Tử vi

Tử vi đấu sổ tứ hóa: hóa lộc ở huynh hữu tuyến

Sao hóa lộc

Giới thiệu vắn tắt

 
Hóa ghi âm ngôi sao cát luận thuộc âm thổ, nay luận chúc kim, thành phúc đức chi thần, chủ tình duyên, lạc quan, tài lộc, quý nhân. Nếu như không phải là tài tinh hóa lộc hoặc là ở cung tài bạch, trước không lấy tài đến giải thích.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ tứ hóa: hóa lộc ở huynh hữu tuyến

 
Cung huynh đệ

 
Chủ huynh đệ hữu duyên, lẫn nhau dẫn.

 
Liêm trinh hóa lộc:

Chủ huynh đệ có khác phái duyến. Lại chủ bản nhân tới ám hoa đào, nhân cung huynh đệ ở giao hữu tới đối cung nguyên nhân.

 
Thiên cơ hóa ghi âm:

Chủ huynh đệ thông minh có trí tuệ, thả nhiệt tâm tôn giáo, triết học, âm dương học. Gần thủ huynh đệ mà nói, tỷ muội không bao gồm ở bên trong.

 
Thiên đồng hóa lộc:

Chủ huynh đệ hài hòa, giúp đỡ trợ.

 
Thái Âm hóa lộc:

Chủ cùng tỷ muội duyến sâu, ngay cả hệ nhiều, giúp đỡ trợ.

 
Tham lang hóa lộc:

Thiên tài, lại chủ đương cùng huynh đệ bằng hữu giao tế xã giao, uống rượu mua vui.

 
Vũ khúc hóa lộc:

Chủ huynh đệ cá tính mạnh.

 
Thái dương hóa lộc:

Chủ bản nhân tuy có lão bản mệnh, nhưng vô thực quyền, nếu không có treo danh người, tức là hợp tác cổ đông.

 
Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Lấy ở cung mệnh tới giải thích, bọc tại huynh đệ tỷ muội bên trên. Chủ bản nhân giao tế xã giao nhiều, cùng huynh đệ bằng hữu vui chơi giải trí, hoặc 鬦鬦 miệng.

 
Thiên lương hóa lộc:

Lấy ở cung mệnh tới giải thích, bộ nhập huynh đệ tỷ muội bên trên. Chủ bản nhân được Huynh tả tới quan ái.

 
Phá quân hóa lộc:

Cùng bạn ở chung hài hòa, có phần có thể tương trợ, nhân phá quân hóa lộc ở huynh đệ chiếu giao hữu nguyên nhân.

 
Nô bộc ( giao hữu ) cung

Giỏi giao thiệp, bằng hữu nhiều, xã giao nhiều, bằng hữu giúp đỡ nhiều, bản nhân đối với bằng hữu đa tình. Góc sẽ hưởng thụ, khó tránh khỏi có chút nợ phong lưu, cùng với phong tình bức tranh.

 
Liêm trinh hóa lộc:

Chủ cùng bạn xã giao, khó tránh khỏi tửu sắc, đánh bạc, bằng hữu cũng hơn nửa là cuồng vọng người.

 
Thiên cơ hóa ghi âm:

Chủ cùng bạn bằng cơ duyên nhận thức, mà lẫn nhau ưu ái, phần lớn vi tuổi xấp xỉ tới nam tính.

 
Thiên đồng hóa lộc:

Chủ cùng bạn giao, vui đùa hưởng phúc mà thôi.

 
Thái Âm hóa lộc:

Chủ cùng bạn hưởng thụ, chú ý bằng hữu. Nam mệnh lại chủ hoa đào, nữ nhân duyên, phong lưu, cũng có con gái nhân chi trợ.

 
Tham lang hóa lộc:

Chủ khẳng khái hiếu khách, thường mời khách. Cũng chủ hưởng thụ, phong lưu, hoa đào.

 
Vũ khúc hóa lộc:

Cùng bạn giao tế, xã giao, hưởng lạc, giai vì tiền tài sự.

 
Thái dương hóa lộc:

Chủ giao tế xã giao, lại chủ bản nhân dù cho là lão bản cũng không thực quyền, hoặc chính là hợp tác sự nghiệp.

 
Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Chủ có lộc ăn, ăn lộc tới xã giao, cùng bạn đàm nói khoái trá.

 
Thiên lương hóa lộc:

Đúng lớn tuổi chính là bằng hữu góc kính trọng, cũng chịu trợ giúp. Nhưng cần phòng thổi phồng tới bằng hữu, sát kị phá tan, dễ bị liên lụy.

 
Phá quân hóa lộc:

Có nhân duyên, bằng hữu trợ giúp lực lớn.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ tứ hóa: hóa lộc ở huynh hữu tuyến

Sao hóa lộc

Giới thiệu vắn tắt

 
Hóa ghi âm ngôi sao cát luận thuộc âm thổ, nay luận chúc kim, thành phúc đức chi thần, chủ tình duyên, lạc quan, tài lộc, quý nhân. Nếu như không phải là tài tinh hóa lộc hoặc là ở cung tài bạch, trước không lấy tài đến giải thích.

 
Cung huynh đệ

 
Chủ huynh đệ hữu duyên, lẫn nhau dẫn.

 
Liêm trinh hóa lộc:

Chủ huynh đệ có khác phái duyến. Lại chủ bản nhân tới ám hoa đào, nhân cung huynh đệ ở giao hữu tới đối cung nguyên nhân.

 
Thiên cơ hóa ghi âm:

Chủ huynh đệ thông minh có trí tuệ, thả nhiệt tâm tôn giáo, triết học, âm dương học. Gần thủ huynh đệ mà nói, tỷ muội không bao gồm ở bên trong.

 
Thiên đồng hóa lộc:

Chủ huynh đệ hài hòa, giúp đỡ trợ.

 
Thái Âm hóa lộc:

Chủ cùng tỷ muội duyến sâu, ngay cả hệ nhiều, giúp đỡ trợ.

 
Tham lang hóa lộc:

Thiên tài, lại chủ đương cùng huynh đệ bằng hữu giao tế xã giao, uống rượu mua vui.

 
Vũ khúc hóa lộc:

Chủ huynh đệ cá tính mạnh.

 
Thái dương hóa lộc:

Chủ bản nhân tuy có lão bản mệnh, nhưng vô thực quyền, nếu không có treo danh người, tức là hợp tác cổ đông.

 
Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Lấy ở cung mệnh tới giải thích, bọc tại huynh đệ tỷ muội bên trên. Chủ bản nhân giao tế xã giao nhiều, cùng huynh đệ bằng hữu vui chơi giải trí, hoặc 鬦鬦 miệng.

 
Thiên lương hóa lộc:

Lấy ở cung mệnh tới giải thích, bộ nhập huynh đệ tỷ muội bên trên. Chủ bản nhân được Huynh tả tới quan ái.

 
Phá quân hóa lộc:

Cùng bạn ở chung hài hòa, có phần có thể tương trợ, nhân phá quân hóa lộc ở huynh đệ chiếu giao hữu nguyên nhân.

 
Nô bộc ( giao hữu ) cung

Giỏi giao thiệp, bằng hữu nhiều, xã giao nhiều, bằng hữu giúp đỡ nhiều, bản nhân đối với bằng hữu đa tình. Góc sẽ hưởng thụ, khó tránh khỏi có chút nợ phong lưu, cùng với phong tình bức tranh.

 
Liêm trinh hóa lộc:

Chủ cùng bạn xã giao, khó tránh khỏi tửu sắc, đánh bạc, bằng hữu cũng hơn nửa là cuồng vọng người.

 
Thiên cơ hóa ghi âm:

Chủ cùng bạn bằng cơ duyên nhận thức, mà lẫn nhau ưu ái, phần lớn vi tuổi xấp xỉ tới nam tính.

 
Thiên đồng hóa lộc:

Chủ cùng bạn giao, vui đùa hưởng phúc mà thôi.

 
Thái Âm hóa lộc:

Chủ cùng bạn hưởng thụ, chú ý bằng hữu. Nam mệnh lại chủ hoa đào, nữ nhân duyên, phong lưu, cũng có con gái nhân chi trợ.

 
Tham lang hóa lộc:

Chủ khẳng khái hiếu khách, thường mời khách. Cũng chủ hưởng thụ, phong lưu, hoa đào.

 
Vũ khúc hóa lộc:

Cùng bạn giao tế, xã giao, hưởng lạc, giai vì tiền tài sự.

 
Thái dương hóa lộc:

Chủ giao tế xã giao, lại chủ bản nhân dù cho là lão bản cũng không thực quyền, hoặc chính là hợp tác sự nghiệp.

 
Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Chủ có lộc ăn, ăn lộc tới xã giao, cùng bạn đàm nói khoái trá.

 
Thiên lương hóa lộc:

Đúng lớn tuổi chính là bằng hữu góc kính trọng, cũng chịu trợ giúp. Nhưng cần phòng thổi phồng tới bằng hữu, sát kị phá tan, dễ bị liên lụy.

 
Phá quân hóa lộc:

Có nhân duyên, bằng hữu trợ giúp lực lớn.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button