Rau xanh bất diệt

  Thị thành phố xá đông vui Nhà cao của rộng ai mà chẳng ham Riêng Em! Thích cảnh an bình Vườn rau nương rẫy sáng chiều kệ kinh. . Rau

Thị thành phố xá đông vui

Nhà cao của rộng ai mà chẳng ham

Riêng Em! Thích cảnh an bình

Vườn rau nương rẫy sáng chiều kệ kinh.

.

Rau xanh sạch sẽ an toàn

Ai cần tự đến mang về tự chăm

Rau em chăm bón phân lòng

Từ bi hỷ xả mát lòng tha nhân.

Rau này cần phải gắng chăm

Thí công bồi đức mới mong được phần

Rau xanh bất diệt sẵn dành

Như nhiên tự thể vĩnh hằng chơn không.

.

Chánh Bảo Trung

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm