An lạc hạnh

Như tâm rộng khắp đất trời, Tuệ quang thường chiếu, Sen lòng tỏa hương. Mây trời quyện gió muôn phương, Nghe trong tự tánh an nhiên chính mình.   Vượt
image

Như tâm rộng khắp đất trời,

Tuệ quang thường chiếu, Sen lòng tỏa hương.

Mây trời quyện gió muôn phương,

Nghe trong tự tánh an nhiên chính mình.

Vượt qua sông  bể thác ghềnh,

Thuyền căn định tánh đó miền tây phương.

Bến mê bờ giác không ngoài,

Tịnh tâm tỉnh thức rõ ràng chân nhân.

**Vượt qua sông bể thác ghềnh: Vượt qua sông mê bể khổ gặp nhiều khó khăn chướng ngại.

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm