiền tài hóa quyền nhập đứa con, tài đấy quyền phân phối cho đứa con, đó là cấp đứa con cực cao tiền tài quyền tự chủ. Nếu tiền tài hóa quyền nhập điền trạch, có lấy tiền khuếch trương điền trạch giống. Thí dụ như mỗ mệnh bản tài hóa quyền nhập bổn điền, thứ năm đại nạn đại tài hóa quyền nhập đại nạn tử điền. Cấu không mua nổi sinh.

Cung tài bạch hóa khoa nhập tử điền: khoa vi nhỏ lộc, tham khảo tiền tài hóa lộc nhập tử điền giải thích là được.

Cung tài bạch hóa kị nhập đứa con: tiền tài hóa kị nhập đứa con, nắm chắc tầng ý nghĩa: một, tiền tài không thể không cấp đứa con. Hai, tiền tài hóa kị Okita trạch, ở tài vị có phá. Ba, tiền tài hóa kị Okita trạch, điền trạch vi tài khố, Okita vi phá khố. Bốn, dễ dàng mua được không tốt ốc trạch. ( về sau sẽ gửi công văn đi giảng kỹ )

Cung tài bạch hóa kị nhập điền trạch: tiền tài hóa kị nhập điền trạch, trừ cái này tỏ vẻ tài vị có vấn đề ngoại, tối thiểu còn nữa hai tầng cực đoan ý nghĩa: một, kị tới bắt tài khố tới tài, trảo đi đâu đây? Xem tiền tài hóa lộc đi đâu. Hai, kiếm tiền phá phóng tới ốc trạch đến, cũng chính là vừa có tiễn liền mua ốc trạch hoặc trong nhà dùng. Cái này hai tầng ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, đổng vận mệnh người đương nhiên muốn lấy loại thứ hai phương thức để làm việc rồi.

Cung tài bạch tứ hóa tới phụ tật

Cung tài bạch hóa lộc nhập phụ tật: tiền tài hóa lộc nhập cha mẹ, bỏ được cấp cha mẹ hoặc trưởng bối tiễn; tiền tài hóa lộc nhập tật ách, là tài nhiều thân yếu nhân, ứng với chịu tốn ít tiền dưỡng sinh, cùng với chủ động góp tiền cấp chân chính cần phải người. Cung tật ách là ý thức cung vị, lấy việc muốn dụng tâm, mới có thể có dùng được, không thể tùy tiện quyên tiền. Đại nạn mệnh tài Quan hóa lộc nhập phụ tật, đều đại biểu nên đại nạn kiếm tiền, nhưng nhập tật ách người, cũng có tài nhiều thân yếu giống.

Cung tài bạch hóa quyền nhập phụ tật: tiền tài hóa quyền nhập cha mẹ, tài đấy quyền phân phối cho cha mẹ hoặc trưởng bối. Nếu tiền tài hóa quyền nhập tật ách, tiền tài quyền chi phối nhập tật vị trí, quyền chi phối ngã bệnh, một thường từ người khác chi phối, chờ thẳng đến tật hơi lớn hạn mệnh tài Quan lúc, mình mới có quyền chi phối, nhưng vẫn như cũ có cảm giác vô lực. Thí dụ như mỗ mệnh bản tài hóa quyền nhập bản tật, thứ năm đại nạn đại tài hóa quyền nhập bản mạng vợ chồng, tiền tài từ phối ngẫu quản, phối ngẫu quản được như thế nào? Phải xem bản phu can cung tứ hóa, nếu bản phu hóa kị hướng mệnh, luận hơi lớn tổn hại.

Cung tài bạch hóa khoa nhập phụ tật: khoa vi nhỏ lộc, tham khảo hóa lộc giải thích là được.

Cung tài bạch hóa kị nhập cha mẹ: tiền tài hóa kị nhập cha mẹ tắc hướng tật ách, tiền tài không có duyên với ta, hướng mệnh là minh, hướng tật là ám, không rõ ràng.

Cung tài bạch hóa kị nhập tật ách: tiền tài hóa kị nhập tật ách, cũng chủ tổn hại tài, tiền tài thường nhiễu lòng ta. Đại tài hóa kị nhập bản tật hoặc đại tật cùng luận.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ tài phúc tuyến: cung tài bạch tứ hóa đến mặt khác cung vị

Cung tài bạch tứ hóa tới mặt khác mười một cung luận tiền tài cùng ta hoặc những người khác chuyện quan hệ

Vô luận bản tài hoặc đại tài tứ hóa tới mặt khác mười một cung, giai làm như sau trình bày và phân tích:

Cung tài bạch tứ hóa chí mạng thiên

Cung tài bạch hóa lộc nhập mệnh thiên: tiền tài hóa lộc nhập mệnh là tiền tài cùng ta có tiễn, nhập thiên chiếu mệnh cũng là có duyến, nhưng “Tọa là thật, chiếu là giả “, coi như tướng một cái tài khố bãi ở bên ngoài. Nhập thiên chiếu mệnh, phải kiếm tiễn được cần chạy ra ngoài, kiếm tiền cũng phải thường ra bên ngoài đầu tư hoặc tiêu hết là nhập kho. Thí dụ như người nào đó kiếm tiền, không phải tái đầu tư chính là nhân việc tiêu hết, trong tay trở nên không có tiền gì, tiền tài đi ra ngoài, sẽ sẽ không trở về? Phải xem cung thiên di đấy tứ hóa.

Cung tài bạch hóa quyền nhập mệnh thiên: cung tài bạch hóa quyền nhập mệnh, ta có được tiền tài quyền chi phối; cung tài bạch hóa quyền nhập thiên, tiền tài ra bên ngoài đầu tư khai sáng, có không trở lại xem di chuyển ngã cung tứ hóa.

Cung tài bạch hóa khoa nhập mệnh thiên: khoa vi nhỏ lộc, tham khảo kể trên cung tài bạch hóa lộc nhập mệnh thiên là được. Mặt khác khoa trả chủ quý nhân hòa khoa danh, cũng muốn nhất tịnh lo lắng đi vào.

Cung tài bạch hóa kị nhập mệnh cung: cung tài bạch hóa kị nhập mệnh, kiệm tiếc người; nhưng cung tài bạch lại tự hóa lộc, hoặc hóa lộc nhập Huynh, bạn bè, thiên người đối với người không tiết kiệm, con là đối đãi mình tiết kiệm mà thôi. Như hóa lộc nhập cha mẹ, tắc đúng trưởng bối không keo kiệt, nhưng tất yếu là hắn “Tâm tình sảng khoái” đối tượng, nhân cung phụ mẫu vi trưởng bối cung vị, đồng thời lại là bản thân cảm xúc vị trí. Như hóa lộc nhập điền trạch, đúng việc nhà cập người nhà đáng giá, đối với chính mình vẫn như cũ tiết kiệm. Dư loại này thôi.

Tiền tài này hóa kị nhập di chuyển: cung tài bạch hóa kị nhập thiên hướng mệnh, tiền tài không có duyên với ta.

Cung tài bạch tứ hóa tới huynh nô

Cung tài bạch hóa lộc nhập huynh nô: tiền tài hóa lộc nhập huynh nô có hai tầng giải thích: một là ta kiếm tiền nơi phát ra ở huynh nô, hai là kiếm tiền cũng muốn chia xẻ huynh nô. Trên cơ bản hóa lộc đến huynh nô, là có tài cho, là vui cho.

Cung tài bạch hóa quyền nhập huynh nô: tiền tài hóa quyền nhập huynh nô, tài đấy quyền chi phối cho huynh nô. Ta đấy tài tiễn không tại ta chỗ này, mà ở huynh nô nơi đó, sẽ xuất hiện huynh nô thường tìm ta vay tiền, mà ta lại không cách nào cự tuyệt tình huống.

Cung tài bạch hóa khoa nhập huynh nô: khoa vi nhỏ lộc, tham khảo trước thuật phi hóa lộc nhập huynh nô là được.

Cung tài bạch hóa kị nhập huynh nô: tiền tài hóa kị nhập huynh nô, chính là huynh nô giựt tiền. Phi hóa lộc nhập huynh nô là có tài cấp; phi hóa kỵ nhập huynh nô, là không có cũng phải cấp, bởi vì thiếu nợ nha!

Cung tài bạch tứ hóa tới phu Quan

Cung tài bạch hóa lộc nhập vợ chồng: tiền tài hóa lộc nhập vợ chồng có ba tầng giải thích: một là ta kiếm tiền nơi phát ra ở vợ chồng ( mở rộng tới khác phái giải thích ), hai là kiếm tiền cũng đáng được phân phối ngẫu, ba là vợ chồng là Quan lộc di chuyển, ta kiếm tiền nơi phát ra là Quan tới thiên, cho nên phải ra ngoài kiếm tiền, không thể chỉ ngồi phòng làm việc hoặc mở cửa điếm.

Cung tài bạch hóa lộc nhập Quan lộc: tiền tài hóa lộc nhập Quan lộc, lấy bản tới mệnh bàn nói, tỏ vẻ kiếm tiền dựa vào chính mình làm việc, bởi vì lộc là bởi vì. Nếu đại tài hóa lộc nhập bản quan hoặc đại quan, nên đại nạn thường có người mời đầu tư.

Cung tài bạch hóa quyền nhập vợ chồng: tiền tài hóa quyền nhập vợ chồng, tài đấy quyền phân phối cho phối ngẫu. Thí dụ như mỗ mạng lớn tài hóa quyền nhập bản phu, kiếm tiền giao cho phối ngẫu, phối ngẫu có được quyền chi phối. Về phần phối ngẫu như thế nào nắm trong tay xem bản phu đấy tứ hóa, nếu hóa kị hướng mệnh, tài, Quan, điền, tuyệt đại bộ phân cũng chưa về.

Cung tài bạch hóa quyền nhập Quan lộc: tiền tài hóa quyền nhập Quan lộc, tướng tiễn đầu nhập sự nghiệp, cũng sẽ có nhân mời đầu tư.

Cung tài bạch hóa khoa nhập phu Quan: khoa vi nhỏ lộc, xem thêm tiền tài hóa xã nhập phu Quan giải thích là được.

Cung tài bạch hóa kị nhập vợ chồng: bản mạng tiền tài hóa kị nhập bản mạng vợ chồng, sẽ hướng bản quan, Eva câu giải độc, chính là tiền tài lấy hóa kị phương thức va chạm Quan lộc, đương nhiên sẽ tổn thất, do đó phải không nên đầu tư mệnh cách. Đổi cái góc độ đến xem, này cũng thành lập thứ năm đại nạn đấy “Phản cung kị” . Hơn nữa loại chuyện như vậy phát sinh, nếu là phối ngẫu đề nghị, hoặc khiên châm dẫn tuyến đấy đầu tư, tắc nghiêm trọng hơn. Nếu là thiên mệnh tọa bản tài, hóa kị nhập thầy thuốc hướng bản mạng ( đại quan ), cũng thuộc về dễ dàng xuất sắc quá phối ngẫu hoặc khác phái dẫn dắt đầu tư mà thất lợi. Tài hóa kị hướng Quan, hoặc là Quan hóa kị hướng tài, thường xuyên tạo thành tài Quan hai không đẹp, thậm chí tài Quan hai bại, các vị không thể không thận.

Cung tài bạch hóa kị nhập Quan lộc: tiền tài hóa kị nhập Quan lộc, cùng hóa kị hướng Quan lộc, đều sẽ có rất nhiều cám dỗ đầu tư. Cung tài bạch hóa kị hướng Quan lộc, nhất định phải nhịn ở, không được đầu tư; về phần cung tài bạch hóa kị nhập Quan lộc, đầu tư không thoải mái, cứng rắn bài trừ tài chính, thành bại còn phải xem rất nhiều những điều kiện khác.

Cung tài bạch tứ hóa tới tử điền

Cung tài bạch hóa lộc nhập tử điền: tiền tài hóa lộc nhập đứa con, bỏ được cấp đứa con tiễn; cung tài bạch hóa lộc nhập điền trạch, tiền tài đáng giá tốn tại gia vụ sự bên trên, hoặc mua điền trạch.

Cung tài bạch hóa quyền nhập tử điền: tiền tài hóa quyền nhập đứa con, tài đấy quyền phân phối cho đứa con, đó là cấp đứa con cực cao tiền tài quyền tự chủ. Nếu tiền tài hóa quyền nhập điền trạch, có lấy tiền khuếch trương điền trạch giống. Thí dụ như mỗ mệnh bản tài hóa quyền nhập bổn điền, thứ năm đại nạn đại tài hóa quyền nhập đại nạn tử điền. Cấu không mua nổi sinh.

Cung tài bạch hóa khoa nhập tử điền: khoa vi nhỏ lộc, tham khảo tiền tài hóa lộc nhập tử điền giải thích là được.

Cung tài bạch hóa kị nhập đứa con: tiền tài hóa kị nhập đứa con, nắm chắc tầng ý nghĩa: một, tiền tài không thể không cấp đứa con. Hai, tiền tài hóa kị Okita trạch, ở tài vị có phá. Ba, tiền tài hóa kị Okita trạch, điền trạch vi tài khố, Okita vi phá khố. Bốn, dễ dàng mua được không tốt ốc trạch. ( về sau sẽ gửi công văn đi giảng kỹ )

Cung tài bạch hóa kị nhập điền trạch: tiền tài hóa kị nhập điền trạch, trừ cái này tỏ vẻ tài vị có vấn đề ngoại, tối thiểu còn nữa hai tầng cực đoan ý nghĩa: một, kị tới bắt tài khố tới tài, trảo đi đâu đây? Xem tiền tài hóa lộc đi đâu. Hai, kiếm tiền phá phóng tới ốc trạch đến, cũng chính là vừa có tiễn liền mua ốc trạch hoặc trong nhà dùng. Cái này hai tầng ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, đổng vận mệnh người đương nhiên muốn lấy loại thứ hai phương thức để làm việc rồi.

Cung tài bạch tứ hóa tới phụ tật

Cung tài bạch hóa lộc nhập phụ tật: tiền tài hóa lộc nhập cha mẹ, bỏ được cấp cha mẹ hoặc trưởng bối tiễn; tiền tài hóa lộc nhập tật ách, là tài nhiều thân yếu nhân, ứng với chịu tốn ít tiền dưỡng sinh, cùng với chủ động góp tiền cấp chân chính cần phải người. Cung tật ách là ý thức cung vị, lấy việc muốn dụng tâm, mới có thể có dùng được, không thể tùy tiện quyên tiền. Đại nạn mệnh tài Quan hóa lộc nhập phụ tật, đều đại biểu nên đại nạn kiếm tiền, nhưng nhập tật ách người, cũng có tài nhiều thân yếu giống.

Cung tài bạch hóa quyền nhập phụ tật: tiền tài hóa quyền nhập cha mẹ, tài đấy quyền phân phối cho cha mẹ hoặc trưởng bối. Nếu tiền tài hóa quyền nhập tật ách, tiền tài quyền chi phối nhập tật vị trí, quyền chi phối ngã bệnh, một thường từ người khác chi phối, chờ thẳng đến tật hơi lớn hạn mệnh tài Quan lúc, mình mới có quyền chi phối, nhưng vẫn như cũ có cảm giác vô lực. Thí dụ như mỗ mệnh bản tài hóa quyền nhập bản tật, thứ năm đại nạn đại tài hóa quyền nhập bản mạng vợ chồng, tiền tài từ phối ngẫu quản, phối ngẫu quản được như thế nào? Phải xem bản phu can cung tứ hóa, nếu bản phu hóa kị hướng mệnh, luận hơi lớn tổn hại.

Cung tài bạch hóa khoa nhập phụ tật: khoa vi nhỏ lộc, tham khảo hóa lộc giải thích là được.

Cung tài bạch hóa kị nhập cha mẹ: tiền tài hóa kị nhập cha mẹ tắc hướng tật ách, tiền tài không có duyên với ta, hướng mệnh là minh, hướng tật là ám, không rõ ràng.

Cung tài bạch hóa kị nhập tật ách: tiền tài hóa kị nhập tật ách, cũng chủ tổn hại tài, tiền tài thường nhiễu lòng ta. Đại tài hóa kị nhập bản tật hoặc đại tật cùng luận.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button