Tử vi

Bát trạch phái phong thuỷ cấn môn khôn chủ xứng tám táo

Cấn môn khôn chủ: sinh khí trạch, vùng núi điền sản nhiều bổ ích!

Chấn động táo, khắc môn chủ, nam nữ chết trẻ, tiểu nhi khó nuôi, quan tòa võ mồm, gia đạo bất hòa.

Bạn đang xem: Bát trạch phái phong thuỷ cấn môn khôn chủ xứng tám táo

Tốn táo, mộc thổ cùng tổn thương, tuyệt tự, không lành.

Ly táo, cùng môn, chủ làm lộ khí, ra hãn ác phụ nữ nhân, không lành.

Khôn táo, cùng môn, chủ so với hòa, cát.

Cấn táo, cùng môn, chủ so với hòa, cát.

Đổi táo, cùng môn chủ tương sinh, đại lợi.

Càn táo, là trời ất, đại cát.

Khảm táo, phạm ngũ quỷ, đại hung.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bát trạch phái phong thuỷ cấn môn khôn chủ xứng tám táo

Cấn môn khôn chủ: sinh khí trạch, vùng núi điền sản nhiều bổ ích!

Chấn động táo, khắc môn chủ, nam nữ chết trẻ, tiểu nhi khó nuôi, quan tòa võ mồm, gia đạo bất hòa.

Tốn táo, mộc thổ cùng tổn thương, tuyệt tự, không lành.

Ly táo, cùng môn, chủ làm lộ khí, ra hãn ác phụ nữ nhân, không lành.

Khôn táo, cùng môn, chủ so với hòa, cát.

Cấn táo, cùng môn, chủ so với hòa, cát.

Đổi táo, cùng môn chủ tương sinh, đại lợi.

Càn táo, là trời ất, đại cát.

Khảm táo, phạm ngũ quỷ, đại hung.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button