Tử vi

Tiết 8: Xem lục thân

Xem bản thân thì lấy cung Mệnh làm điểm thái cực, lấy 12 cung ở mệnh bàn gốc để xem về tình hình các mặt của bản thân và mối quan hệ của bản thân với lục thân, mà xem tình hình của lục thân cũng như các mối quan hệ của lục thân, thì lấy cung Lục thân tương ứng làm điểm thái cực được sắp sếp lại thành 12 cung, tổ thành mệnh bàn lục thân để phân tích. Ví dụ, khi xem về tình hình các mặt của lục thân thì lấy cung Phụ Mẫu làm điểm thái cực, tức là lấy cung Phụ Mẫu làm cung mệnh của lục thân được sắp xếp lại thành12 cung, thì lúc này sẽ ra một mệnh bàn mới, đây được xem như mệnh bàn lục thân để dùng phân tích tình hình các mặt của lục thân, phương pháp phân tích thì giống với phân tích của chính người đó.

Lục thân, chủ yếu có các cung Phụ mẫu, Huynh đệ, Phu Thê, Con Cái. Ngoài 6 cung lục thân tương ứng ra, còn có các tinh diệu địa biểu cho lục thân, trong đó Thiên Cơ là sao huynh đệ, Thái Dương là phụ tinh, phu tinh (sao đại biểu cho cha, chồng), Thái Âm đại biểu cho mẫu tinh, thê tinh, Phá Quân đại biểu cho sao phu thê, con cái, phàm các sao lục thân hãm hung, thì đa số bất lợi cho các lục thân tương ứng. Nếu các sao lục thân đơn thủ ở cung mệnh mà vô cát tinh phù trợ, phần đa sẽ bất lợi cho lục thân tương ứng, nếu gặp hung sát Hóa Kị càng hung; Ví dụ Thái Dương hãm địa đơn thủ mệnh cung, không có cát tinh phù trợ thì chủ về khắc cha, nữ mệnh còn chủ về khắc chồng mà đa số có ngoại tình; Phá Quân hãm địa đơn thủ Mệnh cung, vo cát phù thì chủ về vợ có duyên kém, con cái ít ỏi. Sao Lục thân nhập các cung lục thân tương ứng, cát hung tác dụng tăng mạnh, ví dụ Phá Quân là phu thê tinh, nhập cung phu thê, cát thì càng cát, mà hung lại càng hung.

Tính chất của tinh diệu ở mệnh cung có ảnh hưởng với lục thân, phàm lục thân gặp các sao cương liệt thì đa số kèn theo tính chất cô độc xung khắc, nó nhất định bất lợi cho lục thân; Trái lại, cung lục thân đối với bản thân cũng nhất định có sự ảnh hưởng, phàm cung Lục thân mang các sao cương liên và sát tinh thì đa số lục thân có quan hệ với bản thân không tốt.

Bạn đang xem: Tiết 8: Xem lục thân

Từ trong các cung lục thân tương ứng, cũng có thể xem sơ qua về tình hình phẩm cách tướng mạo, tính tình, phú quý, bần tiện của lục thân. Cụ thể cần xem chương 9. Nhưng các cung cung Lục thân, đặc biệt là cung Huynh Đệ và Tử Tức, số lượng sao quần tụ nhiều, do khi sinh ra trường không và thời gian không giống nhau mà nhận được tác dụng lực từ vũ trụ không giống nhau, thì dung mạo tính tình tài hoa thành tựu tất nhiên không giống nhau, từ lục thân ở các cung lục thân xem ra dung mạo tính tình tài hoa thành tựu chỉ là một xu hướng đại khái, hoặc nó chỉ phản ảnh ra tình hình của mỗi người trong đó. Cho nên tình hình cụ thể của lục thân, cần kết hợp xem xét với các cung vị tương ứng như Huynh đệ, Tử Tức đã được sắp đặt; cũng có thể phi tứ hóa niên can năm sinh của các cung lục thân tương ứng, để xem ra mối quan hệ tốt xấu giữa lục thân với ta, phương pháp xem ở chương 14 quyển hạ; tốt nhất chính là lấy bát tự ngày sinh của lục thân để bày ra mệnh bàn để phân tích luận đoán thì mới chuẩn xác.

Cung lục thân đóng ở các cung cường vượng, cát cách, tam cát hóa nhập chiếu, chủ về phú quý phúc thọ, hưng vượng phát đạt của các lục thân này, nếu gặp phải các cung suy nhược, hung cách, Hóa Kị nhập chiếu, chủ về bần tiện phúc mỏng, suy bại sa sút của các lục thân đó.

Cung Lục thân gặp Khôi Việt, Tả Hữu, Xương Khúc lục cát tinh không nhất định cát, đều cần song tinh cùng hội ở tam phương tứ chính thì tốt, nếu gặp đơn tinh mà lại âm dương mất cân bằng (tức là dưng gặp sao dương, âm gặp sao âm), lại gặp thêm sát, tất có sự cố, nói chung là các cung như Phụ mẫu, Huynh đệ, Hôn nhân, Tử tức nặng gấp đôi, lại gặp sao Đào Hoa nhất định là đúng. Lộc tồn nhập cung lục thân trái lại chủ duyên phận không nồng hậu. Gặp các sao lục sát và Hóa Kị đa số chủ bất lợi, hoặc sự nghiệp gặp trở ngại, hoặc phá tán tài lợi, hoặc có bện thương, hoặc tính cách nóng nảy….

Thông tin về khắc hại lục thân phụ mẫu, là đức tính nguyên bản với mỗi người, đặc biệt là mỗi liên hệ hữu quan giữa âm đức trong tiền kiếp, nhưng nhiều hơn là sự cho phép của thiên ý, bởi là sức lực con người cho nên không thể đạt đến được, đồng thời cũng không phải là con người có ý gây nên, mà là tin tức của lục thân phụ mẫu trong tứ trụ của mỗi người phản ảnh một cách đồng bộ mà thôi.

Xem tổ tiên, lấy cung Phúc đức xem tổ phụ (ông nội và cha), cung Điền Trạch xem cụ cố (cụ ông), như vậy là suy đoán theo hứng đi lên. Gặp Dương Đà chủ về đời này chia nhà hao tổn điền sản; Ngộ Phá Quân Hỏa Linh Đại Hao chủ đời này phá gia bại nghiệp, hoặc trước phá sau thành; Ngộ Sát Phá Tham chủ ra ngoài gây dựng sự nghiệp, không được thừa kế tổ nghiệp; gặp Cơ Cự đồng cung, thêm cát tinh tuy có phá đã mà cũng có thể phú quý, không có cát tinh thì hạ đẳng phá đãng baij nghiệp; trong cung có cát quần tụ với nhau, đời này thịnh vượng.

★2、看父母. Xem cha mẹ.

Nguồn gốc của sinh mệnh tiên thiên đến từ cha mẹ, dưỡng dục hậu thiên cũng nhờ vào cha mẹ, ân tình của cha mẹ cao hơn cả trời, dày hơn cả đất, một đời con cháu cũng báo đáp không hết. Cho nên hiếu kính cha mẹ là thiên đức của mỗi người tất nhiên vốn có.

Con người do tinh của cha máu của mẹ thái nghén mà thành, quan hệ di truyền là gần gũi nhất, tin tức đồng bộ là gắn bó chặt chẽ nhất. Cho nên, từ cha mẹ có thể đoán biết được tin tức của con cái, từ con cái có thể đoán biết được tin tức của cha mẹ. Nhưng thiên địa tạo nhân, không chỉ có dựa vào di truyền, hơn nữa có nhiều loại nhân tố ảnh hưởng bởi không gian và thời gian, cho nên chất lượng của sinh mệnh có nghìn vạn lần khác biệt, vì vậy mà người có cùng cha mẹ cũng phân ra có sự khác biệt tốt xấu.

Cung Phụ Mẫu có thể xem tình hình sự nghiệp và tinh hình cuộc sống của cha mẹ lúc nhỏ. Nói chung cung Phụ Mẫu xem phụ thân, cung huynh đệ xem mẫu thân. Phân tích cụ thể xem thêm ” tiết một “cung phụ mẫu” ở chương 1 “Chư tinh lạc cung luận đoán”.

Cung Huynh đệ có thể xem mẹ của người phối ngẫu, cung Tử Tức có thể xem cha của người phối ngẫu, nếu như chủ tinh của cung đó hãm địa hoặc có sát, chủ về bản thân mình khó có thể ở chung một cách hòa họp, và khó có sự trợ giúp.

Xem duyên phận của anh chị em và bạn bè

Xem mối quan hệ tốt xấu giữa anh chị em, lấy cung Huynh Đệ làm chủ, kiếm xem sao Thiên Cơ. Nói chung cung Huynh Đệ cát tinh nhiều Sát Kị tinh ít thì anh chị em có quan hệ tốt mà được trợ giúp, sát Kị tinh nhiều mà cát tinh ít thì quan hệ giữa anh chị me không tốt mà còn không được trợ giúp gì.

Xem bằng hữu, đồng sự tri giao, thì vẫn xem cung Huynh Đệ. Nói chung là bạn bè, cấp dưới, người phục vụ với ta, người đối tác, cộng sự và xem quan hệ giữa con người với nhau, có thể xem cung Nô Bộc. Cung Nô Bộc không tốt, chẳng những bộ hạ không tốt, mà còn chủ về gặp tiểu nhân lén lút quấy phá sau lưng, trong đám bạn bè và bộ hạ có kể tiểu nhân, không thể hùn hạp làm ăn được.

Phàm Tử Phủ Đồng Lương tọa thủ ở hai cung kể trên, thì chủ về quan hệ hòa hỏa; Phàm Tham Vũ Sát phá Cơ Cự tọa thủ hai cung kể trên, chủ về sự không lòng với nhau, phàm gặp các sao Dương Đà, Thiên Hình, Hóa Kị dễ có kiện tụng; phàm gặp lục sát tinh Dương Đà Hỏa Linh Không Kiếp, dễ có bất hòa tranh chấp thị phi.

Cung Nô Bộc, cung Huynh Đệ có Hồng Loan Thiên Riêu thêm cát tinh, thì đa số được người khác giới trợ giúp, mang sát thì có liên lụy, nặng thì có thể bị hại.

Về thứ hạng của anh em, thì lấy cung Huynh Đệ làm anh cả, thứ hạng mà nghịch số thì đi xuống,cung Phu Thê là anh hai, cung Tử Tức là anh ba… ; nhưng bản thân không được tính vào, ví dụ bản thân là anh cả, thì cung Huynh Đế là em lớn, cung Phu thê là anh thứ 3; nếu bản thân là anh hai, thì cung Huynh Đệ là anh cả, cung Phu Thê là anh ba. Chị em gái thì từ cung phụ mẫu khởi là anh cả, thứ bậc thuận số là đi xuống, cung Phúc đức là anh hai, cung ĐIền Trạch là anh ba.. , bản thân mình không tính, cách tính giống trên.

Phương thức về xem số lượng anh em là lấy số Nạp âm của cung Phu Thê, xem về số lượng chị em thì lấy số nạp âm cung Quan Lộc, gặp Lộc Quyền thì thêm số, gặp Hóa Kị thì giảm số, gặp Hóa Khoa thì không thêm không giảm.

★4、看儿女. Xem con cái

Phương pháp luận đoán về con trai: Lấy cung Tử Tức làm con trưởng, đi nghịch đến cung Tài Bạch là con thứ, cung Tật ách là con thứ 3…

Phương pháp luận đoán về con gái: Lấy cung Điền Trạch làm trưởng nữ, thuận xuống một cung cung Quan Lộc là con gái thứ 2, tiếp tich thuận xuống cung Nô Bộc là con gái thứ 3…

Bất luận là nam nữ: Lấy cung Tử Tức là con thứ nhất, nghịch hành đến cung Tài Bạch là con thứ 2, cung Tật Ách là con thứ 3.

Xem con cháu, lấy cung Tử Tức đi xuống suy đoán, cung Tài Bạch là cháu ruột, cung Tật Ách là cháu chắt trai.

Nếu cung nào có cát tính chính là biểu thị đứa bé này dễ nuôi mà có thể trở thành nhân tài mà hiếu thuận; nếu cung nào hung tinh lại có Sát Kị, đặc biệt là Dương Đà, thì biều thị đứa bé này khó nuôi không thành tài.

(1) Phương pháp xem sinh nam nữ: ① Cung con cái và tam phương có nhiều Nam đẩu tinh thì trước là sinh con trai mà sinh nhiều con trai, nếu Bắc Đẩu tinh nhiều thì sinh con gái trước mà sinh con gái nhiều.

② Sao Hồng Loan tọa cung con cái thì đa số sinh con gái, ngoài ra có sao Đào Hoa cũng phải; Sao Thiên Hỉ tọa cung Tử Nữ đa số là sinh con trai. ③ Trong 12 cung, Thái Dương rơi vào cung Dương thì sinh con đầu là trai, nếu miếu vượng và người sinh ban ngày càng đúng, Thái Dương rơi vào cung Âm thì sinh con đầu là gái, nếu thất hãm càng chính xác. (Tý Dần Thìn Ngọ Thân Tuất làm cung dương, Sửu Mão Tị Mùi Dậu Hợi làm cung âm). ④ Trong 12 cung, Thái Âm rơi vào cung âm chủ về trước là sinh con gái, miếu vường và người sinh vào ban đêm càng đúng; Thái Âm rơi vào cung Dương trước là sinh con trai, nếu thất hãm càng đúng. ⑤ Cung Tử Tức gặp Cự Tham và Đào Hoa tinh đa số là sinh con gái. Luận nam nữ mệnh, xem cung đại hạn và lưu niên sinh con là xem Nam đẩu tinh tọa thủ hoặc Nam đẩu tinh nhiều, thì sinh con đầu đa số là nam, gặp Thái Dương thì nhất định là sinh con trai; nếu là Bắc đẩu tinh tọa thủ hoặc Bắc đẩu tinh nhiều, thì sinh con đầu đa số là nữ, gặp Thái Âm nhất định là sinh con gái.

2) Niên Hạn mang thai: Lấy mệnh của nữ, thì cung Phu gặp năm có Hồng Hỉ để suy đoán sự ứng kỳ của mang thai, nhưng nhất định phải cần có tổ hợp chính tinh cát thì mới chuẩn, nếu lưu niên lại gặp Lưu Xương Khức hội chiếu cung tử tức của lưu niên, mà cung Tử Tức của lưu niên cát mà không có ác tinh càng nghiệm; nếu tổ hợp chính tinh không tốt, cần chậm lại một hai năm, đến khi mệnh cung của lưu niên hoặc tổ hợp chính tinh cung phu thê cát lợi mới mang thai được.

(3) Niên hạn sinh con cái: Người đã kết hôn lấy năm mà hạn lưu tiểu niên gặp cung Tử Tức hoặc gặp năm có Hồng Hỉ; Hồng Loan Thiên Hỉ của lưu niên nhập bản mệnh hoặc cung Tử Tức; Khôi Việt của lưu niên, Lộc Khoa Quyên của lưu niên, lưu Xương Khúc nhập cung Tử Tức; tình ý của sao ở cung Tử Tức của lưu niên vượng cát; lại lấy Tứ Hóa đoán: cung Tử Tức của lưu niên Hóa Kị xung cung Phu Thê, hoặc Tử Tức của lưu niên Hóa Lộc nhập cung Đên Trạch. Cũng cần tổ hợp chính tinh cát mới chuẩn.

Dưới đây xin trình bày sơ qua về vấn đề sinh nở dưỡng dục sao cho tốt: ① Đầu tiên cần phải tuyển chọn người phối ngẫu tốt, người phối ngẫu có thể vượng gia ích tử, ②Lựa cho chọn cung Tử Tức của tiểu hạn lưu niên niên tốt để sinh để là điều tất nhiên. ③ Do cung Điền Trạch và cung Tử Tức là đối cung của nhau, chúng có thể có ảnh hưởng tương hỗ với nhau, cho nên cũng cần lựa chọn tiểu hạn lưu niên của cung Điền Trạch tốt để sinh đẻ con cái, mà cần chú ý không nên tùy tiện di chuyển ④ Tục ngữ thường nói: Mẹ béo thì con khỏe, sở dĩ lại cần lựa chọn Mệnh cung của Lưu niên và lưu niên của cung Phu thê tốt để sinh đẻ con cái. ⑤ Theo phương pháp sinh nam nữ đã tường thuật ở trên thì lựa chọn lưu niên của cung tinh đối ứng để sinh con cái. ⑥ Ở cùng phòng với lưu nhật của mệnh cung lưu nhật Phu Thế, thì cung Phu thê tốt (tốt nhất là phu thê của tứ trụ đều vượng tướng), lại cần chú ý động phong trong 3 ngày sau khi người nữ sạch kinh.

Sinh nam sinh nữ, cần kết hợp hành vận cung Tử Tức để phân tích, thì tỉ lệ chính xác tương đối cao.

Trong khi hành vận là sự việc như hành vi tính chất giữa vợ chồng, sinh để con cái, kết hôn, nam xem Thiên Hỉ ở cung vị sở tại, nữ xem Hồng Loan ở cung vii sở tại.

Xem trưởng bối thủ trưởng và người giúp đỡ

Xem mối quan hệ tốt xấu giữa trưởng bối, cấp trên thì lấy cung Phụ Mẫu làm chủ. Cung Phụ Mẫu chính là thiên về xem trưởng bối, người thày (ngày nay có thể xem thêm về sư đoàn trưởng trong quân đội), cung Sự Nghiệp thiên về xem thủ trưởng cấp trên. Cung Phụ Mẫu, cung Sự Nghiệp tốt thì tình hình của trưởng bối, người thày cấp trên tốt, có quan hệ hòa hợp với mình, có thể được họ giúp đỡ, là chỗ giựa của mình. Chính tinh Cung Phụ Mẫu, cung Sự Nghiệp thất hãm lại thêm sát, thì trưởng bối, người thày, cấp trên của mình không tốt, tức là ta không có chỗ giựa, khó được sự giúp ích của họ, chỉ có giựa vào sự phấn đấu của bản thân mình, cần phải đấu tranh vật lộn mà lên. Lấy tinh diệu để xem, thì gặp Khôi Việt thủ chiếu kẹp là được người quyền quý trợ lực, là có chỗ giựa tốt. Mà người giúp đỡ thường rất là quan trọng, sự nghiệp được thiên trợ nhân trợ, thì tỉ lệ thành công đến cũng rất dễ dàng, không phải lao tâm khổ tứ. Trong cuộc sống hiện thực, thì có mạng quan hệ rất là ghê gớm, không có hậu trường (người đứng sau) đắc lực, thì việc muốn làm quan là rất khó, có khi đạt được rồi mà ngồi vào ghế đó còn không ổn, rất nhiều kẻ mù chữ hoặc tài năng tầm thường mà vẫn làm quan như thường, không có bằng cấp mà có chức danh trung cao cấp lý luận như thường, giống như khối người là một sinh viên ra trường với tấm bằng loại tốt nhưng chỉ để “nằm chơi”, thậm chí có báo còn đưa tin là sinh viên tốt nghiệp đại học ra cũng chỉ đi bán thịt lợn hoặc đi đánh giày, vậy với cung Mệnh Quan cố nhiên chúng có quan hệ với nhau, nhưng chưa thỏa mãn vì không có liên quan với người trợ giúp. Thường thường có một số mệnh cách tuy cao mà cung Phụ Mẫu xấu, cho nên không được sự giáo dục, hướng dẫn và phúc ấm của cha mẹ, hoặc không được người trợ giúp nâng đỡ, mà mất đi nền tẳng thăng tiến, bản thân lại không nỗ lực phấn đấu, kết quả là không đạt được những tầng thứ số phận cần có

Phương pháp Thái Tuế nhập mệnh bàn xem lục thân

Lấy chi năm sinh (bao gồm bạn bè, đối tác) rơi vào cung vị mệnh bàn của ta làm cung mệnh của lục thân, phân bố lại một lần nữa 12 cung, bổ trợ xem về tình hình của lục thân có quan hệ với ta, giống như phương pháp xem mệnh bàn của ta, lấy mệnh cung xem tính tình của lục thân này, lấy mệnh cung và tam phương tứ chính để xem cát hung được mất. v. v. v: Chi năm sinh của lục thân rơi vào tam phương mệnh cung của ta, thì sẽ có cá tình gần giống với ta, mà lại tương đối khai thông. Lại lấy chi năm sinh của Lục thân rơi vào cung vị trong mệnh bàn của ta để xem mối quan hệ với nhau với mối quan hệ sinh khắc với mệnh bàn của ta, nếu sinh thì có ích, khắc hoặc xung hình ta thì có hại cho ta, ta khắc thì ta có thể khống chế nó, ta sinh cho nó thì ta sẽ bị tiêu hao, tương hợp (lục hợp địa chi) thì ta nó (ngã tha) cùng có lợi ích với nhau.

Lại xem Tứ Hóa mệnh bàn của ta, tam cát hóa nhập vào tam phương của tha cung cung thì ta đối với nó cát, Hóa Kị nhập vào tam phương của tha cung thì ta đối với nó hung.

Lại lấy can năm sinh của lục thân phi tứ hóa, Tam cát hóa nhập vào tam phương tứ chính của mệnh cung của ta, thì cát, thì đối với ta có trợ lục ích lợi; Hóa Kị nhập vào Tam phương tứ chí của cung mệnh bàn của ta thì hung, thì có bất lợi với ta; Tứ hóa không nhập “ngã” cung, thì đối với ta không cát không hung.

Phương pháp này là một trong những phương pháp để giải quyết vấn đề cung một lá số, cũng có thể tiến một bước trong vấn đề nghiệm chứng cát hung của lục thân ở nguyên bàn chính: Nguyên bàn hung mà Thái Tuế nhập bàn cát thì có cứu giải, nguyên bàn hung mà Thái Tuế nhập bàn cũng hung thì khó cứu.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Nhóm Thiên Hỏa Đồng Nhân biên dịch)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tiết 8: Xem lục thân

Xem bản thân thì lấy cung Mệnh làm điểm thái cực, lấy 12 cung ở mệnh bàn gốc để xem về tình hình các mặt của bản thân và mối quan hệ của bản thân với lục thân, mà xem tình hình của lục thân cũng như các mối quan hệ của lục thân, thì lấy cung Lục thân tương ứng làm điểm thái cực được sắp sếp lại thành 12 cung, tổ thành mệnh bàn lục thân để phân tích. Ví dụ, khi xem về tình hình các mặt của lục thân thì lấy cung Phụ Mẫu làm điểm thái cực, tức là lấy cung Phụ Mẫu làm cung mệnh của lục thân được sắp xếp lại thành12 cung, thì lúc này sẽ ra một mệnh bàn mới, đây được xem như mệnh bàn lục thân để dùng phân tích tình hình các mặt của lục thân, phương pháp phân tích thì giống với phân tích của chính người đó.

Lục thân, chủ yếu có các cung Phụ mẫu, Huynh đệ, Phu Thê, Con Cái. Ngoài 6 cung lục thân tương ứng ra, còn có các tinh diệu địa biểu cho lục thân, trong đó Thiên Cơ là sao huynh đệ, Thái Dương là phụ tinh, phu tinh (sao đại biểu cho cha, chồng), Thái Âm đại biểu cho mẫu tinh, thê tinh, Phá Quân đại biểu cho sao phu thê, con cái, phàm các sao lục thân hãm hung, thì đa số bất lợi cho các lục thân tương ứng. Nếu các sao lục thân đơn thủ ở cung mệnh mà vô cát tinh phù trợ, phần đa sẽ bất lợi cho lục thân tương ứng, nếu gặp hung sát Hóa Kị càng hung; Ví dụ Thái Dương hãm địa đơn thủ mệnh cung, không có cát tinh phù trợ thì chủ về khắc cha, nữ mệnh còn chủ về khắc chồng mà đa số có ngoại tình; Phá Quân hãm địa đơn thủ Mệnh cung, vo cát phù thì chủ về vợ có duyên kém, con cái ít ỏi. Sao Lục thân nhập các cung lục thân tương ứng, cát hung tác dụng tăng mạnh, ví dụ Phá Quân là phu thê tinh, nhập cung phu thê, cát thì càng cát, mà hung lại càng hung.

Tính chất của tinh diệu ở mệnh cung có ảnh hưởng với lục thân, phàm lục thân gặp các sao cương liệt thì đa số kèn theo tính chất cô độc xung khắc, nó nhất định bất lợi cho lục thân; Trái lại, cung lục thân đối với bản thân cũng nhất định có sự ảnh hưởng, phàm cung Lục thân mang các sao cương liên và sát tinh thì đa số lục thân có quan hệ với bản thân không tốt.

Từ trong các cung lục thân tương ứng, cũng có thể xem sơ qua về tình hình phẩm cách tướng mạo, tính tình, phú quý, bần tiện của lục thân. Cụ thể cần xem chương 9. Nhưng các cung cung Lục thân, đặc biệt là cung Huynh Đệ và Tử Tức, số lượng sao quần tụ nhiều, do khi sinh ra trường không và thời gian không giống nhau mà nhận được tác dụng lực từ vũ trụ không giống nhau, thì dung mạo tính tình tài hoa thành tựu tất nhiên không giống nhau, từ lục thân ở các cung lục thân xem ra dung mạo tính tình tài hoa thành tựu chỉ là một xu hướng đại khái, hoặc nó chỉ phản ảnh ra tình hình của mỗi người trong đó. Cho nên tình hình cụ thể của lục thân, cần kết hợp xem xét với các cung vị tương ứng như Huynh đệ, Tử Tức đã được sắp đặt; cũng có thể phi tứ hóa niên can năm sinh của các cung lục thân tương ứng, để xem ra mối quan hệ tốt xấu giữa lục thân với ta, phương pháp xem ở chương 14 quyển hạ; tốt nhất chính là lấy bát tự ngày sinh của lục thân để bày ra mệnh bàn để phân tích luận đoán thì mới chuẩn xác.

Cung lục thân đóng ở các cung cường vượng, cát cách, tam cát hóa nhập chiếu, chủ về phú quý phúc thọ, hưng vượng phát đạt của các lục thân này, nếu gặp phải các cung suy nhược, hung cách, Hóa Kị nhập chiếu, chủ về bần tiện phúc mỏng, suy bại sa sút của các lục thân đó.

Cung Lục thân gặp Khôi Việt, Tả Hữu, Xương Khúc lục cát tinh không nhất định cát, đều cần song tinh cùng hội ở tam phương tứ chính thì tốt, nếu gặp đơn tinh mà lại âm dương mất cân bằng (tức là dưng gặp sao dương, âm gặp sao âm), lại gặp thêm sát, tất có sự cố, nói chung là các cung như Phụ mẫu, Huynh đệ, Hôn nhân, Tử tức nặng gấp đôi, lại gặp sao Đào Hoa nhất định là đúng. Lộc tồn nhập cung lục thân trái lại chủ duyên phận không nồng hậu. Gặp các sao lục sát và Hóa Kị đa số chủ bất lợi, hoặc sự nghiệp gặp trở ngại, hoặc phá tán tài lợi, hoặc có bện thương, hoặc tính cách nóng nảy….

Thông tin về khắc hại lục thân phụ mẫu, là đức tính nguyên bản với mỗi người, đặc biệt là mỗi liên hệ hữu quan giữa âm đức trong tiền kiếp, nhưng nhiều hơn là sự cho phép của thiên ý, bởi là sức lực con người cho nên không thể đạt đến được, đồng thời cũng không phải là con người có ý gây nên, mà là tin tức của lục thân phụ mẫu trong tứ trụ của mỗi người phản ảnh một cách đồng bộ mà thôi.

Xem tổ tiên, lấy cung Phúc đức xem tổ phụ (ông nội và cha), cung Điền Trạch xem cụ cố (cụ ông), như vậy là suy đoán theo hứng đi lên. Gặp Dương Đà chủ về đời này chia nhà hao tổn điền sản; Ngộ Phá Quân Hỏa Linh Đại Hao chủ đời này phá gia bại nghiệp, hoặc trước phá sau thành; Ngộ Sát Phá Tham chủ ra ngoài gây dựng sự nghiệp, không được thừa kế tổ nghiệp; gặp Cơ Cự đồng cung, thêm cát tinh tuy có phá đã mà cũng có thể phú quý, không có cát tinh thì hạ đẳng phá đãng baij nghiệp; trong cung có cát quần tụ với nhau, đời này thịnh vượng.

★2、看父母. Xem cha mẹ.

Nguồn gốc của sinh mệnh tiên thiên đến từ cha mẹ, dưỡng dục hậu thiên cũng nhờ vào cha mẹ, ân tình của cha mẹ cao hơn cả trời, dày hơn cả đất, một đời con cháu cũng báo đáp không hết. Cho nên hiếu kính cha mẹ là thiên đức của mỗi người tất nhiên vốn có.

Con người do tinh của cha máu của mẹ thái nghén mà thành, quan hệ di truyền là gần gũi nhất, tin tức đồng bộ là gắn bó chặt chẽ nhất. Cho nên, từ cha mẹ có thể đoán biết được tin tức của con cái, từ con cái có thể đoán biết được tin tức của cha mẹ. Nhưng thiên địa tạo nhân, không chỉ có dựa vào di truyền, hơn nữa có nhiều loại nhân tố ảnh hưởng bởi không gian và thời gian, cho nên chất lượng của sinh mệnh có nghìn vạn lần khác biệt, vì vậy mà người có cùng cha mẹ cũng phân ra có sự khác biệt tốt xấu.

Cung Phụ Mẫu có thể xem tình hình sự nghiệp và tinh hình cuộc sống của cha mẹ lúc nhỏ. Nói chung cung Phụ Mẫu xem phụ thân, cung huynh đệ xem mẫu thân. Phân tích cụ thể xem thêm ” tiết một “cung phụ mẫu” ở chương 1 “Chư tinh lạc cung luận đoán”.

Cung Huynh đệ có thể xem mẹ của người phối ngẫu, cung Tử Tức có thể xem cha của người phối ngẫu, nếu như chủ tinh của cung đó hãm địa hoặc có sát, chủ về bản thân mình khó có thể ở chung một cách hòa họp, và khó có sự trợ giúp.

Xem duyên phận của anh chị em và bạn bè

Xem mối quan hệ tốt xấu giữa anh chị em, lấy cung Huynh Đệ làm chủ, kiếm xem sao Thiên Cơ. Nói chung cung Huynh Đệ cát tinh nhiều Sát Kị tinh ít thì anh chị em có quan hệ tốt mà được trợ giúp, sát Kị tinh nhiều mà cát tinh ít thì quan hệ giữa anh chị me không tốt mà còn không được trợ giúp gì.

Xem bằng hữu, đồng sự tri giao, thì vẫn xem cung Huynh Đệ. Nói chung là bạn bè, cấp dưới, người phục vụ với ta, người đối tác, cộng sự và xem quan hệ giữa con người với nhau, có thể xem cung Nô Bộc. Cung Nô Bộc không tốt, chẳng những bộ hạ không tốt, mà còn chủ về gặp tiểu nhân lén lút quấy phá sau lưng, trong đám bạn bè và bộ hạ có kể tiểu nhân, không thể hùn hạp làm ăn được.

Phàm Tử Phủ Đồng Lương tọa thủ ở hai cung kể trên, thì chủ về quan hệ hòa hỏa; Phàm Tham Vũ Sát phá Cơ Cự tọa thủ hai cung kể trên, chủ về sự không lòng với nhau, phàm gặp các sao Dương Đà, Thiên Hình, Hóa Kị dễ có kiện tụng; phàm gặp lục sát tinh Dương Đà Hỏa Linh Không Kiếp, dễ có bất hòa tranh chấp thị phi.

Cung Nô Bộc, cung Huynh Đệ có Hồng Loan Thiên Riêu thêm cát tinh, thì đa số được người khác giới trợ giúp, mang sát thì có liên lụy, nặng thì có thể bị hại.

Về thứ hạng của anh em, thì lấy cung Huynh Đệ làm anh cả, thứ hạng mà nghịch số thì đi xuống,cung Phu Thê là anh hai, cung Tử Tức là anh ba… ; nhưng bản thân không được tính vào, ví dụ bản thân là anh cả, thì cung Huynh Đế là em lớn, cung Phu thê là anh thứ 3; nếu bản thân là anh hai, thì cung Huynh Đệ là anh cả, cung Phu Thê là anh ba. Chị em gái thì từ cung phụ mẫu khởi là anh cả, thứ bậc thuận số là đi xuống, cung Phúc đức là anh hai, cung ĐIền Trạch là anh ba.. , bản thân mình không tính, cách tính giống trên.

Phương thức về xem số lượng anh em là lấy số Nạp âm của cung Phu Thê, xem về số lượng chị em thì lấy số nạp âm cung Quan Lộc, gặp Lộc Quyền thì thêm số, gặp Hóa Kị thì giảm số, gặp Hóa Khoa thì không thêm không giảm.

★4、看儿女. Xem con cái

Phương pháp luận đoán về con trai: Lấy cung Tử Tức làm con trưởng, đi nghịch đến cung Tài Bạch là con thứ, cung Tật ách là con thứ 3…

Phương pháp luận đoán về con gái: Lấy cung Điền Trạch làm trưởng nữ, thuận xuống một cung cung Quan Lộc là con gái thứ 2, tiếp tich thuận xuống cung Nô Bộc là con gái thứ 3…

Bất luận là nam nữ: Lấy cung Tử Tức là con thứ nhất, nghịch hành đến cung Tài Bạch là con thứ 2, cung Tật Ách là con thứ 3.

Xem con cháu, lấy cung Tử Tức đi xuống suy đoán, cung Tài Bạch là cháu ruột, cung Tật Ách là cháu chắt trai.

Nếu cung nào có cát tính chính là biểu thị đứa bé này dễ nuôi mà có thể trở thành nhân tài mà hiếu thuận; nếu cung nào hung tinh lại có Sát Kị, đặc biệt là Dương Đà, thì biều thị đứa bé này khó nuôi không thành tài.

(1) Phương pháp xem sinh nam nữ: ① Cung con cái và tam phương có nhiều Nam đẩu tinh thì trước là sinh con trai mà sinh nhiều con trai, nếu Bắc Đẩu tinh nhiều thì sinh con gái trước mà sinh con gái nhiều.

② Sao Hồng Loan tọa cung con cái thì đa số sinh con gái, ngoài ra có sao Đào Hoa cũng phải; Sao Thiên Hỉ tọa cung Tử Nữ đa số là sinh con trai. ③ Trong 12 cung, Thái Dương rơi vào cung Dương thì sinh con đầu là trai, nếu miếu vượng và người sinh ban ngày càng đúng, Thái Dương rơi vào cung Âm thì sinh con đầu là gái, nếu thất hãm càng chính xác. (Tý Dần Thìn Ngọ Thân Tuất làm cung dương, Sửu Mão Tị Mùi Dậu Hợi làm cung âm). ④ Trong 12 cung, Thái Âm rơi vào cung âm chủ về trước là sinh con gái, miếu vường và người sinh vào ban đêm càng đúng; Thái Âm rơi vào cung Dương trước là sinh con trai, nếu thất hãm càng đúng. ⑤ Cung Tử Tức gặp Cự Tham và Đào Hoa tinh đa số là sinh con gái. Luận nam nữ mệnh, xem cung đại hạn và lưu niên sinh con là xem Nam đẩu tinh tọa thủ hoặc Nam đẩu tinh nhiều, thì sinh con đầu đa số là nam, gặp Thái Dương thì nhất định là sinh con trai; nếu là Bắc đẩu tinh tọa thủ hoặc Bắc đẩu tinh nhiều, thì sinh con đầu đa số là nữ, gặp Thái Âm nhất định là sinh con gái.

2) Niên Hạn mang thai: Lấy mệnh của nữ, thì cung Phu gặp năm có Hồng Hỉ để suy đoán sự ứng kỳ của mang thai, nhưng nhất định phải cần có tổ hợp chính tinh cát thì mới chuẩn, nếu lưu niên lại gặp Lưu Xương Khức hội chiếu cung tử tức của lưu niên, mà cung Tử Tức của lưu niên cát mà không có ác tinh càng nghiệm; nếu tổ hợp chính tinh không tốt, cần chậm lại một hai năm, đến khi mệnh cung của lưu niên hoặc tổ hợp chính tinh cung phu thê cát lợi mới mang thai được.

(3) Niên hạn sinh con cái: Người đã kết hôn lấy năm mà hạn lưu tiểu niên gặp cung Tử Tức hoặc gặp năm có Hồng Hỉ; Hồng Loan Thiên Hỉ của lưu niên nhập bản mệnh hoặc cung Tử Tức; Khôi Việt của lưu niên, Lộc Khoa Quyên của lưu niên, lưu Xương Khúc nhập cung Tử Tức; tình ý của sao ở cung Tử Tức của lưu niên vượng cát; lại lấy Tứ Hóa đoán: cung Tử Tức của lưu niên Hóa Kị xung cung Phu Thê, hoặc Tử Tức của lưu niên Hóa Lộc nhập cung Đên Trạch. Cũng cần tổ hợp chính tinh cát mới chuẩn.

Dưới đây xin trình bày sơ qua về vấn đề sinh nở dưỡng dục sao cho tốt: ① Đầu tiên cần phải tuyển chọn người phối ngẫu tốt, người phối ngẫu có thể vượng gia ích tử, ②Lựa cho chọn cung Tử Tức của tiểu hạn lưu niên niên tốt để sinh để là điều tất nhiên. ③ Do cung Điền Trạch và cung Tử Tức là đối cung của nhau, chúng có thể có ảnh hưởng tương hỗ với nhau, cho nên cũng cần lựa chọn tiểu hạn lưu niên của cung Điền Trạch tốt để sinh đẻ con cái, mà cần chú ý không nên tùy tiện di chuyển ④ Tục ngữ thường nói: Mẹ béo thì con khỏe, sở dĩ lại cần lựa chọn Mệnh cung của Lưu niên và lưu niên của cung Phu thê tốt để sinh đẻ con cái. ⑤ Theo phương pháp sinh nam nữ đã tường thuật ở trên thì lựa chọn lưu niên của cung tinh đối ứng để sinh con cái. ⑥ Ở cùng phòng với lưu nhật của mệnh cung lưu nhật Phu Thế, thì cung Phu thê tốt (tốt nhất là phu thê của tứ trụ đều vượng tướng), lại cần chú ý động phong trong 3 ngày sau khi người nữ sạch kinh.

Sinh nam sinh nữ, cần kết hợp hành vận cung Tử Tức để phân tích, thì tỉ lệ chính xác tương đối cao.

Trong khi hành vận là sự việc như hành vi tính chất giữa vợ chồng, sinh để con cái, kết hôn, nam xem Thiên Hỉ ở cung vị sở tại, nữ xem Hồng Loan ở cung vii sở tại.

Xem trưởng bối thủ trưởng và người giúp đỡ

Xem mối quan hệ tốt xấu giữa trưởng bối, cấp trên thì lấy cung Phụ Mẫu làm chủ. Cung Phụ Mẫu chính là thiên về xem trưởng bối, người thày (ngày nay có thể xem thêm về sư đoàn trưởng trong quân đội), cung Sự Nghiệp thiên về xem thủ trưởng cấp trên. Cung Phụ Mẫu, cung Sự Nghiệp tốt thì tình hình của trưởng bối, người thày cấp trên tốt, có quan hệ hòa hợp với mình, có thể được họ giúp đỡ, là chỗ giựa của mình. Chính tinh Cung Phụ Mẫu, cung Sự Nghiệp thất hãm lại thêm sát, thì trưởng bối, người thày, cấp trên của mình không tốt, tức là ta không có chỗ giựa, khó được sự giúp ích của họ, chỉ có giựa vào sự phấn đấu của bản thân mình, cần phải đấu tranh vật lộn mà lên. Lấy tinh diệu để xem, thì gặp Khôi Việt thủ chiếu kẹp là được người quyền quý trợ lực, là có chỗ giựa tốt. Mà người giúp đỡ thường rất là quan trọng, sự nghiệp được thiên trợ nhân trợ, thì tỉ lệ thành công đến cũng rất dễ dàng, không phải lao tâm khổ tứ. Trong cuộc sống hiện thực, thì có mạng quan hệ rất là ghê gớm, không có hậu trường (người đứng sau) đắc lực, thì việc muốn làm quan là rất khó, có khi đạt được rồi mà ngồi vào ghế đó còn không ổn, rất nhiều kẻ mù chữ hoặc tài năng tầm thường mà vẫn làm quan như thường, không có bằng cấp mà có chức danh trung cao cấp lý luận như thường, giống như khối người là một sinh viên ra trường với tấm bằng loại tốt nhưng chỉ để “nằm chơi”, thậm chí có báo còn đưa tin là sinh viên tốt nghiệp đại học ra cũng chỉ đi bán thịt lợn hoặc đi đánh giày, vậy với cung Mệnh Quan cố nhiên chúng có quan hệ với nhau, nhưng chưa thỏa mãn vì không có liên quan với người trợ giúp. Thường thường có một số mệnh cách tuy cao mà cung Phụ Mẫu xấu, cho nên không được sự giáo dục, hướng dẫn và phúc ấm của cha mẹ, hoặc không được người trợ giúp nâng đỡ, mà mất đi nền tẳng thăng tiến, bản thân lại không nỗ lực phấn đấu, kết quả là không đạt được những tầng thứ số phận cần có

Phương pháp Thái Tuế nhập mệnh bàn xem lục thân

Lấy chi năm sinh (bao gồm bạn bè, đối tác) rơi vào cung vị mệnh bàn của ta làm cung mệnh của lục thân, phân bố lại một lần nữa 12 cung, bổ trợ xem về tình hình của lục thân có quan hệ với ta, giống như phương pháp xem mệnh bàn của ta, lấy mệnh cung xem tính tình của lục thân này, lấy mệnh cung và tam phương tứ chính để xem cát hung được mất. v. v. v: Chi năm sinh của lục thân rơi vào tam phương mệnh cung của ta, thì sẽ có cá tình gần giống với ta, mà lại tương đối khai thông. Lại lấy chi năm sinh của Lục thân rơi vào cung vị trong mệnh bàn của ta để xem mối quan hệ với nhau với mối quan hệ sinh khắc với mệnh bàn của ta, nếu sinh thì có ích, khắc hoặc xung hình ta thì có hại cho ta, ta khắc thì ta có thể khống chế nó, ta sinh cho nó thì ta sẽ bị tiêu hao, tương hợp (lục hợp địa chi) thì ta nó (ngã tha) cùng có lợi ích với nhau.

Lại xem Tứ Hóa mệnh bàn của ta, tam cát hóa nhập vào tam phương của tha cung cung thì ta đối với nó cát, Hóa Kị nhập vào tam phương của tha cung thì ta đối với nó hung.

Lại lấy can năm sinh của lục thân phi tứ hóa, Tam cát hóa nhập vào tam phương tứ chính của mệnh cung của ta, thì cát, thì đối với ta có trợ lục ích lợi; Hóa Kị nhập vào Tam phương tứ chí của cung mệnh bàn của ta thì hung, thì có bất lợi với ta; Tứ hóa không nhập “ngã” cung, thì đối với ta không cát không hung.

Phương pháp này là một trong những phương pháp để giải quyết vấn đề cung một lá số, cũng có thể tiến một bước trong vấn đề nghiệm chứng cát hung của lục thân ở nguyên bàn chính: Nguyên bàn hung mà Thái Tuế nhập bàn cát thì có cứu giải, nguyên bàn hung mà Thái Tuế nhập bàn cũng hung thì khó cứu.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Nhóm Thiên Hỏa Đồng Nhân biên dịch)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button