Tử vi

Những Cách Cục Thường Gặp Trong Tử Vi Đẩu Số (Hết)

 1. Văn Quế, Văn Hoa.

  Cung mệnh đóng tại Sửu Mùi, Văn Xương, Văn Khúc đồng cung, lại có cát tinh gia hội, là cách cục này. Mệnh đóng tại Sửu, Xương, Khúc tại Mùi, mệnh đóng tại Mùi, Xương, Khúc tại Sửu chiếu mệnh cũng là cách cục này. Sở hữu cách cục này chủ về tác phong lịch thiệp, tính cách ôn hòa, thông minh hiếu học, đa tài, đa nghệ. Cung mệnh và cung tam phương tứ chính gặp cát tinh, ắt sẽ có thành tựu lớn trong lĩnh vực văn nghệ, học thuật, cũng có thể phát triển về chính trị, chủ về giàu sang. Nếu như nằm cùng cung hoặc gia hội hung, sát tinh là phá cách, chủ về sinh sống bằng tài nghệ phát triển theo các nghành nghề đặc thù.

  Ca Quyết:

  Bạn đang xem: Những Cách Cục Thường Gặp Trong Tử Vi Đẩu Số (Hết)

  Đan thư nhất đạo tự thiên lai

  Hoán khởi nhân gian kinh tế tài

  Mệnh nội vinh hoa chân khả tiễn

  Đẳng nhàn bình bộ thượng bồng lai

  Nghĩa là:

  Một bức thư son giáng tại trời

  Thức dậy tài năng ở trên đời

  Mệnh gặp vinh hoa thật ngưỡng mộ

  Thênh thang rộng bước chốn bồng lai

  Trong kinh văn có viết: ” Văn quế, văn hoa, phò tá đế vương nơi điện ngọc, ” Văn Xương, Văn Khúc là người bác học, đa tài”, ” Văn Khúc tại Sửu, Mùi giờ sinh gặp Mão, Dậu được gần đế vương”, ” Mệnh nữ gặp Xương Khúc, thông minh phú quý nhưng đa tình”.

 2. Tham, Vũ đồng hành

  Tức Tham Lang, Vũ Khúc nằm tại bốn cung Mộ (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi), trấn giữ hoặc hội chiếu cung thân mệnh. Cách cục này có hai loại: Cung mệnh, cung thân tại Sửu, Mùi, có hai sao Vũ Khúc, Tham Lang trấn thủ. Sao Tham Lang, Vũ Khúc tại cung Thìn, Tuất, một sao trấn mệnh, một sao trấn cung thân. Cung vị tam phương, tứ chính của cung mệnh cần phải có cát tinh mới được coi là phù hợp với cách cục này. Ưa gặp được Lộc Tồn, Phụ, Bật, Xương, Khúc, Khôi, Việt cùng các sao hóa cát, cũng cưa gặp Tham Lang cùng Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung. Lá số được cách cục này nếu theo nghiệp văn sẽ làm quan to, theo nghiệp võ sẽ nắm được bnh quyền, theo nghiệp kinh doanh sẽ trở thành cự phú. Phần nhiều vận trình lúc trẻ không thuận lợi, đi từ nghèo hèn đến sang giàu, sau năm 30 tuổi mới phát đạt.

  Ưu điểm: Theo nghiệp văn sẽ làm quan lớn, theo nghiệp võ nắm giữ binh quyền, theo nghiệp kinh doanh sẽ thành cự phú.

  Khuyết điểm: Phần nhiều vận trình tuổi trẻ bất lợi, nên trước nghèo hèn sau giàu sang, sau 30 tuổi mới phát đạt.

  Ca Quyết như sau:

  Vũ Tham nhập miếu quý kham ngôn

  Tất chủ vi quan chưởng đại quyền

  Văn tác giám ti thân hiển đạt

  Võ thần dũng mãnh trấn biên cương

  Nghĩa là:

  Vũ Tham nhập miếu là rất tốt

  Ắt được làm quan nắm quyền hành

  Văn nhân hoạn lội được hiển đạt

  Võ tướng anh hùng trấn biên cương.

  Kinh văn có câu: ” Tham Vũ đồng cung, uy danh lừng lẫy biên cương”, ” Tham Vũ nằm tại Mộ cung, ba mươi mới được phát phúc”, ‘”Tham Vũ không phát người trẻ tuổi, vận quá ba mươi có phúc lành”, ” Tiền bần hậu phú (Nghèo trước giàu sau), vũ tham nằm cùng cung thân, mệnh”.

 3. Tam hợp Hỏa Linh (Tham Hỏa tương phùng).

  Sao Tham Lang trấn mệnh gặp Hỏa Tinh tại cung mệnh hoặc cung tam phương tứ chính hội chiếu là cách cục này. Hỏa tinh và Tham Lang cùng trấn thủ tại cung mệnh là tốt nhất, tiếp đó là nằm tại cung tam hợp. Nếu sao Tham Lang nằm tại các cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi gia hội với Lộc Tồn, Hóa Khoa, Hóa Quyền, Hóa Lộc, Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt là cách cục cực tốt, chủ về đại phú, đại quý. Người này theo nghiệp võ sẽ lập công, nắm giữ quyền lực quân sự của quốc gia. Theo nghiệp kinh doanh sẽ phát tài nhanh chóng, tài vận hanh thông. Ưa gặp linh tinh gia hội.

  Ca Quyết:

  Tham Lang ngộ Hỏa tất anh hùng

  Chỉ nhật biên đình lập đại công

  Cánh đắc phúc nguyên lâm miếu vượng

  Trướng hô thiên vạn hổ bôn môn

  Tứ mộ cung trung phúc khí nùng

  Đề binh chỉ nhật lập biên công

  Hỏa tinh củng hội thành vi quý

  Danh chấn chư di định hữu phong

  Nghĩa là:

  Tham Lang gặp Hỏa ấy anh hùng

  Biên cương nhanh chóng lập đại công

  Có được sao lành lâm miếu vượng

  Thống lĩnh muôn ngàn quân anh hùng

  Tại bốn cung Mộ nhiều phúc khí

  Cầm quân nhánh chóng lập công đầu

  Được sao Hỏa chiếu càng thêm quý

  Lừng lẫy biên cương được phong hầu

 4. Tham Linh triều viên (Tham Linh tương phùng hay Tham Linh tịnh thủ).

  Sao Tham Lang trấn tại cung mệnh, gặp Linh Tinh tại cung mệnh hoặc cung tam phương tứ chính củng chiếu, là thuộc cách cục này. Sao Linh Tinh và Tham Lang cũng nằm tại cung mệnh là tốt nhất, thứ đến là nằm tại cung tam hợp. Nếu sao Tham Lang nằm tại bốn cung Mộ là Thìn , Tuất, Sửu, Mùi lại có Lộc Tồn, Khoa, Quyền, Lộc, Tả, Hữu, Khôi, Việt gia hội là cách cục cực tốt, chủ về đại phú, đại quý. Sở hữu cách cục này theo nghiệp võ sẽ lập đại công, nắm giữ quyền lực quân sự của quốc gia, theo nghiệp kinh doanh sẽ phát tài nhanh chóng, tài vận hanh thôn, ưa gặp Hỏa Tinh gia hội.

  Ca Quyết:

  Tham Lang cánh đắc dữ Linh phùng

  Nhập miếu cung trung phúc khí long

  Lập địa anh hùng dữ thượng tướng

  Đề binh chỉ nhật lập biên công

  Nghĩa là:

  Tham Lang cùng Linh Tinh gặp gỡ

  Đóng tại cung miếu phúc vô cùng

  Anh hùng cái thế hoặc danh tướng

  Cầm quân nhanh chóng lập quân công.

  Trong kinh văn có câu: ” Hỏa Tinh và Tham Lang nằm tại cung mệnh, hoặc tại cung tam phương tứ chính củng chiếu cung mệnh là thuộc cách cục này, nếu miếu vượng lại gặp cát tinh, tại cung đối và cung tam hợp không gặp hung tinh, chủ về lập chiến công tại biên cương, làm tới đại tướng”.

  Ưu điểm cách cục Tham Hỏa và Tham Linh:

  Nắm giữ quyền lực quân sự của đất nước, hoặc theo nghiệp kinh doanh cũng phát đại phú, tài vận hanh thông.

  Khuyết điểm: Gặp Kình dương, Đà La sẽ bất lợi.

 5. Liêm Trinh Văn Vũ.

  Sao Liêm Trinh nhập miếu tại Dần, Thân, có Văn Xương, Vũ Khúc hội chiếu là thuộc cách cục này.

  Ưu điểm: Văn võ song toàn, nếu Liêm Trinh nhập miếu trấn mệnh tại Dần Thân, gặp Văn Xương, Vũ Khúc sẽ có nhiều phúc. Nếu gặp Lộc Tồn một đời giàu có.

  Khuyết điểm: Tình duyên trắc trở.

  Ca Quyết: 

  Mệnh trung Văn Vũ hỷ triều viên

  Nhập miếu bình sinh phúc khí toàn

  Thuần túy văn năng cao chiết quế

  Chinh chiến võ định trấn tam biên

  Nghĩa là: 

  Văn Xương Vũ Khúc ưa chầu mệnh

  Nhập miếu một đời phúc dồi dào

  Văn chương tốt đẹp thường đỗ đạt

  Võ công chinh phạt định trong ngoài

  Kinh văn có câu: ” Liêm Trinh gặp Văn Xương ưa thích lễ nhạc”.

 6. Phụ củng Văn tinh

  Văn Xương tại cung mệnh được Tả Phụ củng chiếu.

  Ưu điểm: Mẫn tiệp, tài hoa, giữ chức vụ cao, được tôn quý, trọng vọng

  Khuyết điểm: Gặp sát tinh là mệnh bình thường

  Ca Quyết: 

  Phụ tinh củng mệnh tối kham ngôn

  Mẫn tiệp tài hoa chúng mạc tiên

  Khinh thời soái thần kiêm ngũ mã

  Trọng tu nhập tướng chuẩn uy quyền

  Nghĩa là:

  Tả Phụ chiếu mệnh là rất tốt

  Mẫn tiệp tài hoa chẳng ai bì

  Ít cũng tướng tài cùng cự phú

  Nhiều ắt trọng thần đủ quyền uy

 7. Hùng Tú Kiền Nguyên (Hay Quyền tinh triều viên).

  Sao Liêm Trinh trấn mệnh tại Thân, Mùi, không gặp sát tinh. Gặp cách cục này, chủ về tuổi trẻ làm nên cơ nghiệp lừng lẫy, phát tài nhanh chóng, được nổi danh. Liêm Trinh hóa Lộc tại cung Mùi, hoặc tại Dần, Thân có Lộc Tồn đồng cung là cách cục Liêm Trinh thanh bạch.

  Ưu điểm: Tuổi trẻ có thành tựu vang dội, phát tài nhanh chóng, nổi tiếng.

  Khuyết điểm: Gặp sát tinh là mệnh bình thường

  Ca quyết:

  Thân Mùi Liêm Trinh đắc địa phương

  Túng gia Thất Sát bất vi hung

  Thanh danh hiển đạt phong vân viễn

  Nhị hạn ưu du phú quý trung

  Nghĩa là:

  Liêm Trinh đắc địa tại Mùi Thân

  Dù gặp Thất Sát cũng không hung

  Thanh danh hiển đạt nhanh thăng tiến

  Hai hạn thong dong cảnh giàu sang

  Kinh văn có viết: ” Liêm Trinh trấn mệnh tại Thân Mùi, không gặp tứ sát sẽ giàu sang, danh tiếng lừng lấy bốn phương” (Nếu có sát tinh là mệnh bình thường).

 8. Quyền Sát hóa Lộc

  Sao Kình dương, Đà La, Hỏa, Linh trấn mệnh nhập miếu được ba sao Thất Sát, Hóa Lộc , Hóa Quyền miếu vượng hội chiếu, ngoài ra cung vị tam phương, tứ chính của cung mệnh cần có cát tinh mới phù hợp với cách cục này. Sở hữu cách cục này chủ về tính cách cương cường quyết liệt, anh hùng khẳng khái, phải trải qua trùng trùng gian nan nguy hiểm, chết đi sống lại, nên theo nghiệp võ hoặc các nghề mang tính mạo hiểm, đầu cơ sẽ có thành tựu lớn. Người có cách cục này sẽ gặp phải tai họa tù ngục, nếu không gặp cát tinh đồng cung hoặc gia hội, ắt sẽ thành kẻ côn đồ hung dữ, thân thể tàn tật hoặc bị tai nạn bất ngờ, yểu mệnh.

  Ca quyết:

  Tam sát gia lâm miếu vượng cung

  Tính tình cương mãnh chấn anh hùng

  Kỷ phiên hiểm địa đô kinh quá

  Lẫm lẫm uy quyền chúng hãm đồng

  Nghĩa là:

  Tam sát đóng tại cung miếu vượng

  Tính tình cương liệt xứng anh hùng

  Nhiều phen nguy hiểm từng nếm trải

  Quyền uy lẫm liệt chẳng tầm thường

  Kinh văn có viết: ” Kình dương gặp miếu gặp cát tinh, phú quý, nổi tiếng (cách cục kình dương nhập miếu), ” Kình dương, Hỏa Tinh, cùng trấn mệnh tại Thìn Tuất Sửu Mùi, uy quyền vượt bậc”, ” Hỏa tinh (Linh tinh) trấn mệnh miếu vượng gặp cát tinh, tại cung đối và cung tam hợp không có hung tinh, nghiệp võ lập công”, ” Hỏa Linh gặp gỡ nhập miếu, danh tiếng lừng lẫy trong ngoài “, ” Linh Tinh trấn mệnh, miếu vượng gặp Tử Vi, không sang thì giàu”, ” Linh tinh, Hỏa tinh nhập miếu, cũng là có phúc”, ” Dương, Đà, Hỏa , Linh gặp cát phát tài, gặp hung là kỵ”.

 9. Lộc Mã giao trì.

  Tại cung vị tam phương tứ chính của cung mệnh có Lộc Tồn (hoặc Hóa Lộc), lại có Thiên Mã gia hội. Lá số sở hữu cách cục này thường là phát tài tại quê người hoặc có được tiền tài từ nơi xa đến, môi trường sống có nhiều thay đổi lớn, thường xa quê, du lịch, sự nghiệp chủ về bôn ba vất vả để làm ăn. Gặp nhiều cát tinh sẽ trở thành cự phú.

  Kinh văn có viết: ” Lộc Mã thích được song hành”, ” Thiên Lộc, Thiên Mã, thi cử thành tích lẫy lừng”.

 10. Tướng tinh đắc địa

  Sao vũ Khúc trấn mệnh, lại có Lộc Tồn, Khoa, Khoa, Quyền, Lộc, Tả , Xương, Khúc gia hội là thuộc cách cục này.

  Ca quyết:

  Tướng tinh nhập miếu thực vi tường

  Vị chính quan cao đáo xứ cường

  Lược địa công thành đa diệu toán

  Uy phong lẫm lẫm trấn biên cương

  Nghĩa là:

  Vũ Khúc nhập miếu thực cát tường

  Chức trọng quyền cao thực vững vàng

  Cướp đất hạ thành nhiều mưu kế

  Uy phong lẫm liệt trấn biên cương

  Kinh văn có viết: ” Vũ Khúc miếu vượng, uy danh hiển hách”, ” Vũ Khúc nhập miếu nằm cùng cung với Văn Khúc, đại quan, đại tướng”, ” Vũ Khúc, Khôi, Việt cùng miếu vượng, làm quan giàu có”, ” Vũ Khúc, Lộc, Mã đồng cung phát tài tại quê người”.

 11. Hóa Tinh Phản Quý

  Sao Thiên Đồng trấn mệnh tại cung Tuất, can năm sinh là Đinh, sao Cự Môn trấn mệnh tại cung Thìn, can năm sinh là Tân, hai trường hợp này là cách cục Hóa tinh phản quý. Do sao Thiên Đồng tại cung Tuất là cùng bình, vốn dĩ bất lợi, nhưng nếu gặp người sinh năm Đinh, cung Dần có Thái Âm hóa Lộc, Thiên Cơ hóa Khoa, cung mệnh có Thiên Đồng hóa Quyền, cung đối có Cự Môn hóa Lộc xung chiếu, nên lại là cách cục đại phú, đại quý. Cự Môn tại Thìn là cung bình, vốn dĩ bất lợi, nhưng nếu gặp người sinh năm Tân, sẽ có Cự Môn hóa Lộc, ám hợp với Lộc Tồn tại cung Dậu, cung tài bạch có Thái Âm hóa Quyền nên chủ về giàu sang. Nếu gặp Văn Xương hóa Kỵ tại cung Mệnh hoặc cung thiên di cũng không coi là hung, vẫn chủ về phú quý. Nếu như lại gặp Hỏa, Linh, Không, Kiếp là phá cách.

  Ca quyết: 

  Tam tinh biến hóa tối vô cùng

  Đồng Tuất tương phùng Cự biến long

  Sinh trị Đinh, Tân tu phú quý

  Thanh niên công chính miếu đường trung

  Nghĩa là:

  Ba sao biến hóa thật vô cùng

  Cùng nhập cung Tuất, Cự biến rồng

  Sinh năm Đinh, Tân được phú quý

  Tuổi trẻ làm quan trước thềm rồng

  Trong kinh văn có viết: ” Thiên Đồng tại cung Tuất là phản bội, sinh năm Đinh hóa cát chủ về hiển quý”, ” Cự Môn tại Thìn, Tuất là cung hãm, người sinh năm Tân hóa cát phúc lộc dồi dào”, ” Thìn, Tuất kỵ gặp Cự Môn hãm, người sinh năm Tân gặp được lại là cách cục tốt”, ” Cự Môn, Thái Dương hợp chiếu là cách cục tốt”.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Những Cách Cục Thường Gặp Trong Tử Vi Đẩu Số (Hết)

 1. Văn Quế, Văn Hoa.

  Cung mệnh đóng tại Sửu Mùi, Văn Xương, Văn Khúc đồng cung, lại có cát tinh gia hội, là cách cục này. Mệnh đóng tại Sửu, Xương, Khúc tại Mùi, mệnh đóng tại Mùi, Xương, Khúc tại Sửu chiếu mệnh cũng là cách cục này. Sở hữu cách cục này chủ về tác phong lịch thiệp, tính cách ôn hòa, thông minh hiếu học, đa tài, đa nghệ. Cung mệnh và cung tam phương tứ chính gặp cát tinh, ắt sẽ có thành tựu lớn trong lĩnh vực văn nghệ, học thuật, cũng có thể phát triển về chính trị, chủ về giàu sang. Nếu như nằm cùng cung hoặc gia hội hung, sát tinh là phá cách, chủ về sinh sống bằng tài nghệ phát triển theo các nghành nghề đặc thù.

  Ca Quyết:

  Đan thư nhất đạo tự thiên lai

  Hoán khởi nhân gian kinh tế tài

  Mệnh nội vinh hoa chân khả tiễn

  Đẳng nhàn bình bộ thượng bồng lai

  Nghĩa là:

  Một bức thư son giáng tại trời

  Thức dậy tài năng ở trên đời

  Mệnh gặp vinh hoa thật ngưỡng mộ

  Thênh thang rộng bước chốn bồng lai

  Trong kinh văn có viết: ” Văn quế, văn hoa, phò tá đế vương nơi điện ngọc, ” Văn Xương, Văn Khúc là người bác học, đa tài”, ” Văn Khúc tại Sửu, Mùi giờ sinh gặp Mão, Dậu được gần đế vương”, ” Mệnh nữ gặp Xương Khúc, thông minh phú quý nhưng đa tình”.

 2. Tham, Vũ đồng hành

  Tức Tham Lang, Vũ Khúc nằm tại bốn cung Mộ (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi), trấn giữ hoặc hội chiếu cung thân mệnh. Cách cục này có hai loại: Cung mệnh, cung thân tại Sửu, Mùi, có hai sao Vũ Khúc, Tham Lang trấn thủ. Sao Tham Lang, Vũ Khúc tại cung Thìn, Tuất, một sao trấn mệnh, một sao trấn cung thân. Cung vị tam phương, tứ chính của cung mệnh cần phải có cát tinh mới được coi là phù hợp với cách cục này. Ưa gặp được Lộc Tồn, Phụ, Bật, Xương, Khúc, Khôi, Việt cùng các sao hóa cát, cũng cưa gặp Tham Lang cùng Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung. Lá số được cách cục này nếu theo nghiệp văn sẽ làm quan to, theo nghiệp võ sẽ nắm được bnh quyền, theo nghiệp kinh doanh sẽ trở thành cự phú. Phần nhiều vận trình lúc trẻ không thuận lợi, đi từ nghèo hèn đến sang giàu, sau năm 30 tuổi mới phát đạt.

  Ưu điểm: Theo nghiệp văn sẽ làm quan lớn, theo nghiệp võ nắm giữ binh quyền, theo nghiệp kinh doanh sẽ thành cự phú.

  Khuyết điểm: Phần nhiều vận trình tuổi trẻ bất lợi, nên trước nghèo hèn sau giàu sang, sau 30 tuổi mới phát đạt.

  Ca Quyết như sau:

  Vũ Tham nhập miếu quý kham ngôn

  Tất chủ vi quan chưởng đại quyền

  Văn tác giám ti thân hiển đạt

  Võ thần dũng mãnh trấn biên cương

  Nghĩa là:

  Vũ Tham nhập miếu là rất tốt

  Ắt được làm quan nắm quyền hành

  Văn nhân hoạn lội được hiển đạt

  Võ tướng anh hùng trấn biên cương.

  Kinh văn có câu: ” Tham Vũ đồng cung, uy danh lừng lẫy biên cương”, ” Tham Vũ nằm tại Mộ cung, ba mươi mới được phát phúc”, ‘”Tham Vũ không phát người trẻ tuổi, vận quá ba mươi có phúc lành”, ” Tiền bần hậu phú (Nghèo trước giàu sau), vũ tham nằm cùng cung thân, mệnh”.

 3. Tam hợp Hỏa Linh (Tham Hỏa tương phùng).

  Sao Tham Lang trấn mệnh gặp Hỏa Tinh tại cung mệnh hoặc cung tam phương tứ chính hội chiếu là cách cục này. Hỏa tinh và Tham Lang cùng trấn thủ tại cung mệnh là tốt nhất, tiếp đó là nằm tại cung tam hợp. Nếu sao Tham Lang nằm tại các cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi gia hội với Lộc Tồn, Hóa Khoa, Hóa Quyền, Hóa Lộc, Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt là cách cục cực tốt, chủ về đại phú, đại quý. Người này theo nghiệp võ sẽ lập công, nắm giữ quyền lực quân sự của quốc gia. Theo nghiệp kinh doanh sẽ phát tài nhanh chóng, tài vận hanh thông. Ưa gặp linh tinh gia hội.

  Ca Quyết:

  Tham Lang ngộ Hỏa tất anh hùng

  Chỉ nhật biên đình lập đại công

  Cánh đắc phúc nguyên lâm miếu vượng

  Trướng hô thiên vạn hổ bôn môn

  Tứ mộ cung trung phúc khí nùng

  Đề binh chỉ nhật lập biên công

  Hỏa tinh củng hội thành vi quý

  Danh chấn chư di định hữu phong

  Nghĩa là:

  Tham Lang gặp Hỏa ấy anh hùng

  Biên cương nhanh chóng lập đại công

  Có được sao lành lâm miếu vượng

  Thống lĩnh muôn ngàn quân anh hùng

  Tại bốn cung Mộ nhiều phúc khí

  Cầm quân nhánh chóng lập công đầu

  Được sao Hỏa chiếu càng thêm quý

  Lừng lẫy biên cương được phong hầu

 4. Tham Linh triều viên (Tham Linh tương phùng hay Tham Linh tịnh thủ).

  Sao Tham Lang trấn tại cung mệnh, gặp Linh Tinh tại cung mệnh hoặc cung tam phương tứ chính củng chiếu, là thuộc cách cục này. Sao Linh Tinh và Tham Lang cũng nằm tại cung mệnh là tốt nhất, thứ đến là nằm tại cung tam hợp. Nếu sao Tham Lang nằm tại bốn cung Mộ là Thìn , Tuất, Sửu, Mùi lại có Lộc Tồn, Khoa, Quyền, Lộc, Tả, Hữu, Khôi, Việt gia hội là cách cục cực tốt, chủ về đại phú, đại quý. Sở hữu cách cục này theo nghiệp võ sẽ lập đại công, nắm giữ quyền lực quân sự của quốc gia, theo nghiệp kinh doanh sẽ phát tài nhanh chóng, tài vận hanh thôn, ưa gặp Hỏa Tinh gia hội.

  Ca Quyết:

  Tham Lang cánh đắc dữ Linh phùng

  Nhập miếu cung trung phúc khí long

  Lập địa anh hùng dữ thượng tướng

  Đề binh chỉ nhật lập biên công

  Nghĩa là:

  Tham Lang cùng Linh Tinh gặp gỡ

  Đóng tại cung miếu phúc vô cùng

  Anh hùng cái thế hoặc danh tướng

  Cầm quân nhanh chóng lập quân công.

  Trong kinh văn có câu: ” Hỏa Tinh và Tham Lang nằm tại cung mệnh, hoặc tại cung tam phương tứ chính củng chiếu cung mệnh là thuộc cách cục này, nếu miếu vượng lại gặp cát tinh, tại cung đối và cung tam hợp không gặp hung tinh, chủ về lập chiến công tại biên cương, làm tới đại tướng”.

  Ưu điểm cách cục Tham Hỏa và Tham Linh:

  Nắm giữ quyền lực quân sự của đất nước, hoặc theo nghiệp kinh doanh cũng phát đại phú, tài vận hanh thông.

  Khuyết điểm: Gặp Kình dương, Đà La sẽ bất lợi.

 5. Liêm Trinh Văn Vũ.

  Sao Liêm Trinh nhập miếu tại Dần, Thân, có Văn Xương, Vũ Khúc hội chiếu là thuộc cách cục này.

  Ưu điểm: Văn võ song toàn, nếu Liêm Trinh nhập miếu trấn mệnh tại Dần Thân, gặp Văn Xương, Vũ Khúc sẽ có nhiều phúc. Nếu gặp Lộc Tồn một đời giàu có.

  Khuyết điểm: Tình duyên trắc trở.

  Ca Quyết: 

  Mệnh trung Văn Vũ hỷ triều viên

  Nhập miếu bình sinh phúc khí toàn

  Thuần túy văn năng cao chiết quế

  Chinh chiến võ định trấn tam biên

  Nghĩa là: 

  Văn Xương Vũ Khúc ưa chầu mệnh

  Nhập miếu một đời phúc dồi dào

  Văn chương tốt đẹp thường đỗ đạt

  Võ công chinh phạt định trong ngoài

  Kinh văn có câu: ” Liêm Trinh gặp Văn Xương ưa thích lễ nhạc”.

 6. Phụ củng Văn tinh

  Văn Xương tại cung mệnh được Tả Phụ củng chiếu.

  Ưu điểm: Mẫn tiệp, tài hoa, giữ chức vụ cao, được tôn quý, trọng vọng

  Khuyết điểm: Gặp sát tinh là mệnh bình thường

  Ca Quyết: 

  Phụ tinh củng mệnh tối kham ngôn

  Mẫn tiệp tài hoa chúng mạc tiên

  Khinh thời soái thần kiêm ngũ mã

  Trọng tu nhập tướng chuẩn uy quyền

  Nghĩa là:

  Tả Phụ chiếu mệnh là rất tốt

  Mẫn tiệp tài hoa chẳng ai bì

  Ít cũng tướng tài cùng cự phú

  Nhiều ắt trọng thần đủ quyền uy

 7. Hùng Tú Kiền Nguyên (Hay Quyền tinh triều viên).

  Sao Liêm Trinh trấn mệnh tại Thân, Mùi, không gặp sát tinh. Gặp cách cục này, chủ về tuổi trẻ làm nên cơ nghiệp lừng lẫy, phát tài nhanh chóng, được nổi danh. Liêm Trinh hóa Lộc tại cung Mùi, hoặc tại Dần, Thân có Lộc Tồn đồng cung là cách cục Liêm Trinh thanh bạch.

  Ưu điểm: Tuổi trẻ có thành tựu vang dội, phát tài nhanh chóng, nổi tiếng.

  Khuyết điểm: Gặp sát tinh là mệnh bình thường

  Ca quyết:

  Thân Mùi Liêm Trinh đắc địa phương

  Túng gia Thất Sát bất vi hung

  Thanh danh hiển đạt phong vân viễn

  Nhị hạn ưu du phú quý trung

  Nghĩa là:

  Liêm Trinh đắc địa tại Mùi Thân

  Dù gặp Thất Sát cũng không hung

  Thanh danh hiển đạt nhanh thăng tiến

  Hai hạn thong dong cảnh giàu sang

  Kinh văn có viết: ” Liêm Trinh trấn mệnh tại Thân Mùi, không gặp tứ sát sẽ giàu sang, danh tiếng lừng lấy bốn phương” (Nếu có sát tinh là mệnh bình thường).

 8. Quyền Sát hóa Lộc

  Sao Kình dương, Đà La, Hỏa, Linh trấn mệnh nhập miếu được ba sao Thất Sát, Hóa Lộc , Hóa Quyền miếu vượng hội chiếu, ngoài ra cung vị tam phương, tứ chính của cung mệnh cần có cát tinh mới phù hợp với cách cục này. Sở hữu cách cục này chủ về tính cách cương cường quyết liệt, anh hùng khẳng khái, phải trải qua trùng trùng gian nan nguy hiểm, chết đi sống lại, nên theo nghiệp võ hoặc các nghề mang tính mạo hiểm, đầu cơ sẽ có thành tựu lớn. Người có cách cục này sẽ gặp phải tai họa tù ngục, nếu không gặp cát tinh đồng cung hoặc gia hội, ắt sẽ thành kẻ côn đồ hung dữ, thân thể tàn tật hoặc bị tai nạn bất ngờ, yểu mệnh.

  Ca quyết:

  Tam sát gia lâm miếu vượng cung

  Tính tình cương mãnh chấn anh hùng

  Kỷ phiên hiểm địa đô kinh quá

  Lẫm lẫm uy quyền chúng hãm đồng

  Nghĩa là:

  Tam sát đóng tại cung miếu vượng

  Tính tình cương liệt xứng anh hùng

  Nhiều phen nguy hiểm từng nếm trải

  Quyền uy lẫm liệt chẳng tầm thường

  Kinh văn có viết: ” Kình dương gặp miếu gặp cát tinh, phú quý, nổi tiếng (cách cục kình dương nhập miếu), ” Kình dương, Hỏa Tinh, cùng trấn mệnh tại Thìn Tuất Sửu Mùi, uy quyền vượt bậc”, ” Hỏa tinh (Linh tinh) trấn mệnh miếu vượng gặp cát tinh, tại cung đối và cung tam hợp không có hung tinh, nghiệp võ lập công”, ” Hỏa Linh gặp gỡ nhập miếu, danh tiếng lừng lẫy trong ngoài “, ” Linh Tinh trấn mệnh, miếu vượng gặp Tử Vi, không sang thì giàu”, ” Linh tinh, Hỏa tinh nhập miếu, cũng là có phúc”, ” Dương, Đà, Hỏa , Linh gặp cát phát tài, gặp hung là kỵ”.

 9. Lộc Mã giao trì.

  Tại cung vị tam phương tứ chính của cung mệnh có Lộc Tồn (hoặc Hóa Lộc), lại có Thiên Mã gia hội. Lá số sở hữu cách cục này thường là phát tài tại quê người hoặc có được tiền tài từ nơi xa đến, môi trường sống có nhiều thay đổi lớn, thường xa quê, du lịch, sự nghiệp chủ về bôn ba vất vả để làm ăn. Gặp nhiều cát tinh sẽ trở thành cự phú.

  Kinh văn có viết: ” Lộc Mã thích được song hành”, ” Thiên Lộc, Thiên Mã, thi cử thành tích lẫy lừng”.

 10. Tướng tinh đắc địa

  Sao vũ Khúc trấn mệnh, lại có Lộc Tồn, Khoa, Khoa, Quyền, Lộc, Tả , Xương, Khúc gia hội là thuộc cách cục này.

  Ca quyết:

  Tướng tinh nhập miếu thực vi tường

  Vị chính quan cao đáo xứ cường

  Lược địa công thành đa diệu toán

  Uy phong lẫm lẫm trấn biên cương

  Nghĩa là:

  Vũ Khúc nhập miếu thực cát tường

  Chức trọng quyền cao thực vững vàng

  Cướp đất hạ thành nhiều mưu kế

  Uy phong lẫm liệt trấn biên cương

  Kinh văn có viết: ” Vũ Khúc miếu vượng, uy danh hiển hách”, ” Vũ Khúc nhập miếu nằm cùng cung với Văn Khúc, đại quan, đại tướng”, ” Vũ Khúc, Khôi, Việt cùng miếu vượng, làm quan giàu có”, ” Vũ Khúc, Lộc, Mã đồng cung phát tài tại quê người”.

 11. Hóa Tinh Phản Quý

  Sao Thiên Đồng trấn mệnh tại cung Tuất, can năm sinh là Đinh, sao Cự Môn trấn mệnh tại cung Thìn, can năm sinh là Tân, hai trường hợp này là cách cục Hóa tinh phản quý. Do sao Thiên Đồng tại cung Tuất là cùng bình, vốn dĩ bất lợi, nhưng nếu gặp người sinh năm Đinh, cung Dần có Thái Âm hóa Lộc, Thiên Cơ hóa Khoa, cung mệnh có Thiên Đồng hóa Quyền, cung đối có Cự Môn hóa Lộc xung chiếu, nên lại là cách cục đại phú, đại quý. Cự Môn tại Thìn là cung bình, vốn dĩ bất lợi, nhưng nếu gặp người sinh năm Tân, sẽ có Cự Môn hóa Lộc, ám hợp với Lộc Tồn tại cung Dậu, cung tài bạch có Thái Âm hóa Quyền nên chủ về giàu sang. Nếu gặp Văn Xương hóa Kỵ tại cung Mệnh hoặc cung thiên di cũng không coi là hung, vẫn chủ về phú quý. Nếu như lại gặp Hỏa, Linh, Không, Kiếp là phá cách.

  Ca quyết: 

  Tam tinh biến hóa tối vô cùng

  Đồng Tuất tương phùng Cự biến long

  Sinh trị Đinh, Tân tu phú quý

  Thanh niên công chính miếu đường trung

  Nghĩa là:

  Ba sao biến hóa thật vô cùng

  Cùng nhập cung Tuất, Cự biến rồng

  Sinh năm Đinh, Tân được phú quý

  Tuổi trẻ làm quan trước thềm rồng

  Trong kinh văn có viết: ” Thiên Đồng tại cung Tuất là phản bội, sinh năm Đinh hóa cát chủ về hiển quý”, ” Cự Môn tại Thìn, Tuất là cung hãm, người sinh năm Tân hóa cát phúc lộc dồi dào”, ” Thìn, Tuất kỵ gặp Cự Môn hãm, người sinh năm Tân gặp được lại là cách cục tốt”, ” Cự Môn, Thái Dương hợp chiếu là cách cục tốt”.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button