Các tin bài cùng chủ đề
Niềm tin chân chính là gì?

Niềm tin chân chính là gì?-www.daophatngaynay.com

20:24 Monday,24/04/2017
Một lòng tin chân chính phải đi theo với sự tìm tòi bằng sự quán chiếu, xem xét, hiểu rồi mới tin, thì cái tin ấy mới là chánh tín
Phước báo thù thắng của bố thí

Phước báo thù thắng của bố thí-www.daophatngaynay.com

20:21 Monday,24/04/2017
Người Phật tử thì lúc nào cũng sáng suốt hơn, ý thức việc bố thí cúng dường, giúp đỡ sẻ chia là một nghĩa cử cao đẹp, nên lúc nào cũng sẵn sàng cho đi mà không cầu nhận lại, thậm chí có khi phải dâng hiến cả thân mạng.
Tai họa do cái miệng

Tai họa do cái miệng-www.daophatngaynay.com

20:31 Monday,24/04/2017
Phỏng theo Truyện cổ Phật giáo
Biết tôn vinh giá trị đạo đức.

Biết tôn vinh giá trị đạo đức.-www.daophatngaynay.com

Phổ Đà Sơn

Phổ Đà Sơn-giacngo.vn

20:27 Sunday,23/04/2017
NSGN - Phổ Đà Sơn (普陀山) là một hòn đảo nhỏ nằm trong quần đảo Chu Sơn (舟山群島)...
Nền tảng đạo Phật và học thuyết Tây phương cực lạc

Nền tảng đạo Phật và học thuyết Tây phương cực lạc-www.daophatngaynay.com

20:22 Monday,24/04/2017
Lời giới thiệu: Chúng tôi viết quyển sách này với mong muốn được trình bày theo cái hiểu và suy nghĩ của riêng mình. Kính mong rằng các bậc cao Tăng thạc đức niềm tình tha thứ nếu có chỗ nào sai sót. Chúng con hàng hậu học, vừa học, vừa tu vừa hướng dẫn lấy Kinh luật luận làm nền tảng. Trước tiên, chúng ta cần phải hiểu biết rõ ràng về Phật giáo và ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống hằng ngày. Chuyển nghiệp là quá trình nỗ lực làm cho phàm tính trong con người trở thành Thánh tính của bậc hiền. Phàm phu chuyển hóa, lữ khách xoay đầu. Tuy nhiên chỗ này, ranh giới mê ngộ trong đường tơ kẻ tóc, phải thật là cẩn thận mới được. Chiếc chìa khóa vạn năng của việc này không gì khác hơn là sự quyết tâm đổi đời, làm mới lại chính mình với những chất liệu của bình yên, hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ. Mấu chốt của việc này nằm ở chỗ khởi phát lòng tự tin chính mình, quyết tâm nỗ lực làm mới để chuyển hóa những thói quen làm tổn hại cho người vật mà sống đời an vui, hạnh phúc.