Khóa tu Một ngày an lạc kỳ thứ 7 tại chùa Lộc Thọ

Sáng ngày 30-8 (20-7 Mậu Tuất), chùa Lộc Thọ (Nha Trang, Khánh Hòa), sư cô TN. Diệu Lạc và Ni chúng đã tổ chức khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 7 với sự tham dự của hơn 200 Phật tử.
image

Sau nghi thức niêm hương bạch Phật và khóa lễ phóng sanh, chương trình pháp thoại do TT. Thích Đồng Thành, Hiệu trưởng trường TCPH Bình Định thuyết giảng.

Thượng tọa đã chuyển tải đến quý Phật tử bài pháp thoại chủ đề: “Thiện ác trong cuộc sống”. Thượng tọa nhắc nhở quý hành giả: Thiện - ác, nhân - quả ảnh hưởng đến hạnh phúc hay khổ đau, thành công hay thất bại; ảnh hưởng đến cảnh giới tái sinh; ảnh hưởng đến sự tu tập giác ngộ, giải thoát và liễu sanh thoát tử.

Trong cuộc sống và tu tập hàng ngày, cần phải có chánh kiến, giữ gìn 3 nghiệp và an trú trong 10 nghiệp thiện, từ bỏ tham, sân, si; thực hành các pháp bằng tinh thần ba-la-mật.

Thượng tọa nhấn mạnh 6 yếu tố tăng trưởng thiện pháp: như lý tác ý, sống trong môi trường tốt, được gặp thiện tri thức, cố gắng tạo phước thiện, kiên trì trong quan niệm và sống bằng tâm từ. Muốn vậy các hành giả phải phát lồ sám hối và phải có tâm tàm quý.

Sau khi thọ trai và chỉ tịnh là thời khóa tụng kinh Vô lượng thọ, khóa tu hoàn mãn lúc 14 giờ cùng ngày.www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm