Tử vi

Văn Khúc Hóa Khoa (can Tân)

Văn Khúc chủ về bằng cấp thi cử, nhưng công danh không theo con đường làm quan (mà là một loại công danh đặc thù khác, như đảm nhiệm một chức vụ quan trọng ở một hiệp hội nào đó), cho nên có tài hoa xuất chúng về văn học hoặc nghệ thuật. Lúc nó Hóa Khoa, càng khiến tài nghệ xuất chúng, và có danh tiếng; ở cung miếu vượng thì tài hoa được mọi người công nhận và ủng hộ, nhờ đó có thể phát huy; lạc hãm thì chỉ có bề ngoài còn trong rỗng tuếch, hoặc chỉ là hư danh do may mắn mà có. Văn Khúc Hóa Khoa là đa tài đa nghệ, tài cán, có thanh danh, có thiên phú văn nghệ, phong lưu tài tử, cả đời nhiều bạn tình, nhiều tửu sắc. Hóa Khoa ở cung Ngọ hoặc Tuất, chủ về chỉ có bề ngoài, không có thực chất; rất thích Hóa Khoa ở cung Sửu, là chủ về tài hoa hơn đời.

Văn Xương và Văn Khúc, người cổ đại xem là 2 sao khoa cử công danh, do đó đều nên Hóa Khoa. Người xưa cho rằng Văn Khúc không bằng Văn Xương, bời vi Văn khúc có ý xuất thân bằng

con đường khác, không theo con đường làm quan. Có điều, Văn Khúc Hóa Khoa có Ân Quang, Thiên Quý,đồngxung, hay hội chiếu, các nhà Đẩu Số đời Thanh cho rằng tổ hợp sao này chủ về đỗ đạt.

Bạn đang xem: Văn Khúc Hóa Khoa (can Tân)

Ở thời hiện đại, Văn Khúc Hóa Khoa có thể xem là công trình nghiên cứu khoa học. Trong Tử Vi Đẩu Số, có một cách cục nổi tiếng là “Dương Lương Xương Lộc”, thực ra “Dương Lương Khúc Lộc” cũng thành cách cục; có điều, cách cục trước chủ về các khoa như văn, y; còn cách cục sau là vật lý, công trình, công nghiệp.

Văn Khúc còn là sao chủ về khẩu tài, về tính chất này, so với Cự Môn Hóa Lộc là dùng miệng lưỡi để kiếm tiền, còn Văn Khúc Hóa Khoa là dùng lời nói đế lấy chiếm lòng tin của người khác.

Văn Khúc còn chủ về thuật số, cho nên nếu Văn Khúc Hóa Khoa có Thái Âm, Thiên Cơ đồng cung hay hội chiếu, thì cũng có thể thành danh trong lãnh vực thuật số.

Ứng nghiệm của Văn Khúc Hóa Khoa nhiều lúc cần phải xem tính chất của chính tinh đồng cung mà định.

Ví dụ, Tử Vi, Thất Sát chưa hẳn đã thích Văn Khúc Hóa Khoa đồng cung, về cơ bản tổ hợp sao này chủ về quyền lực, còn Văn Khúc Hóa Khoa lại không cách nào tăng thêm năng lực lãnh đạo va sức quyết đoán của tổ hợp sao này.

Vũ Khúc cũng chưa hẳn đã thích Văn Khúc Hóa Khoa đồng cung. Hai sao này đồng cung, tính chất không hợp nhau, sau khi Hóa Khoa càng tăng thêm mâu thuẫn.

Nhưng Thiên Cơ, Thiên Lương lại thích Văn Khúc Hóa Khoa đồng cung, có trợ lực đối với tính chất danh tiếng, nhưng chỉ nói suông mà không chắc sẽ làm được, đây là khuyết điểm trọng yếu của chúng.

Cự Môn Hóa Lộc có Văn Khúc Hóa Khoa đồng cung hay hội chiếu, là tăng thêm sức mạnh của lời nói, có điều, không có sát tinh thì thâm trầm kín đáo, có sát tinh thì chẳng những miệng lưỡi lanh lợi mà thôi, mà còn có thể chiếm lòng tin của người khác trong nhất thời, trong tổ hợp sao này, thường thường Văn Khúc Hóa Khoa hay không, là then chốt làm thay đổi tính chất.

Văn Khúc Hóa Khoa thường hay đồng cung với Văn Xương Hóa Kị, hoặc cùng hội hợp ở tam phương, hoặc ở đối cung, giáp cung, lúc luận đoán cần phải chú ý tình hình này, bởi vì mỗi trường hợp sẽ chủ về một tính chất đặc thù.

Về đại thể, Văn Xương chủ về suy nghĩ, Văn Khúc chủ về hành động. Có một số người lúc suy nghĩ là một người thông minh, nhưng lúc hành động thì lại rất vụng về, đây là do tính chất của tinh hệ. Tình hình này, ngoài cung Mệnh ra, đối với cung Phúc Đức cũng có ý nghĩa lớn lao.

Nếu các cung lục thân gặp tình huống kể trên, là chủ về có mối quan hệ tinh tế. Đặc biệt không thích cung Phu Thê thấy Văn Xương Hóa Kị, mà cung Mệnh thấy Văn Khúc Hóa Khoa. Cổ nhân cho rằng chưa lấy vợ đã nạp thiếp trước. Tình hình này ở thời hiện đại lại thành hiện tuợng phổ biến. Vì vậy nữ mệnh gặp tổ hợp sao này càng phải cẩn thận lưu ý, phòng bất lợi về tình cảm.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Văn Khúc Hóa Khoa (can Tân)

Văn Khúc chủ về bằng cấp thi cử, nhưng công danh không theo con đường làm quan (mà là một loại công danh đặc thù khác, như đảm nhiệm một chức vụ quan trọng ở một hiệp hội nào đó), cho nên có tài hoa xuất chúng về văn học hoặc nghệ thuật. Lúc nó Hóa Khoa, càng khiến tài nghệ xuất chúng, và có danh tiếng; ở cung miếu vượng thì tài hoa được mọi người công nhận và ủng hộ, nhờ đó có thể phát huy; lạc hãm thì chỉ có bề ngoài còn trong rỗng tuếch, hoặc chỉ là hư danh do may mắn mà có. Văn Khúc Hóa Khoa là đa tài đa nghệ, tài cán, có thanh danh, có thiên phú văn nghệ, phong lưu tài tử, cả đời nhiều bạn tình, nhiều tửu sắc. Hóa Khoa ở cung Ngọ hoặc Tuất, chủ về chỉ có bề ngoài, không có thực chất; rất thích Hóa Khoa ở cung Sửu, là chủ về tài hoa hơn đời.

Văn Xương và Văn Khúc, người cổ đại xem là 2 sao khoa cử công danh, do đó đều nên Hóa Khoa. Người xưa cho rằng Văn Khúc không bằng Văn Xương, bời vi Văn khúc có ý xuất thân bằng

con đường khác, không theo con đường làm quan. Có điều, Văn Khúc Hóa Khoa có Ân Quang, Thiên Quý,đồngxung, hay hội chiếu, các nhà Đẩu Số đời Thanh cho rằng tổ hợp sao này chủ về đỗ đạt.

Ở thời hiện đại, Văn Khúc Hóa Khoa có thể xem là công trình nghiên cứu khoa học. Trong Tử Vi Đẩu Số, có một cách cục nổi tiếng là “Dương Lương Xương Lộc”, thực ra “Dương Lương Khúc Lộc” cũng thành cách cục; có điều, cách cục trước chủ về các khoa như văn, y; còn cách cục sau là vật lý, công trình, công nghiệp.

Văn Khúc còn là sao chủ về khẩu tài, về tính chất này, so với Cự Môn Hóa Lộc là dùng miệng lưỡi để kiếm tiền, còn Văn Khúc Hóa Khoa là dùng lời nói đế lấy chiếm lòng tin của người khác.

Văn Khúc còn chủ về thuật số, cho nên nếu Văn Khúc Hóa Khoa có Thái Âm, Thiên Cơ đồng cung hay hội chiếu, thì cũng có thể thành danh trong lãnh vực thuật số.

Ứng nghiệm của Văn Khúc Hóa Khoa nhiều lúc cần phải xem tính chất của chính tinh đồng cung mà định.

Ví dụ, Tử Vi, Thất Sát chưa hẳn đã thích Văn Khúc Hóa Khoa đồng cung, về cơ bản tổ hợp sao này chủ về quyền lực, còn Văn Khúc Hóa Khoa lại không cách nào tăng thêm năng lực lãnh đạo va sức quyết đoán của tổ hợp sao này.

Vũ Khúc cũng chưa hẳn đã thích Văn Khúc Hóa Khoa đồng cung. Hai sao này đồng cung, tính chất không hợp nhau, sau khi Hóa Khoa càng tăng thêm mâu thuẫn.

Nhưng Thiên Cơ, Thiên Lương lại thích Văn Khúc Hóa Khoa đồng cung, có trợ lực đối với tính chất danh tiếng, nhưng chỉ nói suông mà không chắc sẽ làm được, đây là khuyết điểm trọng yếu của chúng.

Cự Môn Hóa Lộc có Văn Khúc Hóa Khoa đồng cung hay hội chiếu, là tăng thêm sức mạnh của lời nói, có điều, không có sát tinh thì thâm trầm kín đáo, có sát tinh thì chẳng những miệng lưỡi lanh lợi mà thôi, mà còn có thể chiếm lòng tin của người khác trong nhất thời, trong tổ hợp sao này, thường thường Văn Khúc Hóa Khoa hay không, là then chốt làm thay đổi tính chất.

Văn Khúc Hóa Khoa thường hay đồng cung với Văn Xương Hóa Kị, hoặc cùng hội hợp ở tam phương, hoặc ở đối cung, giáp cung, lúc luận đoán cần phải chú ý tình hình này, bởi vì mỗi trường hợp sẽ chủ về một tính chất đặc thù.

Về đại thể, Văn Xương chủ về suy nghĩ, Văn Khúc chủ về hành động. Có một số người lúc suy nghĩ là một người thông minh, nhưng lúc hành động thì lại rất vụng về, đây là do tính chất của tinh hệ. Tình hình này, ngoài cung Mệnh ra, đối với cung Phúc Đức cũng có ý nghĩa lớn lao.

Nếu các cung lục thân gặp tình huống kể trên, là chủ về có mối quan hệ tinh tế. Đặc biệt không thích cung Phu Thê thấy Văn Xương Hóa Kị, mà cung Mệnh thấy Văn Khúc Hóa Khoa. Cổ nhân cho rằng chưa lấy vợ đã nạp thiếp trước. Tình hình này ở thời hiện đại lại thành hiện tuợng phổ biến. Vì vậy nữ mệnh gặp tổ hợp sao này càng phải cẩn thận lưu ý, phòng bất lợi về tình cảm.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button