Các tin bài cùng chủ đề
Đại sư Tinh Vân lập trường Phật học tại Philippines

Đại sư Tinh Vân lập trường Phật học tại Philippines-giacngo.vn

11:07 Friday,23/01/2015
GNO - Đại sư Tinh Vân, người sáng lập Phật Quang Sơn (Đài Loan), đã rời Philippines đến Đài Loan hôm 19-1, sau một chuyến thăm 3 ngày chủ yếu để kiểm tra sự tiến triển của một trường cao đẳng miễn học phí đang được thành lập bởi tổ chức từ thiện do ngài sáng lập.
Phật tử cầu nguyện trong dòng nước lạnh ở Wakayama

Phật tử cầu nguyện trong dòng nước lạnh ở Wakayama-giacngo.vn

16:45 Monday,26/01/2015
GNO - Ở nhiệt độ dưới 0 ở khu vực miền núi, những Phật tử Nhật Bản đã tiến hành cầu nguyện hôm 25-1...
Vượt qua cám dỗ danh vọng

Vượt qua cám dỗ danh vọng-giacngo.vn

19:43 Sunday,25/01/2015
GN - Để vượt qua cám dỗ, cần học hiểu thấu đáo hành trạng của Phật, Bồ-tát, Thánh Tăng...
Sự kiện thành đạo của đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Sự kiện thành đạo của đức Phật Thích Ca Mâu Ni-www.hoangphaphanoi.com

13:58 Monday,26/01/2015
Khi Thái tử Sĩ-đạt-ta từ bỏ hoàng cung giữa đêm khuya, vượt thành, cắt tóc xuất gia, khoác áo sa-môn, trải qua những tháng năm dài lên đường tầm sư học đạo. Đầu tiên ngài đến với vị đạo sĩ thời danh là Alàràma Kàlàma. Không bao lâu, Ngài đã thâm nhập những áo nghĩa của thầy và thực tập thiền định đến cảnh giới Vô sở hữu xứ (Akincannayatana) là từng định thứ ba của cõi trời Vô sở hữu. Đây là dạng an định bằng một kỹ thuật trực giác, hay còn gọi là Thiền Cảm giác; còn định còn an lạc, hết định thì trở lại trạng thái đời thường. Không chứng ngộ được chân lý tối hậu về sự nhàm chán, lìa bỏ luyến ái vô minh, chấm dứt mọi đau khổ. Cũng như sự tỉnh thức mọi lúc mọi nơi để đạt đến Niết bàn tịch tịnh.
Suan Mokkh:Một trung tâm tu học mang tầm quốc tế

Suan Mokkh:Một trung tâm tu học mang tầm quốc tế-giacngo.vn

09:19 Monday,26/01/2015
GN - Tu viện Suan Mokkh do Thiền sư Ajahn Buddhadasa thành lập vào năm 1989...
Duy thức học đối với người niệm Phật

Duy thức học đối với người niệm Phật-www.daophatngaynay.com

09:20 Monday,26/01/2015
Ý thức có năng lực rất to lớn, có thể cải tạo chính mình, có thể cải tạo thế giới. Cho nên công đức của pháp niệm Phật rất lớn, lấy câu thanh tịnh hình thành trang nghiêm thế giới. Các tổ sư của chúng ta dạy rằng: “Niệm Phật A Di Đà là pháp thiền tối thượng” Niệm Phật chính là tham thiền, tại sao nói được như vậy? Vì tham thiền chính là khôi phục tâm thanh tịnh của bạn, niệm Phật chính làm cho tâm thanh tịnh, tâm rộng lớn, tâm chân chánh, tâm bình đẳng, tâm từ bi. Niệm danh hiệu Phật tiêu trừ tham sân si; tu từ bi quán chính là khôi phục tâm Phật.
Giáo hội trước thời duyên

Giáo hội trước thời duyên-giacngo.vn

19:56 Saturday,24/01/2015
GNO - Trên những điều kiện thay đổi đã nói, chúng ta mong rằng Giáo hội sẽ có những bước tiến mới...