Tử vi

Tử Vi ở cung tử nữ

Tử Vi ở hai cung Tí hoặc Ngọ, chủ về con cái tính cách mạnh mẽ, yêu ghét tùy ý. Bởi vì Tham Lang vây chiếu, nên phần nhiều chủ về sinh con gái đầu lòng; ở thời cổ đại, định số con cái là ba nam và hai nữ. Nếu là “tại dã cô quân”, thì con cái tính tình cô độc, tính cách không họp với bản thân mệnh tạo; nếu là “bách quan triều củng”, thì con cái có địa vị rất cao, còn chủ về làm tăng số con cái.

Tử Vi ở hai cung Tí hoặc Ngọ, đồng độ với Lộc Tồn, chủ về con cái tính tình ích kỉ; nếu lại có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung thì người vợ sau cùng sinh con trai.

Tử Vi ở hai cung Tí hoặc Ngọ, chỉ cần không là “tại dã cô quân”, sẽ chủ về hậu bối dưới quyền đắc lực, còn có tài năng lãnh đạo. Nếu là “tại dã cô quân”, thì hậu bối dưới quyền dễ vì chủ quan mà phạm sai lầm. Nếu lại gặp các sao sát, kị, hình, thì cần phải đề phòng khó kềm chế hậu bối dưới quyền.

Tử Vi ở hai cung Tí hoặc Ngọ, hội Văn Xương, Văn Khúc, chủ về con cái thông minh phát đạt. Nếu gặp các sao đào hoa thì chủ về nhiều con gái, ít con trai; đồng thời gặp thêm các sao sát, hình, thì phần nhiều con trai bị khắc, còn con gái thì giữ được, rốt cuộc biến thành nhiều con gái, ít con trai. Gặp sát tinh mà không gặp sao đào hoa, sẽ chủ về sinh hai con trai.

Tử Vi ở hai cung Tí hoặc Ngọ, kèm các sao sát, kị, chủ về bị hậu bối dưới quyền kềm chế. Đến cung hạn tử nữ có Tham Lang tọa thủ là đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm, hoặc đến cung hạn tử nữ hội hợp Vũ Khúc Hóa Kị thì ứng nghiệm.

“Tử Vi, Phá Quân” ở hai cung Sửu hoặc Mùi, chủ về sinh con gái trước. Nếu có các sao sát, hình hội hợp, sinh con trai đầu lòng thì phải đề phòng phá tướng, nặng thì hình khắc, hoặc sinh thiếu tháng, hoặc sinh khó.

“Tử Vi, Phá Quân” thủ cung tử nữ, chủ về có ba con. Gặp “sao đôi” phụ, tá sẽ làm tăng số con, nhưng vẫn là số lẻ; gặp thêm sát tinh, thì số con tăng lên thành số lẻ.

“Tử Vi, Phá Quân” ở hai cung Sửu hoặc Mùi, gặp Văn Xương, Văn Khúc và sao đào hoa, chủ về nhiều con gái, ít con trai, cũng chủ về nhị phòng hoặc tì thiếp sinh con trai.

“Tử Vi, Phá Quân” được Văn Xương, Văn Khúc, Tả Phụ, Hữu Bật cùng giáp cung, cũng chủ về con trai song sinh, nhung phải không gặp sát tinh đồng độ mới đúng. Chỉ gặp Văn Xương, Văn Khúc giáp cung thì chủ về con cái thông minh; chỉ gặp Tả Phụ, Hữu Bật giáp cung thì chủ về con cái đắc lực, giàu trí sáng tạo.

“Tử Vi, Phá Quân” gặp sát tinh, thông thường chủ về người dưới quyền có tình phản bội. Đến cung hạn tứ nữ Cự Môn, Thái Dương, “Vũ Khúc, Thất Sát” mà gặp các sao sát, kị, là đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm. Hoặc lúc cung mệnh đến đại vận hoặc lưu niên bị “Hình kị giáp ấn”, cung hạn tử nữ là Thái Âm Hóa Kị, sẽ chủ về bị con cái hay hậu bối gây lụy.

“Tử Vi, Thiên Phủ” ở hai cung Dần hoặc Thân chủ về có năm con; có “sao đôi” phụ, tá hội hợp, sẽ làm tăng số con, mà còn tăng nhiều.

“Tử Vi, Thiên Phủ” ở hai cung Dần hoặc Thân, gặp “sao lẻ” phụ, tá, ắt chủ về có con cái khác dòng; nên xem xét kĩ cung phu thê, để luận đoán ý nghĩa con cái khác dòng như thế nào.

“Tử Vi, Thiên Phủ” đồng độ với Lộc Tồn, gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về nhị phòng sinh con trai; cũng chủ về không có hậu bối nối gót. “Tử Vi, Thiên Phủ” hội Vũ Khúc Hóa Lộc, hay Liêm Trinh Hóa Lộc, hoặc Thiên Tướng được “Tài ấm giáp ấn”, sẽ chủ về con cái giàu có, nhưng mối quan hệ với con trai độc nhất dễ bị lợt lạt, mối quan hệ với con gái thì tốt.

“Tử Vi, Thiên Phủ” ở hai cung Dần hoặc Thân, hội Liêm Trinh Hóa Kị, chủ về bị con cái làm đau lòng mà rơi lệ; cũng chủ về hậu bối tâm phúc phản bội. Hội Vũ Khúc Hóa Kị, chủ về con cái bị “hình thương” hoặc thất bại; cũng chủ về bị hậu bối kiềm chế và gây lụy. Cần phải xem xét kĩ tổ hợp sao thực tế mà định. Đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm là lúc các cung hạn tử nữ Liêm Trinh, Vũ Khúc, Cự Môn, Thái Dương gặp các sao sát, kị, hình. “Tử Vi, Thiên Phủ” thủ cung tử nữ, mà Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, chủ về con cái hoặc hậu bối thường dòm ngó tiền bạc của bản thân mệnh tạo.

“Tử Vi, Tham Lang” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, gặp “sao đôi” phụ, tá, chủ về có bảy con; “cô quân” thì chủ về có bốn con; ở cung Mão phần nhiều sinh con gái đầu lòng; ở cung Dậu thì chủ về sinh con hai đầu lòng.

“Tử Vi, Tham Lang” bị “sao lẻ” Văn Xương hay Văn Khúc giáp cung, hoặc “sao lẻ” Tả Phụ hay Hữu Bật giáp cung, thì hôn nhân của con cái có sự cố, phần nhiều là bạn đời của chúng bất hòa với bản thân mệnh tạo.

“Tử Vi, Tham Lang” ưa gặp Vũ Khúc Hóa Lộc hay Liêm Trinh Hóa Lộc; không ưa Hóa Kị, luận đoán tương tự như trường hợp “Tử Vi, Thiên Phủ” thủ cung tử nữ. Đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, đề phòng con cái hoặc hậu bối kiêu căng, chẳng chủ về con cái phát đạt. Nếu Tham Lang Hóa Kị thì càng nặng.

“Tử Vi, Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Thìn hoặc Tuất; chủ về có bốn con; gặp “sao đôi” phụ, tá thì làm tăng số con; gặp sát tinh, thì số con tăng lên thành số chẵn. Rất kị bị “Hình kị giáp ấn”, chủ về con cái nhu nhược, hậu bối không đắc lực.

“Tử Vi, Thiên Tướng” có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung, chủ về con cái nên phát triển ở phương xa; hội Lộc Tồn, Hóa Lộc, thì có thể trợ giúp cho sự nghiệp của bản thân mệnh tạo.

“Tử Vi, Thiên Tướng” có các sao đào hoa, Văn Xương, Văn Khúc cùng bay đến, thì con cái thông minh; gặp thêm các sao sát, kị, thì quyến luyến trăng gió tửu sắc. Nếu có Địa Không, Địa Kiếp đồng độ, sẽ chủ về nhị phòng sinh con trai.

“Tử Vi, Thiên Tướng” thủ cung tử nữ, thông thường chủ về có hậu bối phù trợ cho sự nghiệp của bản thân; nếu gặp các sao sát, kị, hình trùng trùng, thì lại là bị gây lụy. Đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt là lúc đến hai cung hạn tử nữ “Vũ Khúc, Thiên Phủ” và Liêm Trinh.

“Tử Vi, Thất Sát” đồng độ ở hai cung Tị hoặc Hợi, chủ về có ba con. Gặp “sao đôi” phụ, tá, sẽ làm tăng số còn, nhưng không quá sáu người; nếu đồng thời gặp thêm các sao sát, kị, hình, thì con cái bị hình khắc.

“Tử Vi, Thất Sát” đồng độ ở hai cung Tị hoặc Hợi, con cái cực kì cứng đầu. Cần phải gặp sao lộc để điều hòa, nếu không, sẽ có ngăn cách giữa hai đời; hậu bối cũng ứng nghiệm như vậy.

“Tử Vi, Thất Sát” đồng độ ở hai cung Tị hoậc Hợi, gặp “Vũ Khúc, Tham Lang” đồng cung với Hỏa tinh, Linh Tinh, chủ về con cái xa cách; gặp sao kị, thì con cái vì tham lam mà thất bại; luận về hậu bối thì bản thân mệnh tạo bị xâm phạm hay bị lợi dụng.

“Tử Vi, Thất Sát” đồng độ ở hai cung Tị hoặc Hợi, rất ưa đối cung là Thiên Phủ đồng độ với Lộc Tồn, đây là điềm con cái lập nên sự nghiệp; nhưng cũng chủ về bị hậu bối gây lụy, khiến bản thân mệnh tạo bị tổn thất.

“Tử Vi, Thất Sát” đồng độ ở hai cung Tị hoặc Hợi, đồng cung với Lộc Tồn, Thiên Mã, hoặc được Lộc Tồn, Thiên Mã vây chiếu, chủ về con cái có thể sáng lập sự nghiệp ở phương xa, còn chủ về bản thân mệnh tạo có con cái ở nhiều nơi.

Hễ Tử Vi ở cung tử nữ, đều chủ về chậm có con trai, hậu bối có thể nối gót hay môn sinh đệ tử kế thừa cũng chậm có được. Nhưng chậm có thì tốt hơn. Nhưng cần phải gặp Tả Phụ, Hữu Bật, mới có trợ lực. Nếu gặp Văn Xương, Văn Khúc, Lộc Tồn, Thiên Mã, Thiên Khôi, Thiên Việt, thì chỉ có lợi cho con cái hay hậu bối.

Tử Vi ở cung tử nữ, có tứ sát và Địa Không, Địa Kiếp cùng chiếu, chủ về nhận con nuôi trước, sau đó mới có con trai. Nếu gặp thêm sao đào hoa, sẽ chủ về nhị phòng hoặc người bên ngoài sinh con trai. Nếu cung phu thê không tốt, là có điểm sinh li từ biệt, kế thất sinh con trai.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Tử Vi ở cung tử nữ

Xem thêm Tử Vi ở cung tử nữ

Tử Vi ở hai cung Tí hoặc Ngọ, chủ về con cái tính cách mạnh mẽ, yêu ghét tùy ý. Bởi vì Tham Lang vây chiếu, nên phần nhiều chủ về sinh con gái đầu lòng; ở thời cổ đại, định số con cái là ba nam và hai nữ. Nếu là “tại dã cô quân”, thì con cái tính tình cô độc, tính cách không họp với bản thân mệnh tạo; nếu là “bách quan triều củng”, thì con cái có địa vị rất cao, còn chủ về làm tăng số con cái.

Tử Vi ở hai cung Tí hoặc Ngọ, đồng độ với Lộc Tồn, chủ về con cái tính tình ích kỉ; nếu lại có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung thì người vợ sau cùng sinh con trai.

Tử Vi ở hai cung Tí hoặc Ngọ, chỉ cần không là “tại dã cô quân”, sẽ chủ về hậu bối dưới quyền đắc lực, còn có tài năng lãnh đạo. Nếu là “tại dã cô quân”, thì hậu bối dưới quyền dễ vì chủ quan mà phạm sai lầm. Nếu lại gặp các sao sát, kị, hình, thì cần phải đề phòng khó kềm chế hậu bối dưới quyền.

Tử Vi ở hai cung Tí hoặc Ngọ, hội Văn Xương, Văn Khúc, chủ về con cái thông minh phát đạt. Nếu gặp các sao đào hoa thì chủ về nhiều con gái, ít con trai; đồng thời gặp thêm các sao sát, hình, thì phần nhiều con trai bị khắc, còn con gái thì giữ được, rốt cuộc biến thành nhiều con gái, ít con trai. Gặp sát tinh mà không gặp sao đào hoa, sẽ chủ về sinh hai con trai.

Tử Vi ở hai cung Tí hoặc Ngọ, kèm các sao sát, kị, chủ về bị hậu bối dưới quyền kềm chế. Đến cung hạn tử nữ có Tham Lang tọa thủ là đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm, hoặc đến cung hạn tử nữ hội hợp Vũ Khúc Hóa Kị thì ứng nghiệm.

“Tử Vi, Phá Quân” ở hai cung Sửu hoặc Mùi, chủ về sinh con gái trước. Nếu có các sao sát, hình hội hợp, sinh con trai đầu lòng thì phải đề phòng phá tướng, nặng thì hình khắc, hoặc sinh thiếu tháng, hoặc sinh khó.

“Tử Vi, Phá Quân” thủ cung tử nữ, chủ về có ba con. Gặp “sao đôi” phụ, tá sẽ làm tăng số con, nhưng vẫn là số lẻ; gặp thêm sát tinh, thì số con tăng lên thành số lẻ.

“Tử Vi, Phá Quân” ở hai cung Sửu hoặc Mùi, gặp Văn Xương, Văn Khúc và sao đào hoa, chủ về nhiều con gái, ít con trai, cũng chủ về nhị phòng hoặc tì thiếp sinh con trai.

“Tử Vi, Phá Quân” được Văn Xương, Văn Khúc, Tả Phụ, Hữu Bật cùng giáp cung, cũng chủ về con trai song sinh, nhung phải không gặp sát tinh đồng độ mới đúng. Chỉ gặp Văn Xương, Văn Khúc giáp cung thì chủ về con cái thông minh; chỉ gặp Tả Phụ, Hữu Bật giáp cung thì chủ về con cái đắc lực, giàu trí sáng tạo.

“Tử Vi, Phá Quân” gặp sát tinh, thông thường chủ về người dưới quyền có tình phản bội. Đến cung hạn tứ nữ Cự Môn, Thái Dương, “Vũ Khúc, Thất Sát” mà gặp các sao sát, kị, là đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm. Hoặc lúc cung mệnh đến đại vận hoặc lưu niên bị “Hình kị giáp ấn”, cung hạn tử nữ là Thái Âm Hóa Kị, sẽ chủ về bị con cái hay hậu bối gây lụy.

“Tử Vi, Thiên Phủ” ở hai cung Dần hoặc Thân chủ về có năm con; có “sao đôi” phụ, tá hội hợp, sẽ làm tăng số con, mà còn tăng nhiều.

“Tử Vi, Thiên Phủ” ở hai cung Dần hoặc Thân, gặp “sao lẻ” phụ, tá, ắt chủ về có con cái khác dòng; nên xem xét kĩ cung phu thê, để luận đoán ý nghĩa con cái khác dòng như thế nào.

“Tử Vi, Thiên Phủ” đồng độ với Lộc Tồn, gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về nhị phòng sinh con trai; cũng chủ về không có hậu bối nối gót. “Tử Vi, Thiên Phủ” hội Vũ Khúc Hóa Lộc, hay Liêm Trinh Hóa Lộc, hoặc Thiên Tướng được “Tài ấm giáp ấn”, sẽ chủ về con cái giàu có, nhưng mối quan hệ với con trai độc nhất dễ bị lợt lạt, mối quan hệ với con gái thì tốt.

“Tử Vi, Thiên Phủ” ở hai cung Dần hoặc Thân, hội Liêm Trinh Hóa Kị, chủ về bị con cái làm đau lòng mà rơi lệ; cũng chủ về hậu bối tâm phúc phản bội. Hội Vũ Khúc Hóa Kị, chủ về con cái bị “hình thương” hoặc thất bại; cũng chủ về bị hậu bối kiềm chế và gây lụy. Cần phải xem xét kĩ tổ hợp sao thực tế mà định. Đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm là lúc các cung hạn tử nữ Liêm Trinh, Vũ Khúc, Cự Môn, Thái Dương gặp các sao sát, kị, hình. “Tử Vi, Thiên Phủ” thủ cung tử nữ, mà Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, chủ về con cái hoặc hậu bối thường dòm ngó tiền bạc của bản thân mệnh tạo.

“Tử Vi, Tham Lang” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, gặp “sao đôi” phụ, tá, chủ về có bảy con; “cô quân” thì chủ về có bốn con; ở cung Mão phần nhiều sinh con gái đầu lòng; ở cung Dậu thì chủ về sinh con hai đầu lòng.

“Tử Vi, Tham Lang” bị “sao lẻ” Văn Xương hay Văn Khúc giáp cung, hoặc “sao lẻ” Tả Phụ hay Hữu Bật giáp cung, thì hôn nhân của con cái có sự cố, phần nhiều là bạn đời của chúng bất hòa với bản thân mệnh tạo.

“Tử Vi, Tham Lang” ưa gặp Vũ Khúc Hóa Lộc hay Liêm Trinh Hóa Lộc; không ưa Hóa Kị, luận đoán tương tự như trường hợp “Tử Vi, Thiên Phủ” thủ cung tử nữ. Đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, đề phòng con cái hoặc hậu bối kiêu căng, chẳng chủ về con cái phát đạt. Nếu Tham Lang Hóa Kị thì càng nặng.

“Tử Vi, Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Thìn hoặc Tuất; chủ về có bốn con; gặp “sao đôi” phụ, tá thì làm tăng số con; gặp sát tinh, thì số con tăng lên thành số chẵn. Rất kị bị “Hình kị giáp ấn”, chủ về con cái nhu nhược, hậu bối không đắc lực.

“Tử Vi, Thiên Tướng” có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung, chủ về con cái nên phát triển ở phương xa; hội Lộc Tồn, Hóa Lộc, thì có thể trợ giúp cho sự nghiệp của bản thân mệnh tạo.

“Tử Vi, Thiên Tướng” có các sao đào hoa, Văn Xương, Văn Khúc cùng bay đến, thì con cái thông minh; gặp thêm các sao sát, kị, thì quyến luyến trăng gió tửu sắc. Nếu có Địa Không, Địa Kiếp đồng độ, sẽ chủ về nhị phòng sinh con trai.

“Tử Vi, Thiên Tướng” thủ cung tử nữ, thông thường chủ về có hậu bối phù trợ cho sự nghiệp của bản thân; nếu gặp các sao sát, kị, hình trùng trùng, thì lại là bị gây lụy. Đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt là lúc đến hai cung hạn tử nữ “Vũ Khúc, Thiên Phủ” và Liêm Trinh.

“Tử Vi, Thất Sát” đồng độ ở hai cung Tị hoặc Hợi, chủ về có ba con. Gặp “sao đôi” phụ, tá, sẽ làm tăng số còn, nhưng không quá sáu người; nếu đồng thời gặp thêm các sao sát, kị, hình, thì con cái bị hình khắc.

“Tử Vi, Thất Sát” đồng độ ở hai cung Tị hoặc Hợi, con cái cực kì cứng đầu. Cần phải gặp sao lộc để điều hòa, nếu không, sẽ có ngăn cách giữa hai đời; hậu bối cũng ứng nghiệm như vậy.

“Tử Vi, Thất Sát” đồng độ ở hai cung Tị hoậc Hợi, gặp “Vũ Khúc, Tham Lang” đồng cung với Hỏa tinh, Linh Tinh, chủ về con cái xa cách; gặp sao kị, thì con cái vì tham lam mà thất bại; luận về hậu bối thì bản thân mệnh tạo bị xâm phạm hay bị lợi dụng.

“Tử Vi, Thất Sát” đồng độ ở hai cung Tị hoặc Hợi, rất ưa đối cung là Thiên Phủ đồng độ với Lộc Tồn, đây là điềm con cái lập nên sự nghiệp; nhưng cũng chủ về bị hậu bối gây lụy, khiến bản thân mệnh tạo bị tổn thất.

“Tử Vi, Thất Sát” đồng độ ở hai cung Tị hoặc Hợi, đồng cung với Lộc Tồn, Thiên Mã, hoặc được Lộc Tồn, Thiên Mã vây chiếu, chủ về con cái có thể sáng lập sự nghiệp ở phương xa, còn chủ về bản thân mệnh tạo có con cái ở nhiều nơi.

Hễ Tử Vi ở cung tử nữ, đều chủ về chậm có con trai, hậu bối có thể nối gót hay môn sinh đệ tử kế thừa cũng chậm có được. Nhưng chậm có thì tốt hơn. Nhưng cần phải gặp Tả Phụ, Hữu Bật, mới có trợ lực. Nếu gặp Văn Xương, Văn Khúc, Lộc Tồn, Thiên Mã, Thiên Khôi, Thiên Việt, thì chỉ có lợi cho con cái hay hậu bối.

Tử Vi ở cung tử nữ, có tứ sát và Địa Không, Địa Kiếp cùng chiếu, chủ về nhận con nuôi trước, sau đó mới có con trai. Nếu gặp thêm sao đào hoa, sẽ chủ về nhị phòng hoặc người bên ngoài sinh con trai. Nếu cung phu thê không tốt, là có điểm sinh li từ biệt, kế thất sinh con trai.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button