Tử vi

Trung Châu phái tử vi đấu sổ sáu mươi tinh hệ: 10 thiên cơ độc tọa tị hợi

   10 thiên cơ độc tọa tị hợi

Thiên cơ tị hợi, ở cung tị lúc đối cung đấy Thái Âm vào miếu, ở cung hợi lúc đối cung Thái Âm lạc hãm, do đó cung tị so với cung hợi đấy tính chất phải tốt hơn nhiều.

Bạn đang xem: Trung Châu phái tử vi đấu sổ sáu mươi tinh hệ: 10 thiên cơ độc tọa tị hợi

Thiên cơ cùng Thái Âm đối chiếu chịu Thái Âm đấy ảnh hưởng cũng vô cùng mãnh liệt, cho nên vô luận nam nữ cũng sẽ đối với khác phái ôn nhu săn sóc, cả đời nhiều cảm tình phát triển, nữ mệnh hơn nữa dễ vậy khác phái két sinh tình cảm. Nếu thiên cơ hóa kị hoặc Thái Âm hóa kị, tắc lại càng dễ sinh ra ki luyến, nhưng đương sự nhân lại lấy tình cảm bị thương hành động hồi ức tốt đẹp, bởi vậy dễ dàng phát triển thành đùa bỡn cảm tình.

Thiên cơ Thái Âm tương đối, tái kiến kình dương, chủ nữ tử xinh đẹp không gì sánh được, thay đổi trêu chọc khác phái.

Thiên cơ hóa lộc tắc Thái Âm tất đồng thời hóa kị, thiên cơ nếu cung tị lúc Thái Âm không sợ hóa kị, trái lại lợi cho thay đổi, thiên cơ ở cung hợi Thái Âm không nên hóa kị, thay đổi chưa chắc có lợi nhuận.

Thiên cơ hóa quyền gia tăng thay đổi lúc chủ động tính, nếu thiên cơ hóa khoa, tắc Thái Âm tất đồng thời hóa lộc, lợi cho thay đổi, tiền tài danh dự đồng thời gia tăng, nhưng phải vất vả cày cấy rồi sau đó có thu hoạch.

Thiên cơ ở tị hợi hai cung, không nên gặp sát kị, chủ nhân học nhiều không làm nổi, thả cả đời bị lỡ dịp gặp, vì thế tranh luận miễn phiêu bạt, hơn nữa bực tức đầy bụng, lúc hoặc mượn rượu tiêu sầu, thất vọng lúc hảo thí (thích làm việc thiện bố thí) tiểu kế lấy mưu sinh làm kẻ đó sống lại chi phí, cho nên người xưng là [ thiên cơ Thái Âm tị hợi phùng, tốt uống rời tông gian giảo trọng ], kiếm chỗ trốn chi đạo, ở chỗ tinh thông một môn xảo nghệ lấy mưu sinh.

Nữ mệnh phùng ngôi sao này hệ kết cấu, tốt nhất nên chú ý tình yêu cuộc sống.

Thiên cơ độc tọa vu tị hợi hai cung, tất cùng Thái Âm tương đối, tam hợp cung vi [ thiên đồng cánh cửa cực lớn ], có tá ngôi sao an cung đấy [ thái dương thiên lương ].

Suy đoán cung này viên bên trong thiên cơ tính chất, cần chú ý này cơ biến cùng cơ mưu đấy phân biệt. Cơ biến đấy tính chất góc tốt, cơ mưu có thể là kế hoạch, thiết kế, nhưng cũng có thể có thể phát triển thành quyền mưu âm mưu. Bất quá cơ biến tắc vẫn không ngại thiếu trầm thực, mà cơ mưu có kế hoạch tính chất, liền muốn so với cơ biến kiên định nhiều lắm.

Lấy thiên cơ thân mình mà nói, độc tọa vu tị hợi hai cung lúc, vì không thuần túy [ cơ nguyệt đồng lương ] cách, thuộc loại nhược cung. Ảnh hưởng nó là tinh diệu, lấy [ thiên đồng cánh cửa cực lớn ] góc làm trọng yếu, bởi vì đây tổ tinh diệu đồng thời tá nhập cung phúc đức, đúng cung mệnh tự nhiên phát sinh ảnh hưởng.

Nếu [ thiên đồng cánh cửa cực lớn ] một tổ tinh diệu, mang cảm tình sắc thái, Nhược Minh lãng người, tắc ảnh hưởng thiên cơ bản chất cũng trong sáng. Phản chi như âm ám người, tắc ảnh hưởng thiên cơ bản chất cũng âm u. Quyết định thiên cơ tọa mệnh của người thuộc loại linh hoạt cơ biến, ức thuộc loại tâm kế cơ mưu, tức bằng đây tổ tinh diệu đấy tính chất mà định ra. Học giả khả tham khảo trước [ Đồng Cự ] một tiết.

[ thái dương thiên lương ] đối với thiên cơ đấy ảnh hưởng, nếu tường hòa người, tắc tất không chảy vi gian trá. Do đó cho dù thiên cơ chịu [ Đồng Cự ] đấy ảnh hưởng, mang ám hối đấy sắc thái, cho nên mang tâm kế cơ mưu, loại này tâm kế cơ mưu cũng tất mang học thuật tính, thiết kế tính, thuộc loại chính đạo. Nhưng nếu [ thái dương thiên lương ] tinh hệ tính chất cô kị, tắc tâm kế âm mưu liền biến thành gian trá hoặc thủ đoạn.

Do đó phán đoán lấy cung viên thiên cơ tính chất, trước thị [ thiên đồng cánh cửa cực lớn ], sau đó thị [ thái dương thiên lương ] đến gia dĩ chỉnh sửa.

Đối cung đấy Thái Âm tối ngại hóa kị, nếu lạc hãm hóa kị lúc, liền khiến cho thiên cơ biến thành xảo trá âm mưu tính chất.

Nếu Thái Âm vào miếu, lại cùng điềm lành ngôi sao đồng độ, thì có thể đối với thiên cơ phát sinh tốt đẹp chính là ảnh hưởng, ít nhất không biết thiên hướng về gian trá.

Thiện cơ biến đích thiên cơ, lấy đứng hàng thứ bảy sát phá quân, tham lang đấy vận trình, hay không cát tường, cần thị sát kị nhiều ít mà định ra. Nếu chỉ gặp hai người còn vô phương, thảng sát kị Hình Hao cũng tập, tắc trưởng máy biến mà sống thất bại, không bằng không thay đổi, trái lại khả yên ổn. Gặp ngôi sao may mắn tường diệu, lại có không thể không biến gặp gỡ.

Thiện cơ mưu đích thiên cơ, trải qua đứng hàng thứ bảy giết, phá quân, tham lang đấy vận trình chư cát tất tập, cũng không nên thi thủ đoạn nước mưu, gần nên dùng cho chính đạo, thì có thể bạng châu cát tường. Nếu thái dương hóa lộc, hoặc thiên lương hóa lộc đến sẽ càng gặp xương khúc, khôi thành, đang thiết kế hoặc kế hoạch bên trên lấy được thành tựu. Thảng cát diệu dịu dàng hung diệu nhiều, hoặc chư hung mặn tập, tắc phòng nhân kế hoạch hoặc thiết kế mà sống thị phi. Nếu càng thấy hình diệu, thì có thể có thể làm cho quan phi võ mồm. Thảng thi mưu kế thủ đoạn, tắc càng dễ bị hại, nhận người Vưu Oán, đến nỗi ảnh hưởng hậu vận.

Đi [ thái dương thiên lương ] vận trình, lấy mão cung người vi nên, cho dù nguyên lai thiên cơ tính chất không tốt, cũng có thể hóa vẻ lo lắng vi trong sáng, đi cung dậu người ( hoặc mão cung tá cung dậu [ Dương Lương ] an ngôi sao ), tắc bất lợi quyền mưu âm mưu. Đối với kế hoạch thiết kế, chắc có đuôi to khó vẫy cảm giác.

Đối với đủ cơ biến bản chất thiên cơ, mão cung đấy [ Dương Lương ], nhìn thấy vi kỳ ngộ, cung dậu đấy [ Dương Lương ], lại có lực bất tòng tâm cảm giác. Nếu gặp sát kị, tắc tung có cơ hội cũng bị thái độ làm người tranh đoạt.

[ vũ khúc thiên tướng ] không nên hóa kị, cũng không nên thụ hình kị giáp, đụng tới hai loại này tình hình, vô luận loại nào bản chất thiên cơ đều bất lợi, riêng chỉ thiện cơ mưu thủ đoạn người bị sinh tai hoạ, hoặc là vi lao ngục tai ương, thiện thiết kế hoặc kế hoạch người, tắc nên tướng mục tiêu thả thấp một chút, càng không thể mù quáng đặt hàng định kế hoạch khuếch trương, nếu không tướng làm cho tổn thất.

Nếu vũ khúc hóa lộc, hoặc tài ấm giáp ấn, thiện kế hoạch người ứng với đặt hàng kế lâu dài hoa, hoặc chú ý thay đổi nghiệp vụ lấy thích ứng hoàn cảnh, thiện người thiết kế khả cho nên đắc tài. Am hiểu cơ biến người, phùng đây vận hạn tất có tốt bụng kỳ ngộ, cho dù gặp sát, cũng bất quá làm một lúc suy sụp.

[ thiên đồng cánh cửa cực lớn ] nhóm này tinh diệu, phải gặp giúp đỡ, Khôi Việt sau đó có thể khuếch trương. Nếu không cho dù gặp lộc, quyền, khoa, cũng có vô ích cảm giác. Nhất là kế hoạch, thiết kế phương diện, cũng không có kì ngộ phối hợp không thể. Nếu am hiểu cơ biến, phải càng nhiều mặt hơn mặt phối hợp thủy có thể thành công. Cái này tức là phải gặp phụ diệu đạo lý.

Nếu không thấy phụ diệu, cũng sẽ không cát hóa, thậm chí trái lại mà hóa kỵ, tức là thị phi võ mồm tới nhiễu. Vô luận gì tính chất thiên cơ đều không thành lành tường.

Đối với [ liêm trinh thiên phủ ] nhóm này tinh hệ, hòa hợp cơ biến người, không nên gặp thiên phủ quá mức trầm thực ( như lộc tồn đồng độ, bách quan triều củng linh tinh ), bởi vì khí cơ không hợp nhau, có thể làm cho tiến thối thất theo, dục biến không thay đổi, không thay đổi lại nghĩ biến. Thiện cơ mưu người tắc thích hợp.

Nếu [ liêm trinh thiên phủ ] nhóm này tinh hệ, liêm trinh đấy tính chất tăng cường ( như liêm trinh hóa lộc, lại thấy thiên tài, long phượng các loại ), tắc tốt nhất nên kế hoạch hoặc thiết kế, riêng chỉ bất lợi xảo trá thủ đoạn. Thiện cơ biến người tắc thích hợp.

Tử vi độc tọa, bình thường tình hình dưới bất lợi thiên cơ, vô luận loại nào bản chất thiên cơ đều cảm thấy khuyết điểm. Thiện cơ biến người, tắc vô luận như thế nào xê dịch biến hóa, đều cảm thấy không lý tưởng, không thể lãnh đạo toàn cục. Thiện kế hoạch người, tắc cảm thấy kế hoạch xa không đến hiệu quả dự trù. Về phần đang đây vận hạn trong vòng thi quyền mưu thủ đoạn, càng sẽ do đó mọc lan tràn suy sụp.

Nếu tử vi cung độ sở hội tinh diệu cát tường, tắc tuy có khuyết điểm, vấn đề còn nhỏ, thảng như thế [ không cầm quyền cô quân ] đấy vận mệnh, càng thấy sát kị hình diệu, tắc con nên thích ứng trong mọi tình cảnh, không có thể miễn cưỡng cầu toàn, nếu không dũ nghĩ biến hóa, suy sụp càng lớn.

Hiện tại cử một cái cung tật ách đấy ví dụ.

[ liêm trinh thiên phủ ] tại cung thìn tọa mệnh, cung tật ách là trời cơ tọa cung hợi. Người sinh năm giáp, thiên cơ sẽ cung dậu cho người mượn đấy [ Dương Lương ], thái dương hóa kị, thả mão cung có kình dương.

Mặt trời lực lượng đã không đủ, lại thấy sát kị, nhân ảnh hưởng này thiên cơ bản chất. Này cơ mưu thủ đoạn bản chất, biến thành suy nghĩ nhiều trống rỗng, đến nỗi ảnh hưởng hệ thần kinh, hơn nữa [ thái dương thiên lương ] gặp sát kị chủ uống thuốc độc. Cho nên khi đi tới canh ngọ đại hạn thời gian, cung tật ách [ thiên đồng cánh cửa cực lớn ], đà la đồng độ, vọt lên nguyên cục đà la, kiêm thả thiên đồng hóa kị, tức ở đây vận trong hạn nhiễm lên làm độc tiển.

Đây lệ cũng bởi vì nguyên cục cung tật ách đích thiên cơ, sẽ [ thái dương thiên lương ] mà hóa kỵ nguyên nhân. Thảng nguyên lai không phải loại này vận mệnh, tắc đi tới cùng [ tam phương tứ chính ] tinh diệu đích thiên đồng hóa kị, cũng không chủ uống thuốc độc, gần chủ thần kinh suy nhược.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Trung Châu phái tử vi đấu sổ sáu mươi tinh hệ: 10 thiên cơ độc tọa tị hợi

   10 thiên cơ độc tọa tị hợi

Thiên cơ tị hợi, ở cung tị lúc đối cung đấy Thái Âm vào miếu, ở cung hợi lúc đối cung Thái Âm lạc hãm, do đó cung tị so với cung hợi đấy tính chất phải tốt hơn nhiều.

Thiên cơ cùng Thái Âm đối chiếu chịu Thái Âm đấy ảnh hưởng cũng vô cùng mãnh liệt, cho nên vô luận nam nữ cũng sẽ đối với khác phái ôn nhu săn sóc, cả đời nhiều cảm tình phát triển, nữ mệnh hơn nữa dễ vậy khác phái két sinh tình cảm. Nếu thiên cơ hóa kị hoặc Thái Âm hóa kị, tắc lại càng dễ sinh ra ki luyến, nhưng đương sự nhân lại lấy tình cảm bị thương hành động hồi ức tốt đẹp, bởi vậy dễ dàng phát triển thành đùa bỡn cảm tình.

Thiên cơ Thái Âm tương đối, tái kiến kình dương, chủ nữ tử xinh đẹp không gì sánh được, thay đổi trêu chọc khác phái.

Thiên cơ hóa lộc tắc Thái Âm tất đồng thời hóa kị, thiên cơ nếu cung tị lúc Thái Âm không sợ hóa kị, trái lại lợi cho thay đổi, thiên cơ ở cung hợi Thái Âm không nên hóa kị, thay đổi chưa chắc có lợi nhuận.

Thiên cơ hóa quyền gia tăng thay đổi lúc chủ động tính, nếu thiên cơ hóa khoa, tắc Thái Âm tất đồng thời hóa lộc, lợi cho thay đổi, tiền tài danh dự đồng thời gia tăng, nhưng phải vất vả cày cấy rồi sau đó có thu hoạch.

Thiên cơ ở tị hợi hai cung, không nên gặp sát kị, chủ nhân học nhiều không làm nổi, thả cả đời bị lỡ dịp gặp, vì thế tranh luận miễn phiêu bạt, hơn nữa bực tức đầy bụng, lúc hoặc mượn rượu tiêu sầu, thất vọng lúc hảo thí (thích làm việc thiện bố thí) tiểu kế lấy mưu sinh làm kẻ đó sống lại chi phí, cho nên người xưng là [ thiên cơ Thái Âm tị hợi phùng, tốt uống rời tông gian giảo trọng ], kiếm chỗ trốn chi đạo, ở chỗ tinh thông một môn xảo nghệ lấy mưu sinh.

Nữ mệnh phùng ngôi sao này hệ kết cấu, tốt nhất nên chú ý tình yêu cuộc sống.

Thiên cơ độc tọa vu tị hợi hai cung, tất cùng Thái Âm tương đối, tam hợp cung vi [ thiên đồng cánh cửa cực lớn ], có tá ngôi sao an cung đấy [ thái dương thiên lương ].

Suy đoán cung này viên bên trong thiên cơ tính chất, cần chú ý này cơ biến cùng cơ mưu đấy phân biệt. Cơ biến đấy tính chất góc tốt, cơ mưu có thể là kế hoạch, thiết kế, nhưng cũng có thể có thể phát triển thành quyền mưu âm mưu. Bất quá cơ biến tắc vẫn không ngại thiếu trầm thực, mà cơ mưu có kế hoạch tính chất, liền muốn so với cơ biến kiên định nhiều lắm.

Lấy thiên cơ thân mình mà nói, độc tọa vu tị hợi hai cung lúc, vì không thuần túy [ cơ nguyệt đồng lương ] cách, thuộc loại nhược cung. Ảnh hưởng nó là tinh diệu, lấy [ thiên đồng cánh cửa cực lớn ] góc làm trọng yếu, bởi vì đây tổ tinh diệu đồng thời tá nhập cung phúc đức, đúng cung mệnh tự nhiên phát sinh ảnh hưởng.

Nếu [ thiên đồng cánh cửa cực lớn ] một tổ tinh diệu, mang cảm tình sắc thái, Nhược Minh lãng người, tắc ảnh hưởng thiên cơ bản chất cũng trong sáng. Phản chi như âm ám người, tắc ảnh hưởng thiên cơ bản chất cũng âm u. Quyết định thiên cơ tọa mệnh của người thuộc loại linh hoạt cơ biến, ức thuộc loại tâm kế cơ mưu, tức bằng đây tổ tinh diệu đấy tính chất mà định ra. Học giả khả tham khảo trước [ Đồng Cự ] một tiết.

[ thái dương thiên lương ] đối với thiên cơ đấy ảnh hưởng, nếu tường hòa người, tắc tất không chảy vi gian trá. Do đó cho dù thiên cơ chịu [ Đồng Cự ] đấy ảnh hưởng, mang ám hối đấy sắc thái, cho nên mang tâm kế cơ mưu, loại này tâm kế cơ mưu cũng tất mang học thuật tính, thiết kế tính, thuộc loại chính đạo. Nhưng nếu [ thái dương thiên lương ] tinh hệ tính chất cô kị, tắc tâm kế âm mưu liền biến thành gian trá hoặc thủ đoạn.

Do đó phán đoán lấy cung viên thiên cơ tính chất, trước thị [ thiên đồng cánh cửa cực lớn ], sau đó thị [ thái dương thiên lương ] đến gia dĩ chỉnh sửa.

Đối cung đấy Thái Âm tối ngại hóa kị, nếu lạc hãm hóa kị lúc, liền khiến cho thiên cơ biến thành xảo trá âm mưu tính chất.

Nếu Thái Âm vào miếu, lại cùng điềm lành ngôi sao đồng độ, thì có thể đối với thiên cơ phát sinh tốt đẹp chính là ảnh hưởng, ít nhất không biết thiên hướng về gian trá.

Thiện cơ biến đích thiên cơ, lấy đứng hàng thứ bảy sát phá quân, tham lang đấy vận trình, hay không cát tường, cần thị sát kị nhiều ít mà định ra. Nếu chỉ gặp hai người còn vô phương, thảng sát kị Hình Hao cũng tập, tắc trưởng máy biến mà sống thất bại, không bằng không thay đổi, trái lại khả yên ổn. Gặp ngôi sao may mắn tường diệu, lại có không thể không biến gặp gỡ.

Thiện cơ mưu đích thiên cơ, trải qua đứng hàng thứ bảy giết, phá quân, tham lang đấy vận trình chư cát tất tập, cũng không nên thi thủ đoạn nước mưu, gần nên dùng cho chính đạo, thì có thể bạng châu cát tường. Nếu thái dương hóa lộc, hoặc thiên lương hóa lộc đến sẽ càng gặp xương khúc, khôi thành, đang thiết kế hoặc kế hoạch bên trên lấy được thành tựu. Thảng cát diệu dịu dàng hung diệu nhiều, hoặc chư hung mặn tập, tắc phòng nhân kế hoạch hoặc thiết kế mà sống thị phi. Nếu càng thấy hình diệu, thì có thể có thể làm cho quan phi võ mồm. Thảng thi mưu kế thủ đoạn, tắc càng dễ bị hại, nhận người Vưu Oán, đến nỗi ảnh hưởng hậu vận.

Đi [ thái dương thiên lương ] vận trình, lấy mão cung người vi nên, cho dù nguyên lai thiên cơ tính chất không tốt, cũng có thể hóa vẻ lo lắng vi trong sáng, đi cung dậu người ( hoặc mão cung tá cung dậu [ Dương Lương ] an ngôi sao ), tắc bất lợi quyền mưu âm mưu. Đối với kế hoạch thiết kế, chắc có đuôi to khó vẫy cảm giác.

Đối với đủ cơ biến bản chất thiên cơ, mão cung đấy [ Dương Lương ], nhìn thấy vi kỳ ngộ, cung dậu đấy [ Dương Lương ], lại có lực bất tòng tâm cảm giác. Nếu gặp sát kị, tắc tung có cơ hội cũng bị thái độ làm người tranh đoạt.

[ vũ khúc thiên tướng ] không nên hóa kị, cũng không nên thụ hình kị giáp, đụng tới hai loại này tình hình, vô luận loại nào bản chất thiên cơ đều bất lợi, riêng chỉ thiện cơ mưu thủ đoạn người bị sinh tai hoạ, hoặc là vi lao ngục tai ương, thiện thiết kế hoặc kế hoạch người, tắc nên tướng mục tiêu thả thấp một chút, càng không thể mù quáng đặt hàng định kế hoạch khuếch trương, nếu không tướng làm cho tổn thất.

Nếu vũ khúc hóa lộc, hoặc tài ấm giáp ấn, thiện kế hoạch người ứng với đặt hàng kế lâu dài hoa, hoặc chú ý thay đổi nghiệp vụ lấy thích ứng hoàn cảnh, thiện người thiết kế khả cho nên đắc tài. Am hiểu cơ biến người, phùng đây vận hạn tất có tốt bụng kỳ ngộ, cho dù gặp sát, cũng bất quá làm một lúc suy sụp.

[ thiên đồng cánh cửa cực lớn ] nhóm này tinh diệu, phải gặp giúp đỡ, Khôi Việt sau đó có thể khuếch trương. Nếu không cho dù gặp lộc, quyền, khoa, cũng có vô ích cảm giác. Nhất là kế hoạch, thiết kế phương diện, cũng không có kì ngộ phối hợp không thể. Nếu am hiểu cơ biến, phải càng nhiều mặt hơn mặt phối hợp thủy có thể thành công. Cái này tức là phải gặp phụ diệu đạo lý.

Nếu không thấy phụ diệu, cũng sẽ không cát hóa, thậm chí trái lại mà hóa kỵ, tức là thị phi võ mồm tới nhiễu. Vô luận gì tính chất thiên cơ đều không thành lành tường.

Đối với [ liêm trinh thiên phủ ] nhóm này tinh hệ, hòa hợp cơ biến người, không nên gặp thiên phủ quá mức trầm thực ( như lộc tồn đồng độ, bách quan triều củng linh tinh ), bởi vì khí cơ không hợp nhau, có thể làm cho tiến thối thất theo, dục biến không thay đổi, không thay đổi lại nghĩ biến. Thiện cơ mưu người tắc thích hợp.

Nếu [ liêm trinh thiên phủ ] nhóm này tinh hệ, liêm trinh đấy tính chất tăng cường ( như liêm trinh hóa lộc, lại thấy thiên tài, long phượng các loại ), tắc tốt nhất nên kế hoạch hoặc thiết kế, riêng chỉ bất lợi xảo trá thủ đoạn. Thiện cơ biến người tắc thích hợp.

Tử vi độc tọa, bình thường tình hình dưới bất lợi thiên cơ, vô luận loại nào bản chất thiên cơ đều cảm thấy khuyết điểm. Thiện cơ biến người, tắc vô luận như thế nào xê dịch biến hóa, đều cảm thấy không lý tưởng, không thể lãnh đạo toàn cục. Thiện kế hoạch người, tắc cảm thấy kế hoạch xa không đến hiệu quả dự trù. Về phần đang đây vận hạn trong vòng thi quyền mưu thủ đoạn, càng sẽ do đó mọc lan tràn suy sụp.

Nếu tử vi cung độ sở hội tinh diệu cát tường, tắc tuy có khuyết điểm, vấn đề còn nhỏ, thảng như thế [ không cầm quyền cô quân ] đấy vận mệnh, càng thấy sát kị hình diệu, tắc con nên thích ứng trong mọi tình cảnh, không có thể miễn cưỡng cầu toàn, nếu không dũ nghĩ biến hóa, suy sụp càng lớn.

Hiện tại cử một cái cung tật ách đấy ví dụ.

[ liêm trinh thiên phủ ] tại cung thìn tọa mệnh, cung tật ách là trời cơ tọa cung hợi. Người sinh năm giáp, thiên cơ sẽ cung dậu cho người mượn đấy [ Dương Lương ], thái dương hóa kị, thả mão cung có kình dương.

Mặt trời lực lượng đã không đủ, lại thấy sát kị, nhân ảnh hưởng này thiên cơ bản chất. Này cơ mưu thủ đoạn bản chất, biến thành suy nghĩ nhiều trống rỗng, đến nỗi ảnh hưởng hệ thần kinh, hơn nữa [ thái dương thiên lương ] gặp sát kị chủ uống thuốc độc. Cho nên khi đi tới canh ngọ đại hạn thời gian, cung tật ách [ thiên đồng cánh cửa cực lớn ], đà la đồng độ, vọt lên nguyên cục đà la, kiêm thả thiên đồng hóa kị, tức ở đây vận trong hạn nhiễm lên làm độc tiển.

Đây lệ cũng bởi vì nguyên cục cung tật ách đích thiên cơ, sẽ [ thái dương thiên lương ] mà hóa kỵ nguyên nhân. Thảng nguyên lai không phải loại này vận mệnh, tắc đi tới cùng [ tam phương tứ chính ] tinh diệu đích thiên đồng hóa kị, cũng không chủ uống thuốc độc, gần chủ thần kinh suy nhược.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button