Tử vi

Tử vi đấu sổ vận mệnh: bảng vàng đề tên cách

Thái Âm Đồng Văn khúc vu thê cung, bảng vàng đề tên. Đây tất nhị tinh vào miếu vợ cung, phương thành bảng vàng đề tên chi cục, chủ quý, thê cung chính chiếu Quan lộc, cho nên có trợ lực, nhưng nếu Quan lộc tới chính tinh bị ác sát phá tan, tắc không thể quý vậy, đây cục chủ đẹp hiền vợ, thả cả đời nhiều diễm ngộ, bản nhân văn vẻ lệnh chín, thêm Khôi Việt được Thê tài. Như mạng hợi cánh cửa cực lớn thê dậu chữ chìm khúc đồng cung, nhân âm chủ tài thê, khúc chủ thanh danh, ở vượng cung trong lời nói, tất nhiên có thể cưới được một cái hiền tuệ đấy lão bà, nhưng nếu canh sinh ra dương nhận nhập dậu, đối cung mão đồng hóa kị đến hướng, vậy là tốt rồi vận mệnh phá hư hết, trái lại chủ hình khắc thê tử.

 
Thái Âm ở tuất vô sát trăn, đinh mình sinh ra giàu thả thọ. Tuất cung miếu vượng, người sinh năm đinh Khôi Việt giáp mệnh, tam hợp hóa khoa quyền lộc, cũng lộc tồn vu tài cung, phú bên trong có quý, mình sinh ra minh lộc ám lộc, sự nghiệp hữu thiên lương hóa khoa đến hợp cũng cát, lại thêm nam mệnh đi ngược chiều đại nạn, ngày hai mươi sáu lúc sau, thuận buồm xuôi gió, nhiều phú. Âm tài tinh hóa lộc, tam kỳ gia hội, song lộc giao trì, tài cung lại có lộc tồn tài ngôi sao cho nên. Mình sinh ra từ giáp tuất lên tới mậu thìn cũng chở lộc, tính không tệ, nhưng chỉ chủ phú.

 
Âm dương hội xương khúc, xuất thế vinh hoa. Xuất thế thủ xử thế, vị tất xuất thân từ nhà giàu sang vậy. Nhật nguyệt vượng địa, có văn xương cập văn khúc đồng độ, có thể hợp, chủ cả đời bị vây thượng tầng giai cấp, nhiều gió ánh sáng, có danh dự vẻ đẹp, hưởng dụng cũng tốt, như nhật nguyệt hãm địa phùng xương khúc, tắc chủ có hoa không quả vậy.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ vận mệnh: bảng vàng đề tên cách

 
Dương Lương xương lộc cách thông minh tài trí cao vô cùng, mà kỳ thật âm dương đồng xương khúc thông minh tài trí cũng rất cao, như âm dương cư hãm địa gặp xương khúc vẫn đang rất thông minh, nhưng khả năng góc không ứng dụng ở chính thống phương diện, nhân biểu hiện này đang học nghiệp hoặc ngoại tại làm việc cũng không bằng vượng địa đến tốt lắm, mặc dù vẫn rất thông minh ( chỉ cần gặp xương khúc ). Xương khúc chủ thông minh tài trí cập thanh danh, âm chủ phú, dương làm quan lộc chủ chủ quý, cộng lại tự dung dễ xử vu thượng tầng giai cấp. Thủ tại đó ngành sản xuất trở thành người nổi bật, ngã không nhất định ở cả nước mỗi người đều biết ngươi, ít nhất nên đi biết rất nhiều người hắn.

 

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ vận mệnh: bảng vàng đề tên cách

Thái Âm Đồng Văn khúc vu thê cung, bảng vàng đề tên. Đây tất nhị tinh vào miếu vợ cung, phương thành bảng vàng đề tên chi cục, chủ quý, thê cung chính chiếu Quan lộc, cho nên có trợ lực, nhưng nếu Quan lộc tới chính tinh bị ác sát phá tan, tắc không thể quý vậy, đây cục chủ đẹp hiền vợ, thả cả đời nhiều diễm ngộ, bản nhân văn vẻ lệnh chín, thêm Khôi Việt được Thê tài. Như mạng hợi cánh cửa cực lớn thê dậu chữ chìm khúc đồng cung, nhân âm chủ tài thê, khúc chủ thanh danh, ở vượng cung trong lời nói, tất nhiên có thể cưới được một cái hiền tuệ đấy lão bà, nhưng nếu canh sinh ra dương nhận nhập dậu, đối cung mão đồng hóa kị đến hướng, vậy là tốt rồi vận mệnh phá hư hết, trái lại chủ hình khắc thê tử.

 
Thái Âm ở tuất vô sát trăn, đinh mình sinh ra giàu thả thọ. Tuất cung miếu vượng, người sinh năm đinh Khôi Việt giáp mệnh, tam hợp hóa khoa quyền lộc, cũng lộc tồn vu tài cung, phú bên trong có quý, mình sinh ra minh lộc ám lộc, sự nghiệp hữu thiên lương hóa khoa đến hợp cũng cát, lại thêm nam mệnh đi ngược chiều đại nạn, ngày hai mươi sáu lúc sau, thuận buồm xuôi gió, nhiều phú. Âm tài tinh hóa lộc, tam kỳ gia hội, song lộc giao trì, tài cung lại có lộc tồn tài ngôi sao cho nên. Mình sinh ra từ giáp tuất lên tới mậu thìn cũng chở lộc, tính không tệ, nhưng chỉ chủ phú.

 
Âm dương hội xương khúc, xuất thế vinh hoa. Xuất thế thủ xử thế, vị tất xuất thân từ nhà giàu sang vậy. Nhật nguyệt vượng địa, có văn xương cập văn khúc đồng độ, có thể hợp, chủ cả đời bị vây thượng tầng giai cấp, nhiều gió ánh sáng, có danh dự vẻ đẹp, hưởng dụng cũng tốt, như nhật nguyệt hãm địa phùng xương khúc, tắc chủ có hoa không quả vậy.

 
Dương Lương xương lộc cách thông minh tài trí cao vô cùng, mà kỳ thật âm dương đồng xương khúc thông minh tài trí cũng rất cao, như âm dương cư hãm địa gặp xương khúc vẫn đang rất thông minh, nhưng khả năng góc không ứng dụng ở chính thống phương diện, nhân biểu hiện này đang học nghiệp hoặc ngoại tại làm việc cũng không bằng vượng địa đến tốt lắm, mặc dù vẫn rất thông minh ( chỉ cần gặp xương khúc ). Xương khúc chủ thông minh tài trí cập thanh danh, âm chủ phú, dương làm quan lộc chủ chủ quý, cộng lại tự dung dễ xử vu thượng tầng giai cấp. Thủ tại đó ngành sản xuất trở thành người nổi bật, ngã không nhất định ở cả nước mỗi người đều biết ngươi, ít nhất nên đi biết rất nhiều người hắn.

 

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button